Sunteți pe pagina 1din 7

Model de planificare calendaristic Disciplina:BIOLOGIE Anul colar: 2011-2012 Unitate de nvmnt Clasa: a VIII - a Nr.ore/sptmn: 1 Profesor.. P A IF A EC L N A IS IC L N IC R A E D R T S M S R LI E ET U Nr. crt.

. 1. Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi Nr. de ore 1 Sptmna S1 12 - 16. 09 S2 19 -23. 09 Observaii*

Test iniial Organizarea materiei 1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem vii 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate Niveluri de organizare explorrii/investigrii ecosistemelor 4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de a materiei vii comunicare 4.2 Prelucrarea datelor nregistrate i elaborarea concluziilor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 5.2 Demonstrarea nelegerii consecinelor propriului comportament n raport cu mediul Biotopul, 1.2 Compararea unor tipuri de ecosisteme Biocenoza.Ecosistemul naturale i antropizate 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme Noiuni introductive n ecologie

2.

3.

Niveluri de organizare a materiei vii: individ, populatie, specie

S3 26 -30. 09

4.

Biotopul

S4 3 - 7. 10

Biocenoza naturale i antropizate 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 2.2 Realizarea unor activiti experimentale 2.3 Interpretarea rezultatelor investigaiilor si ale experimentelor 3.1 Reprezentarea structurii funciilor sistemelor biologice pe baza modelelor 3.2 Elaborarea i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare i rezolvare a unor situaii problem 5.2 Demonstrarea nelegerii consecinelor propriului comportament n raport cu mediul

S5 10 -14. 10 S6

Ecosistemul: clasificare general Activitate practic de sintez - studiul unui ecosistem Evaluare sumativ (test sumativ, portofoliu, proiecte de grup, modelaj) Interaciunea biotopbiocenoz Bioritmuri circadiene i sezoniere

17 - 21.10

S7 24 - 28.10 S8 31. 10 - 4.11 S9 7 - 11. 11 S10 14 - 18. 11

5.

6.

Factorii determinani n rspndirea i adaptarea la mediu a organismelor vii Factorii abiotici

1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale i antropizate 1.4 Explicarea modului de aciune a factorilor evoluiei 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 2.2 Realizarea unor activiti experimentale 3.2 Elaborarea i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare i rezolvare a unor situaii problem 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte

1 1

7.

Factorii biotici

8.

9.

ecologice 1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale i antropizate 1.4 Explicarea modului de aciune a factorilor evoluiei 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 2.2 Realizarea unor activiti experimentale 2.3 Interpretarea rezultatelor investigaiilor si ale experimentelor 4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de comunicare 4.2 Prelucrarea datelor nregistrate i elaborarea concluziilor 3.1 Reprezentarea structurii i a funciilor sistemelor biologice pe baza modelelor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 5.2 Demonstrarea nelegerii consecinelor propriului comportament n raport cu mediul 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte ecologice

Relaiile interspecifice

S11 21 - 25. 11

Relaiile intraspecifice

S12 28. 11 - 2. 12

Comunicarea i viaa social la animale Recapitulare semestrial

S13 5 - 9. 12 S14 12 - 16. 12

Evaluare semestrial

S15 19 - 23. 12

*n rubrica observaii se trec modificrile de intenie ale profesorului

Model de planificare calendaristic Disciplina:BIOLOGIE Anul colar: 2011-2012 Unitate de nvmnt Clasa: a VIII - a Nr.ore/sptmn: 1 Profesor.. PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL AL II-LEA Nr. crt. 1. Unitatea de nvare Competene specifice 1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem 1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale i antropizate 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 2.2 Realizarea unor activiti experimentale 2.3 Interpretarea rezultatelor investigaiilor si ale experimentelor 3.1 Reprezentarea structurii i a funciilor sistemelor biologice pe baza modelelor 3.2 Elaborarea i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare i rezolvare a unor situaii problem 4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de Coninuturi Nr. de ore 1 Sptmna S1 16 - 20. 01 S2 23 - 27. 01 S3 30. 01 - 3.02 Observaii*

Categorii trofice n ecosistem Modelarea lanurilor i reelelor trofice (lucrare practic) Niveluri i piramide trofice n ecosisteme

Relaii trofice n ecosisteme Reele trofice

2.

comunicare 4.2 Prelucrarea datelor nregistrate i elaborarea concluziilor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n 1.4 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte ecologice

Circuitul materiei i energiei noiuni generale

S4 6 - 10. 02

3.

Echilibre i dezechilibre n ecosisteme Deteriorarea mediului

1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale i antropizate 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 2.2 Realizarea unor activiti experimentale 2.3 Interpretarea rezultatelor investigaiilor si ale experimentelor 3.1 Reprezentarea structurii i a funciilor sistemelor biologice pe baza modelelor 3.2 Elaborarea i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare i rezolvare a unor situaii problem 4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de

Poluarea Observaii asupra unor zone poluate i nepoluate, compararea i comentarea datelor (lucrare practic) Supraexploatarea

S5 13 -17. 02 S6

20 - 24.02

S7 27. 02 - 2.03

Introducerea de noi specii n ecosisteme comunicare 4.2 Prelucrarea datelor nregistrate i elaborarea concluziilor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale i antropizate 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte ecologice

S8 5 - 9. 03 S9 12 - 16. 03

Antropizarea

Dezvoltare durabil Exploatarea raional a resurselor naturale Colectarea selectiv a deeurilor (lucrare practic) Parcuri i rezervaii naturale

S10 19 - 23. 03

4.

Protecia i conservarea mediului

S11 1 26 - 30. 03

S13 1 23 - 27. 04 S14 30. 04 - 4. 05 S15-S16 7 - 11. 05

5.

Evoluionism

1.4 Explicarea modului de aciune a factorilor evoluiei 2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/investigrii ecosistemelor 3.2 Elaborarea i aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare i rezolvare a unor situaii problem 4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de comunicare

Unitatea i diversitatea lumii vii Evoluie i dovezi ale evoluiei (definiia evoluiei,exemple de dovezi directe i

indirecte Factori ai evoluiei (ereditatea, variabilitatea, suprapopulaia, lupta pentru existen, selecia) 4.2 Prelucrarea datelor nregistrate i elaborarea concluziilor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii 5.2 Demonstrarea nelegerii consecinelor propriului comportament n raport cu mediul 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte ecologice 5.4 Analiza i interpretarea informaiilor referitoare la evoluia lumii vii 3.1 Reprezentarea structurii i a funciilor sistemelor

14 - 18. 05

S17 21 - 25. 05

Specia ca unitate a evoluiei Rezolvarea unor probleme pe teme legate de evoluie

S18 28. 05 - 1. 06 1 S19 4 - 8. 06

Evaluare final biologice pe baza modelelor 5.1 Demonstarea unui mod de gndire ecologic n -Portofoliul luarea unor decizii 5.2 Demonstrarea nelegerii consecinelor propriului -Proiectul de grup 6. 1 comportament n raport cu mediul 5.3 Elaborarea i implementarea unor proiecte -Machete ecologice 5.4 Analiza i interpretarea informaiilor referitoare la evoluia lumii vii *la rubrica Observaii se trec modificrile de intenie ale profesorului *sptmna a 12-a (2-6 aprilie 2012) este rezervat activitilor extracolare i extracurriculare si are orar specific

S20 11 - 15. 06