Sunteți pe pagina 1din 15

Ecuatii diferentiale

MULTIPLE CHOICE

1. Determinati solutia problemei Cauchy y=arccos1/x^2

2. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială :

3. Să se rezolve problema Cauchy :

4. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială :

5. Să se rezolve ecuaŃia cu variabile separabile :

6. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială :

7. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială :

8. Folosind eventual schimbarea de funcŃie , să se transforme şi să se rezolve ecuaŃia


diferenŃială:

10. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială :

11. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

12. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:


13. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

14. Să se rezolve ecuaŃia cu variabile separabile:

15. Să se integreze:

16. Să se rezolve ecuaŃia cu variabile separabile:

17. Să se găsească soluŃia particulară a ecuaŃiei diferenŃiale:

care satisface condiŃia iniŃială .

18. Să se găsească soluŃia problemei Cauchy:

19. Să se determine curba integrală a ecuaŃiei diferenŃiale:

care trece prin punctul .

20. Utilizând schimbarea de funcŃie să se rezolve ecuaŃia


diferenŃială:
.

21. Utilizând, eventual, schimbarea de funcŃie , să se


rezolve ecuaŃia diferenŃială:

22. Să se integreze:

23. Să se determine soluŃia problemei Cauchy:


24. Să se determine curba integrală a ecuaŃiei diferenŃiale:

care satisface condiŃia iniŃială: .

25. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

26. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

27. RezolvaŃi problema Cauchy:

28. Să se rezolve problema Cauchy:

29. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

30. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

31. Să se rezolve problema Cauchy:


1   
 .

0
0

32. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

33. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:


34. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

35. Să se integreze ecuaŃia lui Bernoulli:

36. Să se integreze ecuaŃia lui Bernoulli:

37. IntegraŃi ecuaŃia lui Bernoulli:

 
′
  
 
2
1
38. RezolvaŃi problema Cauchy

40. Să se integreze ecuaŃia neliniară:

reducând-o la o ecuaŃie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcŃie:

41. Să se reducă ecuaŃia neliniară:

la o ecuaŃie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcŃie:

42. Să se reducă ecuaŃia neliniară:

la o ecuaŃie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcŃie:

43. Să se rezolve ecuaŃia neliniară:

reducând-o la o ecuaŃie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcŃie:
44. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

 ′ 
 

48.Utilizând schimbarea de funcŃie necunoscută să se rezolve ecuaŃia


diferenŃială

49. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

50. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

51. Să se rezolve ecuaŃia:

 ′ 


52. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

53. Să se rezolve problema Cauchy

54. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:

considerând ca funcŃie necunoscută.

55. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială liniară:


56. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

1

57. Utilizând, eventual, schimbarea de funcŃie , să se determine
soluŃia particulară a problemei:

58. Să se rezolve ecuaŃia liniară:

59. Să se integreze ecuaŃia:


   
0

60. Să se integreze ecuaŃia liniară:

61. Să se integreze ecuaŃia liniară:

62. Să se determine soluŃia problemei Cauchy:

63. Să se determine curba integrală a ecuaŃiei diferenŃiale:

care trece prin originea axelor de coordonate

64. Să se integreze:

65. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială liniară:


66. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:67. Să se determine soluŃia particulară a ecuaŃiei liniare:

care satisface condiŃia iniŃială


68. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:
4

 

69. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:
1   
 

70. Să se integreze ecuaŃia liniară:

71. Să se integreze ecuaŃia liniară:

72. Să se rezolve problema Cauchy:

1   
 , 0
1

73. Să se determine soluŃia particulară a ecuaŃiei care satisface condiŃia:


 0 pentru

74. Să se rezolve problema Cauchy:


1    
0, 1
0

75. Să se rezolve problema la limită:

76. Să se integreze:

77. Să se integreze:

78. Să se rezolve ecuaŃia liniară :


79. Să se determine soluŃia problemei Cauchy:

80. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială reductibilă la o ecuaŃie omogenă:


3x 3y 1dx x y 1dy
0

81. Să se rezolve problema Cauchy:


 
2 1"
 ' 
|$%

&

82. Să se integreze ecuaŃia:


  
0

1
84. Să se rezolve problema Cauchy:
  2 
 , 0

2
 

85. Să se integreze:

86. Să se rezolve ecuaŃia liniară:

87. Să se rezolve problema Cauchy:

88. Să se rezolve ecuaŃia liniară:

89. Să se rezolve ecuaŃia liniară:

90. DeterminaŃi soluŃia problemei Cauchy:

y=sinx-1+2e^-sinx
91. Să se găsească soluŃia particulară a ecuaŃiei:

care satisface condiŃia iniŃială

92. Să se integreze ecuaŃia liniară:

93. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială omogenă:

94. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială omogenă: 
 "() 

95. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

96. Să se integreze:

97. Să se integreze:

98. Să se integreze ecuaŃia omogenă:

99. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială omogenă:

100. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială:

101. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială:

102. Să se integreze:
*


 +


103. Să se integreze:
 & ,&
104. Să se integreze:

105. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială omogenă:

106. Să se integreze:

107. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială omogenă:


  
0, 1
0

 
108. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:


109. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială:

folosind, eventual, schimbarea de funcŃie:

110. Să se găsească soluŃia particulară a ecuaŃiei diferenŃiale care verifică


condiŃiile iniŃiale:

111. Să se integreze:

 2
112. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:113. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială omogenă:

114. Folosind, eventual, schimbarea de funcŃie:

să se integreze ecuaŃia:

115. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:   

116. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

117. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

118. Să se integreze:

119. Să se integreze:

120. Să se integreze:

121. Să se integreze:

122. Să se integreze:

123. Să se integreze:

124. Să se integreze:
125. Să se găsească integrala generală a ecuaŃiei:

126. Să se găsească soluŃia particulară a ecuaŃiei diferenŃiale:

care satisface condiŃia iniŃială

127. Să se integreze:

128. Să se integreze:

129. Să se determine curba integrală a ecuaŃiei:

care trece prin punctul

130. Să se găsească integrala generală a ecuaŃiei:

131. Să se rezolve ecuaŃia diferenŃială:

132. Să se găsească familia de curbe integrale care satisface ecuaŃia diferenŃială:

133. Să se integreze:

134. Să se integreze:

folosind eventual schimbarea de funcŃie şi variabilă independentă


135. Să se afle soluŃia generală a ecuaŃiei diferenŃiale:

136. Să se găsească soluŃia generală a ecuaŃiei diferenŃiale:

folosind schimbarea de funcŃie şi de variabilă independentă:

137. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială:

folosind schimbarea de funcŃie şi de variabilă independentă:

138. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială:

utilizând schimbarea de funcŃie

139. Să se determine parametrul real pentru care schimbarea de funcŃie

aduce ecuaŃia diferenŃială

la o ecuaŃie omogenă

140. Utilizând schimbarea de funcŃie să se rezolve ecuaŃia


diferenŃială:

141. Să se precizeze valoarea parametrului real astfel încât schimbarea de funcŃie

aduce ecuaŃia diferenŃială:

la o ecuaŃie omogenă.
142. Utilizând schimbarea de funcŃie să se rezolve ecuaŃia
diferenŃială .

143. Să se integreze sistemul de ecuaŃii:

144. Să se integreze sistemul de ecuaŃii:

145. Să se rezolve ecuŃia omogenă  16


0.

146. Să se rezolve ecuŃia omogenă  


0.

147. Să se rezolve ecuŃia omogenă  3  3  


0.

148. Să se rezolve ecuŃia omogenă     


0.

149. Să se rezolve ecuŃia omogenă . 4  6  4  


0.

150. Să se rezolve problema Cauchy:

151. Să se rezolve ecuŃia omogenă  5  6


0.

152. Să se rezolve ecuaŃia lui Bernoulli:


  2 
2 

153. Folosind soluŃia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaŃie diferenŃială:


 012
    
0, '

154. Folosind soluŃia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaŃie diferenŃială:


   1  2 1
0, '
 3

155. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială liniară cu coeficienŃi constanŃi:


  
0
156. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială liniară cu coeficienŃi constanŃi:
  
0, y(0)=2,  0
0

157. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială liniară cu coeficienŃi constanŃi:


  2  
0

158. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială liniară cu coeficienŃi constanŃi:


  2  
0, 0
0,  0
1

159 . Să se integreze ecuaŃia diferenŃială liniară cu coeficienŃi constanŃi:


 . 5  
0


160. Să se integreze ecuaŃia diferenŃială: