Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Manual de utilizare
actor: Ofertant

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Ofertant

1

Cuprins
I Introducere 4

1 Scurta descriere ................................................................................................................................... 5 ................................................................................................................................... 8 2 Informatii despre aplicatie

II Inregistrarea si accesul in sistem

11

1 Formularul de inregistrare ................................................................................................................................... 11
General .......................................................................................................................................................... 12 Cont utilizator .......................................................................................................................................................... 13 Adrese .......................................................................................................................................................... 14 .......................................................................................................................................................... 15 Domeniu de activitate Documente referinta .......................................................................................................................................................... 15

2 Logarea in sistem ................................................................................................................................... 16 ................................................................................................................................... 17 3 Ati uitat parola 4 Deconectare................................................................................................................................... 18 5 Descarcarea................................................................................................................................... 18 certificatului digital

III Chestionar IV Anunturi

19 21

1 Anunturi de intentie ................................................................................................................................... 22
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 24 de intentie

2 Anunturi de participare ................................................................................................................................... 25
Detalii procedura .......................................................................................................................................................... 29 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................................... 30 Cazul 2: exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................................... 50

3 Anunturi de atribuire ................................................................................................................................... 69
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 70 de atribuire

4 Concursuri de solutii ................................................................................................................................... 71
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 73 de concurs

5 Rezultate concursuri de solutii ................................................................................................................................... 73
Detaliu rezultat concurs de solutii .......................................................................................................................................................... 74

6 Concesionari ................................................................................................................................... 75
Detaliu concesionare .......................................................................................................................................................... 77

7 Lista erate ................................................................................................................................... 77
Detaliu erata .......................................................................................................................................................... 78

V Proceduri de atribuire

78

1 Cereri de oferta ................................................................................................................................... 78
Invitatii de participare .......................................................................................................................................................... 80 Detaliul procedurii ......................................................................................................................................................... 83 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................... 84 © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Ofertant

2

Cazul 2: exista......................................................................................................................................... 100 impartire pe loturi Anunturi de .......................................................................................................................................................... 118 atribuire la cerere de oferta

2 Cumparari directe ................................................................................................................................... 119
Gestiune catalog .......................................................................................................................................................... 121 Expirarea pozitiilor de catalog ......................................................................................................................................................... 123 Achizitii in desfasurare .......................................................................................................................................................... 124 Achizitii atribuite .......................................................................................................................................................... 126 Achizitii neatribuite .......................................................................................................................................................... 128

................................................................................................................................... 130 3 Licitatii electronice proceduri offline
Licitatii electronice in desfasurare .......................................................................................................................................................... 132 Proceduri offline atribuite .......................................................................................................................................................... 133 Proceduri offline anulate .......................................................................................................................................................... 134 Detaliul unei.......................................................................................................................................................... 135 licitatii electronice

VI Administrare
1 Grupuri

144

................................................................................................................................... 144

Grupuri de entitati .......................................................................................................................................................... 144 Definire ......................................................................................................................................................... 145 grup Adaugare participanti la grup ......................................................................................................................................... 146 Grupuri in care sunt inclus .......................................................................................................................................................... 147 Detaliu grup ......................................................................................................................................................... 148

2 Utilizatori ................................................................................................................................... 148
Editare utilizator .......................................................................................................................................................... 149 Administrare drepturi utilizator .......................................................................................................................................................... 150

3 Profil

................................................................................................................................... 152

General .......................................................................................................................................................... 152 Adrese .......................................................................................................................................................... 153 Domeniu de .......................................................................................................................................................... 154 activitate Documente referinta .......................................................................................................................................................... 154 Participari pre-platite .......................................................................................................................................................... 154

4 Catalog

................................................................................................................................... 156

5 Documente................................................................................................................................... 156

VII Diverse
1 Noutati 3 Log off

158
................................................................................................................................... 158 ................................................................................................................................... 160

2 Schimbare parola ................................................................................................................................... 159

VIII Notificari

160

1 Notificari de sistem ................................................................................................................................... 160
Lista notificari de sistem .......................................................................................................................................................... 160 Detaliu notificare de sistem .......................................................................................................................................................... 162

2 Notificari intre entitatile sistemului ................................................................................................................................... 162
Notificari proprii .......................................................................................................................................................... 163 Definire ......................................................................................................................................................... 164 notificare proprie Detaliu notificare proprie ......................................................................................................................................................... 166 Entitati dezabonate .......................................................................................................................................................... 167 Notificari primite .......................................................................................................................................................... 167 Detaliu notificare primita ......................................................................................................................................................... 168 © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

......................................................................................................................................................................... 171 Configurari solicitate pe criterii de interes ................................................................................................................. Toate drepturile rezervate... 172 Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes . 169 Configurare ...................................................................... 169 care sunt dezabonat 3 Notificari pe criterii de interes ......................... 176 4 Notificari evelimente Lista notificari evelimente ............................................................................................ 174 Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes ..... 173 Notificari solicitate pe criterii de interes ...............................................................................................................................................................ro...............................................................................................................................................................................................................................eLicitatie ........................................................................................................................................................................................ 177 © <2008> e-licitatie.............................................................................. 170 sabloane rapoarte Editare sabloane rapoarte .......................................................................................................... ...............................................................................................Manual utilizare: Ofertant 3 Entitati de la..................................................................... 175 ............................................................................. 176 Detaliu notificari evelimente .....................................................................................................................................................................................

stabilind in acest sens cadrul de operare specific. utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice. semnata cu ocazia inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii. precum si dreptul de a-l face public. orice drept de proprietate intelectuala sau industriala. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care utilizatorul SEAP nu detine. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut nesolicitat. g. conform legislatiei in vigoare. f.I. incalcarea obligatiilor asumate prin Conventia privind pastrarea confidentialitatii si protectia informatiilor. in conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. c.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii publice (SEAP) operat de catre A. transmiterea de informatii necorespunzatoare adevarului.e-licitatie. cu prilejul inregistrarii sau reinnoirii certificatului digital care atesta inregistrarea in SEAP. Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea ASSI. Toate drepturile rezervate. are dreptul.Introducere 4 1 Introducere Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica. © <2008> e-licitatie.ro. ASSI. i. asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie publica prin procedura electronica. interferarea neautorizata cu sau fara perturbarea functionarii SEAP sau a echipamentelor sau retelelor conectate la SEAP. modificarea neautorizata a elementelor de identificare in vederea ascunderii originii oricarui continut electronic transmis prin intermediul sau catre SEAP. accesibil prin internet la o adresa www. in cazul in care acesta savarseste una sau mai multe din urmatoarele fapte: a. in calitate de operator al SEAP. www. Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.e-licitatie. h. in scopul ascunderii unei situatii care daca ar fi fost cunoscuta ar fi dus la refuzul inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii.S. ASSI in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care. conform legislatiei in vigoare.ro.S. b. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice alte secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut neadecvat conform legislatiei in vigoare. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca. e. d. de a dispune suspendarea unui furnizor/executant/prestator inregistrat in SEAP. defecta sau limita functionalitatea oricarei componente hardware sau software sau care pot facilita obtinerea de drepturi suplimentare celor acordate in mod legal de catre operatorul SEAP. dreptul de utilizare. in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau ASSI nu mentioneaza in mod expres existenta unor garantii. ASSI isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de vointa sa si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situatii in conditii de promptitudine si impartialitate. ASSI va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP. .

1.Introducere 5 j.entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice · ofertanti .ro. detalii legate de achizitiile publice fiind disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet. la care poate participa orice ofertant · licitatii restranse. ASSI isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP. in timp util. sectorul privat si cetateni · faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia · permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele internationale · permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al semnaturilor electronice Participanti in sistem: · autoritati contractante . cu aducerea respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor. Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia conducerii ASSI care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de achizitii publice.agenti economici furnizori de produse si servicii © <2008> e-licitatie. caracterizate prin existenta etapei de selectie Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in ebusiness: · este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare · determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie. Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta. Obiective: · transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice · simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor · proceduri de lucru eficiente si standardizate · micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie · furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice · auditarea procesului de achizitie publica · asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a fondurilor publice. bunuri si servicii prin mijloace electronice.1 Scurta descriere Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse. SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se realizeaza prin: · licitatii deschise. . Toate drepturile rezervate. orice alte actiuni de natura a aduce atingere bunei functionari a SEAP. In sectiunea publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie: · informatii despre organizatorul licitatiei · detalii despre modul de organizare · oferta castigatoare · numele ofertantului declarat castigator Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana in domeniu. prin publicare in sistemul electronic de achizitii publice.

Functionalitati Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat. construit intr-o arhitectura de inalta disponibilitate. conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe. . Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implementare in cadrul portalului SEAP.000 de utilizatori conectati simultan folosind autentificare bazata pe certificate digitale · Caracteristici de securitate avansata ce asigura confidentialitate. dar care in acelasi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP. Exista o serie de praguri care incadreaza achizitiile publice. asigura un inalt grad de securizare sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare si open-source. Toate drepturile rezervate. scalabila.1) · Arhitectura de inalta disponibilitate proiectata dupa conceptul 'no single point of failure' · Suporta 20. Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi functionalitati si module. autenticitate. pe baza valorii estimate a achizitiei. capabila de interfatare cu alte sisteme © <2008> e-licitatie.ASSI · dezvoltatori agreati Autoritatea contractanta este cea care decide ce tip de licitatie urmeaza sa organizeze. flexibila. Tipuri de achizitii implementate: · deschise · restranse · cereri de oferta · pe baza de catalog Arhitectura sistemului (fig.ro. 1.cu rol de validare a anunturilor · autoritati de supraveghere si control . Sistemul pune la dispozitia autoritatii contractante asistenta in stabilirea tipului de licitatie cat si in organizarea acesteia. integritatea si nonrepudierea actiunilor · Solutie deschisa.Introducere 6 · ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) .institutii care verifica activitatea autoritatilor contractante · evaluatori · notari · banci · publicul larg · operatorul sistemului .1.

care compara profilul utilizatorului. Toate drepturile rezervate. cu permisiunile necesare pentru URL-ul pe care incearca sa-l acceseze · Dupa verificare sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii stabileste o conexiune catre unul din serverele ce compun sub-sistemul Aplicativ © <2008> e-licitatie.1 Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de operare. Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie. .1.ro. 1. intra in actiune serviciul de autorizare. Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional) urmatorii: · Autentificarea catre portal · Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor · Alegerea licitatiei dorite · Trimiterea intentiei de participare catre server · Primirea unei confirmari din partea SEAP · Parasirea sesiunii de lucru Procesul se desfasoara in succesiunea urmatoare: · Utilizatorul acceseaza sistemul prin intermediul unui browser web · In momentul in care cererile ajung la sistemul SEAP sunt preluate de sub-sistemul de comunicatie SEAP · Pachetele ajung la sub-sistemul de securitate a informatiilor. care realizeaza primul nivel de protectie la acces din exterior · Modulul de load-balancing distribuie pachetele catre unul din serverele ce compun sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii · Dupa autentificare (stabilirea identitatii utilizatorului).Introducere 7 fig. Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului aplicativ.

© <2008> e-licitatie. pagina HTML ajunge in browserul utilizatorului · Sub-sistemul aplicativ va transmite catre sub-sistemul de stocare si salvare date informatii transmise de catre utilizator.2 Informatii despre aplicatie Fiecare pagina a aplicatiei contine in partea de jos o sectiune de link-uri utile (figura 1. · Link-ul Wizard ofera asistenta specializata.1 Recomandare! La navigarea in site folositi mijloacele de navigare oferite de aplicatie (link-uri de detalii. butoane Inapoi. fig.ro. Toate drepturile rezervate. In caz contrar (de ex: folosirea pentru actiunea de "inapoi" a butonului din browser) exista posibilitatea ca aplicatia sa afiseze mesaje de eroare. 1. link-urile continute in harta site-ului pot fi accesate in masura in care utilizatorul respectiv are drepturi alocate pentru functionalitatile respective. functie de care vor fi efectuate operatiile pe serverul e-Licitatie.3).2).2.2 Fiecare pagina de tip lista contine in antet un filtru de cautare (exemplu in figura 1. · Actionand link-ul Harta site utilizatorul va fi directionat catre o pagina care va contine intr-o structura arborescenta toate link-urile disponibile in site. Se compleaza campurile de interes si se apasa butonul Cauta. prin descrierea pas cu pas a functionalitatilor principale ale aplicatiei. Ora oficiala a serverului e-Licitatie poate fi consultata in orice moment apasand link-ul ora e-Licitatie aflat in dreapta antetului paginii.Introducere 8 · Sub-sistemul Aplicativ interpreteaza URL-ul cerut de client si serveste o pagina HTML corespunzatoare · Parcurgand traseul invers. . 1. care permite selectarea informatiei in functie de criteriile existente in filtru. · Link-ul Termeni si conditii permite vizualiazarea normelor si procedurilor de securitate ale SEAP.2. · Apasand link-ul Ajutor se va deschide o fereastra de tip popup care contine informatii despre functionalitatile disponibile in pagina curenta.1): · Link-ul Prima pagina redirecteaza utilizator in pagina principala (de start) a site-ului. Se va deschide o fereastra care va afisa ora oficiala a aplicatiei (fig 1. Pentru mai multe detalii legate de utilizatori si drepturi consultati sectiunea Utilizatori.2.2. fig. 1. etc).2.

Din prima lista de selectie se alege anul. 2. Criteriile de tip "lista de selectie" (exemplu in figura 1. 1.4. avand rolul de inlocuire a unei secvente de caractere. respectiv descrescator.4 4. iar din a doua luna. de unde se selecteaza data dorita.2. Pentru completarea campurilor de tip data calendaristica se apasa pictograma . In cazul in care se alege optiunea "-".5) se completeaza prin selectarea unei optiuni din lista.2.Introducere 9 fig. Se vor afisa toate inregistrarile pentru care campul de cautare respectiv incepe cu caracterele introduse in filtru. Folositi "%" ca si wildcard in filtrele de cautare. 1. fig. Va aparea fereastra din figura 1.2. Iconitele dreapta/stanga permit navigarea din luna in luna in sens crescator.ro. cautarea nu va tine cont de criteriul de filtrare © <2008> e-licitatie.2.3 Observatii! 1. . Este suficient introducerea in campul de cautare a primelor caractere dintr-un cuvant. Toate drepturile rezervate. 3.

6).2. acesta va deveni nod curent in arborescenta. .5 5.Introducere 10 respectiv. Valoarea pentru numarul de inregistrari pe pagina trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 100. · inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent. © <2008> e-licitatie. Numarul de inregistrari pe pagina trebuie completat in mod obligatoriu. In cazul in care numarul de inregistrari gasite este mai mare decat valoarea introdusa in campul numar de inregistrari. printr-un triunghi aflat in coltul din dreapta sus al campului editabil (fig. fig. 6. Campurile obligatorii din paginile de editare sunt marcate in mod diferit in aplicatie.2. 1. care contine lista in structura arborscenta a codurilor CPV.2. Sistemul afiseaza mesaje de confirmare in urma operatiilor reusite si mesaje de eroare in cazul celor esuate. Continutul mesajelor este adaptat functie de contextul in care s-au generat.ro. fig. prin completarea campului aflat in dreapta si actionarea butonului . Nu se poate salva continutul unei pagini care contine campuri obligatorii necompletate. Toate drepturile rezervate. aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup. Fereastra permite cautarea codurilor dupa denumire CPV sau cod CPV. 1. In caz contrar sitemul va afisa un mesaj de eroare. Selectand un cod din lista de coduri rezultata in urma cautarii (aflata in partea dreapta a ferestrei).6 Pentru selectia codului CPV in diferite contexte (de ex: asocierea la un produs de catalog). Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri: · in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent. navigarea intre pagini se realizeaza cu ajutorul butoanelor si . 1.

Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de receptionarea acestui mesaj. Dupa eliberarea certificatului digital. . care sa actioneze in numele ei. trebuie mai intai sa va inregistrati in sistem. Pentru mai multe informatii consultati sectiunea Utilizatori. 2.1) veti fi redirectionat catre prima sectiune a formularului de inregistrare. perioada maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul (inainte de invalidarea acestuia) si link-ul de unde se poate descarca certificatul.elicitatie. 2 Inregistrarea si accesul in sistem Pentru a deveni utilizator in sistemul electronic de achizitii publice. a contului de utilizator si a parolei. Veti fi directionat catre o pagina din care se alege tipul entitatii care se inregistreaza in sistem. decizia acestuia va fi deasemenea comunicata utilizatorului printr-un e-mail. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie. Autentificarea in sistem se face pe baza certificatului digital primit de la SEAP. Inregistrarea prespune completarea on-line a formularului de inregistrare.ro.27 Utilizatorul are acces la modulele si functionalitatile din aplicatie in functie de rolurile care i-au fost conferite. O entitate de tip ofertant poate defini mai multi utilizatori. Apasand pe iconita atasata inregistrarii operatorului economic (fig.1.1 Formularul de inregistrare Pentru accesarea formularului de inregistrare se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina principala. disponibil la www. In cazul in care Operatorul SEAP respinge cererea de inregistrare. Detalii gasiti in sectiunea Logare in sistem. deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-mailul primit in momentul in acceptarii cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul SEAP. in care se va specifica: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital. 2. Pentru mai multe detalii consultati sectiunea Formular de inregistrare. Pentru mai multe informatii despre download-ul certificatului digital constultati sectiunea Descarcarea certificatului digital. nu inainte de a citi si de a accepta termenii si conditiile care trebuie respectate pentru a putea activa in aplicatie. utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi instiintat ca s-a eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul de unde poate descarca certificatul. utilizatorul va primi un e-mail de confirmare.1. La acceptarea cererii de inregistare in sistem de catre Operatorul SEAP.Introducere 11 fig.ro.

Veti fi redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in cele cinci sectiuni ale inregistrarii. transmis pe adresa de e-mail completata in sectiunea adresa de contact.3 2.1. banca. La finalizarea cu succes a inregistrarii veti primi un e-mail de confirmare din partea echipei e-Licitatie.1 Formularul de inregistrare cuprinde cinci sectiuni: · General · Cont utilizator · Domeniu de activitate · Adrese · Documente Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul . Toate drepturile rezervate.ro. .2 In cazul in care inregistrarea s-a realizat cu succes. fig.1. reprezentantul legal. se . 2. 2. contul bancar. Fara acest cod nu se va putea descarca certificatul digital.3). 2. Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul .1. Atentie! Memorati PIN-ul si nu-l incredintati altei persoane. Pentru eliberarea certificatului digital este necesara validarea cererii de inregistrare de catre Operatorul SEAP. certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI. veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PIN-ul) pentru downloadul certificatului digital (fig. numele agentiei. © <2008> e-licitatie. Pentru finalizarea inregistrarii. 2. Informatiile introduse in aceasta sectiune nu se vor pierde la navigarea prin celelalte sectiuni ale formularului.2) si se apasa butonul fig. codul unic de inregistrare.Inregistrarea si accesul in sistem 12 fig.1. iar autentificarea in sistem nu va mai fi posibila.1.1 General In sectiunea General se completeaza in mod obligatoriu campurile tip operator economic. In cazul pierderii PIN-ului. Optional se pot adauga si alte informatii in zona campului comentarii. 2.1. introduce codul care apare in partea de jos a paginii (fig.

In caz contrar in momentul salvarii veti vedea un mesaj de avertizare. . Daca valorile aflate in cele doua campuri nu © <2008> e-licitatie.1. telefonul.2 Cont utilizator In sectiunea Cont utilizator este necesara completarea urmatoarelor informatii: numele. Toate campurile sunt obligatorii. contul de utilizator. parola. parola (din nou) pentru reconfirmare. prenume. Atentie! Adresa de e-mail trebuie sa fie valida.Inregistrarea si accesul in sistem 13 2.ro. Toate drepturile rezervate. Parola trebuie completata in doua randuri. e-mail-ul (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail. separate prin virgula).

prenume.Inregistrarea si accesul in sistem 14 sunt egale sau daca lungimea parolei este mai mica de 6 caractere. reprezentanta. Din acest motiv daca este selectata bifa Adresa de contact. punct de lucru.1. adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail. cod postal. Pentru a modifica o adresa deja definita se va apasa pe pictograma din dreptul iregistrarii. nume.ro. Pentru a putea salva noua adresa adaugata va trebui sa completati obligatoriu campurile: denumire adresa. Datele de contact ale ofertantului care sunt afisate in diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact. filiala. Pentru a sterge o adresa se va apasa pe pictograma . Atentie! Daca o adresa este stearsa. completarea campului Adresa de e-mail devine oligatorie. sediu secundar sau alte tipuri. Atentie! Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar una din adresele salvate sa fie cea a sediului social. fax. sistemul va afisa un mesaj de eroare. Automat aceasta adresa va deveni si adresa de contact. Pe adresa de e-mail a adresei de contact se vor primi notificarile din partea eLicitatie. . prin apasarea butonului locatiile la care dumneavoastra va desfasurati activitatatea. Nu este obligatoriu ca adresa sediului social sa fie si adresa de contact. adresa. Toate drepturile rezervate. ea se pierde definitiv. Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei Adresa de contact. sucursala.3 Adrese In sectiunea Adrese se pot adauga. Acestea pot fi de tipul: sediu social. In acest caz sistemul va cere confirmarea dumneavoastra iar daca sunteti de acord informatia va fi stearsa din sistem. Pentru a fi reintrodusa in profilul dumneavoastra va © <2008> e-licitatie. separate prin virgula) si URL(adresa de internet). 2. localitate (prin folosirea pictogramei ) si optional telefon.

2. Pentru a sterge unul sau mai multe coduri CAEN din lista. .1. definite de Operatorul SEAP.ro.1.Inregistrarea si accesul in sistem 15 trebui sa completati din nou toate informatiile referitoare la adresa.5 Documente referinta In sectiunea Documente referinta trebuie sa completati sablonalele deja existente. se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarui cod CAEN ce urmeaza a fi sters si apoi se actioneaza butonul . © <2008> e-licitatie. Pentru a adauga codurile CAEN corespunzatoare domeniilor de activitate ale operatorului economic care se inregistreaza in sistem. Se rafineaza cautarea pana se gaseste codul CAEN corespunzator si se apasa butonul .4 Domeniu de activitate Aceasta pagina permite constituirea listei domeniilor de activitate pentru un operator economic. Pentru adaugare de documente se actioneaza pictograma iar pentru stergere pictograma . 2. se actioneaza butonul . Se va deschide o fereastra care contine codurile CAEN intr-o stuctura arborescenta. Toate drepturile rezervate.

Se introduce numele si calea pana la fisierul care se doreste incarcat (exemplu: "C:\My Documents\Exemplu. 2. Atentie! Dimensiunea fisierului nu trebuie sa depaseasca 1 Mb (1024 kb). . pentru introducerea contului de utilizator si a parolei. unde fie se va completa campul Descriere. Daca certificatul nu este instalat sau e expirat.ro. Daca certificatul digital este acceptat. Completare Documente de Inregistrare. se va afisa o pagina de eroare. 2. Toate drepturile rezervate.2.1.2 Logarea in sistem Accesul in sistem se face din pagina publica actionand link-ul Acces in sistem.doc"). Pentru incarcarea fisierului se va apasa butonul Trimitere fisier care va deschide fereastra de dialog din fig.3. Instructiunile legate de instalarea certificatului le primiti o data cu acesta. © <2008> e-licitatie. 2. Pentru navigarea pe propriul hard disk va puteti ajuta de butonul Browse.Inregistrarea si accesul in sistem 16 Prin apasarea pictogramei veti fi redirectionat catre o noua pagina. fie se va atasa un fisier cu informatiile cerute. In cazul in care fisierul depaseste aceasta dimensiune sistemul va afisa un mesaj de eroare corespunzator. veti fi directionat catre pagina din fig.4.1.

2.3 Ati uitat parola In cazul in care nu mai cunoasteti parola contului de utilizator cu care va autentificati in SEAP apasati link-ul Ati uitat parola? (figura 2. dupa care apasati butonul Schimba parola. dupa care se actioneaza butonul Trimite cererea. 2. Completati campul nume utilizator si introduceti o parola noua. fiind mascate prin folosirea caracterului "*".Inregistrarea si accesul in sistem 17 fig. 2.3.3 © <2008> e-licitatie.3.3. Reluati procesul de autentificare in sistem folosind noua parola.1 Atentie! Pentru securizarea contului de utilizator.1) din pagina de Acces in sistem.3. 2.2 La accesarea link-ului metionat in e-mail veti fi redirectionat in pagina din fig. .3. fig. 2.3. Toate drepturile rezervate. in care care se va introduce contul de utilizator pentru care se doreste recuperarea parolei. 2.2.3 care va solicita modificarea parolei.2). fig. 2. fig.ro. cu confirmare.1 Veti fi redirectionat catre pagina Cerere pentru parola noua (fig. In maxim o ora veti primi un e-mail (pe adresa de e-mail a contului de utilizator. nu a adresei de contact) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea parolei. caracterele introduse in campul parola nu vor fi "in clar".

link-ul aflat sub meniul principal. veti primi un e-mail de notificare care va contine urmatoarele informatii: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital. Certificatul digital se descarca de la adresa: "https://ac. Pentru informatii despre login consultati sectiunea Logare in sistem.4.4 Deconectare Pentru iesirea din sistem se apeleaza din orice pagina.5.1.e-guvernare. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a aplicatiei din partea publica. 2. La accesarea link-ului se va deschide pagina din figura 2. 2. accesata dupa logarea in sistem.1 Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare.ro/cds/".1. prin care veti fi anuntati ca a fost emis si vi se va comunica seria certificatului si adresa de unde poate fi downloadat.ro. nu s-a efectuat modificarea de parola. Dupa emiterea certificatului digital veti primi un alt email. fig. 2.Inregistrarea si accesul in sistem 18 Atentie! Daca timp de 24 de ore de la solicitarea cererii. . © <2008> e-licitatie. va trebui sa reluati procesul de recuperare a parolei. Toate drepturile rezervate.5 Descarcarea certificatului digital In momentul acceptarii cererii de inregistrare in sistem. perioada maxima pana cand utilizatorul poate descarca certificatul si link-ul de unde poate descarca certificatul.4. dupa cum se poate observa in figura 2.

Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) din sectiunea [Descarcare certificate Autoritatea de Certificare] pentru descarcarea certificatelor digitale ale Autoritatii de Certificare a ASSI pe hard disk-ul local sub forma unui fisier cu extensia . certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI.Inregistrarea si accesul in sistem 19 fig. dupa care urmati pasii din Procedura de instalare a certificatului digital . Toate drepturile rezervate. Veti fi redirectionat catre pagina Descarcare certificate prezentata in figura 2. 2.2 Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) pentru descarcarea certificatului digital pe hard disk-ul local. si eventual depozitatrea lui in siguranta in vederea instalarilor ulterioare.5. 2.care se poate descarca din aceeasi pagina. Atentie! Daca ati uitat codul PIN.5. .p7b. Dupa completarea informatiilor cerute in ecranul de Autentificare apasati butonul Intra.5.ro. certificatul va fi sters de pe Serverul de Distribuire a Certificatelor.1 In aceastra fereastra se vor introduce contul de utilizator si parola pe care le-ati completat la inregistrarea in SEAP.2.3). Pentru mai multe detalii prinvind inregistrarea consultati sectiunea Formular de inregistrare. Optional. © <2008> e-licitatie. se pot descarca certificatele Autoritatii de Certificare a ASSI. 3 Chestionar Chestionarul reprezinta un mecanism de colectare a informatiilor de la utilizatorii sistemului. in aceeasi pagina. 2.1. In campul PIN introduceti codul afisat pe ecran la momentul finalizarii inregistrarii in sistem (fig. fig. deoarece dupa confirmarea descarcarii. Confirmarea descarcarii certificatului este recomandat sa se faca dupa instalarea acestuia si verificarea functionarii. Pentru confirmarea descarcarii actionati butonul Confirma descarcarea (pictograma in forma de X). pentru verificarea autenticitatii certificatului dumneavoastra.

ro. Raspunsurile se contorizeaza la nivel de utilizator si nu la nivel de entitate. · Dupa completarea integrala a chestionarului. · Respondentii pot fi actori de tip autoritate contractanta si ofertant. · La redeschiderea sondajului rezultatele existente nu se vor sterge. i se va afisa o statistica cu numarul si procentul pe fiecare raspuns al fiecarei intrebari (doar pentru tipurile de intrebari cu raspuns simplu sau multiplu. la care utilizatorul curent nu a raspuns inca. insa doar daca Operatorul SEAP decide sa faca vizibile rezultatele chestionarului. Utilizatorului i se va afisa in permanenta: .nr. Dupa ce utilizatorul va completa raspunsul la toate intrebarile chestionarului. © <2008> e-licitatie. vor putea oferi raspunsuri la intrebarile la care nu au completat raspuns. . dechiderea. Utilizatorii care au raspuns la toate intrebarile nu vor mai putea completa raspunsuri. Acesta este responsabil pentru definirea.Chestionar 20 · Gestiunea chestionarelor este realizata de catre operatorul SEAP.raspunsurile functie de tipul de intrebare: cu raspuns simplu. utilizatoul va avea acces la statistica cu rezultate.denumirea intrebarii. La un moment dat in sistem poate exista doar un chestionar deschis pentru fiecare tip de actor (autoritate contractanta sau ofertant). Toate drepturile rezervate. .denumirea chestionarului. si doar daca Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele). Pentru tipurile de intrebari cu raspuns liber utilizatorul va avea acces la un fisier excel cu raspunsurile oferite de utilizatori (in cazul in care Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele). daca nu se raspunde la intrebarea curenta. curent al intrebarii din totalul de intrebari ale chestionarului. Nu se poate trece la urmatoarea intrebare din chestionar. inchiderea. In pagina de home a ofertantilor se va afisa cate o intrebare din chestionarul publicat la momentul respectiv. redeschiderea unui chestionar. . Cei care au raspuns partial. . multiplu sau raspuns liber .

concursuri de solutii. La definirea anuntului.ro. Pentru tipurile de achizitie cumparare directa si cerere de oferta nu se definesc anunturi de intentie. Formularul va contine elementele obligatorii prevazute in lege.Chestionar 21 4 Anunturi Sistemul va permite declararea urmatoarelor tipuri de anunturi: anuntul de intentie. Indiferent de tipul de procedura sau de contract. autoritatea contractanta va completa pe langa elementele din formularele standard ale OJEU-ului si informatii aditionale necesare sistemului in luarea unor decizii: valoarea estimata a contractului pentru anuntul de intentie si de participare in functie de care se decide necesitatea validarii de catre ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice-tip de actor cu rolul de a valida/aproba anunturile de participare cu o valoarea peste un anumit prag) si/sau a transmisterii la OJEU. . structura anuntului este aceeasi. © <2008> e-licitatie. rezultate concursuri de solutii. participare si atribuire. insa doar elementele prevazute in lege se completeaza in mod obligatoriu. daca procedura de achizitie se va desfasura integral prin SEAP la anuntul de participare (caz in care campurile referitoare la ore se vor completa de catre sistem). daca se opteaza pentru publicarea la OJ a anunturilor de intentie. Modelele de anunturi vor avea forma anunturilor de la OJEU (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). participare sau atribuire se refera la sectoarele speciale. respectiv de participare. anuntul de participare. concesionari. Toate drepturile rezervate. daca anuntul de intentie. chiar daca valoarea estimata este sub pragul prevazut (caz in care devine necesar completarea integrala a formularului standard si validarea ANRMAP). anuntul de atribuire.

Pentru definirea anuntului de intentie se va folosi formularul standard prezentat in continuare. In toate contextele in care se afiseaza lista codurilor CPV. Toate drepturile rezervate. autoritatea contractanta este obligata sa publice un anunt de intentie. Publicarea anuntului de intentie nu obliga autoritatea contractanta la efectuarea respectivei achizitii. Modulul Anunturi permite gestionarea anunturilor inregistrare in sistem. 1 – pentru nomenclatorul vechi.tip de actor cu rolul de a © <2008> e-licitatie. a produselor de catalog. · Rev. 2 – pentru nomenclatorul nou. Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri: · Rev. Pentru obiectele deja definite in SEAP. Pagina cuprinde anunturile de intentie care au fost validate (publicate) de catre ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice . Pentru obiectele care se vor defini de la momentul implementarii versiunii care utilizeaza noile coduri CPV. chiar daca valoarea estimata a achizitiei nu depaseste pragurile prevazute in lege. sistem va obliga utilizatorii la folosirea codurilor CPV din noul nomenclator de coduri. Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele categorii de interes: · Anunturi de intentie · Anunturi de participare · Anunturi de atribuire · Concursuri de solutii · Rezultate concursuri de solutii · Concesionari Obs. in dreptul fiecarui cod CPV este specificata intre paranteze versiunea de nomenclator folosita. 4.ro. a procedurilor. sistemul asigura pastrarea vechilor coduri CPV. Coduri CPV Codurile CPV sunt utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor. Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de intentie din meniul Anunturi. Se poate defini un singur anunt de intentie pentru mai multe proceduri. . sau un anunt pentru o singura procedura. Toate anunturile care pleaca la OJEU vor avea nevoie de validarea ANRMAP. Se va deschide pagina Anunturi de intentie publicate. indiferent de valoarea estimata a acestora.1 Anunturi de intentie Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste un anumit prag stabilit in lege.Anunturi 22 Autoritatea contractanta poate opta pentru transmiterea anunturilor la OJEU.

Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . · Criteriul "Denumire CPV" .1 (versiunea 1). · Criteriul "Versiune CPV" . © <2008> e-licitatie. .permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. servicii.Anunturi 23 valida/aproba anunturile de intentie si cele de participare cu o valoarea peste un anumit prag).permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. · Criteriul "Autoritate contractanta" . Toate drepturile rezervate. lucrari). · Criteriul "Tip contract" . · Criteriul "Inreg/pag" . · Criteriul "Cu erata".permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora.permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari.ro.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului.2 (versiunea 2). · Criteriul "Cod CPV" .permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor.permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. Rev. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. valoarea implicita fiind de 20. · Criteriul "Data publicare" . · Criteriul "Utilitati". · Criteriul "Numar anunt" .

4. care directioneaza utilizatorul in pagina de detaliu a apendicelui. Actiuni · Daca anuntul de intentie este de utilitati si vizeaza reducerea termenelor de depunere oferte. obiectul contractului. informatiile juridice. © <2008> e-licitatie. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante.1 Detaliu anunt de intentie Pagina de vizualizare a anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie publicate pictorgrama corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. date suplimentare de contact si informatii despre loturi. in pagina va fi disponibil butonul Apendice. . financiare si tehnice. informatiile suplimentare.Anunturi 24 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. economice.ro. Toate drepturile rezervate. acestea fiind disponibile doar pentru consultare.1. Anunturile nu pot fi modificate.

subscrierile din abonament. Anuntul de participare face referire la o singura procedura. Pentru completarea anuntului de participare se va folosi formularul standard nr I de la OJEU. 4. . © <2008> e-licitatie.. redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de intentie publicate. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Publicare erata · Publicare anunt de participare La accesarea link-ului „aici". utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. Daca doriti sa va reabonati apasati aici." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. . In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: .ro. De asemenea. butonul nu va fi disponibil. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum.subscrierile gratuite.subscrierile preplatite. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de intentie. butonul nu va fi vizbil.. . Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. respectiv numarul V in cazul contractelor pentru utilitati. Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de participare din meniul Anunturi. Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. · Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. Daca autoritatea contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului. daca urmeaza sa acorde un contract de achizitie publica (cu exceptia cumparari directe si a cererii de oferte). Toate drepturile rezervate. .Anunturi 25 · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A. In cazul unui anunt de intentie. care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. · Pentru informatii referitoare la clarificarile si documentele aditionale aduse anuntului de intentie selectat se va actiona butonul · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul .2 Anunturi de participare Orice autoritate contractanta are obligatia de a defini in SEAP anuntul de participare.

Anunturi

26

Se va deschide pagina Anunturi de participare publicate. Pagina cuprinde lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag). Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Autoritate contractanta" - permite filtrarea anunturilor de participare in functie de numele autoritatii contractante care a dat anuntul; · Criteriul "Denumire contract" - permite filtrarea anunturilor de participare in functie de denumirea contractului; · Criteriul "Numar anunt de participare" - permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor; · Criteriul "Numar anunt de atribuire" - permite cautarea anunturilor in functie de numarul anuntului de atribuire; · Criteriul "Cod unic procedura"; · Criteriul "Stare procedura"; · Criteriul "Tip contract" - permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (furizare, servicii, lucrari); · Criteriul "Tip procedura"; · Criteriul "Cod CPV" - permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator; · Criteriul "Denumire CPV" - permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data; · Criteriul "Versiune CPV" - permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev.1 (versiunea 1), Rev.2 (versiunea 2); · Criteriul "Data publicare" - permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora; · Criteriul "Faza finala de LE"; · Criteriul "Data limita depunere oferta"; · Criteriul "Impartire pe loturi"; · Criteriul "Data anulare procedura"; · Criteriul "Utilitati"; · Criteriul "Cu erata"; · Criteriul "Modalitate desfasurare" - lista de optiuni cuprinde: "Procedura online","Procedura offline"; · Criteriul "Participant"; · Criteriul "Inreg/pag" - permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100, valoarea implicita fiind de 20.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

27

Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice, financiare si tehnice, detaliile despre procedura, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact si informatii despre loturi. Actiuni · Pentru informatii referitoare la clarificarile si documentele aditionale aduse anuntului de intentie selectat se va actiona butonul · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul . .

· Butonul directioneaza utilizatorul catre pagina Loturi pentru anuntul de participare. Acest buton este vizibil numai in cazul in care exista impartire pe loturi.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

28

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare lotului ce se doreste a fii vizualizat.

· Pentru a vizualiza detaliul procedurii de licitatie, se va actiona butonul . ( I se ofera ofertantului posibilitatea de a se inscrie in licitatie din detaliul procedurii. Se va afisa un mesaj care va preciza daca ofertantul este inscris in procedura. )

Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare publicate.

Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de participare. In cazul unui anunt de participare, agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Suspendare procedura · Revenire din suspendare la procedura · Anulare procedura · Publicare erata · Publicare anunt de atribuire · Intoarcerea administrativa din anulare · Publicare erata la anuntul de atribuire

La accesarea link-ului „aici", utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. De asemenea, utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. Daca doriti sa va reabonati apasati aici..."
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum.ro. . .subscrierile din abonament. 4.subscrierile preplatite.2.subscrierile gratuite. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: . .Anunturi 29 Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Toate drepturile rezervate.1 Detalii procedura © <2008> e-licitatie.

inscrierea in achizitie nu va fi posibila.ro.Anunturi 30 4. Din momentul inregistrarii in sistem. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. de participari. . Toate drepturile rezervate. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. primele care se consuma sunt cele gratuite. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei. lunar.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. © <2008> e-licitatie. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie.1.2. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite.

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fii disponibil butonul detaliu a licitatiei electronice. Actionarea acestuia va directiona utilizatorul in pagina de Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. Toate drepturile rezervate. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. caz in care va trebui sa reintroduca oferta. Conditii pentru adresarea intrebarilor: . neanulat. .ro. pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita (lotul poate fi suspendat). intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii. © <2008> e-licitatie. Butonul este disponibil tot timpul. Alegeti OK pentru a va retrage. cat si intrebarile altor participanti la procedura. . La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si sa nu se fi depasit data limita de depunere a ofertei. . la care AC-ul a oferit raspunsul. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent.Anunturi 31 Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". insa doar ofertantului inscris in procedura.daca avem impartire pe loturi sa existe cel putin un lot in "depunere oferta". Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. .

· Cu raspuns.ro. Pentru a vizualiza o anumita intrebare. precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. Solicitata de autoritatea contractanta. · Tip intrebare .lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). . · Data depunere. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii. Toate drepturile rezervate.Anunturi 32 Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. © <2008> e-licitatie.

nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. Depunerea ofertei Pentru depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta de pret. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista).ro. O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa. . © <2008> e-licitatie.continutul intrebarii.titlul intrebarii.Anunturi 33 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . In caz contrar. Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . Toate drepturile rezervate. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos. Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. . .

. utilizati punctul ca separtor zecimal. si nu valoarea pentru un anumit produs din pachet sau un pret unitar.ro. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. Oferta de pret reprezinta valoarea intregii achizitii. © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. La finalul procesului.Anunturi 34 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. oferta de pret trebuie mai intai criptata. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Inainte de a fi salvata in sistem.

sectiunea Referinte utile. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. . Intrucat oferta de pret este criptata. Toate drepturile rezervate. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. 2. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in moneda stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare.ro. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor.Anunturi 35 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. puteti reintroduce oferta.

. in computerul utilizat.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.exe). aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. Toate drepturile rezervate.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . © <2008> e-licitatie. inchideti browser-ul. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile.e-licitatie.java. Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata.com. apasati Run pentru a realiza instalarea. Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons . Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java. Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java".ro pentru a va loga. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. · Pentru Mozilla Firefox: . dupa autentificarea in sistem. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. La finalizarea descarcarii.ro. . daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina.Anunturi 36 3. alegeti optiunea "Always".

Aplicatia de criptare nu este instalata. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. charsets. 2.jar .ro. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. 2. asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare.jar.Anunturi 37 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. Toate drepturile rezervate. .jar si JSafe.jar. apasati Run si selectati optiunea Remove.exe). La finalizarea descarcarii. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. inchideti browser-ul. certj. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. Rezolvare: 1. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. Instalati aplicatia de criptare. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java.

in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. va aparea mentiunea "completat". (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic").Anunturi 38 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. in lista criteriilor de calificare. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. .ro.

Anunturi

39

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator, iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva.

Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes, in lista factorilor de evaluare, in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul, va aparea mentiunea "completat". In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii, nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

40

Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.

Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista.

din dreptul acesteia. Actiunea are ca efect

Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare.

Licitatie electronica
In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului din detaliul licitatiei electronice.

In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare, licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa, daca in ultimul minut, parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP, s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. In acest caz, licitatia se va prelungi automat cu 5 minute, configurabil printr-un alt parametru de sistem. Cele 5 minute se aplica datei de
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

41

inchidere a licitatiei. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului, termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului, licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv, daca se indeplineste conditia anterioara. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. In cazul in care prin prelungirea licitatiei, noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru, sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare, la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data, ora, minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24.09.2009 15:34:29)".

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

.Anunturi 42 Sectiunea de oferta este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). si in readonly in restul starilor. Toate drepturile rezervate.ro. © <2008> e-licitatie.

· numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. li se va percepe tarif de participare.99 2. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice).01 si 999999999999999999. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. . noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Toate drepturile rezervate. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline.01% . Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date.Anunturi 43 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. este dinamic. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. © <2008> e-licitatie. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale.ro. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. este dinamic. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat).

cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare (chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret). urmatorul loc ramane neocupat. · faza de evaluare a candidatilor. Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze: · faza de selectie a candidatilor. cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. . · stabilire clasament. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret).Anunturi 44 Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. © <2008> e-licitatie. C2 … Cn. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. Altfel. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. sistemul va afisa un mesaj de eroare. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. Toate drepturile rezervate. si decide sa modifice oferta. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. BestOfferCi . SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total.ro. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa Descriere generala Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua etape: · etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa.

In cazul in care la data limita de depunere candidatura. AC-ul poate reveni. In etapa de depunere candidatura. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus candidatura. Reinscrierea in licitatie – un ofertant se poate reinscrie in licitatie de cate ori doreste · © <2008> e-licitatie. oferta acestuia nu i se va decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului. · in asteptare obtinere cheie publica. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de calificare si criterii de selectie. Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere oferta. sistemul va trece licitatia in starea in asteptare.Anunturi 45 in cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. pot depune ulterior oferta. operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului. · etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de depunere oferta. · depunere oferta. In starea depunere candidatura: · Inscrierea in licitatie . Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. in urma unei suspendari. AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea termenului. echivalent cu cel de la licitatia deschisa. Daca timp de un numar de zile. Daca un ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii.la inscriere se va consuma o participare din cumulul de participari disponibile. · Vizualizarea numarului de candidati inscrisi in licitatie. · Intoarcere in lista de licitatii restranse. Daca ofertantul nu are participari el nu se poate inscrie la licitatie. Retragerea din licitatie – ofertantul se poate retrage doar in faza de depunere candidatura si depunere oferta. · evaluare candidatura. Retragerea din licitatie se realizeaza prin actionarea butonului . · evaluare oferta. · deliberare. Inscrierea la licitatie · se realizeaza prin actionarea butonului . · in asteptare obtinere cheie privata. AC-ul nu anuleaza procedura. Orice operator economic are dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa. in etapa de evaluare candidatura. . Toate drepturile rezervate. Participarea nu va mai fii considerata si la depunerea ofertei. procedura va trece in starea in asteptare anulare. Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea.ro. Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: · depunere candidatura. nu exista niciun operator economic inscris in licitatie. de a completa raspunsul la criteriile de calificare si criteriile de selectie. insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea contractanta. Actiuni posibile Indiferent de stare (depunere / evaluare candidatura): · Vizualizare criterii de selectie si criterii de calificare si pentru fiecare dintre acestea raspunsul propriu. · Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici care au primit raspuns din partea AC-ului si a intrebarilor proprii. in etapa de evaluare a candidaturii. · licitatie electronica. sistemul o va anula in mod automat. Din etapa de depunere oferta.

.ro. Toate drepturile rezervate. Depunerea intrebarilor de clarificare. Introducerea raspunsurilor la criteriile de calificare si la cerintele minime obligatorii. . In faza de depunere oferta ofertantul se poate reinscrie doar daca in faza de evaluare candidatura a fost evaluat pozitiv. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. © <2008> e-licitatie. Participarea se consuma doar la prima inscriere. Utilizatorul va fii redirectionat in In prima sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. pagina de detaliu a procedurii va fi urmatoarea: Pentru depunerea candidaturii se va actiona butonul pagina de depunere a candidaturii. Dupa inscrierea in procedura.Anunturi 46 · · daca licitatia este in starea de depundere candidatura si in depunere oferta.

ro.Anunturi 47 Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. in lista criteriilor de calificare. va aparea mentiunea "completat". in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. © <2008> e-licitatie. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). Toate drepturile rezervate. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. . corespunzatoare Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.

corespunzatoare In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator. © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva. .Anunturi 48 Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.ro.

in lista factorilor de evaluare. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. va aparea mentiunea "completat". Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. Fisierul .ro. aferent listei de documente.Anunturi 49 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica. Pentru a adauga un document se va actiona butonul © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE.

Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem. din dreptul acesteia.2. Actiunea are ca efect 4. Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii.Anunturi 50 trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Toate drepturile rezervate. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a © <2008> e-licitatie.ro. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. .1.

starea procedurii este "in desfasurare". . Inscrierea in procedura se face indiferent daca exista sau nu impartire pe loturi. . . Inscrierea intro procedura cu impartire pe loturi nu inseamna inscrierea automata la fiecare lot. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. Conditii pentru inscrierea la procedura: . iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare.ro. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta sa nu fii fost depasita. . Toate drepturile rezervate. Ofertantul trebuie sa-si manifeste intentia de participare prin depunerea ofertei de pret pe fiecare lot in parte. inscrierea in achizitie nu va fi posibila.ofertantul nu este inscris in procedura.are participari preplatite si nu a fost suspendat. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem.Anunturi 51 Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. © <2008> e-licitatie.

Anunturi 52 . caz in care va trebui sa © <2008> e-licitatie. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. Din momentul inregistrarii in sistem. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. Operatii realizate: . Toate drepturile rezervate. primele care se consuma sunt cele gratuite. Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura.i se consuma o participare din participarile preplatite. Alegeti OK pentru a va retrage. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. .daca avem impartire pe loturi. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. nesuspendat. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. neanulat si pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita. . lunar. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite.ro. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. trebuie sa existe cel putin un lot cu starea "depunere oferta". de participari. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie.ofertantul este inscris la procedura. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului.

ro. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii.ofertantul este inscris in procedura. Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. Operatii reaizate: . trebuie sa nu existe niciun lot care a depasit faza de depunere oferta.daca avem impartire pe loturi. Toate drepturile rezervate. . Efectul actiunii il constituie retragerea ofertantului din procedura si din toate loturile la care a depus oferta.ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere din procedura" in care va completa motivul retragerii. . Lista loturi Pentru vizualizarea listei loturilor se va actiona butonul . la care ofertantul a depus oferta de pret.Anunturi 53 reintroduca oferta. © <2008> e-licitatie. Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia. Conditii: . . dupa care va actiona butonul Salveaza.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. .starea procedurii este "in desfasurare". utilizatorul fiind directionat in detaliul lotului. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare.

. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie la lot. Operatii realizate: .starea procedurii este „in desfasurare". operatie care se realizeaza prin actionarea butonului .nu s-a depasit data si ora limita de depunere oferta la lotul respectiv.starea lotului este „depunere oferta".ofertantul nu s-a retras din procedura. iar lotul nu este suspendat sau anulat. Efectul actiunii il constituie retragerea ofertei © <2008> e-licitatie.ro. . dupa care va actiona butonul Salveaza.ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere de la lot" in care va completa motivul retragerii. .Anunturi 54 Inscriere la lot Pentru a putea depune oferta la lotul curent. Pentru retragerea ofertei de la lotul curent se actioneaza butonul Conditii pentru a fii posibila retragerea: . Toate drepturile rezervate. . .

Solicitata de autoritatea contractanta. © <2008> e-licitatie. · Cu raspuns. · Data depunere. Butonul este disponibil tot timpul. insa doar ofertantului inscris in procedura si la lot.Anunturi 55 depuse la lotul respectiv.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". Toate drepturile rezervate. . sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. · Tip intrebare . Pentru a vizualiza o anumita intrebare. si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. . cat si intrebarile altor participanti la procedura. . Conditii pentru adresarea intrebarilor: . neanulat. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii.lotul sa fie in starea "depunere oferta". la care AC-ul a oferit raspunsul. Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). Actionarea acestuia va directiona utilizatorul in pagina de Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fii disponibil butonul detaliu a licitatiei electronice. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent.ro.

Depunerea ofertei la lot Pentru depunerea ofertei la lot se va actiona butonul Oferta. © <2008> e-licitatie. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos. .ro.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). Toate drepturile rezervate. O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: .continutul intrebarii. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem.titlul intrebarii. . nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei. . In caz contrar. Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte.Anunturi 56 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala.

utilizati punctul ca separtor zecimal.Anunturi 57 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. . Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. Oferta de pret reprezinta valoarea totala a produselor incluse in lotul curent si nu valoarea totala a achizitiei. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa.ro. © <2008> e-licitatie. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. La finalul procesului. oferta de pret trebuie mai intai criptata. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Inainte de a fi salvata in sistem. sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. Toate drepturile rezervate.

Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. Intrucat oferta de pret este criptata. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. . cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. Toate drepturile rezervate.ro. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. 2. Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat.Anunturi 58 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . sectiunea Referinte utile. puteti reintroduce oferta. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor.

ro pentru a va loga. · Pentru Mozilla Firefox: .Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru. daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. La finalizarea descarcarii. inchideti browser-ul.ro. dupa autentificarea in sistem. Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: .Anunturi 59 3. © <2008> e-licitatie.java.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons . Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java. Toate drepturile rezervate.exe). apasati Run pentru a realiza instalarea. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. . Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. in computerul utilizat. Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www.com.e-licitatie. aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. . alegeti optiunea "Always".

Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. Aplicatia de criptare nu este instalata. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. . apasati Run si selectati optiunea Remove. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.Anunturi 60 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. certj. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. inchideti browser-ul. Instalati aplicatia de criptare. 2.jar si JSafe.ro. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. La finalizarea descarcarii. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei.jar. Rezolvare: 1. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java. charsets. 2.exe). asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat.jar .jar. Toate drepturile rezervate.

Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. in lista criteriilor de calificare. .Anunturi 61 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza.ro. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Toate drepturile rezervate. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. va aparea mentiunea "completat". In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare.

Anunturi 62 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. . Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Toate drepturile rezervate. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. va aparea mentiunea "completat". Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem. in lista factorilor de evaluare. © <2008> e-licitatie.ro. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica.

configurabil printr-un alt parametru de sistem. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. . daca se indeplineste conditia anterioara. licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24. In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. daca in ultimul minut. In acest caz. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului din detaliul licitatiei electronice. In cazul in care prin prelungirea licitatiei.Anunturi 63 Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. Toate drepturile rezervate. din dreptul acesteia. ora. © <2008> e-licitatie. Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare.2009 15:34:29)".09. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa. licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului.ro. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului. minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP.

Toate drepturile rezervate. si in readonly in restul starilor.Anunturi 64 Sectiunea de oferta este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). .ro. © <2008> e-licitatie.

Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline.01 si 999999999999999999. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). este dinamic. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat).Anunturi 65 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. . · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm.ro. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie.99 2. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). este dinamic. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. © <2008> e-licitatie. Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata.01% . Toate drepturile rezervate. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. li se va percepe tarif de participare. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei.

Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). . Toate drepturile rezervate. si decide sa modifice oferta. cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei. in cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. Altfel. Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua etape: · etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu.ro. sistemul va afisa un mesaj de eroare. urmatorul loc ramane neocupat. · stabilire clasament.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze: · faza de selectie a candidatilor. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret.Anunturi 66 Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. C2 … Cn. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare (chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret). daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa Descriere generala Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). · faza de evaluare a candidatilor. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. Orice operator economic are © <2008> e-licitatie. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. BestOfferCi . daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi.

Anunturi 67 dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa. Daca timp de un numar de zile. Daca ofertantul nu are participari el nu se poate inscrie la licitatie. In etapa de depunere candidatura. echivalent cu cel de la licitatia deschisa. . in urma unei suspendari. in etapa de evaluare a candidaturii. nu exista niciun operator economic inscris in licitatie. · Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici care au primit raspuns din partea AC-ului si a intrebarilor proprii. de a completa raspunsul la criteriile de calificare si criteriile de selectie. oferta acestuia nu i se va decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului. Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea. pot depune ulterior oferta. AC-ul poate reveni. AC-ul nu anuleaza procedura.ro. Inscrierea la licitatie · se realizeaza prin actionarea butonului . procedura va trece in starea in asteptare anulare. · depunere oferta. sistemul va trece licitatia in starea in asteptare. Retragerea din licitatie – ofertantul se poate retrage doar in faza de depunere candidatura si depunere oferta.la inscriere se va consuma o participare din cumulul de participari disponibile. Toate drepturile rezervate. · Vizualizarea numarului de candidati inscrisi in licitatie. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus candidatura. In faza de · © <2008> e-licitatie. Participarea nu va mai fii considerata si la depunerea ofertei. In cazul in care la data limita de depunere candidatura. · in asteptare obtinere cheie publica. operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului. In starea depunere candidatura: · Inscrierea in licitatie . in etapa de evaluare candidatura. Actiuni posibile Indiferent de stare (depunere / evaluare candidatura): · Vizualizare criterii de selectie si criterii de calificare si pentru fiecare dintre acestea raspunsul propriu. · evaluare candidatura. Din etapa de depunere oferta. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de calificare si criterii de selectie. insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea contractanta. · deliberare. · licitatie electronica. Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca un ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii. · evaluare oferta. Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: · depunere candidatura. Reinscrierea in licitatie – un ofertant se poate reinscrie in licitatie de cate ori doreste daca licitatia este in starea de depundere candidatura si in depunere oferta. Retragerea din licitatie se realizeaza prin actionarea butonului . AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea termenului. Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere oferta. sistemul o va anula in mod automat. · in asteptare obtinere cheie privata. · etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de depunere oferta.

Depunera candidaturii se va desfasura asa cum s-a descris la sectiunea "Cazul 1: nu exista impartire pe loturi" . pagina de detaliu lot (lotul se aflsa in starea "depunere candidatura") va fi urmatoarea: Pentru inscrierea la lot se va actiona butonul .ro. © <2008> e-licitatie. Dupa inscrierea in procedura. . Participarea se consuma doar la prima inscriere. Depunerea intrebarilor de clarificare. Pentru a realiza depunerea candidaturii se va actiona butonul ."Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa" singura diferenta fiind faptul ca depunerea se va realiza la nivel de lot si nu pentru intreaga procedura. Toate drepturile rezervate.Anunturi 68 · depunere oferta ofertantul se poate reinscrie doar daca in faza de evaluare candidatura a fost evaluat pozitiv.

permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul.permite cautarea anunturilor in functie de numarul anuntului de atribuire. Rev. autoritatea contractanta este obligata sa publice in SEAP anuntul de atribuire. · Criteriul "Tip contract" . daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SEAP.1 (versiunea 1). lucrari). Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. · Criteriul "Utilitati". · Criteriul "Autoritate contractanta" .permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. · Criteriul "Denumire CPV" . Elementele preluate din anuntul de participare au doar caracter informativ. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri. servicii. · Criteriul "Cu erata". Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de atribuire din meniul Anunturi. · Criteriul "Data publicare" .ro.2 (versiunea 2).permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. · Criteriul "Faza finala de LE". · Criteriul "Versiune CPV" . · Criteriul "Cod CPV" .permite filtrarea anunturilor in functie de numele ofertantului castigator. valoarea implicita fiind de 20. · Criteriul "Numar anunt de atribuire" . · Criteriul "Ofertant castigator" .permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. · Criteriul "Inreg/pag" .permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. · Criteriul "Numar anunt de participare" . © <2008> e-licitatie.permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. O mare parte din elementele formularului anuntului de atribuire. indiferent daca procedura de achizitie s-a desfasurat in SEAP sau offline. chiar daca valoarea acestuia este sub pragul legal. Se va deschide pagina Anunturi de atribuire publicate.3 Anunturi de atribuire La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa). In cazul in care anuntul de participare a fost validat de catre ANRMAP si anuntul de atribuire aferent va necesita validare ANRMAP.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor. Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (furnizare. · Criteriul "Tip procedura". Pagina cuprinde lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag). se vor completa automat cu informatii preluate din anuntul de participare referit. Toate drepturile rezervate. .Anunturi 69 4.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. · Criteriul "Participant". ele pot fi modificate de autoritatea contractanta. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" .

3. acestea fiind disponibile doar pentru consultare. redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de atribuire publicate. detaliile despre procedura.Anunturi 70 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia.1 Detaliu anunt de atribuire Pagina de vizualizare a anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire publicate pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. obiectul contractului. 4. informatiile suplimentare. Anunturile nu pot fi modificate. © <2008> e-licitatie. Actiuni Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul . Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. Antetul paginii cuprinde informatii despre anuntul de participare asociat: numarul anuntului si denumirea contractului.ro. Toate drepturile rezervate. . contracte.

permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri. · Criteriul "Versiune CPV" .Anunturi 71 4.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. · Criteriul "Denumire CPV" . · Criteriul "Utilitati". · Criteriul "Cod CPV" . Se va deschide pagina Anunturi de concurs. · Criteriul "Autoritate contractanta" .permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. servicii.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. · Criteriul "Tip contract" . · Criteriul "Inreg/pag" . Rev.permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. . · Criteriul "Data publicare" .permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. · Criteriul "Cu erata". Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. © <2008> e-licitatie. · Criteriul "Numar anunt" .permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. valoarea implicita fiind de 20.ro.4 Concursuri de solutii Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Concursuri de solutii din meniul Anunturi. Toate drepturile rezervate. Pagina cuprinde lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor.2 (versiunea 2).permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data.1 (versiunea 1). lucrari).

agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Publicare erata · Publicare rezultat la concursul de solutii La accesarea link-ului „aici". In cazul unui anuntului de concurs.Anunturi 72 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. Toate drepturile rezervate.. De asemenea. Daca doriti sa va reabonati apasati aici. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi © <2008> e-licitatie.. . utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat.ro. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de concurs.

informatiile suplimentare. care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare.1 Detaliu anunt de concurs Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Anunturi de concurs pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. · Criteriul "Autoritate contractanta" . subscrierile preplatite. subscrierile din abonament. butonul nu va fi vizbil.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. economice. date suplimentare de contact.5 Rezultate concursuri de solutii Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Rezultate concursuri de solutii din meniul Anunturi. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. 4. · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de concurs. Anunturile nu pot fi modificate. . acestea fiind disponibile doar pentru consultare. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . obiectul concursului.4. Se va deschide pagina Rezultate concurs de solutii. Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursului de solutii definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. . financiare si tehnice. 4. In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului.Anunturi 73 urmatoarea: subscrierile gratuite. © <2008> e-licitatie. informatiile juridice. Toate drepturile rezervate. Actiuni · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A.ro.

Toate drepturile rezervate.Anunturi 74 · Criteriul "Cod CPV" . Rev.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri. servicii. · Criteriul "Inreg/pag" .permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. · Criteriul "Tip contract" . Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia.permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. lucrari). .permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data.1 (versiunea 1).permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. · Criteriul "Cu erata".5. © <2008> e-licitatie.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. · Criteriul "Denumire CPV" . · Criteriul "Numar anunt" . valoarea implicita fiind de 20.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor.ro. · Criteriul "Data publicare" . 4.2 (versiunea 2). Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. · Criteriul "Utilitati".1 Detaliu rezultat concurs de solutii Pagina de vizualizare a rezultatului concursului de solutii se acceseaza selectand din lista Rezultate concurs de solutii pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. · Criteriul "Versiune CPV" .

1 (versiunea 1). rezultatul concursului. · Criteriul "Utilitati". Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultate concurs de solutii. servicii.permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri. · Criteriul "Autoritate contractanta" . · Criteriul "Cod CPV" . · Criteriul "Numar anunt" . · Criteriul "Cu erata". Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . Aceasta pagina contine concesionarilor definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. informatiile suplimentare.6 Concesionari Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Concesionari din meniul Anunturi. lucrari). · Criteriul "Versiune CPV" .permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora.ro. valoarea implicita fiind de 20. acestea fiind disponibile doar pentru consultare.Anunturi 75 Anunturile nu pot fi modificate. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. · Criteriul "Tip contract" . Se va deschide pagina Concesionari. Rev. Actiuni Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul . .permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev.permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. © <2008> e-licitatie. · Criteriul "Inreg/pag" . 4. Toate drepturile rezervate. obiectul concursului.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor. · Criteriul "Denumire CPV" .2 (versiunea 2).permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. procedura. · Criteriul "Data publicare" .permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului.

. utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de concesionare. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite.Anunturi 76 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. . In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum.. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi © <2008> e-licitatie. In cazul unui anuntului de concesionare. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt.ro. Toate drepturile rezervate. Daca doriti sa va reabonati apasati aici. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Publicare erata La accesarea link-ului „aici". Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. De asemenea. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent.

in asteptare trimitere la OJ. obiectul contractului. care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. respins) prin intermediul butonului stare. Actiuni · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A. financiare si tehnice. si nu starile premergatoare publicarii: in asteptare validare. subscrierile din abonament. acestea fiind disponibile doar pentru consultare. subscrierile preplatite. economice. Formularul de erata este unic din punct de vedere al formei si continutului pentru toate tipurile de anunturi.ro. Toate drepturile rezervate. · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Concesionari. trimis la OJ.Anunturi 77 urmatoarea: subscrierile gratuite. indiferent de © <2008> e-licitatie. . informatiile suplimentare. butonul nu va fi vizbil. Pagina Lista erate se acceseaza din detaliul unui anunt publicat (starea publicat. informatii juridice. In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului. 4. Anunturile nu pot fi modificate.6. .7 Lista erate Scopul unei erate este acela de completare sau corectare a unor informatii cuprinse in anuntul original.1 Detaliu concesionare Pagina de vizualizare a concesionarii se acceseaza selectand din lista Concesionari pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. . Aceasta lista va contine eratele anuntului curent. procedura. 4.

Contine link-uri catre urmatoarele functionalitati: · Cereri de oferta · Cumparari directe · Licitatii electronice proceduri offline 5. Intr-o versiune viitoare de aplicatie se vor implementa functionalitile © <2008> e-licitatie. .ro. Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului. Se acceseaza prin actionarea pictogramei de vizualizare din lista de anunturi de tip erata.prin actionarea butonului . lucrari). Modalitatea de ofertare este standard (oferta de pret se depune criptat). Pagina este afisata in maniera read-only.1 Detaliu erata Pagina detaliu erata cuprinde toate informatiile completate de autoritatea contractanta la definirea anuntului. Pagina contine in plus: · O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta . · 5 Proceduri de atribuire Modulul Proceduri de atribuire poate fi accesat din meniul principal.1 Cereri de oferta Autoritatea contractanta poate recurge la procedura de cerere de oferta doar in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie nu depaseste anumite praguri (specificate in lege). Toate drepturile rezervate. precum si un buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a anuntului asociat. 4.Anunturi 78 Pentru a vizualiza detaliile unui anunt se actioneaza pictograma corespunzatoare acestuia. Criteriul de departajare a ofertelor este "pretul cel mai scazut". pentru fiecare tip de contract (produse.7. denumirea si data publicarii in SEAP. servicii. Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor .prin actionarea butonului · .

ca faza finala a cererii de oferta. Etapa se inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea. precum si introducerea ofertei de pret. Toate drepturile rezervate. Vor fi evaluati doar ofertantii care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. La initierea achizitiei se va publica in sistem si invitatia de participare aferenta cererii de oferte. Organizare In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare initierii achizitie. © <2008> e-licitatie. In cazul suspendarii. se poate reveni la cursul normal prin decalarea termenului limita al etapei curente. 2. Pana la atribuirea cererii de oferta. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare. Fazele achizitiei cerere de oferta: 1. 4. . Se va de schide pagina de start a modului de Cereri de oferta.Proceduri de atribuire 79 criteriul de atribuire "cea mai buna oferta economica" si licitatia electronica. Depunere oferta Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Autoritatea contractanta va alege din clasament castigatorul achizitiei. In aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii contractante. inclusiv datele din invitatia de participare. 3. autoritatea contractanta poate schimba castigatorul.ro. In oricare din etapele 2-4. iar aceasta este obligata sa raspunda. Depunerea ofertei consta un formularea raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritatea contractanta. Deliberare La finalizarea evaluarii. Evaluare oferta In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici. autoritatea contractanta poate anula sau suspenda achizitia. se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii contractanate clasamentul functie de oferta de pret. Modul se acceseaza prin selectarea optiunii Cerere de oferta din meniul Proceduri de atribuire. Criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins.

Pentru a facilita gasirea invitatiilor.ro. data anulare procedura.1 Invitatii de participare Modulul de invitatii de participare la cererea de oferta se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cereri de oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. . Utilizatorul este redirectat in pagina Lista invitatii de participare. Aceasta pagina contine lista invitatiilor publicate in sistem de autoritatile contractante la cererea de oferta. data limita de depunere a ofertelor. criteriu atribuire.Proceduri de atribuire 80 Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele categorii: · Invitatii de participare · Anunturi de atribuire la cerere de oferta 5. data publicarii in SEAP. numar invitatie. stare procedura. denumire contract obiectul contractului de achizitie.1.1. limba de redactare a ofertei. numar anunt de atribuire. Toate drepturile rezervate. tip contract. © <2008> e-licitatie. Rev.2). participant. pagina dispune de un mecanism de cautare. impartire pe loturi. denumire CPV. modalitate desfasurare (online sau offline). cod unic procedura. versiune CPV (Rev. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · denumire autoritate contractanta. cod CPV. faza finala de LE.

ro. Unei invitatii de participare online. Atributul offline specifica faptul ca cererea de oferta la care face referire invitatia de participare se va desfasura in afara sistemului. . In acest caz invitatia de participare se va publica in SEAP la momentul publicarii achizitiei. ii corespunde intotdeauna o cerere de oferta in sistem. corespunzatoare acesteia. Toate drepturile rezervate. Atributul online pentru invitatia de participare semnifica asocierea la o cerere de oferta desfasurata electronic (in SEAP). © <2008> e-licitatie. se actioneaza pictograma Se va deschide pagina de detaliu a respectivei invitatii.Proceduri de atribuire 81 · judet. Pentru vizualizarea continutului unei invitatii.

. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat.ro. . De asemenea. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Suspendare procedura · Revenire din suspendare la procedura · Anulare procedura · Publicare anunt de atribuire · Intoarcerea administrativa din anulare La accesarea link-ului „aici". utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. In cazul unei invitatii de participare. Subscrierea se va putea face din detaliul invitatiei de participare. Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 82 Pentru a vizualiza detalii ale procedurii asociate se va actiona butonul Actionati butonul oferta. pentru a reveni la pagina de lista a invitatiilor de participare la cererea de Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. Daca doriti sa va reabonati apasati © <2008> e-licitatie.

subscrierile preplatite. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: . ..Proceduri de atribuire 83 aici.1.ro. 5. .subscrierile gratuite.1." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Toate drepturile rezervate. .subscrierile din abonament..1 Detaliul procedurii © <2008> e-licitatie.

operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar © <2008> e-licitatie. .1. inscrierea in achizitie nu va fi posibila. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem.1.Proceduri de atribuire 84 5. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei. Toate drepturile rezervate.1. lunar.ro. Din momentul inregistrarii in sistem. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta.

Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura. © <2008> e-licitatie.ro. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. Toate drepturile rezervate. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii. caz in care va trebui sa reintroduca oferta. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare. de participari. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. .Proceduri de atribuire 85 de participari gratuite. primele care se consuma sunt cele gratuite. Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie. Alegeti OK pentru a va retrage.

precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. neanulat. Butonul este disponibil tot timpul.Proceduri de atribuire 86 Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. © <2008> e-licitatie. pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita (lotul poate fi suspendat). · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). la care AC-ul a oferit raspunsul. Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu.daca avem impartire pe loturi sa existe cel putin un lot in "depunere oferta".daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si sa nu se fi depasit data limita de depunere a ofertei. cat si intrebarile altor participanti la procedura. . insa doar ofertantului inscris in procedura. · Cu raspuns.ro. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent. . Pentru a vizualiza o anumita intrebare. sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. Toate drepturile rezervate. · Tip intrebare . . Solicitata de autoritatea contractanta.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". · Data depunere.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. Conditii pentru adresarea intrebarilor: . Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii.

continutul intrebarii. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos. nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei. Depunerea ofertei Pentru depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: .titlul intrebarii. Toate drepturile rezervate. . Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. In caz contrar. .Proceduri de atribuire 87 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . © <2008> e-licitatie.ro. . Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte.

un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. La finalul procesului. Toate drepturile rezervate. oferta de pret trebuie mai intai criptata. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. Oferta de pret reprezinta valoarea intregii achizitii. sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. utilizati punctul ca separtor zecimal. Inainte de a fi salvata in sistem. .Proceduri de atribuire 88 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. © <2008> e-licitatie.ro. si nu valoarea pentru un anumit produs din pachet sau un pret unitar.

Intrucat oferta de pret este criptata. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). puteti reintroduce oferta. 2. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. . Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale.ro. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor.Proceduri de atribuire 89 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. sectiunea Referinte utile. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare.

aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra.e-licitatie. Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. . Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www. apasati Run pentru a realiza instalarea. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat.ro. inchideti browser-ul. in computerul utilizat. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile. Toate drepturile rezervate. La finalizarea descarcarii.exe). alegeti optiunea "Always".Proceduri de atribuire 90 3. · Pentru Mozilla Firefox: .com. Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www. .Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons .java. dupa autentificarea in sistem. Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". © <2008> e-licitatie. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru.ro pentru a va loga. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java.

In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. La finalizarea descarcarii. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. certj. 2. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. Instalati aplicatia de criptare. Aplicatia de criptare nu este instalata.jar.jar .jar. Toate drepturile rezervate. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat.Proceduri de atribuire 91 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.ro.exe). 2. inchideti browser-ul.jar si JSafe. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. apasati Run si selectati optiunea Remove. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Rezolvare: 1. . charsets.

va aparea mentiunea "completat". corespunzatoare © <2008> e-licitatie. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare.ro. Toate drepturile rezervate. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. .Proceduri de atribuire 92 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. in lista criteriilor de calificare. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia.

in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. in lista factorilor de evaluare.Proceduri de atribuire 93 In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator. Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes.ro. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica. va aparea mentiunea "completat". © <2008> e-licitatie. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. . iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii.

.Proceduri de atribuire 94 Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista.ro. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem. din dreptul acesteia. Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. Toate drepturile rezervate. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica pagina de detaliu a procedurii va fii urmatoarea: © <2008> e-licitatie.

© <2008> e-licitatie. Decalarea termenului de .ro. va fii vizibil butonul Actionarea acestui buton va directiona utilizatorul in pagina "Licitatie electronica". In acest caz. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. daca in ultimul minut. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. configurabil printr-un alt parametru de sistem. . In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare. licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Toate drepturile rezervate. In cazul in care licitatia electronica a fost publicata. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa. parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP.Proceduri de atribuire 95 Actionarea butonului Participare are ca efect directionarea utilizatorului intr-o noua pagina in care poate vizualiza oferta depusa. dar si evaluarea facuta de AC. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului.

09. ora. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. . minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data. © <2008> e-licitatie. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala.ro.2009 15:34:29)". noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru.Proceduri de atribuire 96 finalizare se va face repetitiv. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. In cazul in care prin prelungirea licitatiei. daca se indeplineste conditia anterioara. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. Toate drepturile rezervate.

ro. si in readonly in restul starilor. © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 97 Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . . Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). Toate drepturile rezervate.

intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. . · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata.01 si 999999999999999999. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0.99 2. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1.Proceduri de atribuire 98 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.01% . · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa.ro. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. li se va percepe tarif de participare.

daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu.Proceduri de atribuire 99 Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. este dinamic. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. © <2008> e-licitatie. Altfel. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. C2 … Cn. . Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. urmatorul loc ramane neocupat. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire).ro. este dinamic. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. BestOfferCi . avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). sistemul va afisa un mesaj de eroare. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). si decide sa modifice oferta. Toate drepturile rezervate. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). · stabilire clasament. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei.

2 Cazul 2: exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei. © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate.1. inscrierea in achizitie nu va fi posibila.ro. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. Inscrierea in procedura se face indiferent daca exista sau nu impartire pe loturi.1. .Proceduri de atribuire 100 5. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. Ofertantul trebuie sa-si manifeste intentia de participare prin depunerea ofertei de pret pe fiecare lot in parte. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. Inscrierea intro procedura cu impartire pe loturi nu inseamna inscrierea automata la fiecare lot.1.

primele care se consuma sunt cele gratuite. Din momentul inregistrarii in sistem. de participari. nesuspendat. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. lunar. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. Operatii realizate: .i se consuma o participare din participarile preplatite.ro. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite. neanulat si pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. . In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie. .ofertantul este inscris la procedura. .daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta sa nu fii fost depasita. .starea procedurii este "in desfasurare". . Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 101 Conditii pentru inscrierea la procedura: . Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta.are participari preplatite si nu a fost suspendat. © <2008> e-licitatie. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs.ofertantul nu este inscris in procedura.daca avem impartire pe loturi. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. . trebuie sa existe cel putin un lot cu starea "depunere oferta".

La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. Toate drepturile rezervate. Alegeti OK pentru a va retrage. Efectul actiunii il constituie retragerea © <2008> e-licitatie.starea procedurii este "in desfasurare".ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere din procedura" in care va completa motivul retragerii. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. . Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. la care ofertantul a depus oferta de pret. . dupa care va actiona butonul Salveaza. trebuie sa nu existe niciun lot care a depasit faza de depunere oferta.ro. caz in care va trebui sa reintroduca oferta.ofertantul este inscris in procedura. Operatii reaizate: . Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. Conditii: .Proceduri de atribuire 102 Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura.daca avem impartire pe loturi. . .

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia. utilizatorul fiind directionat in detaliul lotului. © <2008> e-licitatie. . Lista loturi Pentru vizualizarea listei loturilor se va actiona butonul .ro.Proceduri de atribuire 103 ofertantului din procedura si din toate loturile la care a depus oferta. Toate drepturile rezervate.

Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 104 Inscriere la lot Pentru a putea depune oferta la lotul curent. . . operatie care se realizeaza prin actionarea butonului . Pentru retragerea ofertei de la lotul curent se actioneaza butonul © <2008> e-licitatie.ro. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie la lot.

sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant.starea lotului este „depunere oferta". precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. la care AC-ul a oferit raspunsul.ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere de la lot" in care va completa motivul retragerii.lotul sa fie in starea "depunere oferta". Pentru a vizualiza o anumita intrebare. insa doar ofertantului inscris in procedura si la lot. si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. . care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent. Efectul actiunii il constituie retragerea ofertei depuse la lotul respectiv. · Tip intrebare . iar lotul nu este suspendat sau anulat. · Data depunere.ofertantul nu s-a retras din procedura.starea procedurii este „in desfasurare". . . . Toate drepturile rezervate. · Cu raspuns.Proceduri de atribuire 105 Conditii pentru a fii posibila retragerea: . Conditii pentru adresarea intrebarilor: . © <2008> e-licitatie. Operatii realizate: . Solicitata de autoritatea contractanta. . Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". dupa care va actiona butonul Salveaza. neanulat. Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu.nu s-a depasit data si ora limita de depunere oferta la lotul respectiv.ro. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). cat si intrebarile altor participanti la procedura. Butonul este disponibil tot timpul.

Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. . In caz contrar.Proceduri de atribuire 106 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . Depunerea ofertei la lot Pentru depunerea ofertei la lot se va actiona butonul Oferta. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie.continutul intrebarii. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa.ro. . . Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos.titlul intrebarii. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei.

sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. © <2008> e-licitatie. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Inainte de a fi salvata in sistem. oferta de pret trebuie mai intai criptata.ro. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. Oferta de pret reprezinta valoarea totala a produselor incluse in lotul curent si nu valoarea totala a achizitiei. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa.Proceduri de atribuire 107 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. Toate drepturile rezervate. . La finalul procesului. utilizati punctul ca separtor zecimal.

Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. . Toate drepturile rezervate. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). sectiunea Referinte utile. puteti reintroduce oferta. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor.Proceduri de atribuire 108 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . 2. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat.ro. Intrucat oferta de pret este criptata.

. · Pentru Mozilla Firefox: . aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina. © <2008> e-licitatie. alegeti optiunea "Always". Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons .e-licitatie.java. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. Toate drepturile rezervate. apasati Run pentru a realiza instalarea. in computerul utilizat.ro.Proceduri de atribuire 109 3. inchideti browser-ul. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata.ro pentru a va loga. dupa autentificarea in sistem. La finalizarea descarcarii. . Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www.com. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile.exe).

asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. charsets.Proceduri de atribuire 110 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1.jar .exe). 2. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java.ro. Instalati aplicatia de criptare. Aplicatia de criptare nu este instalata. inchideti browser-ul. Rezolvare: 1. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. apasati Run si selectati optiunea Remove.jar. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. La finalizarea descarcarii. corespunzatoare © <2008> e-licitatie.jar si JSafe. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. Toate drepturile rezervate. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. 2. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. . In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. certj. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.jar.

in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. va aparea mentiunea "completat". in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. . In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). in lista criteriilor de calificare. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia.ro.Proceduri de atribuire 111 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.

© <2008> e-licitatie. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Toate drepturile rezervate. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. .Proceduri de atribuire 112 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. in lista factorilor de evaluare. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.ro. Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. va aparea mentiunea "completat".

© <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 113 Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. . Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare. daca in ultimul minut. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa. In cazul in care licitatia electronica a fost publicata va fii vizibil butonul Actionarea acestui buton va directiona utilizatorul in pagina "Licitatie electronica". Toate drepturile rezervate. dar si evaluarea facuta de AC. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. din dreptul acesteia. parametru de sistem configurabil de catre opeator . In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica pagina de detaliu a lotului va fii urmatoarea: Actionarea butonului Participare are ca efect directionarea utilizatorului intr-o noua pagina in care poate vizualiza oferta depusa.ro.

Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului. ora. Toate drepturile rezervate. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru.2009 15:34:29)". In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. In acest caz. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. configurabil printr-un alt parametru de sistem. noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru. © <2008> e-licitatie. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. . licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv. daca se indeplineste conditia anterioara. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24.Proceduri de atribuire 114 SEAP.09. In cazul in care prin prelungirea licitatiei.ro.

. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). si in readonly in restul starilor.Proceduri de atribuire 115 Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului .ro.

Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0.Proceduri de atribuire 116 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare.01% . Actiuni posibile: © <2008> e-licitatie. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). li se va percepe tarif de participare. Toate drepturile rezervate.ro. . In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale.

Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Altfel. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. BestOfferCi . este dinamic. . Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi).Proceduri de atribuire 117 · · · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Refresh –actualizarea informatiile din pagina. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci.ro. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. si decide sa modifice oferta. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). este dinamic. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la © <2008> e-licitatie.99 2. C2 … Cn.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0.01 si 999999999999999999. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

118

criteriile modificate, sistemul va afisa un mesaj de eroare, in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total, noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret); · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret; · calculare punctaje pentru toti ofertantii; · stabilire clasament; Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc, urmatorul loc ramane neocupat.

5.1.2

Anunturi de atribuire la cerere de oferta
Pagina de Anunturi de atribuire la cererea de oferta se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cereri de oferta. Aceasta cuprinde toate anunturile de atribuire la cererea de oferta publicate de autoritatile contractante in sistem. Pentru a facilita gasirea anunturilor, pagina dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, nr. anunt, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), nr. invitatie, tip contract, denumirea autoritatii contractante, data publicarii, modalitatea de desfasurare.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

119

Pentru a vizualiza detaliul unui anunt se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Se va deschide pagina de detaliu din figura de mai jos. Detaliul de anunt cuprinde informatii legate de autoritatea contractanta, obiectul contractului, procedura precum si informatii legate de atribuire.

Pentru a vizualiza informatii despre invitatia la cererea de oferta asociata se va actiona butonul . Butonul directioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de atribuire la cererea de oferta

5.2

Cumparari directe
In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit de ofertanti. Autoritatea contractanta poate initia o achizitie de tip cumparare directa doar prin alegerea unui produs din catalogul ofertantului. Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele: - Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

120

stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul. - Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni: - sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia refuzului; - sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare si reducerea; completarea acestor valori este optionala; valoarea finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand valoarea discountului; daca ofertantul nu va completa valori pentru cheltuielile suplimentare si discount, pretul de vanzare va fi chiar pretul de catalog; In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita de raspuns stabilita de autoritatea contractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita. - Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni: - sa accepte oferta operatorului economic; - sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului. Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a oferatantului, procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cumparari directe.

Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele categorii: · Gestiune catalog · Achizitii in desfasurare · Achizitii atribuite · Achizitii neatribuite
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

2. care va accepta produse ce se incadreaza in anumite coduri CPV. cat si ca suport pentru achizitiile pe baza de catalog. Lista contine toate produsele de catalog definite in sistem si permite cautarea dupa urmatoarele criterii de interes: cod produs. 5. © <2008> e-licitatie. denumire CPV. Pentru modificarea detaliilor unui produs deja definit se actioneaza pictograma corespunzatoare produsului.1. in stoc si valid. trebuie mai intai sa va definiti produsele pe care le puteti oferi. Pentru definirea unui nou produs se actioneaza butonul . versiune CPV (Rev.1 Gestiune catalog Sistemul ofera fiecarui ofertant posibilitatea de a-si organiza propriul catalog de produse. cod CPV. Rev. Catalogul ofertantilor va fi controlat de operatorul SEAP.2). . In partea dreapta a paginii sunt afisate scurte descrieri ale functionalitatilor disponibile in fiecare categorie. denumire produs. Se va deschide pagina din figura urmatoare. Acest lucru se face accesand din meniul Administrare optiunea Catalog sau din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cumparari directe. atat cu scop de prezentare. Pentru a putea deveni un participant la o cumparare directa.ro.Proceduri de atribuire 121 Pentru a accesa o anumita categorie se foloseste link-ul corespunzator din partea stanga a paginii. Toate drepturile rezervate. iar din pagina de start pictograma Gestiune catalog. In ambele cazuri utilizatorul va fi directionat catre pagina de editare a produsului. Stabilirea codurilor CPV pentru care se pot defini produse in catalogul ofertantului este sarcina exclusiva a operatorului SEAP. descriere produs si atributele publicat.

Pentru selectarea codului CPV se apasa iconita din dreptul campului. © <2008> e-licitatie. Pentru completarea unitatii de masura se poate selecta una din lista de optiuni propusa de sistem sau introduce de la tastatura. Rafinati cautarea pana gasiti codul CPV aferent produsului. . Informatia privitoare la disponibilitatea produsului (daca este sau nu stoc) este vizibila de catre autoritatile contractante. iar daca s-a selectat un produs din lista.Proceduri de atribuire 122 Daca este un produs nou campurile vor fi necompletate. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia. la initierea cererii de cumparare. Se va deschide o fereastra ce va contine codurilor CPV intr-o structura arborescenta. Un produs sters nu mai poate fi recuperat. Nu trebuie sa fie neaparat in stoc pentru a se putea initia o cumparare directa. fiind la latitudinea lor daca tin sau nu cont de aceasta. in care se pot vizualiza informatiile introduse pentu produsul respectiv. campurile vor fi completate cu datele aferente produsului selectat. Pentru ca un produs sa poata constitui obiectul unei achizitii. Utilizatorul va fi directionat catre pagina detaliu a produsului.ro. il puteti invalida prin scoaterea bifei campului Valid. Actionati butonul pentru a permanentiza modificarile in sistem sau butonul pentru abandonarea editarii si intoarcerea in pagina de Lista produse de catalog. trebuie sa fie Publicat si Valid. Daca temporar nu mai aveti nevoie de un produs. Cu exceptia campului "imaginea produsului" restul campurilor sunt obligatorii. Pentru publicarea produsului se actioneaza butonul Publica. In cazul in care produsulu nu va mai foloseste puteti opta pentru stergerea lui. Pretul de catalog este nu include TVA. Toate drepturile rezervate. In campul Imagine produs se introduce adresa URL catre imaginea produsului. Selectati casuta In Stoc daca aveti acest produs in stoc.

produsul nu se va publica. Pentru retragerea unui produs de la publicare se actioneaza butonul Scoatere de la publicare. disponibilul curent va fi diminuat automat cu numarul de pozitii expirate. Atentie! Pentru a nu produce disfunctionalitati in procesul de achizitie.ro.1 Expirarea pozitiilor de catalog Valabilitatea pozitiilor de catalog este de 2 ani si este calculata incepand cu data alocarii acestora in sistem. Pentru ce depaseste acest cuantum se va plati o taxa / produs. produsele de catalog vor fi retrase de la publicare si vor avea starea curenta Expirat. Daca nu mai exista. Daca la expirare disponibilul curent de pozitii de catalog nu acopera numarul de pozitii expirate sistemul va retrage de la publicare produse corespunzator diferentei dintre disponibilul curent pentru care nu a expirat perioada de valabilitate si numarul de pozitii expirate. Ofertantul va avea posbilitatea publicarii lor ulterioare daca isi creeaza un disponibil de pozitii de catalog (fie prin achiziţionarea de noi pozitii de catalog fie prin scoaterea de la publicare a unor produse publicate). Inainte cu 30 de zile de expirarea pozitiilor de catalog sistemul va trimite pe adresa de e-mail de contact un mesaj de instiintare cu privire la expirarea pozitiilor de catalog. produsele ramanand publicate.1. la expirare. La publicarea unui produs se verifica daca exista pozitii libere in catalog gratuite sau platite. Toate drepturile rezervate.2. Numarul maxim de produse publicate la un moment dat in catalog este egal cu suma dintre numarul de pozitii gratuite si numarul de pozitii platite. © <2008> e-licitatie. La expirare sistemul va retrage de la publicare produse pana la numarul de pozitii de catalog disponibile (pentru care nu a expirat perioada de valabilitate). ofertantii trebuie sa pastreze o forma actualizata a produselor de catalog definite. Pozitiile de catalog neutilizate în perioada de valabilitate vor fi anulate la expirare. In cazul in care la expirare disponibilul de pozitii de catalog este 0. 5. . din pagina de Editare produs de catalog. Butonul este vizibil doar daca produsul e publicat. In cazul in care ofertantul a achizitionat noi pozitii de catalog inaintea expirarii valabilitatii pozitiilor deja alocate.Proceduri de atribuire 123 Se apasa butonul Publica in aceasta pagina pentru finalizarea publicarii. Ofertantul poate publica un numar de maxim 50 de produse in mod gratuit. Un produs invalid nu poate fi publicat. Se vor putea defini in catalog un numar de maxim 120 % din suma dintre numarul de pozitii cumparate si numarul de pozitii gratuite. Valabilitatea noilor pozitii de catalog va fi calculata din momentul alocarii acestora in sistem indiferent de data la care se realizeaza publicarea sau republicarea de produse de catre ofertant sau prelungirea perioadei de publicare de catre sistem.

3. denumirea autoritatii contractante.2 Achizitii in desfasurare Pagina de Lista achizitii in desfasurare se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe. daca ati avut alocate si utilizate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire si ati cumparat 50 de noi pozitii de catalog ce au fost alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii pozitiilor vechi. .ofertare . Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina de Detaliu cumparare directa in desfasurare. la expirare.Proceduri de atribuire 124 Exemple 1. © <2008> e-licitatie. codul CPV si denumirea CPV asociata produsului.deliberare . versiunea CPV (Rev. Toate drepturile rezervate. daca ati avut alocate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire.achizitie la care ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida daca o atribuie sau o refuza Pagina permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: denumire achizitie (atribuita de autoritatea contractanta). Pentru a vizualiza conditiile formulate de autoritatea contractanta la o anumita achizitie sau pentru a furniza un raspuns se actioneaza pictograma corespunzatoare achizitiei. vor trece in starea Expirat restul de 25 iar cele 25 de pozitii neutilizate in perioada de valabilitate vor fi anulate. neutilizate 25 si ati cumparat 50 de noi pozitii de catalog ce au fost alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii celor 100 de pozitii vechi. se va prelungi automat perioada de publicare pentru 50 de produse existente in catalog. la expirare.2.achizitie publicata de autoritatea contractanta la care se astepta decizia ofertantului. Pagina contine achizitiile initiate de autoritatile contractante pentru produsele ofertantului. toate cele 100 de produse existente in catalog vor trece in starea Expirat.1. 5. la expirare. codul produsului si starea achizitiei (ofertare sau deliberare). daca ati avut alocate si utilizate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire si nu ati cumparat noi pozitii de catalog astfel incat sa fie alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii pozitiilor vechi.2).ro. se va prelungi automat perioada de publicare pentru 50 de produse existente in catalog si vor trece in starea Expirat restul de 50. Rev. aflate in una din urmatoarele stari: . denumirea produsului. . utilizate 75. 2.

. Codul unic de identificare reprezinta un identificator unic al achizitiei.Proceduri de atribuire 125 Detaliul de achizitie cuprinde datele de identificare ale autoritatii contractante. Valoarea finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand © <2008> e-licitatie. Prefixul codului pentru cererile de oferta este DA (Direct Acquisition). Utilizatorul va invitat sa introduca costul suplimentar si reducerea. pe care sistemul il atribuie automat la momentul publicarii in sistem de catre autoritatea contractanta. Toate drepturile rezervate. Daca ofertantul este de acord cu conditiile definite de autoritatea contractanta. se apasa butonul .ro. Acestea se aplica la valoarea achizitie si nu la pretul unitar. Completarea acestor valori este optionala. descrierea produsului de catalog existenta la momentul initierii achizitiei si descrierea achizitiei asa cum a definit-o autoritatea contractanta.

ro. . trecand-o in starea neatribuita. sistemul va finaliza achizitia. Pretul de vanzare se va calcula in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar reducere) / cantitate. unitatea de masura. denumirea achizitiei. Toate drepturile rezervate. Pretul de vanzare rezultat nu trebuie sa fie neaparat mai mic decat pretul de pornire stabilit de autoritatea contractanta. codul si denumirea CPV. © <2008> e-licitatie. Pentru acceptarea cererii se apasa butonul . Pagina contine achizitiile aflate in starea atribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei). Daca ofertantul nu este de acord cu conditiile formulate de autoritatea contractanta se va apasa butonul Refuza. pretul de vanzare va fi chiar pretul de catalog.3 Achizitii atribuite Pagina de Lista achizitii in atribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe. iar daca este setat nu genereaza niciun fel de restrictie. Veti fi invitat sa introduceti motivul refuzului.1. avand doar caracter informativ. versiunea CPV (Rev. denumirea autoritatii contractante care a initiat achizitia. adica data la care autoritatea contractanta a decis acceptarea ofertei). .2). O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului econimic. Daca ofertantul nu va completa valori pentru cheltuielile suplimentare si reducere. Actiunea va avea ca efect trecerea achizitiei din 5. data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie) si data de finalizare (data atribuirii. Completati motivul si actionati butonul starea de ofertare in neatribuita (conditii refuzate). Rev. Pentru finalizarea achizitie trebuie sa asteptati decizia autoritatii contractanate.2.Proceduri de atribuire 126 valoarea discountului. Pretul de pornire este optional. Actiunea are ca efect trecerea achizitiei din stare de ofertare in cea deliberare. Atentie! Daca nu furnizati un raspuns pana la data limita de raspuns indicata de autoritatea contractanta.

. utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei. care contine: datele de identificare ale autoritatii contractante.Proceduri de atribuire 127 Prin actionarea pictogramei . descrierea produsului de catalog la momentull initierii achizitiei si descrierea achizitie.ro. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie.

· autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SEAP (oferta neacceptata in termen). Toate drepturile rezervate.ro.4 Achizitii neatribuite Pagina de Lista achizitii in neatribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe. Pagina contine achizitiile aflate in starea neatribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele © <2008> e-licitatie. .2. O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din urmatoarele motive: · operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate). · autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata).Proceduri de atribuire 128 5. · operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta (conditii neacceptate in termen).

unitatea de masura. denumirea achizitiei. oferta refuzata si oferta neacceptata in termen). care contine: datele de identificare ale autoritatii contractante. Toate drepturile rezervate. utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei. Rev. conditii neacceptate in termen.1. .Proceduri de atribuire 129 criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei). denumirea autoritatii contractante care a initiat achizitia. data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie). data de finalizare (data la care a survenit neatribuirea) si starea achizitie (conditii refuzate.2). Prin actionarea pictogramei .ro. descrierea achizitiei si motivul neatribuirii. © <2008> e-licitatie. codul si denumirea CPV. versiunea CPV (Rev. descrierea produsului de catalog la momentull initierii achizitiei.

Licitatiile electronice Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente. .3 Licitatii electronice proceduri offline Descriere generala 1.Proceduri de atribuire 130 5. © <2008> e-licitatie.ro. · Procedura online – se desfasoara in intregime in sistemul electronic. Licitatia electronica este faza finala a: · Procedurii offline – acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la momentul licitatiei electronice. Toate drepturile rezervate.

Autoritatea Contractanta (AC-ul) trebuie sa defineasca licitatia electronica. prin raportarea la cea mai buna oferta admisibila. · In asteptare incepere licitare electronica – urmeaza starii "in definire" si dureaza de la data publicarii pana la data de inceput a primei runde (StartDate). In cel de-al doilea caz pentru punctarea ofertelor sistemul foloseste regula de trei simpla. Stari licitatie electronica: In definire – starea implicita pe care o va avea licitatia electronica nepublicata. · 2. La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului. · Licitare – starea se repeta functie de numarul de runde. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline din meniul Proceduri de atribuire. Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de selectie / calificare. Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 131 Licitatia electronica se poate desfasura atat pentru proceduri avand ca si criteriu de atribuire "pretul cel mai scazut". sistemul oferind in timp real participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament. durata se intinde de la data de inceput a rundei (StartDatei) pana la data de sfarsit a rundei (EndDatei). acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP. . sa selecteze participantii si sa configureze rundele licitatiei. Se va deschide pagina de start a modulului Licitatii electronice proceduri offline. dureaza de la data crearii in sistem pana la data publicarii. Licitatiile electronice proceduri offline Pentru a putea desfasura etapa finala de licitatie electronica la o procedura desfasurata off-line. Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive. ca pentru depunere ofertelor in cadrul licitatiei electronice. care imbunatatesc precedenta oferta. desfasurate offline. © <2008> e-licitatie. cat si pentru proceduri cu criteriu de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE) vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem. · Pauza – starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de runde – 1. Ramane in responsabilitatea autoritatii contractante sa anunte din timp participantii la procedura.ro. dureaza de la data de sfarsit a rundei anterioare (EndDatei-1) pana la data de inceput a rundei urmatoare (StartDatei).

Pentru a facilita gasirea licitatiilor. · Proceduri offline atribuite . Rev. · Proceduri offline anulate . denumire CPV. . © <2008> e-licitatie. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta. denumire procedura. tip contract. pagina dispune de un mecanism de cautare. Toate drepturile rezervate. versiune CPV (Rev. 5.permite vizualizarea listei procedurilor offline atribuite cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes). cod unic.2). cod CPV. tip procedura.permite vizualizarea listei licitatiilor electronice in desfasurare (cautare si filtrare dupa criterii de interes). Utilizatorul este redirectat in pagina Lista licitatii electronice in desfasurare.permite vizualizarea listei procedurilor offline anulate cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes).licitare si vizualizarea listei procedurilor offline in deliberare cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes). data publicare. atributul impartire pe loturi si dupa tipul atribuirii.1. starea procedurii.ro.3. anunt/invitatie. Aceasta pagina cuprinde toate licitatiile electronice la care ofertantul curent este participant.1 Licitatii electronice in desfasurare Modulul Licitatii electronice in desfasurare se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.Proceduri de atribuire 132 Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule: · Licitatii electronice in desfasurare . data limita de licitare. nr.

daca ofertantul curent este castigator sau nu si dupa numele ofertantului castigator.3.2). 5. Rev. versiune CPV (Rev. tip procedura. denumire CPV. criteriul de atribuire. · Navigare in lista . cod unic. data atribuire. · Export .ro. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline atribuite cu faza de licitatie electronica.folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. Pentru a facilita gasirea licitatiilor. Toate drepturile rezervate. denumire procedura. tip contract. pagina dispune de un mecanism de cautare. Aceasta pagina cuprinde toate procedurile offline cu LE aflate in starea atribuita la care ofertantul curent este participant.prin actionarea butonului . corespunzatoare achizitiilor care se · Vizualizare detaliu achizitie .1. © <2008> e-licitatie.Prin actionarea butonului .butonul .prin actionarea pictogramei doresc a fii vizualizate.2 Proceduri offline atribuite Modulul Proceduri offline atribuite se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.Proceduri de atribuire 133 Actiuni in pagina: · Cautare . . care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta. · Intoarcere in pagina de intrare . cod CPV. nr. anunt/invitatie. atributul impartire pe loturi.

prin actionarea butonului . denumire procedura.Proceduri de atribuire 134 Actiuni in pagina: · Cautare . Pentru a facilita gasirea licitatiilor.ro. · Export . cod CPV. denumire CPV.prin actionarea pictogramei doreste a fii vizualizata .3 Proceduri offline anulate Modulul Proceduri offline anulate se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. corespunzatoare achizitiei care se · Vizualizare detaliu achizitie . Toate drepturile rezervate. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta.prin actionarea butonului . 5.3. anunt/invitatie.butonul . tip procedura. .folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. pagina dispune de un mecanism de cautare. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline anulate cu faza de licitatie electronica. · Intoarcere in pagina de intrare . nr. · Navigare in lista . versiune © <2008> e-licitatie. Aceasta pagina cuprinde toate procedurile offline cu LE aflate in starea anulata la care ofertantul curent este participant. tip contract. cod unic.

· Navigare in lista .2). Rev.Proceduri de atribuire 135 CPV (Rev.butonul . data anulare.3. . Actiuni in pagina: · Cautare .1.prin actionarea pictogramei doreste a fii vizualizata .4 Detaliul unei licitatii electronice Cazul 1: Cand nu exista impartire pe loturi In pagina de detaliu se ajunge selectand din lista procedurilor offline cu etapa de LE iconita in forma de © <2008> e-licitatie.folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. · Intoarcere in pagina de intrare .prin actionarea butonului . atributul impartire pe loturi si criteriul de atribuire. · Export . Toate drepturile rezervate. 5.ro. corespunzatoare achizitiei care se · Vizualizare detaliu achizitie .prin actionarea butonului .

· Tip contract. fax. · Criteriul de atribuire.ro. © <2008> e-licitatie. respectiv atriburii. daca procedura e anulata sau atribuita se afisa si data anularii. adresa. Actiunile posibile ofertantului difera functie de starea LE-ului. Toate drepturile rezervate. daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea suspendata din data <data_suspendare>. · Starea curenta. cod de identificare fiscala. . email. Informatii generale despre procedura Cuprinde urmatoarele informatii: · Denumire procedura + codul unic de identificare.Proceduri de atribuire 136 lupa corespunzatoare unei licitatii. telefon. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe sectiuni: Informatii despre autoritatea contractanta : denumire. · Tip procedura.

oferta cea mai buna pe fiecare componenta licitata + punctajele ofertantului. data de inceput. In starea runda: se va putea modifica oferta. precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei. nu se va afisa criteriul. . Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare. · ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. Criterii de evaluare Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC. li se va percepe tarif de participare. Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic". Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. oferta cea mai buna (pret sau punctaj total). Runde si pauze Contine lista fazelor definite de AC. Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza). raspuns la criterii. Aceste informatii pot fi: numarul de participanti. © <2008> e-licitatie. · Vizualizare oferta proprie: pret. Actiuni posibile si informatii disponibile: Indiferent de stare: · Vizualizare pozitie in clasament. Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. acestora. Lista cuprinde numele fazei. Lista nu e navigabila. in cazul in care exista definite astfel de criterii. · Intoarcere in lista. pentru ca acesta nu poate fi decat pretul.ro. In starea deliberare: · Punctajul total obtinut de ofertant. cea mai buna oferta de pret. sub forma cod – denumire. punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE. se vor afisa punctajul maxim pe componenta tehnica. pauza si deliberare. In lista se va marca cu bold faza curenta. In cazul in care AC-ul a furnizat o descriere a criteriului. durata. data de sfarsit. Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. oferta curenta. daca e direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul. sistemul ii va atentiona ca mai exista cineva pe aceeasi pozitie. aceasta se va afisa in urmatorul rand. in cazul in care exista cel putin 2 ofertanti pe primul loc. denumirea criteriului. Coduri CPV Contine lista codurilor CPV. In cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".Proceduri de atribuire 137 · · Data publicarii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa. daca face parte din elementele licitate). Detaliu LE in desfasurare Cuprinde procedurile offline cu LE aflate in starile: in asteptare LE. plus ponderile acestora. punctaj obtinut la componenta tehnica care nu intra in LE (pentru verificarea introducerii corecte in sistem de catre AC). · Toate informatiile pe care AC-ul a decis sa le faca publice ofertantilor. In cazul in care se liciteaza doar pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta. participanti la licitatia electronica. Detalii oferta proprie Contine urmatoarele informatii: loc in clasament. licitare. Toate drepturile rezervate. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei.

Detaliu LE anulate sau atribuite Actiuni posibile si informatii disponibile: Indiferent de stare: · Intoarcere in lista. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. pret si punctajul (in cazul criteriului "cea mai avatanjoasa oferta dpdv economic"). Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. punctaj. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. oferta cea mai buna pe fiecare componenta licitata + punctajele ofertantului (chiar daca AC-ul nu le-a facut cunoscute in etapa de licitare). Toate drepturile rezervate. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0.01% . chiar daca anularea survine in timpul unei runde. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. · Informatii referitoare la oferta proprie (descrise la faza de deliberare).Proceduri de atribuire 138 · · oferta cea mai buna (pret sau punctaj total). aceste informatii se afiseaza.ro. noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). · Clasament. In starea anulata: · Data si motivul anularii. li se va percepe tarif de participare. si in readonly in restul starilor. Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: © <2008> e-licitatie. In starea atribuita: · Informatii legate de castigator: denumirea.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. Informatiile referitoare la castigatorul ales de AC din clasament: denumire ofertant. pret. .

Toate drepturile rezervate.ro.01 si 999999999999999999. este dinamic. numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci.99 2. BestOfferCi . ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. Altfel. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. caz in © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 139 · · · · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). C2 … Cn. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. este dinamic. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. . MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi.

ro. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). . · stabilire clasament. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu.Proceduri de atribuire 140 care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. si decide sa modifice oferta. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). sistemul va afisa un mesaj de eroare. Cazul 1: Cand exista impartire pe loturi In pagina de detaliu licitatie se ajunge selectand din lista procedurilor offline cu etapa de LE iconita in forma de lupa corespunzatoare unei licitatii. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. urmatorul loc ramane neocupat. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". Pentru a vizualiza detaliul unei licitatii electronice la nivel de lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare unui lot din lista de loturi. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. © <2008> e-licitatie. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Toate drepturile rezervate.

. Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . © <2008> e-licitatie. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). (Aceleasi actiuni ca si in Cazul 1: nu exista impartire pe loturi).ro.Proceduri de atribuire 141 Actiunile posibile ofertantului difera functie de starea LE-ului la lot. Toate drepturile rezervate. si in readonly in restul starilor.

Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. . Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului.Proceduri de atribuire 142 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare.ro. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. Toate drepturile rezervate. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. li se va percepe tarif de participare.01 si © <2008> e-licitatie.

unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice).Proceduri de atribuire 143 999999999999999999. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. C2 … Cn. · stabilire clasament. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). este dinamic. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". este dinamic.99 2. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. Altfel. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. .ro. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. sistemul va afisa un mesaj de eroare. Toate drepturile rezervate. BestOfferCi .reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Daca exista © <2008> e-licitatie. si decide sa modifice oferta.

6 Administrare Din optiunea Administrare a meniului principal se pot accesa urmatoarele module: · Grupuri . Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri. 6. urmatorul loc ramane neocupat. · Utilizatori . 6.1 Grupuri Pentru gestiunea grupurilor.1 Grupuri de entitati Modulul de grupuri de entitati se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.permite vizualizarea profilului ofertantului furnizat la inregistrare si modificarea adreselor de contact. . · Documente .1.permite gestiunea utilizatorilor ofertantului. se selecteaza optiunea Grupuri din meniul Administrare.ro. · Modulul Grupuri de entitati permite crearea si modificarea grupurilor precum si vizualizarea lor. © <2008> e-licitatie. · Profil . .permite gestiunea documentelor incarcate in sistem.Proceduri de atribuire 144 2 ofertanti pe acelasi loc. · Modulul Grupuri in care sunt inclus permite vizualizarea grupurilor in care utilizatorul este inclus. · Catalog . Toate drepturile rezervate.permite gestiunea grupurilor de entitati definite in sistem.permite gestiunea catalogului de produse. Se va deschide pagina de start a modulului Grupuri. precum si a rolurilor acestora.

Administrare 145 Pagina Lista grupuri contine lista grupurilor de entitati definite in sistem. aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire grup. Pentru a vizualiza / edita un anumit grup de participanti se actioneaza pictograma acestuia.1. In prima sectiune va trebui sa oferiti informatii privind : · Denumire grup .ro. denumire entitate.1 Definire grup Utilizatorul are acces la pagina Editare grup atunci cand doreste : · sa defineasca un nou grup.1. · sa vizualizeze / editeze detaliile unui grup din lista. Pentru a putea trece la urmatoarea sectiune toate aceste camputi trebuiesc completate. © <2008> e-licitatie. Definirea unui grup presupune completarea unui formular structurat pe 2 sectiuni: General si Lista entitatilor asociate la grup. . · Tipul entitatilor din grup . Pentru a defini un nou grup de entitati se va actiona butonul din dreptul . · Descrierea grupului. caz in care toate campurile vor fii necompletate. 6. Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina. Toate drepturile rezervate. descriere.

1. Pagina contine lista tuturor participantilor inregistrati in sistem si care fac parte din entitatea selectata de utilizator in prima sectiune a formularului.ro.1. Pentru a salva modificarile efectuate se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri. utilizatorul este redirectionat in pagina Lista participanti. Pentru a adauga o noua entitate se va actiona butonul . aceasta contine un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire. 6. Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Lista participanti. © <2008> e-licitatie. cod inregistrare. . . judet.Administrare 146 In cea de-a doua sectiune se realizeaza asocierea de entitati la grupul creat. Pentru a sterge participanti din cadrul grupului se vor selecta participantii care se doresc a fii stersi si se va actiona butonul . localitate. Toate drepturile rezervate. Pentru a facilita gasirea participantilor in lista.1.1 Adaugare participanti la grup Prin actionarea butonului din sectiunea II a formularului de definire a unui grup.

Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri in care sunt inclus. Pagina Lista grupuri in care sunt inclus contine lista grupurilor definite in sistem in care entitatea curenta este inclusa. © <2008> e-licitatie.1. aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire grup si organizator grup. Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina.Administrare 147 Pentru a adauga un participant la grup se va selecta participantul dorit din lista si se va actiona butonul .2 Grupuri in care sunt inclus Modulul de grupuri in care entitatea curenta este inclusa se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. . Toate drepturile rezervate. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Editare grup. Pentru a vizualiza / edita un anumit grup se actioneaza pictograma din dreptul acestuia. 6.ro.

denumire grup si descriere. cont utilizator si atributul valid. Pagina permite regasirea utilizatorilor dupa urmatoarele criterii de interes: nume. Pagina cuprinde urmatoarele informatii despre grupul vizualizat : organizator grup.2.ro. se foloseste pictograma . Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri in care sunt inclus.1 Detaliu grup Prin actionarea pictogramei corespunzatoare unui grup din pagina Lista grupuri in care sunt inclus utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a grupului Detaliu Grup. prenume.2 Utilizatori Pentru gestionarea utilizatoriilor ofertantului se selecteaza din meniul Administrare al aplicatiei optiunea Utilizatori. 6. © <2008> e-licitatie. Se va deschide pagina Lista utilizatori. Campul descriere este editabil.Administrare 148 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de start a modulului Grupuri. Pentru vizualizarea/modificarea profilului sau rolurilor unui utilizator deja existent. 6. Toate drepturile rezervate. care va contine toti utilizatorii definiti de ofertant. .1. Pentru adugarea unui nou utilizator asociat ofertantului se actioneaza butonul .

implicit nu vor avea nici un drept asociat. profilulul utilizatorului este impartit in doua sectiuni: General si Administrare Drepturi. 6. adresa de e-mail. Este responsabilitatea utilizatorului master de a asocia drepturi utilizatorilor noi creati. telefon.2. Se pot adauga utilizatori noi pentru ofertant sau modifica profilurile utilizatorilor deja existenti. Din acest motiv. © <2008> e-licitatie. va detine automat toate drepturile pe care un utilizator de tip ofertant le poate avea la un moment dat. Toate drepturile rezervate. cont si parola) precum si rolurile (drepturile) pe care acesta le are in gestionarea activitatilor ofertantului de care apartine. prezentata in figura de mai jos: . Se completeaza mai intai sectiunea General. Pentru a facilita definirea unui nou utilizator. Profilul unui utilizator reprezinta informatiile generale legate de utilizator (nume. preunume. utilizatorul creat prin inregistrare se numeste utilizator master.1 Editare utilizator Pentru adaugarea unui nou utilizator din pagina de Lista utilizatori se actioneaza butonul Se va deschide pagina Editare utilizator. . Noii utilizatori creati de catre utilizatorul master.ro. inclusiv pe cel de creare de noi utilizatori. Contul de utilizator creat la momentul inregistrarii in sistem.Administrare 149 Sectiunea este vizibila doar utilizatorilor care au asociat dreptul de "Administrare a listei de utilizatori".

Administrare 150 In cazul in care s-a ajuns in Editare utilizator prin selectarea din pagina Lista utilizatori a pictogramei din dreptul unui anumit utilizator. Toate drepturile rezervate.Se selecteaza utilizatorul caruia doriti sa ii acordati un nou drept de acces apasand pictograma . cont utilizator si parola) se completeaza in mod obligatoriu. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de Lista utilizatori.2 Administrare drepturi utilizator Un utilizator are acces la functionalitatile aplicatiei in functie de rolurile care i-au fost asociate. © <2008> e-licitatie. Numarul utilizatorilor care se pot defini pentru o anumita autoritate contractanta este limitat. sectiunea Administrare roluri. numar de telefon. Pentru adaugarea drepturilor de acces unui utilizator se parcurs urmatorii pasi (daca utilizatorul este nou atunci se va trece direct la pasul 3): 1 . Daca bifa "Valid" e scoasa. Pentru detalii legate de roluri va sugeram consultarea sectiunii Administrare drepturi utilizator. In momentul adaugarii unui nou utilizator asociat ofertantului. 3 . La atingerea acestei limite sistemul va afisa un mesaj de eroare. ecranul din figura de mai sus va fi completat cu datele corespuzatoare profilului respectivului utilizator. 6. Gestiunea rolurilor (drepturilor) de utilizator se face din pagina Editare utilizator. Salvarea profilului utilizatorului se realizeaza prin actionarea butonului . autentificarea in sistem cu acest cont de utilizator nu se va putea realiza.Se acceseaza pagina Lista utilizatori (Din meniul Administrare>Utilizatori) 2 . Sectiunea cuprinde rolurile curente asociate utilizatorului selectat. prin actiunea de "inapoi" datele introduse se vor pierde. adresa de mail. prenume.ro. sistemul va trimite un e-mail de confirmare pe adresa introdusa in profilul utilizatorului.2. Veti fi redirectionat in pagina Editare Utilizator. Daca nu s-a salvat in prealabil profilul utilizatorului.Se apasa Administrare Drepturi din bara de meniu prezentata mai jos. . Toate campurile cuprinse in aceasta sectiune (nume. Veti fi redirectionat in lista de drepturi de access care au fost asociate anterior utilizatorului. Parola se va introduce de doua ori pentru confirmare.

Pagina de Gestiune roluri utilizator. Toate drepturile rezervate.permite modificarea profilului ofertantului. Veti fi redirectionat in pagina de Editare Utilizator care cuprinde lista drepturilor deja asociate. Atentie! Daca se omite pasul 4.Administrare 151 4 . 7 . precum si posibilitatea forumularii ofertei sau a refuzului conditiilor.permite vizualizarea cererilor de cumparari directe. Trebuie sa existe cel putin un utilizator al autoritatii contactante care sa aiba asociat acest drept. · Gestiune catalog produse . daca nu mai exista niciun alt utilizator care sa aiba asociat acest drept. Aplicatia nu va permite stergerea acestui rol. · Administrare profil . Utilizatorul creat la momentul inregistrarii va detine automat toate rolurile. · Gestiune cumparari directe . · Gestiune documente .permite definirea si modificarea produselor de catalog.ro. cuprinde toate rolurile definite in sistem pentru tipul de utilizator ofertant. Atentie! Daca se omit pasii 6 si 7. Rolurile existente in sistem la momentul actual sunt urmatoarele: · Gestiune utilizatori . Veti fi redirectionat in pagina Gestiune roluri utilizator. Pentru a sterge un drept de acces: 1 .permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractante (definirea de utilizatori. Pentru a atasa mai multe drepturi se repeta pasul 5 de cate ori este nevoie. modificarile facute asupra listei drepturilor de access nu vor fi salvate.2 si 3 listei de mai sus.se aplica pasii 1.Se apasa butonul Continua.Se apasa butonul . modificarea profilului si gestiunea de roluri). 4 . Drepturile de access care sunt bifate sunt care deja asociate utilizatorului. modificarile referitoare la drepturile de access nu vor fi salvate.se apasa Ok in mesajul de confirmare.se apasa pictograma corespunzatoare dreptului de acces pe care doriti sa il stergeti. Pentru stergeri repetate se urmeaza pasii 2 si 3 de cate ori e nevoie. 5 . 2 .Se apasa butonul . 3 .se apasa butonul .perminte incarcarea documentelor in sistem. 6 . © <2008> e-licitatie.Se selecteaza pictograma corespunzatoare dreptului de access pe care doriti sa il asignati utilizatorului (puteti sa atasati mai multe roluri o data). .

Campurile banca. Se va deschide pagina Gestiune Profil Ofertant.1 General Sectiunea General cuprinde informatiile furnizate de ofertant in formularul de inregistrare.3 Profil Sectiunea Profil se acceseaza din meniul Administrare. Toate drepturile rezervate.ro. formulare intrebari. inscriere. . © <2008> e-licitatie. 6.3. reprezentat legal nu sunt modificabile. dupa cum se poate observa in figura de mai jos si permite vizualizarea detaliilor ofertnatului referitoare la datele de identificare. cod de identificare fiscala. retragere).permite accesul la toate functionalitatile legate de cererea de oferta (vizualizare.Administrare 152 · Gestiune cereri de oferta . structurata pe cinci sectiuni: · General · Adrese · Domeniu de activitate · Documente de referinta · Participari pre-platite 6. Campurile nume agentie. cont bancar si comentarii sunt editabile si pot fi modificate. adrese si documente de referinta. ofertare.

Tipurile de adrese disponibile sunt: punct de lucru. toate notificarile din partea sistemului se vor transmite pe adresa de e-mail aferenta acestei adrese.2 Adrese Sectiunea Adrese permite vizualizarea si modificarea adreselor ofertantului. unde are posibilitatea sa completeze campurile pentru o noua adresa. Daca se alege noua adresa ca fiind adresa de contact. Pentru permanentizarea modificarilor sistem este necesara actionarea butonului © <2008> e-licitatie. Pentru adaugarea unei noi adrese se completeaza campurile obligatorii si se actioneaza butonul . sucursala. reprezentanta.ro. Toate drepturile rezervate. Nu se mai poate adauga o alta adresa de tip sediu social. Pentru adaugarea unei noi adrese se actioneaza butonul . Utilizatorul va fi redirectionat in pagina Editare adresa. sediu secundar sau alte tipuri. Datele de contact ale ofertantului care sunt afisate in diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact. La un moment dat doar o singura adresa poate fi marcata ca adresa de contact.3. Aceasta este unica si a fost completata la inregistrare.Administrare 153 6. .

3. Pentru fiecare factura vor fi disponibile informatii referitoare la ordinul de plata. Pentru vizualizarea/editarea unei adrese se actioneaza pictograma din dreptul acesteia. e-mail. Pentru stergerea unei adrese de contact se actioneaza pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Adrese.Administrare 154 din pagina Gestiune Profil Ofertant. Acestea nu pot fi modificate.3.5 Participari pre-platite Aceasta sectiune permite vizualizarea disponibilului curent de participari pre-platite. fax. din acest motiv pictograma de stergere nu va aparea in dreptul acesteia.ro. 6. Pentru modificarea unei adrese se actioneaza butonul din pagina Gestiune Profil Ofertant. © <2008> e-licitatie. Nu se pot opera modificari in aceasta sectiune. Utilizatorul va fi directionat in pagina Editare adresa. numarul de participanti si valoarea totala a facturii. Informatiile afisate in aceasta sectiune au doar caracter consultativ. .3 Domeniu de activitate Sectiunea Domeniu de activitate permite vizualizarea listei codurilor CAEN. . Informatiile nu sunt editabile. Restul campurilor sunt nemodificabile. care va avea campurile completate cu datele aferente adresei selectate anterior din lista. precum si istoricul de plati. Adresa sediului social nu poate fi stearsa. introduse la inregistrare.3. Pentru adresa de tip sediu social se pot modifica doar campurile: telefon. urmat de apasarea butonului 6. Toate drepturile rezervate. si URL. 6. care definesc profilul activitatii ofertantului.4 Documente referinta Sectiunea Documente de referinta permite vizualizarea documentelor incarcate de ofertant in momentul inregistrarii.

precum si si cele referitoare la facturile de plata. Toate drepturile rezervate. In cadrul acestei liste sunt afisate informatii referitoare la abonamentele de subscrieri pe care le-a incheiat ofertantul. . Subscrieri preplatite Accesul in lista de abonamente subscrieri se realizeaza prin apasarea pe tabul Subscrieri preplatite.Administrare 155 Abonamente subscrieri Accesul in lista de abonamente subscrieri se realizeaza prin apasarea pe tabul Abonamente subscrieri..ro. © <2008> e-licitatie.

Administrare

156

In cadrul acestei liste sunt afisate toate informatii referitoare la disponibilul de subscrieri, precum si si cele referitoare la facturile de plata.

6.4

Catalog

Pentru gestiunea catalogului propriu de produse se selecteaza din meniul Administrare al aplicatiei optiunea Catalog sau din meniul Proceduri de atribuire, se selecteaza optiunea Cumparari directe, iar din pagina de start se alege pictograma corespunzatoare produselor de catalog. Consultati modulul de cumparari directe pentru a afla detalii legate de gestiunea catalogului.

6.5

Documente
Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor ofertantului(incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (ca raspuns la un criteriu de calificare sau tehnic, la forumularea unei solicitari de clarificare etc).

La accesarea optiunii Documente din meniu veti fi directionat catre pagina Lista documente, care contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de ofertant. Pagina permite selectarea

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

157

documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se apasa butonul . asociata acestuia. Veti fi directionat in

Pentru a vizualiza documentul se actioneaza pictograma pagina Editare document.

Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier. Se va deshide o fereastra care va permite sa cautati pe calculatorul dumneavoastra fisierul care contine documentul dorit apasand butonul Browse. Odata gasit fisierul, apasati butonul Upload pentru ca acesta sa fie incarcat in SEAP. Daca fisierul are o dimensiune mai mare decat cea maxim admisa veti fi avertizat printr-un mesaj de eroare. Dupa upload-are numele fisierului va apare in pagina de editare.

Daca doriti sa incarcati alt fisier repetati procedeul. Vechiul fisier va fi inlocuit cu cel nou selectat.
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

158

Daca doriti sa vizualizati fisierul incarcat apasati butonul Descarca fisier. Va aparea fereastra de download fisier. Salvarea fisierului se face prin apasarea butonului . Daca ati introdus toate datele obligatorii (codul documentului, numele documentului, fisierul care contine documentul) veti primi un mesaj de confirmare a realizarii cu succes a salvarii documentului. In caz contrar se va afisa un mesaj de eroare prin care se comunica modificarile care trebuie operate pentru a salva documentul. Daca nu mai aveti nevoie de un anumit il puteti sterge actionand pictograma din dreptul acestuia. Actiunea are ca efect stergerea fisierului din lista de gestiune a documentelor si nu din contextele in care a fost utilizat. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista Documente.

Documentele atasate in contextele de anunturi si invitatii (ex: Anuntul de participare online/Anuntul de participare offline, etc.) se vor arhiva si nu vor mai fi disponibile dupa o anumita perioada de timp, definita de operatorul SEAP.

7

Diverse
Din optiunea Diverse a meniului principal se pot accesa urmatoarele module si functionalitati: · Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP; · Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator; · Log off - pentru deconectarea din sistem;

7.1

Noutati
Modulul Noutati se acceseaza din meniul Divese, dupa cum se poate observa si in figura de mai jos. In aceasta sectiune sunt afisate toate comunicatele publicate de Operatorul SEAP pentru ofertanti.

La accesarea link-ului Noutati utilizatorul va fi directionat in pagina Lista Noutatilor. Pagina afiseaza noutatile in ordinea inversa a publicarii lor de Operatorul SEAP si permite cautarea dupa urmatoarele criterii de interes: titlu, data si descriere.

Ultimele stiri publicate sunt vizibile si din pagina de start pentru ofertanti. Pentru vizualizarea in detaliu o unei noutati se apasa pictograma din dreptul acesteia. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de Vizualizare noutate, care contine tiltul noutatii, data publicarii si continutul complet al acesteia.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Diverse 159 Pentru a reveni la pagina de lista apasati butonul . . La accesarea link-ul Schimbare parola utilizatorul este directionat spre pagina Schimbare parola. Sectiunea permite modificarea parolei pentru utilizatorul curent logat in sistem. Atentie! Noua parola se va folosi de la urmatoarea accesare a sistemului. © <2008> e-licitatie. dupa care apasati butonul Schimba parola. Toate drepturile rezervate.ro. 7. Introduceti noua parola in campurile: parola noua si confirma parola noua.2 Schimbare parola Sectiunea Schimbare parola se acceseaza din meniul Divese. Parola trebuie sa contina minim 6 caractere.

Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a aplicatiei din partea publica. Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de notificari: . .Diverse 160 7. ANMRAP. afisate in ordinea descrescatoare a datei la care au fost generate.notificari solicitate pe criterii de interes. © <2008> e-licitatie. Entitatile nu se pot dezabona de la primirea acestui tip de notificare. ofertantii si ANRMAP. Entitatile destinatare sunt: AC-urile.1 Notificari de sistem Notificarile de sistem cuprind email-urile trimise de aplicatie si notificarile Operatorului SEAP (administrative). Acest tip de notificare se trimite in mod automat prin email. Pentru informatii despre login consutati sectiunea Logare in sistem. care pot fi vizualizate in SEAP.1. notificarile marcate cu albastru reprezinta notificari de aplicatie mai noi de 10 zile iar notificarile marcate cu negru reprezinta notificari de aplicatie mai vechi de 10 zile. Din optiunea Notificari a meniului principal se pot accesa urmatoarele module: · Notificari de sistem · Notificari intre entitatile sistemului · Notificari pe criterii de interes 8. .notificari de sistem. 8.notificari intre entitatile sistemului.ro. Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie si a notificarilor administrative care i-au fost adresate. 8 Notificari Notificarile sunt mesaje trimise automat de catre sistem sau entitatile sistemului (Operator SEAP. . Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari de sistem din meniul Notificari. intr-o sectiune distincta Notificari.1 Lista notificari de sistem Prin accesarea optiunii Notificari de sistem din meniul Notificari.3 Log off Deconectarea din sistem se poate face actionand butonul aflat sub meniul principal sau alegand optiunea Log off din meniul Diverse. Notificarile marcate cu rosu reprezinta notificari administrative. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari de sistem. Notificarile se trimit doar entitatilor inregistrate in sistem. mai noi de 3 luni (parametru configurabil). AC-uri si ofertanti). Toate drepturile rezervate.

Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala.Notificari 161 Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. continut. aceasta dispune de un mecanism de cautare.ro. tipul notificarii (de aplicatie sau administrativ). se va deschide o noua pagina Lista notificari de sistem arhivate.3 luni. avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala.trimisa sau esuata). In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de postare are o valoare mai mica decat data curenta . Toate drepturile rezervate. se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor care depasesc acea perioada. . © <2008> e-licitatie. stare (postata. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiect. Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari de sistem. data postare (data minimadata maxima) si data de trimitere a notificarii (data minima-data maxima). Lista contine toate notificarile mai vechi de 3 luni.

daca s-a trimis cu succes sau nu). Aceste entitati pot fi in acelasi timp si sender si receiver. ofertant sau ANRMAP poate defini grupuri de entitati carora sa le trimita notificari. denumirea si continutul acesteia. Se va deschide pagina Vizualizare notificare. dar se poate opta pentru trimiterea si prin email a acestora. numele destinatarului.2 Detaliu notificare de sistem Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari primite. Notificarile se vizualizeaza implicit in aplicatie. Daca se opteaza pentru trimiterea prin email a notificarii.1. documentele atasate nu se vor trimite ca atasament la email. adresa de email. © <2008> e-licitatie. . data trimiterii si de asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari intre entitatile sistemului din meniul Notificari. 8. lista de documente atasate cu posibilitatea de download. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii.ro. Toate drepturile rezervate.2 Notificari intre entitatile sistemului Orice entitate din sistem de tip AC.Notificari 162 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem. La acest tip de notificare se pot atasa documente. 8.

1 Notificari proprii Modulul de Notificari proprii se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. · Modulul Entitati de la care sunt dezabonat permite vizualizarea entitatilor de la care a fost dezabonat de la primirea de notificari precum si posibilitatea de reabonare. · Modulul Entitati dezabonate permite vizualizarea entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii. · Modulul Notificari proprii permite vizualizarea notificarilor create si trimise. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Primele in lista se vor afisa notificarile aflate in starea de definire. Toate drepturile rezervate. data creare (data minima-data maxima) precum si data trimiterii (data minima-data maxima). 8. continut.2. definirea si trimiterea acestora. urmate de notificarile trimise. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari proprii. · Modulul Notificari primite permite vizualizarea notificarilor primite de la alte entitati precum si dezabonarea de la primirea de notificari. Aceasta pagina contine lista tuturor notificarilor create de entitatea curenta aflate in starile de definire si trimise. in ordinea inversa a datei de trimitere. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii. © <2008> e-licitatie. stare (in definire sau trimisa). .ro. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina.Notificari 163 Se va deschide pagina de start a modulului Notificari intre entitatile sistemului.

1 Definire notificare proprie Aceasta pagina poate fi accesata din Lista notificari propri. . fie prin actionarea butonului . Se va deschide Pictograma corespunde notificarilor aflate in starea de definire. . Toate drepturile rezervate. General In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la subiectul notificarii precum si continutul acesteia. Se va deschide o ferestra de tip popup. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor proprii. Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a notificarii respective. 8. Exista de asemenea si posibilitatea trimiterii pe email a notificarii prin bifarea acestei optiuni (implicit este neselectata). Pictograma corespunde notificarilor care au fost trimise deja. Se pot atasa si fisiere prin actionarea butonului . © <2008> e-licitatie.1. Selectia fisierului dorit se va face prin actionarea pictogramei din dreptul acestuia. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a notificarii.2. Definirea unei notificari proprii presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si selectie destinatari . Pentru mai multe detalii legate de incarcarea in sistem a documentelor consultati sectiunea Documente. fie prin alegerea din lista a unei notificari aflate in starea de definire. care va contine toate fisierele existente in pool-ul documente al entitatii.ro.Notificari 164 Pentru adaugarea unei notificari se actioneaza butonul pagina de definire a notificarii Editare notificare proprie .

Pentru a trimite notificarea utilizatorul trebuie sa selecteze cel putin un grup sau o entitate. si realizeaza stergerea pentru a permanentiza Dupa completarea datelor in notificare se apasa butonul © <2008> e-licitatie. Atat pentru selectia grupului cat si pentru selectia entitatii se va deschide o ferestra de tip popup care va contine o lista cu toate grupurile.Notificari 165 Pentru stergerea unui fisier atasat se bifeaza in lista si se apasa butonul Selectie destinatari . Atata timp cat notificarea nu a fost inca trimisa (se afla in starea de definire). aceasta nu mai poate fi modificata sau stearsa. Selectia se va face prin apasarea pictogramei din dreptul acesteia. .ro. Butonul notificarii. respectiv entitatile. este activ doar pentru notificarile aflate in starea de definire. existente. se poate modifica sau sterge. Dupa trimitere. In aceasta sectiune va trebui sa alegeti destinatarii notificarii proprii create (grup sau entitate). Toate drepturile rezervate. Pentru stergerea unui grup/entitate se bifeaza in lista si se apasa butonul . Selectia se va face prin actionarea buronului .

2 Detaliu notificare proprie Pentru a vizualiza detaliul unei notificari aflate in starea "Trimisa" se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari proprii.ro. fisierele atasate. Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului. inclusiv din grupurile selectate (daca s-a optat pentru trimiterea prin email). codul de inregistrare si localitatea. Se va deschide pagina Vizualizare notificare.Notificari 166 modificarile in sistem.1. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. · generarea mailului catre fiecare entitate. Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina. Prin actionarea butonului se vor realiza urmatoarele: · modificarea starii notificarii din „definire" in „trimisa". data postarii. 8. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni.2. continutul. © <2008> e-licitatie. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de editare notificare fara a fi salvate in sistem. Toate drepturile rezervate. Prin actionarea butonului se va deschide pagina Lista entitati destinatare care contine lista tuturor entitatilor catre care a fost trimisa notificarea. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii. toate entitatile carora le-a fost trimisa notificarea (atat entitatile selectate manual. sau a fost inclusa si in grupuri si selectate manual aceasta va primi notificarea o singura data. nu doar pe cele ale sectiunii din care sa apasat butonul. In cazul in care o entitate este inclusa in doua grupuri selectate. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: subiectul notificarii. prin actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde. daca notificarea a fost sau nu trimisa prin email. . cat si cele incluse in lista de destinatari prin intermediul grupului) precum si lista grupurilor selectate. aceasta dispune de un mecanism de cautare.

2. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii. 8.2.Notificari 167 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. numarul notificarii. Toate drepturile rezervate. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Notificarile mai noi de 10 zile (parametru configurabil) se vor afisa in alta culoare. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari primite. . Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina.ro. Aceasta pagina contine lista tuturor entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii. codul de inregistrare si localitatea. continutul si data trimiterii (data minima-data maxima). aceasta dispune de un mecanism de cautare.2 Entitati dezabonate Modulul de Entitati dezabonate se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Pagina va contine toate notificarile afisate in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitati dezabonate.3 Notificari primite Modulul de Notificari primite se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. emitent. 8. © <2008> e-licitatie. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii.

daca s-a trimis cu succes sau nu). Daca ulterior se doreste reprimirea notificarilor entitatii emitente respective. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari primite. denumirea si continutul acesteia. Toate drepturile rezervate.3. Nu se va putea vizualiza lista entitatilor carora le-a fost transmisa notificarea. adresa de email. lista de documente atasate cu posibilitatea de download. numele destinatarului. 8. data trimiterii si de asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data.1 Detaliu notificare primita Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari primite. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii. .Notificari 168 Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.2. © <2008> e-licitatie. Se va deschide pagina Vizualizare notificare. acest lucru se poate face din sectiunea Entitati de la care sunt dezabonat. Prin actionarea butonului se realizeaza dezabonarea de la primirea de notificari de la entitatea emitenta.ro.

care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii.ro. © <2008> e-licitatie. 8.2.Notificari 169 8. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Butonul . Aceasta pagina contine toate entitatile sistemului de la care entitatea curenta a optat pentru dezabonare de la primirea de notificari si ofera de asemenea posibilitatea de reabonare. Toate drepturile rezervate. Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina. se va realiza reabonarea directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului. Se va deschide pagina de start a modulului Notificari pe criterii de interes. prin actionarea butonului entitatii curente la primirea de notificari de la entitatile selectate. Ultima coloana a listei contine checkbox-uri necesare la selectia entitatilor in vederea reabonarii.3 Notificari pe criterii de interes ANRMAP-ul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitatilor de la care sunt dezabonat. Tipurile de rapoarte sunt predefinite. AC-urile si ofertantii pot defini criterii de interes pe baza carora se genereaza rapoarte. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari pe criterii de interes din meniul Notificari. . Criteriile de interes reprezinta o multime finita de elemente. codul de inregistrare si localitatea.4 Entitati de la care sunt dezabonat Modulul Entitati de la care sunt dezabonat se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Dupa selectarea entitatilor dorite.

Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane rapoarte. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina. Toate drepturile rezervate. precum si vizualizarea lor. · Modulul Configurari notificari solicitate pe criterii de interes permite crearea si modificarea de sabloane notificari. . © <2008> e-licitatie. Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de rapoarte definite de entitatea curenta. precum si vizualizarea lor. 8. Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul sablonului Editare sabloane rapoarte. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Se va deschide pagina de definire a . · Modulul Notificari solicitate pe criterii de interes permite vizualizarea notificarilor primite pe baza sabloanelor de notificari definite. tipul sau si stare (daca este activ sau nu).Notificari 170 · Modulul Configurari sabloane rapoarte permite crearea si modificarea de sabloane rapoarte.1 Configurare sabloane rapoarte Modulul de Configurare sabloane rapoarte se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.ro. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea raportului.3.

8. · anunturi de concurs de solutii respinse. · anunturi de participare in asteptare validare ANRMAP.ro. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes. General In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la denumirea sablonului. · anunturi de intentie publicate. · proceduri offline cu etapa de LE in deliberare. · cereri de oferta in depunere oferta. Toate drepturile rezervate.Notificari 171 Pictograma corespunde sabloanelor aflate in starea de definire. · proceduri offline cu etapa de LE suspendate. · anunturi de concurs de solutii publicate. · proceduri offline cu etapa de LE in desfasurare. · cereri de oferta in deliberare. . tipul de raport si starii acestuia (daca este activ sau nu). · proceduri offline cu etapa de LE in atribuite. Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului respectiv. · cereri de oferta in desfasurare. © <2008> e-licitatie. Entitatea poate defini un raport pe baza tipurilor de rapoarte predefinite pentru acel tip de entitate si a criteriilor de interes disponibile pentru raportul respectiv. · anunturi de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP. Definirea unui sablon presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si criterii. · anunturi de participare publicate. · cereri de oferta in evaluare.1. · cereri de oferta in etapa de LE.1 Editare sabloane rapoarte Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane rapoarte fie prin actionarea butonului . · anunturi de concesionari respinse. · anunturi de concesionari publicate. Tipurile de rapoarte predefinite sunt urmatoarele : · invitatii de participare publicate. fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei corespunzatoare ).3. · anunturi de participare respinse.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane rapoarte. cereri de oferta suspendate. anunturi de rezultat de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de editare sablon fara a fi salvate in sistem. nu doar pe cele ale sectiunii din care sa apasat butonul. Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea curenta. Fiecare entitate poate decide cu ce periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din palierele orare puse la dispozitie de sistem.Notificari 172 · · · · · · · · · anunturi de concesionari in asteptare validare ANRMAP. anunturi de rezultat de concurs de solutii respinse. Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. anunturi de rezultat de concurs de solutii publicate. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi trimisa lunea.ro. anunturi de intentie respinse. anunturi de intentie in asteptare validare ANRMAP. prin actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. Acestea se vor genera in mod dinamic in functie de configurari. 8. Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul pentru a permanentiza modificarile in sistem. Criterii In aceasta sectiune se vor completa valorile pentru criteriile de interes specifice tipului de raport ales in sectiunea General. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari. Toate drepturile rezervate. cereri de oferta anulate.2 Configurari solicitate pe criterii de interes Pentru primirea notificarii. © <2008> e-licitatie.3. cereri de oferta atribuite. .

entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi trimisa lunea. © <2008> e-licitatie. Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea curenta. denumirea raportului si starea (daca este activ sau nu).1 Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes Pentru primirea notificarii.3.Notificari 173 care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii. Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Fiecare entitate poate decide cu ce periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora.2. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari. Se va deschide pagina de definire a utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes. denumirea raportului si starea (daca este activ sau nu). Prin actionarea pictogramei respectiv. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Butonul . 8. . Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul sablonului Editare notificari solicitate pe criterii de interes.ro. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din palierele orare puse la dispozitie de sistem. Toate drepturile rezervate. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii.

denumirea raportului si data primirii (data minima-data maxima). Pagina de lista va contine toate notificarile primite conform sabloanelor de notificari definite. In body-ul mailului se vor preciza urmatoarele: . nu se vor executa rapoartele inactive.3.Notificari 174 Pentru a putea modifica un sablon de notificare bifa de activ nu trebuie sa fie setata. Pentru fiecare tip de raport continut in sablonul de notificare se va genera un fisier in format pdf. La fel este si numarul de sabloane de notificari pe criterii de interes pe care o entitate le poate defini. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: sdenumirea notificarii. acesta fiind disponibil doar din aplicatie.tipurile de rapoarte si numarul de inregistrari din fiecare raport. © <2008> e-licitatie.3 Notificari solicitate pe criterii de interes Pentru sabloanele de notificari active definite. se vor trimite periodic notificari entitatii. Notificarile mai noi de 10 zile (param configurabil) se vor afisa in alta culoare (culoare albastra). Toate drepturile rezervate. la data si ora setate.ro. 8. Modulul de Notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. . Numarul de rapoarte continute intr-un template de notificare este limitat.). Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul modificarile in sistem. Notificarile se afiseaza in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate.ca rapoartele sunt disponibile in sistem termen de X zile (param config. Fisierul nu se va trimite prin email. fisierele generate se vor sterge. . La un numar de zile (parametru configurabil). aceasta dispune de un mecanism de cautare. Lista va contine doar notificarile mai noi de 3 luni (param configurabil). In textul mesajului notificarii primite se va preciza numarul de rapoarte inactive din totalul de rapoarte continute. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari pe criterii de interes. Butonul pentru a permanentiza redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane notificari. La generarea notificarii pe baza sablonului de notificare.

Lista contine toate notificarile mai vechi de 3 luni. .continutul.ro. Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: . © <2008> e-licitatie. Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari pe criterii de interes. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.denumirea notificarii. Toate drepturile rezervate. se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor care depasesc acea perioada. Se va deschide pagina de detaliu Detaliu notificare pe criterii de interes. 8.3. se va deschide o noua pagina Lista notificari pe criterii de interes arhivate.3 luni. Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala. .3.Notificari 175 In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de primire are o valoare mai mica decat data curenta .1 Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari pe criterii de interes sau Lista notificari pe criterii de interes arhivate.

4. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari pe criterii de interes.1 Lista notificari evelimente Prin accesarea optiunii Notificari evelimente din meniul Notificari. Utilizatorul este redirectat in pagina Notificari evelimente. 8. © <2008> e-licitatie. Agentul economic va putea vizualiza intr-o sectiune unica toate anunturile la care a subscris. . . criteriile de interes.daca s-a optat pentru trimiterea pe mail: data trimiterii pe mail (poate fii nula in cazul in care nu s-a reusit trimiterea) precum si numele si adresa de email ale destinatarului. 8.Notificari 176 .ro.lista rapoartelor incluse in notificare cu urmatoarele informatii: denumire. .data trimiterii. Pentru accesarea accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari evelimente din meniul Notificari. Toate drepturile rezervate.4 Notificari evelimente Notificarile de eveliment reprezinta email-urile trimise de aplicatie referitoare la anunturile la care este abonat. acesta fiind disponibil pentru consultare si descarcare timp de 10 zile de la data generarii prezentei notificari. Prin actionarea pictogramei se poate accesa fisierul in format pdf aferent fiecarui raport. fisierul cu datele detaliate – daca mai sunt disponibile.

In cadrul paginii de notificari evelimente sunt posibile urmatoarele actiuni: · Cautare. actiunea are ca efect redirectionarea utilizatorului in detaliul anuntului.2 Detaliu notificari evelimente Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Notificare evelimente. · Coloana de actiuni (iconita de vizualizare). Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. invitatie de participare. Se va deschide pagina Vizualizare notificare. anunt de participare si Inreg/pag – textbox. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Toate drepturile rezervate. · Autoritatea contractanta. . · Data subscriere.Notificari 177 Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie pentru anunturile la care a subscris. Lista cuprinde toate anunturile la care agentul economic curent s-a abonat. · Navigare in lista. afisate in ordinea descrescatoare a datei la care au fost generate. 8. In cadrul tabelului de notificari sunt afisate urmatoarele coloane: · [nr anunt / data publicare] contract . anunt de intentie.eticheta „Denumire contract". optiuni: „-". care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: Denumire contract – textbox. mai noi de 3 luni (parametru configurabil). © <2008> e-licitatie. Numar anunt – textbox.ro.4. Tip anunt – combo. · Vizualizare detaliu anunt – se selecteaza iconita de vizualizare corespunzatoare anuntului dorit. · Tip anunt.

in cazul nu exista disponibil se va afisa un mesaj de eroare. © <2008> e-licitatie. · denumirea contractului.ro. · data publicarii anuntului. · autoritatea contractanta care a publicat anuntul. In cadrul paginii de vizualizare notificare sunt posibile urmatoarele actiuni: · dezabonare – la dezabonare nu se restituie subscrierea in portofoliu. Toate drepturile rezervate. se va considera ca fiind consumata. Informatii despre subscriere: · data subscrierii. · subscriere – se consuma o subscriere din disponibil. · data dezabonarii. ordinea de consum este descrisa intr-un subcapitol ulterior. · numarul anuntului. .Notificari 178 Detaliul unui anunt la care utilizatorul este abonat contine urmatoarele informatii grupate in 2 sectiuni: Informatii despre anunt: · tipul anuntului.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.