Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect Management Regularizare de Rau

Antemasuratoare
Numar Criteriu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Simbol Articol
TSG02A1
TSC37A1
TSC02A1
TRA01A
TSE04A1
TSE06A1
TSE06A1
TSE04A1
TSE04A1
TSH06A1
TSA01E01
TSD16A1
TSD16A1
IFB06A1
CZ0204A1
IFB02A1

TSA01E01
CB02A01
CZ0106B01
CA01C03
TSD16A1
TSD16A1
CZ0204A01
IFB06A1
TRA01A20
TRB01C13

Denumire Resursa
Decopertare strat vegetal
Sapare in groapa de imprumut 60% cu autoscraperul
Sapare in groapa de imprumut 40% cu excavatorul
Transportul pamantului cu autobasculanta la 5Km distanta
Imprastierea pamantului cu buldozerul
Udarea pamantului pentru compactare
Compactarea pamantului
Nivelarea taluzului
Nivelarea coronament dig
Inierbare taluz pentru protectie
Sapaturi manuale de pamant
Strat de balast (la radier protectie)
Strat de piatra de rau (la radier)
Strat filtrant pe taluz
Pereu zidit din piatra bruta
Preparare mortar de ciment M100-Z
Rostuire pereu
Umplere saci cu lest
Asezarea sacilor lestati
Folie polietilena de protectie( sub saci)
Sapaturi manuale de pamant
Cofraj pentru Beton
Beton simplu B200 preparare
Beton simplu B200 turnare
Strat filtrant sub pereu zidit la radier
Strat filtrant sub pereu zidit la taluz
Preparare mortar de ciment M100-Z
Zidarie la pereu din piatra bruta
Transport materiale la 20Km cu autobasculanta
Transport materiale la 30m cu roaba

are de Rau

Unitate de Masura

Simbolul

Cantitatea

100
100
100
1
100
100
100
100
100
100
1
1

m2
m3
m3
tona
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m3

287.99
2735.964
1823.976

1
1
1

m2
m3
m2

1
1
1
1

m3
m2
m3
m3

m3

1
1

tona
tona

Regularizare Datele d
Tehnologia de lucru

DIG

CONSOLIDARE

RUPERE PANTA

Variabila

Ld[m]

2000

2200

2100

2000

1800

b[m]

4.5

4.2

4.3

h[m]

2.2

2.1

2.4

2.7

1.75

1.75

1.5

1.25

1.25

hc[m]

3.5

3.8

3.2

3.6

d[cm]

30

35

35

30

30

d1[cm]

10

15

15

12

12

m1

1.5

1.75

1.75

lc[m]

200

180

175

190

220

b1[cm]

40

45

50

45

55

hrp[cm]

80

75

70

80

75

b2[cm]

75

75

80

75

80

l1[m]

3.5

3.4

3.2

l2[m]

5.5

5.5

5.75

egularizare Datele de Calcul


Varianta
6

10

11

12

13

14

1900

1700

2000

2100

2100

1900

1800

1900

2000

4.1

4.5

4.4

4.1

4.3

4.2

2.5

2.1

2.4

2.1

2.2

2.3

2.1

2.25

1.75

1.75

1.5

1.5

1.75

1.5

1.5

0.75

0.75

1.25

0.75

3.1

3.4

3.3

3.5

3.1

2.9

35

35

35

35

30

30

30

35

35

15

15

12

15

12

12

10

12

12

2.25

1.5

1.5

1.75

1.75

1.75

1.5

1.5

170

180

175

185

195

205

210

205

180

40

45

50

55

55

50

45

50

50

75

70

65

65

70

65

60

65

65

75

75

75

80

80

80

75

80

80

3.4

3.1

3.5

3.2

3.3

3.5

3.1

5.8

5.5

5.5

5.8

5.8

15

16

2100

2200

4.2

4.4

2.3

2.4

1.75

1.5

1.25

3.1

2.9

35

35

15

15

1.75

1.75

175

205

45

55

60

75

75

85

3.2

3.5

1:n
2.625

Aria Dig de paman


1:m
b
h
4.232
4
2.1

l
9.25

L
2100

Calculul ariei de lucrare de dig


Panta 1:n
Panta 1:m
Coronament
5512.5
8887.2
8400
Total panta
Total coronament
28799.4
16800

DCL
Articole de deviz
Nr.
Criteriu

Simbol Articol

a) UM si cantitatea
b) Denumire articol
c) Greutati Principale

TSG02A1

a)100 mp Ck=287.99
b)Curatirea terenului
c)0.000

TSC37A1

a)100 mc Ck=2735.964
b)Sapatura cu m-screp TEREX
c)0.000

TSC02A1

a)100 mc Ck=1823.976
b)Sapatura cu excavator
c)0.000

TRA01A

Transportul pamantului cu autobasculanta la 5Km distanta

TSE04A1

a)100 mp Ck=455.944
b)Nivelare teren cu buldozer la terasamant
c)0.000

TSE06A1

a)100 mp Ck=455.944
b)Pregatire platforma pamant udare
c)1.00

TSE06A1

a)100 mp Ck=455.944
b)Pregatire platforma pamant compactare
c)0.00

TSE04A1

a)100 mp Ck=287.994
b)Nivelare suprafata teren cu buldozer
c)0.00

10

TSE04A1

a)100 mp Ck=168
b)Nivelare platforma de terasament cu buldozer
c)0.00

11

TSH06A1

a)100 mp Ck=287.994
b)Imbracare taluz cu paman vegetal
c)0.00

TSA01E01

a)100 mc cantitatea mea


b)Sapaturi manuale in spatii intinse
c)0.00

TSD16A1

a)100 mc cantitatea mea


b)Strat de repartitie din balast
c)43.90

12

13

14

Strat de piatra de rau (la radier)

15

Strat filtrant pe taluz

16

IFB06

Pereu zidit din piatra bruta

17

CZ0204A1

Preparare mortar de ciment M100-Z

18

IFB02A1

Rostuire pereu

19

Umplere saci cu lest

20

Asezarea sacilor lestati

21

Folie polietilena de protectie( sub saci)

12

TSA01E01

a)100 mc cantitatea mea


b)Sapaturi manuale in spatii intinse
c)0.00

23

CB02A01

Cofraj pentru Beton

24

CZ0106B01

Beton simplu B200 preparare

25

CA01C03

Beton simplu B200 turnare

26

Strat filtrant sub pereu zidit la radier

27

28

Strat filtrant sub pereu zidit la taluz

CZ0204A01

29

Preparare mortar de ciment M100-Z

Zidarie la pereu din piatra bruta

30

TRA01A20

Transport materiale la 20Km cu autobasculanta

31

TRB01C13

Transport materiale la 30m cu roaba

DCL
PU
a) Materiale
b) Manopera
c) Utilaje
d) Transport CF
4
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)0.00
c)737.00
d)0.00
a) 0.000
b)0.00
c)333.00
d)0.00
a) 0.000
b)0.00+D14
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)0.00
c)10.40
d)0.00
a) 1.00
b)87.40
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)0.00
c)69.00
d)0.00

Valori de deviz pentru


Transport
Materiale
Manopera
Utilaje
TOTAL
CF
(col. 3 a x (col. 3 a x col. 4 (col. 3 a x col. (col. 5+ col.
(col. 3 a x
col. 4 a)
a)
4 c)
6+col. 7)
col. 4 d)
5
6
7
8
9

Greutati
totale ale
materialelor
principale
(col. 3 a x col. 3 c)
10

a) 0.000
b)0.00
c)14.90
d)0.00
a) 0.000
b)0.00
c)14.90
d)0.00
a) 0.000
b)2.62
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)6.55
c)0.00
d)0.00
a) 43.90
b)12.20
c)5.64
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00

a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)6.55
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00

a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00
a) 0.000
b)55.90
c)0.00
d)0.00

Extrasul de materiale
Simbol
articol
TSD16A1
IFB06A1
CZ0204A1
IFB02A1
CB02A01
CZ0106B01

UM Cantitatea
1
1
1
1
1
1

Ciment [Kg]
NC
CT

Nisip [mc]
NC CT

324
324

0.077
1.2
1.2

347

0.959

Pietris [m]
NC
CT

0.382

Materialele
Balast sortat [mc]
Piatra bruta [Kg]
NC
CT
NC
1.25
237

lele
Piatra bruta [Kg]
CT

Lemn [mc]
NC
CT

Bolovani de rau [mc]


NC
NT
0.158

0.0022

Calculul productivitatii muncii


Nr. Criteriu

Simbol Articol

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TSG02A1
TSC37A1
TSC02A1
TRA01A
TSE04A1
TSE06A1
TSE06A1
TSE04A1
TSE04A1
TSH06A1
TSA01E01
TSD16A1

100
100
100
1
100
100
100
100
100
100
1
1

TSD16A1
IFB06A1
CZ0204A1
IFB02A1

1
1
1

TSA01E01
CB02A01
CZ0106B01
CA01C03
TSD16A1
TSD16A1
CZ0204A01
IFB06A1
TRA01A20
TRB01C13

1
1
1
1

1
1
1

Cantitatea

NT
man
6.58

mec

Volume de munca
man
mec

OBS
sapator