Sunteți pe pagina 1din 64

Ministerul Finanelor Publice

Unitatea de implementare a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, instituit prin HG nr. 797/2012

GHIDUL SOLICITANTULUI
Schem a

de ajutor de stat pentru sprijinirea investi iilor care prom oveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de m unc instituit prin H ot rrea G uvernului nr. 797/2012

Acest document reprezint un ndrumar pentru solicitanii de ajutor de stat n cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, instituit prin HG nr. 797 /2012, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 563/09.08.2012 . Acest document nu are valoare de act normativ i nu exonereaz solicitanii de respectarea legislaiei n vigoare la nivel naional i european.

CUPRINS
1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT. DEFINIII. 1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat 1.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar i naional 1.3. Unitatea de implementare 1.4. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat 1.5. Sectoarele de activitate excluse de la acordarea ajutorului de stat n baza schemei de ajutor de stat 1.6. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat 1.7. Bugetul schemei de ajutor de stat 1.8. Criterii de eligibilitate ale ntreprinderilor i ale investiiei 1.8.1. Categorii de ntreprinderi eligibile 1.8.2. Categorii de investiii eligibile 1.9. Definiii 1.9.1. Componenta IT&C a investiiei 1.9.2. Contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional 1.9.3. Costul salarial 1.9.4. Demararea investiiei 1.9.5. Investiia iniial 1.9.6. Investiia inovativ 1.9.7. ntreprindere 1.9.8. ntreprinderi asociate 1.9.9. Loc de munc 1.9.10. Planul de afaceri 1.9.11. Planul de investiii 1.9.12. Proiect mare de investiii 1.9.13. Salariu brut realizat 1.9.14. Scrisoare de garanie 1.9.15. Cheltuieli eligibile 1.9.16. Crearea de locuri de munc 2. AJUTORUL DE STAT 2.1. Calculul ajutorului de stat 2.2. Intensitatea ajutorului de stat 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15

3. MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT: DEPUNEREA I NREGISTRAREA CERERII DE ACORD PENTRU FINANARE, EVALUAREA I SELECIA NTREPRINDERILOR BENEFICIARE DE AJUTOR DE STAT 16 3.1. Cererea de acord pentru finanare 3.2. Documentele care se anexeaz la Cererea de acord pentru finanare 17 19

3.3. Comisia interministerial pentru analizarea oportunitii implementrii investiiilor, precum i a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora 3.4. Procedura de evaluare a Cererilor de acord pentru finanare

22 22

3.5. Informaii privind coninutul documentelor justificative anexate la Cererea de acord pentru finanare 26 3.5.1. Planul de investiii 3.5.2. Planul de creare a locurilor de munc 3.5.3 Planul de afaceri 3.5.4. Situaia juridic a locaiei unde se realizeaz investiia 3.5.5. Certificatele de atestare fiscal 3.5.6. mputernicirea 3.5.7. Actul de identitate al persoanei mputernicite s semneze cerea de acord pentru finanare 3.6. Rspunsul primit dup evaluarea cererii de acord pentru finanare 4. DEMARAREA INVESTIIEI 5. PLATA AJUTORULUI DE STAT, CONFORM CAPITOLULUI VI DIN H.G. NR. 797/2012 5.1. Cererea de plat a ajutorului de stat 5.1.1. Formularul de decont 5.2. Scrisoarea de garanie 5.3. Plata ajutorului de stat 6. MODIFICAREA PLANULUI INVESTIII I/SAU DE CREARE DE LOCURI DE MUNC 26 27 29 36 36 36 36 37 37 38 38 41 42 43 44

7. MONITORIZAREA OBLIGAIEI DE MENINERE A INVESTIIEI I A LOCURILOR DE MUNC, PRECUM I A STADIULUI REALIZRII CONTRIBUIEI LA DEZVOLTAREA REGIONAL 45 8. REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANARE 8.1. Recuperarea total a ajutorului de stat pltit 8.2. Recuperarea proporional a ajutorului de stat pltit 9. TRANSMITEREA I PSTRAREA DOCUMENTELOR REFERITOARE LA AJUTORUL DE STAT ACORDAT NTREPRINDERILOR N BAZA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT Anexa nr. 1 - Model de Scrisoare angajant Anexa nr. 2 Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat Anexa nr. 3 Indicatori cantitativi i calitativi pe baza crora se evalueaz eficiena economic a ntreprinderii Anexa nr. 4 Cerere de Acord pentru finanare Anexa nr. 5 Cerere de plat a ajutorului de stat Anexa nr. 6 Formular de decont Anexa nr. 7 Formular privind stadiul crerii i meninerii locurilor de munc Anexa nr. 8 Formular privind realizarea investiiei Anexa nr. 9 Formular privind meninerea investiiei Anexa nr. 10 Formular privind contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional Anexa nr. 11 Formular privind meninerea locurilor de munc 46 47 48 49 50 51 52 54 56 58 60 61 62 63 64

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT. DEFINIII.

1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat


Schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 797/2012 are ca obiectiv dezvoltarea regional prin realizarea de investiii care utilizeaz tehnologii noi i creeaz locuri de munc cu valoare adaugat ridicat n sectoarele eligibile. Textul schemei de ajutor de stat este publicat integral pe site-ul Ministerului Finanelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro Domenii de activitate Ajutor de stat Scheme de ajutor de stat.

1.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar i naional


La nivel comunitar: Regulamentul Consiliului Europei nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunitii Europene, publicat n O.J. nr. L 83/1999; Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007 2013, publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/2006; Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa comun n aplicarea art. 87 i 88 din Tratat, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit n continuare Regulamentul CE nr. 800/2008. La nivel naional: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1042/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 563/2012, denumit n continuare H.G. nr. 797/2012.

1.3. Unitatea de implementare


Conform atribuiilor ce i revin conform Regulamentului de Organizare i Funcionare al Ministerului Finanelor Publice aprobat, n baza H.G. nr. 34/2009 privind organizarea i functionarea Ministerului Finanelor publice, prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2582/2011, Unitatea de implementare a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, instituit prin H.G. nr. 797/2012 este Direcia General Ajutor de Stat, Practici Neloiale i Preuri Reglementate.

1.4. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de stat


Conform prevederilor art. 1, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat sunt prezentate n Anexa nr. 1 la respectivul act normativ, dup cum urmeaz: Cod CAEN C C11 C12 D J 582 J 61 J 62 J 63 M 72 Denumire activitate Industria prelucrtoare, cu excepia: - Fabricarea buturilor - Fabricarea produselor din tutun Productia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Activiti de editare de programe software Telecomunicaii Activiti de servicii n tehnologia informaiei Activiti de servicii informatice Cercetare-dezvoltare

1.5. Sectoarele de activitate excluse de la acordarea ajutorului de stat n baza schemei de ajutor de stat
Conform prevederilor art. 1, alin. (2) din H.G. nr. 797/2012, nu se pot acorda ajutoare de stat: activitilor din sectorul crbunelui; activitile n sectorul siderurgic; activitile n sectorul construciilor navale; activitile n sectorul fibrelor sintetice.

Totodat, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 800/2008, nu se pot acorda n cadrul schemei de ajutor de stat: ajutoare care favorizeaz activitile n sectorul pescuitului i acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000; ajutoare care favorizeaz activitile n domeniul produciei primare de produse agricole cuprinse n anexa I la Tratatul de instituire a Comunitilor Europene; ajutoare care favorizeaz activitile n domeniul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele cazuri: atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre ntreprinderile n cauz sau, atunci cnd acordarea ajutorului este condiionat de obligaia de a fi direcionat, parial sau integral, ctre productorii primari;

ajutoare n favoarea activitilor legate de export, i anume ajutoarele legate direct de cantitile exportate, de nfiinarea i exploatarea unei reele de distribuie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 5

ajutor care favorizeaz utilizarea produselor naionale n detrimentul produselor de import; ajutor pentru operare.

1.6. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat


Perioada de valabilitate a schemei n care se pot emite acorduri pentru finanare este de 2 ani, respectiv 2012 - 2013. Plata ajutorului de stat aprobat conform acordurilor pentru finanare emise n perioada de valabilitate a schemei se realizeaz n perioada 2013 - 2018, n limita bugetului anual alocat schemei.

1.7. Bugetul schemei de ajutor de stat


Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanare pentru perioada 2012 2013; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2013 2018.

1.8. Criterii de eligibilitate ale ntreprinderilor i ale investiiei

1.8.1. Categorii de ntreprinderi eligibile


Conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 797/2012, pot beneficia de ajutor de stat n baza prezentei scheme ntreprinderile care ndeplinesc cumulativ, la data solicitrii, urmtoarele criterii de eligibilitate: a) sunt nregistrate conform Legii 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, b) intenioneaz s realizeze o investiie iniial n Romania, n unul din domeniile de activitate prevzute n Anexa nr. 1 la hotrre, c) nu nregistreaz debite restante la bugetul general consolidat i la bugetul local, d) nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor Capitolului 2 seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor n dificultate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

EXEMPLE Conform seciunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene1 - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor n dificultate, se consider c o ntreprindere se afl n dificultate n cazul n care nu este capabil, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obine de la proprietarul/acionarii sau creditorii si, s opreasc pierderile care, fr intervenia din exterior a autoritilor publice, o vor condamna, aproape sigur, la ieirea din afaceri n termen scurt sau mediu. O ntreprindere este considerat, n principiu, c se afl n dificultate, n urmtoarele situaii: societate cu rspundere limitat, n care mai mult de jumtate din capitalul social a disprut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni, o societate comercial n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni, indiferent de tipul societii comerciale n cauz, n cazul n care ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru a face obiectul procedurilor colective de insolven. Chiar i atunci cnd niciuna dintre condiiile prevzute mai sus nu este ndeplinit, ntreprindere poate s fie totui considerat n dificultate, n special n cazul n care sunt prezente simptomele obinuite ale unei ntreprinderi aflate n dificultate, cum ar fi: creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, creterea inventarelor pe stocuri, supracapacitate, flux de capital n declin, ndatorare crescut, creterea comisioanelor financiare i scderea sau dispariia valorii activului net. n cazuri foarte grave, o ntreprindere poate s fi devenit deja insolvabil sau poate face obiectul procedurilor de insolven colectiv prevzute de legislaia naional. n toate situaiile, o ntreprindere se afl n dificultate n cazul n care se poate demonstra c nu se poate redresa prin resurse proprii sau cu fonduri obinute de la proprietari/acionari sau din surse de pe pia. e) nu se afl n procedur de executare silit, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere operaional, lichidare, f) nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare, g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleai costuri eligibile.

1.8.2. Categorii de investiii eligibile


Conform prevederilor art. 7 din H.G. nr. 797/2012, investiiile pentru care se solicit finanare n cadrul schemei trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de eligibilitate: a) s fie considerate investiii iniiale, b) s fie investiii inovative sau investiii care s includ o component ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiii, c) s conduc la crearea a cel puin 200 de locuri de munc,
1

A se vedea punctele 9, 10 i 11 ale Seciunii 2.1.

d) s fac dovada viabilitii proiectului de investiii i a eficienei economice a ntreprinderii pe baza planului de afaceri, e) s fac dovada contribuiei la dezvoltarea regional. Totodat, ntreprinderea are obligaia de a face dovada existenei surselor de finanare necesare realizrii investiiei, excluznd surse de finanare de natura ajutorului de stat.

1.9. Definiii
Conform prevederilor H.G. nr. 797/2012, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

1.9.1. Componenta IT&C a investiiei


Conform prevederilor art. 2, lit. a) din H.G. nr. 797/2012, componenta ITC a investiiei const n active corporale de natura echipamentelor sau componentelor integrate n echipamente specifice tehnologiei informaiei i de comunicaii i activele necorporale care rezult n urma transferului de tehnologie prin achiziia de brevete, licene, knowhow sau cunotine tehnice nebrevetate distincte sau care fac parte integrant dintr-un echipament.

1.9.2. Contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional


Conform prevederilor art. 2, lit. b) din H.G. nr. 797/2012, contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional reprezint contribuia ntreprinderii la bugetul de stat consolidat i bugetul local, aferent investiiei, realizat prin plata de taxe i impozite pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceast contribuie trebuie s fie ntr-o valoare cel puin egal cu valoarea ajutorului de stat solicitat. EXEMPLE Conform legislaiei n vigoare, contribuia ntreprinderii la bugetul de stat consolidat i bugetul local, aferent investiiei, realizat prin plata de taxe i impozite pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia se poate referi la urmtoarele categorii de contribuii, taxe i impozite: Contribuiile datorate de angajator: CAS; omaj; Sntate; Concedii i indemnizaii; Fond de garantare; Accidente. CAS; 8

Contribuiile datorate de angajat:

omaj; Sntate; Impozit.

Impozit pe profit; Impozit pe dividende; Taxe i impozite locale.

Formularul privind contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional este prezentat n Anexa nr. 9 la H.G. nr. 797/2012.

1.9.3. Costul salarial


Conform prevederilor art. 2, lit. c) din H.G. nr. 797/2012, costul salarial const n suma total pe care ntreprinderea trebuie s o plteasc efectiv pentru locul de munc, constnd n salariul brut nainte de impozitare i contribuiile obligatorii la asigurrile sociale pltite de angajat i angajator potrivit legislaiei n vigoare.
EXEMPLE Contribuiile obligatorii datorate de angajat se pot referi la: contribuia individual de asigurri sociale; contribuia individual datorat la bugetul asigurrilor pentru omaj; contribuia individual de asigurri sociale de sntate.

Contribuiile obligatorii datorate de angajator se pot referi la: contribuia asigurri sociale pentru: - condiii normale de lucru; - condiii deosebit de grele; - condiii speciale de munc; contribuia la bugetul asigurrilor pentru omaj; contribuia datorat de angajator pentru asigurrile de sntate; contribuia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale; contribuia pentru concedii si indemnizaii de asigurri sociale de sntate; contribuia datorat de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale.

1.9.4. Demararea investiiei


Conform prevederilor art. 2, lit. d) din H.G. nr. 797/2012, demararea investiiei reprezint nceperea lucrrilor de construcii sau prima comand ferm de active aferente planului de investiii, excluznd studiile de prefezabilitate.

1.9.5. Investiia iniial


Conform prevederilor art. 2, lit. e) din H.G. nr. 797/2012, investiia iniial reprezint investiia constnd n active corporale i/sau necorporale legate de: demararea unei noi uniti; extinderea unei uniti existente; diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de noi produse, suplimentare sau schimbarea fundamental a procesului general de producie a unei uniti existente. EXEMPLE Un proiect de investiii poate fi considerat "greenfield" dac este independent i nu exist legturi de natur tehnic, economic i funcional cu alte activiti desfurate de o societate. Un proiect de investiii poate fi considerat "extindere" dac societatea desfoar deja respectiva activitate din care obine venituri i datorit existenei cererii neonorate consider c este necesar s se extind. Un proiect de investiii poate fi considerat "diversificare" dac societatea desfoar o activitate din care obine venituri, constat c exist pia pentru un alt produs/serviciu i decide s i diversifice activitatea incluznd noul produs/serviciu n sfera sa de activitate. Un proiect de investiii este considerat Un proiect de investiii poate fi considerat schimbarea fundamental a procesului general de producie a unei uniti existente dac, n urma implementrii, au loc schimbri importante ale parametrilor de producie i/sau a condiiilor de operare existe, cum ar fi: - dotarea cu echipamente i instalaii nalt tehnologizate, - automotizarea procesului de fabricaie, - introducerea de noi tehnologii de producie, - utilizarea de instalaii care conduc la creterea eficienei i randamentului etc.

1.9.6. Investiia inovativ


Conform prevederilor art. 2, lit. f) din H.G. nr. 797/2012, investiia inovativ este investiia care implic inovaia de produs/inovaia de proces. Inovaia de produs/inovaia de proces are nelesul prevzut de Manualul OSLO Linii directoare privind colectarea i interpretarea datelor referitoare la inovare, ediia a III-a, 2005, elaborat i publicat de Organizaia pentru cooperare i dezvoltare economic .

10

EXEMPLE Inovarea reprezint implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat n mod semnificativ sau a unui proces de producie nou sau semnificativ mbuntit, pe pia sau introdus n cadrul ntreprinderii. ntregul proces al inovrii cuprinde pai tiinifici, tehnologici, organizatorici, financiari i comerciali prin care trebuie s treac noile idei, produsele, procesele n oricare dintre domeniile economiei. n domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex const n transformarea rezultatelor activitii de cercetare, sau al unei invenii, ntr-un produs sau procedeu industrial nou sau substanial mbuntit. Unele activiti realizate pe parcursul ntregului proces al inovrii sunt ele nsele inovatoare, altele nu sunt activiti noi, dar sunt necesare n procesul inovrii. Activitile de inovare pot s includ de asemenea i activiti de cercetare care pot s nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare n etapele de fabricaie sau chiar de comercializare a acestuia. Inovarea de produs reprezint implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ mbuntit. Inovrile de produs includ att introducerea unor bunuri i servicii noi, ct i mbuntirea semnificativ a caracteristicilor funcionale sau de folosire a bunurilor i serviciilor existente. Acestea includ schimbri semnificative ale specificaiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibil sau alte caracteristici funcionale. Se refer numai la schimbrile aduse produsului n sine nu la schimbri care vor interveni eventual i n procesul de fabricaie i care vor ine de inovarea de proces. Inovarea de proces reprezint implementarea unor metode de producie sau de distribuie noi sau semnificativ mbuntite prin valorificarea unor rezultate de cercetaredezvoltare sau idei brevetate ca baz de inovare pentru dezvoltarea de noi procese. Inovrile de proces se refer la metode noi pentru scderea costurilor unitare de producie sau de livrare (care pot s nu aduc nici o schimbare asupra produsului n sine), metode noi pentru mbuntirea calitii produsului sau livrrii acestuia (care pot s nu includ schimbri n caracteristicile funcionale sau s nu aduc utilizri noi ale produsului) sau metode noi sau semnificativ mbuntite pentru producerea i distribuia unui produs nou sau semnificativ mbuntit ( n aceste cazuri va fi vorba i despre o inovare de produs). Metodele de producie implic tehnici, echipamente i software utilizate pentru producerea bunurilor. Aceste metode vor contribui la scderea costurilor unitare ale produciei sau la mbuntirea calitii produciei. Metodele de livrare privesc logistica ntreprinderii i echipamentele incluse, software i tehnici n vederea identificrii rezultatelor, a alocrii materialelor din ntreprindere sau livrrii produselor finale. Inovrile de proces includ metode semnificativ mbuntite sau noi pentru oferirea i crearea serviciilor. Acestea implic schimbri semnificative n software-ul folosit n ntreprinderile orientate ctre servicii sau n tehnicile folosite pentru livrarea serviciilor avnd ca baz rezultate de cercetare dezvoltare sau idei brevetate. Inovrile de proces acoper de asemenea tehnici, echipamente i software-uri noi sau semnificativ mbuntite, pentru activitile suport auxiliare, precum achiziiile, contabilitatea, informatizarea sau mentenana. Implementarea ITC nou sau mbuntit reprezint o inovare de proces dac intenioneaz s mbunteasc eficiena i/sau calitatea activitii suport auxiliare. 11

1.9.7. ntreprindere
Conform prevederilor art. 2, lit. g) din H.G. nr. 797/2012, ntreprindere reprezint orice persoan juridic, indiferent de forma de organizare, care desfoar activiti n scop lucrativ.

1.9.8. ntreprinderi asociate


Conform prevederilor art. 2, lit. h) din H.G. nr. 797/2012, ntreprinderi asociate reprezint ntreprinderi care formeaz un grup prin controlul direct sau indirect al majoritii capitalului social sau a drepturilor de vot, inclusiv prin acorduri sau, n anumite cazuri, prin acionari individuali, sau prin abilitatea de a exercita o influen dominant asupra unei ntreprinderi. EXEMPLE O ntreprindere deine majoritatea aciunilor sau drepturilor de vot la o alt ntreprindere. O ntreprindere are dreptul de a numi sau demite majoritatea persoanelor din consiliul de administraie, conducerea ntreprinderii sau organismele de supraveghere ale altei ntreprinderi. Contractul dintre ntreprinderi sau o clauz din actul constitutiv sau statutul uneia dintre ntreprinderi, permite uneia dintre ntreprinderi s exercite o influen dominant asupra celeilalte. O ntreprindere are posibilitatea prin acord de a exercita controlul asupra aciunilor sau majoritii drepturilor de vot din cealalt ntreprindere.

1.9.9. Loc de munc


Locul de munc este definit la art. 2, lit.i) din H.G. nr. 797/2012 ca locul de munc nou-creat ocupat de ctre o persoan angajat pe baza unui contract de munc pe perioad nedeterminat cu norm ntreag.

1.9.10. Planul de afaceri


Conform prevederilor art. 2, lit. j), Planul de afaceri este documentul din care rezult eficiena economic a ntreprinderii i care prezint strategia de dezvoltare a activitii ntreprinderii viznd cel puin urmtoarele aspecte: ATENIE! descrierea afacerii, a produselor i/sau serviciilor, analiza concurenei pe piaa pe care activeaz ntreprinderea, prezentarea planului de marketing i a strategiei de vnzri, structura organizatoric, situaia financiar actual i proiecii financiare, prezentarea surselor de finanare a investiiei i a activitii, 12

evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activitii. n document se fundamenteaz: ncadrarea investiiei n categoria investiiei iniiale, caracterul inovativ al acesteia, dupa caz, efectul stimulativ al ajutorului de stat, contribuia la dezvoltarea regional, modul de ndeplinire a indicatorilor cantitativi i calitativi prevzui n Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2012. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia.

1.9.10. Planul de creare a locurilor de munc


Conform prevederilor art. 2, lit. k), Planul de creare a locurilor de munc este documentul care cuprinde calendarul crerii i meninerii locurilor de munc aferente investiiei, precum i structura organizatoric, indicndu-se numrul de posturi de execuie i conducere.

1.9.11. Planul de investiii


Conform prevederilor art. 2, lit. l), Planul de investiii reprezint documentul care cuprinde lista activelor corporale i necorporale amortizabile aferente investiiei, excluznd terenurile i cldirile, cu indicarea denumirii activului, cantitii, preului unitar i a valorii totale, precum i a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente.

1.9.12. Proiect mare de investiii


Conform prevederilor art. 2, lit. m), proiect mare de investiii reprezint o investiie iniial cu o cheltuial eligibil mai mare de 50 milioane de euro, echivalent n lei.

1.9.13. Salariu brut realizat


Conform prevederilor art. 2, lit. n), salariul brut realizat reprezint salariul de baz prevzut n contractul de munc la care se adaug: sporuri, indemnizaii, compensri i indexri primite ca urmare a creterii preurilor i orice alte venituri salariale care reprezint baza de calcul pentru contribuiile obligatorii la asigurrile sociale. Costul salarial = salariul brut realizat + contribuiile obligatorii la asigurrile sociale datorate de angajator.

13

1.9.14. Scrisoare de garanie


Conform prevederilor art. 2, lit. o), scrisoarea de garanie reprezint documentul emis de o instituie de credit sau instituie financiar n conformitate cu art. 2321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificrile ulterioare, prin care se prevede ca n cazul n care ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat nu i va respecta obligaiile conform prevederilor prezentei scheme i ale acordului de finanare emis, s plteasc ea nsi suma corespunztoare ajutorului de stat de recuperat conform prevederilor legale n vigoare. Scrisoarea de garanie se prezint la fiecare cerere de plat i are cel puin valoarea ajutorului de stat pltit i solicitat n vederea plii. Scrisoarea de garanie trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente: ATENIE! denumirea i adresa instituiei financiare garante, denumirea i adresa ntreprinderii beneficiare de ajutor de stat, numele i adresa Ministerului Finanelor Publice n calitate de beneficiar al garaniei,

obiectul, valoarea i termenul de valabilitate a garaniei. Scrisoarea de garanie trebuie s aib valabilitatea de cel puin un an calendaristic de la data depunerii cererii de plat a ajutorului de stat i trebuie rennoit anual pe perioada implementrii i monitorizrii planului de creare a locurilor de munc.

1.9.15. Cheltuieli eligibile


Conform prevederilor art. 8, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, cheltuielile eligibile reprezint costurile salariale nregistrate pe o perioad de 2 ani consecutivi ca urmare a crerii de locuri de munc. Ajutorul de stat este calculat pe baza cheltuielilor eligibile i se acord cu ndeplinirea urmtoarelor condiii: a) locurile de munc sunt create ca urmare a realizrii investiiei; b) locurile de munc trebuie s fie create n cel mult 3 ani de la data finalizrii investiiei. Costurile salariale sunt rezultate din crearea de locuri de munc, ca urmare a realizrii proiectului de investiie.

1.9.16. Crearea de locuri de munc


Conform prevederilor art. 8, alin. (2) din H.G. 797/2012, prin crearea de locuri de munc se nelege creterea net a numrului de salariai angajai direct de ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat, n raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de munc pierdute n cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numrul aparent al locurilor de munc create n cursul aceleiai perioade.

14

2. AJUTORUL DE STAT
Ajutorul de stat se acord ntreprinderilor pentru crearea de locuri de munc, ca urmare a realizrii unei investiii iniiale inovative sau care include o component ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiii. Ajutorul de stat se acord ntreprinderilor n limita intensitii maxim admisibile i const n acordarea de la bugetul de stat a unor sume nerambursabile, prin bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale. Ajutorul de stat se pltete ntreprinderilor care au primit acord pentru finanare, dup efectuarea parial sau total a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanare. Pentru a beneficia de ajutor de stat, ntreprinderile sunt obligate s demareze investiiile pentru care au solicitat finanare i s informeze Ministerul Finanelor Publice n acest sens n termen de maximum 3 luni de la data comunicrii acordului pentru finanare. ATENIE! n cazul n care ntreprinderea solicitant a demarat investiia anterior primirii acordului pentru finanare, ntreaga investiie nu este eligibil. Conform prevederilor art. 2, lit. d), demararea investiiei reprezint nceperea lucrrilor de construcii sau prima comand ferm de active aferente planului de investiii, excluznd studiile de prefezabilitate.

2.1. Calculul ajutorului de stat


Conform prevederilor art. 8, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale nregistrate pe o perioad de 2 ani consecutivi ca urmare a crerii de locuri de munc i se acord cu ndeplinirea urmtoarelor condiii: a) locurile de munc sunt create ca urmare a realizrii investiiei b) locurile de munc trebuie s fie create n cel mult 3 ani de la data finalizrii investiiei. Cheltuielile eligibile reprezint cheltuielile efectuate cu costurile salariale, calculate pe o perioada de 2 ani, rezultate din crearea de locuri de munc ca urmare a realizrii proiectului de investiii. Ajutorul de stat se pltete ntreprinderilor care au primit acord pentru finanare, numai dup efectuarea parial sau total a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanare.

2.2. Intensitatea ajutorului de stat


Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, nivelul maxim al ajutorului de stat de care beneficiaz o ntreprindere n cadrul schemei este echivalentul n lei a 28,125 milioane euro, dac creeaz locuri de munc ca urmare a realizrii unei investiii iniiale n orice regiune, mai puin regiunea de dezvoltare 8 Bucureti - Ilfov. Pentru investiiile i locurile de munc create n regiunea de dezvoltare 8 Bucureti - Ilfov nivelul 15

maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o ntreprindere este echivalentul n lei a 22,5 milioane euro. Pentru verificarea ncadrrii n nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat n euro se utilizeaz cursul de schimb comunicat de BNR de la data elaborrii proiectului de acord pentru finanare. Conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 797/2012, prin intensitatea brut a ajutorului de stat regional nu poate depi 50% din costurile salariale pe o perioad de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru investiiile sau locurile de munc realizate n regiunea de dezvoltare 8 Bucureti - Ilfov, intensitatea maxim a ajutorului de stat este de 40%. Intensitatea ajutorului de stat este definit conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008, respectiv valoarea ajutorului, exprimat ca procentaj din costurile eligibile. Pragurile maxime pentru intensitatea brut a ajutorului de stat, stabilite la art. 11 din H.G. nr. 797/2012 de 50%, respectiv 40%, se aplic cheltuielilor eligibile, cu condiia ndeplinirii prevederilor de la art. 2 lit. b), art. 7 alin. (1) lit. e) i art. 9 din H.G. nr. 797/2012, n caz contrar, pragurile intensitii brute a ajutorului de stat se diminueaz corespunztor pn la nivelurile care asigur respectarea prevederilor menionate mai sus. Conform prevederilor art. 23 din H.G. nr. 797/2012, pentru orice ajutor de stat pentru proiecte mari de investiii acordat n baza prezentei scheme, al crui cuantum se situeaz sub pragul de notificare individual prevzut la art. 9, Ministerul Finanelor Publice va furniza Comisiei Europene, n termen de 20 de zile lucrtoare de la acordarea ajutorului, informaiile cerute n formularul prevzut n anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 800/2008. ATENIE! Proiect mare de investiii reprezint o investiie iniial cu o cheltuial eligibil mai mare de 50 milioane de euro echivalent n lei.

ATENIE! Ajutoarele de stat acordate n cadrul acestei scheme nu se pot cumula cu ajutoare de minimis sau cu alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleai costuri eligibile.

3. MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT: DEPUNEREA I NREGISTRAREA CERERII DE ACORD PENTRU FINANARE, EVALUAREA I SELECIA NTREPRINDERILOR BENEFICIARE DE AJUTOR DE STAT
Ministerul Finanelor Publice are obligaia de a face public pe site-ul su data de la care se pot nregistra cereri de acord pentru finanare i bugetul anual alocat schemei, data suspendrii nregistrrii cererilor de acord pentru finanare, precum i data epuizrii bugetului anual, respectiv bugetului total alocat acestei scheme. nregistrarea cererilor de acord pentru finanare se suspend la data la care se constat ca finanarea solicitat prin cererile de acord pentru finanare depuse atinge 16

nivelul bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanare nregistrate dup data publicrii anunului de suspendare se restituie ntreprinderilor. n cazul n care, n urma analizei cererilor de acord pentru finanare nregistrate pn la data publicat n anunul de suspendare, se constat neutilizarea n totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, Ministerul Finanelor Publice public pe site-ul su bugetul rmas neutilizat din bugetul anual alocat schemei i data relurii procedurii de nregistrare a cererilor de acord pentru finanare.

3.1. Cererea de acord pentru finanare


Pentru a beneficia de ajutor de stat regional n baza schemei instituit prin H.G. nr. 797/2012, ntreprinderea solicitant trebuie s obin un acord pentru finanare din partea Ministerului Finanelor Publice. Cererea de acord pentru finanare trebuie completat n limba romn, prin tehnoredactare i trebuie tampilat i semnat n original de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea solicitant, conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 797/2012. Cererea de acord pentru finanare include 5 seciuni i se completeaz n limba romn prin tehnoredactare. Seciunea I - Prezentarea ntreprinderii datele de prezentare ale ntreprinderii trebuie s corespund cu exactitate cu cele din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea; activitatea pentru care se solicit finanarea cu ajutor de stat i codul CAEN al acesteia trebuie s se regseasc n Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea la locaia unde se implementeaz investiia. ATENIE! Se poate solicit finanarea cu ajutor de stat pentru o singur activitate economic, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicit finanarea cu ajutor de stat poate fi principal sau secundar. Codul CAEN pentru care se solicit finanarea cu ajutor de stat trebuie s se numere printre codurile CAEN eligibile astfel cum sunt acestea prezentate n Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2012. Seciunea II Prezentarea situaiei actuale a ntreprinderii numrul mediu scriptic anual de personal, cifra de afaceri, valoarea activelor totale, se preiau cu exactitate din ultimele situaii financiare ncheiate i aprobate, anexate la Cererea de acord pentru finanare. Seciunea III Prezentarea succint a investiiei pentru care se solicit finanare n cadrul schemei 17

denumirea proiectului; descrierea succint a investiiei pentru care se solicit finanarea cu ajutor de stat; meniuni privind ncadrarea n categoria investiiilor care includ o component ITC de minimum 20% sau n categoria investiiilor inovative. Seciunea IV Prezentarea costurilor eligibile i a finanrii solicitate prezentarea costurilor salariale cu locurile de munc aferente investiiei calculate pe o perioad de 2 ani, defalcate pe anii de implementare n corelare cu Planul de creare de locuri de munc, astfel nct totalurile pe ani i totalurile generale s corespund.
Valoarea cheltuielilor eligibile - leiAn I Costuri salariale cu locurile de munc aferente investiiei calculate pe o perioad de 2 ani An II An III Total Valoarea finanrii solicitate -leiAn I An II An III Total

ATENIE! n loc de An 1, An 2, An 3 etc. se va meniona anul calendaristic n care se efectueaz cheltuiala eligibil, respectiv se solicit finanarea. Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate ntr-un an = valoarea cheltuielilor eligibile efectuate n perioada 1 ianuarie 31 decembrie din anul respectiv. Valoarea finanrii solicitate ntr-un an = % intensitate x valoare cheltuieli eligibile efectuate ntre 1 ianuarie i data depunerii cererii de plat a ajutorului de stat pentru care au fost depuse documente justificative. Seciunea V- Declaraie pe propria rspundere datele de identificare ale persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea trebuie s corespund cu exactitate cu cele din actul de identitate anexat n copie la Cererea de acord pentru finanare; certificarea faptului c ntreprinderea: - nu se afl n procedur de executare silit, - nu se afl n procedur de reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, - nu are activitile suspendate sau nu se afl n alte situaii similare reglementate de lege, - mpotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, c acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare, - nu a beneficiat i nu beneficiaz de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleai costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme, 18

asociat

- ntreprinderea nu va angaja salariai disponibilizai de o ntreprindere

se realizeaz prin bifarea csuelor corespunztoare. Cererea de acord pentru finanare va fi datat, tampilat i semnat n original de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. ATENIE! n cazul n care ntreprinderea solicitant angajeaz salariai disponibilizai de o ntreprindere asociat, costul salarial aferent acestor salariai nu este considerat cheltuial eligibil.

3.2. Documentele care se anexeaz la Cererea de acord pentru finanare


Cererea de acord pentru finanare este nsoit de urmtoarele documente justificative: a) certificat constatator, n original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea, n care s se menioneze urmtoarele informaii: datele de identificare, codul unic de nregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale ntreprinderii i data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul acesteia. n certificatul constatator se urmrete identificarea: reprezentantului legal al ntreprinderii, locaiei realizrii investiiei la sediul social i/sau la unul din punctele de lucru ale ntreprinderii, activitii pentru care se solicit finanare, respectiv codul CAEN la sediul social sau la punctele de lucru ale ntreprinderii, actului prin care se face dovada deinerii locaiei; actul menionat n Certificatul constatator trebuie s fie acelai cu cel anexat la Cererea de acord pentru finanare, meniunilor referitoare la situaii de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special, suspendarea activitii sau alte situaii similare reglementate de lege. ATENIE! Locaia realizrii investiiei reprezint sediul social i/sau punctele de lucru ale ntreprinderii nregistrate la Oficiul Registrului Comerului unde se realizeaz investiia. Pe parcursul realizrii investiiei i 5 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a locaiei investiiei se notific Ministerului Finanelor Publice printr-o adres nsoit de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerului n care se menioneaz noua locaie, codul CAEN aferent activitii pentru care s-a obinut finanare la noua locaie, actul de deinere a locaiei, precum i valabilitatea acestuia. b) situaii financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar, n copie, dup caz: 19

Se vor depune formularele privind bilanul, contul de profit i pierdere, datele informative, situaia activelor imobilizate. Pe baza datelor din situaiile financiare se face dovada ndeplinirii urmtoarelor condiii: numrul mediu scriptic anual de personal; cifra de afaceri; valoarea activelor totale; ntreprinderea nu este n dificultate.

ATENIE! Datele din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar stau la baza determinrii i fundamentrii evoluiei situaiei financiare pe perioada implementrii investiiei i n urmtorii 5 ani de la finalizarea acesteia. c) planul de investiii definit, conform prevederilor art. 2, lit. l), ca reprezentnd documentul care cuprinde lista activelor corporale i necorporale amortizabile aferente investiiei, excluznd terenurile i cldirile, cu indicarea denumirii activului, cantitii, preului unitar i a valorii totale, precum i a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente, cu indicarea, dup caz a componentei ITC de minim 20% din valoarea planului de investiii (a se vedea punctul 3.5.1. din Ghid); d) planul de creare a locurilor de munc definit conform prevederilor art. 2, lit. k), ca reprezentnd documentul care cuprinde calendarul crerii i meninerii locurilor de munc aferente investiiei, precum i structura organizatoric, indicndu-se numrul de posturi de execuie i conducere (a se vedea punctul 3.5.2. din Ghid); e) planul de afaceri din care s rezulte viabilitatea investiiei pentru care se solicit finanarea i eficiena economic a ntreprinderii. Conform prevederilor art. 2, lit. j), planul de afaceri este documentul din care rezult eficiena economic a ntreprinderii i care prezint strategia de dezvoltare a activitii ntreprinderii. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia (a se vedea punctul 3.5.3. din Ghid) ; f) documentul care atest situaia juridic a locaiei unde se realizeaz investiia ntocmit cu respectarea condiiilor legale de form, n copie; g) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante, n original sau n copie legalizat; h) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante n original sau n copie legalizat; ATENIE! Se vor depune certificate de atestare fiscal fr datorii (impozite, taxe, rambursri de TVA, ealonri, compensri etc.) ctre bugetul general consolidat i bugetele locale inclusiv pentru toate punctele de lucru valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare la Ministerul Finanelor Publice.

20

i) mputernicire semnat i tampilat de reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante, n cazul n care o alt persoana dect aceasta semneaz cererea de acord pentru finanare; j) actul de identitate al persoanei mputernicite s semneze cererea de acord pentru finanare, n copie; k) opisul cu documentele depuse pentru obinerea acordului pentru finanare.

ATENIE! Urmtoarele documentele se vor transmite att n format letric, ct i n format electronic (Microsoft Word, Excel): planul de investiii; planul de creare a locurilor de munc; planul de afaceri.

ATENIE! Cererea de acord pentru finanare completat, nsoit de documentele justificative, se transmite la registratura general a Ministerului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti menionndu-se pe plic: Schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 797/2012. Nu se iau n considerare cereri, documente, nscrisuri transmise prin e-mail, fax sau direct Unitii de implementare. Toate documentele se ndosariaz, se numeroteaz, se tampileaz i se semneaz pe fiecare pagin de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea i se opiseaz n ordinea prevzut la art. 13 alin. (1) din H.G. nr. 797/2012. n opis se menioneaz pagina la care este ndosariat documentul. Documentele emise de ntreprinderea solicitant n original vor fi datate, tampilate i semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Documentele prezentate n copie vor purta pe fiecare pagin meniunea Conform cu originalul, tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea. Toate documentele transmise Ministerului Finanelor Publice de ctre ntreprindere trebuie prezentate n limba romn. n cazul documentelor depuse ntr-o limb strin, ntreprinderea va prezenta aceste documente nsoite de traduceri n limba romn certificate de ctre traductori autorizai. nregistrarea cererilor de acord pentru finanare ncepe de la data comunicat de Ministerul Finanelor Publice pe site-ul su, www.mfinante.ro.

21

3.3. Comisia interministerial pentru analizarea oportunitii implementrii investiiilor, precum i a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora
Conform prevederilor art. 14, alin. (2), a fost nfiinat o comisie interministerial pentru analizarea oportunitii implementrii investiiilor, precum i a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora, format din 5 reprezentani i tot atia supleani, respectiv: 3 reprezentani din partea Ministerului Finanelor Publice, printre care Preedintele i Secretarul Comisiei, un reprezentant Informaionale i din partea Ministerului Comunicaiilor

Societii

un reprezentant din partea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.

Ministerul Finanelor Publice convoac Comisia i pune la dispoziia acesteia documentaia relevant depus de ntreprindere. n urma analizrii oportunitii implementrii investiiilor, precum i a caracterului inovativ sau a componentei ITC a acestora, pe baza documentaiei relevante depuse de ntreprindere, Comisia emite un aviz consultativ. Avizele Comisiei se emit cu acordul unanim al membrilor acesteia.

3.4. Procedura de evaluare a Cererilor de acord pentru finanare


n procesul de evaluare a Cererilor de acord pentru finanare i a documentelor justificative anexate, Ministerul Finanelor Publice are n vedere urmtoarele: I. analiza din punct de vedere al legalitii i conformitii cu prevederile H.G. nr. 797/2012 a Cererii de acord pentru finanare i a documentelor anexate; II. ndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevzute n schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 797/2012, respectiv: art. 6: ndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru ntreprinderile solicitante, prevzute la

a) sunt nregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ATENIE! Se analizeaz datele din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea solicitant pentru a constata dac ntreprinderea este nfiinat n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. b) intenioneaz s realizeze o investiie iniial n Romnia, n unul din domeniile de activitate prevzute n Anexa nr. la H.G. nr. 797/2012, ATENIE! Se analizeaz dac proiectul de investiii se ncadreaz n conceptul de investiie 22

iniial astfel cum este acesta definit la art. 2, lit. e) din H.G. nr. 797/2012, respectiv investiia constnd n active corporale i/sau necorporale este legat de: realizarea unei noi uniti, extinderea unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de noi produse, suplimentare sau schimbarea fundamental a procesului general de producie a unei uniti existente. Se analizeaz dac proiectul de investiii se realizeaz n Romnia i are ca obiect realizarea unei activiti care se ncadreaz n codurile CAEN eligibile pentru acordarea de ajutor de stat, prevzute n Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2012. c) nu nregistreaz debite restante la bugetul general consolidat i la bugetul local, ATENIE! Se analizeaz certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat i bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru. d) nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor Cap. 2, seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004, ATENIE! Se analizeaz situaiile financiare anuale aprobate, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea solicitant i Declaraia pe propria rspundere din Cererea de acord pentru finanare prevzut n Anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2012. e) nu se afl n procedur de executare silit, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere operaional, lichidare, ATENIE! Se analizeaz situaiile financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea solicitant i Declaraia pe propria rspundere din Cererea de acord pentru finanare prevzut n Anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2012. f) nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare, ATENIE! Se analizeaz Declaraia pe propria rspundere din Cererea de acord pentru finanare prevzut n Anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2012. 23

g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleai costuri eligibile. ATENIE! Se analizeaz Declaraia pe propria rspundere din Cererea de acord pentru finanare prevzut n Anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2012 i datele din bilan referitoare la subvenii, respectiv contractele de finanare, dup caz. ndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale investiiei prevzute la art. 7: a) s fie considerate investiii iniiale conform prevederilor art. 2 lit. e) din H.G. nr. 797/2012; ATENIE! Se analizeaz informaiile prezentate n Planul de afaceri i Planul de investiii n vederea ncadrrii n conceptul de investiie iniial astfel cum este acesta definit la art. 2, lit. e) din H.G. nr. 797/2012, respectiv proiectul de investiii este legat de: realizarea unei noi uniti, extinderea unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de noi produse suplimentare sau, schimbarea fundamental a procesului general de producie a unei uniti existente. b) s fie investiii inovative sau investiii care s includ o component ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiii; ATENIE! Se analizeaz informaiile prezentate n Planul de afaceri i Planul de investiii n vederea determinrii caracterului inovativ sau a componentei ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiii i avizul Comisiei interministeriale. c) s conduc la crearea a cel puin 200 de locuri de munc; ATENIE! Se analizeaz informaiile prezentate n Planul de afaceri i Planul de creare a locurilor de munc n vederea determinrii numrului de locuri de munc ce urmeaz a fi creat prin implementarea proiectului de investiii i ndeplinirea pragului de minim 200 de locuri de munc. d) s fac dovada viabilitii proiectului de investiii i a eficienei economice a ntreprinderii pe baza Planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2, lit. j);

24

ATENIE! Se analizeaz informaiile prezentate n Planul de afaceri, Planul de investiii precum i calcularea, fundamentarea i analiza indicatorilor cantitativi i calitativi prevzui n Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2012. e) s fac dovada contribuiei la dezvoltarea regional potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din H.G. nr. 797/21012. ATENIE! Se analizeaz modalitatea de calcul i fundamentarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional prin plata de taxe i impozite la bugetul consolidat i bugetul local, aferent investiiei, realizat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat (a se vedea punctul 1.9.2. din prezentul Ghid). Aceast contribuie trebuie s aib o valoare cel puin egal cu valoarea ajutorului de stat solicitat, n caz contrar criteriul nefiind considerat ndeplinit. III. ndeplinirea de ctre ntreprindere a obligaiei de a face dovada existenei surselor de finanare necesare realizrii investiiei, excluznd sursele de finanare de natura ajutorului de stat prevzut la art. 7, alin. (2) din H.G. nr. 797/2012; ATENIE! Se analizeaz modalitatea prin care ntreprinderea asigur sursele de finanare necesare realizrii investiiei, excluznd sursele de finanare de natura ajutorului de stat, dup cum urmeaz: credit bancar, situaie n care se prezint Scrisoarea de confort angajant conform modelului anexat prezentului Ghid, mprumut intra-grup, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind mprumutul ctre societate, contractul de mprumut din care s rezulte perioada de creditare, suma creditat, dobnda i alte condiii de creditare; aport de capital, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind majorarea capitalului social cu destinaie precis finanarea proiectului de investiii, surse proprii ale ntreprinderii, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind utilizarea surselor de finanare respective pentru realizarea proiectului de investiii i, dup caz, extras de cont bancar, situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar din care s rezulte valoarea profitului etc,.

25

IV. ndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat conform prevederilor art. 10 din H.G. nr. 797/2012; ATENIE! Se analizeaz modalitatea prin care ajutorul de stat are un efect stimulativ, respectiv documentaia depus demonstreaz ndeplinirea unuia sau mai multora dintre urmtoarele criterii: o cretere substanial a dimensiunii proiectului/activitii ca urmare a acordrii ajutorului; o cretere substanial a domeniului de aplicare al proiectului/activitii ca urmare a acordrii ajutorului; o cretere substanial a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordrii ajutorului; o cretere substanial a ritmului de finalizare a proiectului/ activitii n cauz; proiectul nu ar fi fost realizat n regiunea asistat n cauz n absena acordrii ajutorului.

Efectul stimulativ se va analiza prin compararea proieciilor financiare ale Bilanului; Contului de profit i pierdere; Fluxului de numerar pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia pornind de la situaiile financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar, aferente proiectului de investiii, n variantele cu i fr ajutor de stat. V. avizul Comisiei inter-ministeriale privind oportunitatea implementrii investiiilor precum i a caracterului inovativ sau a componentei IT&C a planului de investiii. Se analizeaz avizul Comisiei inter-ministeriale privind oportunitatea implementrii investiiilor precum i a caracterului inovativ sau a componentei IT&C a planului de investiii, emis conform prevederilor art. 14 din H.G. nr. 797/2012.

3.5. Informaii privind coninutul documentelor justificative anexate la Cererea de acord pentru finanare

3.5.1. Planul de investiii


Conform prevederilor art. 2, lit. l) din H.G. nr. 797/2012, Planul de investiii reprezint documentul care cuprinde lista activelor corporale i necorporale amortizabile aferente investiiei, excluznd terenurile i cladirile, innd cont de modul n care acestea se vor regsi ulterior n facturile emise de furnizori, n procesele verbale de recepie, precum i n nregistrrile contabile ale nterprinderii. Pentru fiecare element se va specifica preul, cantitatea, valoarea i anul de achiziie, sub forma unui tabel centralizator, dup urmtorul model:

26

Nr.crt.

Denumire activ

Cantitate

Pre unitar fr TVA

Valoare fr TVA

Anul achiziionrii

Totodat, dac este cazul, n cadrul Planului de investiii se va identifica, detalia i justifica componenta ITC a investiiei iniiale. ATENIE! Planul de investiii va fi prezentat att pe suport de hartie, ct i electronic, n format Microsoft Word i Excel.

3.5.2. Planul de creare a locurilor de munc


Conform prevederilor art. 2, lit. k), din H.G. nr. 797/2012, Planul de creare a locurilor de munc reprezint documentul care cuprinde calendarul crerii i meninerii locurilor de munc aferente investiiei, precum i structura organizatoric, indicndu-se numrul de posturi de execuie i conducere. Se va prezenta numrul total al locurilor de munc pe care ntreprinderea urmeaz s le creeze n cel mult 3 ani de la data finalizrii investiiei, n raport cu media celor 12 luni precedente datei depunerii cererii de acord pentru finanare2 dup urmtorul model:

Conform prevederilor art. 8, alin. (2), teza aII-a, Locurile de munc pierdute n cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numrul aparent al locurilor de munc create n cursul aceleiai perioade.

27

Model orientativ - Planul crerii numrului de locuri de munc ca urmare a realizrii investiiei:

Nr. Crt. 1

Anul de realizare 2012 2013 ...... .....

Departament/ Secie/ Atelier

Categorii funci

Nr. posturi

Salariul brut mediu anual/ categorie funcie Salariul brut anual

Costul salarial anual Contribuiile obligatorii asigurrile sociale pltite angajator anual la de

Numele: ______________ Semntura autorizat i tampila solicitantului: ____________________________ Funcia: ___________________________ Data semnrii: ___________________________

ATENIE! Planul de creare a locurilor de munc va fi prezentat att pe suport de hartie, ct i electronic, n format Microsoft Word i Excel.

28

3.5.3 Planul de afaceri


Conform prevederilor art. 2, lit. j), Planul de afaceri este documentul din care rezult eficiena economic a ntreprinderii i care prezint strategia de dezvoltare a activitii ntreprinderii. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia. Documentul trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii: I. Titlul i scurt descriere Datele de contact i identificare ale firmei, logo-ul, data realizrii planului de afaceri i persoanele de contact. II. Sumar Un index al capitolelor dezvoltate n cadrul Planului de afaceri, inclusiv numrul paginilor corespunztoare fiecarui capitol. III. Descrierea afacerii III.1. Descrierea ntreprinderii Scurt istoric (ex. anul nfiinrii, schimbri relevante n structura organizaional, viziune, misiune, strategie, planuri de dezvoltare etc.); Domeniul/domeniile de activitate; Sediul social, sucursale, filiale, puncte de lucru; Structura acionariatului; Managementul companiei, resursele umane, organigrama, etc. III.2. Descrierea produselor i serviciilor Descrierea activitii curente a ntreprinderii; prezentarea principalilor furnizori, beneficiari, clieni; Experiena n domeniul n care se dorete realizarea proiectului de investiii; Descrierea produselor/serviciilor ce face obiectul proiectului de investiii cu detalierea tehnologiilor utilizate n producerea/dezvoltarea acestora, fundamentarea costurilor de producie, preurilor de desfacere, evoluia strategiei de dezvoltare a produselor/serviciilor n funcie de evoluia pieei, etc.; III.3. Analiza concurenei pe piaa pe care activeaz ntreprinderea Prezentarea pieei relevante precum i a tendinelor de evoluie a acesteia3; Cota de pia actual i cea estimat a fi atins n urma implementrii proiectului de investiii;
Piaa se determin att prin analiza pieei relevante a produsului/serviciului, ct i a pieei relevante geografice. Piaa relevant a produsului/serviciului cuprinde toate produsele i/sau serviciile pe care consumatorul le consider interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, preurilor i utilizrii creia acestea i sunt destinate. Piaa relevant geografic cuprinde zona n care ntreprinderea este implicat n cererea i oferta de produse/servicii n care condiiile de concuren sunt suficient de omogene i care poate fi delimitat de zonele geografice nvecinate.
3

29

Prezentarea principalilor clieni; Prezentarea principalii competitori i a cotelor de pia deinute de acetia; Evidenierea avantajelor competitive ale produselor/serviciilor ce fac obiectul proiectului de investiii fa de cele similare existente pe pia. III.4. Prezentarea Planului de marketing i a strategiei de vnzri Se va evidenia strategia de marketing pentru promovarea produselor i/sau serviciilor respective i modalitile de punere n practic a acesteia. IV. Situaia financiar actual i proiecii financiare Se vor prezenta proiecii financiare ale Bilanului; Contului de profit i pierdere; Fluxului de numerar pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia pornind de la situaiile financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar n urmtoarele variante: Pentru proiectul de investiii, cu ajutor de stat i fr ajutor de stat, Pe ntreaga activitate a societii (activitate curent+proiect) cu ajutor de stat i fr ajutor de stat, dac este cazul. V. Prezentarea surselor de finanare a investiiei i a activitii Se vor prezenta i susine cu documente justificative sursele de finanare ale investiiei asigurate de ntreprinderea solicitant, care pot fi: credit bancar, situaie n care se prezint Scrisoarea de confort angajant conform modelului anexat prezentului Ghid, mprumut intra-grup, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind mprumutul ctre societate, contractul de mprumut din care s rezulte perioada de creditare, suma creditat, dobnda i alte condiii de creditare; aport de capital, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind majorarea capitalului social cu destinaie precis finanarea proiectului de investiii, surse proprii ale ntreprinderii/acionar, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind utilizarea surselor de finanare respective pentru realizarea proiectului de investiii i, dup caz, extras de cont bancar, situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar din care s rezulte valoarea profitului etc.. ATENIE! Solicitantul trebuie s asigure finanarea i s prezinte documentele suport corespunztoare pentru o sum cel puin egal cu valoarea planului de investiii i a cheltuielilor eligibile diminuate cu sursele de finanare de natura ajutorului de stat. VI. Evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activitii Evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activitii ntreprinderii solicitante i asupra implementrii proiectului de investiii va avea la baz principiile analizei de risc din cuprinsul Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiii (Guide to CostBenefit Analysis of investment projects) publicat de DG Politic Regional a Comisiei Europene n anul 2008 i care se regsete la adresa de internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf Perioada analizat este perioada aferent implementrii investiiei i crerii locurilor de munc i perioada de monitorizare de 5 ani de la data efecturii primei pli a ajutorului de stat aferent fiecrui loc de munc creat. 30

VII.ncadrarea investiiei n categoria investiiei iniiale Se va demonstra c proiectul de investiii este legat de: realizarea unei noi uniti, extinderea unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de noi produse suplimentare schimbarea fundamental a procesului general de producie a unei uniti existente. VIII. Detalierea i justificarea caracterului inovativ al investiiei respectiv, implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat n mod semnificativ sau a unui proces de producie nou sau semnificativ mbuntit, pe pia sau introdus n cadrul ntreprinderii. IX. Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat Conform prevederilor art. 10 din H.G. nr. 797/2012, ajutorul de stat se acord dac are un efect stimulativ, respectiv documentaia depus de beneficiar trebuie s demonstreze ndeplinirea unuia sau a mai multor dintre urmtoarele criterii: o cretere substanial a dimensiunii investitiei ca urmare a acordrii ajutorului; o cretere substanial a domeniului de aplicare a investitiei ca urmare a acordrii ajutorului: de exemplu, creterea numrului de rezultate obinute pe proiect (produse i servicii noi/mbuntaite, etc); o cretere substanial a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru investitie ca urmare a acordrii ajutorului; o cretere substanial a ritmului de finalizare a investitiei n cauz (o perioad mai scurt de timp pentru terminarea proiectului n comparaie cu acelai proiect realizat fr ajutor de stat); investiia nu ar fi fost realizat n regiunea asistat n cauz n absena acordrii ajutorului. ATENIE! Efectul stimulativ se va analiza prin compararea proieciilor financiare ale bilanului; Contului de profit i pierdere; Fluxului de numerar pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia pornind de la situaiile financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar, aferente proiectului de investiii, n variantele cu i fr ajutor de stat. X. Realizarea contribuiei la dezvoltarea regional Se va prezenta modalitatea de calcul i fundamentarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional prin plata de taxe i impozite la bugetul consolidat i bugetul local, aferent proiectului de investiii, realizat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. ATENIE! Aceast contribuie trebuie s aib o valoare cel puin egal cu valoarea ajutorului de stat solicitat, n caz contrar criteriul nefiind considerat ndeplinit.

sau

31

XI. Analiza eficienei economice a ntreprinderii i a viabilitii proiectului de investiii

Analiza indicatorilor cantitativi i calitativi pe baza crora se evalueaz eficiena economic a investiiei
Nr. crt. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Indicatori Factori cantitativi Rata de solvabilitate general Rsg = Active totale / Datorii totale Rata de solvabilitate financiar Rsf = Active totale / Datorii financiare totale4 Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri) Trendul rezultatului net Trn = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente - Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent) / Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent n valoare absolut Rata lichiditii curente Rlc = ( Active curente / Datorii curente ) Lichiditate imediat Rlr = (Active curente Stocuri)/ Pasive curente Indicatorul gradului de ndatorare5 Igi = (Capital mprumutat / Capital propriu) x100 sau Igi = (Capital mprumutat / Capital angajat) x100 Rata rentabilitii economice Re = (Profit brut/ Active totale )x100 Rata rentabilitii financiare Rf = (Profitul net / Capitaluri proprii ale ntreprinderii)x100 Factori calitativi Asigurarea resurselor financiare necesare derulrii investiiei Poziia pe pia i experiena n domeniu a acionarului majoritar Prezentarea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a soluiilor informatice n procesul de obinere de produse, servicii, tehnologii noi a intreprinderii (proiectul are potenial inovativ) Contribuia investitiei la mbuntirea Limitele indicatorilor 3,00 > Rsg> 1,66 Rsf> 2 Rca 2,5% Trn 0%

1.5. 1.6. 1.7.

2,00 (Rlc ) 1,00 1,00 (Rlr) 0,65 60 %> ( Rig ) > 50 %

1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Superioar ratei inflaiei Superioar ratei medii a dobnzii de pia

2.4.
4

Datoriile financiare totale cuprind: credite bancare pe termen lung i scurt; alte mprumuturi i datorii asimilate; dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate 5 Capital mprumutat = credite peste un an; capital angajat = capital mprumutat + capital propriu

32

2.5. 2.6. 2.7.

2.8.

standardelor de protecie a mediului Contribuia ntreprinderii la creterea economic i dezvoltarea regional Implicarea intreprinderii in diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitatii din zona unde se realizeaz investiia Prezentarea potentialelor parteneriate cu scoli tehnice, universitati in vederea dezvoltarii unor proiecte de cercetare-dezvoltare sau formare profesionala specifica Prezentarea potentialului investitiei de atragere a altor investitii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltarii activitatii altor intreprinderi din regiune

1. Factori cantitativi Avnd n vedere c schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regional prin stimularea realizrii de investiii i crearea de noi locuri de munc, conform prevederilor art. 2, lit. j), Planul de afaceri trebuie s dovedeasc eficiena economic a ntreprinderii pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia, pornind de la situaia ultimul exerciiu financiar ncheiat, inclusiv prin analiza indicatorilor cantitativi calculai pe baza formulelor prezentate. Limitele indicatorilor care trebuie avui n vedere la analiza dosarelor cererilor de acord pentru finanare prevzute n cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotrre reprezint intervale indicative acceptate6 de legiuitor pentru a proba c ntreprinderea poate s realizeze investiia, s o menin i s contribuie la dezvoltarea regional prin plata de taxe i impozite la bugetul general consolidat. Analiza indicatorilor cantitativi se va realiza prin corelarea cu stadiul activitii ntreprinderii i natura, respectiv obiectul proiectului de investiii ce urmeaz a fi implementat, respectiv sectorul de activitate. n acest sens, se solicit o fundamentare i explicitare a modului de ndeplinire a indicatorilor cantitativi pentru fiecare proiect de investiii n parte care va fi luat n considerare n analiza dosarului cererii. 2. Factori calitativi 2.1. Asigurarea resurselor necesare derulrii investiiei financiare

Finanarea unui proiect de investiii n temeiul acestei scheme poate fi asigurat prin: credit bancar, situaie n care se prezint Scrisoarea de confort angajant conform modelului anexat prezentului Ghid, mprumut intra-grup, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind mprumutul

Se au n vedere prevederile Ordinul M.F.P. nr. 3055/29.10.2009 Nota explicativ nr. 9 la situaiile financiare anuale, prin care se exemplific modalitatea de calcul i analiza principalilor indicatori economicofinanciari.

33

ctre societate, contractul de mprumut din care s rezulte perioada de creditare, suma creditat, dobnda i alte condiii de creditare; aport de capital, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind majorarea capitalului social cu destinaie precis finanarea proiectului de investiii, surse proprii ale ntreprinderii/acionar, situaie n care se prezint hotrrea AGA privind utilizarea surselor de finanare respective pentru realizarea proiectului de investiii i, dup caz, extras de cont bancar, situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar din care s rezulte valoarea profitului etc.. Solicitantul trebuie s asigure finanarea i s prezinte documentele suport corespunztoare pentru o sum cel puin egal cu valoarea planului de investiii i a cheltuielilor eligibile diminuate cu sursele de finanare de natura ajutorului de stat. 2.2. Poziia pe pia i experiena n n situaia n care ntreprinderea a domeniu a acionarului majoritar desfurat pn n prezent activitate n domeniul respectiv, trebuie prezentat i susinut cu documente suport experiena acumulat att n ceea ce privete realizarea i furnizarea de produse/servicii, poziia dobndit pe pia ct i strategii de dezvoltare. Totodat, poate fi avut n vedere experiena acionarului majoritar n realizarea de activiti specifice sectorului respectiv prin implementarea de proiecte similare. 2.3. Prezentarea gradului de utilizare a Descrierea tehnologiilor utilizate n tehnologiilor noi, moderne i/sau a procesul de obinere i furnizare de soluiilor informatice n procesul de produse/servicii cu evidenierea gradului de obinere de produse, servicii, tehnologii informatizare i/sau inovare. noi a intreprinderii (proiectul are potenial inovativ) 2.4. Contribuia investiiei la Societatea trebuie s demonstreze c mbuntirea standardelor de protecie proiectul de investiii respect legislaia n a mediului domeniul proteciei mediului nconjurtor, respectiv proiectul se ncadreaz n standardele de protecie a mediului. Proiectul de investiii nu trebuie s aib un impact negativ asupra mediului 34

nconjurtor. 2.5. Contribuia ntreprinderii la creterea Se va prezenta modalitatea de calcul economic i dezvoltarea regional i fundamentarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional prin plata de taxe i impozite la bugetul consolidat i bugetul local, aferent proiectului de investiii, realizat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceast contribuie trebuie s aib o valoare cel puin egal cu valoarea ajutorului de stat solicitat, n caz contrar criteriul nefiind considerat ndeplinit. Societatea trebuie s prezinte modul 2.6. Implicarea ntreprinderii n diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra n care se implic n activiti cu caracter comuniti din zona unde se realizeaz social, cum ar fi: investiia - sprijin activiti sociale la nivel local n uniti de nvmnt, medicale, sportive etc, - ncheie colaborri cu A.J.O.F.M. n vederea recrutrii persoanelor omere i a realizrii de cursuri de pregtire pentru acetia prin derularea unor programe de instruire. Se vor detalia msurile i se va estima totalul valorii respectivelor msuri. 2.7.Prezentarea potenialelor parteneriate cu coli tehnice, universiti n vederea dezvoltrii unor proiecte de cercetaredezvoltare sau formare profesional specific Societatea trebuie s prezinte modul n care se va implica n realizarea unor parteneriate cu entiti locale cu scopul de a sprijini proiecte de cercetare-dezvoltare sau de formare profesional specific, cum ar fi: - susinerea pregtirii profesionale n instituiile de nvmnt locale, regionale etc. - colaborri cu instituiile nvmnt de specialitate cu perioade practic a studenilor pe aspecte cercetare-dezvoltare i, eventual, vederea angajrii viitoare. 2.8. Prezentarea potenialului investiiei de atragere a altor investiii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltrii activitii altor ntreprinderi din regiune de de de n

Societatea trebuie s prezinte modul n care proiectul de investiii va contribui la dezvoltarea regional pe orizontal precum i generarea, prin efecte de antrenare, de noi locuri de munc la nivelul furnizorilor de produse/servicii conexe cum ar fi materii prime, 35

echipamente, servicii de transport, etc..

3.5.4. Situaia juridic a locaiei unde se realizeaz investiia


Solicitantul trebuie s depun documentele justificative prin care se face dovada faptului c este titularul unui drept asupra unui imobil - teren i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, unde urmeaz a se realiza investiia, respectiv: 1. un drept real principal de natura dreptului de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute dobndit prin: contract de vnzare-cumprare, schimb, donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc etc. n acest caz, solicitantul trebuie s depun documente justificative din care s rezulte c imobilul - teren i/sau construcii este liber de sarcini. Dovada celor prezentate mai sus se face prin transmiterea extrasului de carte funciar valabil la data nregistrrii Cererii de Acord pentru finanare cu meniunea Liber de sarcini i servitui i meniunile din cuprinsul Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea solicitant. 2. un drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune etc. Din documentele prezentate trebuie s rezulte valabilitatea deinerii locaiei pe perioada implementrii investiiei i cel puin 5 ani de la finalizarea acesteia. Documentele justificative prin care se face dovada situaiei juridice a locaiei unde se realizeaz investiia se prezint n copie cu meniunea Conform cu originalul semnat i tampilat pe fiecare pagin de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

3.5.5. Certificatele de atestare fiscal


Se vor analiza certificate de atestare fiscal astfel nct s se constate c ntreprinderea nu nregistreaz datorii (impozite, taxe, rambursri de TVA, ealonri, compensri etc.) ctre bugetul general consolidat i bugetele locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru. Certificatele de atestare fiscal prezentate trebuie s fie valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare la Ministerul Finanelor Publice.

3.5.6. mputernicirea
n cazul n care reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante desemneaz o alt persoan s semneze Cererea de acord pentru finanare i documentaia aferent, se transmite o mputernicire, n original, care s ndeplineasc condiiile legale de form.

3.5.7. Actul de identitate al persoanei mputernicite s semneze cerea de acord pentru finanare
Copia actului de identitate va avea meniunea Conform cu originalul semnat i tampilat de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

36

3.6. Rspunsul primit dup evaluarea cererii de acord pentru finanare


Ministerul Finanelor Publice finalizeaz procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanare n termen de maximum 30 de zile lucrtoare de la data la care aceasta este considerat complet n sensul prevederilor prezentei scheme. n urma procesului de evaluare a Cererii de acord pentru finanare, Ministerul Finanelor Publice transmite ntreprinderilor solicitante, dup caz: acord pentru finanare, dac sunt ndeplinite criteriile de eligibilitate stabilite n schema de ajutor de stat; o solicitare de informaii suplimentare pentru completarea cererii de acord pentru finanare in cazul in care aceasta este incomplet, nu conine informaii corecte, nu este nsoit de toat documentaia necesar sau exist neconcordane n informaiile furnizate.

ntreprinderea solicitant transmite completarea documentaiei n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la primirea solicitrii de informaii pentru completarea Cererii de acord pentru finanare. n acest caz, termenul de 30 de zile lucratoare de evaluare a cererii de acord pentru finanare curge de la data la care cererea este considerat complet n sensul prevederilor prezentei scheme. ATENIE! Documentele solicitate n vederea completrii Cererii de acord pentru finanare se transmit/depun la Registratura general a Ministerului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti nsoite de o adres de naintare cu meniunea: Completare la Cererea de acord pentru finanare n baza Schemei de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 797/2012. i nsoit de un opis al documentelor anexate. o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanare, n cazul n care: - nu se ndeplinesc criteriile de eligibilitate prevzute de schem sau - ntreprinderea nu respect termenul de rspuns la solicitarea de informaii pentru completarea cererii de acord pentru finanare de maximum 10 zile lucratoare de la primirea solicitrii de informaii suplimentare.

4. DEMARAREA INVESTIIEI
Conform prevederilor art. 7, alin. (3) din H.G. nr. 797/2012, ntreprinderile care primesc acord pentru finanare au obligaia s demareze investiia pentru care au solicitat finanare i s informeze Ministerul Finanelor Publice n acest sens n termen de maximum 3 luni de la data comunicrii acordului pentru finanare. Conform prevederilor art. 2, lit. d) din H.G. nr. 797/2012, demararea investiiei reprezint nceperea lucrrilor de construcii sau prima comand ferm de active aferente planului de investiii, excluznd studiile de prefezabilitate. n vederea demonstrrii ndeplinirii acestei condiii, ntreprinderile beneficiare transmit Ministerul Finanelor Publice, n termen de maximum 3 luni de la data comunicrii acordului pentru finanare, o informare nsoit de documente justificative precum: 37

Contractul de construcie semnat i, eventual, ordinul de ncepere a lucrrilor, dac este cazul, Prima comand ferm de active aferente planului de investiii. Conform prevederilor art. 22, alin. (1), lit. (a) din H.G. nr. 797/2012, n cazul n care ntreprinderea beneficiar nu a demarat investiia i nu a informat Ministerul Finanelor Publice n acest sens n termenul de maximum 3 luni de la data comunicrii acordului pentru finanare, acordul pentru finanare se revoc.

5. PLATA AJUTORULUI DE STAT, CONFORM CAPITOLULUI VI DIN H.G. NR. 797/2012


Conform prevederilor art. 17 din H.G. nr. 797/2012, ajutorul de stat se pltete ntreprinderilor care au primit acord pentru finanare, dup efectuarea parial sau total a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis Acordul pentru finanare. Astfel, dup primirea Acordului pentru finanare, ntreprinderea realizeaz investiia din surse proprii sau atrase, creeaz locurile de munc conform Planului de creare a locurilor de munc i, ulterior, solicit Ministerului Finanelor Publice ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile aprobate spre finanare. ATENIE! Cererile de plat nsoite de documentele justificative se transmit la Registratura general a Ministerului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti menionndu-se pe plic: Schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 797/2012. Nu se iau n considerare cereri, documente, nscrisuri transmise prin e-mail, fax sau direct Unitii de implementare. ntr-un an calendaristic, ntreprinderea poate depune o singura cerere de plat a ajutorului de stat.

5.1. Cererea de plat a ajutorului de stat


Cererea de plat include un preambul i 2 seciuni i se completeaz n limba romn prin tehnoredactare. Preambul denumirea ntreprinderii astfel cum este aceasta menionat n Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea, datele de identificare ale persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea astfel cum sunt acestea menionate n actul de identitate, suma aferent ajutorului de stat solicitat la plat, respectiv suma rezultat din aplicarea intensitii aprobate prin Acordul de finanare cheltuielilor eligibile efectuate, numrul i data emiterii Acordului pentru finanare n baza cruia se solicit plata ajutorului de stat. 38

I. Datele de identificare ale ntreprinderii: Denumirea ntreprinderii; Data nregistrrii ntreprinderii; Nr. de nmatriculare; Codul de identificare fiscal; Datele de contact (adres, telefon fax, email); codul IBAN 50.70. Disponibil din subvenii i transferuri trebuie s corespund cu exactitate cu codul din Cererea de deschidere de cont la Trezoreria Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea, care trebuie s fie activ la momentul nregistrrii Cererii de plat a ajutorului de stat. ATENIE! Datele de identificare ale ntreprinderii trebuie s corespund cu cele din Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea.

II. Declaraia pe propria rspundere: datele de identificare ale persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea astfel cum sunt acestea menionate n actul de identitate, certificarea faptului c intreprinderea: nu se afl n procedur de executare silit, nu se afl n procedur de reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, nu are activitile suspendate sau nu se afl n alte situaii similare reglementate de lege, mpotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, c acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare, nu a beneficiat i nu beneficiaz de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleai costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme, nu a angajat salariai disponibilizai de o ntreprindere asociat

se realizeaz prin bifarea csuelor corespunztoare. Cererea de plat a ajutorului de stat va fi datat, tampilat i semnat n original de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Conform prevederilor art. 18, alin. (2), cererea de plat a ajutorului de stat este nsoit de urmtoarele documente: decont nsoit de documentele justificative, conform Formularului de decont prevzut n Anexa nr. 5 la H.G. nr. 797/2012, stadiul crerii i meninerii locurilor de munc, conform Formularului prevzut n Anexa nr. 6 la H.G. nr. 797/2012; 39

stadiul realizrii/meninerii, dup caz, a investiiei iniiale, conform Formularelor prevzute n Anexele nr. 7 i nr. 8 la H.G. nr. 797/2012; realizarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea Formularului prevzut n Anexa nr. 8 la H.G. nr. 797/2012; regional, conform

scrisoare de garanie conform prevederilor art. 2, lit. o) din H.G. nr. 797/2012, n original sau copie legalizat; situaii financiare aferente ultimului exerciiu financiar ncheiat, nregistrate la autoritile competente, n copie; certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante, n original sau copie legalizat; certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante n original sau copie legalizat; cerere de deschidere cont la Trezoreria Statului n a crei raz i are domiciul fiscal ntreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 Disponibil din subvenii i transferuri, n copie; opis cu documentele anexate cererii de plat a ajutorului de stat. ATENIE! Prima plat a ajutorului de stat ulterioar finalizrii investiiei este condiionat de transmiterea de ctre ntreprindere a unui raport de expertiz tehnic elaborat de un expert independent din care s rezulte c investiia a fost realizat conform planului de investiii cu ndeplinirea condiiei ca investitia s fie investiie inovativa sau s includ o component ITC de minim 20% din valoarea planului de investiii, n conformitate cu documentaia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanare.

ATENIE! Documentele emise de ntreprinderea solicitant n original vor fi datate, tampilate i semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Documentele prezentate n copie vor purta pe fiecare pagin meniunea Conform cu originalul, tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea. Toate documentele se ndosariaz, se numeroteaz, se tampileaz i se semneaz pe fiecare pagin de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea i se opiseaz n ordinea menionrii acestora la 18 alin. (1) din H.G. nr. 797/2012. Toate documentele transmise Ministerului Finanelor Publice de ctre ntreprindere trebuie prezentate n limba romn. n cazul documentelor depuse ntr-o limba strin, ntreprinderea va prezenta aceste documente nsoite de traduceri n limba romn certificate de catre traductori autorizai.

40

5.1.1. Formularul de decont


Se va completa Formarul de decont astfel cum este prevzut n Anexa nr. 5 la H.G. nr. 797/2012. Documentele justificative care insoesc Formularul de decont sunt urmtoarele: Stat de plat pe ntreprindere semnat de salariai i de reprezentantul legal al ntreprinderii; Stat de plat pentru locurile de munc nou create aferente investiiei iniiale, semnat de salariai i de reprezentantul legal al ntreprinderii; Instrumente de plat bancare a contribuiilor obligatorii la asigurri sociale, a impozitului pe salarii i a salariilor nete inclusiv reineri; ATENIE! Documentele de plat trebuie s conin: - numele, contul i banca destinatarului; - numele, contul i banca pltitorului; - meniuni referitoare la plata efectuat; - valoarea pltit; - data emiterii; - tampila bncii. Extrase de cont care certific efectuarea plilor; ATENIE! Documentele de plat trebuie prezentate n original sau n copie legalizat i trebuie s conin: tampila bncii emitente, destinatarul plii, contul i suma pltit aferent contribuiilor salariale. Declaraii privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit depuse la organele abilitate; Fiele conturilor n care se nregistreaz cheltuielile cu salariile; Registrul general de eviden a salariailor indicnd poziiile corespunztoare salariaiilor care ocup locurile de munc nou create; ATENIE! Din Registrul general de eviden a salariailor trebuie s rezulte date privind numrul de salariai existeni la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare, precum i creterea numrului de salariai pn la data ntocmirii Cererii de plat a ajutorului de stat. -

41

Situaie centralizatoare referitoare la contribuia ntreprinderii aferent investiiei la dezvoltarea regional prin plata impozitului pe salarii i a contribuiilor la asigurri sociale. ATENIE!

Urmtoarele documente vor fi prezentate att in format letric, ct i in format electronic (Microsoft Word/Excel): - Situaia centralizatoare referitoare la contribuia ntreprinderii aferent investiiei la dezvoltarea regional prin plata impozitului pe salarii i a contribuiilor la asigurri sociale; - Formularul de decont.

5.2. Scrisoarea de garanie


Scrisoarea de garanie reprezint documentul emis de o instituie de credit sau instituie financiar n conformitate cu prevederile art. 2321 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care se prevede c n cazul n care ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat nu i va respecta obligaiile conform prevederilor prezentei scheme i a acordului de finanare emis, s plateasca ea nsi suma corespunztoare ajutorului de stat de recuperat conform prevederilor legale n vigoare (art. 2 lit. o) din H.G. nr. 797/2012). ATENIE! Scrisoarea de garanie se prezint la fiecare cerere de plat i are cel puin valoarea ajutorului de stat pltit i solicitat n vederea plii. Scrisoarea de garanie trebuie s conina cel puin urmtoarele elemente: denumirea i adresa instituiei financiare garante; denumirea i adresa ntreprinderii beneficiare de ajutor de stat; numele i adresa Ministerului Finanelor Publice n calitate de beneficiar al garaniei; obiectul; valoarea i termenul de valabilitate a garaniei. ATENIE! Scrisoarea de garanie trebuie s aib valabilitatea de cel puin un an calendaristic de la data depunerii cererii de plat a ajutorului de stat i trebuie rennoit anual pe perioada implementrii i monitorizrii planului de creara a locurilor de munc.

42

5.3. Plata ajutorului de stat


Plata ajutorului de stat se realizeaz numai dup efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate spre finanare conform Acordului pentru finanare. Plata ajutorului de stat se efectueaz dup verificarea la faa locului, de ctre reprezentanii Ministerului Finantelor Publice, a veridicitii i a conformitii declaraiilor i a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de ntreprindere conform criteriilor i condiiilor prevazute n schema de ajutor de stat. Reprezentanii Ministerului Finanelor Publice efectueaz verificarea parcurgnd urmtoarele etape: 1. Dup nregistrarea Cererii de plat a ajutorului de stat nsoit de documentele justificative, se procedeaz la verificarea acestora din punct de vedere al legalitii i conformitii n raport de prevederile schemei de ajutor de stat, de alte prevederi legale incidente i de datele ce au stat la baza emiterii Acordului pentru finanare. 2. n cazul n care se constat lipsa unor documente sau neconcordane ntre datele i informaiile transmise, se transmite o solicitare de completare a Cererii de plat a ajutorui de stat sau returnarea documentaiei n vederea refacerii, dup caz. 3. Se comunic perioada de control ntreprinderii beneficiare. 4. Echipa de control se deplaseaz la sediul social i/sau punctul de lucru al ntreprinderii. Persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea are obligaia de a participa i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat proiectul de investiii. Pe durata efecturii controlului la faa locului, echipa de control trebuie s aib acces la toate documentele n original ale ntreprinderii, care s ateste ndeplinirea condiiilor impuse de prezenta schem. La momentul verificrii la faa locului, ntreprinderea trebuie s prezinte toate documentele n original, ndosariate n ordinea n care copiile au fost anexate Cererii de plat a ajutorului de stat. 5. Echipa de control verific la faa locului urmtoarele: - conformitatea copiilor documentelor anexate la Cererea de plat a ajutorului de stat, cu exemplarele n original; - realizarea investiiei i a locurilor de munc create ca urmare a realizrii investiiei. - efectuarea cheltuielilor eligibile de ctre ntreprindere n conformitate cu Acordul pentru finanare, precum i nregistrarea n evidenele contabile; - ndeplinirea obligaiilor asumate la obinerea Acordului pentru finanare, precum i a prevederilor cuprinse n schema de ajutor de stat. 6. n urma verificrii efectuate, echipa de control ntocmete o Not de constatare unilateral care fundamenteaz propunerea de decontare/decontare parial/nedecontare a cheltuielilor eligibile efectuate, n limita valorii ajutorului de stat aprobat prin Acordul pentru finanare.

43

ATENIE! Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor pli compensatorii. Virarea efectiv a ajutorului de stat se face de ctre Ministerul Finanelor Publice, n termen de maximum 45 de zile lucrtoare de la data la care cererea de de plat a ajutorului de stat este considerat complet n sensul prevederilor schemei de ajutor de stat, n contul 50.70 Disponibil din subvenii i transferuri, deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat.

6. MODIFICAREA PLANULUI INVESTIII I/SAU DE CREARE DE LOCURI DE MUNC


Conform prevederilor art. 20, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, n cazul n care Planul de investiii i/sau Planul de creare a locurilor de munc nregistreaz modificri pe parcursul implementrii proiectului de investiii, ntreprinderea are obligaia de a informa Ministerul Finanelor Publice n termen de 10 zile lucrtoare n legtur cu aceste modificri anexnd o fundamentare tehnico-economic i urmatoarele documente: Certificat constatator, n original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul unde i are sediul ntreprinderea, n care s se menioneze urmtoarele informaii: - datele de identificare, - codul unic de nregistrare, - asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, - domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, - punctele de lucru ale ntreprinderii i - data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul acesteia, Situaii financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar n copie, dup caz, Planul de investiii cu indicarea, dup caz, a componentei ITC de minim 20% din valoarea acestuia, modificat, dup caz, Planul de creare a locurilor de munc, modificat, dup caz, Planul de afaceri din care s rezulte viabilitatea investiiei pentru care se solicit finanarea i eficiena economic a ntreprinderii, modificat, dup caz, Document care atest situaia juridic a locaiei unde se realizeaz investiia, Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante, n original sau n copie legalizat, Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fr debite restante n original sau n copie legalizat, mputernicire semnat i tampilat de reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante, n cazul n care o alt persoana dect aceasta semneaz aplicatia pentru finanare, 44

Actul de identitate al persoanei mputernicite s semneze cererea de acord pentru finanare, n copie, Opisul cu documentele anexate solicitrii de modificare a planului de investiii i/sau planul de creare a locurilor de munc. ATENIE!

Sunt permise maximum dou modificri ale planului de invesitii i/sau planului de creare a locurilor de munc pe parcursul implementrii proiectului de investiii. Ministerul Finanelor Publice analizeaz documentaia primit, aplic, dup caz, procedura prevzut la art. 15 din H.G. nr. 797/2012 i verific la faa locului situaia existent. Astfel: n situaia n care se constat c sunt ndeplinite n continuare toate condiiile prevzute de schema de ajutor de stat, inclusiv cu respectarea ncadrrii n bugetele anuale ale schemei i nivelul intensitii ajutorului de stat nu se modific, se consider c acordul pentru finanare i menine valabilitatea; n situaia n care se constat c nu mai sunt ndeplinite condiiile prevzute de prezenta schem, acordul pentru finanare se revoc, ntreprinderea beneficiar urmnd a fi notificat printr-o Scrisoare de revocare.

7. MONITORIZAREA OBLIGAIEI DE MENINERE A INVESTIIEI I A LOCURILOR DE MUNC, PRECUM I A STADIULUI REALIZRII CONTRIBUIEI LA DEZVOLTAREA REGIONAL
ntreprinderea are obligaia de a menine investiia i locurile de munc create pentru o perioad de cel puin 5 ani de la finalizarea acesteia, respectiv de la data efecturii primei pli a ajutorului de stat aferent fiecrui loc de munc creat. n perioada de monitorizare, anual pn la data de 30 iunie, ntreprinderea transmite Ministerului Finanelor Publice, pe baza ultimelor situaii financiare ncheiate i nregistrate la autoritile competente, informaii privind: meninerea investiiei iniiale, conform Anexei nr. 8 la H.G. nr. 797/2012; realizarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional, conform Anexei nr. 9 la H.G. nr. 797/2012; meninerea locurilor de munc, conform Anexei nr. 10 la H.G. nr. 797/2012; scrisoarea de garanie, definit la art. 2 lit. o) din H.G. nr. 797/2012. alte condiii astfel cum au fost prevzute n cuprinsul Acordului pentru finanare.

Conform prevederilor art. 21 din H.G. nr. 797/2012, Ministerul Finanelor Publice verific anual meninerea investiiei, precum i meninerea locurilor de munc pe o perioad de 5 ani de la finalizarea acesteia, respectiv de la data efecturii primei pli a ajutorului de stat aferent fiecrui loc de munc creat. ntreprinderea va fi ntiinat de ctre Ministerului Finanelor Publice cu privire la perioada efecturii verificrii. 45

ntreprinderea are obligaia de a permite accesul reprezentanilor Ministerului Finanelor Publice n locaiile ntreprinderii i de a pune la dispoziia acestora toate documentele necesare verificrii meninerii investiiei i a locurilor de munc conform prevederilor schemei de ajutor de stat. ATENIE! n cazul n care, n termenul de 5 ani pentru meninerea investiiei, se constat uzura moral a activelor aferente planului de investiii, ca urmare a evoluiei tehnologice, este permis nlocuirea acestora cu condiia ca activitatea economic s se desfoare n continuare n regiunea n cauz.

ATENIE! n termen de 30 de zile de la ncheierea perioadei de monitorizare, ntreprinderea are obligaia de a transmite Ministerului Finanelor Publice un raport de expertiz tehnic elaborat de un expert independent din care s rezulte meninerea investiiei.

8. REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANARE


Conform prevederilor art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, Ministerul Finanelor Publice aplic msurile necesare revocrii acordului de finanare n situaia n care ntreprinderea: nu a demarat investiia i nu a informat Ministerul Finanelor Publice n acest sens n termen de maximum 3 luni de la data comunicarii acordului pentru finanare. modific planul de investitii i/sau planul de creare a locurilor de munc fr respectarea obligaiei de informare a Ministerul Finanelor Publice n termenul legal de 10 zile lucrtoare cu anexarea unei fundamentri tehnico-economice i a documentelor prevzute la art. 13, alin. (1) modificate corespunztor; nu realizeaz planul de creare a locurilor de munc; nu respect obligaia de a menine investiia i locurile de munc create pentru o perioad de cel puin 5 ani de la finalizarea acesteia, respectiv de la data primei pli a ajutorului de stat aferent fiecrui loc de munc creat; intr n procedur de faliment sau i suspend activitatea; nu a ndeplinit condiia de a realiza o component ITC de minimum 20% din planul de investiii sau nu a realizat o investiie inovativ; nu prezint scrisoarea de garanie conform prevederilor art. 18, alin. (2), lit. e); nu respect obligaiile prevzute la art. 21, alin. 2 i alin. 3, din H.G. nr. 797/2012, respectiv:

46

- ntreprinderea nu transmite Ministerului Finanelor Publice, n perioada de monitorizare, anual pn la data de 30 iunie, pe baza ultimelor situaii financiare ncheiate i nregistrate la autoritile competente, informaii privind: a) meninerea investiiei iniiale conform formularului prevzut n Anexa nr. 8 din H.G. nr. 797/2012; b) realizarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional conform formularului prevzut n Anexa nr. 9 din H.G. nr. 797/2012; c) meninerea locurilor de munc conform formularului prevzut n Anexa nr. 10 din H.G. nr. 797/2012; d) scrisoarea de garanie potrivit prevederilor art. 2 lit.(o) din H.G. nr. 797/2012. - ntreprinderea nu respect obligaia de a permite accesul reprezentanilor Ministerului Finanelor Publice n locaiile ntreprinderii i de a pune la dispoziia acestora toate documentele necesare verificrii meninerii investiiei i a locurilor de munc conform prevederilor H.G. nr. 797/2012. n situaiile menionate mai sus, Ministerul Finanelor Publice notificat ntreprinderea beneficiar printr-o Scrisoare de revocare. ATENIE! Revocarea acordului pentru finanare presupune anularea ajutorului de stat aprobat i, n unele cazuri, recuperarea total a ajutorului de stat pltit, n condiiile prevzute la art. 22, alin. (3). Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include i dobnda aferent, datorat de la data plii pn la data recuperrii. Rata dobnzii aplicabile este cea stabilit potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art.93 din Tratatul de instituire a CE, publicat Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 83 din 27 martie 1999, cu modificrile ulterioare. Sumele recuperate reprezint venituri ale bugetului de stat i se vireaz n contul 20.36.01.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate.

8.1. Recuperarea total a ajutorului de stat pltit


Revocarea acordului pentru finanare n situaiile de mai jos determin aplicarea msurilor necesare n vederea recuperrii totale a ajutorului de stat pltit. Conform prevederilor art. 22, alin. (3), revocarea acordului pentru finanare presupune anularea ajutorului de stat aprobat i determin aplicarea msurilor necesare n vederea recuperrii totale a ajutorului de stat pltit n urmtoarele situaii: modific planul de investitii si/sau planul de creare a locurilor de munc fr respectarea obligaiei de informare a Ministerul Finanelor Publice n termenul legal de 10 47

zile lucrtoare cu anexarea unei fundamentri tehnico-economice i a documentelor prevzute la art. 13, alin. (1) din H.G. nr. 797/2012, modificate corespunztor; nu realizeaz planul de creare a locurilor de munc; nu respect obligaia de a menine investiia i locurile de munc create pentru o perioad de cel puin 5 ani de la finalizarea acesteia, respectiv de la data primei pli a ajutorului de stat aferent fiecrui loc de munc creat; intr n procedur de faliment sau i suspend activitatea; nu a ndeplinit condiia de a realiza o component ITC de minimum 20% din planul de investiii sau nu a realizat o investiie inovativ; nu prezint scrisoarea de garanie conform prevederilor art. 18, alin. (2), lit. e); nu respect obligaiile prevzute la art. 21, alin. 2 i alin. 3, din H.G. nr. 797/2012, respectiv: - ntreprinderea nu transmite Ministerului Finanelor Publice, n perioada de monitorizare, anual pn la data de 30 iunie, pe baza ultimelor situaii financiare ncheiate i nregistrate la autoritile competente, informaii privind: a) meninerea investiiei iniiale conform formularului prevzut n Anexa nr. 8 din H.G. nr. 797/2012; b) realizarea contribuiei ntreprinderii la dezvoltarea regional conform formularului prevzut n Anexa nr. 9 din H.G. nr. 797/2012; c) meninerea locurilor de munc conform formularului prevzut n Anexa nr. 10 din H.G. nr. 797/2012; d) scrisoarea de garanie potrivit prevederilor art. 2 lit.(o) din H.G. nr. 797/2012. - ntreprinderea nu respect obligaia de a permite accesul reprezentanilor Ministerului Finanelor Publice n locaiile ntreprinderii i de a pune la dispoziia acestora toate documentele necesare verificrii meninerii investiiei i a locurilor de munc conform prevederilor H.G. nr.797/2012.

8.2. Recuperarea proporional a ajutorului de stat pltit


Conform prevederilor art. 22 alin. (4) din H.G. nr. 797/2012, ajutorul de stat pltit se recupereaz proporional cu gradul de nerealizare n cazul n care ntreprinderea: nu pltete efectiv contribuia la dezvoltarea regional conform acordului pentru finanare; nu menine numrul de locuri de munc create conform planului de creare a locurilor de munc, dar continu s se ncadreze n condiia crerii a cel puin 200 de locuri de munc; angajeaz salariai disponibilizai de o ntreprindere asociat, dar continu s se ncadreze n condiia crerii a cel puin 200 de locuri de munc.

48

9. TRANSMITEREA I PSTRAREA DOCUMENTELOR REFERITOARE LA AJUTORUL DE STAT ACORDAT NTREPRINDERILOR N BAZA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
Conform prevederilor art. 24, alin. (2), ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat are obligaia s pstreze timp de 10 ani de la data comunicrii acordului pentru finanare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit n cadrul schemei. Conform prevederilor art. 25, alin. (1), toate documentele transmise Ministerului Finanelor Publice de ctre ntreprindere trebuie prezentate n limba romn. n cazul documentelor depuse ntr-o limba strin, ntreprinderea va prezenta aceste documente nsoite de traduceri n limba romn certificate de catre traductori autorizai.

Modelul privind Scrisoarea angajant este prezentat n anex la prezentul Ghid.

Anexele nr. 1-10 care fac parte integrant din HG 797/2012 sunt prezentate n Anexele la prezentul Ghid.

49

Anexa nr. 1 - Model de Scrisoare angajant

Model de Scrisoare angajant


Banca __________ [antet banc] Nr. __________/__________ Ctre: __________ [date identificare solicitant scrisoare de confort] n atenia: __________ [reprezentant solicitant] SPRE TIIN: Ministerul Finanelor Publice SCRISOARE DE CONFORT ANGAJANT Prin prezenta, Banca, cu sediul n __________ nregistrat n registrul comerului cu nr. J/__________ i CUI__________reprezentat prin dl./dna__________n calitate de __________, confirmm c pentru __________ [numele firmei solicitante], s-a/s-au aprobat o facilitate/facilitile de creditare n sum total de __________RON/EUR [numit in continuare Facilitatea/Facilitile] (F1 n valoare de __________ pe termen de __________ luni, F2 n valoare de __________ pe termen de __________ luni, etc.)7 pentru realizarea proiectului , __________, propus pentru finanare n cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, instituit prun H.G. nr. 797/2912. Facilitatea/facilitile de creditare va/vor fi pus/puse la dispoziia clientului dup prezentarea de ctre acesta la banc a Acordului pentru finanare emis de Ministrul Finanelor Publice pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru proiectul anterior menionat, conform termenilor i condiiilor contractului de credit care se ncheie ntre Banc i Client. n condiiile n care, ntre data emiterii prezentei Scrisori de confort i data prezentrii de ctre client a Acordului de finanare emis de Ministrul Finanelor Publice intervin situaii de natura: - schimbri la nivelul situaiei patrimoniale, modificri la nivelul datelor financiare ale societii (nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale bncii n termeni de rentabilitate / solvabilitate / grad de ndatorare / lichiditate / etc.), - modificri semnificative la nivelul structurii acionariatului sau managementului, etc - modificri majore n parametrii proiectului, - imposibilitatea constituirii garaniilor agreate iniial cu banca i nici a unei alte structuri de garanii agreate de banc, care s fac inacceptabil pentru Banc punerea la dispoziie a Facilitii/Facilitilor, Banca va notifica Ministerul Finanelor Publice i Solicitantul n cel mai scurt timp asupra refuzului acordrii Facilitii/Facilitilor. Prezenta Scrisoare de confort servete ca document justificativ care atest capacitatea de co-finanare a Solicitantului pentru proiectul anterior menionat. O copie a Acordului pentru finanare va fi transmis Bncii de ctre Solicitant n termen de cel mult cinci zile lucrtoare de la data ncheierii acestuia. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire. Semntura __________ [reprezentantul bncii] i stampila __________ [bncii] Data__________

Dac este cazul, se vor preciza distinct valorile i termenele pentru fiecare facilitate .

50

Anexa nr. 2 Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat

Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat

Cod CAEN C C11 C12 D J 582 J 61 J 62 J 63 M 72

Denumire activitate Industria prelucrtoare, cu excepia: Fabricarea buturilor Fabricarea produselor din tutun Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Activiti de editare produse software Telecomunicaii Activiti de servicii n tehnologia informaiei Activiti de servicii informatice Cercetare-dezvoltare

51

Anexa nr. 3 Indicatori cantitativi i calitativi pe baza crora se evalueaz eficiena economic a ntreprinderii

INDICATORI cantitativi i calitativi pe baza crora se evalueaz eficiena economic a ntreprinderii


Nr. Crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Indicatori Factori cantitativi Rata de solvabilitate general Rsg = Active totale / Datorii totale Rata de solvabilitate financiar Rsf = Active totale / Datorii financiare totale8 Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri) Trendul rezultatului net Trn = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente - Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent) / Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent n valoare absolut Rata lichiditii curente Rlc = ( Active curente / Datorii curente ) Lichiditate imediat Rlr = (Active curente Stocuri)/ Pasive curente Indicatorul gradului de ndatorare9 Igi = (Capital mprumutat / Capital propriu) x100 sau Igi = (Capital mprumutat / Capital angajat) x100 Rata rentabilitii economice Re = (Profit brut/ Active totale )x100 Rata rentabilitii financiare Rf = (Profitul net / Capitaluri proprii ale ntreprinderii)x100 Factori calitativi Asigurarea resurselor financiare necesare derulrii investiiei Limitele indicatorilor 3,00 > Rsg> 1,66 Rsf> 2 Rca 2,5% Trn 0%

1.5 1.6 1.7

2,00 (Rlc ) 1,00 1,00 (Rlr) 0,65 60 %> ( Rig ) > 50 %

1.8 1.9 2. 2.1

Superioar ratei inflaiei Superioar ratei medii a dobnzii de pia

Datoriile financiare totale cuprind: credite bancare pe termen lung i scurt; alte mprumuturi i datorii asimilate; dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate 9 Capital mprumutat = credite peste un an; capital angajat = capital mprumutat + capital propriu
8

52

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2.7

Poziia pe pia i experiena n domeniu a acionarului majoritar Contribuia investitiei la mbuntirea standardelor de protecie a mediului Contribuia ntreprinderii la creterea economic i dezvoltarea regional Implicarea ntreprinderii n diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitii din zona unde se realizeaz investiia Prezentarea potenialelor parteneriate cu coli tehnice, universiti n vederea dezvoltrii unor proiecte de cercetaredezvoltare sau formare profesional specific Prezentarea potenialului investiiei de atragere a altor investiii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltrii activitii altor ntreprinderi din regiune

53

Anexa nr. 4 Cerere de Acord pentru finanare

Data nregistrrii______________________ Numrul nregistrrii__________________

CERERE DE ACORD PENTRU FINANARE Subscrisa___________________avnd datele de identificare menionate la punctul I reprezentat legal prin domnul/doamna________________avnd calitatea de_______________solicit finanarea n condiiile prevederilor Schemei pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 797/2012. I. Prezentarea ntreprinderii Denumirea ntreprinderii:__________________________________________________ Adresa:_____________________, cod potal_________________________________ Telefon:_____________________, fax_______________________________________ E-mail:________________________________________________________________ Data nregistrrii ntreprinderii:_____________________________________________ Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului:_____________________________ Codul de identificare fiscal:_______________________________________________ Forma juridic:__________________________________________________________ Capitalul social:_______________________________________lei, deinut de: - persoane fizice: _______________________________________________%; - societi comerciale mari10:_______________________________________%. Obiectul principal de activitate:_____________________________________________ Cod CAEN:____________________________________________________________ Obiectul secundar de activitate11:___________________________________________ Cod CAEN:____________________________________________________________ II. Prezentarea situaiei actuale a ntreprinderii : a) Date din situaiile financiare aferente ultimului exerciiu financiar ncheiat, nregistrate la autoritile competente, dup caz: - numrul mediu scriptic anual de personal:______________________________ - cifra de afaceri _________________________________________________ lei - valoare active totale12:__________________________________________ __ lei b) Prezentarea numrului mediu de salariai angajai direct de ntreprindere calculat ca numr mediu de salariai pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei depunerii cererii de acord pentru finanare _______________________________
Societatea mare este acea societate comercial care are numrul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifr de afaceri anual net de peste 50 milioane euro, echivalent n lei, ori deine active totale care depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimelor situaii financiare anuale aprobate. 11 Se completeaz dac finanarea se solicit pentru obiectul secundar de activitate. 12 Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans.
10

54

III. Prezentarea succint a investiiei pentru care se solicit finanare n cadrul schemei ___________________________________________________ Prezentarea costurilor eligibile si a finanrii solicitate Valoarea cheltuielilor Valoarea finanrii solicitate eligibile -lei- leiAn I An II An III Total An I An II An III Total Costuri salariale cu locurile de munc aferente investiiei calculate pe o perioad de 2 ani V. Declaraie pe propria rspundere IV.

Subsemnatul/Subsemnata,__________________________________________, identificat/identificat cu actul de identitate seria _______ nr. ____________, eliberat de _____________ la data de _______________, cu domiciliul n localitatea _________________, str. ____________ nr. _________, bl. ______, sc. __________, ap. ____________, sectorul/judeul _________, n calitate de reprezentant legal al ntreprinderii_____________, declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete. neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii. Declar pe propria rspundere c ntreprinderea:

nu se afl n procedur de executare silit; nu se afl n reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special; nu are activitile suspendate sau nu se afl n alte situaii similare reglementate de lege; mpotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, c acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare; ntreprinderea nu a beneficiat i nu beneficiaz de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleai costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme; ntreprinderea nu va angaja salariai disponibilizai de o ntreprindere asociat.
Numele:_______________________________ Funcia:_______________________________ Semntura autorizat i tampila solicitantului13:___________________________ Data semnrii:__________________________

Toate cererile depuse pentru aceast schem vor fi semnate de aceeai persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

13

55

Anexa nr. 5 Cerere de plat a ajutorului de stat

Data nregistrrii__________________ Numrul nregistrrii _______________

CERERE DE PLAT A AJUTORULUI DE STAT Subscrisa, _________, avnd datele de identificare menionate la punctul I, reprezentat legal prin domnul/doamna___________, avnd calitatea de _________, identificat() cu actul de identitate seria _______nr. __________ eliberat de __________ la data de ________, cu domiciliul n localitatea ___________, str. _____________ nr. _______, bl. _______, sc. _________, ap. ______, sectorul/judeul ___________, cod potal _________, solicit plata ajutorului de stat, n sum de __________, n baza Acordului pentru finanare nr. _________din data de __________, i n condiiile prevederilor Schemei pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 797/2012. I Datele de identificare ale ntreprinderii: Denumirea ntreprinderii:__________________________________________________ Data nregistrrii ntreprinderii: _____________________________________________ Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului:_____________________________ Codul de identificare fiscal:_______________________________________________ Adresa:_______________________________________________________________ Telefon:_______________Fax ____________E-mail____________________________ Cod IBAN ______________, deschis la Trezoreria______________________________ Anexez la prezenta formularul de decont nsoit de documentele justificative conform prevederilor schemei de ajutor stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional prin utilizarea tehnologiilor noi i crearea de locuri de munc. II. Declaraie pe propria rspundere Subsemnatul/Subsemnata,__________________________________________, identificat/identificat cu actul de identitate seria _______ nr. ____________, eliberat de _____________ la data de _______________, cu domiciliul n localitatea _________________, str. ____________ nr. _________, bl. ______, sc. __________, ap. ____________, sectorul/judeul _________, n calitate de reprezentant legal al ntreprinderii_____________, declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete. neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii. Declar pe propria rspundere c ntreprinderea:

nu se afl n procedur de executare silit;

56

nu se afl n reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special; nu are activitile suspendate sau nu se afl n alte situaii similare reglementate de lege; mpotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, c acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare; ntreprinderea nu a beneficiat i nu beneficiaz de ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pe alte scheme pentru aceleai costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme; ntreprinderea nu a angajat salariai disponibilizai de o ntreprindere asociat.

Numele:_______________________________ Funcia:_______________________________ Semntura autorizat i tampila solicitantului14:___________________________ Data semnrii:__________________________

Toate cererile depuse pentru aceast schem vor fi semnate de aceeai persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

14

57

Anexa nr. 6 Formular de decont


FORMULAR DECONT
ntreprinderea:... Luna 0 Nr. 1 Obligaii de plat Salarii Contribuii brute angajator realizate -lei-lei3 4 Plat*) Total -leiObiectul plii Document de plat nr./data Valoare plat Extras de cont nr./dat a 9 Ajutor de stat solicitat**) -lei10

Costul salarial

-lei2 5=3+4 6 7 8 Costul salarial pe 1 ntreprindere Costul salarial cu Luna locurile de munc 2 nou create (Cheltuieli eligibile) Costul salarial pe 1 ntreprindere Costul salarial cu Luna locurile de munc 2 nou create (Cheltuieli eligibile) Costul salarial pe ntreprindere Costul salarial cu Total locurile de munc nou create (Cheltuieli eligibile) *)Cuprinde totalul pltilor aferente costurilor salariale pe ntreprindere **)Se calculeaz prin aplicarea procentului intensitii la cheltuieli eligibile - cost salarial cu locurile de munc nou create Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ...... Funcia: ... Data semnrii: ...

58

Not: Formularul de decont este nsoit de urmtoarele documente15, n copie: - Stat de plat pe ntreprindere semnat de salariai i de reprezentantul legal al ntreprinderii; - Stat de plat pentru locurile de munc nou create aferente investiiei iniiale semnat de salariai i de reprezentantul legal al ntreprinderii; - Instrumente de plat prin banc a contribuiilor obligatorii la asigurri sociale, a impozitului pe salarii i a salariilor nete inclusiv reineri; - Extrase de cont care certific efectuarea plilor care poart tampila bncii emitente; - Declaraii privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit depuse la organele abilitate; - Fiele conturilor n care se nregistreaz cheltuielile cu salariile; - Registrul general de eviden a salariailor indicnd poziiile corespunztoare salariaiilor care ocup locurile de munc nou create; - Situaie centralizatoare referitoare la contribuia ntreprinderii aferent investiiei la dezvoltarea regional prin plata impozitului pe salarii i a contribuiilor la asigurri sociale.

Toate copiile vor purta meniunea conform cu originalul i vor fi semnate de reprezentantul legal al ntreprinderii i tampilate.

15

59

Anexa nr. 7 Formular privind stadiul crerii i meninerii locurilor de munc

FORMULAR PRIVIND STADIUL CRERII I MENINERII LOCURILOR DE MUNC

Numr mediu de salariati pe ultimele 12 luni la data depunerii cererii de acord pentru finanare

Numr mediu de salariati pe ultimele 12 luni la data depunerii cererii de plat

Locuri de munc conform planului de creare a locurilor de munc n perioada.....

Locuri de munc efectiv create la data depunerii cererii de plat

Gradul de implementare a planului de creare a locurilor de munc la data depunerii cererii de plat 4=3/2

Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ... Funcia: ... Data semnrii: ...

60

Anexa nr. 8 Formular privind realizarea investiiei

FORMULAR PRIVIND REALIZAREA INVESTIIEI

Nr. crt. 0

Denumire activ 1

Nr. inventar 2

Valoare, nregistrat n contabilitate fr TVA -lei3

Factura nr./data 4

Document de plat 5

Extras de cont 6

Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ... Funcia: ... Data semnrii: ......

61

Anexa nr. 9 Formular privind meninerea investiiei

FORMULAR PRIVIND MENINEREA INVESTIIEI

Nr. crt.

Denumire activ

Nr. inventar 2

Valoare, nregistrat n contabilitate fr TVA -lei3

Informaii privind nlocuirea activelor aferente planului de investiii 4

Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ... Funcia: ... Data semnrii: ...

62

Anexa nr. 10 Formular privind contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional


FORMULAR PRIVIND CONTRIBUIA NTREPRINDERII LA DEZVOLTAREA REGIONAL
Nr. crt. Contribuia ntreprinderii la dezvoltarea regional An de raportare Obiectul plii Plata Document de plat nr./data Valoare plat -leiExtras de cont nr./data

1.

Contribuii angajator total, din care: - CAS - omaj - sntate - concedii i indemnizaii

fond garantare - accidente 2. Contribuii angajat total, din care: - CAS - omaj - sntate - impozit 3. 4. 5. Impozit profit Impozit dividende Taxe impozite locale TOTAL: pe pe i

Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ... Funcia: ... Data semnrii: ... 63

Anexa nr. 11 Formular privind meninerea locurilor de munc


F ORMULAR PRIVIND MENINEREA LOCURILOR DE MUNC ntreprinderea:... Nr. angajai pe ntreprinde re/ locuri de munc nou create 1 Obligatii de plata Salarii brute realizate -leiContribuii angajator -lei4 Total -lei5=3+4 Obiectul plii 6 Plata*) Document de plat nr./data 7 Valoare plat -lei8 Extras de cont nr./data 9

Luna

Costul salarial

2 3 Costul salarial pe ntreprindere Costul salarial cu Luna locurile de munc nou create (Cheltuieli eligibile) Costul salarial pe ntreprindere Costul salarial cu Luna locurile de munc nou create (Cheltuieli eligibile) Costul salarial pe ntreprindere Costul salarial cu Total locurile de munc nou create (Cheltuieli eligibile) *)Cuprinde totalul plilor aferente costurilor salariale pe ntreprindere Numele: .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului: ...... Funcia: ... Data semnrii: ...

64