Sunteți pe pagina 1din 4

ntrebarea nr.

5 din 5 puncte

Provizioanele se definesc ca fiind datorii __________ din punct de vedere al exigibilitatii sau al valorii
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 2 incerte 5 din 5 puncte

Conturile de cheltuieli de exploatare se crediteaza cu cheltuielile privind consumul de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de terti, in cursul perioadei de gestiune
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 3 Fals 5 din 5 puncte

Erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale sunt determinate de calcule gresite efectuate cu ocazia__________ sumelor debitoare sau creditoare din conturi, ori cu ocazia stabilirii soldurilor finale ale acestora
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 4 adunarii 5 din 5 puncte

Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat presupune debitarea unuia dintre conturile:
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 5

1011 Capital subscris nevarsat


5 din 5 puncte

Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data?


Rspunsul selectat:

411 = % client 701 4427

Vanzarea de produse finite unui

ntrebarea nr. 6

5 din 5 puncte

O datorie financiara nu este:


Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 7

un contract care nu poate fi decontat cu propriile instrumente de capitaluri proprii


5 din 5 puncte

Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe profit nu presupune:


Rspunsul selectat:

debitarea contului 441

ntrebarea nr. 8

5 din 5 puncte

Dup continutul economic, contul 4426 TVA deductibila este un cont de creante, iar dupa functia contabil, este un cont de ____________
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 9 activ 5 din 5 puncte

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in :


Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 10

venituri din activitatea de exploatare, financiara extraordinara


5 din 5 puncte

Obligatia intreprinderilor de a publica un singur set de situatii financiare, care sa satisfaca necesitatile informationale ale tuturor utilizatorilor, s-a constituit intr-un principiu, numit:
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 11

principiul unicitatii bilantului


5 din 5 puncte

Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 12

bilantul, contul, balanta de verificare


5 din 5 puncte

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorporale cuprind toate cheltuielile efectuate pentru_________________ drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu (n cazul concesiunilor), a unui brevet, a unui know-how, a unei licente, a unei marci si altor drepturi similare de proprietate industriala si intelectual
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 13 achizitionarea 5 din 5 puncte

Pentru elementele patrimoniale de activ, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se nregistreaz n contabilitate
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. Fals 5 din 5 puncte

14

Analiza contabila consta in:


Rspunsul selectat:

cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora debit sau credit in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 15

Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu________________sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca.
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 16 actionarii 5 din 5 puncte

Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 17 Adevrat 5 din 5 puncte

Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitatii. Care este acesta?
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 18

aria evaluarii
5 din 5 puncte

Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza:


Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 19

indicii retratati de preturi


5 din 5 puncte

Rezervele din reevaluare i propag efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor unitii, conform dispoziiilor legale
Rspunsul selectat: ntrebarea nr. 20 Fals 5 din 5 puncte

In categoria stocurilor nu se includ:


Rspunsul selectat:

acreditivele