Sunteți pe pagina 1din 11

Name:

Class: Date: ID: A

hwsrt

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

A 1. Retelele cu difuzare au un singur canal de comunicatii partajat de toti utilizatorii din retea.
Comunicatia se face prin mesaje scurte, numite pachete, care pot fi primite simultan de mai multi
utilizatori din retea.
A 2. In retelele cu difuzare, pachetele contin un camp de adresa care precizeaza masina careia ii este adresat
pachetul. Masinile din retea primesc pachetul, con troleaza campul de adresa, si pastreaza pachetul numai
acea masina careia ii este adresat, restul ignorandu -l.
A 3. Retelele punct -la-punct :
Dispun de numeroase conexiuni intre perechi de masini individuale.
Pentru a ajunge de la sursa la destinatie un pachet poate trece prin una sau mai multe masini. Sunt
posibile trasee multiple, de diferite lungimi.
F 4. Retelele cu difuzare :
Dispun de numeroase conexiuni intre perechi de masini individuale.
Pentru a ajunge de la sursa la destinatie un pachet poate trece prin una sau mai multe
masini. Sunt posibile trasee multiple, de diferite lungimi.
F 5. În retelele punct-la-punct un rol deosebit il joaca algoritmii de dirijare. Retelele de dimensiuni mai mici
folosesc aceasta t ehnologie.
A 6. In LAN-urile cu magistral a, la fiecare moment unul din calculatoare poate transmite, iar celelalte asteapta.
A 7. Ethernet (IEEE802.3)) este o retea cu magistrala si c ontrol descentralizat in care calculatoarele transmit
oricand doresc si daca au loc ciocniri de pachete fiecare calculator asteapta un timp aleator si apoi incearca
din nou.
F 8. Ethernet(IEEE802.3)) este o retea cu inel si c ontrol descentralizat in care calculatoarele transmit oricand
doresc si daca au loc ciocniri de pachete fiecare calculator asteapta un timp aleator si apoi incearca din nou.
F 9. IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala .
A 10. Ruterele sunt calculatoare s pecializate ce conecteaza doua sau mai multe linii de comun icatie.
- Functioneaza la nivelul retea al modelului ISO/OSI
- Interconecteaza mai multe retele locale de tipuri diferite, care utilizeaza acelasi protocol de nivel
fizic.
- Asigura flexibilitate in topologia retelei
- Informatiile sunt memorate in tabele de rutare, care contin date despre adresa
- Nu comunica direct cu calculatoarele aflate la distanta, ele lucrand doar cu adresa retelei de
destinatie.
- Intr-un sistem de router-e mesajele pot urma diferite cai de la sistemul emitator la sistemul
destinatar.
A 11. În cazul retelelor WAN cu difuzare, subreteaua foloseste un satelit sau un sistem radio. Fiecare ruter are o
antena cu care poate receptiona si transmite . Toate ruterele pot auzi semnalul de la satelit si in unel e
cazuri pot auzi si transmisia de la rutere catre satelit.
Name:

ID: A

F 12. Retelele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare.
A 13. Protocolul este o intelegere intre parti asupra modului de realizare a comunicarii. În realitate nu se transmit
direct informatii intre nivelul n al celor doua masini ci date le de pe nivelul n se transmit nivelului n -1, de aici
nivelului n-2 si asa mai departe pana la nivelul 1 sub care se afla nivelul legatura de date prin care se produce
comunicarea efectiva intre cele doua masini.
A 14. O colectie de nivele si protocoale de comunicatie se numeste arhitectura de retea .
A 15. Exista doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel nivelelor supe rioare: - servicii orientate pe conexiuni si
servicii fara conexiuni.
F 16. Serviciul orientat pe conexiuni este asem anator sistemului postal.
A 17. Serviciul orientat pe conexiuni este asem anator sistemului telefonic
F 18. Serviciul fara conexiuni este ase manator sistemului telefonic
F 19. Protocoalele sunt legate de interfe tele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise intre
entitatile pereche de pe diferite m asini.
F 20. Modelul de referi nta TCP/IP a fost definit prima da t a in 1974 de catre Cerf si Kahn.
F 21. Nivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, avand ca probleme
principale dirijarea pachetelor si evitarea congestiei
A 22. Critici aduse modelu lui TCP/IP: nu are clar delimitate conceptele de serviciu, interfa ta si protocol; nu
este general si nu poate lucra cu al t a stiva de protocoale; nivelul gaz da-retea este prea dezvoltat; nu sunt
delimitate in cadrul modelului nivelurile fizic si legatura de date desi sunt complet diferite.
A 23. Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului de apari tie a protocoalelo r; tehnologii ineficiente de
delimitare a nivelelor si de proiectare a protocoalelor care sunt greu de implementat; implement ari
neperformante ale modelului si a protocoalelor; politici ineficiente privind utilitatea si sfera de
aplicabilitate a modelului.
A 24. Prin WWW (World Wide Web) sit-eurile pun la dispozitia utilizatorului pagini cu informatii ce cuprind pe
langa text, poze, sunet, video, legaturi la alte pagini sau harti, etc. Sistemul WWW sau mai simplu Web se
bazeaza pe protocolul HTTP .
A 25. IEEE 802.5 este un LAN de tip inel ce opereaza la 4Mbs si la 16Mbs.
A 26. Serviciile sunt legate de interfetele dintre nivele, iar protocoalele sunt legate de pachetele trimise
intre entitatile pereche de pe diferite masini.
F 27. In retele client/server (calculatoarele din retea pot folosi impreuna resurse: unitatile de disc,
imprimantele , fisierele si programele).
• Nu exista so organizare ierarhica a calculatoarelor.
• Toate calculatoarele sunt considerate egale,
• Fiecare calculator are si rolul de client si de server.
F 28. In retele peer to peer - (datele sunt memorate in calculatoare performante numite SERVERE,
intretinute de un administrator de sistem si sunt accesate de calculatoare numite CLIENTI (clients)).
Majoritatea retelelor au servere dedicate (calculator care functioneaza doar ca server, nefiind folosit
drept client sau statie de lucru).
Name:

ID: A

A 29. In topologia magistrala (BUS) daca un calculator se defecteaza, el nu afecteaza restul retelei.
F 30. In topologia magistrala (BUS) daca un calculator se defecteaza, reteaua nu mai functioneaza.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

a 31. Retelele cu procesoare situate in aceeasi camera, cladire sau campus se numesc:
a. LAN b. MAN c. WAN
a 32. Retelele care:
- au dimensiuni reduse,
- folosesc o tehnologie de transmisie ce consta dintr -un singur cablu la care sunt atasate toate masinile,
- functioneaza la viteze intre 10Mbs si 100Mbs cu intarzieri de ordinul zecilor de microsecunde si cu erori
foarte putine
se numesc :

a. LAN b. MAN c. WAN


b 33. Alegeti varianta corecta
LAN-urile cu difuzare au doua tipuri de tehnologii:
a. magistrala sau stea b. magistrala sau inel c. inel sau stea
b 34. În retelele cu difuzare statice se divizeaza timpul in intervale d iscrete si se ruleaza un algoritm de alocare
Round-Robin (RR), lasand fiecare masina sa emita :
a. oricand doreste b. numai atunci cand ii vine randul.
b 35. Retelele care au procesoare situate in acelasi oras, la o distanta de cel mult 10km si care pot suporta date,
voce, legaturi cu reteaua locala de televiziune prin cablu se numesc

a. LAN b. MAN c. WAN


c 36. Retelele :
• care acopera o arie geografica intinsa (tara, continent), deci au procesoare in aceeasi tara sau
pe acelasi continent
• in care gazdele (calculatoarele clientilor) sunt conectate printr-o subretea cu sarcina de a
transporta mesaje de la gazda la gazda
• si in care subreteaua este formata din: linii de transmisie (circuite,canale) care transporta
bitii intre masini si elemente de comutare (calculatoare speciale) care atunci cand sosesc date
pe o anumita linie, trebuie sa gaseasca o noua linie pentru a retransmite datele mai departe.
se numesc :
a. LAN b. MAN c. WAN
b 37. Care varianta nu este core cta?
Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi:
a. Fluxurile de oct eti b. Datagrama confirmat c. Secventele de
mesaje b 38. Care varianta nu este corecta?
Serviciile nesigure (neconfirmate) fara conexiuni sunt:
a. datagrame
b. fluxuri de octeti
c. datagrama confirmat
Name:

ID: A

b 39. Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit fluxurile de octeti este serviciul in care nu exista delimitari ale
mesajelor. Daca receptorul primeste 2048 de octeti, el nu poate sti daca toti octetii provin de la acelasi mesaj
sau de la 2 sau mai multe mesaje mai mici.

a. Secventele de mesaje b. Fluxurile de oct eti


d 40. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiune care stabileste conexiunea cu o
entitate pereche aflat a in asteptare este:
a. SEND b. RECEIVE c. DISCONNECT d. CONNECT
c 41. Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiuni care blocheaza in asteptarea unui
mesaj este:
a. LISTEN c. RECEIVE e. DISCONNECT
b. CONNECT d. SEND
d 42. Care varianta de raspuns nu este corecta?
Modelul OSI cuprinde 7 nivele. La crearea lui stau urmatoarele principii:
a. Un nivel se creeaza cand apare necesitatea unui nivel diferit de abstractizare.
b. Fiecare nivel are un rol bine definit.
c. Functia fiecarui nivel trebuie aleasa incat sa se poata defini protocoale standardizate.
d. Delimitarea nivelelor se face astfel incat sa maximizeze fluxul de informatii
prin interfete.
e. Numarul nivelurilor trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu introduce functii diferite
in acelasi nivel si trebuie sa fie suficient de mic pentru ca arhitectura retelei sa fie
functionala.
b 43. Nivelul I n t e r n e t al modelului TCP/IP este un nivel inter-retea fara conexiuni, fiind cel mai important
nivel al acestui model. El are rolul de a permite calculatoarelor sa transmita pachete de date in orice retea si
sa asigure transportul lor independent pana la calculatorul destinatie. In cadrul acestui nivel sunt definite un
format de pachet si un protocol . Rezolva problema dirijarii pachetelor si evita congestiile (asemanator
cu nivelul retea din OSI).

a. Gazda-retea c.
Transport b. Internet d.
Aplicatie
d 44. Nivelul .Transport al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversatii intre utilizatorii a doua
calculatoare, respectiv sursa si destinatie. Nivelul cuprinde doua protocoale: protocolul TCP si
protocolul UDP.

a.
gazda-retea b. internet c. aplicatie d. transport
b 45. Nivelul Gazda-retea al modelului TCP/IP are rolu l de a conecta gazda la re tea, prin intermediul
unui protocol si poate trimite prin intermediul acesteia pachete IP. Protocolul nu este definit, fiind diferit
de la gazda la gazda si de la retea la retea
a. internet c. aplicatie
b. gazda-retea d. transport
a 46. INTERNET-ul este o colectie de rete le ce ofera anumite servicii comune si utilizizeaza protocoale comune.
Nu este controlat de nimeni si are o dezvoltare continua. A aparut dupa 1 ianuarie . 1983 cand TCP/IP a
devenit protocol oficial .
a. 1983 b. 1979 c. 1990 d. 1993
Name:

ID: A
b 47. ETHERNET-ul este cea mai populara dintre retelele locale. Prin reteaua Ethernet se transmit informatii intre
calculatoare la viteze foarte mari. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute for Electrical and
Electronic Engineers) ca IEEE 802 3
a. IEEE 802.11. b. IEEE 802.3. c. IEEE 802.2. d. IEEE 802.1Q .
d 48. Standardul IEEE 802.15 Bluetooth a adus ca element de noutate eliminarea cablurilor dintre anumite
dispozitive
a. 802.3 c. 802.1Q
b. 802.11 d. 802.15
c 49. Standardul IEEE 802.1Q sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla cladirile in intregime
doar cu ajutorul software-ului . VLAN-urile se bazeaza pe comutatoare dedicate. Ele pot avea insa
si hub-uri la periferie.

a. 802.11 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3


a 50. Standardul IEEE 802.16 a aparut ca o solutie pentru serviciile de voce si de Internet de mare
viteza. Desi pare asemanator cu standardul 802.11, cele doua standarde difera semnificativ, deoarece ofera
servicii pentru cladiri care nu sunt mobile si opereaza intr-o gama de frecvente mult mai inalte, de 10-66
GHz, etc.

a. 802.16 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3


a 51. X25.- primele retele orientate pe conexiuni care suportua circuite virtuale atat comutate cat si
permanente, au fost dezvoltate in anii ’70
a. X.25
b. Frame Relay
c. ATM
b 52. In anii `80 apare reteaua Frame Relay , retea orientata pe conexiune, fara control al erorilor si fara
control al fluxului de date. Aceasta seamana cu o retea locala de dimensiuni mari si a fost utilizata la
interconectarea diverselor retele locale aflate in birourile companiilor. A avut un succes modest.
a. X.25
b .Frame Relay
c. ATM
c 53. ATM - retea orientata pe conexiune, in care spre deosebire de retelele telefonice in care majoritatea
transmisiilor sunt sincrone (strans legate de un semnal de ceas), transmisiile sunt asincrone. Acest
tip de retea a rezolvat majoritatea problemelor legate de retele si telecomunicatii, prin unificarea
transmisiilor de voce, date, televiziune prin cablu, telex, telegraf, intr-un singur sistem integrat
a. X.25
b. Frame Relay
c. ATM
Name:

ID: A

b 54. Aparitia calculatoarelor portabile a adus cu ea si ideea conectarii la Internet fara fir, astfel a fost creat
standardul 802.11 care lucreaza atat in prezenta unei statii de baza cat si in absenta acesteia. Acest
standard poate transmite un pachet IP intr-un LAN fara fir la fel cum era transmis un pachet IP prin
Ethernet. Conexiunea dintre sistemele 802.11 si lumea exterioara se numeste portal.
a. 802.16
b. 802.11
c. 802.15
d. 802.1Q
d 55. O retea este un sistem conectat de obiecte sau de oameni.
a. retea de calculatoare
b. retea LAN
c. retea orentata pe conexiune
retea
d.
a 56. Capacitatea benzii de transmisie
• Se exprima prin largimea (latimea) de banda :
- Este limitata si de aceea trebuie utilizata cat mai eficient mai ales in cazul retelelor
de mari dimensiuni.
- Se cumpara de la un ISP (internet service provider).
- Determina in mod direct performanta retelei.
- Este masurata in megabiti pe secunda (Mbps).
a. Capacitatea benzii de transmisie
b. Atenuarea
c. Interferentele electromagnetice
b 57. Mediile de transmisie cu suport fizic se mai numesc si ghidate
a. torsadate
b. ghidate
c. magnetice
d. milimetrice
a 58. Cablul .torsadat :
• Este cel mai vechi si mai utilizat mediu de transmisie
• Este format dintr-o pereche de fire de cupru izolate, cu o grosime de 1mm fiecare, impletite in
forma elicoidala.
• Este folosit in sistemul telefonic,
• Prin el se pot transmite atat semnale analogice cat si digitale.
• Se poate intinde pe multi kilometri fara amplificare, pentru distante mari, se folosesc repetoare.

a. torsadat
b. coaxial
Name:

ID: A

d 59. Undele radio


• Sunt utilizate atat in comunicatiile interioare cat si in cele exterioare,
• Se genereaza usor si pot parcurge distante mari.
• Patrund prin ziduri si se propaga in orice directie de la sursa.
• Sunt absorbite de ploaie,
• In benzile de frecventa VFL (foarte joasa), LF (joasa) si medie MF, acestea se propaga la sol,
fiind detectate: pana la aproximativ 1000Km pentru frecventele mai joase, si pe distante mai mici
pentru cele mai inalte
• In benzile de frecventa inalta si foarte inalta, undele de la sol tind sa fie absorbite de Pamant.
• Daca ating Ionosfera (la o inaltime de 100-500Km), undele sunt reflectate de aceasta si trimise
inapoi pe Pamant.
a. undele infrarosii
b. microundele
c. undele milimetrice
d. undele radio
d 60. Microundele
• Au frecventa peste 100 MHz,
• Se propaga un linii aproximativ drepte
• Pot fi directionate.
• Nu trec usor prin zidurile cladirilor.
• Unele unde pot fi reflectate de straturile atmosferice joase si pot intarzia mai mult decat undele
directe. Undele intarziate pot sosi defazate fata de unda directa, anuland astfel semnalul (efect de
atenuare multi-cai (multi-path fading)).
• Comunicatiile ieftine de aceea sunt folosite la: telefonia pe distante mari, telefonia celulara ,
televiziune.
a. undele radio
b. undele milimetrice
c. undele infrarosii
d. microundele
c 61. undele infrarosii si milimetrice
• Sunt larg folosite pentru comunicatiile pe distante mici.
• Telecomenzile pentru televizoare, aparate video sau combine muzicale folosesc aceste unde,
• Sunt relativ directionale, ieftine si usor de construit,
• Nu trec prin obiecte solide.
• Pentru operarea unui sistem folosind aceste unde nu este necesara licenta.
• Transmisiile utilizeaza domeniul terahertzilor din spectrul electromagnetic.
• Deoarece semnalele se afla intr-un domeniu de frecvente foarte inalte ele pot atinge viteze
de transmisie foarte mari.
Sunt puternic atenuate de lumina intensa.
a. microundele
b. undele radio
c. undele infrarosii si milimetrice
Name:

ID: A

d 62. Topologia magistrala(BUS)


• Este folosita in cazul retelelor locale de mici dimensiuni,
• Se realizeaza pe un singur cablu principal (backbone, trunck - segment, trunchi, coloana), care
leaga toate calculatoarele din retea.
• Calculatoarele au acces in mod egal la toate resursele retelei.
• Cost scazut
• Folosirea unui singur cablu face transmiterea datelor mai lenta
• Este cea mai simpla si mai utilizata metoda de conectare a calculatoarelor in retea.

a. hibrida c. inel
b. stea d. Magistrala(BUS)
d 63. Topologia .inel
(BUS)
• Conecteaza fiecare calculator de alte doua, legatura se realizeaza prin intermediul unui port de
intrare (In Port) si a unui port de iesire (Out Port).
• Nu exista capete libere. Semnalul parcurge reteaua intr-o singura directie, trecind pe la
fiecare calculator. Aici fiecare calculator actioneaza ca un repetor, amplificand
semnalul si transmitindu-l la calculatorul urmator.
• Defectarea unui calculator opreste reteaua.
• Datele trec de la un calculator la altul, pana ajung la calculatorul destinatie. Calculatorul
destinatie returneaza un mesaj calculatorului emitator, anuntand ca datele au fost receptionate.

a. hibrida
b. stea
c. magistrala
d. inel
d 64. Topologia Stea
• Conecteaza un calculator central (numit concentrator – hub), cu toate celelalte calculatoare prin
cabluri directe. Astfel, fiecare nod este conectat direct la un hub. Informatiile sunt transmise de
la calculatorul sursa catre cel destinatie prin intermediul hub-ului. Acesta este principalul
dispozitiv care gestioneaza si controleaza functiile retelei.
• Transferul datelor se realizeaza prin intermediul calculatorului central (concentrator) la toate
calculatoarele din retea.
• Reteaua va fi cu atat mai performanta cu cat calculatorul central va fi mai puternic.
• Daca un calculator, sau cablul care il conecteza la concentrator se defecteaza, numai calculatorul
respectiv este in imposibilitate de a transmite sau receptiona date in retea, restul retelei va
continua sa functioneze normal.
Oprirea calculatorului central duce la oprirea intregii retele
a. inel
b. hibrida
c. magistrala
d. stea
Name:

ID: A

a 65. In functie de scara la care opereaza reteaua, retelele de calculatoare se pot clasifica astfel:
• Retele locale LAN,
• Retele metropolitane MAN,
• Retele de arie intinsa WAN,
• Internet-ul.

a.scara la care opereaza reteaua


b.tehnologia de transmisie
c.topologie
d.modul de realizare a legaturilor intre nodurile retelei
a 66. Dupa modul de realizare a legaturilor intre nodurile retelei (a tehnicii de comutare folosite):
• Retele cu comutare de circuite
• Retele cu comutare de pachete.

a. modul de realizare a legaturilor intre nodurile retelei


b. tehnologia de transmisie
c. scara la care opereaza reteaua
d. topologie

Completion
Complete each sentence or statement.

67. Se numeste .RETEA. de calculatoare o colectie interconectata de calculatoare autonome care sunt capabile
sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse.
68. In LAN-urile cu INEL fiecare bit se propaga independent de ceilalti pe inel, fara sa astepte restul
pachetului.
69. In functie de modul de alocare a canalului retelele LAN cu difuzare pot fi statice sau DINAMICE
70. O colectie de retele interconectate se numeste inter -retea sau .WAN Ea are procesoare si la o distanta de
10000km.
71. Nivelul n de pe o masina comunica folosind anumite reguli si conventii numite PROTOCOALE, cu nivelul n
de pe alta masina.
72. Intre doua nivele adiacente exista o .INTERFATA care defineste operatiile si serviciile primitive oferite
de nivelul n nivelului n+1.
73. O lista de protocoale folosita de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se numeste STIVA de
protocoale.
74. Daca in retea datele circula:
- într-un singur sens comunicarea este SIMPLEX
- în ambele sensuri dar nu simultan comunicarea este semi -duplex,
- în ambele sensuri simultan comunicarea este duplex.
75. Daca transmiterea mesajului de la sursa la destinatie se poate face pe mai multe cai, trebuie ales un anumit
drum. Aceasta alegere se numeste dirijare sau RUTARE
Name:
76. Elementele active ale unui nivel se numesc entitati. Entitatile aceluiasi nivel dar de pe masini diferite se
numesc entitati PERECHE Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent ).
77. Una dintre caracteristicil e unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie sa
fie.SIGUR, adica sa nu piarda niciodata date. Pentru aceasta, receptorul trebuie sa confirme primirea fiecarui mesaj,
ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar si deci la întârzieri.
78. Serviciul SECVENTELOR DE MESAJE (SIGUR ) orientat pe conexiuni , este serviciul în care se men
tine delimitarea mesajelor. Da ca spre exemplu sunt trimise doua mesaje de acea si dimensiune, ele vor
sosi la destina tie sub forma a doua mesaje distincte si niciodata ca un singur mesaj de dimensiune dub l a.
79. Formal, un serviciu este specificat printr -un set de PRIMITIVE (operatii) disponibile entitatii care
foloseste acest serviciu. Acestea comanda serviciului sa execute anumite actiuni sau sa raporteze despre
actiunile executate de o entitate pereche.
80. Prin SERVICIU întelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaza nivelului de deasupra.
El spune ce operatii poate oferi utilizatorilor sai fara sa precizeze nimic despre modul de implementare
al acestor operatii. Acesta este definit în contextul unei interfete între doua nivele.
81. Prin PROTOCOL întelegem un set de reguli ce guverneaza formatul si semnificatia cadrelor, pachetelor
sau mesajelor schimbate între ele de entitati le pereche ale unui nivel.
82. Arhitecturile de retea cele mai cunoscute sunt modelul de referinta OSI (Open System Interconnection)
siTCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL /Internet Protocol).
83. Nivelul FIZIC al modelului OSI are rolul de a transmite bitii de la o masina la alta printr-un canal
de comunicatie. Nivelul rezolva problemele de natura electrica: cum ar fi tensiunea si
intensitatea curentului.
84. Nivelul TRANSPORT al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie
disponibila nivelului retea fara erori de transmisie .
85. Nivelul LEGATURA DE DATE al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la
mediu care rezolva problema controlului accesului la canalul partajat pentru re telele cu difuzare.
86. Nivelul RETEA al modelului OSI are rolul de a controla functionarea subretelei. Acesta trebuie sa
detemine modul de dirijare a pachetelor de la sursa la destinatie prin intermediul tabelelor statistice (cu trasee
care sunt stabilite la începutul fiecarei conversatii) sau în mod dinamic (prin determinarea traseelor pentru
fiecare pachet în parte în concor dan ta cu traficul din retea la momentul respectiv).
87. Nivelul TRANSPORT al modelului OSI descompune datele pe care le primeste de la nivelul imediat
superior în unitati mai mici, le trimite nivelului imediat inferior si se asigura ca acestea ajung corect
la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaza nivelului imediat superior
si utilizatorilor retelei.
88. Nivelul SESIUNE al modelului OSI stabileleste si întretine conexiunea între procese de pe masini
diferite, permite proceselor sa defineasca proprietatile dialogului si sa-l sincronizeze.
89. Nivelul PREZENTARE al modelului OSI realizeaza operatii de transformare a datelor în formate
recunoscute de entitatile ce intervin în conexiune, transfera date între masini de tipuri diferite
(Unix-DOS), realizeaza codificarea datelor în functie de caracteristicile acestor masini., ofera servicii
de securitate (permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi inregistrarile
bancare)
Name:

ID: A

90. Nivelul APLICATIE al modelului OSI contine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fisierelor), SMTP (protocol pentru
posta electronica), etc.
91. Protocolul TCP din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care
realizeaza controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot aparea între doua masini aflate
în retea) si controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de catre un emitator cu o
viteza mult mai mare).
92. Protocolul .UDP din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur si neorientat pe conexiune
care ofera posibilitatea utilizatorilor sa foloseasca propriul lor control al transmisiei si al fluxului.
Protocolul asigura comunicarea rapi da client-server si între aplicatii, fara sa garanteze însa acuratetea
transmisiei.
93. Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea
este protocolul de terminal virtual TELNET care permite unui utilizator de pe o masina sa se conecteze
si sa lucreze pe o masina situata la distanta .
94. Nivelul aplicatie al m odelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fi siere FTP care poseda un mecanism de mutare eficien ta a datelor de pe o
masina pe alta.
95. Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de posta electronica SMTP
96. Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt si alte servicii. Unul dintre
acestea este serviciul numelor de d omenii DNS care stabileste corespondenta dintre numele gazdelor si
adresele retelelo r.
97. Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt si alte servicii. Unele dintre
acestea sunt: protocolul pentru transferarea de stiri USENET si protocolul folosit pentru aducerea paginilor de
pe web HTTP.
98. Paginile pot fi vazute printr -un program de navigare numit BROWSER Exemple de astfel de programe sunt:
Mosaic, Opera si Netscape, care aduc pagina dorita, interpreteaza text ul si comenzile de formatare continute în
text si afiseaza pe ecran pagina formatata corespunzator .
99. Un furnizor de servicii Internet sau pe scurt ISP poate oferi variante de conectare la Internet prin :
• Conexiune dial-up
• Linie inchiriata
• CATV
• Modem radio, etc.
100. Mediile de transmisie cu suport fizic au trei caracteristici tehnice principale: capacitatea benzii
de transmisie, ATENUAREA, interferentele electromagnetice