Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

chestionare de evaluare activitate etc. Anexe (materiale diverse. după caz) 4. Copii ale proceselor. după caz) 3. exemple de bună practică. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ.) .Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. pe clase/grupuri de clase.

(vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. să fii mai bun ) 3.Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. Aşadar. durata. data desfăşurării. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe. (vezi raport final) Mai mult. sugestii şi recomandări. Raportul final al programului Să ştii mai multe. cadrele didactice. fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ. dragi colegi. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. să fii mai bun. trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. rezultatele înregistrate. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. În primul rând. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. obiective. Anexe (materiale diverse. exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. modalităţile de evaluare a activităţii. resurse. parteneri implicaţi. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente. grupul ţintă. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii. Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. să fii mai bun 4. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. descrierea activităţii. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. programul propus.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. rezultatele aşteptate.

_______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ . Sugestii. _______________________________________ c. Durata activităţii: 5. max. _______________________________________ c. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. _______________________________________ c. Rezultate înregistrate: a. Rezultate aşteptate: a. Descrierea activităţii (max. Titlul activităţii: 2. Obiectivele (2. umane _______________________________________ b. recomandări: a. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. _______________________________________ d. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. _______________________________________ b. _______________________________________ 11. materiale _______________________________________ 9. _______________________________________ b. Resursele: a. _______________________________________ 13. _______________________________________ b. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7. Grupul ţintă: 6.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. Data desfăşurării: 4. Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12.

......... a.. sportive. RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14.Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele. în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe... în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20. 21.. Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17.Resursele implicate (număr cadre didactice... c.): ___________________________ 18...... voluntariat etc.. număr elevi etc.. 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex... Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15. Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16. cetăţenie democratică.. Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012.artistice....... e.... d.Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19.. să fii mai bun să aibă un caracter unitar.. ../......) ..... cultural..Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr.. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.. b. dat de obiectivele urmărite....

c. ANALIZA SWOT: a._________________________________________________________________ __ . d. Oportunităţi: ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ c._________________________________________________________________ __ .a. i._________________________________________________________________ __ b._________________________________________________________________ __ . Puncte tari: . Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22. f. Puncte slabe: . e. b. j. d. 23. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a. b._________________________________________________________________ __ . e. g. h. c.

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . d. e._________________________________________________________________ __ . g. 25. f. Copii ale parteneriatelor instituţionale c. c._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . 1 CD fotografii b. j._________________________________________________________________ __ . Recomandări. Modele de bună practică etc. a. b. Ameninţări: . Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura ._________________________________________________________________ __ - d. sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a. i._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ 24. h.

________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale.2013).05. a. pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului.2013). după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12. metodistul va primi şi un format electronic al raportului. . în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic. De asemnenea. Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31.05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful