Anul școlar 2012-2013

Nr………………/…………………….

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN
1-5 APRILIE 2013

Cadru didactic,
Semnătura,
______________________

Director:
Ciauşu Viena
Semnătura
______________________

Consilier educativ:
Semnătura
______________________

după caz) 3. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ.verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. după caz) 4. Copii ale proceselor.chestionare de evaluare activitate etc. Anexe (materiale diverse. exemple de bună practică. pe clase/grupuri de clase.) .Coordonator CEAC: Semnătura ______________________ OPIS 1.

parteneri implicaţi. exemple de bună practică – chestionare de evaluare etc. sugestii şi recomandări. programul propus. Raportul final al programului Să ştii mai multe. (vezi fişă activitate) La finalul programului Să ştii mai multe. data desfăşurării. trebuie să le susţină pe fiecare în parte cu documente. (vezi raport final) Mai mult. Copii ale proceselor-verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. Aşadar.) După care urmează completarea fişei de activitate în care trebuie să avem în vedere un titlu. consilierul educativ şi reprezentantul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC). trebuie să-şi procure un biblioraft/dosar care să cuprindă următoarele „probe” (vezi foaia de titlu biblioraft): 1. să fii mai bun. Programul/Orarul activităţilor Să ştii mai multe. dar şi la întâlnirile cu elevii în cadrul activităţilor extra-curriculare!!! Vă doresc un portofoliu bogat!!! . grupul ţintă. Pentru fiecare activitate desfăşurată în cele cinci zile lucrătoare. dragi colegi. resurse. cadrele didactice. În primul rând. 1-5 aprilie 2013 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 elevii desfăşoară alte activităţi decât cele obişnuite în cursul firesc al anului. rezultatele înregistrate. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. descrierea activităţii. să fii mai bun în săptămâna 1-5 aprilie 2013. să fii mai bun (pe clase) (vezi program activitati Să ştii mai multe. la secţiunea Proiecte au fost publicate documentele necesare portofoliului profesorului care derulează programul Să ştii mai multe. obiective. Anexe (materiale diverse. vă urez spor la treabă în mânuirea condeiului. durata. rezultatele aşteptate. să fii mai bun ) 3. fişele de activitate şi raportul final al programului trebuie să fie validate de către directorul unităţii de învăţământ.Documente necesare portofoliului cadrului didactic pentru activităţile desfăşurate în cadrul activităţilor din săptămâna Să ştii mai multe. Fiecare activitate desfăşurată va fi însoţită de o astfel de fişă. să fii mai bun 4. modalităţile de evaluare a activităţii. să fii mai bun trebuie gândit un raport care va cuprinde analiza SWOT a activităţilor derulate. pe lângă faptul că dezvoltă efectiv aceste teme cu copiii.

_______________________________________ b. _______________________________________ 11. _______________________________________ 13. max. _______________________________________ d. umane _______________________________________ b. Grupul ţintă: 6. recomandări: a. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: 3. Parteneri implicaţi: bibliotecarul scolii si al comunei 7. Titlul activităţii: 2. Sugestii.ANUL ȘCOLAR 2012-2013 FIŞĂ DE ACTIVITATE 1. _______________________________________ c. materiale _______________________________________ 9. _______________________________________ c. 3): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Obiectivele (2. Descrierea activităţii (max. Rezultate aşteptate: a. _______________________________________ b. 5 fraze): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. _______________________________________ c. _______________________________________ b. Data desfăşurării: 4. Durata activităţii: 5. Resursele: a. _______________________________________ Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ . Rezultate înregistrate: a. Modalităţi de evaluare a activităţii: ___________________________________________________________________ 12.

. RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 14............. voluntariat etc.... Obiectivele urmărite: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Modalităţi de evaluare a activităţii: 1 La începutul lunii octombrie 2012. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ...) ..Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ______________________________________________ 19.. .......... în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din perioada Să știi mai multe../.... cetăţenie democratică... să fii mai bun să aibă un caracter unitar..Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele. în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________ 20.. 21. c... e. număr elevi etc.. Tipul de activităţi derulate2: ________________________________________________________ 17.. cultural... 2 Enumerarea tipului de activităţi (ex.artistice.. d... a..Unitatea de invatamant …………… ANUL ȘCOLAR 2012-2013 Nr. sportive..): ___________________________ 18.. Titlul Proiectului1: ________________________________________________________________ 15.. dat de obiectivele urmărite.Resursele implicate (număr cadre didactice. Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________ 16... b.

_________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . e. h. Oportunităţi: . Puncte slabe: . d. Rezultate înregistrate: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 22._________________________________________________________________ __ . d. j. 23. b. f. g. ANALIZA SWOT: a.a._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ b. e. c._________________________________________________________________ __ . b. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ a._________________________________________________________________ __ . Puncte tari: . c. i._________________________________________________________________ __ c._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ .

_________________________________________________________________ __ . Nume şi prenume Director/Semnătura ________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura . c. Recomandări._________________________________________________________________ __ . i. f. 25. a. e. Copii ale parteneriatelor instituţionale c. d._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . sugestii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Anexe: a. Ameninţări: ._________________________________________________________________ __ 24. g. b._________________________________________________________________ __ - d. j. 1 CD fotografii b._________________________________________________________________ __ ._________________________________________________________________ __ . Modele de bună practică etc._________________________________________________________________ __ . h.

________________________________ ________________________________ Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura ________________________________ ________________________________ Notă: Raportul va fi completat în 2 exemplare originale.05.2013). a. . Acestea date vor fi trimise de către metodist inspectorului de educaţie permanentă (până la data de 31. De asemnenea.05. pentru cuprinderea lor în raportul privind starea învăţământului. în vederea centralizării datelor şi a selectării exemplelor de bună practică/centru metodic. metodistul va primi şi un format electronic al raportului.2013). după cum urmează: 1 exemplar va rămâne în unitatea de învăţământ şi un exemplar se va înmâna metodistului pentru educaţie permanentă (până la data de 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful