Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ. Anexe (materiale diverse.chestionare de evaluare activitate etc. exemple de bună practică.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. pe clase/grupuri de clase. Copii ale proceselor.) .Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1. după caz) 4. după caz) 3.

Raportul final al programului Să ştii mai multe. Aşadar. (vezi raport final) Mai mult. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. În primul rând. (vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. rezultatele aşteptate. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. să fii mai bun 4. obiective. Anexe (materiale diverse. parteneri implicaţi.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe. resurse. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii. sugestii şi recomandări. să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate. exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. dragi colegi. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. modalităţile de evaluare a activităţii. să fii mai bun ) 3. descrierea activităţii. să fii mai bun.Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. programul propus. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. data desfăşurării. cadrele didactice. fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ. durata. grupul ţintă. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . rezultatele înregistrate. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente.

Durata activităţii: 5. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. Resursele: a. Data desfăşurării: 4. _______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ . _______________________________________ 13. Descrierea activităţii (max. Obiectivele (2. _______________________________________ d. _______________________________________ c. _______________________________________ b. materiale _______________________________________ 9. recomandări: a. _______________________________________ b. max. umane _______________________________________ b. Rezultate înregistrate: a. _______________________________________ c. Titlul activităţii: 2. Rezultate aşteptate: a. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Grupul ţintă: 6. _______________________________________ 11. _______________________________________ c. Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. _______________________________________ b. Sugestii.

... cetăţenie democratică..): ___________________________ 18.. cultural..Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr....Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19..... în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe.. Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012.... a....artistice.. e.... sportive. b.... RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14.. 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex.Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ. Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16......... în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20. .) .. să fii mai bun să aibă un caracter unitar... voluntariat etc. Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15.../.. Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17.....Resursele implicate (număr cadre didactice.. 21.. c. număr elevi etc.. dat de obiectivele urmărite. d....

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ c. j. b.a. e. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a._________________________________________________________________ __ . Puncte slabe: ._________________________________________________________________ __ . g._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . f. h. c. i._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . d. b. 23. ANALIZA SWOT: a._________________________________________________________________ __ b. d. e. Oportunităţi: . c._________________________________________________________________ __ . Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22. Puncte tari: .

e. 1 CD fotografii b. f. Recomandări._________________________________________________________________ __ . d. j. h. Modele de bună practică etc. b. Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura ._________________________________________________________________ __ - d. c. g._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ 24._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a._________________________________________________________________ __ . i. Ameninţări: . a. 25. Copii ale parteneriatelor instituţionale c._________________________________________________________________ __ .

2013). De asemnenea. pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului. în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic. Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31. a.05. după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12.05.2013). .________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale. metodistul va primi şi un format electronic al raportului.