Sunteți pe pagina 1din 1
MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLT Ă RII RURALE AGEN Ţ IA DE PL ĂŢ I

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – A P D R P –

I PENTRU DEZVOLTARE RURAL Ă Ş I PESCUIT – A P D R P – Programul

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Data publicării: 06/2012

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea, în perioada 01 - 29 iunie 2012, a celei de a şaptea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 112.

M 112 – 1/12 - 29.06.2012

Fondurile disponibile pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 120.886.096 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de 40.000 de Euro.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 112 se va face la sediile OJPDRP în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei Măsuri. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi la fiecare CRPDRP şi OJPDRP. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei Măsuri este: 29 iunie 2012, ora 12:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru PNDR. APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile APDRP.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 112 din cadrul PNDR sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT. Vă aşteptăm la Oficiile Judeţene (OJPDRP), precum şi la Centrele Regionale (CRPDRP) ale APDRP din ţară. Sunaţi acum la 021 – 310.16.35 sau scrieți-ne la adresa: Bucureşti, Str. Grădina cu Cai, nr. 3A, sector 5 sau promovare@apdrp.ro, www.apdrp.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin PNDR.

CRPDRP 1 Iaşi (0232 – 262.697; 262.696); crpdrp1iasi@apdrp.ro OJPDRP: Bacău 0234-512.620 / Boto şani 0231-511.009 / Iaşi 0232-216.467 / Neamţ 0233-215.403 / Suceava 0230-511.162 / Vaslui 0235/311.413 CRPDRP 2 Constanţa (0241 – 617.122; 617.066); crpdrp2constanta@apdrp.ro OJPDRP: Brăila 0239-629.825 / Buzău 0238-718.001 / Constan ţ a 0241-614.097 / Galaţ i 0236-460.036 / Tulcea 0240-511.527 / Vrancea 0237-622704 CRPDRP 3 Târgovi şte (0245 – 210.788; 220.216); crpdrp3targoviste@apdrp.ro OJPDRP: Argeş 0248-211.145 / Căl ăraşi 0242-331.773 / Dâmbovi ţ a 0245-216727 / Giurgiu 0246-216.077 / Ialomi ţ a 0243-230.375 / Prahova 0244-521.541 Teleorman 0247-312.062 CRPDRP 4 Craiova (0251 – 406.402; 406.401); crpdrp4craiova@apdrp.ro OJPDRP: Dolj 0251-599.424 / Gorj 0253-213.400 / Mehedin ţ i 0252-330.169 / Olt 0249-431.437 / Vâlcea 0250-732176 CRPDRP 5 Timişoara (0256 – 432.223; 432.265); crpdrp5timisoara@apdrp.ro OJPDRP: Arad 0257-255.479 / Caraş Severin 0255-213.970 / Hunedoara 0254-215.570 int.111 / Timi ş 0256-430.039 CRPDRP 6 Satu Mare (0261 - 768.707; 806.023); crpdrp6satumare@apdrp.ro OJPDRP: Bihor 0259-416.725 / Bistri ţ a Năsăud 0263-213.380 / Cluj 0264-590.017 / Maramureş 0262-215.017/ Sălaj 0260-614.684 Satu Mare 0261-716.928 CRPDRP 7 Alba Iulia (0258 - 810.433; 810.335); crpdrp7albaiulia@apdrp.ro OJPDRP: Alba 0258-835.862 / Braşov 0268-416.140 / Covasna 0267-352.003 / Harghita 0266-312.522 / Mureş 0265-261.688 / Sibiu 0269-232.631 CRPDRP 8 Bucureşti (021 - 311.06.16; 311.06.13); crpdrp8ilfov@apdrp.ro OJPDRP: Bucureşti 021-311.01.75 / Ilfov 021-311.82.32

ti ( 021 - 311.06.16; 311.06.13 ) ; crpdrp8ilfov@apdrp.ro OJPDRP: Bucure ş ti 021-311.01.75 / Ilfov