Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

CENTRUL JUDEEAN DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL


Str. Oituz nr. 24, Loc. Bacu, Cod 600266
Tel/Fax: 0234/557300

RAPORT DE EVALUARE PERIODICA


Numele si prenumele consilierului scolar
Data:
Locatia cabinetului scolar de asistenta psihopedagogica:
Numele si prenumele evaluatorului:
Functia:
Obiective:
- aprecierea conditiilor de desfasurarea activitatii de consiliere;
- verificarea documentelor de proiectare si planificare a activitatilor de consiliere;
- estimarea gradului de realizare a activitatilor de consiliere in perioada evaluata;
- determinarea gradului de satisfactie a beneficiarilor privind calitatea serviciilor
acordate.
Aspecte evaluate:
1. Spatiul:
- suprafata...............pozitie in interiorul institutiei..................................................................
- destinat exclusiv pentru activitatile de consiliere : da
nu
(.......................................
....................................................................................................................................................)
Dotari:
mobilier corespunzator
mobilier necorespunzator

computer

da

nu

conectare la internet

da

nu

Alte dotari:........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Portofoliul cadrului didactic
exista

intocmit corect

intocmitt incorect

nu exista
1. Proiectarea activitatii
a.dovezi ale identificarii nevoilor de consiliere:

Chestionare: elevi

, cadre didactice

, parinti

Discutii cu: elevii

cadrele didactice

, parintii

conducerea unitatii de invatamant

b. concluziile analizei activitatii de consiliere din anul scolar precedent (analiza SWOT):
exista
nu exista
c. planul managerial
respecta cerintele de elaborare
respecta partial
nu respecta
2. Planificarea activitatilor de consiliere
Registrul de evidenta
exista

nu exista

completat corect

completat incorect

Programarea copiilor/elevilor, parintilor, cadrelor didactice la activitatile de


consiliere
Consiliere individuala: exista
nu exista

Consiliere de grup: exista


Consilierea carierei: exista

nu exista
nu exista

3. Realizarea activitatilor de consiliere dovedita prin:


fise de consiliere individuala cu consemnarea problemei/problemelor cu care
se confrunta clientul si a planului de interventie
exista

nu exista

completate corect

completate incorect

fise de orientare a carierei


exista
nu exista
completate corect

completate incorect

consemnarea aspectelor vizate in activitatile de consiliere de grup (proiecte,


programe) :
exista
nu exista

tematica activitatilor de consiliere a carierei:


exista
nu exista
fise de lucru, chestionare, teste completate de clienti in timpul activitatilor
exista
nu exista
4. Participare la activitati de promovare a ofertei educationale a scolii
da
nu
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Realizarea/participarea la activitati de prevenire si combatere a violentei si
comportamentelor nesanatoase in mediul scolar
da
nu
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

6. Participare la comisii metodice ale cadrelor didactice, comisia dirigintilor, sedinte cu


parintii, consilii profesorale
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Calitatea relatiilor in interiorul institutiei:
-

cu conducerea institutiei: NS

cu celelalte cadre didactice: NS

B
S

FB
B

FB

8. Aprecierea activitatii desfasurata pe perioada evaluata de catre conducerea institutiei


de invatamant....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Concluzii si recomandari: ................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Semnatura evaluatorului

Semnatura directorului institutiei de invatamant

Semnatura prof. consilier scolar