Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU clasa a XII-a A Operatii elementare asupra tabelelor 1.

Definirea structurii tabelelor

se foloseste comanda create <fis.dbf> (<lista-definitii>) unde <definitie>=<nume-camp><tip> (<lungime>,<zecimale>); sau se foloseste calea File->New->Table

Exemplu: fie tabela ELEVI.DBF


NUME c,20 PREN c,20 CLASA c,3 CAMIN l,1 ABSN n,2 MEDIA n,5,2 ADRESA m,4 DATAN d,8 SIT c,10

Fereastra Table Designer permite in sectiunea Fields definirea informatiilor de structura: Name = numele campului max 10 caractere; Type = tipul campului poate fi : numeric, caracter, logic, data calendaristica, Memo sau general; Width = lungimea campului Decimal = numar de pozitii zecimale Index = fixarea campului curent drept cheie de ordonare; NULL = este un comutator pentru acceptarea/nu a valorilor nule

2.Incarcarea structurii cu date datele se pot introduce imediat dupa crearea tabelei Input data records now? sau prin comanda APPEND

* introducerea datelor se face conform tipului fiecarui camp; pentru campurile de tip memo sau general se face prin deschiderea ferestrei asociate cu secventa <Ctrl>+<Home> sau cu dublu clic pe camp. Pentru inserarea unei imagini in campul General se foloseste optiunea Edit->Insert Object. 3.Modificarea structurii conceptuale

se foloseste comanda modify structure sau din meniul principal optiunea View->Table Designer

* utilizatorul poate sterge, adauga sau insera campuri sau poate modifica lungimea sau tipul unor campuri 4.Deschiderea/inchiderea unei tabele orice operatie asupra unei tabele presupune deschiderea acesteia intr-o zona de lucru numita work area (intr-o zona de lucru se poate deschide o singura tabela; zonele de lucru se pot simboliza prin cifre sau litere majuscule A,B,C)

deschiderea se poate face prin comanda USE <fis.dbf> IN <zona> [ALIAS <nume-alias>]; [AGAIN] ALIAS= o prescurtare, un pseudonim folosit in vereea unei referiri mai clare a campurilor sau a zonei de lucru in care s-a deschis tabela; clauza AGAIN permite deschiderea aceluiasi fisier in 2 zone de lucru;

inchiderea tuturor tabelelor deschise CLOSE ALL sau inchiderea unei singure tabele USE <fis.dbf>

5.Indicarea zonei de lucru Zona de lucru care va deveni activa se precizeaza prin comanda SELECT <zona>/<nume-alias>. Ultima zona selectata se numeste zona curenta. Comanda SELECT 0 deschide prima zona libera. use elevi in 1 alias EL se deschide Elevi.dbf in zona 1 cu aliasul EL

select 2 use profesori select EL modify structure select 0 create student select student se modifica strucutra tabelei curente Elevi.dbf deschide prima zona libera creeaza fisierul Student.dbf in zona libera selectarea zonei prin aliasul fisierului zona 2 va contine tabela Profesori.dbf

6.Vizualizarea continutului unei tabele LIST/DISPLAY - afiseaza intreaga tabela sau articolul curent clauzele comenzii LIST: [<lista-expr>] = enumera expresiile care se vor afisa [<domeniu>] = poate avea valorile: ALL-specifica toate articolele fisierului; NEXT<n>: urmatoarele n articolele fata de articolul curent; REST- toate articolele pana la sfarsitul fisierului; RECORD<n> - selecteaza doar articolul cu numarul <n> clauza FOR<cond> permite selectarea articolelor care verifica conditia; clauza WHILE<cond> permite selectarea articolelor cata vreme conditia este adevarata.

Exemplu: use student list # cod_stu d 1 2 3 4 5 go top 101 102 103 104 105 Dumitru Alina Luca Stefan Anton Ana Alexa Andrei Nicolae Alexandru 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 info mate info engleza mate presupunem un fisier cu date despre studenti comanda list are domeniul implicit ALL nume grupa anul specializare

pozitioneaza cursorul pe prima inregistrare

list for grupa=1 sau list for specializare=info 7.Cautare secventiala si pozitionare in baza de date 7.1.comanda LOCATE FOR <cond> [<domeniu>] = cauta primul articol care indeplineste conditia <cond> si daca se gaseste, indicatorul de ingeristrare primeste numarul articolului respectiv; altfel pointerul de fisier va indica sfarsitul de fisier