Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Nr.13 Ştefan cel Mare Galaţi Data:……………………………..

Clasa a III-a E
Eleva/ul:……………………………………..
TESTARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
Impărţirea numerelor naturale
1. Calculează: (2 puncte)
72 : 8 =_____ 36 : 4 =_____ 54 : 9 =_____ 63 : 0 =_____
48 : 6 =_____ 56 : 7 =_____ 40 : 5 =_____ 32 : 1 =_____
2. Află termenul necunoscut din relaţiile: (1 punct)
a:9=7 32 : a = 8 6 x a = 42 63: a + 384 = 393
____________ ______________ _____________ __________________
____________ ______________ _____________ __________________
v:____________ v:______________ v:_____________ __________________
___________________
3. La sfertul produsului numerelor 2 şi 10 adaugă împătritul câtului numerelor 64 şi 8. (1 punct)

4. Calculaţi, ţinând cont de ordinea operaţiilor şi de folosirea parantezelor: (1 punct)


(91 - 63 : 7 x 6 + 2 x 4) : 9 =

Dacă vr
ei
E x c e le n un
Te sfătu t,
ie
să fii ate sc
nt!

5. La un concurs participă 72 fotbalişti şi 42 handbalişti. Fotbaliştii sunt grupaţi câte 9 în echipă, iar
handbaliştii câte 6 în echipă. Câte echipe participă la concurs? (1 punct)
1.
2.
3.
Răspuns:

6. 9 caiete de acelaşi fel costă 81 lei. Cât costă 6 astfel de caiete? (1 punct)
1.
2.
Răspuns:
7. Marius şi tatăl său au împreună 50 ani. Ştiind că fiul este de 4 ori mai mic decât tatăl, află câţi ani are
fiecare. (1 punct)

8. Completează: (1 punct)

1. Rezultatul înmulţirii
A 2. Primul număr la împărţire
1 3. Numerele care se înmulţesc
2 4. „Cu cât este mai mare a decât b?”
3 Efectuez ...
4 5. Numerele care se adună
6. Când împărţirea nu are sens, împărţitorul
5 este ...
6 7. O adunare repetată
7 8. Cel mult egal cu descăzutul
8 9. Al doilea număr la împărţire
9
A – B: _________________________________
B

Scrie pe medalie
calificativul pe care crezi
că îl meriţi!

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu.


Total 10 puncte.