Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

după caz) 4. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ.chestionare de evaluare activitate etc. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ. Copii ale proceselor.Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1. exemple de bună practică.) . Anexe (materiale diverse. după caz) 3.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. pe clase/grupuri de clase.

fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ. rezultatele aşteptate. În primul rând. modalităţile de evaluare a activităţii. Aşadar. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. să fii mai bun 4. Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. dragi colegi. Anexe (materiale diverse. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente. să fii mai bun ) 3. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. grupul ţintă. trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. parteneri implicaţi. sugestii şi recomandări. data desfăşurării. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. să fii mai bun. (vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. resurse. să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe.Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. (vezi raport final) Mai mult. rezultatele înregistrate. descrierea activităţii. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . Raportul final al programului Să ştii mai multe. exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. obiective. durata.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii. cadrele didactice. programul propus.

Obiectivele (2. materiale _______________________________________ 9. Durata activităţii: 5. _______________________________________ c. max. Resursele: a.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. recomandări: a. _______________________________________ d. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. _______________________________________ c. _______________________________________ 11. Rezultate aşteptate: a. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. _______________________________________ 13. _______________________________________ b. umane _______________________________________ b. _______________________________________ b. _______________________________________ c. Data desfăşurării: 4. Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12. _______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ . Sugestii. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7. Titlul activităţii: 2. Grupul ţintă: 6. _______________________________________ b. Descrierea activităţii (max. Rezultate înregistrate: a. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8.

. cetăţenie democratică..Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19./.. Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17.... a. .....artistice....) .. în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20..... să fii mai bun să aibă un caracter unitar. 21. b.. dat de obiectivele urmărite. voluntariat etc...... c..Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr... Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ. sportive... RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14..Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele..Resursele implicate (număr cadre didactice.... în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe. cultural..... Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012.... Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16....... e.. d..): ___________________________ 18.. 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex. număr elevi etc.. Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15..

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . b. f. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a._________________________________________________________________ __ . h._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . j. g._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . d. ANALIZA SWOT: a. c. Puncte tari: . c. i._________________________________________________________________ __ . Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22._________________________________________________________________ __ . b. Puncte slabe: . 23.a. e. Oportunităţi: ._________________________________________________________________ __ c. d. e._________________________________________________________________ __ b.

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . g. 25. c. sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a. Ameninţări: . i. j._________________________________________________________________ __ . Recomandări._________________________________________________________________ __ . d. Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura ._________________________________________________________________ __ . Copii ale parteneriatelor instituţionale c._________________________________________________________________ __ - d. b. e. 1 CD fotografii b. h._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . f. a. Modele de bună practică etc._________________________________________________________________ __ 24.

metodistul va primi şi un format electronic al raportului. Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31.05. în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic.2013). a. după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12.2013). pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului.________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale.05. . De asemnenea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful