Sunteți pe pagina 1din 47

AUTORITATEA CONTRACTANT DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI TIMIOARA

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE pentru contractul de ,,Prestri servicii de consultan, asisten juridic i reprezentare n vederea dobndirii prin expropriere a imobilelor necesare construciei autostrzii ARAD TIMIOARA, teritoriul administrativ al judeelor Timi i Arad

Fia de date a achiziiei Caiet de sarcini Formulare Model contract prestri servicii

- mai 2008 -

Se aprob, Director, Dr. ing. Ioan MALIA

FISA DE DATE A ACHIZIIEI


I.a) Autoritatea contractant Denumire: COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRZI I DRUMURI NAIONALE DIN ROMNIA S.A. DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI TIMIOARA Adresa: Str. Coriolan Bran nr. 18 Localitate: Timioara Cod potal: Tara: Romnia 300328 Serviciu de contact: Serviciul Telefon: 0256309631 Licitaii - Contracte E-mail: licitatii@drdptm.ro Fax: 0256309601 I.b) Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante x ministere ori alte autoriti publice servicii publice centrale centrale aprare inclusiv cele subordonate la nivel regional ordine public/siguran sau local naional agenii naionale mediu autoriti locale economico-financiare alte instituii guvernate de legea public sntate instituie european/organizaie x construcii i amenajarea internaionala teritoriului altele (specificai) protecie social cultura, religie si actv. recreative educaie altele (specificai)________________ Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoriti contractante DA NU x Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: x la adresa mai sus menionat altele: (specificai/adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitrilor de clarificri: Data: 13.06.2008 Ora limita: 15 Adresa : DRDP Timioara Serviciul Licitaii - Contracte, Str. Coriolan Bran nr. 18, Timiora, tel./fax 0256309631/0256309601 Data limita de transmitere a rspunsului la clarificri: 16.06.2008 I.c) Ci de atac Eventualele contestaii se pot depune la: Instituia responsabila pentru soluionare contestaie: Denumire: CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Adresa: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3

Localitatea: Bucureti E-mail: Adresa internet:

Cod postal: 030084

Tara: Romnia Telefon: 0213104641 Fax: 0213104642

I.d) Sursa de finanare: Se specifica sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit Bugetul de stat II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU x Daca DA, facei referire la proiect/program

II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: PRESTRI SERVICII DE CONSULTAN, ASISTEN JURIDIC I REPREZENTARE N VEDEREA DOBNDIRII PRIN EXPROPRIERE A IMOBILELOR NECESARE CONSTRUCIEI AUTOSTRZII ARAD TIMIOARA, TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEELOR TIMI I ARAD II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei) (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii x Execuie Cumprare Categoria serviciului 2A Proiectare i execuie Leasing 2B x Realizare prin orice mijloace nchiriere corespunztoare cerinelor Cumprare in rate specificate de autoritate contractant Principala locaie a lucrrii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare: _____________________ ________________ - Teritoriul administrativ al jud. Arad; Cod CPV Cod CPV - Teritoriul administrativ al jud. Timi. Cod CPV 74111000-0 II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: x ncheierea unui acord cadru II. 1.4) Durata contractului de achiziie public Ani luni zile 75 de la atribuirea contractului Sau ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5)Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Acordul cadru cu mai muli operatori Acordul cadru cu un singur Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al operator participanilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni II.1.6) Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru DA NU

II.1.7) Divizare pe loturi DA x NU Daca da: Un singur lot Unul sau mai multe loturi x Toate loturile Alte informaii referitoare la loturi Asigurarea personalului desemnat in propunerea tehnica pentru realizarea obiectivelor va fi distinct pe fiecare lot ofertat: Lot 1: Servicii juridice n vederea exproprierii imobilelor afectate de ,,Autostrada Arad Timioara judeul Timi; Lot 2: Servicii juridice n vederea exproprierii imobilelor afectate de ,,Autostrada Arad Timioara - judeul Arad. II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU x II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantiti/prestaii servicii/lucrri (se vor include eventuale suplimentari si opiunile, daca exista) Lot 1: Servicii juridice in vederea exproprierii imobilelor, respectiv 298 parcele afectate de Autostrada Arad Timioara pe teritoriul administrativ al judeului Timi; Lot 2: Servicii juridice in vederea exproprierii imobilelor, respectiv 459 parcele afectate de Autostrada Arad Timioara pe teritoriul administrativ al judeului Arad. II.2.2) Opiuni (daca exista) DA x NU Contractul intr sub incidena art. 122, lit. j, din OUG 34/2006. III. Condiii specifice contractului III.1) Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) III.1.1.) Contract rezervat DA
(daca DA scurta descriere )

NU x NU x

III.1.2) Altele
(daca DA, descrieti)

DA

IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectata Licitaie deschisa Licitaie restrnsa Licitaie restrnsa accelerata Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferta

IV.2) Etapa finala de licitaie electronica DA Daca DA, informaii adiionale despre licitaia electronica

NU x

IV.3.) Legislaia aplicata (se completeaz cu legislaia in vigoare aferenta achiziiilor publice) - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006; - O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea i completarea O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de

concesiune de servicii; - Legea nr. 337/2006 privind achiziiile publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006; - H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 34/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006; - H.G. nr. 1.337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 34/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 817 din octombrie 2006; - Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006. V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECIE V.1) Situaia personala a candidatului/ofertantului Declaraie privind eligibilitatea Cerina obligatorie: Solicitat x Nesolicitat Declaraie de eligibilitate, pe propria rspundere a ofertantului, completat n conformitate cu Formularul B1 Declaraie privind nencadrarea n Cerin obligatorie: prevederile art. 181 din ordonan Declaraie, pe propria rspundere a Solicitat x Nesolicitat ofertantului, completat n conformitate cu Formularul B1 bis. Certificate constatatoare privind Cerin obligatorie: ndeplinirea obligaiilor exigibile de Certificate privind ndeplinirea obligaiilor plata exigibile de plat a impozitelor i taxelor Solicitat x Nesolicitat ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei pentru asigurrile sociale de stat la data de 30.04.2008 (formulare tip eliberate de autoritile competente din ara n care candidatul/ofertantul este rezident, valabile la data deschiderii ofertelor, n original sau copie legalizat). n cazul unei asocieri documentele solicitate privind Situaia personal a ofertantului vor fi prezentate de ctre fiecare asociat in parte. V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice/fizice romane Cerine obligatorii: Certificat de nregistrare fiscal, precum i actul de nfiinare al cabinetului de avocatur, nregistrat de Baroul de Avocatur pe raza cruia funcioneaz cabinetul. Acestea se vor prezenta n copie legalizat. Persoane juridice /fizice strine Cerine obligatorii: 1. Documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregistrare ca i cabinet de avocatur, n conformitate cu prevederile legale din ara n care candidatul/ofertantul este rezident. 2. Ofertanii care particip la procedur trebuie s fac dovada c sunt atestai, de

ctre un organism abilitat n ara n care ofertantul este rezident. n cazul unei asocieri documentele solicitate privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) vor fi prezentate de ctre fiecare asociat in parte. V. 3.) Situaia economico-financiara Informaii privind situaia economico Cerin obligatorie: - financiara Cifra de afaceri la 31.12.2007 vizat i Solicitat x Nesolicitat nregistrat de organele competente. n cazul unei asocieri documentul privind realizarea cifrei de afaceri va fi prezentat distinct de fiecare asociat n parte. V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informaii privind capacitatea Cerine obligatorii: tehnica 1. Fi de informaii generale, completat Solicitat x Nesolicitat conform cu Formularul B2. 2. Fi/fie de informaii privind experiena similar, completat conform cu Formularul B3. Orice fi referitoare la un contract ncheiat trebuie s fie nsoit de copii de contract, eventuale acte adiionale de modificare a valorii contractului dac exist i recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. Ofertantul trebuie s fac dovada c a ncheiat i finalizat n ultimii 3 ani cel puin un contract de servicii similare cu cele supuse licitaiei. Plafonul valoric aferent unui contract de servicii similare trebuie s fie cel puin egal cu: - Lot 1 179.105,77 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 48.831,94 euro; - Lot 2 275.870,96 lei, exclusiv TVA, echivalentul a 75.214,29 euro, calculat la cursul BNR de 3,6678 lei/euro din data de 14.05.2008. 3. Recomandri din partea altor beneficiari/clieni. Se va completa Formularul B4. 4. Declaraie care conine informaii privind dotrile specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, i alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz s le utilizeze pentru ndeplinirea contractului. Se va completa formularul B5. 5. Declaraie privind asigurarea cu personal. Echipa propus pentru realizarea contractului va fi distinct pentru fiecare lot n parte. Se va completa Formularul B6. Se vor ataa CV-urile pentru coordonatori si pentru fiecare persoana ce se propune a

fi implicata, cu descrierea experienei in activitatea juridica, personal ce va fi distinct pe fiecare lot n parte. De asemenea, ofertantul va semna o declaraie angajament din care s reias c personalul propus pentru ndeplinirea contractului va fi distinct pe fiecare lot n parte. n cazul n care, personalul echipei propuse pentru asigurarea prestrilor de servicii care fac obiectul contractelor, nu este angajat permanent al ofertantului, se va prezenta un acord de colaborare cu acesta numai pentru serviciile supuse achiziiei, iar n cazul adjudecrii ofertei se va prezenta contractul de colaborare cu acesta, ce se va ataa la contractele de prestri servicii. 6. Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii n ultimii 3 ani. Se va prezenta Formularul B7. n cazul unei asocieri cerinele obligatorii privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi ndeplinite conform prevederilor art. 190, alin. (3) din OUG 34/2006, modificat i completat cu OUG 94/2007, prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, cu meniunea c Formularul B2 i B7 se prezint de ctre fiecare asociat n parte. Informaii privind subcontractanii Se solicita completarea unei liste cu Solicitat x Nesolicitat subcontractanii si specializarea acestora, nsoit i de acordurile de subcontractare. n cazul n care ofertantul a omis s prezinte mai mult de trei dintre documentele mai sus solicitate, acesta reflectnd lipsa inteniei de a se implica cu seriozitate n competiie, comisia de evaluare nu mai poate cere completarea acestora, oferta n cauz fiind considerat inacceptabil. VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garania de participare Solicitat x Nesolicitat Limba romana 90 zile calendaristice de la termenul limit de depunere a ofertelor Se va constitui n sum de: - Lot 1 6.000 lei, - Lot 2 9.200 lei. Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: 90 de zile calendaristice de la termenul limit de depunere a ofertelor. Garania pentru participare va fi constituit sub form de scrisoare de garanie bancar conform Formularului 4 anexat, sau prin sume cash depuse la casieria autoritii contractante. a n propunerea tehnic, ce se depune

VI.4)

Modul

de

prezentare

propunerii tehnice

VI.5) Modul de prezentare propunerii financiare

distinct pe fiecare lot n parte, ofertantul trebuie s fac dovada conformitii serviciilor prestate cu prevederile cuprinse n Caietul de sarcini. a Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert indicat (Formularul 3), care reprezint elementul principal al propunerii financiare pe fiecare Lot pe care se depune ofert n parte. Oferta financiar va cuprinde dup cum urmeaz: a) valoarea total i valoarea pe parcel/imobil, defalcat conform Formularului C2, propus pentru contractul de servicii juridice, calculat pentru fiecare lot n parte; b) durata de derulare a contractului propus, cu defalcarea pe fazele de realizare, conform Caietului de sarcini. Oferta va fi exprimat in lei, exclusiv TVA. Adresa la care se depune oferta: D.R.D.P. Timioara, Str. Coriolan Bran nr. 18, et. II, Serviciul Licitaii Contracte. Data limit de depunere a ofertelor: 24.06.2008, ora 830. Numrul de exemplare n copie: 1 (unu). Oferta se va prezenta n dosare separate: - documente de calificare; - propunere tehnic, pentru fiecare lot n parte; - propunere financiar, pentru fiecare lot n parte, in plic inchis, in care se vor introduce cele doua exemplare original si copie - care vor fi la randul lor inchise in plicuri separate pe care se vor mentiona Exemplar Original si Exemplar Copie. n ofert se va introduce i modelul de formular de contract de servicii, din prezenta documentaie, nsuit de ofertant pe fiecare pagin. In oferta va exista un opis al documentelor prezentate si fiecare pagina din oferta va fi numerotata, semnata i tampilat. Documentele solicitate se vor prezenta

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

n ordinea menionat n prezenta Fisa de date. Plicul exterior va fi marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A nu se deschide inainte de data 24.06.2008, ora 1000. La depunerea ofertei la sediul autoritii contractante se va prezenta in mod obligatoriu Scrisoarea de naintare a ofertei si dovada depunerii garanie pentru participarea la licitaie, n original. VI.7) Data limit de depunere a 24.06.2008, ora 830 ofertelor VI.8) Posibilitatea retragerii sau Retragerea ofertei n perioada de modificrii ofertei valabilitate a ofertelor genereaz pierderea garaniei de participare. Ofertele declarate ntrziate, respectiv cele depuse la alta adresa sau depuse dup data/ora limita nscris la pct.VI.7. vor fi returnate nedeschise. VI.9) Deschiderea ofertelor 24.06.2008, ora 1000la sediul DRDP Timioara, et. II, Sala se edine La edina de deschidere sunt admii s participe reprezentanii legali mputernicii ai ofertanilor, maxim 1 persoane pentru fiecare ofertant. VII.1) Preul cel mai sczut x Evaluarea se face pe fiecare lot n parte, pentru care se depune ofert. VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica Factor de evaluare Pondere 1........................... ............................ 2........................... ............................ 3........................... ............................ Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul ................................................................................................................................. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1) Ajustarea preului contractului Daca DA, se va preciza modul de DA NU x ajustare a pretului contractului VIII.2) garania de bun execuie a a) Garania de bun execuie este contractuluiu de 5 % din valoarea contractului de DA x NU servicii. b) Modul de constituire a garaniei de bun execuie a contractului de servicii. Garania de bun execuie se poate constitui prin una din urmtoarele forme: - scrisoare de garanie bancar, caz

n care aceasta se constituie ca anex la contract (Formularul 5) - reineri succesive din plata cuvenit pentru facturile pariale. n acest caz contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Pe parcursul ndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin reineri din sumele datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie n prezenta documentaie. Autoritatea contractant va dispune ca banca s ntiineze contractantul de vrsmntul efectuat, precum i de destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului. Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate. Restituirea garaniei de bun execuie se face, dup 14 zile de la terminarea contractului, dac pn la acea dat autoritatea contractant nu a ridicat pretenii asupra ei. AUTORITATEA CONTRACTANT, D.R.D.P. TIMIOARA

DIRECTOR ADJUNCT, Ing. Nicoleta PORDEA

EF SERVICIU LICITAII, jur. Diana IVACU

CAIET DE SARCINI

PRESTRI SERVICII DE CONSULTAN, ASISTEN JURIDIC I REPREZENTARE N VEDEREA DOBNDIRII PRIN EXPROPRIERE A IMOBILELOR NECESARE CONSTRUCIEI AUTOSTRAZII ARADTIMISOARA TERITORIUL ADMINISTRATIV JUD. ARAD

2008
1

Definiii: 1) Client reprezint Autoritatea Contractant (DRDP TIMISOARA) a serviciilor juridice prestate de Avocat; 2) Avocat reprezint orice persoan cu studii juridice, care a fost admis n profesie i ii desfaoara activitatea profesionala n una din formele de organizare prevazute de Legea nr. 51/1995, republicat, sau avocat strin, care este autorizat s-i desfoare activitatea profesional sub titlul profesional corespunztor obinut ntr-un stat membru, i care poate asigura prestarea Serviciilor ctre Client, n condiiile Contractului; 3) Grup reprezinta orice asociere intre mai multe societati civile profesionale de avocati; 4) Contract reprezint Contractul de prestari servicii de consultan, asisten juridic i reprezentare ncheiat ntre Client i Avocat i toate documentele ataate, menionte n acesta i care fac parte integrant din el; 5) Lucrarea reprezint totalitatea activitilor care trebuie aduse la ndeplinire de ctre Avocat pentru realizarea obiectului contractului; 6) Oferta reprezint Propunerea tehnic i Propunerea financiar depuse de Avocat; 7) Ofertant reprezint Avocatul care a fost cuprins n lista restrans; 8) Zi reprezint ziua calendaristic; 9) Fisa de date a achizitiei reprezint documentul care asigur Avocailor/Grup/Consortiu, toate informaiile de care au nevoie pentru realizarea Ofertelor; 10) Personalul reprezint avocaii, specialitii i ali colaboratori pui la dispoziie de ctre Avocat/Grup/Consortiu sau de ctre sub-contractorii si, nsrcinai s presteze Serviciile sau orice parte din acestea; 11) Serviciile reprezint lucrrile ce trebuie realizate de ctre Avocat, pe etape, n baza Contractului; 12) Subcontractanii Avocatului sunt reprezentai de persoanele sau entitile cu care Avocatul a subcontractat orice parte din Servicii; 13) Caietul de sarcini reprezint documentul care explic obiectivele, scopul lucrrii, activitile, sarcinile ce trebuie ndeplinite, obligaiile Avocatului i cele ale Clientului, precum i rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrrii;

14) Proiectul reprezint obiectivul de investiii n infrastructura rutier pentru realizarea cruia este necesar exproprierea imobilelor; 15) Procesele - verbale de edinta reprezint procesele-verbale care se ncheie ntre comisia prevazut n art. 6(1) din Legea 198/2004 i titularii drepturilor reale asupra imobilelor supuse exproprierii; 16) Borderou de plat sau consemnare a despgubirilor nseamn document n form tabelar coninnd datele persoanelor fizice i/sau juridice expropriate, date necesare i suficiente pentru efectuarea plilor i/sau consemnrilor.

A. OBIECTUL LICITAIEI
A.1. Obiectivul general

Obiectivul general al acestui contract de achiziii publice este realizarea lucrrilor necesare pentru dobndirea prin expropriere a terenurilor necesare construirii autostrzii ARAD-TIMISOARA, teritoriul administrativ al jud. ARAD A.2. Date generale privind obiectivul

Proiectul presupune construirea unei autostrzi amplsat pe teritoriul jud.Arad, ce include aliniamentul principal, poduri, pasaje inferioare de nivel, pasaje superioare, rigole/podee tubulare, la fel i spaiile tehnologice i zonele de serviciu aferente. Proiectantul a indentificat un numar aproximativ de 459 imobile ce urmeaza a fi expropriate pentru realizarea construciei Proiectului. Termenul propus pentru realizarea lucrrii este de 75 de zile, cu exceptia celor de la punctul B.2 si B.4.

B. DESCRIEREA SERVICIILOR
B.1. 1) Aducerea la indeplinire a procedurii de expropriere urmare a publicrii hotrrii de guvern prevazut n art. 4(1) din Legea 198/2004 ntocmirea planului cu amplasamentul lucrrii, cu indicarea imobilelor ce urmeaz a fi expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorial i afiarea acestuia la sediile consiliilor locale; publicarea ntr-un ziar local a anunului privind nceperea procedurilor de expropriere n fiecare unitate administrativ teritorial; nominalizarea a cte doi avocai care sa fac parte din comisiile de stabilire a despgubirilor constituite n conformitate cu dispoziiile art. 6(1) din Legea 198/2004;

2) 3)

4)

notificarea fiecrui titular de drepturi reale asupra datei la care este invitat s se prezinte n faa comisiei pentru stabilirea despgubirilor i a ofertelor de despgubire; verificarea din punctul de vedere al ndeplinirii condiiilor de form i de fond a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere i examinarea din punct de vedere juridic a dovezilor depuse de acetia cu privire la drepturile de proprietate i respectiv drepturile reale invocate de acetia; ndrumarea Comisiei cu privire la solicitarile suplimentare de acte juridice, formulnd n acest sens adrese corespunztoare ctre titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale; formularea i depunerea cererilor de deschidere a succesiunilor n ipotezele prevazute de art. 5 alin. 6 din Legea 198/2004; asistarea Comisiei la ntocmirea proceselor verbale de negociere cu titularii drepturilor reale i redactarea hotrrii prevazut de art. 7 din Legea 198/2004 i asigurarea ndeplinirii condiiilor de comunicare, respectiv afiare a hotrrilor pronunate; ntocmirea borderourilor de plat sau consemnare, dup caz, i comunicarea lor ctre Client n vederea plii despagubirilor sau a consemnrii acestora.

5)

6)

7) 8)

9)

Activitile aferente etapei B.1. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.2. Servicii n vederea eliberrii despgubirilor consemnate i plata acestor sume persoanelor care i-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate; 1) 2) 3) 4) 5) acordarea de consultaii juridice, titularilor aparenti de drepturi reale, a cror despgubiri au fost consemnate n condiiile art. 5 din Legea nr.198/2004; corespondenta cu persoanele, mentionate la punctul 1 de mai sus; primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obinute dupa data exproprierii; examinarea din punct de vedere legal a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale invocate; transmiterea actelor doveditoare a drepturilor reale la Client;

6) ntocmirea borderourilor de eliberare a despgubirilor consemnate. Activitile aferente etapei B.2. vor fi realizate de ctre AVOCAT pana la finalizarea tuturor despagubirilor consemnate conform prevederilor legii 198/2004. 4

B.3. 1) 2) 3) 4) 5)

Servicii n vederea ntabulrii dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate i a dreptului de administrarea al Clientului realizarea documentaiilor tehnico-cadastrale de comasare, dupa caz; depunerea documentaiei de comasare la oficiile judeene de cadastru i publicitate imobiliar, avizarea, recepia i dobndirea numarului cadastral; inventarierea tuturor dovezilor care atest drepturile reale i ataarea lor, n copii certificate la documentaia tehnico-cadastral; ataarea la documentaia de comasare a tuturor dovezilor care atest plata sau consemnarea, dupa caz, a despgubirilor, n copie certificat; depunerea documentaiei de comasare la birourile judeene de carte funciar, n vederea intabulrii;

6) obinerea extrasului informativ de carte funciar. Activitile aferente etapei B.3. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.4. Reprezentarea clientului n justiie, n toate litigiile formulate de ctre persoanele expropriate, n conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea 198/2004 pregatirea aprrii Clientului, prin consultarea dosarelor de instan, redactarea ntmpinrilor, a notelor de edin i a concluziilor scrise la toate gradele de jurisdicie; formularea de obieciuni la rapoartele de expertiz judiciar de stabilire a valorii despgubirilor; exercitarea cilor de atac; obinerea, la cererea Clientului, a copiilor certificate de pe actele procedurale; comunicarea informarilor cu privire la stadiul litigiilor; comunicarea, dupa caz, a hotrrilor instanelor de judecat.

1)

2) 3) 4) 5) 6)

B.5. Scoatrea imobilelor expropriate si/sau transferate din circuit agricol 1) Intocmirea documentatiilor de scoatere din circuit agricol

2) Obtinerea tuturor avizelor necesare activitatii de la puctul 1) 3) Inscrierea in cartea funciara 4) Obtinerea extraselor de carte funciara 5) asigurarea oricaror alte servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specifice acestei etape, la solicitarea CLIENTULUI; Activitile aferente etapei B.5. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 75 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotarari de Guvern de expropriere a imobilelor.

C. RECEPIA SERVICIILOR
Recepia serviciilor prestate de Avocat se va face la sediul Clientului. Vor fi recepionate, pe baza de proces-verbal, urmtoarele documente: 1. 2. 3. 4. Planul general fundamantat de abordare a stategiei de expropriere; Hotrrile de stabilire a despgubirilor, nsoite de procesele verbale de edin; Borderourile de plat sau de consemnare a despgubirilor; Borderourile de eliberare a despgubirilor care au fost consemnate, nsoite de actele doveditoare ale drepturilor reale; 5. Extrasele informative de carte funciar, care atest ntabularea dreptului de proprietate al Statului i dreptului de administrare al Clientului. 6. Documentatiile de scoatere din circuit agricol. 7. Extrasele informative de carte funciar, care atest scoaterea din circuit agricol a imobilelor expropriate si/sau transferate. Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Date generale privind obiectivul Datele generale din tabelul alturat vor fi puse la dispoziia executanilor, n condiiile legii, de ctre achizitor. Hotararile de guvern pot fi emise si partial termenele decurgand de la data emiterii fiecarei in parte. Judeul ARAD Unitatea administrativ teritorial Jud. Arad Numarul estimat de imobile: 459 DIRECTOR Dr. ing. IOAN MALITA

Sef serviciu Terenuri Cadastru Ing. ADRIAN GALICIU 6

CAIET DE SARCINI

PRESTRI SERVICII DE CONSULTAN, ASISTEN JURIDIC I REPREZENTARE N VEDEREA DOBNDIRII PRIN EXPROPRIERE A IMOBILELOR NECESARE CONSTRUCIEI AUTOSTRAZII ARADTIMISOARA TERITORIUL ADMINISTRATIV JUD. TIMIS

2008
1

Definiii: 1) Client reprezint Autoritatea Contractant (DRDP TIMISOARA) a serviciilor juridice prestate de Avocat; 2) Avocat reprezint orice persoan cu studii juridice, care a fost admis n profesie i ii desfaoara activitatea profesionala n una din formele de organizare prevazute de Legea nr. 51/1995, republicat, sau avocat strin, care este autorizat s-i desfoare activitatea profesional sub titlul profesional corespunztor obinut ntr-un stat membru, i care poate asigura prestarea Serviciilor ctre Client, n condiiile Contractului; 3) Grup reprezinta orice asociere intre mai multe societati civile profesionale de avocati; 4) Contract reprezint Contractul de prestari servicii de consultan, asisten juridic i reprezentare ncheiat ntre Client i Avocat i toate documentele ataate, menionte n acesta i care fac parte integrant din el; 5) Lucrarea reprezint totalitatea activitilor care trebuie aduse la ndeplinire de ctre Avocat pentru realizarea obiectului contractului; 6) Oferta reprezint Propunerea tehnic i Propunerea financiar depuse de Avocat; 7) Ofertant reprezint Avocatul care a fost cuprins n lista restrans; 8) Zi reprezint ziua calendaristic; 9) Fisa de date a achizitiei reprezint documentul care asigur Avocailor/Grup/Consortiu, toate informaiile de care au nevoie pentru realizarea Ofertelor; 10) Personalul reprezint avocaii, specialitii i ali colaboratori pui la dispoziie de ctre Avocat/Grup/Consortiu sau de ctre sub-contractorii si, nsrcinai s presteze Serviciile sau orice parte din acestea; 11) Serviciile reprezint lucrrile ce trebuie realizate de ctre Avocat, pe etape, n baza Contractului; 12) Subcontractanii Avocatului sunt reprezentai de persoanele sau entitile cu care Avocatul a subcontractat orice parte din Servicii; 13) Caietul de sarcini reprezint documentul care explic obiectivele, scopul lucrrii, activitile, sarcinile ce trebuie ndeplinite, obligaiile Avocatului i cele ale Clientului, precum i rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrrii;

14) Proiectul reprezint obiectivul de investiii n infrastructura rutier pentru realizarea cruia este necesar exproprierea imobilelor; 15) Procesele - verbale de edinta reprezint procesele-verbale care se ncheie ntre comisia prevazut n art. 6(1) din Legea 198/2004 i titularii drepturilor reale asupra imobilelor supuse exproprierii; 16) Borderou de plat sau consemnare a despgubirilor nseamn document n form tabelar coninnd datele persoanelor fizice i/sau juridice expropriate, date necesare i suficiente pentru efectuarea plilor i/sau consemnrilor.

A. OBIECTUL LICITAIEI
A.1. Obiectivul general

Obiectivul general al acestui contract de achiziii publice este realizarea lucrrilor necesare pentru dobndirea prin expropriere a terenurilor necesare construirii autostrzii ARAD-TIMISOARA, teritoriul administrativ al jud. TIMIS A.2. Date generale privind obiectivul

Proiectul presupune construirea unei autostrzi amplsat pe teritoriul jud.Arad, ce include aliniamentul principal, poduri, pasaje inferioare de nivel, pasaje superioare, rigole/podee tubulare, la fel i spaiile tehnologice i zonele de serviciu aferente. Proiectantul a indentificat un numar aproximativ de 298 imobile ce urmeaza a fi expropriate pentru realizarea construciei Proiectului. Termenul propus pentru realizarea lucrrii este de 75 de zile, cu exceptia celor de la punctul B.2 si B.4.

B. DESCRIEREA SERVICIILOR
B.1. 1) Aducerea la indeplinire a procedurii de expropriere urmare a publicrii hotrrii de guvern prevazut n art. 4(1) din Legea 198/2004 ntocmirea planului cu amplasamentul lucrrii, cu indicarea imobilelor ce urmeaz a fi expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorial i afiarea acestuia la sediile consiliilor locale; publicarea ntr-un ziar local a anunului privind nceperea procedurilor de expropriere n fiecare unitate administrativ teritorial; nominalizarea a cte doi avocai care sa fac parte din comisiile de stabilire a despgubirilor constituite n conformitate cu dispoziiile art. 6(1) din Legea 198/2004;

2) 3)

4)

notificarea fiecrui titular de drepturi reale asupra datei la care este invitat s se prezinte n faa comisiei pentru stabilirea despgubirilor i a ofertelor de despgubire; verificarea din punctul de vedere al ndeplinirii condiiilor de form i de fond a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere i examinarea din punct de vedere juridic a dovezilor depuse de acetia cu privire la drepturile de proprietate i respectiv drepturile reale invocate de acetia; ndrumarea Comisiei cu privire la solicitarile suplimentare de acte juridice, formulnd n acest sens adrese corespunztoare ctre titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale; formularea i depunerea cererilor de deschidere a succesiunilor n ipotezele prevazute de art. 5 alin. 6 din Legea 198/2004; asistarea Comisiei la ntocmirea proceselor verbale de negociere cu titularii drepturilor reale i redactarea hotrrii prevazut de art. 7 din Legea 198/2004 i asigurarea ndeplinirii condiiilor de comunicare, respectiv afiare a hotrrilor pronunate; ntocmirea borderourilor de plat sau consemnare, dup caz, i comunicarea lor ctre Client n vederea plii despagubirilor sau a consemnrii acestora.

5)

6)

7) 8)

9)

Activitile aferente etapei B.1. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.2. Servicii n vederea eliberrii despgubirilor consemnate i plata acestor sume persoanelor care i-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate; 1) 2) 3) 4) 5) acordarea de consultaii juridice, titularilor aparenti de drepturi reale, a cror despgubiri au fost consemnate n condiiile art. 5 din Legea nr.198/2004; corespondenta cu persoanele, mentionate la punctul 1 de mai sus; primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obinute dupa data exproprierii; examinarea din punct de vedere legal a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale invocate; transmiterea actelor doveditoare a drepturilor reale la Client;

6) ntocmirea borderourilor de eliberare a despgubirilor consemnate. Activitile aferente etapei B.2. vor fi realizate de ctre AVOCAT pana la finalizarea tuturor despagubirilor consemnate conform prevederilor legii 198/2004. 4

B.3. 1) 2) 3) 4) 5)

Servicii n vederea ntabulrii dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate i a dreptului de administrarea al Clientului realizarea documentaiilor tehnico-cadastrale de comasare, dupa caz; depunerea documentaiei de comasare la oficiile judeene de cadastru i publicitate imobiliar, avizarea, recepia i dobndirea numarului cadastral; inventarierea tuturor dovezilor care atest drepturile reale i ataarea lor, n copii certificate la documentaia tehnico-cadastral; ataarea la documentaia de comasare a tuturor dovezilor care atest plata sau consemnarea, dupa caz, a despgubirilor, n copie certificat; depunerea documentaiei de comasare la birourile judeene de carte funciar, n vederea intabulrii;

6) obinerea extrasului informativ de carte funciar. Activitile aferente etapei B.3. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.4. Reprezentarea clientului n justiie, n toate litigiile formulate de ctre persoanele expropriate, n conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea 198/2004 pregatirea aprrii Clientului, prin consultarea dosarelor de instan, redactarea ntmpinrilor, a notelor de edin i a concluziilor scrise la toate gradele de jurisdicie; formularea de obieciuni la rapoartele de expertiz judiciar de stabilire a valorii despgubirilor; exercitarea cilor de atac; obinerea, la cererea Clientului, a copiilor certificate de pe actele procedurale; comunicarea informarilor cu privire la stadiul litigiilor; comunicarea, dupa caz, a hotrrilor instanelor de judecat.

1)

2) 3) 4) 5) 6)

B.5. Scoatrea imobilelor expropriate si/sau transferate din circuit agricol 1) Intocmirea documentatiilor de scoatere din circuit agricol

2) Obtinerea tuturor avizelor necesare activitatii de la puctul 1) 3) Inscrierea in cartea funciara 4) Obtinerea extraselor de carte funciara 5) asigurarea oricaror alte servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specifice acestei etape, la solicitarea CLIENTULUI; Activitile aferente etapei B.5. vor fi realizate de ctre AVOCAT in termen de 75 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotarari de Guvern de expropriere a imobilelor.

C. RECEPIA SERVICIILOR
Recepia serviciilor prestate de Avocat se va face la sediul Clientului. Vor fi recepionate, pe baza de proces-verbal, urmtoarele documente: 1. 2. 3. 4. Planul general fundamantat de abordare a stategiei de expropriere; Hotrrile de stabilire a despgubirilor, nsoite de procesele verbale de edin; Borderourile de plat sau de consemnare a despgubirilor; Borderourile de eliberare a despgubirilor care au fost consemnate, nsoite de actele doveditoare ale drepturilor reale; 5. Extrasele informative de carte funciar, care atest ntabularea dreptului de proprietate al Statului i dreptului de administrare al Clientului. 6. Documentatiile de scoatere din circuit agricol. 7. Extrasele informative de carte funciar, care atest scoaterea din circuit agricol a imobilelor expropriate si/sau transferate. Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Date generale privind obiectivul Datele generale din tabelul alturat vor fi puse la dispoziia executanilor, n condiiile legii, de ctre achizitor. Hotararile de guvern pot fi emise si partial termenele decurgand de la data emiterii fiecarei in parte. Judeul TIMIS Unitatea administrativ teritorial Jud. TIMIS Numarul estimat de imobile: 298 DIRECTOR Dr. ing. IOAN MALITA

Sef serviciu Terenuri Cadastru Ing. ADRIAN GALICIU 6

FORMULARE

BORDEROU

FORMULAR 2A - Scrisoare de naintare; FORMULAR 3 - Formular de ofert;

FORMULAR 4 - Scrisoare de garanie bancar; FORMULAR B1 - Declaraie privind eligibilitatea; FORMULAR B1 bis - Declaraie privind nencadrarea in situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgent a Guvernului nr. 34/2006 FORMULAR B2 - Informaii generale; FORMULAR B3 - Experien similar; FORMULAR B4 - Recomandare privind serviciile similare; FORMULAR B5 - Informaii privind dotrile specifice; FORMULAR B6 - Informaii privind numrul mediu al personalului angajat; FORMULAR B7 - Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii n ultimii 3 ani; FORMULAR C2- Centralizator de preuri;

FORMULARUL 2A OFERTANTUL
(denumirea/numele)

nregistrat la sediul autoritii contractante nr.../...

SCRISOARE DE NAINTARE Ctre, ..


(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului de participare aprut n SEAP nr. din ................., privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

.,
(denumirea contractului de achiziie public)

noi . v transmitem alturat urmtoarele:


(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul . privind garania pentru participare,


(tipul, seria/numrul, emitentul)

n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; 2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de . copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.

Data completrii

Cu stim,

Ofertant,
(semntura autorizat)

FORMULARUL 3
OFERTANTUL __________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA Catre ....................................................................................................


(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului) (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, (suma in lei si cifre)

la care se adauga taxa _________________________lei.


(suma in litere si in cifre)

pe

valoarea

adaugata

in

valoare

de

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in_____________________.
(durata in luni)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ ___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.


(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL 4 BANCA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public Ctre ..
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului.,


(denumirea contractului de achziie public)

noi ., avnd sediul nregistrat la ..


(denumirea bncii) (denumirea autoritii contractante) (adresa bncii) (n litere i cifre)

ne obligm fa de s pltim suma de la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora din situaiile urmtoare: a) ofertantul . i-a retras oferta n perioada de valabilitate a
(denumirea/numele)

acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ..


(denumirea/numele)

nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul
(denumirea/numele)

a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanie este valabil pn la data de .

Parafat de Banca n ziua luna anul . .


(semntura autorizat)

FORMULARUL B1 CANDIDATUL/OFERTANTUL .
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n nici una dintre situaiile prevzute la art.180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante.., cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..

Data completrii

Candidat/Ofertant, .
(semntura autorizat)

FORMULAR B1 bis

Operator economic _______________________

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul (a) (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ..(denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ..(zi/lun/an), organizat de ..(denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui angajament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data solicitat ..; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicitata, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, . (semntura autorizat)

FORMULARUL B2 CANDIDATUL/OFERTANTUL .
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE 1. 2. 3. 4. Denumirea/numele: Codul fiscal: Adresa sediului central: Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. 6. 7. 8. 9. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ..
(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare)

Obiectul de activitate, pe domenii: .


(n conformitate cu prevederile statutului propriu)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: ..


(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)

Principala pia a afacerilor: Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


Anul Cifra de afaceri anual Cifra de afaceri anual

la 31 decembrie (mii lei) 1. 2005 2. 2006 3. 2007 Media anual:

la 31 decembrie (echivalent euro)

Candidat/Ofertant, .
(semntura autorizat)

FORMULARUL B3 CANDIDATUL/OFERTANTUL .
(denumirea/numele)

EXPERIENA SIMILAR*) 1. 2. Denumirea i obiectul contractului: Numrul i data contractului: Denumirea/numele beneficiarului/: Adresa beneficiarului/clientului: ara:

Calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului: (se bifeaz opiunea corespunztoare) contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie) contractant asociat subcontractant . Valoarea contractului exprimat n moneda exprimat n care s-a ncheiat n echivalent contractul euro1) a) iniial (la data semnrii contractului) .. . b) final (la data finalizrii contractului) .. . 5. Dac au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de soluionare: 6. Gama de servicii prestate n baza contractului, precum i alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul i susine experiena similar: Candidat/Ofertant, .
(semntura autorizat)

3.

FORMULARUL B4
BENEFICIARUL CONTRACTULUI ............................................. (denumirea, adresa, telefonul)

RECOMANDARE
n legtur cu participarea __________________________________________, cu sediul n _____________________________str. _________________________ nr. __________, la proceduri de achiziii publice, ca urmare a colaborrii i derulrii unor contracte de prestri servicii, suntem n msur de a face cunoscute urmtoarele: Numita societate a derulat cu firma mai sus menionat urmtoarele contracte de servicii: Denumirea contractelor __________ ___________ Contractul nr./data __________ __________ Data nceperii _____________ _____________ Data terminrii _______________ _______________ Observaii __________ __________

Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calitii, ca fiind: FOARTE BUN BUN SATISFCTOR NESATISFCTOR

Alte precizri ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Prezentul document are caracter de recomandare i este eliberat pe baza datelor nregistrate n cadrul unitii noastre.

CONDUCTORULBENEFICIARULUI (PREEDINTE, DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR) Semntura L.S.

FORMULARUL B5
CANDIDATUL .................................................. (denumirea, numele)

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .declar pe propria rspundere, _________________________________________________________________________________, (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante________________________________________________________________cu privire (denumirea i adresa autoritii contractante) la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ________________________________________. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Candidat . (semntura autorizat)

LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar - lei/U.M.4

Valoarea (exclusiv TVA) (col.3 x col.4)

Furnizorul (denumire,adresa, telefon, fax) 6

Fisa tehnica atasata 7

0 1.

1 Obiect 01 a)................... b)................... ... .................. Obiect ......... a)................... b)................... ... ..................

2.

....

TOTAL P:

lei:

___________________
valuta: ___________________________________________________________

Ofertant, . (semnatura autorizata )

FORMULARUL B6
CANDIDATUL .................................................. (denumirea, numele)

DECLARAIE PRIVIND INFORMAII DE PERSONAL

Subsemnatul ., directorul general al societii comerciale, declar pe propria rspundere: 1. n ultimele 12 luni numrul mediu de personal este de: 2. Asigurarea cu personal de specialitate n numr de:. 3. Pregtirea cadrelor de conducere (studii de specialitate).Nr.. 4. Pentru prestarea serviciului ..voi folosi urmtorul personal responsabil direct de ndeplinirea contractului:

Nr. crt. 0 1 2 3

Funcia (personal specialitate, personal conducere) 1

Numele i prenumele Studiile de specialitate 2

Vechimea n specialitate (ani) 3

Numrul de servicii similare, prestate 4

Data completrii:

Candidat/ofertant, (semntura autorizat)

FORMULARUL B7
CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa autoritatii contractante) legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant, . (semnatura autorizata )

Nr. Crt.

Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului 1

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului + Adresa

Calitatea in contract*)

Pretul total al contractului (lei)

Pretul total al contractului (valuta**)

Natura si cantitatea (U.M.)

Perioada de prestare

Observatii

0 1

.....

Ofertant, ...................... (semnatura autorizata)

________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 2

FORMULARUL C2

CENTRALIZATOR DE PREURI

Nr. crt. 1 2 3 4

Denumire activitate
ntocmire Proces verbal de stabilire a cuantumului despgubirii ntocmire Hotrre de stabilire a despgubirii Intabulare n Cartea funciar a dreptului de proprietate Scoaterea terenului din circuitul agricol

Onorariu/parcel LEI

Obs.

TOTAL Not: Onorariile din tabel nu vor conine TVA. Cabinetele sau societile pltitoare de TVA au obligaia de a meniona acest fapt n subsolul tabelului.

CANDIDAT, ............................................
(semntur autorizat)

CONTRACT DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA NR. 111/__________DIN PRILE CONTRACTANTE D.R.D.P. Timioara, cu sediul in Timioara, Str. Coriolan Bran nr. 18, telefon 0256/309602, fax 0256/309632, cod fiscal RO16054368, nregistrata la Registrul Comerului sub nr. J40/552/15.01.2004, , avnd cont de virament nr. RO45RNCB024900809408001 deschis la B.C.R. Timioara, reprezentat prin Director Dr. ing. Ioan MALIA i Director Economic Ec. Ioan ANC, n calitate de achizitor, denumit n continuare CLIENT si ________________________________, cu sediul in _____________, Str. ___________, nr. _____, sc. ___, ap. ___, tel.: ________, cont bancar _________________________________ deschis la ______________________, reprezentata in prezentul contract prin _____________________________________, in calitate de avocat titular, denumita in continuare AVOCAT I. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1.1. (1) AVOCATUL va presta servicii de consultan, asisten juridic i reprezentare n vederea dobndirii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate, in conformitate cu prevederile Legii 198/2004 si ale Legii 331994. (2) In cuprinsul prezentului contract, sintagma imobile afectate va desemna imobilele (terenuri i/sau construcii) aferente obiectivului Autostrada Arad Timioara teritoriul administrativ al judeului Timi, respectiv Autostrada Arad Timioara - teritoriul administrativ al judeului Arad. (3) In cuprinsul prezentului contract, sintagma dobandirea dreptului de proprietate va desemna dobandirea de catre Statul Roman prin C.N.A.D.N.R. S.A. D.R.D.P. Timioara a dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate prin procedura de expropriere reglementata de Legea 198/2004. Art. 1.2. (1) Serviciile juridice vor fi prestate de AVOCAT n scopul dobndirii dreptului de proprietate asupra celor 298 imobile afectate de obiectivul Autostrada Arad Timioara teritoriul administrativ al judeului Timi, respectiv a celor 459 imobile afectate de obiectivul Autostrada Arad Timioara teritoriul administrativ al judeului Arad. (2) n cazul n care pe parcursul realizrii contractului se costat un numar diferit de imobile afectate, aceasta va genera modificarea valorii i termenelor contractuale, ceea ce se va reglementa prin incheierea de acte adiionale la prezentul. II. ONORARIUL AVOCATULUI SI CHELTUIELILE Art. 2.1. Pentru serviciile juridice menionate n art. 1.1. i 1.2. din Contract, CLIENTUL va plati AVOCATULUI un onorariu n suma de __________________ LEI, exclusiv TVA., onorariu fundamentat pe un onorariu fix de ____________ LEI/imobil afectat.

Art. 2.2. n afara onorariului stabilit, CLIENTUL va suporta toate cheltuielile impuse de realizarea demersurilor necesare dobandirii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate. III. DOCUMENTELE CONTRACTULUI a) b) c) d) e) prezentul formular de contract completat i semnat; acte adiionale, dac exist; propunerea tehnic i propunerea financiar; caietele de sarcini; alte anexe la contract.

IV. OBLIGAIILE PRILOR. Art. 4.1. Prile sunt de acord c obligaiile lor vor fi corelate cu urmtoarele etape pe care le presupune procedura de expropriere a imobilelor proprietate privata pentru lucrri de interes naional, etape determinate n raport de dreptul comun n materie de exproprieri i n raport de legile speciale cu caracter derogator, respectiv: sarcini n vederea aducerii la ndeplinire a procedurilor de expropriere, urmare a publicrii Hotrrii de Guvern prevazut n art. 4(1) din Legea 198/2004; sarcini n vederea eliberrii despgubirilor consemnate i plata acestor sume persoanelor care i-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate; sarcini n vederea ntabulrii dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate i a dreptului de administrarea al Clientului; sarcini n vederea reprezentrii clientului n justiie, n toate litigiile formulate de ctre persoanele expropriate, n conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea 198/2004; sarcini n vederea scoaterii imobilelor expropriate i/sau transferate din circuit agricol. A. Obligaiile AVOCATULUI A1. Sarcini n vederea aducerii la ndeplinire a procedurilor de expropriere, urmare a publicrii Hotrrii de Guvern prevazut n art. 4(1) din Legea 198/2004: 1) 2) 3) 4) 5) ntocmirea planului cu amplasamentul lucrrii, cu indicarea imobilelor ce urmeaz a fi expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorial i afiarea acestuia la sediile consiliilor locale; publicarea ntr-un ziar local a anunului privind nceperea procedurilor de expropriere n fiecare unitate administrativ teritorial; nominalizarea a cte doi avocai care sa fac parte din comisiile de stabilire a despgubirilor constituite n conformitate cu dispoziiile art. 6(1) din Legea 198/2004; notificarea fiecrui titular de drepturi reale asupra datei la care este invitat s se prezinte n faa comisiei pentru stabilirea despgubirilor i a ofertelor de despgubire; verificarea din punctul de vedere al ndeplinirii condiiilor de form i de fond a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere i examinarea din punct de vedere juridic a dovezilor depuse de

6) 7) 8)

9)

acetia cu privire la drepturile de proprietate i respectiv drepturile reale invocate de acetia; ndrumarea comisiei cu privire la solicitrile suplimentare de acte juridice, formulnd n acest sens adrese corespunztoare ctre titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale; formularea i depunerea cererilor de deschidere a succesiunilor n ipotezele prevzute de art. 5 alin. 6 din Legea 198/2004; asistarea comisiei la ntocmirea proceselor verbale de negociere cu titularii drepturilor reale i redactarea hotrrii prevzut de art. 7 din Legea 198/2004 i asigurarea ndeplinirii condiiilor de comunicare, respectiv afiare a hotrrilor pronunate; ntocmirea borderourilor de plat sau consemnare, dup caz, i comunicarea lor ctre Client n vederea plii despgubirilor sau a consemnrii acestora.

A2. Sarcini n vederea eliberrii despgubirilor consemnate i plata acestor sume persoanelor care i-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate: 1) 2) 3) 4) 5) 6) acordarea de consultaii juridice, titularilor apareni de drepturi reale, a cror despgubiri au fost consemnate n condiiile art. 5 din Legea nr. 198/2004; corespondenta cu persoanele, menionate la punctul 1 de mai sus; primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obinute dup data exproprierii; examinarea din punct de vedere legal a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale invocate; transmiterea actelor doveditoare a drepturilor reale la Client; ntocmirea borderourilor de eliberare a despgubirilor consemnate.

Activitile aferente etapei A.2. vor fi realizate de ctre AVOCAT pana la finalizarea tuturor despgubirilor consemnate conform prevederilor Legii 198/2004. A3. Sarcini n vederea intabulrii dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate i a dreptului de administrarea al Clientului: 1) 2) 3) 4) 5) 6) realizarea documentaiilor tehnico-cadastrale de comasare, dup caz; depunerea documentaiei de comasare la oficiile judeene de cadastru i publicitate imobiliar, avizarea, recepia i dobndirea numrului cadastral; inventarierea tuturor dovezilor care atest drepturile reale i ataarea lor, n copii certificate la documentaia tehnico-cadastral; ataarea la documentaia de comasare a tuturor dovezilor care atest plata sau consemnarea, dup caz, a despgubirilor, n copie certificat; depunerea documentaiei de comasare la birourile judeene de carte funciar, n vederea intabulrii; obinerea extrasului informativ de carte funciar.

A4. Sarcini n vederea reprezentrii clientului n justiie, n toate litigiile formulate de ctre persoanele expropriate, n conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea 198/2004; 1) pregtirea aprrii Clientului, prin consultarea dosarelor de instan, redactarea ntmpinrilor, a notelor de edin i a concluziilor scrise la toate gradele de jurisdicie;

2) 3) 4) 5) 6)

formularea de obieciuni la rapoartele de expertiz judiciar de stabilire a valorii despgubirilor; exercitarea cilor de atac; obinerea, la cererea Clientului, a copiilor certificate de pe actele procedurale; comunicarea informrilor cu privire la stadiul litigiilor; comunicarea, dup caz, a hotrrilor instanelor de judecat.

A-5. Sarcini n vederea scoaterii imobilelor expropriate i/sau transferate din circuit agricol: 1) 2) 3) 4) 5) ntocmirea documentaiilor de scoatere din circuit agricol; Obinerea tuturor avizelor necesare activitii de la punctul 1); nscrierea in cartea funciara; Obinerea extraselor de carte funciara; Asigurarea oricror alte servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specifice acestei etape, la solicitarea CLIENTULUI;

B. Obligaiile CLIENTULUI CLIENTUL se obliga sa plteasc onorariul convenit n termenul i condiiile stipulate, precum i cheltuielile fcute de AVOCAT pentru ndeplinirea obligaiilor sale contractuale. B1. Sarcini privind procedura de expropriere urmare a publicrii Hotrrii de Guvern - s asigure ntocmirea planului de amplasament i afiarea acestuia conform dispoziiilor legale; - s numeasc comisia ce se va pronuna asupra legitimitii dreptului de proprietate i/sau a dreptului real invocat i asupra cuantumului despgubirii; - s ntocmeasc hotrrile prevzute de art. 7 din Legea 198/2004 i s asigure mpreuna cu AVOCATUL ndeplinirea condiiilor de comunicare i afiare a acestora; - s efectueze n termenele legale plata despgubirilor sau dup caz, cosemnarea acestora, n situaiile enunate limitativ de dispoziiile legale incidente; - sa acorde un mandat special AVOCATULUI in cazul litigiilor si sa informeze de ndat AVOCATUL cu privire la orice citaie i/sau act de procedura.

V. DURATA CONTRACTULUI. Art. 5.1. Partile sunt de acord c acest contract inceteaz la data ndeplinirii tuturor saricinilor cuprinse la art. 4.1. din prezentul contract. Art. 5.2. Prile sunt de acord ca procedura de dobndire a dreptului de proprietate presupune termene legale imperative, acte ale autoritilor administrative i acte ale instanelor de judecata, motiv pentru care asumarea unor termene ferme de realizare a serviciilor juridice ce formeaz obiectul prezentului contract nu este posibila si o asemenea clauza ar fi nula absolut. Art. 5.3. Date fiind asumrile de la alineatele precedente, prile convin urmtoarele termene:

- 45 de zile calendaristice de la data intrrii in vigoare a contractului (sau de la data publicrii Hotrrii de Guvern dac acesta nu s-a fcut pn la intrarea n vigoare a contractului), pentru finalizarea etapei din contract de la capitolul III lit. A1; - 60 de zile calendaristice de la data intrrii in vigoare a contractului (sau de la data publicrii Hotrrii de Guvern dac acesta nu s-a fcut pn la intrarea n vigoare a contractului), pentru finalizarea etapei din contract de la capitolul III lit. A3; - 75 de zile calendaristice de la data intrrii in vigoare a contractului (sau de la data publicrii Hotrrii de Guvern dac acesta nu s-a fcut pn la intrarea n vigoare a contractului), pentru finalizarea etapei din contract de la capitolul III lit. A5; Art. 5.4. (1) n cazul n care AVOCATUL nu-i ndeplinete sarcinile n termenele intermediare solicitate conf. art. 5.3. din prezentul, CLIENTUL are dreptul de a percepe penaliti conf. art. 12.1 din prezentul, precum i de a fixa un termen n care AVOCATUL are obligaia de a finaliza serviciile rmase n ntrziere. (2) n cazul n care nici n acest termen stabilit, AVOCATUL nu-i ndeplinete sarcinile ce-i revin, CLIENTUL are dreptul de a REZILIA unilateral contractul i a cere plat de daune interese. VI. APLICABILITATE Art. 6.1. Contractul de servicii intra in vigoare la data semnrii lui de ctre pri.

VII. MODALITATI DE PLATA Art. 7.1. Onorariul stabilit la art. 2.1. din prezentul va fi platit de catre CLIENT, astfel: - 50 % la finalizarea etapei din contract de la cap III ,lit.A 1; - 30 % la finalizarea etapei din contract de la cap III ,lit.A 3; - 20 % la finalizarea etapei din contract de la cap. III lit.A 5. Art. 7.2. (1) Plata onorariilor se va realiza de catre CLIENT n termen de 90 de zile calendaristice de la data recepiei facturii originale, factura pe care AVOCATUL o va emite corespunztor momentelor convenite mai sus.

VIII. ACTUALIZAREA PREULUI CONTRACTULUI Art.8.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de CLIENT AVOCATULUI, sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. Art.8.2. Pretul contractului ramane ferm, neindexabil pe toata durata de derulare. IX. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI 9.1. - Prestatorul are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului n perioada convenit n contract. 9.2. - (1) Garania de bun execuie n procent de 5 % din valoarea contractului se va constitui prin reineri succesive din plata cuvenit pentru facturile pariale. Pentru aceasta prestatorul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Pe parcursul ndeplinirii contractului

autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin reineri din sumele datorate i cuvenite prestatorului pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie n prezentul contract. Autoritatea contractant va dispune ca banca s ntiineze prestatorul de vrsmntul efectuat, precum i de destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea prestatorului. (2) Restituirea garantiei de buna executie se face dupa 14 zile lucratoare de la data finalizari cumulat a sarcinilor nscrise la cap. A.1., A.3., i A.5., dac pn la aceea dat autoritatea contractant nu a ridicat pretenii asupra ei. 9.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. X. NCETAREA CONTRACTULUI CONTRACTULUI, REZILIEREA I SUSPENDAREA

Art. 10.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept: - prin acordul de voin al parilor contractante; - prin realizarea obiectului contractului; - n cazul n care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se presteaz serviciile juridice care fac obiectul contractului. Art. 10.2. Suspendarea prezentului contract intervine: - n cazurile de for major, pe o durata de 6 luni de la apariia acestora; - n cazurile n care prile invoc excepia de neexecutare a acestuia. Art. 10.3. (1) Partea care si-a realizat obligatiile contractuale poate, printr-o notificare scrisa comunicata celeilalte parti care nu si-a executat obligatiile, sa declare contractul desfiintat de plin drept, numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la receptia notificarii. (2) In cazul in care, inlauntrul termenului de 15 zile partea notificata intelege sa indeplineasca obligatia neexecutatata si notificata ca atare, atunci notificarea devine nula. Art. 10.4. Rezilierea contractului se realizeaz in condiiile legii, precum si in cazul menionat la art. 5.4. (2). Art. 10.5. In cazul ncetrii, suspendrii sau rezilierii contractului, AVOCATUL are dreptul la plata onorariilor scadente i a cheltuielilor efectuate nainte de data interveniei cauzei de ncetare, suspendare sau nainte de data declarrii rezilierii de plin drept a contractului. Art. 10.6. AVOCATUL va comunica de ndat CLIENTULUI documentele justificative ale cheltuielilor solicitate. Art. 10.7. n cazul n care AVOCATUL este direct rspunztor de unul din motivele care a dus la rezilierea contractului, acesta va fi pasibil de daune interese. XI. FORA MAJORA Art. 11.1. Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data intrrii in vigoare a prezentului contract i care mpiedic executarea acestuia este considerata drept for major i suspend executarea obligaiilor contractuale pe perioada existentei cazului de for majora.

Art. 11.2. Sunt considerate cazuri de forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurarile care includ, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo, actele si faptele autoritilor administrative centrale si locale, actele instanelor de judecata. Calificarea cazurilor de forta majora, in caz de disputa intre parti, se va realiza de catre instanta de judecata. Art. 11.3. Partea care invoca fora majora trebuie sa anune in scris cealalt parte in termen de cel mult 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major i s-i comunice actele doveditoare in termen de cel mult 15 zile de la aceeai data. De asemenea, partea care invoc fora majora este obligata sa-i comunice de ndat celeilalte pri data ncetrii cazului de for major. Art. 11.4. Daca prile nu procedeaz, n condiiile i n termenele prevzute mai sus, la anunarea nceperii i ncetrii cazului de for majora, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare. Art. 11.5. n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executrii prezentului contract pe o perioada mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni intr-un termen de cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de 6 luni, pentru a conveni asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinrii acestuia. XII. PENALITI, DAUNE-INTERESE Art. 12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, AVOCATUL nu reuseste s-i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, CLIENTUL are dreptul sa ceara despagubiri in valoare de 0,15 %/zi din valoarea prestatiilor nerealizate sau realizate cu intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea acestora. Plata despagubirii nu il scuteste pe AVOCAT de indeplinirea contractului. Art. 12.2. Intarzierea efectuarii platilor de catre CLIENT cu mai mult de 90 de zile calendaristice, indreptateste AVOCATUL sa ceara in scris penalitati, reprezentand 0,15%/zi pentru sumele restante, dar nu mai mult decat suma de plata ramasa in intarziere. In cazul in care intarzierea efectuarii platilor se datoreaza nevirarii la timp a sumelor necesare de catre ordonatorul de credite (C.N.A.D.N.R. S.A.), AVOCATUL nu poate solicita penalitati pentru intarzierea efectuarii platilor. XIII. DIVIZAREA SI FUZIUNEA Art. 13.1. Partile au dreptul sa se divizeze sau sa fuzioneze cu oricare alta entitate in timpul duratei de valabilitate a prezentului contract. Art. 13.2. In cazul in care o parte isi inceteaza existenta ca urmare a reorganizarii, fuziunii sau divizarii, entitatea sau entitatile nou create dobandesc toate drepturile si raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in acest contract. Art. 13.3. In cazul in care una din parti se divizeaza, atunci toate persoanele juridice care sunt create ca urmare a divizarii raspund, in solidar cu partea respectiva, de indeplinirea tuturor obilgatiilor prevazute in acest contract. XIV. NOTIFICARI 14.1. Notificarile si orice alta eventuala corespondenta in legatura cu prezentul contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o Parte contractanta celeilalte Parti, in scris, prin scrisoare recomandata sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.

14.2. Notificarea se mai considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizata de primire. XV. ALTE CLAUZE 15.1. Prezentului contract i se aplica prevederile Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare. 15.2. In raport de natura si caracterul complex al unor activitati juridice, AVOCATUL va desemna avocatii ce urmeaza sa efectueze prestatiile respective si are dreptul sa colaboreze, in temeiul unor conventii, cu alti avocati sau cu specialisti din domenii conexe activitatii desfasurate in scopul realizarii obiectului prezentului contract. 15.3. Partile convin ca orice modificare sau completare a dispoziiilor prezentului contract sa fie facuta prin act aditional. 15.4. In cazul unor neintelegeri intre parti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca aceasta cale de solutionare nu este posibila se vor aplica prevederile legale cuprinse in Legea 51/1995 care reglementeaza exercitarea profesiei de avocat. Acest contract a fost ncheiat azi _________________, in ____ exemplare originale, cte 1 exemplar pentru fiecare parte. CLIENT, D.R.D.P. TIMISOARA DIRECTOR, Dr. ing. Ioan MALITA AVOCAT,

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Ioan ANCAS CONSILIER JURIDIC, Anca DINULESCU