Sunteți pe pagina 1din 12

1 - 1

IC 1. Bilanul bancar i contul de profit i pierdere


1.1 Bilanul bancar


ACTIV
I. Operaiuni de trezorerie i
interbancare
Casa i alte valori (lei i valute)
Conturi de corespondent i depozite la
bnci
Cont curent la banca central (lei i
valute)
Valori primite n pensiune (repo)
Alte active de trezorerie i interbancareII. Operaiuni cu clientela
Credite acordate clientelei nefinanciare:
- creane comerciale;
- credite de : trezorerie, pentru investiii,
pentru export, pentru bunuri imobiliare
Credite acordate clientelei financiare
Valori primite n pensiune (repo)
Conturi curente debitoare
Alte operaiuni active cu clientela

III. Operaiuni active cu titluri
- certificate de depozit emise de
alte banci comerciale
- titluri de stat, bonuri de tezaur
- obligatiuni municipale
- obligatiuni corporative
- actiuni

IV Valori imobilizate
Credite subordonate
Imobilizri corporale, necorporale i
financiare


Total Activ =


PASIV
I. Operaiuni de trezorerie i
interbancare
Conturi de corespondent i depozite
ale bncilor
Imprumuturi de refinanare de la
banca central
Imprumuturi primite de la bnci
Valori date n pensiune (reverse
repo)
Alte pasive de trezorerie i
interbancare

II. Operaiuni cu clientela
Imprumuturi primite de la clientela
financiara
Valori date n pensiune (reverse
repo)
Conturi curente creditoare
Conturi de depozit
- depozite la vedere
- depozite la termen
- depozite colaterale
Certificate de depozit, carnete i
librete de economii
Alte operaiuni pasive cu clientela

III. Operaiuni pasive cu titluri
Titluri date n pensiune livrat
Titluri de pia interbancar
Titluri de crean negociabile
Obligaiuni
Alte datorii constituite prin titluri


IV Capitaluri proprii i asimilate
Capital social
Prime legate de capital
Fonduri i rezerve
Datorii subordonate
Rezultatul reportat
Rezultatul curent
Alte capitaluri proprii
V. Alte pasive

Total PasivOperaiuni extrabilaniere
-credite cedate (vndute); garanii bancare; angajamente pentru linii de credit;
acreditive; instrumente financiare derivate; operaiuni pe piaa valutar


1 - 2


Analiza bilanului pentru BRD i Banca Transilvania

Activul i pasivul BRD n 2004 i 2005

ACTIV Exercitiul financiar
2004 2005
A 1 pondere 2 pondere
Casa, disponibiliti la bnci centrale 2,226,031,615 19.08 4,660,699,488 24.25
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru
refinanare la bncile centrale 257,974,322 2.21 2,695,194,142 14.02
- Efecte publice si valori asimilate 257,974,322 2.21 2,695,194,142 14.02
- Alte titluri acceptate pentru refinanare la
bncile centrale 0.00 0.00
Creane asupra instituiilor de credit 1,523,722,949 13.06 928,433,962 4.83
- la vedere 283,344,125 2.43 409,793,902 2.13
- alte creane 1,240,378,824 10.63 518,640,060 2.70
Creane asupra clientelei 6,576,191,099 56.37 9,836,223,176 51.17
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 0.00 0.00
- emise de organisme publice 0.00 0.00
- emise de ali emiteni, din care: 0.00 0.00
- obligatiuni proprii 0.00 0.00
Aciuni si alte titluri cu venit variabil 5,503,940 0.05 5,589,475 0.03
Participaii, din care: 12,371,088 0.11 19,264,615 0.10
- participaii la instituii de credit 5,058,488 0.04 0 0.00
Pri n cadrul societilor comerciale legate, din
care: 15,136,177 0.13 14,886,584 0.08
- pri n cadrul instituiilor de credit 0.00 0.00
Imobilizri necorporale, din care: 34,051,418 0.29 29,672,264 0.15
- cheltuieli de constituire 0.00 0.00
- fondul comercial, n msura n care a fost
achiziionat cu titlu oneros 22,516,661 0.19 18,013,327 0.09
Imobilizri corporale, din care: 904,699,985 7.76 921,540,679 4.79
- terenuri si cldiri utilizate n scopul
desfurrii activitatilor proprii 692,379,038 5.94 711,417,452 3.70
Capital subscris nevrsat 0.00 0.00
Aciuni si pri proprii 0.00 0.00
Alte active 17,359,395 0.15 12,922,494 0.07
Cheltuieli nregistrate n avans si venituri angajate 92,818,293 0.80 96,859,157 0.50
Total activ 11,665,860,281 19,221,286,036


1 - 3

PASIV Exercitiul financiar
precedent pondere incheiat pondere
A 1 2
Datorii privind instituiile de credit 1,202,970,483 10.31 1,728,486,245 8.99
- la vedere 132,600,229 1.14 125,979,810 0.66
- la termen 1,070,370,254 9.18 1,602,506,435 8.34
Datorii privind clientela 8,218,659,155 70.45 14,823,285,110 77.12
- depozite, din care: 5,778,337,924 49.53 10,296,563,653 53.57
- la vedere 401,731,066 3.44 551,593,139 2.87
- la termen 5,376,606,858 46.09 9,744,970,514 50.70
- alte datorii, din care: 2,440,321,231 20.92 4,526,721,457 23.55
- la vedere 2,366,343,512 20.28 4,446,665,909 23.13
- la termen 73,977,719 0.63 80,055,548 0.42
Datorii constituite prin titluri 533,603,104 4.57 179,232,896 0.93
- titluri de pia interbancar,
obligatiuni, titluri de crean
negociabile n circulaie 50,000,000 0.43 50,000,000 0.26
- alte titluri 483,603,104 4.15 129,232,896 0.67
Alte pasive 60,539,605 0.52 47,981,792 0.25
Venituri nregistrate n avans si
datorii angajate 120,437,420 1.03 145,132,220 0.76
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli, din care: 25,017,497 0.21 46,907,693 0.24
- provizioane pentru pensii si
obligaii similare 8,525,232 0.07 8,563,303 0.04
- alte provizioane 16,492,265 0.14 38,344,390 0.20
Datorii subordonate 0.00 367,710,000 1.91
Capital social subscris 418,140,804 3.58 696,901,518 3.63
Prime de capital 0.00 0.00
Rezerve 447,652,918 3.84 426,674,207 2.22
- rezerve legale 244,156,714 2.09 244,156,714 1.27
- rezerve statutare sau
contractuale 0.00 0.00
- rezerve pentru riscuri bancare 107,634,584 0.92 182,480,274 0.95
- alte rezerve
95,861,620 0.82 37,219 0.00
Rezerve din reevaluare 275,643,677 2.36 274,643,847 1.43
Rezultatul reportat
0.00 0.00
- Profit
363,195,618 3.11 484,330,508 2.52
- Pierdere
0.00 0 0.00
Rezultatul exerciiului financiar
0.00 0.00
- Profit
359,678,883 3.08 553,237,128 2.88
- Pierdere
0.00 0 0.00
Repartizarea profitului
359,678,883 3.08 553,237,128 2.88
Total pasiv
11,665,860,281 19,221,286,036

1 - 4
Activul i pasivul Bncii Transilvania n 2004 i 2005

ACTIV Exercitiul financiar
2004 2005
A 1 pondere 2 pondere
Casa, disponibiliti la bnci centrale 491,641,732 18.88 1,141,065,211 23.14
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru
refinanare la bncile centrale
78,925,862 3.03 192,408,248 3.90
- Efecte publice si valori asimilate 78,925,862 3.03 192,408,248 3.90
- Alte titluri acceptate pentru refinanare la bncile
centrale
0 0.00 0 0.00
Creane asupra instituiilor de credit 216,624,332 8.32 231,787,844 4.70
- la vedere 72,786,900 2.80 153,624,065 3.11
- alte creane 143,837,432 5.52 78,163,779 1.58
Creane asupra clientelei 1,436,895,891 55.18 2,963,737,420 60.09
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 166,526,932 6.40 4,450,500 0.09
- emise de organisme publice 166,526,932 6.40 4,450,500 0.09
- emise de ali emiteni, din care: 0 0.00 0 0.00
- obligatiuni proprii 0 0.00 0 0.00
Aciuni si alte titluri cu venit variabil 20,209,385 0.78 56,439,066 1.14
Participaii, din care: 5,304,798 0.20 16,003,600 0.32
- participaii la instituii de credit 0 0.00 0 0.00
Pri n cadrul societilor comerciale legate, din
care:
47,338,175 1.82 85,671,762 1.74
- pri n cadrul instituiilor de credit 0 0.00 0 0.00
Imobilizri necorporale, din care: 11,042,023 0.42 11,708,575 0.24
- cheltuieli de constituire 0 0.00 254 0.00
- fondul comercial, n msura n care a fost
achiziionat cu titlu oneros
0 0.00 0 0.00
Imobilizri corporale, din care: 90,805,098 3.49 156,157,427 3.17
- terenuri si cldiri utilizate n scopul desfurrii
activitatilor proprii
44,796,508 1.72 67,282,139 1.36
Capital subscris nevrsat 0 0.00 0 0.00
Aciuni si pri proprii 0 0.00 0 0.00
Alte active 18,747,665 0.72 39,108,037 0.79
Cheltuieli nregistrate n avans si venituri angajate 19,896,092 0.76 33,601,287 0.68
Total activ 2,603,957,985 4,932,138,977
1 - 5
PASIV Exercitiul financiar
precedent pondere incheiat pondere
A 1 2
Datorii privind instituiile de credit 399,996,945 15.36 844,283,643 17.12
- la vedere 47,047,745 1.81 194,016,854 3.93
- la termen 352,949,200 13.55 650,266,789 13.18
Datorii privind clientela 1,876,445,130 72.06 3,480,073,731 70.56
- depozite, din care: 1,297,069,127 49.81 2,304,382,205 46.72
- la vedere 0 0.00 0 0.00
- la termen 1,297,069,127 49.81 2,304,382,205 46.72
- alte datorii, din care: 579,376,003 22.25 1,175,691,526 23.84
- la vedere 509,011,854 19.55 1,083,363,676 21.97
- la termen 70,364,149 2.70 92,327,850 1.87
Datorii constituite prin titluri 497,770 0.02 101,035 0.00
- titluri de pia interbancar,
obligatiuni, titluri de crean
negociabile n circulaie
0 0.00 0 0.00
- alte titluri 497,770 0.02 101,035 0.00
Alte pasive 3,192,649 0.12 7,636,457 0.15
Venituri nregistrate n avans si
datorii angajate
22,021,876 0.85 61,870,193 1.25
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli, din care:
0 0.00 0 0.00
- provizioane pentru pensii si
obligaii similare
0 0.00 0 0.00
- alte provizioane 0 0.00 0 0.00
Datorii subordonate 0 0.00 74,897,980 1.52
Capital social subscris 133,493,712 5.13 236,733,000 4.80
Prime de capital 25,120,915 0.96 40,071,451 0.81
Rezerve 141,640,473 5.44 176,575,689 3.58
- rezerve legale 43,560,666 1.67 47,346,600 0.96
- rezerve statutare sau contractuale 0 0.00 0 0.00
- rezerve pentru riscuri bancare 24,916,559 0.96 47,292,956 0.96
- alte rezerve 73,163,248 2.81 81,936,133 1.66
Rezerve din reevaluare 1,526,129 0.06 9,855,732 0.20
Rezultatul reportat 0 0.00 0 0.00
- Profit 22,386 0.00 40,066 0.00
- Pierdere 0 0.00 0 0.00
Rezultatul exerciiului financiar 0 0.00 0 0.00
- Profit 60,828,560 2.34 99,703,588 2.02
- Pierdere 0 0.00 0 0.00
Repartizarea profitului 60,828,560 2.34 99,703,588 2.02
Total pasiv 2,603,957,985 4,932,138,977


1 - 6
ntrebri

1. Care posturi de activ au cea mai mare pondere la BRD i care la Banca Transilvania
i cum s-au modificat ponderile n cei doi ani financiari?
2. Care posturi de pasiv au cea mai mare pondere la BRD i care la Banca
Transilvania i cum s-au modificat ponderile n cei doi ani financiari?
3. Analiznd ponderea fiecrui element de activ n total activ i a fiecrui element de
pasiv n total pasiv, putei trage vreo concluzie cu privire la profitabilitatea i
lichiditatea celor dou bnci comerciale?
4. Comparai activul total al celor dou bnci. Ce concluzie tragei?
5. Comparai ratele de cretere ale activelor celor dou bnci.
6. Ordonai urmtoarele active n funcie de rata dobnzii pe care o aduce instituiei de
credit, adic n funcie de profitabilitate:

A. obligaiuni municipale, titluri de stat, aciuni, obligaiuni corporative emise pe 2
ani, obligaiuni corporative emise pe 10 ani.
B. mprumut acordat unei alte instituii de credit, credit imobiliar garantat printr-o
ipotec de rang I, credit de consum garantat printr-o garanie personal, credit
acordat unei societi comerciale i garantat integral prin titluri de stat.

7. Ordonai urmtoarele pasive n ordinea cresctoare a cheltuielilor pe care le
genereaz pentru instituia de credit:

Depozite la termen, depozite ale altor bnci comerciale, conturi curente, obligaiuni
emise, certificate de depozit, mprumuturi de la BNR.

1.2 Contul de profit i pierderi

1 Venituri din dobnzi (Dobanzi de primit i asimilate)
2 Cheltuieli cu dobnda (Dobanzi de platit i asimilate)
3=1-2 Venituri nete din dobanzi
4 Venituri privind titlurile
4.1 - Venituri din aciuni si alte titluri cu venit variabil
4.2 - Venituri din participaii
4.3 - Venituri din pri n cadrul societilor comerciale legate
5 Venituri din comisioane
6 Cheltuieli cu comisioane
7 Profit sau pierdere net din operaiuni financiare
8 Alte venituri din exploatare
9 Cheltuieli administrative generale
9.1 - Cheltuieli cu personalul, din care:
9.1.1 - Salarii
9.1.2 - Cheltuieli cu asigurrile sociale, din care:
9.1.2.1 - cheltuieli aferente pensiilor
9.2 - Alte cheltuieli administrative
10 Corecii asupra valorii imobilizrilor necorporale si corporale
11 Alte cheltuieli de exploatare
12=3+4+5-
6+7+8+10-9-11
Rezultatul activitatii curente (profit sau pierdere)
13 Impozitul pe rezultatul activitatii curente
14=12-13 Rezultatul activitatii curente dup impozitare


1 - 7


Aplicaii

1. Se consider urmtorul bilan simplificat al unei bnci comerciale:

Activ Rata medie a
dobnzii
Valoare Pasiv Rata medie
a dobnzii
Valoare
Depozite la
alte bnci
comerciale
8% 1.000 Depozite de la
alte bnci
comerciale
10% 500
Credite
ipotecare
14% 15.000 Depozite la
termen
9% 20.000
Credite de
consum
16% 20.000 Certificate de
depozit
9,5% 12.000
Credite de
trezorerie
14% 18.000 Obligaiuni
emise
8% ?
Credite de
investiii
12% 2.000 Capital
propriu
- 10.000
Calculai profitul net al bncii comerciale la sfritul anului comercial, dac se cunosc
urmtoarele informaii suplimentare:
a) comisioanele aplicate creditelor acordate sunt egale, n medie, cu 3 puncte
procentuale;
b) cheltuielile administrative sunt egale cu 2.000 u.m.

2. O banc acord un credit n valoare de 1.000.000 euro unei societi comerciale la o
rat a dobnzii de 6%, rambursabil n dou rate semestriale constante. La acordarea
creditului cursul de schimb era 1EUR=3,9 RON. Banca i percepe clientului i un
comision semestrial de administrare a creditului egal cu 0,1% din suma rmas de
rambursat. tiind c la cele dou scadene cursul de schimb a fost 1EUR=4,1 RON,
respectiv 1EUR=4,2 RON, stabilii veniturile realizate de banca comercial din
acordarea creditului.

3. O banc comercial acord un credit n valoare de 100.000 lei pe o perioad de un
an unei societi comerciale. Determinai rata minim a dobnzii (aceea pentru care
profitul bncii comerciale este 0) pe care banca comercial trebuie s o perceap
clientului su, cunoscnd urmtoarele informaii: rata dobnzii la care se poate finana
banca comercial din depozitele clienilor este 11%, rata rezervei minime obligatorii la
lei este 15%, iar rata dobnzii pltit de banca central pentru rezervele minime
obligatorii n lei ale bncilor comerciale este 5%.

4. O banc comercial emite 1000 de certificate de depozit cu valoarea nominal de
100 de RON cu rata dobnzii egal cu 6% pe an pe o perioad de 3 luni. Cu suma
obinut din vnzarea certificatelor de depozit, banca acord un credit de trezorerie
unei societi comerciale la o rat variabil a dobnzii egal cu ROBOR1M+3 puncte
procentuale (pp). tiind c n cadrul acestui contract dobnda se pltete lunar, iar
principalul la scaden, ROBOR1M a evoluat conform tabelului 1, iar rata rezervei
minime obligatorii este 15% (banca central pltete o dobnd de 5% rezervele minime
obligatorii ale bncilor comerciale) s se determine:
a) profitul net al bncii pe aceast operaiune (cota de impozit pe profit este de 16%);
b) ce rat de dobnd fix ar fi trebuit s perceap banca comercial pentru a obine
acelai profit net pe operaiune?

Tabelul 1

1 - 8
Luna 1 Luna 2 Luna 3
6% 6,5% 7%

5. Bilanul unei bnci comerciale, organizat din punct de vedere al activelor i
pasivelor cu rat fix sau variabil, se prezint la sfritul exerciiului financiar astfel:
Activ Rata dobnzii* Valoare Pasiv Rata dobnzii* Valoare
Depozite la
alte bnci
comerciale
ROBID1W 1.000 Imprumuturi
primite de la
alte b. com
ROBOR1W 500
Credite de
trezorerie
ROBOR1M+5pp 15.000 Conturi curente 0,5% 20.000
Credite
ipotecare
6% 20.000 Depozite la
termen
5% 22.000
Credite de
consum
8% 18.000 Obligaiuni
emise
ROBOR3M+1pp 3.500
Obligaiuni
corporative
ROBOR6M+2pp 2.000 Capital propriu - 10.000
* n cazul activelor i pasivelor cu rat fix, rata dobnzii prezentat n tabel este rata
medie activ, respectiv rata medie pasiv calculat pentru respectivul post bilanier
Se cunoate faptul c, pe parcursul exerciiului financiar, cheltuielile administrative
generale au reprezentat 25% din capitalul propriu. Cunoscnd ratele dobnzii medii (pe
parcursul anului financiar) de pe piaa interbancar (tabelul 2) i cota de impozit pe
profit (16%), s se determine:
a) profitul net al bncii;
b) n urma creterii ratei dobnzii de politic monetar n anul financiar urmtor, toate
ratele dobnzii de pe piaa interbancar cresc cu 0,5 puncte procentuale. Determinai
modificarea profitului net.

Tabel 2
ROBID ROBOR
ON TN 1W 1M 3M 6M 9M 12M ON TN 1W 1M 3M 6M 9M 12M
8,06 8,05 8,06 8,14 8,14 8,07 7,86 7,83 8,83 8,88 8,85 9,04 9,11 9,12 9,00 9,00


6. Bilanul unei bnci comerciale, organizat din punct de vedere al activelor i
pasivelor cu rat fix sau variabil, se prezint astfel:
Activ Rata de
referin
Valoare Pasiv Rata de
referin
Valoare
Depozite la alte
bnci comerciale
ROBID ON 1.000 Depozite de la alte
bnci comerciale
ROBID 1W 500
Credite ipotecare Fix 15.000 Depozite la termen Fix 20.000
Credite de
consum
ROBOR1M 20.000 Certificate de
depozit
Fix 12.000
Credite de
trezorerie
ROBOR3M 18.000 Obligaiuni emise ROBID 6M 13.500
Credite de
investiii
fix 2.000 Capital propriu - 10.000
a) Rata dobnzii de politic monetar scade cu 1 pp. n general, modificrile ratei
dobnzii de politic monetar sunt trecute n proporie de 95% n ratele dobnzii pasive
interbancare i n proporie de 85% n ratele dobnzii active interbancare. Determinai
modificarea profitului net generat de aceast decizie de politic monetar.
b) Dar dac rata dobnzii de politic monetar crete cu 1 pp?

1 - 9


Rezolvri

1. Valoarea obligaiunilor emise se determin ca diferen ntre total activ i elementele
de pasiv a cror valoare o cunoatem deja: se obine o valoare de 13.500 pentru acest
post de pasiv.
Veniturile din dobnzi se determin nmulind valoarea elementelor de activ cu rata
medie a dobnzii corespunztoare la care adugm i comisionul procentual mediu de 3
n cazul creditelor acordate:
Venituri din dobnzi 8% 1000 (14% 3%) 15.000 (16% 3%) 20.000
(14% 3%) 18.000 (12% 3%) 2.000 9790
= + + + + +
+ + + + =

Cheltuieli cu dobnda 10% 500 9% 20.000 9, 5% 12.000 8% 13.500 4070 = + + + =

Venituri nete din dobnzi=9790-4070=5720
Rezultatul activitii curente (Profit brut)=Venituri nete din dobnzi Cheltuieli
administrative=5720-2000=3720 u.m.
Profit net=Profit brut Impozit pe profit=Profit brut Profit brut 0,16 = Profit
brut (1 0,16) =3124,8

2. Operaiunile ocazionate de creditul acordat pot fi prezentat pe scurt prin
urmtoarea schem:


Creditul se ramburseaz n dou rate semestriale egale cu 500.000 EUR, iar dobnda
se calculeaz la suma rmas de rambursat.
Dup 6 luni: Clientul ramburseaz primii 500.000 EUR din credit i pltete o dobnd
egal cu
6
1.000.000 6% 30.000
12
= EUR. Veniturile nregistrate de banca comercial
sunt urmtoarele:
Venituri din dobnzi=30.000 4,1 123.000 = RON
Venituri din comisioane=1.000.000 0,1% 4,1 4100 = RON
Venituri din operaiuni financiare=1.000.000 (4,1 3, 9) 200.000 = RON banca
nregistreaz un ctig acordnd creditul n euro atunci cnd cursul de schimb era 3,9,
iar n prezent cursul este 4,1.
Atenie! Ctigul sau pierderea generat de diferenele de curs se includ lunar la
capitolul Profit sau pierdere net din operaiuni financiare i se determin lund n calcul
toate elementele de activ, respectiv pasiv denominate n valut.
Acordare credit Dup 6 luni:
rambursarea primei
pri din credit +
dobnd
Dup 1 an:
rambursarea celei
de-a doua pri din
credit+dobnd

1 - 10
Dup 12 luni: Clientul ramburseaz restul de 500.000 EUR din credit i pltete o
dobnd egal cu
6
500.000 6% 15.000
12
= EUR. Veniturile nregistrate de banca
comercial sunt urmtoarele:
Venituri din dobnzi=15.000 4, 2 63.000 = RON
Venituri din comisioane=500.000 0,1% 4, 2 2100 = RON
Venituri din operaiuni financiare=500.000 (4, 2 4,1) 50.000 = RON banca
nregistreaz ctigul determinat de creterea cursului de la 4,1 la 4,2.

Veniturile totale ncasate de
banc=123.000+4.100+200.000+15.000+63.000+2.100+50.000=457.200

3. Determinm suma pe care banca comercial trebuie s o atrag prin depozite de la
clienii si (s notm aceast sum cu x) pentru a putea acorda un credit n valoare de
100.000 RON trebuie s inem cont de faptul c din fiecare depozit atras banca
trebuie s pstreze ca rezerv minim obligatorie la BNR 15%.

Din depozitele atrase x
0,15 RMO
100.000 credit
x
=

x=0,15x+100.000
100.000 / 0,85 117.647,1 x = = .
Cheltuielile i veniturile bncii pe aceast operaiune sunt rezumate n tabelul urmtor:
Activ Rata
dobnzii
Valoare Pasiv Rata
dobnzii
Valoare
Credit ? (o notm
cu y)
100.000
RMO 5% 17.647,1
Depozite
atrase
11% 117.647,1

Venituri din dobnzi 100.000 17.647,1 5% y = +
Cheltuieli cu dobnda 117.647,1 11% =
Rata minim a dobnzii la creditul acordat se stabilete n aa fel nct profitul bncii
pe operaiune s fie 0, adic venituri din dobnzi=cheltuielile cu dobnda.
12, 06% y=

4.
a) Din emisiunea de certificate de depozit banca atrage resurse egale cu
1000 100 100.000 RON RON = . Cheltuielile cu dobnda generate de aceast emisiune
sunt egale cu
3
100.000 6% 1.500
12
RON = .
Din aceast sum atras, banca este obligat s consituie rezerv minim obligatorie
egal cu 100.000 15% 15.000 = , iar restul 100.000 15.000 85.000 = poate fi acordat
sub form de credit.
Banca nregistreaz venituri din dobnzi din dou surse: din creditul acordat percepe o
dobnd lunar egal cu ROBOR1M+3pp calculat la suma de 85.000 RON i din
deinerile de RMO de la banca central ncaseaz o dobnd lunar de 5% calculat la
suma de 15.000 RON.
Venituri din dobnzi (RMO)
1
3 15.000 5% 187, 5
12
= =

1 - 11
Venituri din dobnzi (credit)
1 1
85.000 (6% 3%) 85.000 (6, 5% 3%)
12 12
= + + + +
1
85.000 (7% 3%) 2018, 75
12
+ + =

Profit brut=Venituri din dobnzi (RMO+credit)-Cheltuieli cu dobnda-Cheltuieli de
administrare a creditului=187,5+2018,75-1500=706,25
Profit net=Profit brut (1-cota de impozit pe profit)=593,25.

b) Notm cu x rata dobnzii fix perceput de banca comercial la creditul acordat. n
calculele de la punctul a) se modific veniturile din dobnzi nregistrate de pe urma
creditului acordat astfel:
Venituri din dobnzi (credit)
1
3 85.000
12
x =
Profitul brut al bncii devine 187,5+21250 x -1500=21250 x -1312,5
Profit net= Profit brut (1-cota de impozit pe profit)=17850 x -1102,5
Egalm acest profit net cu cel obinut la punctul a) 17850 x -1102,5=593,25
x=9,5%.

5. a)
Veniturile din dobnzi = ( ) 8, 06% 1.000 9, 04% 5% 15.000 6% 20.000 + + + +
( ) 8% 18.000 9,12% 2% 2.000 5.049 + + + =
Cheltuielile cu dobnda =
( ) 8, 85% 500 0, 5% 20.000 5% 22.000 9,11% 1% 3.500 1.598,1 + + + + =
Cheltuielile administrative = 25% 10.000 2.500 =
Profit net = (Veniturile din dobnzi Cheltuielile cu dobnda Cheltuielile
administrative)(1-0,16) = 950,9
b)
( )
( ) ( )
0
Pr min 1 0,16
1 0,16 58, 8

ofit net Venituriledindobnzi Cheltuielilecu dobnda Cheltuielilead istrative
Venituriledindobnzi Cheltuielilecu dobnda
Venituriledindobnz
| |
A = A A A =
|
\ .
= A A =
A

0, 5% 1.000 0, 5% 15.000 0, 5% 2.000 90


0, 5% 500 0, 5% 3.500 20
i
Cheltuielilecu dobnda
= + + =
A = + =

6.
a)
( ) ( ) Pr 1 0,16 210, 42 ofit net Venituriledindobnzi Cheltuielilecu dobnda A = A A =

( )
0, 95%
-1%
0,85%
ROBOR
rata dobanzii depolitica monetara
ROBID
A =
A =

A =


Veniturile din dobnzi=-0,85% 1.000-0,95% 20.000-0,95% 18.000=-369,5 A
Cheltuielile cu dobnda=-0,85% 500-0,85% 13.500=-119 A
b) Analog. Pr 210, 42. ofit net A =1 - 12

Bibliografie i link-uri utile

Mishkin, Frederic S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets
(7
th
Ed.) Chapter 9

Hempel, G and D. G. Simonson - Bank Management: Text and Cases (5
th
Edition),
Chapter 1 - MEASUREMENT, ANALYSIS AND THEORY OF VALUE CREATION.

http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rezultate-
financiare/index.html

http://www.bancatransilvania.ro/index/307.html

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome