Sunteți pe pagina 1din 27

HGM462/2008

ID intern unic: 327465

HGM462/2008 ID intern unic: 327465 <a href=Версия на русском Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 462 din 24.03.2008 Fişa actului juridic cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Publicat : 01.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 66-68 art Nr : 437 MODIFICAT HG71 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.109 HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13 HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858 HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295 HG1034 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.16 HG830 din 10.09.10, MO169-171/17.09.10 art.919 HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919 HG820 din 14.12.09, MO187-187/18.12.09 art.906 HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09; în vigoare 01.02.10 HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107 HG976 din 12.08.08, MO154-156/15.08.08 art. 963 HG768 din 27.06.08, MO117-119/04.07.08 art.775 HG678 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.675 În conformitate cu Legea nr. 357-XVI din 24 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 877), Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează). PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV Contrasemnează: Ministrul sănătăţii Ion Ababii Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului Galina Balmoş Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon " id="pdf-obj-0-8" src="pdf-obj-0-8.jpg">

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 462 din 24.03.2008

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 01.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 66-68

art Nr : 437

MODIFICAT

În conformitate cu Legea nr. 357-XVI din 24 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 24 din

Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2006,

nr.

186-188,

art.

877), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU

 

Vasile

TARLEV

 

Contrasemnează:

Ministrul

sănătăţii

Ion

Ababii

Ministrul

protecţiei

sociale,

familiei

şi

copilului

Galina

Balmoş

Ministrul

economiei

şi

comerţului

Igor

Dodon

2

Nr. 462. Chişinău, 24 martie 2008.

Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

 • 1. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 575 din 2 septembrie 1992 “Cu privire la acordarea

de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi” (Monitor, 1992, nr. 9, art. 270), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele “şi de organele muncii şi protecţiei sociale” se exclud, sintagma “Casei Naţionale de Asigurări Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”, sintagma “Consiliului de

Expertiză Medicală a Vitalităţii” se substituie prin sintagma “Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii din subordinea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.

 • 2. Pe parcursul întregului text al Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 “Cu privire la

compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2000, nr.94-97, art. 849), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma

“Ministerul Sănătăţii” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.

 • 3. La punctul 44 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor

adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”. 4. La punctul 28 al Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 218-220, art. 1297), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul

Protecţiei Sociale,

Familiei

şi

Copilului”.

 • 5. La punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 “Cu privire la alocaţiile

nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2003, nr.239-242, art.1466), sintagma “Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.

 • 6. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 451 din 29 aprilie 2004 “Despre aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor

membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 587), cu modificările ulterioare, şi pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv.

 • 7. La punctele 4, 8 şi 21 ale Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a

compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război, aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1067), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei

şi

Copilului”,

la

cazul

respectiv.

8. Regulamentul-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1018 din 13 septembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.175-177, art. 1204), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la punctul 38, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerului

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

Sănătăţii”;

3

la punctul 40, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”. 9. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr.594 din 20 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Procedurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 89-91, art. 660), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”.

10. Pe parcursul întregului text al Hotărîrii Guvernului nr.617 din 28 iunie 2005 “Cu privire la

redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,

nr.89-91, art.670), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv.

 

11.

Hotărîrea Guvernului nr. 648 din 5 iulie 2005 “Cu privire la situaţia social-economică în

raionul Anenii Noi şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării

durabile a unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.

92-94,

art.

705)

se

modifică

după cum urmează:

 

la punctul 2 litera g), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

“Ministerul

 

Protecţiei

Sociale,

Familiei

şi

Copilului”;

 

la punctul 7, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

 

12.

La punctul 6 din nota la anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 8 iulie 2005 “Cu

privire la măsurile de realizare a Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectivi şi de pază” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98-100, art. 748), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

 

[Pct.13 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]

14.

În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 “Cu privire la instituirea

Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 893), poziţia “Revenco Valerian - ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale, preşedinte al Consiliului” se substituie prin poziţia “Ababii Ion - ministru al sănătăţii, preşedinte al Consiliului”, la poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” şi la poziţia “Gheorghiţă Ştefan - prim-vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA, specialist principal în infecţia HIV/SIDA în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”, cuvintele “şi protecţiei sociale” exclud.

se

15. Programul de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 16 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,

nr.

113-116,

art.

936),

se

modifică

după

 

cum urmează:

 

la

poziţia

9:

 

la acţiunea întîi rubrica 5 “Responsabili”, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”

se substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Protecţiei

Sociale,

Familiei

şi

Copilului”;

 

la acţiunea a treia rubrica 5 “Responsabili”, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

 

16.

La punctul 39 din Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în

termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”.

 

17.

Pe parcursul întregului text al anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 885 din 22 august 2005

“Pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare” (Monitorul

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

4

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 983), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”.

18.

Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 26 august 2005 “Cu privire la implementarea proiectului

“Caravela culturii”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 117-118, art. 978) se

modifică

şi

se

completează

după

cum

urmează:

la punctul 7, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”;

 

în

anexa

la

hotărîre:

poziţia “Revenco Valerian, ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin poziţia

“Ababii

 

Ion,

ministru

al

sănătăţii”;

 

după

această

poziţie

se

introduce

o

poziţie

nouă,

cu

următorul

cuprins:

“Balmoş

Galina,

ministru

al

protecţiei

sociale,

familiei

şi

copilului”.

[Pct.19

abrogat

prin HG827

din

16.12.09,

MO189-190/22.12.09

 

art.919]

20.

La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 913 din 26 august 2005 “Cu privire la aprobarea

Strategiei Naţionale a sănătăţii reproducerii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 990) şi la capitolul 10 al Strategiei, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv.

[Pct.21

abrogat

prin

HG820

din

14.12.09,

MO187-187/18.12.09

 

art.906]

22.

La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 5 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile

de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală” (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1048) şi în tot textul anexei nr.1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la

cazul

respectiv.

23.

La compartimentul “Actele normative emise de organele centrale de specialitate ale

administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale” din anexele nr. 1, 2 şi 4 la

Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 “Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1099), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

[Pct.24

abrogat

prin

HG976

din

12.08.08,

MO154-156/15.08.08

art.

963]

25.

Pe parcursul întregului text al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie

2005 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv.

[Pct.26

abrogat

prin

HG1034

din

29.12.11,

MO1-6/06.01.12

 

art.16]

27.

La poziţia 11 rubrica 2 “Denumirea acţiunii” şi rubrica 4 “Responsabili de executare” şi

poziţia 12 rubrica 4 “Responsabili de executare” din Planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea

activităţii instituţiilor preşcolare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1075 din 12 octombrie

2005

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 142-144, art. 1162), sintagma

“Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”. 28. În anexele nr. 8.1, 8.2, 8.3 şi 9 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 19 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 148-150, art. 1215), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se

substituie

prin

sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

29. Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 26 octombrie

2005 “Cu privire

la situaţia social-

economică în raionul Cimişlia şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea

dezvoltării

durabile

a

unităţilor

administrativ-teritoriale”

(Monitorul

Oficial

al

Republicii

Moldova,

2005,

nr.

142-144,

art.

1172)

se

modifică

după

cum

urmează:

la punctul 2 subpunctele 5) şi 16), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

5

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Protecţiei

Sociale,

Familiei

şi

Copilului”;

la punctul 6, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

30.

La punctul 2 al Hotărîrii

Guvernului nr. 1144 din

3 noiembrie 2005 “Cu privire

la

aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151-153, art. 1231), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

[Pct.31

abrogat

prin HG71

din

23.01.13,

MO18-21/25.01.13

art.109]

32.

La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1276 din 6 decembrie 2005 “Pentru aprobarea

Acordului privind procedura de cooperare reciprocă la evaluarea igienică a producţiei potenţial

periculoase, importată în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la

Ciolpon-Ata la 16 aprilie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art.

1380),

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii

şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

33.

Pe parcursul întregului text al Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură,

aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1446), şi al anexelor nr.3 şi nr.4 la Regulament

sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul

Sănătăţii”,

 

la

cazul

respectiv.

[Pct.34

abrogat

prin

HG1103

din

29.09.08,

MO180-181/03.10.08

 

art.1107]

35.

Hotărîrea Guvernului nr. 1326 din 14 decembrie 2005 “Cu privire la măsurile de optimizare

a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168 - 171, art. 1406), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerului Sănătăţii”;

în tot textul anexei nr. 1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

la

cazul

 

respectiv.

[Pct.36

abrogat

prin

HG678

din

06.06.08,

MO103-105/13.06.08

art.675]

37. Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 “Cu privire la modul de compensare

a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al

Republicii

Moldova,

2005,

nr.

176-181,

art.

1477)

se

modifică

după

cum

urmează:

la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”;

pe tot parcursul anexelor nr. 1 şi 2 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

 

respectiv.

[Pct.38

abrogat

prin

HG1103

din

29.09.08,

MO180-181/03.10.08

art.1107]

39. La punctul 1 capitolul

II şi la capitolul X al Programului de alimentare

cu

apă

şi

de

canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.

1 - 4, art. 10), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

 

la

cazul

respectiv.

40.

La punctele 2 şi 5 şi în tot textul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1409 din 30 decembrie

2005 “Cu privire la aprobarea Programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16 - 19, art. 87), sintagma

“Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”. 41. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 42 din 12 ianuarie 2006 “Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2006, nr. 9 - 12, art. 72),

şi în tot textul anexelor nr.1 şi nr.2 la hotărîre

sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

6

Sănătăţii”,

[Pct.42

abrogat prin

la

HG830

din

cazul

10.09.10,

MO169-171/17.09.10

respectiv.

art.919]

[Pct.43 abrogat prin HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13]

44.

Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 “Pentru implementarea Legii cu privire

la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31 -

34,

art.

199)

 

se

modifică

după

cum

urmează:

la compartimentul A5 Secţiunea A din anexa nr. 3 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

 

substituie

 

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”;

la punctul 12 din anexa nr. 3, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se

substituie

 

prin

 

sintagma

 

“Ministerului

Sănătăţii”.

45.

La punctul 5 rubrica 4 din Planul de acţiuni pentru perfecţionarea cadrului normativ de

reglementare a activităţilor supuse licenţierii şi optimizarea procesului de licenţiere, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr. 194 din 21 februarie 2006

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2006, nr. 35-38, art. 239), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

 

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

46.

La punctele 4 şi 16 din Regulile privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al

substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 257), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la

cazul

respectiv.

47. Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 27 martie 2006 “Cu privire la mijloacele speciale ale

Ministerului Apărării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 55-58, art. 361) se

modifică

 

după

 

cum

urmează:

la poziţia 6 rubrica 4 “Tarifele” din anexa nr. 1, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

 

substituie

prin

sintagma

“Ministerului

Sănătăţii”;

la punctul 2 capitolul “Veniturile provenite din prestarea serviciilor medicale şi a serviciilor

înrudite cu cele medicale” din anexa la Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Ministerului Apărării, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi

Protecţiei

Sociale”

 

se

substituie

 

prin

sintagma

“Ministerului

Sănătăţii”.

48.

La punctul 4 din anexa nr. 2, punctul 6 alineatul doi şi punctul 8 litera b) din anexa nr. 3 la

Hotărîrea

Guvernului nr. 381 din

13 aprilie

2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare

a

personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova,

2006,

nr.

66

-

69,

art.

431),

cu modificările

şi completările ulterioare, sintagma

“Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”. 49. Hotărîrea Guvernului nr.439 din 26 aprilie 2006 “Cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat “MoldDiab” pentru anii 2006-2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 70-72, art. 479) se modifică după cum urmează:

la punctele 4 şi 5 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv;

la poziţiile 3 - 22 rubrica 3 “Responsabilii pentru executare” din Planul de acţiuni privind realizarea strategiilor prioritare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerul Sănătăţii”.

[Pct.50 abrogat prin HG768

din

27.06.08,

MO117-119/04.07.08

art.775]

51.

Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28 aprilie 2006 “Pentru aprobarea Standardelor minime

de calitate

privind îngrijirea, educarea

şi socializarea

copilului din Centrul de plasament

temporar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75 - 78, art. 552) se modifică după

cum

urmează:

la punctul 4 al hotărîrii, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

“Ministerului

Protecţiei

Sociale,

Familiei

şi

Copilului”;

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

7

la punctul 91 din anexă, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerului

 

Sănătăţii”.

52.

În anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 516 din 13 mai 2006 “Privind aprobarea

Regulamentului

şi

componenţei

nominale

a

Comisiei

guvernamentale

pentru

problemele

victimelor represiunilor politice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 561), poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin

poziţia

“Gavriliţă

Lucia

-

viceministru

al

protecţiei

 

sociale,

familiei

şi

copilului”.

53. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 16 mai 2006 “Privind aprobarea Programului Naţional de

Imunizări pentru anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87 - 90,

art.

644)

se

modifică

 

după

 

cum

 

urmează:

la punctele 3 şi 5 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

 

la

cazul

 

respectiv;

în tot textul anexei nr. 1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

 

la

cazul

respectiv;

în anexa nr. 2 la poziţia “Golovin Boris - viceministru

al sănătăţii şi protecţiei sociale,

preşedinte

al

 

Consiliului”

cuvintele

 

“şi

protecţiei

sociale”

se

exclud.

54. Hotărîrea Guvernului nr. 564 din 22 mai 2006 “Pentru aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pe anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87-90, art. 645) se modifică după cum urmează:

la punctele 2, 4 şi 5 ale hotărîrii sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”

se

substituie

prin

 

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv;

în tot textul şi la punctele 2, 6 şi 7 din note ale anexei nr. 1 la hotărîre, sintagma “Ministerul

Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv; la poziţiile 3 - 4, 8 - 9, 11, 13 - 14 rubrica 3 “Instituţiile responsabile” din Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de stat privind dezvoltarea serviciului de asistenţă medicală urgentă pe anii 2006-2010 sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

55.

La punctele 506 - 507, 509 şi 518 ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv.

56.

Hotărîrea Guvernului nr. 604 din 29 mai 2006 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea

unor concursuri republicane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87-90, art. 659)

se

modifică

 

după

 

cum

urmează:

în anexele nr. 1 şi nr. 2 la hotărîre, la poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi

protecţiei

sociale”,

 

cuvintele

“şi

protecţiei

 

sociale”

 

se

exclud;

la punctele 5 şi 7 ale anexei nr. 3, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se

substituie

prin

 

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv.

57.

Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 “Privind aprobarea normelor minime de

alimentare zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a detergenţilor” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova,

2006,

 

nr.

102-105,

art.

765)

se

modifică

după

cum

urmează:

la punctul 2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Economiei

 

şi

Comerţului”;

la punctul 4, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

58.

La punctul 6 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 7 iunie 2006 “Cu privire la

aprobarea Regulamentului de activitate a consiliilor şi a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.95-

97, art. 701), sintagma “viceministrul sănătăţii şi protecţiei sociale”se substituie prin sintagma

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

“viceministrul protecţiei

8

sociale,

familiei

şi

copilului”.

59. La punctul 11 al Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

 • 60. Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006 “Cu privire la expertiza medicală a

vitalităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 740) se modifică după

urmează:

cum la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi copilului”;

la punctele 3, 8, 18, 28 şi 44 din anexa nr. 1 şi la punctele 43 şi 53 din anexa nr.2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei

Sociale, Familiei şi Copilului”,

la

cazul

respectiv;

la punctele 7, 11 şi 17 din anexa nr. 1 sintagma “ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale” se

substituie prin sintagma “ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului”;

la punctele 13, 36, 37 şi 39 din anexa nr. 1 şi la punctele 2, 5, 20, 27, 36 şi 41 din anexa nr.2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”; la punctul 38 din anexa nr. 1, cuvintele “şi protecţiei sociale” se exclud.

 • 61. La punctele 2, 3 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 10 iulie 2006 “Pentru aprobarea

Planului de acţiuni privind asigurarea gratuită a persoanelor cu deficienţe de auz din republică cu

aparate auditive în anii 2006-2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 112-115, art. 863) şi pe tot parcursul Planului de acţiuni, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.

 • 62. La punctul 2.5.2 litera a) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 31 iulie 2006

“Cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova” (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art. 987), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

[Pct.63 abrogat prin HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09; în vigoare din 01.02.2010]

 • 64. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 9 august 2006 “Cu privire la mersul

executării Programului de redresare şi ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010”

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 982), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

 • 65. La punctele 2 - 5 ale Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 17 august 2006 “Cu privire la

fortificarea bazei tehnico-materiale a Clinicii nr. 2 a Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1015) şi la acţiunile

1-7 pentru anul 2008 ale Planului de acţiuni privind reconstrucţia Spitalului de boli tuberculoase din s.Vorniceni (Clinica nr.2 a Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”), aprobat prin hotărîrea nominalizată, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.

 • 66. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 940 din 17 august 2006 “Cu privire la realizarea

Programului naţional de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute pentru anii

2003-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1016), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

 • 67. Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului

reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1076), se modifică după cum urmează:

pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

9

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”,

la

cazul

respectiv;

în anexa nr. 2 la hotărîre, la poziţia “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” cuvintele “şi

Protecţiei

Sociale”

se

exclud.

[Pct.68 abrogat prin HG796 din 25.10.12,

MO228/31.10.12

art.858]

69.

La poziţiile 3, 9 şi 11 rubrica 3 “Responsabili de executare” ale Planului de acţiuni pentru

redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1039 din 6 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2006, nr. 146-149, art. 1119), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie

prin

sintagma

 

“Ministerul Sănătăţii”.

[Pct.70 abrogat prin HG253 din

20.04.12,

MO85-87/04.05.12

art.295]

71.

La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1056 din 13 septembrie 2006 “Cu privire la unele

măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice” (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1142), sintagma “Ministerului Sănătăţii şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

 

sintagma

“Ministerului

 

Sănătăţii”.

72.

La punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 4 octombrie 2006 “Cu privire la situaţia

social-economică în raionul Hînceşti şi activitatea

autorităţilor administraţiei publice locale în

vederea

dezvoltării

durabile

a

unităţilor

administrativ

-

teritoriale”

(Monitorul

Oficial

al

Republicii Moldova, 2006, nr. 158-160, art. 1224), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

substituie

 

prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

73. La poziţia 35 rubrica 3 “Executorii responsabili”a anexei nr. 13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 164-167, art. 1243), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

 

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

74.

La punctul 5.7. penultimul alineat al Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în

perioada anilor 2006 - 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1199 din 17 octombrie 2006

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 170-173, art. 1312), sintagma “Ministerul

Sănătăţii

şi

Protecţiei

Sociale”

se

substituie

prin

sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”.

75.

La punctele 2 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr.1218 din 23 octombrie

2006 “Privind

realizarea Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168- 169, art. 1306), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

76.

La poziţiile 1.20. şi 6.13. - 6.14. rubrica 3 “Responsabili” ale Planului de acţiuni privind

realizarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015,

aprobată

prin

Hotărîrea

Guvernului

nr.1288

din

9

noiembrie

2006

(Monitorul

Oficial

al

Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art. 1391), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei

Sociale”

se

substituie

 

prin

sintagma

“Ministerul

 

Sănătăţii”.

[Pct.77 abrogat prin HG796 din 25.10.12,

MO228/31.10.12

art.858]

78. Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 29 noiembrie

2006

“Cu

privire

la

aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţiei a victimelor traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-

188,

art.

1457)

se

modifică

 

după

cum

urmează:

la punctul 5 al hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin

sintagma

“Ministerul

Protecţiei

Sociale,

 

Familiei

şi

Copilului”;

în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţiei a

victimelor

 

traficului

 

de

fiinţe

umane:

la punctele

9,

19,

25, 28 şi 62, sintagma “Ministerul

Sănătăţii

şi Protecţiei Sociale”

se

substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv; la punctul 48, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

“Ministerului

10

Sănătăţii”.

79. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1421 din 18 decembrie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1534), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”.

80. La punctul 12 litera g) din Concepţia sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului

nr. 1441 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1543), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma

“Ministerul

Sănătăţii”.

[Pct.81 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 31 iulei 2006

PLANUL DE ACŢIUNI concrete pentru implementarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova

Perioada 2006-2010

 

În domeniul standardizării şi reglementărilor tehnice

 

Nr.

Acţiuni preconizate

Termen de

Responsabili de

d/o

realizare

realizare

1

2

3

4

1.

Elaborarea şi prezentarea spre examinare

2000 privind barierele tehnice în calea comerţului

Trimestrul II,

Serviciul

Guvernului a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din

2006

Standardizare şi Metrologie

22 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.866-XIV din 10 martie

2.

Formarea în cadrul autorităţilor de reglementare a unor servicii speciale, responsabile de elaborarea reglementărilor tehnice

Pe parcursul anului 2006, în funcţie de adoptarea legilor menţionate la

Autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873

pct.1

din 30 iulie 2004

3.

Continuarea implementării Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului

Conform Hotărîrii Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004

Autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii

naţional de elaborare a reglementărilor tehnice”

Guvernului nr.873

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

11

 

În domeniul standardizării şi reglementărilor tehnice

 

Nr.

Acţiuni preconizate

Termen de

Responsabili de

d/o

realizare

realizare

1

2

3

4

 

din 30 iulie 2004

4.

Desemnarea organului central de specialitate al

Trimestrul III,

 

Guvernul, la

administraţiei publice care va asigura

2006

propunerea

administrarea şi coordonarea domeniului

Ministerului

infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii şi

Economiei şi

va fi responsabili pentru elaborarea strategiilor şi a politicilor în domeniu, inclusiv standardizarea

Comerţului

 

1

2

3

4

5.

Elaborarea software-ului specializat pentru monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice, precum şi pentru asigurarea legăturii permanente cu autorităţile de reglementare

2007-2008

Ministerul Dezvoltării Informaţionale, autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873

din 30 iulie 2004

6.

Crearea Institutului Naţional de Standardizare

2007

Serviciul Standardizare şi Metrologie, Institutul Naţional de Standardizare

 

şi Metrologie

7.

Asigurarea Institutului Naţional de Standardizare

2007

Serviciul

cu spaţiu necesar pentru activitate (circa 2500

Standardizare şi

m

2 )

Metrologie,

   

Guvernul

8.

Crearea reţelei centrale informaţionale pentru

2007

Institutul Naţional

Institutul Naţional de Standardizare

de Standardizare

9.

Elaborarea Programului naţional de adoptare a

Trimestrul III,

Institutul Naţional

standardelor europene în calitate de standarde

2006

de

Standardizare

naţionale

şi Metrologie

10.

Realizarea Programului naţional de adoptare a

Conform

Serviciul

standardelor europene în calitate de standarde

termenelor

Standardizare şi

naţionale

stabilite în

Metrologie,

Program

Institutul Naţional

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

12

     

de Standardizare şi Metrologie, începînd cu 2007 - Institutul Naţional de Standardizare, în comun cu autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004

1

2

3

4

11.

Identificarea standardelor naţionale relevante în elaborarea reglementărilor tehnice care conferă produsului respectiv prezumţia de conformitate cu reglementarea tehnică aplicabilă

Pe măsura elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice

Serviciul Standardizare şi Metrologie, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, din anul 2007 – Institutul Naţional de Standardizare, în comun cu autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873

din 30 iulie 2004

12.

Identificarea şi anularea documentelor ce

Pe măsura

Autorităţile de

din 30 iulie 2004

contravin standardelor europene adoptate

adoptării

reglementare

standardelor

competente,

europene

conform Hotărîrii

Guvernului nr.873

13.

Procurarea utilajului necesar pentru informatizarea Fondului Naţional de Standarde:

2006-2008

Serviciul Standardizare şi

calculatoare cu CD-ROM şi CD-RW, imprimante alb/negru, imprimante color, stelaje mobile, inclusiv utilajul necesar pentru organizarea în cadrul Fondului Naţional de Standarde a unei săli

Metrologie, din 2007 – Institutul Naţional de Standardizare

de lectură computerizată pentru agenţii

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

13

 

economici

14.

Elaborarea software-ului necesar pentru

2006-2007

Serviciul

gestionarea Fondului Naţional de Standarde

Standardizare şi Metrologie, din

 • 2007 – Institutul

Naţional de

Standardizare

15.

Crearea bazelor de date automatizate pentru gestionarea Fondului Naţional de Standarde

2006-2007

Serviciul Standardizare şi Metrologie, din

 • 2007 – Institutul

Naţional de

Standardizare

 

1

2

3

4

16.

Crearea reţelei naţionale informaţionale care va asigura schimbul de informaţii în domeniul standardizării între Organismul Naţional de Standarizare şi instituţiile de resort, pe de o parte, şi organizaţiile europene, internaţionale şi regionale de standardizare, pe de altă parte, în scopul diseminării informaţiilor în mod eficient şi

2008

Institutul Naţional de Standardizare

competent

17.

Elaborarea software-ului specializat pentru monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de standardizare la nivel naţional, interstatal, european şi internaţional, precum şi pentru asigurarea legăturii permanente cu comitetele

2007

Institutul Naţional de Standardizare

tehnice naţionale

18.

Procurarea utilajului necesar în scopul organizării unei minitipografii pentru editarea documentelor

2008-2010

Institutul Naţional de Standardizare

normative de standardizare

19.

Promovarea Organismului Naţional de

Trimestrul II,

Serviciul

Standardizare în calitate de membru partener al

2006

Standardizare şi

Comitetului European de Standardizare

Metrologie

20.

Promovarea autorităţii de reglementare în

2007-2008

Ministerul

domeniul comunicaţiilor în calitate de membru

Dezvoltării

cu drepturi depline al Institutului European de

Informaţionale

Standardizare în Telecomunicaţii

21.

Crearea Comitetului Naţional în Electrotehnică, în scopul aderării la Comisia Electrotehnică Internaţională

2007

Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Institutul Naţional

de Standardizare

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

14

22.

Acreditarea Institutului Naţional de Standardizare în calitate de organism de certificare a

2008-2009

Institutul Naţional de Standardizare

personalului (conform EN 45013)

 

23.

Certificarea sistemului de management al calităţii al Institutului Naţional de Standardizare, conform

2008-2009

Institutul Naţional de Standardizare

ISO 9001:2000

 

24.

Crearea

în

cadrul

Institutului

Naţional

de

2007

Institutul Naţional

Standardizare

a

Centrului

pentru

formare

de Standardizare

profesională

25.

Asigurarea Centrului pentru formare profesională cu spaţiu necesar pentru activitate (cel puţin 4

2007-2008

Institutul Naţional de Standardizare

săli de lectură)

 

26.

Procurarea utilajului necesar funcţionării

2007-2009

Institutul Naţional

Centrului pentru formare profesională

 

de Standardizare

 

1

2

3

4

În domeniul metrologiei

 

27.

Actualizarea

cadrului

legal

existent

al

Trimestrul I, 2007

Serviciul

metrologiei, conform directivei OIML D1

Standardizare şi

 

Metrologie

28.

Reorganizarea infrastructurii metrologice prin crearea Institutului Naţional de Metrologie

Trimestrul I, 2007

Serviciul Standardizare şi

Metrologie

29.

Crearea condiţiilor obligatorii pentru amplasarea şi utilizarea etaloanelor (încăperi, condiţii de

laboratoarelor cu energie electrică

2006-2007

Serviciul Standardizare şi

mediu, sisteme de legare la pămînt pentru

Metrologie, din

majoritatea laboratoarelor şi ecranarea lor, în caz

2007

– Institutul

de necesitate). Procurarea şi montarea sistemelor

Naţional de

de control al mediului şi monitorizare pentru

Metrologie

laboratoare. Asigurarea fără întrerupere a

30.

Elaborarea Programului de transpunere în

Trimestrul III,

Serviciul

legislaţia naţională a Directivelor Uniunii Europene ce ţin de domeniul metrologiei

2007

Standardizare şi Metrologie, din

2007

– Institutul

Naţional de

Metrologie

31.

Instituirea personalului responsabil pentru

Permanent

Serviciul

păstrarea şi utilizarea etaloanelor

Standardizare şi Metrologie, din

2007

– Institutul

Naţional de

Metrologie

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

15

1

2

3

4

În domeniul metrologiei

 

32.

Procurarea echipamentului pentru elaborarea etaloanelor. Procurarea software-ului pentru

2006-2010

Serviciul Standardizare şi

automatizarea procesului de măsurare.

Metrologie, din

Procurarea tehnicii de calcul de oficiu

2007

– Institutul

Naţional de

Metrologie

33.

Participarea la intercomparări la nivel regional

2008-2010,

Serviciul

(în cadrul

unei organizaţii regionale de

în conformitate cu

Standardizare şi

metrologie)

ridicarea nivelului

Metrologie, din

tehnic al Băncii

2007

– Institutul

Naţionale de

Naţional de

Etaloane

Metrologie

34.

Semnarea Acordului de recunoaştere mutuală a

Trimestrul IV,

Institutul Naţional

etaloanelor de referinţă şi a certificatelor de

2007

de Metrologie, din

etalonare, eliberate de instituţiile naţionale de

2007

– Institutul

Metrologie ale statelor-membre ale „Convenţiei

Naţional de

Metrului”

Metrologie

 

1

2

3

4

35.

Întocmirea şi prezentarea tabelelor CMC (capacităţile de măsurare şi etalonare) spre

Permanent

Serviciul Standardizare şi

expertizare în organizaţia regională de metrologie

Metrologie, din

COOMET

2007

– Institutul

Naţional de

Metrologie

36.

Efectuarea auditului extern, pregătirea pentru acreditarea Institutului Naţional de Metrologie

2008-2010

Serviciul Standardizare şi

pentru efectuarea etalonărilor, conform ISO

Metrologie, din

17025, în cadrul Cooperării Europene de

2007

– Institutul

Acreditare

Naţional de

Metrologie

37.

Publicarea în revistele de profil şi în Buletinul de Standardizare a cercetărilor şi a lucrărilor

Permanent

Serviciul Standardizare şi

ştiinţifice privind posibilităţile metrologice

Metrologie, din

2007

– Institutul

Naţional de

Metrologie

38.

Aderarea la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie „Convenţia Metrului”

2006, după achitarea cotizaţiilor de membru asociat

Serviciul Standardizare şi Metrologie

39.

Elaborarea cerinţelor tehnice pentru sediul

Trimestrul III,

Serviciul

Institutului Naţional de Metrologie

2008

Standardizare şi Metrologie,

Institutul Naţional

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

16

     

de Metrologie, cîştigătorul tenderului pentru

construcţii

40.

 

Trimestrul IV,

Serviciul

Elaborarea proiectului sediului Institutului Naţional de Metrologie

2010

Standardizare şi Metrologie, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, cîştigătorul tenderului pentru

construcţii

 
 

În domeniul evaluării conformităţii

 

1

2

3

4

41.

Ajustarea procedurii

de

desemnare

a

Trimestrul IV,

Serviciul

organismelor de evaluare

a

conformităţii

la

2007

Standardizare şi

practicile şi principiile europene

 

(pe măsura elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice)

Metrologie, autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice

42.

Eliminarea activităţilor de evaluare a conformităţii produselor din obiectul de activitate a ministerelor, inspectoratelor şi agenţiilor guvernamentale de reglementare şi supraveghere a pieţei, în scopul evitării conflictelor de interese şi a tendinţei de suprareglementare a domeniului. Separarea funcţiilor de evaluare a conformităţii de cele de supraveghere a pieţei

Trimestrul II, 2007 (pe măsura elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice şi implementării reformei administraţiei publice centrale)

Serviciul Standardizare şi Metrologie, autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice, conform competenţelor

43.

Elaborarea metodelor şi procedurilor de certificare (certificare a conformităţii produselor, sistemelor de management al calităţii), examinare de tip, examinare de proiect, inspecţie şi încercări, armonizate cu practicile europene,

Trimestrul I, 2007 (pe măsura elaborării şi adoptării reglementărilor

Serviciul Standardizare şi Metrologie, autorităţile de reglementare

utilizate în reglementările tehnice

 

tehnice)

competente,

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

17

 

În domeniul evaluării conformităţii

 

1

2

3

4

   

conform Hotărîrii Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004, organismele de evaluare a conformităţii

44.

Specificarea în reglementările tehnice a cerinţei de colaborare a organismelor de certificare şi de inspecţie doar cu laboratoare acreditate sau desemnate

Pe măsura elaborării şi adoptării reglementărilor tehnice

Autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004

1

2

3

4

45.

Elaborarea şi difuzarea publicaţiilor

 

de

Permanent

Serviciul

din 30 iulie 2004

specialitate în domeniul evaluării conformităţii, în scopul informării agenţilor economici referitor la aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii produselor în baza principiilor Abordării Globale

Standardizare şi Metrologie, autorităţile de reglementare competente,

conform Hotărîrii Guvernului nr.873

46.

Elaborarea şi adoptarea programelor de studii în instituţiile de invăţămînt superior tehnic, economic cu tematică în domeniul infrastructurii calităţii

2007

Autoritatea de coordonare a infrastructurii calităţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, autorităţile de reglementare competente, conform Hotărîrii Guvernului nr.873

din 30 iulie 2004

47.

Pregătirea

şi

acreditarea

laboratoarelor

şi

a

2007-2008

Autorităţile de

Guvernului nr.873

organismelor

de

certificare

în

structurile

reglementare

europene

competente,

conform Hotărîrii

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

18

 

din 30 iulie 2004

 
 

În domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor

 

1

2

3

4

48.

Crearea unui organ de coordonare în domeniul supravegherii pieţei

2007

Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Serviciului Standardizare şi

Metrologie

49.

Crearea bazei de testări în scopul supravegherii

2010

Autoritatea de

pieţei. Crearea sistemului de laboratoare

supraveghere a

desemnate şi dotarea lor cu echipament, în scopul

pieţei

depistării produselor periculoase

 
 

1

2

3

4

50.

Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane.

Instruirea personalului şi reciclarea cadrelor

2010

Autoritatea de

Stabilirea necesităţilor de personal pentru

supraveghere a

eficientizarea activităţii de supraveghere a pieţei.

pieţei

Crearea sistemului de formare profesională (programe de instruire, programe de testare).

51.

Elaborarea şi prezentarea

spre

examinare

Trimestrul II,

Serviciul

Guvernului a proiectului de lege cu privire la securitatea generală a produselor în baza

2006

Standardizare şi Metrologie

Directivei 2001/95 CE din 3 decembrie 2001

 

52.

Modificarea legislaţiei în baza Directivei 85/374

Trimestrul III,

Serviciul

CEE din 25 iulie 1985

2006

Standardizare şi

Metrologie

53.

Modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003

2008

Autoritatea de

privind protecţia consumatorilor, în vederea

supraveghere a

asigurării respectării proporţionalităţii între

pieţei

măsurile aplicate şi neconformităţile depistate

 

54.

Pregătirea documentelor şi conectarea la sistemul

2007-2010

Autoritatea de

de alertă şi informare rapidă privind produsele

supraveghere a

periculoase

pieţei

55.

Dotarea

logistică

a

3

oficii

de

relaţii

cu

2007-2009

Guvernul,

asistenţă tehnică

consumatorii

 

autoritatea de

 

supraveghere a pieţei, prin intermediul programelor de

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

19

56.

Crearea unui

a

instrument

electronic

de

2010

Autoritatea de

monitorizare

impactului

produselor

şi

supraveghere a

instalaţiilor (software şi baze de date)

 

pieţei

57.

Integrarea

într-o

reţea

unică

a

sistemelor

2010

Autoritatea de

electronice

de

monitorizare

a

impactului

supraveghere a

produselor periculoase

 

pieţei

58.

Conectarea Republicii Moldova la sistemul

RAPEX

2010

Autoritatea de

european de informaţii privind produsele cu risc

supraveghere a

grav şi imediat asupra vieţii, sănătăţii şi

pieţei

securităţii consumatorilor, depistate pe piaţă,

59.

Studierea

celor

mai

bune

practici

de

Permanent

Autoritatea de

supraveghere

a

pieţei

în

spaţiul

UE

prin

supraveghere a

organizarea trainingurilor

pentru

personalul

pieţei

antrenat în supravegherea pieţei

 
 

1

2

3

4

60.

Instituirea consiliului coordonator de protecţie a

2007

Autoritatea de

consumatorilor

supraveghere a

pieţei

61.

Asigurarea publicării permanente în mass-media

Permanent

Autoritatea de

a rezultatelor controlului şi supravegherii de stat

supraveghere a

pieţei

62.

Elaborarea ghidurilor pentru consumatori,

Trimestrul IV,

Serviciul

inclusiv ghidul consumatorilor de ciuperci

2006

Standardizare şi

pieţei

-2010

Metrologie, din

2007 – autoritatea de supraveghere a

63.

Elaborarea programului de studii pentru

Trimestrul III,

Serviciul

pieţei

instituţiile de învăţămînt în domeniul protecţiei

2006-2007

Standardizare şi

consumatorilor. Studierea programelor similare ale altor ţări

Metrologie, din 2007 – autoritatea de supraveghere a

 
 

În domeniul acreditării

 

1

2

3

4

64.

Elaborarea şi prezentarea spre examinare

2007

Ministerul

Guvernului a proiectului de lege privind

Economiei şi

acreditarea, cu precizarea statutului Organismului

Comerţului,

Naţional de Acreditare, ca subunitate a

Centrul de

Guvernului. Asigurarea stabilităţii financiare a

acreditare în

Organismului Naţional de Acreditare, inclusiv

domeniul

aliona 3 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/142444682.doc29.04.2013

20

 

În domeniul acreditării

 
 

prin susţinere bugetară

   

evaluării

conformităţii

 

produselor

65.

Susţinerea infrastructurii ce ţine de dotare,

Permanent

Ministerul

instruire a personalului, schimb de experienţă

Economiei şi

etc., în vederea perfecţionării activităţii

Comerţului,

Organismului Naţional de Acreditare, pentru

Centrul de

participare la activităţile Cooperării Europene de

acreditare în

Acreditare şi colaborare cu organisme de

domeniul

acreditare din Europa

evaluării

conformităţii

produselor

66.

Crearea

Centrului

de

instruire

în

domeniul

2007

Centrul de

acreditării

acreditare în

domeniul

evaluării

conformităţii

produselor

 

1

2

3

4

67.

Acordarea consultaţiilor pentru alinierea

Februarie 2008

Centrul de

Organismului Naţional de Acreditare la

acreditare în

standardele şi procedurile europene

domeniul

evaluării

conformităţii

produselor

68.

Evaluarea Organismului Naţional de Acreditare

2008-2009

Centrul de

de către Cooperarea Europeană de Acreditare în

acreditare în

scopul semnării Protocolului de recunoaştere

domeniul

multilaterală, încheiat cu Cooperarea Europeană

evaluării

de Acreditare

conformităţii

produselor

69