Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

exemple de bună practică.chestionare de evaluare activitate etc. după caz) 3. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ. după caz) 4. Copii ale proceselor. pe clase/grupuri de clase.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2.) .Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1. Anexe (materiale diverse. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ.

Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. să fii mai bun ) 3. dragi colegi. să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate.Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. cadrele didactice. trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. grupul ţintă. Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. rezultatele înregistrate. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. parteneri implicaţi. fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. (vezi raport final) Mai mult. modalităţile de evaluare a activităţii. rezultatele aşteptate. Anexe (materiale diverse. data desfăşurării. programul propus. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii. (vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). Aşadar. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . să fii mai bun. obiective. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. descrierea activităţii. sugestii şi recomandări.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. să fii mai bun 4. În primul rând. Raportul final al programului Să ştii mai multe. resurse. durata. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe.

_______________________________________ 11. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7. umane _______________________________________ b. Durata activităţii: 5. Titlul activităţii: 2. _______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ . Data desfăşurării: 4. materiale _______________________________________ 9. _______________________________________ c. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. Resursele: a. Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12. Grupul ţintă: 6. _______________________________________ b. Rezultate aşteptate: a. _______________________________________ b. max. _______________________________________ c. _______________________________________ d. _______________________________________ 13. _______________________________________ b.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. recomandări: a. Descrierea activităţii (max. Sugestii. Rezultate înregistrate: a. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. _______________________________________ c. Obiectivele (2.

.. a..Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19.. e....Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr.. d..artistice... în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20..... Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ. număr elevi etc. cultural..... Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17.. 21... sportive.. ... RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14../... în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe.......): ___________________________ 18.) ....... Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16..Resursele implicate (număr cadre didactice.Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele... b. Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012. 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex...... dat de obiectivele urmărite. c. să fii mai bun să aibă un caracter unitar... Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15.. voluntariat etc.. cetăţenie democratică.

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . Puncte slabe: ._________________________________________________________________ __ . h._________________________________________________________________ __ . b. j._________________________________________________________________ __ . d._________________________________________________________________ __ . ANALIZA SWOT: a. d. 23._________________________________________________________________ __ . e. f.a. i. Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22._________________________________________________________________ __ c. Puncte tari: ._________________________________________________________________ __ . Oportunităţi: . c. g._________________________________________________________________ __ b._________________________________________________________________ __ . _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a. e. c. b.

_________________________________________________________________ __ . j. Modele de bună practică etc. 1 CD fotografii b. 25. Copii ale parteneriatelor instituţionale c._________________________________________________________________ __ - d._________________________________________________________________ __ 24._________________________________________________________________ __ . b._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . d. i. Ameninţări: . Recomandări. a. e. f. sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a. g. c. Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura . h._________________________________________________________________ __ .

.05. pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului.2013).2013).05. după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12.________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale. în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic. De asemnenea. a. metodistul va primi şi un format electronic al raportului. Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful