P. 1
portofoliu saptamana sa stii mai multe sa fii ma bun

portofoliu saptamana sa stii mai multe sa fii ma bun

|Views: 35|Likes:
Published by Alin Olan
saptamana sa stii mai multe sa fii mai bun
saptamana sa stii mai multe sa fii mai bun

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alin Olan on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….
SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013
Cadru didactic,
Semnătura,
______________________
Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________
Consilier educativ:

Semnătura
______________________
Coordonator CEAC:

Semnătura
______________________
OPIS
1. Copii ale proceselor- verbale înceia!e în "r#a cons"l!$rii
%ac!orilor i#plica&i
2. Pro'ra#"l(Orar"l )*colii Al!%el+ (pe cicluri de învăţământ, pe
clase/grupuri de clase, după caz)
3. ,i-ele .e ac!ivi!a!e (pe cicluri de învăţământ, după caz)
4. Ane/e (materiale diverse, exemple de bună practică- chestionare de
evaluare activitate etc.)
Documente necesare orto!oliului cadrului didactic entru activită"ile
des!ăşurate #n cadrul activită"ilor din sătăm$na
Să ştii mai multe, să fii mai bun,
1-% arilie 2013
În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul
firesc al anului. e site-ul !nspectoratului "colar al #unicipiului $ucureşti% la secţiunea roiecte au
fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulea&ă pro'ramul Să ştii
mai multe, să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013.
entru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci &ile lucrătoare% cadrele didactice% pe lân'ă
faptul că de&voltă efectiv aceste teme cu copiii% trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu
documente.
În primul rând% trebuie să-şi procure un biblioraft(dosar care să cuprindă următoarele
)probe* +ve&i foaia de titlu biblioraft,-
1. .opii ale proceselor-verbale înc/eiate în urma consultării factorilor implicaţi
2. ro'ramul(0rarul activităţilor Să ştii mai multe, să fii mai bun +pe clase, +ve&i pro'ram
activitati Să ştii mai multe, să fii mai bun ,
3. 1aportul final al pro'ramului Să ştii mai multe, să fii mai bun
2. 3ne4e +materiale diverse% e4emple de bună practică 5 c/estionare de evaluare etc.,
6upă care urmea&ă completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu%
data desfăşurării% durata% 'rupul ţintă% parteneri implicaţi% obiective% resurse% descrierea activităţii%
re&ultatele aşteptate% modalităţile de evaluare a activităţii% re&ultatele înre'istrate% su'estii şi
recomandări.
7iecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. +ve&i fişă activitate,
8a finalul pro'ramului Să ştii mai multe, să fii mai bun trebuie 'ândit un raport care va
cuprinde anali&a 9:0; a activităţilor derulate. +ve&i raport final,
#ai mult% pro'ramul propus% fişele de activitate şi raportul final al pro'ramului trebuie să
fie validate de către directorul unităţii de învăţământ% consilierul educativ şi repre&entantul
.omisiei pentru <valuarea şi 3si'urarea .alităţii +.<3.,.
3şadar% dra'i cole'i% vă ure& spor la treabă în mânuirea condeiului% dar şi la întâlnirile cu
elevii în cadrul activităţilor e4tra-curriculare=== >ă doresc un portofoliu bo'at===
A&'( 0C)(A* 2012-2013
+,-. DE AC/,V,/A/E
10 /itlul activită"ii:
20 Coordonatorul1Coordonatorii activită"ii:
30 Data des!ăşurării:
2. 6urata activităţii-
5. ?rupul ţintă-
20 3arteneri imlica"i: 4i4liotecarul scolii si al comunei
@. )4iectivele +2% ma4. 3,-
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
50 *esursele:
a. umane AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b. materiale AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
B. Descrierea activită"ii +ma4. 5 fra&e,-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
100 *e6ultate aştetate:
a. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
110 7odalită"i de evaluare a activită"ii:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
120 *e6ultate #nre8istrate:
a. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
d. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
130 Su8estii, recomandări:
a. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Semnătura cadrului didactic1cadrelor coordonator1coordonatoare
______________________________________________________
1ni!a!ea .e inva!a#an! 22222
A31L 0COLAR 2012-2013

Nr. ..................../..................................
RAPOR4 ,I3AL PRO5RA6 7*COALA AL4,EL+
18. 4i!l"l Proiec!"l"i
1
9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
15. 3"#$r"l .e ac!ivi!$&i
.er"la!e9:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1;. 4ip"l .e ac!ivi!$&i .er"la!e
2
9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!.Res"rsele i#plica!e (număr cadre didactice, număr elevi etc.)"
:::::::::::::::::::::::::::
#.Par!eneri i#plica&i (numele institu$iei)"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
%.6en&ionarea spa&iilor .e .es%$-"rare a ac!ivi!$&ilor (&n ca'ul &n care au
(ost )i altele, &n a(ara unită$ii de &nvă$ăm*nt)9
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
20. Obiec!ivele "r#$ri!e9
a. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. 6o.ali!$&i .e eval"are a ac!ivi!$&ii9

,a &nceputul lunii octombrie 2-2, &n cadrul )edin$elor metodice s-a transmis recomandarea
ca activită$ile din perioada Să știi mai multe, să fii mai bun să aibă un caracter unitar, dat de
obiectivele urmărite. .ceste activită$i se recomandă a (i cuprinse &n -2 proiecte la nivelul
unită$ii de &nvă$ăm*nt.
2
/numerarea tipului de activită$i (ex. cultural- artistice, sportive, cetă$enie democratică,
voluntariat etc.)
a. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Re<"l!a!e înre'is!ra!e9
a. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
i. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23. A3ALI=A S>O49
a. P"nc!e !ari9
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
b. P"nc!e slabe9
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
c. Opor!"ni!$&i9
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
.. A#enin&$ri9
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
28. Reco#an.$ri? s"'es!ii9
a. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
b. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
c. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
i. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25. Ane/e9
a. 1 C@ %o!o'ra%ii
b. Copii ale par!eneria!elor ins!i!"&ionale
c. 6o.ele .e b"n$ prac!ic$ e!c.
Nume )i prenume 2irector/3emnătura
::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::
Nume )i prenume 4onsilier educativ/3emnătura
::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::
Nume )i prenume 4oordonator 4/.4/3emnătura
::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::
Notă:
Raportul va fi completat în 2 exemplare originale, după cum urmează !
e"emplar va rămâne în unitatea de învăţământ #i un e"emplar se va înmâna
metodistului pentru educaţie permanentă (pnă la !ata !e "2#$%#2$"&', în
vederea centralizării datelor #i a selectării e"emplelor de bună practică/centru
metodic$ a$ %e asemnenea, metodistul va primi #i un format electronic al raportului$
.cestea date vor (i trimise de către metodist inspectorului de educa$ie
permanentă ApBn$ la .a!a .e 31.05.2013C, pentru cuprinderea lor &n raportul
privind starea &nvă$ăm*ntului.

pe clase/grupuri de clase. după caz) 4.chestionare de evaluare activitate etc. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2.Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1. după caz) 3. Anexe (materiale diverse. Copii ale proceselor. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ.) . exemple de bună practică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->