Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL ROMNIEI

PRIMUL - MINISTRU
Domnule
,.-- .... _ .... ,
1

n conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Guvernul
Romniei
PUNCT DE VEDERE
referitor la propunerea "Lege privind descentralizarea
Arhivelor ", de domnii senatori Bokor Tiberiu
- UDMR (Bp. 216/2011).
1. Principalele
propunere are ca obiect de reglementare
"descentralizarea Arhivelor Arhivei
respectiv ale arhivelor precum organizarea acestora".
Potrivit Expunerii de motive, "prezenta propune
ca Arhivele o cu cea a muzeelor sau
bibliotecilor, o Ministerului de
Interne (sau al culturii) (. . .), care rol de coordonare, fie un centru
respectiv din cadrul Arhivelor
arhive fiind subordonate consiliilor
II.
1. prin preconizate se premisele
principiului puterilor n stat, consacrat la art. 1 alin. (4) din
Romniei, re n n care, potrivit art. 3
alin. (1) din Legea Arhivelor nr. 16/1996, cu
ulterioare, Arhivele sunt prin a
Guvernului, la nivel de n subordinea Ministerului
Internelor.
Astfel, adoptarea de Parlament a unei legi prin care se intervine n
organizarea unor prin ale Guvernului,
n subordinea ministerelor, respectiva Guvernului, este de ncalce
prevederile anterior.
n sensul celor prin Decizia nr. 16/2007
referitoare la Legii privind
pentru Turism, n subordinea Guvernului Romniei, Curtea a
aspecte
2. Sub aspectul propunerii legislative, faptul
aceasta nu problematica de organizarea
Arhivelor iar de a organiza o
pe baza principiilor nu are caracter de
pentru modificarea cadrului legislativ existent, cu att mai mult cu ct n
Legea nr. 195/2006, domeniul de nu se
printre cele n cu care s-a avut n vedere descentralizarea.
3. faptul propunerea o serie de
confuzii privind viziunea asupra locului rolului Arhivelor
care de administrare, utilizare protejare a
Fondului Arhivistic fiind incorect
de subordonate Ministerului Culturii
Patrimoniului negndu-se rolul administrativ al acestora.
n context, subliniem faptul Arhivele o
de interes iar n aceste rolul acesteia este similar cu cel al
astfel organizarea corespunde acestui rol.
n ordine de idei, Arhivele au calitatea de administrator
unic al documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic (conform
actuale), ori Patrimoniul Arhivistic (conform propunerii
legislative), iar politicile unitare de gestionare a acestuia, politici care presupun
o de macroevaluare a documentelor, conservare creare a
2
patrimoniului documentar se pot aplica numai prm actualul sistem
centralizat.
Nu n ultimul rnd, specificul Serviciilor
ale Arhivelor de conservare, valorificare a patrimoniului
documentar de acordare a de specialitate pe linie de
impune analiza n n
politicile locale, avnd n vedere majoritatea de a
documentelor prin microfilmare, de asigurare, conservare restaurare a
documentelor se n laboratoarele existente n structura a
Arhivelor
faptul microfilmelor Negativ 1 II n
depozite le gestionate de unele Servicii ar duce la gestionarea
accesarea ntregii baze arhivistice de acestea, aspect pe care l
o vulnerabilitate la bazei respective.
4. De asemenea, subliniem faptul textul propus de aduce
n Arhivelor n
trecerii serviciilor n subordinea consiliilor aspect
ce o dat fiind faptul serviciile
ale Arhivelor nu doar documentele
sau care activitatea la nivelul
ci fonduri arhivistice create de ori
regionale, ori chiar ale unor administrative sau
economice create de de nivel central.
Dintre cauzele acestei de fapt se impun a fi amintite
- administrativ-teritoriale din a doua a secolului al
XX-lea, n urma au n unor structuri teritoriale ale
Arhivelor documente produse de creatorii ce au n
din fostele regiuni, raioane sau care au intrat n
administrativ-teritoriale respective;
- unele aflate n aria de activitate a serviciilor au
de-a lungul timpului fonduri arhivistice create de cu profil sau
din de activitate, care au avut sediul n ce nu se mai
n prezent pe teritoriul respective;
- lipsa a de depozitare a unor servicii fapt ce a
condus la unor documente din sfera lor de de alte
structuri ale Arhivelor
- a unor donatori particulari, de actele de
ncheiate cu Arhivele
3
- punerea n aplicare a prevederilor Legii pentru organizarea Arhivelor
Statului din anul 1925, n virtutea o serie de documente au intrat n
administrarea regionale Cluj
5. n ceea ce organizarea arhivelor (actualele Servicii
ale Arhivelor n subordinea consiliilor
la art. 4 din propunerea nu poate fi
ntruct aceasta nu se circumscrie Arhivelor ale
Romniei.
6. Pentru n cuprinsul legislative ar fi fost
utilizarea altor termeni, respectiv "serviciile ale Arhivelor
n loc de "arhivele ntruct la nivel al
municipiului structura a Arhivelor este la nivel
de serviciu.
n context, apreciem termenul are un sens larg,
dificil de cuantificat nu se la modul de organizare n cadrul consiliilor
(compartiment, birou, serviciu, a structurii care ar trebui
serviciile actuale. Utilizarea acestui termen poate conduce
la confuzii ntre denumirea structurii a Arhivelor
totalitatea documentelor create sau la nivel de persoane
fizice sau juridice.
7. de asemenea, faptul nu
reglementarea unor aspecte obligatorii n cazul acestui gen de proiect de act
normativ, respectiv modalitatea termenele de efectuare a
ntre Ministerul Internelor consiliile a
patrimoniului administrat de actualele servicii ale Arhivelor
precum modalitatea de a noilor structuri ale Arhivelor
8. n vederea unor de interpretare aplicare a
textului de act normativ, ar fi fost necesar ca n Capitolul II -
Arhivei ale arhivelor - se n mod expres
statutul personalului din cadrul arhivelor aflate n subordinea
consiliilor un asemenea demers fiind necesar pentru stabilirea cadrului
general de reglementare implicit de salarizare a acestuia.
personalul Arhivelor este constituit din
publici, care sunt consilieri/inspectori personal contractual, care
este din arhivari. Astfel, publici le sunt
aplicabile Legii nr. 188/1999 privind Statutul publici,
4
cu ulterioare, pentru
publici cu statut special, cadrul general de reglementare al statutului acestora
este format din normele speciale n materie completat de Legea nr. 188/1999,
iar personalului care nu are calitatea de public cu statut special
i se aplice prevederile Codului muncii.
9. Pornind de la ceea ce descentralizarea, respectiv transferul de
de la nivelul publice
centrale la nivelul publice locale sau sectorul privat,
apreciem o asemenea propunere trebuie prin prisma
asupra bugetelor locale, ntruct aplicarea ei ar greva
bugetele locale cu cheltuieli privind personalul,
conservarea documentelor, demers ce nu poate avea loc dect consultarea
publice locale.
propunerii legislative nu sursele financiare necesare
propuse, astfel art. 138 alin. (5) din
Romniei, care prevede "Nicio
nu poate fi stabilirea sursei de ".
n sens, art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
publice, cu ulterioare, prevede "n cazurile n
care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a
aplicare atrage veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate
prin buget, trebuie se si mijloacele necesare pentru acoperirea
minusului de venituri sau cheltuielilor".
art. 7 alin. (1) din Legea
bugetare nr. 69/2010, prevede
,,(1) n cazul propunerilor de introducere a unor
legislative a adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare,
au prezinte:
a) la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu
ulterioare, de ipotezele metodologia de
calcul
b) conform majorarea de este
cu obiectivele strategice specificate n strategia
cu legea cu plafoanele de cheltuieli
prezentate n strategia fis ".
De asemenea, art. 14 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind
publice locale, cu ulterioare, "
aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu asupra
acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a
5
I
veniturilor sau a cheltuielilor bugetare aferente bugetar
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective".
1 O. Nu n ultimul rnd, faptul Ministerul
Internelor a propunerea de
eficacitate n administrarea utilizarea n interes public a Patrimoniului
Arhivistic care, aprobarea de Guvern, va sta la baza
unei noi legi a arhivelor.
La elaborarea acestui proiect de lege au fost avute n vedere aspectele
referitoare la arhivelor, reorganizarea sau de noi
creatoare de documente, unele de abandonare a fondurilor de
documente cu valoare sau de a acestora de
creatori, dezvoltarea unei libere a arhivelor", unor cu
activitate n domeniul arhivelor, generalizarea a
documentului electronic.
III. Punctul de vedere al Guvernului
Avnd n vedere considerentele Guvernul nu
adoptarea acestei propuneri legislative.
Domnului senator Mircea Dan
Senatului
6
Cu
EmilBOC