Sunteți pe pagina 1din 6

NTOCMIREA I REALIZAREA SCHEMELOR DE COMAND CU CONTACTE I RELEE A SISTEMELOR DE AC IONARE ELECTROMECANIC

No iuni generale. Conform standardelor, documenta ia tehnic desenat (scheme, diagrame i tabele) specific pentru instala iile electrotehnice este elaborat pentru proiectarea, execu ia, instalarea i ntre inerea instala iilor respective. Schemele, diagramele i tabelele se clasific dup scopul urm rit astfel: Scheme explicative. Schemele explicative u ureaz studiul i n elegerea func ion rii unei instala ii sau p r i de instala ie. Se disting: - scheme func ionale, destinate n elegerii principiului de func ionare, con innd simboluri i figuri simple. O schem func ional poate fi o schem tehnologic , cu automatizare, o schem bloc, etc.; - scheme de circula ie, destinate n elegerii n detaliu a func ion rii; ele reprezint prin simboluri o instala ie sau o parte din instala ie cu conexiunile electrice i leg turile care intervin n func ionarea sa; - scheme de echivalen , destinate analizei sau calculului caracteristicilor unui circuit sau element de circuit. Diagrame sau tabele explicative. Diagramele sau tabelele explicative sunt destinate u ur rii n elegerii schemelor i pentru a da informa ii suplimentare, ca de exemplu: - diagrama sau tabelul de secven , care u ureaz analiza sec iunilor care se succed ntr-o ordine determinat ; - diagrama sau tabelul de secven -timp, care ine cont n plus de valoarea intervalelor de timp ntre sec iuni succesive. Scheme de conexiuni sau tabele de conexiuni. Schemele de conexiuni sunt destinate realiz rii fizice i verific rii conexiunilor unei instala ii sau echipament. Pot fi: - scheme de conexiuni interioare; - scheme de conexiuni exterioare; - scheme de conectare la borne. Planuri sau tabele de amplasare. Un plan sau un tabel de amplasare con ine indica ii precise despre angrenarea p r ilor unei instala ii, de exemplu blocurile terminale, unit ile debro abile, subansamblele, modulele, etc. n reprezentarea schemelor de comand cu contacte i relee, circuitele electrice sunt a ezate, pentru a asigura n elegerea u oar , n ordinea logic a func ion rii lor i sunt desenate de regul ntre dou linii orizontale reprezentnd sursa de alimentare. Pentru reperarea circuitelor, fiecare circuit este marcat, de la stnga la dreapta, cu un num r de ordine nscris la baza schemei. n dreptul circuitelor care con in bobinele elementelor de comand sau execu ie, se simbolizeaz fiecare contact ac ionat i se indic circuitul n care lucreaz contactul respectiv. Se recomand ca bobinele, l mpile de semnalizare, etc. s fie figurate n apropierea liniei orizontale inferioare. De asemenea, schema electric de comand cuprinde, la partea inferioar sau superioar , o man et n care se nscrie func iunea fiec rui circuit sau grup de circuite.

Simboluri. Pentru marcarea aparatelor sau ma inilor se utilizeaz simboluri literale (tab. 1) iar pentru indicarea bobinelor, butoanelor, contactelor se folosesc simboluri conven ionale (tab. 2) intuitive. Tabel 1 Nr. Grupa de aparate sau Crt. ma ini 1 Condensatoare 2 Dispozitive diverse 3 Dispozitive de protec ie F 4 Generatoare(dispozitive de alimentare) Dispozitive de semnalizare Relee i contactoare
(altele dect cele de protec ie)

Simbol C E

Exemple

G H K L M P Q R S T V X

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dispozitive de iluminat,dispozitive de nc lzit,alte dispozitive f r simbol literal propriu Siguran e ,relee de protec ie,declan atoare mecanice,relee centrifugale ,relee de vnt,dispozitive de desc rcare la supratensiune Generator,alternator,baterie,dispozitiv de alimentare,convertizor static,convertizor rotativ,oscilator cu cuar Avertizoare optice i acustice,l mpi de semnalizare Bobine de induc ie,bobine de blocare Aparate indicatoare i nregistratoare,contoare electrice , display , oscilograf , osciloscop , ceas Intreruptor,separator Rezistor cu rezista variabil , poten iometru , reostat , unt , termistor Comutator , buton de ac ionare ,limitator de curs , termistor

Inductan e Motoare Instrumente de m sur , dispozitive de ncercare Aparate de comuta ie pentru circuite electrice de for Rezistoare Aparate de comuta ie mecanic pentru circuite electrice Transformatoare Tuburi electronice , semiconductoare Borne,fi e,socluri Dispozitive mecanice

Tub electronic , tub cu desc rcare n gaze , diod , tranzistor , tiristor Fi e i prize de conectare , fi e de testare, reglet cu cleme terminale pentru lipit Frne, ambreiaje, robine i , electromagne i, ma ini electrice de scris, teleimprimatoare

Tabel 2 Simboluri grafice folosite n schemele de comand. secven ial. Nr. Denumirea elementului 1.Contact normal deschis Simboluri conven ionale

2.Contact normal nchis 3.Contact comutator cu ntreruperea circuitului de comutare 4.Limitator de curs a.cu contact normal deschis b.cu contact normal nchis 5.Contact normal nchis cu temporizare la nchidere 6. Contact normal nchis cu temporizare la revenire 7.Contact normal nchis cu temporizare la deschidere 8.Contact normal nchis cu temporizare la revenire

9.ntreruptor ac ionat prin efect termic a.contact normal nchis f r z vorre b.contact normal nchis cu z vorre

10.Contact cu releu termic

11.ntreruptor mecanic-semn general 12.Separator

13.Contactor 14.Buton ac ionat prin mpingere 15.Buton ac ionat prin mpingere a. cu revenire b. cu re inere 16.Buton cu contact normal nchis ac ionat prin mpingere cu revenire automat 17.ntreruptor-separator -monopolar monofilar multifilar

-bipolar

-tripolar

18.Bobin de releu

19.Bobin de releu cu temporizare 20.Element de comand al unui releu termic 21.Releu de tensiune nul

22.Releu de curent maxim temporizat 23.Releu de tensiune a.mim b. maxim 24.Releu de curent a.minim b.maxim 25.Pil electric sau acumulator(linia mai lung reprezint polul pozitiv) 26.Siguran fuzibil simbol general 27.Siguran fuzibil a.ntreruptor b.separator 28.Aparat indicator (asteriscul se nlocuie te cu un simbol corespunz tor) 29.Lamp de semnalizare 30.Redresor 31.Motor de curent continuu

32.Motor asincron trifazat cu rotorul n scurtcircuit

33.Motor asincron cu rotorul n scurtcircuit cu 6 borne de ie ire n stator

34.Motor asincron trifazat cu rotorul bobinat

35.Motor asicron trifazat cu rotorul bobinat i perii cu indicarea datelor nominale

S-ar putea să vă placă și