Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

după caz) 4. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ.chestionare de evaluare activitate etc.) .verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. pe clase/grupuri de clase.Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1. Anexe (materiale diverse. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ. Copii ale proceselor. exemple de bună practică. după caz) 3.

dragi colegi. modalităţile de evaluare a activităţii. rezultatele înregistrate. programul propus. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente. parteneri implicaţi. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. obiective. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. descrierea activităţii. În primul rând. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. să fii mai bun ) 3. fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ. (vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. resurse. Raportul final al programului Să ştii mai multe. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. data desfăşurării. cadrele didactice. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii. rezultatele aşteptate.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. durata. sugestii şi recomandări. Aşadar. să fii mai bun 4. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. Anexe (materiale diverse. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. (vezi raport final) Mai mult. Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. să fii mai bun. să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate. Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. grupul ţintă.

Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12. _______________________________________ c. materiale _______________________________________ 9. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. Resursele: a. Data desfăşurării: 4. Rezultate înregistrate: a. Descrierea activităţii (max. recomandări: a. _______________________________________ c.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. _______________________________________ 13. _______________________________________ 11. _______________________________________ b. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7. _______________________________________ b. Durata activităţii: 5. Rezultate aşteptate: a. Grupul ţintă: 6. Obiectivele (2. Sugestii. umane _______________________________________ b. _______________________________________ b. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. _______________________________________ d. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. max. _______________________________________ c. Titlul activităţii: 2. _______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ .

...... d...artistice. Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.) . Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17..... Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15..Resursele implicate (număr cadre didactice. RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14.. voluntariat etc. a.... număr elevi etc. b....... să fii mai bun să aibă un caracter unitar./.Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr... în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe.. 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex... cetăţenie democratică.): ___________________________ 18.. 21...... ... sportive.. c....Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19.. dat de obiectivele urmărite. cultural... Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012...Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele... în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20..... e..

_________________________________________________________________ __ . j._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . c. Puncte tari: . b._________________________________________________________________ __ . 23._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ c. b. ANALIZA SWOT: a. h. d. i. Oportunităţi: . c. e. Puncte slabe: . f._________________________________________________________________ __ . d._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22._________________________________________________________________ __ b. e. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a.a. g.

_________________________________________________________________ __ 24._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . b. a. e._________________________________________________________________ __ - d. sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a. Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura ._________________________________________________________________ __ . c. Ameninţări: . 25._________________________________________________________________ __ . d._________________________________________________________________ __ . g. 1 CD fotografii b._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . Copii ale parteneriatelor instituţionale c. Recomandări. j. h. f. i. Modele de bună practică etc.

2013). De asemnenea.________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale. pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului.05. în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic.05. a.2013). metodistul va primi şi un format electronic al raportului. după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12. . Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful