Sunteți pe pagina 1din 75

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE NTREBARI 1) Organele de conducere CECCAR Organele de conducere ale CECCAR sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior

al Corpului si Biroul Permanent al Consiliului Superior. La filiale, organele de conducere sunt: AG, CFilialei, BP al acesteia. Activitatea CECCAR si a filialelor sale se controleaza de catre cenzori alesi, de CN si respectiv de AG. 2) Conceptul de integritate Integritatea presupune ca un profesionist contabil sa fie drept, sincer, corect, in realizarea sarcinilor profesionale; sa nu se asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca : - Contin informatii false sau induc in eroare Contin informatii eronate Omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare

3) Necesitatea organismelor profesionale Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de calitate. Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism national al profesiei contabile trebuie: - Sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - Membrii sa fie profesionisti contabili; - Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili; - Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale. 4) Definiti profesia contabila Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: *Tinerea contabilitatii * Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare * Audit statutar * Alte lucrari de audit financiar contabil *Management financiar contabil * Servicii fiscale * Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor * Evaluari de intreprinderi si titluri * Alte servicii contabile si paracontabile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in

sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare. 5) Ce este IFAC? Federatia internationala a contabililor. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate. Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie: - Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie; - Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;. - Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii; - Sa fie solvable financiar si operational; - Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005. 6) Atributiile adunarii generale CECCAR Adunarea generala este organul de conducere si control al filialei si este compusa din toti membrii activi ai acesteia, inscrisi in Tabloul Corpului, si care sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale. Ia cunotiin. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei. Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul financiar expirat. Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitri a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprob lista experti1or contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator. Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si patru membri ai Comisiei de disciplina a filialei. Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori. Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S. Adopta lista membrilor de onoare ai filialei. Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de Hotarri ale C.S. 7) Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale nationale puternice care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

8) Rolul social al contabilului Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. 9) Enumerati 5 standarde emise de CECCAR Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale. Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile. Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii. Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor 10) Care sunt criteriile de apreciere a calitatii unei reglementari a profesiei Standardele de inalta calitate sunt importante, deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organele de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici. Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie: Proportionala Transparenta Sa nu fie impotriva competitiei Nediscriminatorie Precisa Segmentata in functie de tinta sa Implementata consecvent si just

Supusa unei examinari periodice

Serviciile de inalta calitate oferite de o profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale, inclusiv de etica, a competentelor si valorilor personale si a sietemelor de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente si sa se sprijine reciproc. 11) Necesitatea reglementarii profesiei contabile In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale , si anume: - Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor. Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de : a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii; b) conditiile de piata in care activeaza profesia; c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standard profesionale, tehnice; - adoptarea de reguli etice; - nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc 12) Ce este conferinta nationala Organele centrale de conducere ale C sunt : CN, CS, BP AL CS. CN este organul superior de conducere si de control al corpului. CN este constituita din membrii consiliilor filialeorC, ai Comisiilor Disciplinare, repr MFP, precum si reprezentanti din fiecare filiala, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1/100. 13) Lucrari pe care le poate face un expert contabil ( art 139 rof). Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil : acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale. b. Efectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea i inlaturarea dificultatilor unitatii. c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca: diagnostic-financiar; cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit si certificarea bilantului contabil. d. Efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale;

evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile. e. Efectuarea de expertize contabile: amiabile (la cerere); contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune. f. Executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung. g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor. h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic ; organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; analiza i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare.

14)

Conceptul de independenta

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Componentele independentei: 1. Independenta de spirit (in gndire): Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afectat judecata profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate. 2. Independenta in aparenta: reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistior contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului contabil. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const

exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil Obiectivitatea in profesia contabila Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natur a determina un tert sa puna la indoial obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional. n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz. 15) Competenta in profesia contabila Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea; mentinerea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen profesional care sa justifice asteptarie unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru. Dobndirea cere: inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;

perioada de practica in domeniu. Mentinerea cere: cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale. COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesara. In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist. 16) Rolul profesionistului contabil in apararea interesului public Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul . 17) Ce este CECCAR? CECCAR este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile prevazute de OG 65/1994 modificata. Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica, si are atributele unei persoane juridice: organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu, scop determinat. Prin utilitate publica se intelege ca este in serviciul comunitatii, nu este subordonat vreunei institutii a statului, apara interesele tuturor in cadrul legilor existente. Prin autonomie se intelege situatia celui care nu depinde de nimeni, care are libertate deplina in actiunile sale. Autonomia corpului face din acesta un un organism de autoreglementare in profesie, aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. 18) Sursele de finantare CECCAR. Sursele de finantare CECCAR sunt:Taxa de inscriere la examenul EC, CA; Taxa de inscriere in tabloul corpului; Cotizatiile anuale asupra veniturilor; Vanzari de publicatii proprii, donatii; Alte venituri 20. Titlul profesional de expert contabil EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c.c.m.u., avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii, asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport. 21. Cum se obtine titlul profesional de expert contabil Calitatea de EC se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: - contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor -audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7, si minim nota 6 la fiecare disciplina. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv; b) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala; Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta din :

- studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografii contabile, evaluarea intreprinderilor si audit financiar, - intrebari de judecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor. 22. Ce intelegeti prin confidentialitate in profesia contabila Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice formasubalterni sau colaboratori respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Confidentialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil in beneficiul sau personal sau al unui tert. Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale. n interesul publicului si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta. Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) cand divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire tersi) pot fi lezate; b)cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa,pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii; - profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 23. Care este aria de cuprindere a unei reglementari a profesiei contabile. De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; 2. Cerintele referitoare la educatia continua; 3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; 4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; 5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. 1. Care este organizarea CECCAR? 2. Care este structura organizatorica (organigrama) CECCAR la nivel central? 3. Care este structura organizatorica (organigrama) unei filiale a CECCAR? R: Sediul central al Corpului este in Municipiul Bucuresti. CECCAR are 42 de filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in Municipiul Bucuresti. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este astfel organizat incat sasi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. Pentru imbunatatirea managementului la nivel central si local s-au luat o serie de masuri, cum ar fi: a). Modificarea organigramei Corpului, in sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare). b). Clasificarea filialelor Corpului in functie de volumul de activitate si numarul de membri in 5 categorii (grade), care sa constituie baza determinarii indicatorilor de alocare a resurselor in cadrul Corpului:

Categoria 0 peste 3.000 membri Categoria I peste 600 membri Categoria II 301 600 membri Categoria III 101 300 membri Categoria IV pina la 100 membri. La 31 decembrie 2004: - filiale categoria 0 1 filiala (Bucuresti) - filiale categoria I 10 filiale - filiale categoria II 12 filiale - filiale categoria III 17 filiale - filiale categoria IV 2 filiale Organizare la nivel central: 1. Organe de decizie Conferinta Nationala Consiliul Superior Biroul Permanent Presedintele Corpului Pentru urmarirea punerii in aplicare a masurilor hotarate de Biroul permanent, Consiliul superior si Conferinta nationala si asigurarea legaturii intre organele alese si organele executive ale Corpului s-a infiintat Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare precum si atributiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurata de catre cenzori, care sunt alesi pentru o perioada de patru ani, de Conferinta nationala ordinara, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior Comisii care functioneaza pe linga Consiliul Superior: - Comisia Superioara de Disciplina - Comisia Centrala de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de executie Director general executiv Departamente, directii, sectoare, birouri Sectiunile Corpului se organizeaza pe categorii profesionale, si anume: - sectiunea experti contabili - sectiunea contabili autorizati Organizare la nivel de filiala 1. Organe de decizie Adunarea Generala Consiliul filialei Biroul Permanent Presedintele filialei Comisii care functioneaza pe linga Consiliul filialei: - Comisia de Disciplina - Comisia de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de executie Directorul executiv al filialei Sectoare Sector evidenta Tablou Sector stagiu si dezvoltare profesionala continua Sector etica si control respectare norme Birou expertize contabile Birou administrativ Organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul(categoria) acesteia astfel: -Ctg.0- peste 3.000 membrii -Ctg.I- intre 600 3.000 membrii

-Ctg.II- intre 301- 600 membrii -Ctg.III-intre 101- 300 membrii -Ctg.IV- pana la 100 membrii Organigrama Filialei de categoria 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANE ALESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Director executiv
__________________________I________________________________________ I I I I I I

Sector Evidenta membrii Tablou

Sector Organizare stagiu

Sector Dezvoltare profesionala continua

Sector Etica si control respectare norme

Birou Expertize contabile

Birou Administrativ

Organigrama Filialelor de categoria I, II, si III ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANE ALESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Director executiv
______________________I_________________________________ I I I I I

Sector Sector Birou Birou AdmiOrganizare Etica si Expertize nistrastagiu si control contabile tiv Dezvoltare respectare profesionala norme continua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sector Evidenta membrii Tablou

Organigrama Filialei de categoria IV

Adunarea generala I Comisia de arbitraj Comisia de apel


I ___ ___

Cenzor _______________ Reprezentantul MEF ___ ___ Comisia de disciplina


I

Consiliul filialei

Biroul Permanent Sectiunea Experti contabili


_________ Presedinte

I I I I I

Sectiunea ___________ Contabili autorizati

10

I -------------------------------------------------I---------------------------------------------------------I _______________I________________ I

Director executiv

Sector gestiune profesie

Birou administrativ

4. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR? a) Stabileste directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA b) Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia, avizate de MFP si MJ, precum si Codul etic national al profesionistilor contabili c) Aproba situatiile financiare anuale, executia BVC pentru exercitiul financiar incheiat precum si BVC al exercitiului financiar viitor; d) Aproba organigrama CECCAR la nivel central si de filiale, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese, sistemul de salarizare, taxele de inscriere in tablou si la examene de acces la profesie, la aptitudini si la interviuri; e) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori; f) Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor si dispune masurile necesare; g) Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor la propunerea Comisiei superioare de disciplina; h) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor; i) Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori ; j) Alege si revoca presedintele si 2 membrii experti contabili ai Comisiei superioare de disciplina; k) Stabileste cotizatiile datorate de membrii Corpului; l) Aproba lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului potrivit propunerilor facute de filiale; m) Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u. n exercitarea atributiilor sale legale, Conferinta nationala ia urmatoarele masuri: a) aproba prin vot deschis situatiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior; b) aproba prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central si teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a personalului angajat al Corpului; c) aproba prin vot deschis sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare; d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori; alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei superioare de disciplina; e) aproba raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reinnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi; f) aproba prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului; g) aproba normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor administrative si/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. h) stabileste anual cotizatiile datorate de membrii Corpului si taxele de inscriere in evidentele Corpului; i) confirma lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului, in conformitate cu anexa nr. 3; j) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atributii prevazute de actele normative, precum si a propriilor hotarari. 5. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR? Consiliul Superior exercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica; in mod esential, are ca atributie reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.

11

Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii. Consiliul superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Deliberarile Consiliului superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotararile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Consiliul superior are urmatoarele atributii: a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere; c) asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat; f) vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie aplicate strict; g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; aproba metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului; h) aproba statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial; i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina; k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului; m) analizeaza activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina, experti contabili, si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura disciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei nationale care hotaraste; n) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati. 6. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR? Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult inca un mandat. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte. Presedintele Consiliului Superior asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si a deciziilor Biroului permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului. Presedintele Consiliului superior are urmatoarele atributii: a) convoaca si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent; b) conduce si coordoneaza dezbaterile sedintelor organelor de conducere;

12

c) prezinta anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor; d) urmareste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor sa se faca cu incadrarea in bugetul aprobat de Conferinta nationala; e) prezinta situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale; f) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai; g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta nationala, de Consiliul superior si de Biroul permanent. Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrarile consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participand la dezbateri fara drept de vot. Presedintele Consiliului Superior poate sa delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinata. Presedintele Consiliului superior are competenta sa reuneasca presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv. 7. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pe linga Consiliul Superior al Corpului? Activitatea Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania au urmatoarele indatoriri: a). Participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot; b). Sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cate ori hotararile Corpului contravin reglementarilor legale. Pentru a-si putea exercita atributiile prevazute de Ordonanta 65, Corpul va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul superior, Biroul Permanent si Conferinta nationala, precum si, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptarii deciziilor si hotararilor, in termen de 7 zile de la adoptarea acestora. 8. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pe linga Consiliul filialei? Activitatea Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor. Persoanele desemnate sa supravegheze activitatea publica a consiliului filialei au urmatoarele atributii: a. participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei de disciplina, fara drept de vot; b. sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale; c. sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; d. sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii, materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac, in conditiile legii.

13

9. Care sunt atributiile Comisiei Superioare de Disciplina? Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata; c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor; d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament. Comisia superioara de disciplina este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel: a) presedintele si doi membri, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita; b) doi membri desemnati de ministrul economiei si finantelor; c) doi membri desemnati de ministrul justitiei. n aceleasi conditii sunt desemnati supleantii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani. Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotararilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicarii hotararii comisiilor de disciplina ale filialelor. n perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotararii de sanctionare, pentru lucrarile incepute. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului. 10. Care sunt atributiile Comisiilor de disciplina de pe linga filialele Corpului? 11. Competentele Comisiei de Disciplina a Filialei. Comisia de disciplina a filialei este formata din: 1 presedinte si 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei este competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, de membrii si presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, de presedintii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii si presedintele Comisiei superioare de disciplina se depun la Consiliul superior care le analizeaza si le prezinta Conferintei nationale. Procedura de judecata disciplinara

14

Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza pe presedintele consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor sau profesionistilor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina. Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaza filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul superior. Plangerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore, presedintelui comisiei de disciplina, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul superior al Corpului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fapta savarsita de un membru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si functionale, prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotararile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara. 12. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare. Conditiile pentru a deveni expert contabil: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina; - efectuarea unui stagiu de 3 ani; - sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina; b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute in ordonanta (capacitate de exercitiu deplina; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale) si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. 13. Care sunt conditiile pentru a deveni contabil autorizat; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare. Conditiile pentru a deveni contabil autorizat: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina; - efectuarea unui stagiu de 3 ani; - sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina; b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. 14. Care este locul si rolul reprezentantului Ministerului Finantelor Publice? Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentanta de Ministerul Finantelor Publice.

15

Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania au urmatoarele indatoriri: a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de vot; b) sesizeaza ministrul finantelor publice ori de cate ori hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania contravin reglementarilor legale. Hotararile respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea acestuia. Pentru a-si putea exercita atributiile, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor Publice o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul Superior, Biroul Permanent si Conferinta nationala in termen de 7 zile de la adoptarea acestora. 15. Prezentati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, conform normelor etice ale Corpului. Raspuns: Nota nr. 4200 / 3 martie 2005 Este interzis expertilor contabili si contabililor autorizati: 1. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca; 2. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabil se afla in raporturi contractuale, ca de exemplu: Profesionistul contabil angajat in industrie, comert, educatie etc. sau intr-o societate de expertiza nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se afla in relatie contractuala cu angajatorul sau; Profesionistul contabil angajat intr-o institutie publica nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se afla in raporturi juridice de drept comercial, fiscal etc; 3. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabil se afla in concurenta; 4. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusive sau soti ai administratorilor; 5. Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese. Exista conflict de interese in urmatoarele situatii: Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert intr-o cauza, daca: - expertul sau un membru al familiei sale se afla intr-o relatie de munca, de familie, comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei; - expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti in ultimii doi ani; - expertul are cunostinta sau ar trebui sa stie, in virtutea functiilor pe care le obtine in structurile alese si executive ale Corpului, ca in cauza respectiva au existat sau exista litigii in curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului, privind un membru al Corpului. Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert in mai multe faze succesive ale aceleiasi cause cum ar fi: - expert in faza de cercetare si in faza de judecata; - expert numit intr-o faza si expert (consilier) al unei parti in alta faza; obtinerea de lucrari in imprejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie ale filialei CECCAR; participarea la actiuni, fapte sau cauze in rol dublu: de profesionist in practica publica si de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului, ca de exemplu: - luarea de hotariri, decizii si semnarea de corespondenta in numele filialei sau a comisiei de disciplina, daca in cauza respectiva un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat in vreun fel in calitate de liber profesionist contabil; - judecarea in cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte in legatura cu cause la care au participat in vreun fel, in calitate de liber profesionisti, membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplina, cenzorul sau vreun angajat al filialei respective

16

6. Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de incompatibilitate. 16. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR? Emblema este compusa dintr-o carte simbolizand insemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in Grecia antica diplomatia; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum si deviza: STIIN, INDEPENDEN, MORALITATE, atribute esentiale ale acestei profesii.

17. Cum se mentine calitatea de contabil autorizat? Prin inscrierea in Tabloul Corpului. nscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de contabil autorizat. nscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a exercita. 18. Cum se mentine calitatea de expert contabil? Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. Acordarea vizei anuale este conditionata de: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari; c) dovada asigurarii pentru riscul profesional; d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere); e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular; g) dovada privind pregatirea profesionala continua; h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u. Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria membrilor inactivi. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului . 19. Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neingradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare. 20. Cine este contabilul autorizat?

17

Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. 21. Ce intelegeti prin servicii profesionale si care sunt specialistii care le pot realiza? R: Servicii care solicita aptitudini contabile sau aferente prestate de un profesionist contabil, care includ servicii de contabilitate, audit, fiscalitate, consultanta si management financiar. 22. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili? 23. Cui i se aplica prevederile de la partea A din Cod? 24. Cui i se aplica prevederile de la partea B din Cod? 25. Cui i se aplica prevederile de la partea C din Cod? Codul Etic este structurat in 3 parti, si anume: Partea A Aplicabila tuturor profesionistilor contabili; Partea A stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si ofera un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual ofera indrumari legate de principiile fundamentale de etica. Profesionistilor contabili li se cere sa aplice acest cadru conceptual in identificarea amenintarilor la adresa conformitatii cu principiile fundamentale, in evaluarea importantei lor si, daca aceste amenintari sunt altfel decat in mod clar nesemnificative sa aplice masuri de protectie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel incat sa nu fie compromisa conformitatea cu principiile fundamentale. Partea B Aplicabila profesionistilor contabili independenti Partea C Aplicabila profesionistilor contabili angajati. Partile B si C ilustreaza modul in care Cadrul conceptual trebuie aplicat in situatii specifice. Ele ofera exemple de masuri de protectie care ar putea fi adecvate pentru a solutiona amenintarile la adresa conformitatii cu principiile fundamentale si, de asemenea, ofera exemple de situatii in care nu sunt disponibile masuri de protectie pentru a solutiona amenintarile si, in consecinta, activitatea sau relatia care genereaza amenintarile trebuie evitata. 26. Ce este CECCAR? CECCAR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, non-profit din care fac parte EC si CA precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate in conditiile prevazute de lege. Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.

27. Ce contine juramintul pe care un membru il depune la inscrierea in Tabloul Corpului? La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat). 28. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? n aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili in cadrul contractelor de prestari de servicii sunt: a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare; - acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; - elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;

18

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; - tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; - sistem de credit-leasing, factoring etc.; - elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; - elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; - asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: - diagnostic financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; - audit intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; - studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; -audit statutar si certificarea bilantului contabil cu respectarea reglementarilor specifice; d) efectuarea de evaluari potrivit standardelor internationale de evaluare, ca: - evaluari de bunuri si active patrimoniale; - evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare, pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; - evaluari de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca: - expertize amiabile (la cerere); - expertize contabil-judiciare; - arbitraje in cauze civile; - expertize de gestiune; f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca: - intocmirea de situatii periodice; - consolidarea conturilor si bilantului; - intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung; g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca: - studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; - asistenta in probleme de T.V.A. si impozite; - fiscalitate imobiliara; - asistenta in aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor; - vizarea declaratiilor fiscale anuale ale agentilor economici; h) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica, cum ar fi: - organigrame, structuri, definiri de functii; - legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor; - mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; - analiza si organizarea fluxului informational; - alegerea soft-urilor necesare; - formarea profesionala continua; - contributii la protectia patrimoniului unitatii; i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform prevederilor legale; j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment cum ar fi : - efectueaza lucrari cu privire la reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societatilor comerciale, precum si reatragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale; k) acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale cum ar fi: - activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; - studii de fezabilitate la infintarea indreprinderilor; - activitati ale holdingurilor; l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;

19

m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621 precum si altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior. 29. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati? n aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, lucrarile ce se pot executa de catre contabilii autorizati in cadrul contractelor de prestari de servicii, individual sau prin societati comerciale de contabilitate, sunt: - tinerea contabilitatii financiare si de gestiune; - pregatirea lucrarilor pentru intocmirea situatiilor financiare; - lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele decat situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale), lucrari in partida simpla pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc.; - atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite asociatii, fundatii etc. fara scop patrimonial. 30. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? Fapta savarsita de un membru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si functionale, prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotararile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara. Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului; b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta nationala; c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate; d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp; e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat; f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor; h) fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz; i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese; j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesionala; k) nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii; l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati; m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti; n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale; o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului. La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de consecintele acesteia. 31. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare sau interdictie?

20

Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare (de la 3 la 12 luni) sunt: o absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferintei Nationale, o Neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic, o Nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional Abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila sunt: o Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN; o Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a experi1or contabili si a contabililor autorizati din Romania; o Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an calendaristic; o Condamnarea membrului Corpului pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil; o Executarea unei pedepse privative de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil; o Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fizice; o Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei; o Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; o Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei legal constituite. SINTEZA: Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel: Abaterea Sanctiunea 1 2 (a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a Suspendarea dreptului de exercelorlalte obligatii banesti, la termenele citare a profesiei pana la plata stabilite, in cursul unui an calendaristic. efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an. b) Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit Interdictia dreptului de exercitare legii, interzice dreptul de gestiune si de a profesiei. administrare a societatilor comerciale. (c) ncalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Interdictia dreptului de exercitare Corp privind exercitarea profesiei, daca a profesiei. fapta a avut ca urmare producerea unei prejudiciu moral sau material. Interdictia dreptului de exercitare (d) Practicarea profesiei de expert contabil a profesiei. sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata. Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6(e) nerespectarea standardelor profesionale 12 luni. si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Interdictia dreptului de exercitare a profesei in caz de repetare. 32. Ce este Tabloul Corpului si care este structura acestuia? nscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective.

21

Candidatul depune la secretariatul filialei, dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, cuprinzand membrii activi ai Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume: - Sectiunea intai experti contabili liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate. - Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale. - Sectiunea a treia persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului. - Sectiunea a patra experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete membre ale Corpului: 1. cu capital strain sau mixt; 2. cu capital autohton. - Sectiunea a cincea contabili autorizati liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate. - Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale. - Sectiunea a saptea contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati de contabilitate, membre ale Corpului: 1. cu capital strain sau mixt 2. cu capital autohton - Sectiunea a opta titluri onorifice 1. presedinti de onoare (ai Corpului sau ai filialelor Corpului) 2. experti contabili de onoare 3. contabili autorizati de onoare Evidenta persoanelor inactive care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat se tine in cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili autorizati, pe intreaga perioada de inactivitate. 33. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Societatile comerciale de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale; c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili; d) actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. Coduri CAEN acceptate: vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2008 Caracteristicile acestor societi comerciale sunt date de condiiile pe care acestea trebuie sa le ndeplineasc potrivit art. 8 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, i anume: - sa aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil i/sau de contabil autorizat. Aceasta condiie imperativ exclude nscrierea n contractul de societate i statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activiti economice sau comerciale; - majoritatea acionarilor sau asociailor sa fie experi contabili i sa dein majoritatea aciunilor sau a prilor sociale. Pentru respectarea principiului independenei profesiei i pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societii comerciale de expertiza contabil, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea acionarilor sau asociailor n cadrul societilor comerciale de expertiza contabil se nelege ca cel puin 51% din numrul membrilor sunt experi contabili, membri ai Corpului. Prin deinerea majoritii aciunilor sau prilor sociale de ctre experii contabili se nelege, de asemenea, ca cel puin 51% din numrul i valoarea lor total sunt deinute de experi contabili, membri ai Corpului; - consiliul de administraie al societii comerciale sa fie ales, n majoritate, dintre acionarii sau asociaii experi contabili. i n sensul acestei condiii, prin majoritate se nelege ca n

22

alctuirea consiliului de administraie al societii comerciale de expertiza contabil cel puin 51% dintre acionari sau asociai sunt experi contabili, membri ai Corpului. Un membru al Corpului poate fi ales numai n consiliul de administraie al unei singure societi comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligaiile i rspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale se aplic i societilor comerciale de expertiza contabil, consiliilor lor de administraie sau administratorului unic. Pstrndu-i neatins principiul independenei, societile comerciale de expertiza contabil nu pot avea participri financiare n uniti patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurri i nici n societi civile; - aciunile sau prile sociale ale societilor comerciale de expertiza contabil trebuie sa fie nominative i orice nou asociat sau acionar trebuie sa fie admis de adunarea generala. Membrii Corpului nu pot fi asociai sau acionari la mai multe societi comerciale de expertiza contabil. Drepturile stabilite i obligaiile impuse membrilor Corpului se aplic i societilor comerciale de expertiza contabil recunoscute de Corp, cu excepia dreptului de a alege i de a fi ales. n toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, sa asigure conducerea efectiv a societilor lor comerciale de expertiza contabil ai cror asociai sau acionari sunt iar, pe de alta parte, s-i aduc contribuia la ndeplinirea lucrrilor ce le-au fost ncredinate, gradul de participare personal - caracteristica esenial oricrei activiti liberale - fiind cerut de natura lucrrilor executate. Angajarea rspunderii societilor comerciale de expertiza contabil i a membrilor care le alctuiesc se realizeaz prin exercitarea drepturilor administrative i a celor de natura tehnica, de ctre: - conductorul (administratorul) societii, drepturile administrative i sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societii n fata terilor i a administraiilor publice etc.) acesta avnd dreptul de semntura n numele acesteia; - experii contabili, contabilii autorizai i ceilali asociai sau acionari ai societii, care asigur cerinele de natura tehnica ale propriilor lucrri executate, prin semnarea acestora alturi de semntura autorizat a conducerii societii. Societile comerciale de expertiza contabil au obligaia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenit n: - contractul de societate i statutul societii comerciale; - lista asociailor sau acionarilor societii comerciale; 34. Care sunt cele doua componente ale competentei profesionale si in ce constau ele? Principiul competentei profesionale si al prudentei impune urmatoarele obligatii profesionistilor contabili: 1(a) mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sau angajatorii sai sa fie siguri ca primesc servicii profesionale competente; 2(b) sa actioneze cu prudenta in conformitate cu standardele tehnice si profesionale, atunci cand ofera servicii profesionale. Competenta profesionala poate fi impartita in doua faze separate: 11. Obtinerea unui nivel de competenta profesionala; 22. Mentinerea unui nivel de competenta profesionala. Mentinerea unui nivel de competenta profesionala necesita o permanenta constientizare si intelegere a evolutiilor relevante pe plan profesional tehnic si in mediul de afaceri. Dezvoltarea profesionala continua elaboreaza si mentine capacitatile care ii permit unui profesionist contabil sa desfasoare o activitate competenta intr-un mediu profesional. Un profesionist contabil ar trebui sa se asigure treptat ca cei care isi desfasoara activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiaza de instruire si supervizare adecvata. Daca este cazul, un profesionist contabil ar trebui sa ii atentioneze pe clienti, angajatori si alti utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita intelegerea eronata a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 35. Care sunt componentele independentei? Independenta implica:

23

Independenta de spirit (de drept). Starea de spirit care permite emiterea unei opinii fara a fi afectat de influente care compromit judecata profesionala si care permite individului sa actioneze cu integritate, sa-si exercite obiectivitatea si scepticismul profesional. Independenta in aparenta (de fapt). Evitarea faptelor si a situatiilor care sunt atat de importante incat o terta parte informata si rezonabila, care cunoaste toate informatiile relevante, inclusiv masurile de protectie aplicate, ar concluziona in mod rezonabil ca integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al firmei sau al unui membru al echipei de certificare au fost compromise. Multe circumstante diferite sau combinatii de circumstante pot fi relevante si, prin urmare, este imposibil sa se defineasca fiecare situatie care poate genera amenintari la adresa independentei si sa se specifice masurile de protectie corespunzatoare pentru a reduce aceste amenintari. 36. Care sunt obligatiile de raportare ale membrilor? Membrii corpului au urmatoarele obligatii de raportare: a) La obtinerea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat si inscrierea in tabloul Corpului pentru prima data, membrul Corpului-persoana fizica va depune, odata cu dosarul prevazut in Regulamentul de organizare si functionare si Fisa personala. b) Pentru obtinerea licentei anuale de exercitare a profesiei conform Normelor privind acordarea vizei anuale membrii Corpului-persoane fizice depun, la termenele si in conditiile stabilite in Norme, Declaratia anuala. c) La inscrierea in tabloul Corpului, pentru prima data, membrii Corpului-persoane juridice vor depune, odata cu dosarul de inscriere, si Fisa pentru persoane juridice. d) Annual, la termenele stabilite, membrii Corpului-persoane juridice depun la filiala de care apartin sau la Aparatul central, dupa caz, documentul: Declaratia anuala. e) Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, membre ale Corpului, depun Raportul anual privind auditul de calitate in conditiile si la termenele stabilite in Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile 37. Care sunt organele si structurile CECCAR cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere? I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. Ea este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel: a) presedintele si doi membri, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita; b) doi membri desemnati de ministrul economiei si finantelor; c) doi membri desemnati de ministrul justitiei. n aceleasi conditii sunt desemnati supleantii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. II.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Ea este formata din 1 presedinte si 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plangerile

24

privitoare la faptele savarsite de membrii Consiliului superior si ai Consiliului filialei, de presedintii Consiliilor filialelor si persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia in Romania- care se depun la Comisia superioara de disciplina. 38. Care sunt organele de investigare si de sanctionare ale CECCAR? Vezi raspunsul de la intrebarea 38. 39. Care sunt principiile etice fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiecticvelor profesiei contabile? Principiile fundamentale sunt: - Integritatea Un profesionist contabil trebuie sa fie drept si onest in toate relatiile profesionale si de afaceri. - Obiectivitatea Un profesionist contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa permita prejudecatilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite sa intervina in rationamentele profesionale sau de afaceri. - Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanenta de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practica, legislatie si tehnica. Un profesionist contabil ar trebui sa actioneze cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea de servicii profesionale. - Confidentialitatea Un profesionist contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie sa divulge astfel de informatii unei terte parti fara o autorizatie specifica, cu exceptia cazului in care exista un drept sau o obligatie legala sau profesionala de a dezvalui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute in cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate in avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte parti. - Comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui sa se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui sa evite orice actiune ce poate discredita aceasta profesie. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice - CECCAR si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevanta 40. Care sunt raspunderile membrilor CECCAR? Dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora? Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei: disciplinar, administrativ, civil penal, dupa caz, potrivit legii. Raspunderea disciplinara (conditionari): - Raport de munca concretizat printr-iun contract de munca - Existenta unui regulament - Abaterea disciplinara Raspunderea administrativa (contraventionala): - fapta savarsita cu vinovatie; - sanctiune prin advertisment - fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie

25

Raspunderea civila: - contractul - fapta - prejudiciul - cauzalitatea - vinovatia Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. Raspunderea penala: - forma a raspunderii juridice; - faptele (infractiunile) pericol social, cu vinovatie, prevazute de legea penala Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport de gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele: a) mustrare; b) avertisment scris; c)suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Corpului. 41. Care sunt raspunderile profesionistilor contabili? Vezi intrebarea 41 42. n ce consta raspunderea civila a expertului contabil? Vezi intrebarea 41 43. n ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil? Vezi intrebarea 41 44. n ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? Vezi intrebarea 41 45. Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili? Profesionistii contabili nu trebuie: a). sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei; b). sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita; c). sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri. 46. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Sursele de finantare ale CECCAR: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat; b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului; c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp; d) donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri. 47. Ce este Etica? Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati. Etica este specifica democratiei , deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice. 48. Ce este si ce contine Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua? Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua (PNDPC) vizeaza toti membrii CECCAR, toti profesionistii contabili din economie precum si stagiarii care se pregatesc pentru examnul de aptitudini. PNDPC are la baza Standardul International de Educatie (IES) nr. 7 emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care prevede ca institutele membre trebuie sa implementeze o cerinta de dezvoltare profesionala continua ca

26

o componenta integrala a statutului pe care profesionistul contabil il are in economie si societate. El este structurat pe 10 discipline obligatorii si anume: - Intelegerea si aplicarea IAS-IFRS - Audit si certificare - Contabilitate financiara - Contabilitate si control de gestiune - Fiscalitate - Evaluarea economica si financiara a intreprinderii - Managementul pietelor de capital - Drept-legislatie europeana - Doctrina si deontologie profesionala - Expertiza contabila. Pentru fiecare disciplina programul este structurat pe 3 nivele: initiere, mediu si avansat. Aprofundarea cunostintelor in domeniile amintite se realizeaza prin intermediul cursurilor de specialitate. Cursurile se organizeaza pe baza unui Calendar anual adus la cunostinta membrilor la inceputul fiecarui an, fiecare membru exprimandu-si in scris optiunea pentru care dintre cursuri opteaza. Durata de pregatire pentru cursurile obligatorii este de cel putin 120 de ore intr-o perioada de 3 ani din care minimum 20 ore pe an verificabile. La finalizarea cursurilor se sustine un test de verificare a cunostintelor iar daca nota obtinuta este de minim 7 cursantului i se elibereaza un certificat de absolvire, fiecare filiala raportand semestrial pana in data de 15 a primei luni din semestru urmator activitarea desfasurata in semestrul anterior. Activitatea de dezvoltare profesionala continua este un drept si totodata o obligatie pentru toti membrii CECCAR avand drept scop dezvoltarea competentei profesionistilor contabili pentru a putea oferi servicii de inalta calitate in interesul public. 49. Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului? Auditul de calitate desemneaza un ansamblu de masuri luate de Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania vizind analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp. Auditul de calitate se exercita asupra cabinetului si asupra fiecarui profesionist contabil inscris in Tabloul Corpului. El se exercita atit la sediul principal al cabinetului, cit si la sediile secundare. Expresia cabinet desemneaza fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil autorizat membru al Corpului, fie o societate de expertiza contabila sau de contabilitate, recunoscuta de Corp. Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile raspunde urmatoarelor obiective: - oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor prestate, armonizarea componentelor profesionale ale membrilor; - contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru; - aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale; - dezvoltarea solidaritatii in rindul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si respectul profesionistilor fata de organismele Corpului. Auditul de calitate se intemeiaza pe cinci principii fundamentale: - universalitate auditul se aplica tuturor cabinetelor si tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea; - confidentialitate nici o informatie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusa la cunostinta tertilor; - adaptarea auditului este corespunzator naturii misiunilor exercitate si marimii cabinetului; - colegialitate auditul este efectuat de catre expertii contabili membri ai Corpului, care au calitatea de angajati ai Corpului. - Armonizarea pe cit posibil, cabinetele care executa activitati reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. Auditul de calitate cuprinde:

27

- cunoasterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor, a procedurilor in vigoare in cadrul acestuia (auditul structural) - aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, examinindu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzatoare misiunilor selectionate pentru audit (audit tehnic) - respectarea normelor cu privire la formarea si dezvoltarea profesionala continua si indeplinirea obligatiilor de membru (audit de conformitate). 50. Cine poate exercita profesia de contabil autorizat? Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile prevazute de OG 65/1994 c.c.m.u. Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de EC si de CA de catre persoane neautorizate sau care se afla in intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale. Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de EC si de CA fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit ROF. 51. Cine poate exercita profesia de expert contabil? Vezi raspunsul de la intrebarea 51. 52. Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili. Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii contabili din Romania actioneaza in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liberprofesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat. Codul etic national al profesionsitilor contabili este in fapt Codul etic international al profesionistilor contabili emis de IFAC si adoptat de Consiliul Superior al CECCAR fiind obligatoriu de respectat incepand cu 1 ianuarie 2007. El este structurat pe trei parti: -Partea A: Este compusa din 6 sectiuni (S100 S150) care trateaza aplicarea generala a codului (aplicabila tuturor profesionsitilor contabili) care contine principiile fundamentale care guverneaza activitatea profesionistilor contabili; -Partea B: Este compusa din 9 sectiuni (S200 S290) si se adreseaza profesionistilor contabili independenti (trateaza problematica liber-profesionistilor cu accentuarea principiului Independentei); -Partea C: Este compusa din 6 sectiuni (S300 S350) si se adreseaza profesionistii contabili angajati (aplicabila numai acestei categorii profesionale). Structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili: Anexa 1 - Introducere explicativa Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al CECCAR privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice PARTEA A - APLICAREA GENERALA A CODULUI Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual Sectiunea 110 Integritate Sectiunea 120 Obiectivitate Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150 Comportamentul profesional PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Acceptarea unui client Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare PARTEA C - PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte potentiale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza

28

Sectiunea 340 Interese financiare Sectiunea 350 Stimulente . Acceptarea si emiterea de oferte Anexa : Definitii 53. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile? Pentru a fi realizat obiectului profesiei contabile, adica satisfacerea exigentelor publicului, se impun patru imperative fundamentale: - Credibilitatea. n intreaga societate exista nevoia de credibilitate in informatie si in sistemele de informatii. - Profesionalism. Exista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste in domeniul contabil. - Calitatea serviciilor. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obtinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta. - ncredere. Utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa se poata simti incredintati ca exista un cadru al eticii profesionale care guverneaza prestarea acestor servicii. 54. Ce intelegeti prin calitatea de persoana juridica a Corpului ? Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele: "Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ". Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): - organizarea de sine - statatoare - patrimoniul propriu; - scopul determinat. Aceste elemente le are si CECCAR, are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii. - Relatiile cu bugetul directe; - Are cont in banca; - Intocmeste b.v.c.; - Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii; - Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor; - Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 55. Criterii de stabilire a onorariilor. Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente: 1. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat; 2. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare; 3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii; 4. gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari - dcplasari de exemplu - se inregistreaza distinct. Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist, este strict interzisa.

29

Criteriile de care se tine seama in stabilirea onorariilor sunt: a. competenta si cunostintele necesare serviciului prestat; b. nivelul dc formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune; c. timpul afectat (ore, zile); d. riscurile si gradul dc responsabilitate a misiunii. 56. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii. 58. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare, judecare si trage la raspundere compusa din 5 membrii titulari si 5 supleanti pentru un mandat de 4 ani; Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/1994. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza pe presedintele consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina. Comisiile de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile de disciplina. Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. Dupa depunerea raportului, presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Completul de judecata este format din trei membrii ai Comisiei de disciplina. Unul dintre membrii este desemnat presedintele acestuia. Impotriva hotararilor Comisiilor de disciplina ale filialelor pot fi facute contestatii la Comisia superioara de disciplina in termen de 30 de zile de la comunicare. 59. Ce este si cum functioneaza Comisia superioara de disciplina Comisia superioara de disciplina formata din 7 membrii titulari si 7 supleanti, este un organ partial ales de Conferinta Nationala (presedintele, 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti) 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul finantelor publice iar 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul justitiei. Mandatul lor este de 4 ani. Competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata; c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor; d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament Comisiile superioare de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile superioare de disciplina.

30

Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare), presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior, ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare. 60. Care sunt potrivit legii, atributiile CECCAR? a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA. Programele examenului de acces, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de CECCAR si se avizeaza de MEF urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu; b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul Corpului; c) asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA; d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil; e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare; f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala a membrilor prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvata; g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate; h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate i) editeaza publicatii de specialitate j) alte activitati stabilite prin lege sau regulament; 61. Enumerati opt atributii ale Adunarii generale a filialei CECCAR Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) ia cunostinta, dezbate si aproba prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consi liului filialei pentru perioada expirata; b) aproba, prin vot deschis, bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ; c) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generala aproba lista expertilor individuali si societatilor comerciale ce vor fi auditate calitativ in anul urmator; d) alege si revoca presedintele si membrii comisiei de disciplina a filialei; e) alege si revoca presedintele si membrii consiliului filialei precum si cenzorii; f) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului superior; g) adopta lista cuprinzand membrii de onoare ai filialei; h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul superior. 62. Ce reprezinta Codul etic national al profesionistilor contabili? Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii

31

contabili din Romania actioneaza in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liberprofesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat. Consiliul Superior al CECCAR stabileste cerintele etice detaliate, pentru ca membrii sai sa asigure cea mai inalta calitate prestarii serviciilor profesionale si sa mentina increderea publicului in profesie. Codul recunoaste ca obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite sa indeplineasca cele mai inalte standarde de profesionalism, sa atinga cele mai inalte nivele de performanta si sa raspunda cerintelor interesului public. Realizarea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerinte de baza: - Credibilitatea. n intreaga societate exista nevoia de credibilitate in informatie si in sistemele de informatii. - Profesionalism. Exista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste in domeniul contabil. - Calitate a serviciilor. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obtinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta. - ncredere. Utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa se poata simti incredintati ca exista un cadru al eticii profesionale care guverneaza prestarea acestor servicii. Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor profesionisti contabili sa aiba calitati esentiale, cum sunt: - stiinta, competenta si constiinta; - independenta de spirit si dezinteres material; - moralitate, probitate si demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi: a) sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura generala, singurele capabile sa-i intareasca discernamantul; b) sa acorde fiecarei tranzactii si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala, inainte de a face propuneri; c) sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui ce il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa isi exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile il constituie asumarea responsabilitatii de a actiona in interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu consta exclusiv in a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionand in interes public, un profesionist contabil ar trebui sa respecte si sa se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzatoare a economiei. Aceasta incredere impune profesiunii contabile o raspundere publica. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil. 63. Ce contine Declaratia Consiliului Superior al Corpului privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice? 1. CECCAR, ca membru al IFAC, are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata, luandu-se masurile care se cuvin. 2. Misiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului Superior al CECCAR 3. Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre CECCAR nu va asigura in mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduita stabilite. De aceea, CECCAR elaboreaza

32

prevederi normative adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili. 4. CECCAR asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ale profesionistilor contabili. Stabilirea unui compartiment de interpretare/indrumare/consultanta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: 1 - obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul membrilor; 2 - procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si circumstantelor; 3 - cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari; 4 - cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate iar rezultatele oricaror interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume), ca modalitate de formare etica pentru toti profesionistii contabili. Pentru a raspunde acestor cerinte, in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati functioneaza Departamentul de etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale Consiliului Superior. 5. Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte. Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice, reviste profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la pregatirea profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele de consultanta de la comitetul specific. 6. Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc, fara sa fie nevoie de constrangeri sau sanctiuni. n ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod flagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in interesul profesiei si al tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare. 7. Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere, de la cerintele etice. Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare. 8. Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile CECCAR 9. Masurile disciplinare pot aparea, de obicei, in urma unor probleme ca: 1 - nerespectarea normelor generale de baza si specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili; 2 - nerespectarea regulilor de etica; 3 - conduita discreditabila sau dezonorata. 10. Investigatiile disciplinare vor incepe, de obicei, ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si locale ale Corpului trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot, totusi, sa fie introduse din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se poate incerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. 64. Prezentati si explicati cele 6 principii fundamentale prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili; 1. Integritatea- un profesionist trebuie sa fie drept si onest in realizarea serviciilor profesionale 2.Obiectivitatea- profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa permita prejudecatilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite sa intervina in rationamentele profesionale; 3.Competenta profesionala si prudenta-Profesionistul contabil are datoria permanenta de asi mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut, pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele

33

evolutii din domeniul practicii, legislatiei si tehnicii. Un profesionist contabil trebuie sa actioneze cu prudenta in conformitate cu standardele profesionale aplicabile; 4.Confidentialitatea-Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizarea clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. Informatiile obtinute nu trebuie utilizate in avantajul personal sau al unor terte parti; 5.Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistiului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membrii ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni si fata de publicul larg. 6. Respectul fata de normele tehnice si profesionale Profesionistul contabil are datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate si obiectivitate si in cazul liber profesionistilor cu independenta; sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de CECCAR si legislatiei. 65. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate - Acest principiu impune ca obligatie profesionistilor contabili de a se abtine de la dezvaluirea de informatii confidentiale sau folosirea lor in avantajul personal sau al unei terte parti; - Profesionistii contabili au obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul activitatilor profesionale, in legatura cu afacerile clientilor sau angajatorilor. Obligatia de confidentialitate continua chiar si dupa terminarea relatiei intre profesionistul contabil si client sau patron sau prezentarea de informatii catre un posibil clent sau angajator; - Profesionsitul contabil trebuie sa pastreze intotdeauna confidentialitatea , cu exceptia cazului in care a fost autorizat, in mod special sa dezvaluie o anumita informatie sau daca exista o obligatie legala sau profesionala de a dezvalui asemenea informatii; - Profesionsitii contabili au obligatia sa se asigure ca personalul aflat sub controlul lor si persoanele care le furnizeaza consultanta sau asistenta respecta principiul confidentialitatii. Profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati sa divulge informatii confidentiale cand acest lucru este autorizat de client sau angajator, cand este autorizata prin lege sau cand exista o obligatie profesionala si numai dupa ce s-a convins ca partile carora li se adreseaza comunicarea sunt destinatarii adecvati. 66. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica? Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor. n realizarea atributiilor de supraveghere publica in domeniu, Ministerul Finantelor Publice poate delega atributiile sale unui alt organism, in conditiile legii. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania au urmatoarele indatoriri: a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de vot; b) sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cate ori hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania contravin reglementarilor legale. Ministerul Economiei si Finantelor poate ataca hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. Prin derogare de la prevederile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura prealabila nu este obligatorie. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul Superior, Biroul Permanent si Conferinta nationala, precum si, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptarii deciziilor si hotararilor, in termen de 7 zile de la adoptarea acestora. 67. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 20052010? 1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis, intr-un institut profesional in serviciul economiei;

34

2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe linia gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul profesional care gestioneaza lucrarea; 3. Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit in continuare; 4. Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului . 5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale Corpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale. Corpul trebuie sa valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat. 6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale si ghiduri de aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea unor probleme financiare si sociale ale acestora. 7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la lucrarile organismelor europene si internationale din care face parte si sa-si consolideze pozitia de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est.. 68. Ce intelegeti prin prudenta? Un profesionist contabil ar trebui sa actioneze cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea de servicii profesionale. Dezvoltarea profesionala continua elaboreaza si mentine capacitatile care ii permit unui profesionist contabil sa desfasoare o activitate competenta intr-un mediu profesional. Seriozitatea include responsabilitatea de a actiona in conformitate cu prevederile unei sarcini, cu atentie si meticulozitate tinand cont de un interval de timp. Un profesionist contabil ar trebui sa ii atentioneze pe clienti, angajatori si alti utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita intelegerea eronata a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 69. Ce intelegeti prin Independenta? Profesionistul contabil este obligat ca atunci cand isi exercita activitatea ca liber profesionist sa evite orice situatie care ar presupune lipsa independentei sau care ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei si care ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale. Independenta se manifesta prin: -independenta rationamentului profesional- starea de spirit care permite formarea unei opinii, fara sa fie afectata de influente ce compromit acest rationament(de spirit); -independenta comportamentala- evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat de semnificative incat o terta persoana ar ajunge in concluzia ca integritatea, obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise in mod evident. Profesionistul contabil trebuie sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avut in vedere -implicare financiara directa sau indirecta; -implicarea in ativitatile unui client; -acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei; -incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei; -conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a profesionistului contabil; -acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat; 70. Ce intelegeti prin comportament profesional? Principiul comportamentului profesional impune ca obligatie profesionistilor contabili de a se conforma legilor si reglementarilor relevante si de a evita orice actiuni care pot discredita profesia contabila. n cadrul strategiei de promovare a activitatii pe care o efectueaza,

35

profesionistii contabili nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali si nu trebuie: 1 - sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera, calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin; 2 - sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii. 71.Ce intelegeti prin respectul fata de normele tehnice si profesionale? Profesionistul contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau angajatorului in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber-profesionistilor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de organismul profesional (norme care au la baza standarde profesionale internationale in domeniul contabilitatii, auditului evaluarii etc) si legislatia din domeniu. 72. Ce se intelege prin competenta expertului contabil? Expertul contabil are o datorie permanenta de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practica, legislatie si tehnica. Expertul contabil trebuie sa actioneze cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea de servicii profesionale. Competenta sa se reflecta in modul in care reuseste sa organizeze si sa efectueze lucrarile la care s-a angajat prin contract, gradul in care acestea satisfac cerintele beneficiarilor directi, a interesului public in general. Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina n permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practiuca profesionala, din legislatie si tehnicile de lucru. Dobndirea cere: nalt standard de pregatire generala, rumata de una specifica; practica si examinare n subiecte profesionale semnificative; perioda de practica n domeniu. Mentinerea cere: cunoasterea continua a evolutiilor n profesia contabila (la nivel national si international n contabilitate, audit si alte reglementari statuare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele nationale si internationale. 73. In ce constau secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil? Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte secretul informatiilor obtinute in timpul misiunii sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cand obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. Principiul confidentialitatii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la folosirea informatiilor confidentiale dobandite in timpul executarii sarcinilor de serviciu in avantajul personal sau in avantajul unei terte parti. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: a) cand divulgarea este autorizata de client, b)-cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: Profesionsitul trebuie sa faca apel la judecata sa, pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii si sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, sa mentina confidentialitatea in prezentarea de informatii catre un posibil client sau angajator sa fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, in special in situatii ce implica o asociere de afaceri pe termen lung cu

36

un asociat sau cu un afin. Obligatia de confidentialitate continua si dupa incheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Cand profesionistul contabil schimba organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul sa utilizeze experienta anterioara fara sa foloseasca sau sa divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintro relatie profesionala sau de afaceri. 74. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c.c.m.u., avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. Daca economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice postului sau fiind specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil, EC este tot un economist dar aflat in relatii de independenta fata de societatea comerciala, el nu primeste pentru lucrarile executate un salariu, cu un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. CA este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 c.c.m.u. avand competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. Daca contabilul salariat este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice postului sau, CA se afla in relatii de independenta fata de societatea comerciala, el nu primeste pentru lucrarile executate un salariu, cu un onorariu prevazut prin contractul incheiat. 75. Cum se obtine calitatea de EC? Calitatea de EC se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: - contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor -audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7, si minim nota 6 la fiecare disciplina. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv; b) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala; Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta din : - studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografii contabile, evaluarea intreprinderilor si audit financiar, - intrebari de judecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor.

76. Cum se obtine calitatea de CA? Calitatea de CA se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea unei probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv; c) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala; Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7) cu durata de 6 ore, consta in : - studii de caz cu monografii contabile ;

37

- intrebari de judecata profesionala din legislatia privind contabilitatea, fiscalitatea si dreptul comercial, doctrina si deontologia profesionala. Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate. 77. Cum se execita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Exercitarea profesiei de EC si CA se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, care au obtinut viza anuala de functionare si sunt inscrise in Tabloul Corpului. Tabloul se publica in M.Of. anual. Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodata sa se gaseasca in situatia de conflict de interese si in nici o alta situatie care ar putea aduce atingere integritatii si obiectivitatii sale. Atat EC cat si CA pot exercita profesia individual sau in societati comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate. Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai multi asociati sau actionari. Acestea executa intreaga gama de lucrari prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale. 78. Ce se intelege prin autonomia Corpului? Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; acesta presupune nesubordonarea in fata niciunei autoritati; Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului. 79. Ce sunt serviciile profesionale? Orice serviciu care cere aptitudini si cunostinte contabile, prestat de un profesionist in domeniu. Acestea pot fi: -servicii de contabilitate -audit -fiscalitate -consultanta -evaluari -management financiar Serviciu = o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului, (indeplinirea unei indatoriri fata de cineva). 80. Care sunt caracteristicile esentiale ale profesiei contabile? Profesia contabila are urmatoarele caracteristici esentiale: a) - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant b)- respectarea de catre membrii a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate c)- recunoasterea unei datorii fata de public. Profesia contabila se bazeaza pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

81.Explicati interesul public potrivit Codului etic: Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca necesitati individuale ale unui anumit client. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. Publicul profesiunii contabile este format din clenti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzatoare a economiei. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil.

38

Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv Guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, management financiar eficient si sfaturi competente. Profesionistii pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca increderea publicului este bine fundamentata. 82.Care este structura Tabloului Corpului? Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, cuprinzand membrii Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume: Sectiunea intai experti contabili liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale. Sectiunea a treia persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului. Sectiunea a patra experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete, membre ale Corpului: A. Cu capital strain sau mixt. B. Cu capital autohton. Sectiunea a cincea contabili autorizati liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale. Sectiunea a saptea contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului: A. Cu capital strain sau mixt. B. Cu capital autohton. Sectiunea a opta Titluri onorifice: A. Presedinti de onoare B. Experti contabili de onoare C. Contabili autorizati de onoare. Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului superior si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 83.Clasificarea documentelor emise de organele de conducere ale Corpului n exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, Conferinta nationala, adunarea generala a filialei, Consiliul superior si consiliul filialei emit hotarari, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului superior emite ordine. Potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, hotararile si deciziile de interes general, adoptate de Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare. Sunt hotarari si decizii de interes general cele care se refera la: - Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si toate modificarile si completarile la acesta; - Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania si toate modificarile si completarile la acesta; - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul superior al Corpului si toate modificarile si completarile la acesta; - Tabloul Corpului si modificarile la acesta; - accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului si organizarea examenului de aptitudini; - auditul calitatii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - alte hotarari si decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general. 84.Care sunt organismele profesiei contabile internationale si regionale din care CECCAR face parte?

39

IFAC

Federatia Internationala a Contabililor

FEE

Federatia Expertilor Contabili Europeni

FIDEF -

Federatia Internationala a Expertilor Contabili Francofoni

FCM

Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni

CILEA -

Comitetul pentru Integrare Latin Europa-America

SEEPAD- Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Profesiei Contabile

85.Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctioneaza cu suspendare sau interdictie? A. SUSPENDAREA DREPTULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI 1. De la 3 luni la un an, pentru neplata cotizatiei profesionale sau/ si a celorlate obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. 2. Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni pentru nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. B. INTERDICTIA DREPTULUI DE EXERCITARE A PROFESIEI 1. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. 2. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei - legal acordata (stare de incompatibilitate). 3. Incalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. 4. Repetarea faptei de nerespectare a standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. Membrii sanctionati disciplinar cu suspendarea sau interdictia dreptului de exercitare a profesiei sunt obligati sa depuna la filiala carnetul de membru si parafa de lucru, (acestea fiindu-le restituite la expirarea perioadei in cazul suspendarii). CONSTITUIE ABATERI DISCIPLINARE LA CARE APLICAREA SANCTIUNII SE FACE IN FUNCTIE DE GRAVITATEA LOR URMATOARELE FAPTE: Incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese (Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile la care au si calitatea de salariat; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care angajatorii profesionistului au relatii contractuale; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care angajatorii

40

profesionistului se afla in concurenta; Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutii in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv sau soti ai administratorilor; Efectuarea de lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese) Absenta nemotivata de la adunarea generala a filialei sau Conferinta Nationala Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate Inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati Absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentatii MEF sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional Prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz; nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii Nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; Neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale Orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului. 86.Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor . Sanctiunile disciplinare sunt aplicate de catre comisia de disciplina conform procedurilor prevazute in regulamentul de organizarea si functionare a acesteia. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului prin: a) afisarea unui extras al hotararii de sanctionare la sediul filialei Corpului insotita de publicarea acestuia in revista Corpului; b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, in cazul aplicarii sanctiunilor prevazute in art. 17 (1) lit. "c" si "d" din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata. n cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotarare definitiva, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la filiala de care apartine, carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. Aceeasi obligatie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei. Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuanduse publicitatea corespunzatoare. 87.Cum se rezolva conflictele de etica potrivi Codului etic national al profesionistilor contabili ? Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice fara sa fie nevoie de constrangeri sau sanctiuni. Nerespectarea cerintelor etice ale profesiei va fi investigata si acolo unde este cazul vor fi luate masuri disciplinare de aceste aspecte ocupandu-se Departamentul de etica, Comisiile de apel si Comisiile de disciplina. 88.Relatiile profesionistilor contabili cu clientii in spiritul Codului etic national Relatiile cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari servicii, semnat de parti dar numai dupa ce s-a asigurat ca nu exista amenintari la adresa conformitatii cu principiile

41

fundamentale.Semnificatia oricaror amenintari trebuie sa fie evaluata si luate masuri de protectie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil. In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client cum ar fi: participatii la capitalul social, dare sau luare de imprumut sub forma de bunuri, servicii sau bani etc, este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiectivitate este compromisa. -Membrii Corpului vor trebui sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de adminsitrare care este atributul exclusiv al clientului -Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarile de executat; -Orice nou client, ca si lucrarile nou cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul prealabil acceptarii si incheierii contractului - al evaluarii riscurilor, verificarii privind respectarea principiului independentei profesiei si aprecierii eficientei executarii lucrarilor in raport indeosebi cu competenta si cu mijloacele societatii comerciale; -Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract; -In cursul derularii lucrarilor, se pot exprima in scris fata de clienti, recomandari sau rezerve; in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate; -Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractuale datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare, conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare, trebuie sa rezilieze motivat contractul; 89.Enuntati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de EC si CA conform normelor etice ale Corpului. 1. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca; 2. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabili se afla in raporturi contractuale; 3. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionsitilor contabili se afla in concurenta; 4. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv sau soti ai administratorilor; 5. Efectuarea de lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese. 6. Efectuarea de lucrari in situatia in care profesionistul contabil nu are viza anuala pe carnet si autorizatia de lucru pentru anul respectiv. 90.Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in diverse sectoare de activitate din economie? Intrucat toate sectoarele economiei sunt afectate de schimbarile produse de fenomenele de globalizare si integrare in diverse structuri geografice, CECCAR si-a asumat sarcina pregatirii si dezvoltarii profesionale continue atat a membrilor sai cat si a profesionistilor contabili angajati in diverse sectoare de activitate din economie prin organizarea de cursuri, seminarii, dezbateri pe teme profesionale in cadrul Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua. 91.Care sunt organele cu atributii de control in cadrul CECCAR la nivel central si teritorial? La nivel central -Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului -Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exercitiul financiar incheiat, a concordantei dintre operatiile inregistrate in contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportand Conferintei nationale in legatura cu regularitatea si sinceritatea conturilor si a executiei bugetare La nivel teritorial- Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunarii generale asupra gestiunii financiare a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, asupra concordantei dintre operatiile inregistrate in contabilitate si documentele aprobate

42

prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestand regularitatea si sinceritatea informatiilor financiare si a executiei bugetare. 92.Care sunt drepturile membrilor CECCAR? 1) Exercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii 2) De a alege si a fi ales in structurile de conducere ale Corpului cu indeplinirea conditiilor specifice fiecarei functii 3) De a utiliza sigla CECCAR in corespondenta proprie 4) De a fi publicat in Monitorul Oficial in care apare Tabloul CECCAR in sectiunea corespunzatoare 93.Enuntati cateva obligatii ale membrilor CECCAR? 1) Participarea la sedintele Adunarii Generale a Filialei 2) Plata cotizatiei anuale sau/si a celorlalte obligatii banesti la termenele stabilite de ROF 3) Respectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional 4) Plata la buget in termenul si in cuantumul prevazut de lege a impozitelor asupra onorariilor incasate 5) Respectarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei 6) Punerea la dispozitia organelor de control ale CECCAR a documentelor privind activitatea profesionala 7) Efectuarea unor acte de publicitate cu respectarea prevederilor Codului etic national

94. Ce contine juramantul pe care un membru il depune la inscrierea in tabloul Corpului ? Juramantul contine angajamentul membrilor privind: - aplicarea corecta si fara partinire a legilor tarii; - respectarea ROF CECCAR si a Codului etic; - pastrarea secretului profesional; - ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de EC sau CA; Text: Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA, sa pastrez secretul profesional si sa duc la indeplinire, cu constiinciozitate, indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil- contabil autorizat. 95.Care sunt conditiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de catre membrii CECCAR? Norma nr. 6707/2000 cu modificarile si completarile ulterioare prevede urmatoarele conditii: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut; b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari; c) dovada asigurarii pentru riscul profesional; d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere); e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular; g) dovada privind pregatirea profesionala continua; h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u. 96.In ce consta procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?

43

Directorul executiv al filialei verifica exactitatea datelor si a informatiilor prezentate, ia masuri pentru incasarea taxelor si a cotizatiilor datorate si indeplinirea altor conditii stabilite prin norme care conditioneaza acordarea vizei si va proceda la acordarea vizei anuale. Acordarea vizei anuale se concretizeaza prin semnatura directorului executiv si aplicarea stampilei filialei pusa in casuta special rezervata anului respectiv, in carnetul de membru al Corpului, precum si prin eliberarea autorizatiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv. 97.Care sunt raspunderile membrilor CECCAR? dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora? EC si CA raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, adminsitrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari servicii in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. EC si CA garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii. Limitele raspunderii civile a EC si CA se stabilesc prin contractele de prestari de servicii in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. Sanctiunile disciplinare se aplica in raport de gravitatea abaterilor savarsite iar acestea se stabilesc prin ROF. Sanctiunile disciplinare ce se aplica EC si CA in raport de gravitatea abaterilor savarsite: -mustrare; -avertisment -suspendarea de a exercita profesia de EC si CA pe o perioada de timp de la 3 luni la un an; -interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC sau CA 98.Explicati, in ce consta stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini si obtinerea calitatii de EC si de CA; Stagiul consta in intocmirea pe o perioada de 3 ani a unor lucrari profesionale pe langa un tutore de stagiu la care se adauga actiuni de pregatire tehnica si deontologica. Lucrarile profesionale sunt rezultatul parcurgerii temelor de studiu individual reprezentand minim 400 ore pe an. Pregatirea stagiarilor cuprinde actiuni legate de pregatirea tehnica, comportamentul profesional si doctrina profesionala, care sunt organizate de consiliul filialei sub coordonarea tutorilor de stagiu (individuali sau in sistem colectiv). Intr-un an, un stagiar trebuie sa efectueze minim 2 zile de pregatire, in legatura cu comportamentul profesional si doctrina profesionala si 4 zile de pregatire tehnica; Stagiarii au obligatia sa participe la actiunile organizate de Consiliul filialei, in cadrul programului national de formare profesionala continua. 99. In ce consta pregatirea stagiarilor in sistem colectiv? Efectuarea stagiului in sistem colectiv se face cand nu este posibila efectuarea de lucrari pe langa un tutore de stagiu si se organizeaza de filala sub indrumarea directorului executiv, in conditiile respectarii tuturor prevederilor Regulamentului si numai pe baza de lucrari practice potrivit programului cadru pe categorii de lucrari profesionale. Exercitiile, lucrarile practice si studiile de caz ce fac obiectul pregatirii in sistem colectiv se stabilesc anual de Departamentul de Pregatire si Dezvoltare a membrilor si Organizarea stagiului si se prezinta, rezolva si evalueaza de catre lectorii aprobati de BP al Consiliului Superior. 100. Ce obligatii au filialele Corpului pe linia comunicarii cu membrii? Conducerile filialelor iau masuri pentru asigurarea unei legaturi permanente cu membrii in scopul cunoasterii problemelor cu care sunt confruntati acordandu-li-se sprijin in rezolvarea acestora. In acest scop sunt utilizate cele mai rapide mijloace de comunicare: telefon, fax, e-mail, scrisoare recomandata cu aviz de confirmare a primirii. Acest ultim procedeu este obligatoriu sa fie utilizat in urmatoarele cazuri: - aducerea la cunostinta in termen de 10 zile a promovarii examenului de acces la profesie si invitarea candidatului la intocmirea formalitatilor de inscriere la stagiu; - toate comunicarile pe perioada stagiului; - aducerea la cunostinta in termen de 10 zile a promovarii examenului de aptitudini si invitarea la intocmirea dosarului pentru inscrierea in Tabloul Corpului; - transmiterea formularului Declaratie anuala ce urmeaza a fi completata si retransmisa filialei.

44

Convocarea la Adunarea Generala a filialei se face prin fax sau posta dar si prin intermediula doua mijloace de informare TV, radio, ziare locale. Anunturile privind organizarea cursurilor de formare si dezvoltare profesionala, consultatii, oferirea materialelor documentare se fac prin cele mai potrivite mijloace: telefon, scrisoare, anunturi la avizierul filialei. 101.Care sunt obligatiile de raportare ale membrilor? 1) Fisa personala sau Fisa pentru persoane juridice se depune la filiala odata cu inscrierea in Tabloul Corpului odata cu dosarul. 2)Declaratia anuala, atat de catre persoane fizice cat si persoane juridice, insotita de lista clientilor carora le-au fost efectuate serviciile-termen 31 ianuarie a anului pentru care se acorda viza. 3)Raportul anual privin auditul de calitate, are termen de depunere: 31 martie. 102.Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea IFRS/IAS? 1. Obiectul actiunii il constituie organizarea de catre Corp, in urmatorii 3-5 ani de cursuri pentru Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate sprijinind astfel procesul de reforma in domeniul contabilitatii si de integrare a traii in structurile europene. Scopul: - intelegerea conceptelor teoretice ce stau la baza SIC; -prezentarea de studii de caz privind aplicabilitatea practica a diferitelor prevederi de SIC; -asigurarea capacitatii de intelegere si utilizare de catre participanti a celor mai moderne instrumente ale contabilitatii financiare, in conformitate cu obiectivele companiei; -dezvoltarea calitatilor esentiale pentru utlizarea adecvata a SIC, ca mijloc de asistare a deciziilor manageriale; 2.Temeiul legal al actiunii- Hotararea CN nr.49/2001, aprobata prin Hotararea CS nr.42/2001 si decizia BP 75/2001 3. Organizatorii actiunii 4.Sursele bibliografice 5.Structura cursului-durata 6. Tehnici de predare 7.Despre lectori 8.Onorarii- cheltuieli 9. Cursanti 10.Obligatiile organizatorilor de cursuri; 103.Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului? Respectarea conditiilor de organizare si functionare a cabinetelor avand drept scop asigurarea competentei si moralitatii membrilor CECCAR. Cabinetul include profesionistul care isi desfasoara activitatea cu titlu individual sau o societate de profil. Monitorizarea activitatii imbraca trei aspecte: auditul structural (organizarea cabinetului), auditul tehnic (aplicarea normelor profesionale) si auditul de conformitate (intocmirea rapoartelor anuale). 104. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului? 1. Alegerile au loc prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din numarul membrilor alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala prin vot secret pentru 4 ani acesta putand fi prelungit o singura data. El poate fi reales, dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva ( dupa 4, respectiv 8 ani de la incetarea functiei). 2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice inscrise in Tablou, cu exceptia celor care: a) nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale; b) sunt membri de onoare; c) sunt persoane fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania; d) au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevazute in regulament. 3. Votul este secret si are loc la data fixata de Consiliul superior.

45

4. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatura, care vor cuprinde, sub sanctiunea neinscrierii in listele cuprinzand candidatii: a) numele, prenumele si adresa candidatului; b) categoria profesionala din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat; c) modul de exercitare a profesiei; d) functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective; e) functia pentru care candideaza, si anume: membru sau presedinte al Consiliului superior; f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales; g) declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste cerintele de eligibilitate prevazute in regulament. Regulile privind continutul - cadru si modul de completare a declaratiei de candidatura se stabilesc de Consiliul superior. Alegerea Consiliului superior are loc in cadrul Conferintei nationale. 105.Conflicte de interese circumstante de care trebuie tinut seama. Descriere. Profesionsitii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional. Nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese; ei trebuie sa fie mereu atenti la factorii care dau nastere de conflicte; Un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Relatiile familiale sau personale pot deasemenea, genera presiuni.Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil; Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contrar normelor profesionale; Profesionsitul contabil se poate gasi intre exigentele unui superior si aplicarea normelor profesionale si tehnice; Un conflict de interese se poate produce cand publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionsitul contabil. 106.Enumerati amenintari si riscuri care afecteaza independenta: Amenintari legate de interesul propriu: -financiar (direct si indirect ) dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorarii restante , teama de a pierde clientul; - amenintari legate de autocontrol; -familiarism sau incredere prea mare in client(Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului, sa fie prea atent la interesele clientului, afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce poate duce la o incredere excesiva in client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta); -cunoasterea de multa vreme a clientului; -personalitatea si calitatea clientului; -intimidarea (posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva) 107.Onorariile si independenta-descriere Cand onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in cauza. Organismele membre IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului aceste misiuni trebuie limitate la acestea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de Tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in acesta categorie . Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare, sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. 108. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert.

46

Liber profesionsitii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, in afara de cazul ca beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti (alti profesionisti contabili, avocati, ing, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionsitul contabil se sprijina pe competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiei. Intrucat profesionsitului contabil ii revine responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine : - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; -fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica. Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa(daca a inceput). 109.Relatiile cu ceilalti membrii Acceptarea de noi misiuni Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate in unul sau altul din cazurile urmatoare: de catre client: - dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie (existent); - la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie (existent); - fara consultarea profesionistului contabil in functie. de catre profesionistul contabil in functie 8existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional. Uneori clientul cere-la contactarea unui liber profesionist contabil- sa nu fie informat profesionsitul contabil in functie (existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie: -sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale; -sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. Cand opinia unui profesionist contabil altul decat profesionistul contabil in functie (existent) este solicitata in ce priveste aplicarea principiilor contabile, normele de audit, normele de raportare etc., profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod exagerat si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 110.Inlocuirea unui profesionist cu un alt profesionist ntreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a ii inlocui cand doreste. Daca este impotanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata determina daca exista motive profesionale care sa justifice neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. n absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. Factorii urmatori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionsit contactat: - daca clientul a autorizat acest lucru; - daca norme legale sau regului de etica referitoare la aceasta divulgare permite acest lucru. Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are ca obiective: - de a impiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa, daca toate elementele pertinente nu sutn cunoscute, - de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionsitului contabil in functie; - de a apara interesele profesionistului contabil in functie, atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza respectului saa scrupulos de a actiona ca profesionist independent.

47

nainte dea accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale, care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de al inlocui si l-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul ptofesionsit contabil, sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea. Daca autorizarea este data, sa ceara profesionistului in functie: - sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea; - sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie. Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei mentionata la alineatul precedent, trebuie rapid sa: - raspunda (in scris) aratand daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa; - sa asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat; - sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa. 111. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila Aceasta se face in limitele stricte prevazute de Codul etic fara a fi afectate interesele celorlalti membrii CECCAR. avand in vedere:informarea obiectiva a publicului; decenta; cinstea; increderea; bunul gust. Situatii in care nu sunt respectate criteriile de obiectivitate, incredere, etc.. pentru o actiune de promovare exemple - comparatii cu alti profesionisti contabili - declaratii bombastice - crearea sperantelor false, induc in eroare - contin aprobari scrise - contin precizari care pot produce neintelegeri, sau chiar deceptii. 112.Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati in industrie, comert, transport, sector public, etc.? 1) profesionistii contabili salariati trebuie sa fie loiali atat vizavi de angajator, cat si fata de profesie, aceste doua exigente fiind uneori in contradictie. Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiilor profesionale. Totodata nu poate fi obligat un angajat: - sa violeze legislatia; - sa incalce regulile si normele profesiei, - sa minta auditorii angajatorului sau; - sa semneze o declaratie care contine distorsiuni ale realitatii. Daca profesionistul contabil salariat nu reusesete sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict intre angajati si exigentele profesionale, dupa ce au fost epuizate toate esaloanele (pana la administratori), el nu are alta alegere decat sa demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului, dar obligatiile de confidentialitate ii interzic sa informeze terte persoane (in afara de cazul ca o prevedere legala sau o norma profesionala prevad aceasta obligatie). 2) - sprijin profesional acordat altor colegi: indeosebi cel care are autoritate recunoscuta de catre ceilalti (in analiza, in judecarea in mod profesional a diferendelor de opinie); 3) - competenta profesionala prin care un profesionist contabil nu trebuie sa induca in eroare patronul despre gradul de pregatire sau experienta pe care il detine; 4) - prezentarea informatiilor financiar-contabile in intregime, cu onestitate, in mod profesional si astfel incat sa fie intelese in contextul lor. Informatiile sa descrie clar natura adevarata a tranzactiilor comerciale, activelor, pasivelor, sa ordoneze intrarile cronologic si adecvat. 113.Care sunt situatiile pentru care Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului?

48

Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii: a) cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale; b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice; c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an; d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese; e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei n cazul radierii din Tablou persoana in cauza va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, daca celelalte conditii pentru obtinerea calitatii prevazute de regulament sunt indeplinite. 114.Cum se poate solicita incetarea provizorie de a mai face parte din Corp? Orice membru al Corpului poate cere incetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresata conducerii filialei, prin scrisoare recomandata, ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnatura de primire, se arata motivele si data de la care doreste sa inceteze de a mai fi membru al Corpului. ncepand cu ziua in care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel in cauza inceteaza de a mai fi membru al Corpului si nu mai figureaza in Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului si nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. Cel interesat poate, atunci cand doreste, dar nu mai tarziu de 3 ani, si cand sunt indeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, sa obtina reinscrierea sa in Tabloul Corpului, dand curs procedurii prevazute pentru inscriere. n cazul in care a trecut o perioada mai mare de 3 ani de la data renuntarii la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, persoana in cauza va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, daca celelalte conditii pentru obtinerea calitatii prevazute de regulament sunt indeplinite. 115.Atributiile Directorului general executiv a) executa hotararile si deciziile privind activitatea compartimentelor executive; b) pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor; elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul permanent, prin presedintele acestuia, le prezinta Consiliului superior pentru adoptare, cu cel putin o luna inainte de inceperea exercitiului financiar; c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului permanent; in acest sens, asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial, potrivit legii; d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat; e) organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale; f) asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului; g) organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, in interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea; h) asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta nationala; i) asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor tuturor structurilor Corpului; j) propune presedintelui Biroului permanent, anual, o data cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine; k) numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul superior, personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile ; pentru functiile de conducere face propuneri Biroului permanent; l) asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementarilor si normelor in vigoare;

49

m) participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior, luand cunostinta de deciziile si hotararile adoptate. 116.Atributiile Directorului executiv din filiala Conducerea executiva a filialei se realizeaza de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna functionare a compartimentelor operative si administrative. Directorul executiv al filialei are urmatoarele atributii: a) executa hotararile consiliului filialei si masurile stabilite de organele de conducere ale Corpului; b) elaboreaza proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior; c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si angajeaza cheltuieli in limita bugetului aprobat; d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat ale filialei; e) organizeaza si asigura evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati in cadrul Tabloului Corpului existent la filiale; f) asigura elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesare in vederea tinerii contabilitatii, conform reglementarilor legale si normelor emise de Consiliul superior; g) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si de salarizare a personalului necesar, care urmeaza sa fie supusa aprobarii Consiliului superior; h) participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului permanent si ale Consiliul filialei luand la cunostinta de deciziile adoptate; i) indeplineste si alte atributii prevazute in actele normative, precum si in hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului. 117.Asigurarea riscului profesional n activitatea lor, expertii contabili ti contabilii autorizati sunt supusi riscului profesional, riscului ca unele lucrari sa nu corespunda calitativ si sa aduca prejudicii clientilor lor. De aceea, expertii contABILI, contabilii autorizati trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantie. 118.Cazurile de suspendare a dreptului de a exercita profesia contabila. Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite , in cursul unui an calendaristic, se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an. 119.Cazuri de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila. Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.; publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania; neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic; executarea unei pedepse private de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil; neplata la buget, in termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoanele fizice; incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei; refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului, documentele priind activitatea profesionala; practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei. 120.Ce intelegeti prin calitatea de utilitate publica a Corpului? Corpul este in serviciul comunitatii. El nu este subordonat vreunei institutii a statului. El se afla la dispozitia tuturor: agenti economici, creditori, stat. Nu apara interesele cuiva in raport de altcineva. Apara interesele tuturor in cadrul legilor existente. 121.Cum se realizeaza publicitatea profesiei? O.G. 65/1994 prevede: Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de EC si CA se efectueaza sau se autorizeaza de CECCAR in interesul profesiei membrilor sai. Publicitatea poate fi:

50

a)Personala (utiliz numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de institutii de invatamant atestate M.E.; Placa de dimensiuni 10x5cm cu nume, prenume, calificarea profesionala. Se pune pe usa de domiciliu.;Orice publicitate personala si oferta este interzisa.Exceptie:publicit. la licitatiile organizate,cf. normelor in vigoare;Anunturile sunt interzise.Exceptie:- cele pt. angajarea de colaboratori din presa si cele din publicatiile pt studenti, dar sa nu contravina regulilor de etica profesionala.- Avize de informare a publicului asupra deschiderii sau schimbarii adresei.- inserari in anuare,carti de telefon, in cataloage de firme dar limitate la nume, prenume, adresa, telefon, profesie). b) a Societatii sau Cabinetului (remiterea catre beneficiari a listei lucrarilor si serv. pe care le ofera.;Brosuri de prezentare a cabinetului sau a SC de expertiza ce se distribuie elevilor, studentilor,candidatilor la un post oferit de acestea si care sa cuprinda numai info. despre:istoricul;principiile de comportament;lucrarile exec;numele si prenumele clientilor; modalitatea de recomandare;formarea si evolutia in cariera a membrilor cabinetului. 122.Care sunt atributiile ale Corpului la nivel central? Atributii Organele de conducere sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior, Biroul permanent, Presedintele Corpului Atributiile Conferintei Nationale ordinare: aproba ROF, aproba Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA si completarile ulterioare aviz de MF si MJ. ;Stabileste directiile de baza si mas. necesare pt. asig bunei exercitari a profesiei de EC si CA.Examineaza si aproba, prin vot deschis raportul de activitate prezentat de CS pt. exercitiul incheiat si Raportul cenzorilor asupra gestiunii fin. a CS.Aproba prin vot deschis bil. ctb, executia BVC pt. exercitiul exp., precum si BVC al exerc. viitor, prezentate CS.Aproba, prin vot d., organigrama CS, sistemul de salarizare pt. anul urmator,principiile si criteriile de organiz si salarizare ale aparatului propriu si ale Consiliului filialelor.Aproba, prin vot d., sist. de acordare si cuantumul chelt. de deplasare si reprezentare in Consiliile Corpului pe anul urm., la propunerea presedintelui CS.Alege si revoca membrii C.S., presedintele Corp;Aproba raportul CS, ref. la rezultatele alegerilor priv. reinoirea mandatelor membrilor Consiliului Corpului, inclusiv revocarea celor alesi.Aproba, prin vot d., nivelul indemnizatiilor pt. organele alese ale Corpului, nivelul cotizatiilor de membru,al taxelor pt. examinare,nivelul indemnizatiilor pt. organele alese si al taxelor de inscriere in evidenta Corpului.Aproba planurile anuale de activitate ale CS si ale Consiliilor filialelor. Hotaraste, asupra propunerilor de sanction. disciplinara a membrilor Consiliului si ai Consiliilor filialelor formulate de Comisia Super.de disciplina.Stabileste anual cotizatia, pe transe de venit.Alte atributii stabilite de lege, Regulament si propriile hotarari. Atributiile Consiliului Superior:alege, dintre membrii sai, presedintele si cei 5 vicepres care sunt alesi dintre expertii ctb. si un V.P. dintre ctb.autorizati.Asigura elabor si complet ROF a Corpului si a Codului Etic a EC si CA, cu avizul MF si al MJ.Aproba normele priv. desfas. activitatii crt a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului.Asigura admin si gestionarea patrimon. Corpului.Delibereaza as. tuturor probl. priv. profesia de EC si CA.Vegheaza ca Regulamentul priv. dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat.Asigura coordon. si controlul activ. CF (Consiliilor filialelor); stabileste metodol.de elab. a BVC al Corpului.Aproba statele de functiuni ale Corpului si filialelor.Asigura particip in comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila, in diverse grupe de lucru, din cadrul institutiilor guvernamentale si neguv, la solicitarea acestora.Decide in30 de zile, asupra contestatiilor impotriva hot. luate de Comisia Super.de Disciplina.Ia toate masurile necesare pt. desfas in bune conditii a activ de acordare a vizei anuale pt. exerc profesiei si a celei de asigurare a riscului profesiei de catre membrii Corpului.Alte atributii cf lege,Regulament si de hot.Conferint.Nat a CECCAR. Atributii Biroul Permanent al CS :asig.infaptuirea hot.Conf.Nat. si CS in perioadele dintre sedintele lui;stabileste cu2luni inainte de incep.an normativele de chelt.pt. elabor bugetului(ch-deplasare, ch.de reprezentare, ch membrii CS) Atributiile Presedintelui Corpului:convoaca si conduce sedintele CS si ale BP.Conduce si coord. dezbaterile.Prezinta anual CS, spre adoptare, proiectul de buget pt. ex. viitor;Aproba angajarea si efectu. chelt. in cadrul bugetului aprobat de Conf. Nat.Prezinta bil. ctb, spre adoptare CS si spre aprobare Conf. Nat.Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consil Nat, personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile,cu

51

aprobarea BP.Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor,a organizatiilor nat si internat, aparand prestigiul si indep. profesionala a membrilor sai.ndeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP. 123.Care sunt organele de control ale Corpului la nivel teritorial? Atributii. ORGANELE DE CONDUCERE sunt:Adunarea gen(ordinara si extraord);Consiliul filialei;Biroul Perm al filialei;Presedintele filialei Atributii Ad.Gen a filialei: ia cunostinta, dezbate si aproba, prin vot d., raportul Consiliului filialei pt. ex. fin. expirat si raportul cenzorilor as. gestiunii fin. a Consiliului filialei.Aproba, prin vot d., BVC al filialei pt. ex.l fin. viitor si executia BVC pt. ex. fin. expirat.Ia cunostinta de raportul Consil. filialei priv. rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a SC controlate, in vederea asig. bunei exercitari a profesiei de EC si CA pe teritoriul filialei. Aproba lista EC individuali si SC ce vor fi analizate in anul urm.Noul ROF: alege si revoca presedintele si 2membri ai Comisiei de Disciplina a filialei.Alege si revoca pe mebrii CFC, presed. si membrii comisiei de cenzori. Propune, dintre membrii sai, candidatii pt.CS.Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.Stabileste mas. necesare pt. indepl altor atrib.din acte normative sau hot. ale CS. Atributiile Consiliului filialei: Supravegherea modului de exercit a profesiei in raza filialei.Asigurarea apararii interese filialei si admin. bunurilor ei.Prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor profesionale.Hotaraste priv. la inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor lui,cf. precizarilor Consiliului Super.Urmareste incas cotizatiilor profesionale datorate de membrii filialei, in conditiile Regulament.Sesizeaza CS cu propuneri si sugestii priv. exercitarea profesiei.Sesizarea Comisiei de Disciplina a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale memebrilor Corp.Efectu.sau autorizarea pe intreg teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colectiva, considerate utile interesului profesiei cf. HCS.Pronunta radierea din Tablou, in cazurile din Regulament,si incetarea provizorie de a mai face parte din Corp, la cerere.Analizeaza si adopta proiectul de buget al filialei,cf.normelor CS.ndeplineste alte atributii prevazute de lege, Regulament, de hot. si deciziile organelor de conducere ale Corpului. Atributiile Presedintelui filialei: Convoaca Consiliul filialei si conduce dezbaterile lui.Reprezinta Consiliul fili., pe langa CS si la membrii Corpului. Reprezinta Corpul in fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza imputernicirilor stabilite de CS.Angajeaza cheltuielile in cadrul bugetului aprobat.Face propuneri de angajare a salariatilor din structurile executive ale fil. si de stabilire a salariilor lor, in limitele statului de functii aprobat. Propunerile se inainteaza presedintelui CS pt. aprobare.Poate accepta sponsorizari si donatii acordate filialei, in lim. stabilite de CS si in cond. legii.Organizeaza alegerile in consiliile Corpului.Supune, spre aprobare, Ad.Gen. executia BVC pe anul expirat. Dupa aprobare, transmite CS un exemplar al balantei de verif. si al ct. de executie a BVC.Arbitreaza litigii dintre membrii fil. si clientii ei,cand cei din urma accepta acest arbitraj.Supune Ad.Gen. anuale propunerile pt. acord.de distinctii onorifice, cf. procedurii.Raspunde solidar cu Consiliul filialei de incas. cotiz. profesionale datorate de membrii.ndeplineste alte atributii cf. legii, Regulament, hotarari, decizii ale organizatiilor de conduc. ale fil. si Corpului. Secretarul General al Corpului Executa hot. si deciziile priv. activ. compartim. administrativ.Pregateste, analiz si ctrl proiectele de buget ale filialelor, elabor. proiectul de buget al Corpului, care, dupa insusire de catre BP, prin presedintele BP, le prezinta CS pt. adoptare, cu cel putin 1 luna inainte de incep. ex. fin.Asigura executia BVC, prezentand info. periodice BP,asigura si rasp. de org. si tinerea ctb. la nivel central si teritorial,cf. legii.Asigura execut. tuturor lucrarilor admin. si de secretariat pt. Conf Nat., CS, sectiunile si comisiile Corpului.Organiz. si asigura evid. centralizata a EC si CA inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale.Asigura publicarea anuala in MOf al Rom. Tabloul Corpului (TC).Organiz. si urm. publicitatea priv. exercit. profesiei de EC si CA, in interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea regulilor priv. publicit.Asigura publicarea in revista Corpului a bil. Ctb. si a ct. de gestiune anual, dupa aprobarea lor de Conf.Nat.Asigura cond. materiale pt. desfas. Activit. CS, a membrilor si organelor subordonate.Propune presedintelui BP, anual, o data cu proiectul de buget, schema de functiuni si salarizare a sectoarelor admin. si a salariatilor din subordine.Particirpa fara drept de vot, la sedintele BP luand cunostinta de deciziile adoptate.

52

Atributiile Secretarului filialei (directorului executiv) Executa hot. Consil. filialei.Elabor. proiectul de buget al filialei.Asig. executia BVC aprobat.Asig. exec. tuturor lucrarilor admin. +secretariat ale filialei. Organiz. si asig. evidenta EC si CA in Tabloul existent la filiala.Asig. tinerea ctb.filialei, cf. legii.Propune anual Consiliului fil. schema de functiuni si salariz. a personal necesar,apoi e supusa aprobarii CS.Participa, fara dr.de vot, la sedintele BP al filialei, luand la cunostinta deciziile adoptate.ndeplin. si alte atributii din acte normative si hot., deciziile organelor de conducere ale filialei si Corpului. 124.Modul de organizare si constituire al comisiilor de disciplina. Comisile de disciplina (CD): 1. Comisia superioara de disciplina de pe langa CS al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor CS al Corpului. 2. Comisia de disciplina a filialei Comisiile vegheaza la respectarea codului etic si a regulamentelor si normelor corpului; Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acesteia, precum si de persoana in cauza. Competentele Comisiei Superioare de disciplina a. analizeaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si ai CF, facand propuneri de sanctionare a acestora CN hotaraste. b. Solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor CS si CF, precum si a profesionistilor straini care au dobandit dreptul de a exercita profesia de EC si CA in Romania si aplica dupa caz, prevederile art. 16 OG 65/1995 cu modificarile ulterioare: - mustrare; - avertisment scris; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC si CA pe o perioada de timp de la 3 luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC si CA. Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc de ROF. c. Rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. d. Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC si CA membrilor Corpului care au savarsit abateri grave prevazute in regulament. CONSTITUIRE 5 membrii titulari 5 supleanti Presedinte 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR 2 membri desemnati de MF. La fel supleantii. Mandat 4 ani. Comisia de disciplina a filialei are urmatoarele competente: Sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC, CA, membri ai filialei,cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. nstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor BP ale filialelor sau ale profesionistilor si societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de Disciplina. CONSTITUIRE 5 membri titulari 5 supleanti 1 presedinte plus 2 membri alesi dintre membrii filialei EC care se bucura de autoritate 2 membrii supleanti desemnati de MF Mandatul 4 ani Abaterea (invinuirea) a. Neplata cotizatiei si a celorlalte obligatii la termenele prevazute de Sanctiunea suspendarea dreptului de exercitare

53

Regulament in cursul unui an pana la data platii 8nu mai putin de 3 luni si nu mai mult de un an). calendaristic. b. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei fapte penale care, Interdictia dreptului de exercitare a potrivit legii, interzice dreptul de profesiei. gestiune si de administrare a societatii. c. ncalcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, elaborate Interdictia dreptului de exercitare a de Corp, daca fapta a avut ca urmare profesiei. producerea unui prejudiciu moral sau amterial. d. Practicarea profesiei fara viza *Interdictia dreptului de exercitare a anuala, pentru exercitrea profesiei profesiei. legal acordata. 125.Functionarea comisiilor de disciplina. Comisia de disciplina lucreaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati un raportul si pentru a-l sustine in fata Comisiei superioare. Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului. Comisia de disciplina a filialei judeca potrivit Regulamentului comisiilor de disciplina. 126.Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa organele de conducere ale Corpului? Pe langa Cosiliul Superior participa, fara drept de vot, la lucrarile CN, la sedintele CS si ale BP si ale CSD. Primeste materiale si convocatorul cu 7 zile inainte. Este instiintat de catre secretarul CSD despre toate contestatiile primite de aceasta comisie. Sesizeaza MF ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite BP, spre stiinta, o copie dupa sesizare. Pe langa Consiliul filialei

participa, fara drept de vot, la lucrarile AG, CF, BP si CD. Primeste materialele cu 7 zile inainte insotite de convocator. Sesizeaza BP al CS al C cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in TC de catre CF pe care le considera nelegale Sesizeaza CSD cu privire la hotararile CD a filialei pe care le considera nelegale. Sesizeaza reprezentantul MF de pe langa CS asupra hotararilor si masurilor CF care contravin reglementarilor legale. 127.Care sunt principalele fapte ce constituie abatere disciplinara a unui membru al Corpului? - Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. - Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN. - Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din romania referitoare la publicitate. - Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp. - Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC , CA. - Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional. - Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

54

- Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie, sau administratorului dupa caz. - Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii si Regulamentului (art.98). este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gradul IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau activitate comerciala. - Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. - Declaratiile neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. 128.Principii generale in alegerea organelor de conducere ale Corpului LA NIVEL CENTRAL Conferinta Nationala alege CS dintre membri activi ai Corpului. - la 2 ani pentru continuitate. - EC si CA dintre cei mai buni cu 2/3 din numarul voturilor exprimate. - Presedintele ales de CN este si Presedintele BP. BP ales de CS din 1 Presedinte, Vicepresedinti alesi prin vot secret dintre membri CS (2/3 din 3 ai CS). Cenzorii, pe termen de 4 ani, alesi de CN ordinara (vot deschis). Membrii nu fac parte din CS. - 2 EC - 1 CA - numai 2 mandate consecutive Sub conducerea biroului permanent functioneaza: -sectiuni -comisii -departamente -secretarul general pentru a fi alesi in Consiliile Corpului (Superior si ale filialelor) candidatii trebuie sa fie eligibili (adica au drept de vot in AG ale filialelor si sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale). Nu pot fi alegatori si nu pot participa la alegerea membrilor CS si ai CF: - daca nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale; - societati romane sau straine recunoscute de Corp; - membri de onoare ai Corpului; - Profesionistii, cetateni straini, persoane fizice care au primit autorizarea de a exercita profesia de EC sau CA in Romania; - Sunt salariatii unor institutii; Cei care doresc sa candideze pot face declaratii de candidatura pentru un loc de titular sau de supleant pentru EC sau CA. 129.Cum sunt organizate si conduse sedintele organelor de conducere ale Corpului? Presedintele Consiliului convoaca si conduce sedinetele Consiliului. Deliberarile au caracter strict secret, dar hotararile sunt date publicitatii in Revista Corpului. Sedinte1/semestru. Biroul Permanent se intruneste lunar sub conducerea presedintelui. Sedintele de lucru ale Consiliului si Biroului Permanent sunt legal constituite numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii membrilor acestora. Se delibereaza numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi, comunicata cu cel putin 10 zile inainte (sunt si exceptii). Presedintele conduce deliberarile, neputand refuza cuvantul unui participant. Presedintele atentioneaza vorbitorul fara a fi obtinut cuvantul sau pe cel care depaseste timpul acordat sau pe cel care nu se limiteaza la problema in curs. Presedintele cheama la ordine pe cel care profeseaza atacuri la persoana sau provoaca dezordine. Durata expozeului fiecarui participant este de 10 minute (exceptie: presedintele, raportorii, presedintii sectiunilor si reprezentantul MF). Presedintele suspenda sedinta dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii participantilor.

55

Votul: nesecret numararea de catre secretarul de sedinta si comunicat de presedinte; secret ori de cate ori este necesar si anume: -in cazul suspendarii sedintei; -o numire; -alte cazuri cand votul este cerut de majoritatea membrilor prezenti. Deliberarile au caracter strict secret. Hotararile se fac publice. 130.Ce este acela un cabinet professional? Membrii Corpului isi exercita profesia cu titlu independent, individual in cadrul propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate de profil, fie la alte unitati patrimoniale. Cabinetul este forma organizatorica unde expertii contabili isi desfasoara activitatea, potrivit Normelor si regulamentelor privitoare la profesia contabila. Cabinetul poate fi constituit dintr-un practician individual, o asociatie sau o societate de profesionisti. 131.Cine elaboreaza si aproba Codul etic national al profesionistilor contabili? Elaborarea Codului etic: La nivelul IFAC : - aprobarea o da Consiliul IFAC - comitetele de lucru permanente care emit: SIC (IAS), Norme internationale pentru practica Auditului, Principiile internationale in domeniul Educatiei, Principiile de etica profesionala Deontologie. n 1998 IFAC avea 128 membri, cu 2 milioane de profesionisti, reprezentand 91 de tari. n 1998 a aprobat Codul international al Eticii Profesiei Contabile care stabileste: norme de conduita si principii fundamentale ce trebuie respectate de toti profesionistii contabili, in vederea realizarii obiectivelor comune. La nivelul unei tari: Organismele profesionale IFAC din fiecare tara au si responsabilitatea introducerii si imbunatatirii cerintelor eticii detaliate. n Romania: - CECCAR ca membru IFAC, in 1995 a elaborat Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA - Comisia pentru elaborarea normelor profesionale - Comisia pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale - Conferinta Nationala a CECCAR aproba Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA - CS asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA. 132.Ce semnificatie are interesul general sau interesul public? Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale vizavi de public. Public inseamna:Clienti;Guvern;Investitori;Angajatori;Oameni de afaceri;Comunitati financiare;Donatori de fonduri;Orice persoana. Acest public da incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili, pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica deci satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital; responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;

56

consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 133.n ce consta interesul general pentru: auditorii independenti responsabilii financiari auditorii interni consilierii fiscali consilierii de gestiune Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital; responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 134.Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili ? Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperitatii economice a colectivitatii si a intregii tari. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatori si alte sectoare din lumea afacerilor, cat si guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor, sau de ordin fiscal. Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Adminstratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor. 135.Explicati relatia dintre etica si calitate in profesia contabila. Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor. Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membri CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a castiga; Selectarea lucrarilor pentru colaboratori; Programarea lucrarilor; Studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;

57

Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; Calitatea si continutul raportului; Pastrarea secretului profesional. 136.Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile (satisfacerea exigentelor publicului)? Pentru realizarea obiectivului profesiei contabile, adica satisfacerea exigentelor publicului, se impun patru imperative fundamentale: Credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile; Profesionalism - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de cleinti, angajatori si tersi interesati ca profesionisti in domeniu; Calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criterii precise de apreciere; ncredere utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 137.Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile? PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SUNT: INTEGRITATE drept, sincer, cinstit; OBIECTIVITATE corect, fara idei preconcepute; COMPETEN PROFESIONAL lucrari efectuate cu grija si sarguinta, pastrarea la zi a nivelului de cunostinte profesionale; CONFIDENIALITATE pastrarea secretului profesional; PROFESIONALISM comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile; RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE SI PROFESIONALE executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile, urmand concomitent satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si daca sunt compatibile cu exigentele integritatii, obiectivitatii si independentei. 138.Ce intelegeti prin integritate in profesia contabila? Integritatea, unul dintre pricipiile da baza ale profesiei contabile , implica nu numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si veridic. Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. Observarea fizica-mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui activ . Observarea fizica este mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui activ, insa ea nu aduce decat o parte din elementele probante necesare si anume numai existenta bunului respectiv; Actiunile intreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor, de exemplu, au ca obiectiv asigurarea ca: - intreprinderea a prevazut mijloace corespunzatoare care permit recenzarea activelor in conditii de fiabilitate. Aceasta faza a interventiei consta in studierea procedurilor de inventariere si se situeaza deci anterior inventarierii propriu-zise; - aceste mijloace sunt puse in aplicare in mod satisfacator. Aceasta faza consta in verificarea faptului ca persoanele insarcinate cu inventarierea aplica in mod corect procedurile si se situeaza in timpul inventarierii popriu-zise; - lucrarile de inventariere au fost corect exploatate (valorificate). Aceasta faza consta in a controla daca cantitatile recente sunt cele utilizate pentru evaluarea sumei stocurilor si se situeaza deci dupa inventarierea propriu-zisa. 139.Ce intelegeti prin obiectivitate in profesia contabila? Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii. Principiul obiectivitatii impune obligativitatea ca toti profesionistii contabili sa fie corecti, onesti si sa nu aiba conflicte de interese. Confirmarea directa (sau externa) procedura de control al conturilor . Este o procedura care consta in a cere unui tert avand legaturi de afaceri cu intreprinderea verificata, sa confirme direct auditorului informatiile privind existenta operatiilor, a soldurilor etc.

58

Auditorul are latitudinea de a determina conditiile si intinderea acestei proceduri si o poate demara cu acordul conducerii intreprinderii. Principalele cazuri in care auditorul are obligatia sa procedeze la folosirea tehnicii confirmarii externe sunt: - confirmarea unor cauze in baza carora s-au realizat unele tranzactii; - confirmarea de catre banci a soldurilor conturilor si alte informatii considerate necesare; - confirmarea conturilor de clienti si debitori; - confirmarea stocurilor in depozite vamale, in consignatie si alte stocuri la terti; - confirmarea valorilor mobiliare cumparate prin intermediari financiari; - imprumuturi de la terti; - confirmarea soldurilor costurilor de furnizori si creditori. Confirmarea poate sa fie pozitiva, atunci cand tertul solicitat isi exprima acordul asupra informatiei primita sau furnizeaza chiar el informatia, sau negativa, atunci cand tertului solicitat i se cere i nu raspunda decat in cazul in care nu este de acord cu informatia care i s-a prezentat. 140.Cum explicati competenta profesionala? Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivel cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legistaliei si tehnicii. Competenta profesionala poate fi impartita in doua parti separate: - dobandirea competentei profesionale cere initial sa se aiba un inalt standard de pregatire generala urmat de instructie specifica, de practica si examinare privind teme profesionale semnificative. - mentinerea competentei profesionale. 1.cere cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila , inclusiv reglementari importante la nivel national si international in contabilitate, audit, precum si alte reglementari statutare si cerinte relevante. 2.un profesionist contabil trebuie sa adopte un program destinat sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate cu reglementarile existente pe plan national si international. 141.Dosarul exercitiului: continut, rol, structura. Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat; el permite asamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului. Dosarul exercitiului este important pentru: - buna organizare si controlul ale misiunii; - documentarea lucrarilor efectuate si asigurarea ca programul s-a derulat fara omisiuni; - inlesnirea muncii in echipa si supervizarea lucrarilor; - justificarea opiniei emise si redactarea raportului. Dosarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni. n principiu se folosesc 10 sectiuni: EA - Acceptarea misiunii EB - Sinteza misiunii si rapoarte EC - Orientare si planificare ED - Evaluarea riscului legat de control EE - Controale substantive EF - Utilizarea lucrarilor altor profesionisti EG - Verificari si informatii specifice EH - Lucrarile de sfarsit de misiune EI - Interventii cerute prin reglementari diverse EJ - Controlul conturilor consolidate 142.Ce intelegeti prin profesionalism in profesia contabila? Aceasta presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil vizavi de clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public in general.

59

143.Dosarul permanent: continut, rol, structura. Unele informatii si documente primite sau analizate in cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului. Clasarea lor intr-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi. Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii in fiecare an a unor lucrari. Dosarul permanent se subdivide in 7 sectiuni, astfel: PA - Generalitati PB - Documente privind controlul intern PC - Situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente PD - Analize permanente PE - Fiscal si social PF - Juridice PG - Intervenanti externi 144.Continutul raportului de audit (normele IFAC). Raportul de audit trebuie sa contina: - relatia contractuala de executare a misiunii de audit; - observatiile reiesite din diverse verificari; - informatiile a caror mentiune in raport este prevazuta expres de lege; - oferirea garantiei pentru actionari si terti ca im personal calificat a obtinut asigurarea ca situatiile financiare ofera o imagine fidela, clara si completa pozitiei financiare, performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderii; - mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. 145.Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili? Cap. I. DEFINIII CAP. II. INTRODUCERE CAP. III. INTERESUL PUBLIC CAP. IV. OBIECTIVELE CAP. V. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CAP. VI. CODUL PARTEA A - APLICABIL TUTUROR PROFESIONISTILOR CONTABILI PARTEA B - APLICABIL LIBER PROFESIONISTILOR CONTABILI PARTEA C - APLICABIL PROFESIONISTILOR CONTABILI ANGAJAI 146.Elementele de baza ale raportului de audit. Raportul unei misiuni de audit statutar trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente de baza: - titlul, - destinatarul - paragraful introductiv, - paragraful cuprinzand natura si intinderea lucrarilor de audit, - paragraful opiniei, - semnatura, - adresa - data raportului. 147.Cui i se aplica prevederile de la partea A din Cod? PARTEA A - APLICABIL TUTUROR PROFESIONISTILOR CONTABILI 148.Modelul raportului de audit; opinie fara rezerve. Opinia fara rezerve semnifica faptul ca dupa efectuarea tuturor procedurilor auditorul poate exprima o opinie curata, nedistorsionata de vreo rezerva sau retinere. Ca mod de prezentare opinia fara rezerve poate aparea in urmatoarea formulare: Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii la 31 decembrie . precum si rezultatelor acestor operatii si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul inchis la aceasta data, in conformitate cu normele internationale si nationale de contabilitate 149.Cui i se aplica prevederile de la partea B din Cod? PARTEA B - APLICABIL LIBER PROFESIONISTILOR CONTABILI Modelul raportului de audit; opinie cu rezeva. Rezervele se prezinta inaintea paragrafului de opinie, si pot fi motivate de: - limitarea intinderii lucrarilor;

60

- dezacordul cu conducerea entitatii auditate; - alte cauze. Modul de prezentare a unei astfel de opinii pentru prima motivatie ar putea fi: Noi nu am putut asistata inventarul fizic din 31 decembrie ., caci noi am fost desemnati auditori ulterior acestei date. inand seama de natura documentelor contabile ale societatii, noi am putut controla cantitatile prin alte proceduri. Dupa parerea noastra, cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi necesare, daca noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitatilor, situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii la 31 decembrie ., cat si contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare. 150.Cui i se aplica prevederile de la partea C din Cod? PARTEA C - APLICABIL PROFESIONISTILOR CONTABILI ANGAJAI 151.Modelul raportului de audit : imposibilitatea exprimarii unei opinii. O astfel de opinie poate fi motivata de limitarea intinderii lucrarilor si se poate prezenta in urmatorul mod: Noi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la confirmarea directa a conturilor de clienti, din cauza limitarii intinderii lucrarilor noastre, impusa de catre directiune. Avand in vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam opinia asupra conturilor anuale. 152.Care sunt factorii de care trebuie tinut seama, atunci cind se apreciaza respectarea regulilor de etica, in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea? Principiul integritatii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti in relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implica, de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist contabil nu trebuie sa se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cand apreciaza ca acestea: - contin o declaratie in mod semnificativ falsa sau care induce in eroare; - contin declaratii sau informatii eronate; - omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare. Principiul obiectivitatii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu isi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Indiferent de pozitie sau de serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentina obiectivitatea in rationamentul profesional. n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa in mod specific, potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentie corespunzatoare urmatorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea; b) este practic imposibil sa se defineasca si sa se descrie toate situatiile in care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil; c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea; d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-a insusit principiul obiectivitatii. 153.Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin parsonal ? Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul poate recurge la procedura urmatoare: examinarea conflictului cu superiorul direct; daca interventia superiroului direct nu este suficienta si profesionistul decide sa se adreseze esalonului superior urmator, superiroul direct trebuie notificat in acest sens. Daca superiroul direct este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie sa se supuna esalonului ierarhic cel mai ridicat;

61

solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profsional; daca toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil, poate pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare, in acest sens, conducerii entitatii care l-a angajat, Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 154.Care sunt cele doua componente ale competentei profesionale si in ce constau? Competenta are doua parti: a. Dobandirea care cere un inalt standard initial de pregatire generala, urmata de o instructie specifica, de practica si examinare in subiecte profesionale semnificative si o perioada de practica in doemniu. b. Mentinerea competentei profesionale care cere: 1. cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila, inclusiv pronuntarile importante la nivel national si international in contabilitate, audit (si alte reglementari); 2. adoptarea unui program desemnat sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu pronuntarile facute pe plan national si inetrnational. 155.Cum explicati principiul confidentialitatii? Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma-subalterni sau colaboratori respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Confidentialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil in beneficiul sau personal sau al unui tert. Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale. n interesul publicului si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta. Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) cand divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire tersi) pot fi lezate; b)cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa, pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii; - profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 156.Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consiliere fiscali? Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST?

62

nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dicolo de orice indoiala; sa se asigure ca cei pe care ii consilieaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt; in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, unui memorandum. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se creada: a. ar contine un fals sau o inducere in eroare; b. ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului; c. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare fiscul. poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale. 157.Activitatile incompatibile cu prestarea serviciilor de catre profesionistii contabili 1) - un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nici o afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale; 2) - prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea); 3) - angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale care au ca efect faptul ca nu permir contabilului profesionist independent sa isi conduca practica profesionala, conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si fiind neconforma cu practicarea profesiei.

158.In ce consta independenta de spirit (in gandire)?. Independenta de spirit ( in gandire): stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala; ea presupune integritate si obiectivitate. 159.In ce consta independenta in aparenta ? Independenta in aparenta: reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil. 160.Riscul legate de interesul propriu; explicatii. Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorariile restante, teama de a pierde clientul etc. Interesul propriu amenintare la adresa independentei. Interesului propriu, se manifesta atunci cand , societatea sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau daca un interes propriu al acestor cabinete ar intra in conflict cu clientul respectiv. Cele 5 situatii de amenintare la adresa independentei sunt: 1. Interesului propriu, 2. Slabirea autocontrolului, 3. Renuntarea la propriile convingeri, 4. Manifestarile de familiarisrn, 5. Actiuni de intimidare Riscuri legate de autocontrol.

63

Implicarea expertului contabil sau a firmei sale in tinerea contabilitatii, in decizii manageriale la client etc. Riscuri legate de pledare- explicatii. Independenta poate fi amenintata daca expertul contabil devine pledant in favoarea sau impotriva clientului sau. Amenintari legate de familiarism sau incredere-explicatii. Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului, sa fie prea atent la interesele clientului, afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce paote conduce la o incredere excesiva in client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta. Amenintari legate de intimidare explicatii. Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva. Independenta si regimul calitatii explicatii. Un control de calitate pus la punct face parte din mecanismele pentru asigurarea de catre experti a cerintelor privind independenta. 1. calitatea activitatii nu va fi diminuata conform onorariului diminuat. 2. Clientul nu va fi indus in eroare in legatura cu doemniul exact al servciilor. 3. Abtinerea de la lucrari inutile, efectuate numai din dorinta de castig. 4. Programarea lucrarilor astfel incat sa asigure calitatea lucrarilor. Eficacitatea planificarii. Calitatea lucrarilor nu rezulta numai din competenta membrilor Corpului si a colaboratorilor sai, ci si din inceperea si continuarea lucrarilor cu constiinciozitate si integritate. n acest sens, EC si CA aplica: principiile contabilitatii; Normele corpului privind exercitarea profesiei si exactitatea lucrarilor; Raspundere privind respectarea principiului deontologic al secretului profesiei. 161.Sistemul de precautii al expertului Expertii trebuie sa intocmeasca si sa mentina un sistem de precautii care sa faca parte integranta din controlul intern din intreaga sa firma, din structura de conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenta). Sistemul de precautii trebuie sa includa: - proceduri interne scrise care trateaza cerintele,amenintarile si riscurile la adresa independentei; - comunicarea activa si in scris a cestor proceduri fiecarui profesionist si personalului;instruirea si controlul sistematic; - desemnarea profesionistilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri, comunicarea acestor actualizari si supravegherea functionarii sistemului respectiv; - o cerinta de documentare a fiecarui client, daca au existat circumstante sau fapte care au amenintat independenta expertului si daca au fost observate astfel de riscuri, ce precautii au fost luate pentru a evita, elimina sau reduce riscul amenintarilor la adresa independentei; - santiuni pentru incalcarea politicii in domeniul independentei de catre angajatii firmei de expertiza contabila. 162.Legaturi financiare cu clientul forme. Aceste legaturi pot afecta independenta si pot determina un observator impartial, rezonabil sa ajunga la concluzia ca independenta a fost afectata. Implicarea financiara consta in: - detinerea unor interese financiare directe in firma clientului. - detinerea unor interese financiare semnificative indirecte (a fi administrator ori executor al unui administrator, daca o asemenea desemnare are interese financiare intr-o companie client). - detinerea unor imprumuturi la sau de la un client sau orice functionar, director sau actionar principal al unei companii cleint. - detinerea unui interes financiar intr-o companie mixta cu un client sau un salariat al unui client. - detinerea unui interes finnaciar intr-o firma care nu-i este client, dar care are un investitor sau o relatie de investitii cu clientul. Independenta este afectata cand un contabil profesionist independnent dobandeste direct sau indirect avantaje financiare intr-o

64

Companie, pentru care contabilul profesionist independent furnizeaza servicii care cer respectarea principiului independentei. INTERES FINANCIAR - direct sotie, copil in intreprindere (si alte rude); - indirect prin intermediari. 163.Cazuri de recuzare a unui expert contabil. Sunt situatii de incompatibilitate a exercitarii profesiei si a raporturilor intervenite cu clientul respectiv (liber de orice interes, fara implicari financiare sau in activitatile clientului, fara implicari in activitatile incompatibile sau contradictorii, fara incidente familiale). Un expert contabil trebuie recuzat cand: a. in ultimii 2 ani a fost membru al Consiliului de administratie; angajat sau a influentat intr-un fel conducerea firmei ce-i va deveni client; b. in ultimii 2 ani a fost asociat la firma respectiva sau asociat cu un membru al Consiliului de administratie, in functie, la acea firma. 164.Alte servicii oferite clientului, paralel cu indeplinirea unei misiuni de audit. Este interzisa prestarea altor tipuri de servicii profesionale la un client la care se desfasoara misiunea de cenzor sau auditor. Este, de asemenea, interzisa tinerea evidentei contabile. Este permis numai acordarea de consultatii legate de inregistrarile contabile. 165.Relatiile personale si familiale si independenta. Relatiile personale si familiale pot prejudicia independneta. Trebuie deci sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune in pericol independenta profesionistului in indeplinirea misiunii sale. Este imposibil de codificat in mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala intre un profesionist liberal si un client este acceptabila (prin client inetlegandu-se proprietarul intreprinderii, actionari principali, directori generali, directori financiari, adminsitrator sau posturi echivalente) Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membrii de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni. De exemplu, astfel de presiuni pot aparea atunci cand liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului, sau cand detin impreuna interese semnificative intr-o societate in participatiune cu un client. 166.Bunuri sau servcii primite si independenta. Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati execesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistul contabil, de catre sotiile lor sau de catre copii aflati in intretinere. 167.Proprietatea capitalului intr-o firma profesionala. ntr-o firma profesionala, capitalul trebuie detinut de profesionisti contabili in proportie de 100%. Legislatia romaneasca si europeana prevede obligatoriu ca cel putin 51% din capital sa fie detinut de catre membrii organismului profesional. Toti participantii la capitalul firmei de contabilitate trebuie sa fie in masura sa influenteze profesionistul contabil in prestarea serviciilor profesionale. 168.Rotatia personalului intr-o misiune de audit. Afectarea unui asociat al cabinetului pentru o lunga perioada de timp, intr-o misiune de audit la un client, poate pune in pericol independenta. Afectarea prelungita a aceleasi persoane la un client conduce la o relatie stransa cu acesta care poate fi interpretata ca u pericol pentru obiectivitatea si independenta persoanei respective. Se pune si problema controlului de calitate, in masura in care profesionistul contabil, cunoscand bine intreprinderea, paote afecta o incredere excesiva acestei cunoasteri in timpul realizarii procedurilor de audit si formarii unei judecati asupra problememlor de audit importante. Rotatia trebuie efectuata cu personal avand aceeasi experienta si trebuie planificata. Daca rotatia este imposibila, in cadrul cabinetelor mici, trebuie gasite solutii alternative, cum ar fi incheierea unui acord permanent de consultanta cu un alte profesionist liberal sau consultarea serviciilor de specialitate ale organismului profesional. 169.Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert.

65

Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, in afara de cazul ca beneficieaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la speciliasti (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). n acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentelel tehnice ale specialistului consultant, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. ntrucat profesionistului contabil ii revine, ultimul, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ce expertul consultant este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine: - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; - fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica; - fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale. Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a incepul). 170.Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere/liberale. a. nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, indpendenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale. b. Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata in afara Corpului sau orice activitate comerciala (v. L127 referitoare la activitatea de cenzorat). c. n unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind: - sa pastreze aceste fonduri separat de fondurile proprii; - sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; - sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective. Prevederile Legii 186/1999 cu privire la activitati incompatibile. Legea prevede ca incompatibilitate: orice activitate salariata in afara CECCAR; orice activitate comerciala. Nerespectarea atrage raspunderea penala (l 186/1999, art. 39.1). Exceptii: cadre didactice, publicistica in domeniu, parlamentar, consilier local, judetean).

171.Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. cele care creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favoirabile, implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare, declaratii bombastice; fac comparatii cu altii; contin marturii sau aprobari scrise, care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie, care pretind, nejustificat, ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume doemniu al contabilitatii. 172.Care sunt conditiile pentru o actiune de promovare, atunci cand publicitatea nu este autorizata? - sa aiba ca obiect aducerea al cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii; - sa fie de bun simt;

66

- sa fie demna din punct de vedre profesional; - sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; - sa evite promovarea personala excesiva. 173.Temeiuri legale ale Codului etic national al profesionistilor contabili. art. 30 din OG 65/94 aprobat prin L 42/1995. Hotararea nr.1/1995 a Conferintei nationale CECCAR. 174.Necesitatea (ratiunea) Codului etic national al profesionistilor contabili. Codul este necesar pentru: protejarea atat a profesionistului, a profesiei, cat si a tertilor; asigurarea, apararea onoarei si independentei Corpului si a membrilor Corpului; a conferi autoritate lucrarilor efectuate de membrii. Necesitatea Codului Etic este impusa de: - nevoia garantarii unei calitati optime a serviciilor, - conservarea increderii publicului in profesie; asigurarea protectiei, atat a profesionistului contabil cat si a tertilor beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia - confirmarea de autoritate a lucrarilor efectuate de profesionistii contabili; necesitatea asigurarii apararii onoarei si independentei profesionistului contabil si a organismului din care face parte. 175.Principiile fundamentale in lumina Codului etic national al profesionistilor contabili. integritatea, obiectivitatea; independenta; secretul profesional; respectarea normelor tehnice si profesionale; competenta profesionala; comportamentul deontologic. 176.Calitatile membrilor Corpului; conditii pentru mentinerea acestora. Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin: stiinta, competenta si constiinta; independenta de spirit si de interes material; moralitate, probitate si demnitate; Pentru mentinerea acestor calitati, fiecare membru trebuie sa: sa isi dezvolte necontenit cultura; acorde toata atentia pentru orice problema examinata; isi exprime opinia fara nici o ezitare; sa se exprime clar, categoric si ferm; nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi exercite liber profesia, sa nu-si exercite libertatea de gandire; considere ca independenta sa trebuie circumscrisa, in orice imprejurare, regulilor stabilite de Corp. 177.Reguli privind viata individuala. Membrilor Corpului li se cere o moralitate ireprosabila, conditie esentiala pentru admiterea si mentinerea in Corp. Toate condamnarile de drept comun si dezordinea din viata particulara, susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei, atrag dupa sine sanctiuni care merg pana la radierea din Tabloul CECCAR: In afara exercitarii profesiei, membrii Corpului trebuie sa se abtina de la orice incalcare a legilor, a reglementarilor profesiei si de la orice actiuni susceptibile sa stirbeasca demnitatea Corpului si a membrilor sai. 178.Reguli privind publicitatea, anuntul si oferta. membrii Corpului pot face uz numai de titluri sau diplome eliberate de stat sau institutii recunoscute de stat; la domiciliu: placuta 10x5 cm cu date personale; publicitatea personala este interzisa; pentru membrii Corpului, publicitatea poate fi facuta numai de organismele Corpului. Publicitate = comunicarea catre public a serviciilor oferite in scopul obtinerii de lucrari;

67

Anunt = comunicarea catre public a unor fapte privind profesia; Oferta = demersuri facute pentru un eventual client in scopul de a-i propune servicii profesionale. Publicitatea si oferta nu sut interzise cand sunt facute pentru participarea la licitatii, organizate potrivit unor norme legale sau profesionale. 179.Folosirea emblemei Corpului. Membrii Corpului pot folosi emblema Corpului pe hartia cu antet, pe legitimatii. Emblema este compusa dintr-o carte simblizand insemnele profesiei, un toiag al zeului Hermes cu doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in Grecia antica diplomatia, precum si deviza: STIIN, INDEPENDEN, MORALITATE, atribute esentiale ale acestei profesii. 180.Exercitarea profesiei imposibilitatea colaborarii cu un coleg sanctionat. Sunt doua situatii: cand se practica individual; cand se practica in societati de expertiza contabila. Cand se exercita individual, expertul contabil si contabilul autorizat o fac numai in nume propriu. n exercitarea misiunilor lor, profesionistii contabili nu pot colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei. 181.Exercitarea profesiei-obligatia incheierii unui raport. Indiferent de misiunea pe care o are de indeplinit, EC sau CA trebuie sa elaboreze un raport in legatura cu misiunea respectiva. Elaborarea acestui raport se realizeaza conform normelor profesionale. 182.Exercitarea profesiei imposibilitatea participarii la adminstrarea a doua sau mai multe societati, membre ale Corpului. Interzicerea deriva din generarea conflictelor de interese si din alterarea independentei profesionistului si integritatii in realizarea profesiei. 183.Exercitarea profesiei imposibilitatea participarii la capitalul a doua sau mai multe societati membre ale Corpului. Un membru nu poate avea capital dacat la o singura firma. 184.Exercitarea profesiei imposibilitatea participarii in doua societati membre ale Corpului (in una ca salariati si in alta ca actionar sau adminstrator). Este o situatie incompatibila cu independenta profesionistului, cu integritatea si obiectivitatea ce i se cer. Salariatul executa ce ii cere seful. Actionarul, administratorul are o alta pozitie, decizionala. Evident, ne aflam in fata unei incompatibilitati. 185.Relatiile cu clientii. Numai pe baza de contract de prestari servicii. Contractul este cel care stabileste obiectivul, onorariul, termenele. Orice relatie financiara cu clientul in afara contractului este interzisa. 186.Relatiile cu clientii factori de risc. Factorii de risc privesc: limitarea controalelor; intarzieri in inchiderea conturilor si tinerea contabilitatii; limitarea onorariilor; aspecte fiscale.

187.Operatii obligatorii, prealabile acceptarii unei noi lucrari sau unui nou client. naintea acceptarii trebuie facute: evaluarea riscurilor verificarea privind respectarea principiilor independentei integritatea obiectivitatea competenta confidentialitatea comportamentul profesional stabdarde tehnice

68

188.Calitatea lucrarilor si autocontrolul. Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in actiune, in aplicare peoceduri privind: calitati personale (cabinet sau societate); aptitudini si competenta; repartitia lucrarilor; instructiuni si supervizare. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de EC sau CA care-si desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala. 189.Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor. Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisioane. Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este platita pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs, acte aditionale). Nu se pot incheia contracte globale. Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute. n caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei (procedura dreptului comun). 190.Pastrarea arhivelor clientului. Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor, in vederea contabilizarii, se stabileste prin contracte si anexe la contract, fiind obligatorie: - normalizarea documentelor; - stabilirea termenelor. Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se verifica Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazuta de lege. 191.Relatiile cu colegii din CECCAR. Membrii Corpului isi datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Sunt excluse manifestarile dure si necuviincioase si mai ales vulgaritatile. Abtinerea de la orice cuvant care jigneste, de la orice imputare rauvoitoare, de la oferirea de servicii in defavoarea colegilor si, in general, de la orice actiune care ar putea aduce daune profesiei si Corpului este expresia realtiilor de respect. 192.Acceptarea executarii unor lucrari, atunci cand un membru al Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client. Numai cu consultarea profesionistului deja in functie. Profesionistul solicitat in astfel de cazuri are obligatia de a cere in scris si cu consimtamantul clientului orice informatie de la profesionistul deja in functie. Cel nou este obligat sa nu aduca nici o critica colegului deja in functie.

193.Puterea de control a filialelor. Consiliul filialei trebuie sa se asigure ca toate societatile de expertiza contabila, toate sucursalele sau filialele acestora se afla sub controlul unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului. C.F. are obligatia de a organiza si a exercita sistematic examinarea profesionala a membrilor sai (vezi atributiile).

69

194.Cotizatiile profesionale. Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea porfesionala. 195.Obligatiile membrilor privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare. Sunt raporturi derivate din Norme. Orice membru al Corpului este obligat sa informeze, in scris, presedintele Consiliului Filialei, in termen de 5 zile, despre orice actiune administrativa sau judecatoreasca indreptata impotriva sa. 196.Raporturile membrilor cu administratia publica. Raporturi de amabilitate, loialitate fata de lege si respect. 197.ndatoriri proprii societatilor recunoscute de Corp. Caracteristicile societatilor (titlul III din ROF pag. 85): obiectul de activitate exercitarea profesiei de EC/CA majoritatea acsionarilor asociati EC si CA (actiunile partilor sociale si majoritatea lor) administratie majoritar din EC si CA actiunile partilor sociale sau normative membru al Corpului drepturi si obligatii similare membrilor Corpului. 198.Depunerea juramantului. La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa deouna juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. 199.Sindicate si asociatii profesionale. Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia in sindicate, cu obligatia ca, in termenul de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului. 200.Enumerati 4 standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criterii de apreciere a calitatii activitatii membrilor sai. Standardul profesional nr.21- Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Standardul profesional nr.22 - Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Standardul profesional nr.23 - Activtatea de cenzor in societatile comerciale. Standardul profesional nr.32 - Misiunea expertilor contabili pentru fuziuni si divizari. Standardul profesional nr.35 - Expertizele contabile. Satndardul profesional nr.37 - Misiunea de evaluare a intreprinderii. Standardul profesional nr.39 - Misiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor. Ghidul expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor. 201.Explicati relatia contabilitate - fiscalitate din punct de vedere a doctrinei profesionale. (profesia contabila si serviciile fiscale) Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectorele de afaceri. Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile si sunt oferite in interesul public. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. Natura din ce in ce mai complexa a legii fiscale si a contabilitatii financiare, in special pentru companiile mari care se confrunta cu legi fiscale si reglementari diferite la nivel local, national si international, necesita o expertiza specilizata aprofundata din partea profesionistilor contabili. Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozitein tarile in care detin activesi sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare.

70

202.Care sunt atributiile comisiilor de disciplina din cadrul CECCAR? Comisia Superioara de Disciplina are urmatoarea competenta: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si Consiliului filialei, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare: - mustrare; - avertisment; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de 3 luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; - sanctiunile disciplinare care se stabilesc in functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor, c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt : a) vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza; b) sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC,CA,membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale; c) instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite ( exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, al profesionistilor societasilor straine, care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina). 203.Care sunt domeniile acoperite de standardele Internationale ale profesiei? Domeniile acoperite de standarde Internationale ale profesiei sunt; contabilitatea , auditul , evaluarea si deontologia. 204. Cum explicati rolul expertului contabil pentru dezvoltarea economiei? Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor, dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci profesionistii contabili satisfac un interes general. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Trebuie mentionat rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importanteale profesionistilor contabioli, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depinzand bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actionapeste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in insititutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera. 205. Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile? Comandamentele fundamentale sunt: - educatie: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor, 206.Modaliti de implementare a reglementarii profesiei contabile. Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii: autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;

71

reglementarea externa: profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare; coreglementarea: reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare si nu sa concureze. Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si reglementarea externa pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare: autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste; o combinare in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte. De exemplu, cerintele de normalizare a educatiei pentru profesionistii contabili fac parte dintr-un domeniu in care organismul profesional poate avea o capacitate semnificativa de expertiza, deci el poate reglementa domeniul. Combinarea dintre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state poate depinde de unii factori precum: experinta istorica; performanta de autoreglementare a organismului profesional orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica; calea de dezvoltare a economiei; natura si caracteristicile esecurilor pietei. In practica, chiar si in cazul reglementarilor externe, guvernul ineractioneaza explicit sau implicit cu organismul profesional. Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de la o tara la alta: in statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii externe; in statele in tranzitie, tendinta este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare. Organismele profesionale si guvernele au interese si obiective comune: profesionisti contabili sa serveasca interesul public prin utlizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile. Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia sa castige respectul comunitatilor si al organelor de reglementare din tara si la nivel global. 207.Ce rol are Codul etic naional al profesionitilor contabili i care este structura sa. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde de raspund pentru calitatea prestatiilor lor; protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalarea de bani, finantari de terorism, fraude de tot felul, coruptie, etc. Codul etic IFAC este structurat in trei parti si 22 de sectiuni repartizate astfel: Partea A destinata tuturor profesionistilor contabili, indiferent de statut: liber profesionisti sau angajati; constine sase sectiuni: Sectiunea 100, Introducere si principii fundamentale; Sectiunea 110, Integritatea; Sectiunea 120, Obiectivitatea; Sectiunea 130, Competenta profesionala si prudenta; Sectiunea 140, Confidentialitatea; Sectiunea 150, Comportament profesional. Partea B destinata profesionistilor contabili independenti (liber profesionistilor contabili); contine 10 sectiuni:

72

Sectiunea 200, Introducere; Sectiunea 210, Numirea profesionistului contabil; Sectiunea 220, Conflict de interese; Sectiunea 230, Opinii suplimentare; Sectiunea 240, Onorarii si alte tipuri de remunerare; Sectiunea 250, Marketingul serviciilor profesionale; Sectiunea 260, Cadouri si ospitalitate; Sectiunea 270, Custodia activelor clientului; Sectiunea 280, Obiectivitate; Sectiunea 290, Independenta in audit. Partea C destinata profesionistilor contabili angajati; contine sase sectiuni: Sectiunea 300, Introducere; Sectiunea 310, Conflicte conceptuale; Sectiunea 320, Intocmirea si raportarea informatiilor; Sectiunea 330, Luarea de masuri in cunostinta de cauza; Sectiunea 340, Interese financiare; Sectiunea 350, Stimulente. 208.Prin ce se distinge profesia contabila fata de alte profesii? Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de ntreprindere: actionari, salariati, furnizori creditori, banci, buget, conturile nationale, organismele de bursa, investitorii, etc. In fapt, daca in piata serviciilor orice alt profesionist presteaza servicii pentru un client determinat si care este, in general, consumatorul (beneficiarul) final al serviciului respectiv, profesionistul contabil fie ca elaboreaza, fie ca auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii este (in mod paradoxal) platit de catre ntreprinderea respectiva, dar utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din situatiile financiare sunt partile interesate, mentionate mai sus, cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuie aparate. Acest public are incredere in obiectivitatea si intergritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestuia statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital; responsabili financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utitlizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul contreaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 209.Care sunt criteriile de apreciere a unui organism profesional? (1,5p) Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: sa fie un organism necomercial si neguvernamental;

73

sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; membrii sa fie profesionisti contabili sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si a publicului; sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); membrii sai sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibl, activitatile traditinale efectuate de profesionistii contabili; sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale. 210.Cui sunt destinate cele 3 parti ale Codului etic naional al profesionitilor contabili? Partea A destinata tuturor profesionistilor contabili, indiferent de statut: liber profesionisti sau angajati. Partea B destinata profesionistilor contabili independenti (liber profesionistilor contabili) Partea C destinata profesionistilor contabili angajati 211. Ce nelegei prin obiectivitatea profesionistului contabil? (2p) Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se gaseasca in situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate si in nicio alta situatie care ar putea determina un tert bine informat, dar si bine intentionat sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. Rezulta urmatoarele necesitati: obligatia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influentei nedorite a unor persoane; evitarea realtiilor care influenteaza in mod negativ rationamentul profesional; absenta relatiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu functii de conducere sau angajati ai clientului; neacceptarea de cadouri sau invitatii (la masa, la spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta daunatoare asupra rationamentului profesional; atentia asupra urmatorilor factori: exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; imposibilitatea definirii tuturor situatiilor in care se pot exercita presiuni; evitarea influentei ideilor preconcepute; garantia insusirii de catre angajati a principiului obiectivitatii. masuri de protectie: retragerea din echipa misiunii; proceduri de supraveghere; terminarea relatiei de afaceri sau financiare care genereaza amenintarea. 212.Ce este Tabloul Corpului i care sunt condiiile de nscriere n acesta? Este lista generala a persoanelor fizice si juridice care ndeplinesc conditiile pentru libera practica a profesiei contabile. Se publica n MO si cuprinde mai multe parti, dupa principiul teritorialitatii. Partea I-a: E.C.- care si exercita profesia cu titlu independent individual, n propriile cabinete. Partea a II-a: E.C. - straini, autorizati de CS sa-si exercite profesia n Romnia cu titlul independent, individual, n cazul propriilor cabinete. Partea a III-a: E.C. - slariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice. Partea a IV-a: A. Firme n retele internationale sau n parteneriat mixt (romn si strain). B. Firme cu capital autohton. Partea a V-a: C.A. - care si exercita profesia cu titlu independent, individual, n cadrul propriilor cabinete. Partea a VI-a: C.A. - salariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice. Partea a VII-a - E.C. de onoare. Partea a VIII-a - C.A. de onoare. Nota: Evidenta persoanelor care au calitatea de EC sau de CA, inactive, se tine n cadrul sectiunilor EC si CA, pe ntreaga perioada de inactivitate.

74

Inscrierea in TC se face la cererea EC si CA cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in TC Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea tuturor conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in TC. Decizia luata in legatura cu inscrierea in TC se trimite compartimentului de specialitate insarcinat cu aceasta.

75

S-ar putea să vă placă și