Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume elev:

UNITATEA I. Povești de toamnă | Recapitulare inițială | Lecția 1

FIȘĂ
DE
„Ce le spun cocorilor?”
LUCRU de Titel Constantinescu
Observ
1 Alege varianta corectă.
a) A
 cţiunea se petrece în anotimpul primă­vara toamna iarna.
b) T
 oamna, copiii pleacă în ţările calde la şcoală la bunici.
Am înțeles ce am citit
2 Completează harta textului cu informaţii desprinse din text.

Unde plecau Unde plecau


cocorii? copiii?

TITLUL AUTORUL

PERSONAJELE

3 Răspunde la întrebări.
a) C
 e le povestea băiatul cocorilor?

b) C
 e a făcut cocorul cel mic?

c) C
 ine l-a ajutat pe cocorul cel mic să ajungă la băiat?

d) D
 e ce s-a întors cocorul cel mic?

e) În ce ţară au intrat copiii când a sunat clopoţelul?

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a IV-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro
f) Ce au înţeles cocorii despre călătoria copiilor?

4 Identifică personajul căruia îi aparţine fiecare replică.

— Merg şi eu cu tine în ţara cea minunată! mama-gâscă


— Hai, culcă-te! De mâine începi şi tu călătoria! cocorul
— Oare cocorii vor rămâne cu noi? copiii
Trebuie să ajung în livezi, să scutur frunzele şi să le duc, să le tot duc… somnul
— Vai de mine şi de mine, te-oi fi rătăcit de stol! vântul

5 Delimitează textul în fragmente logice. Scrie ideile principale ale textului.

6  ovestește oral fragmentul tău preferat. Realizează un desen care să ilustreze acest fragment și
P
inserează-l în spațiul de mai jos.

Îmi exprim părerea


7 Cum crezi că arăta „ţara minunată” pe care şi-o închipuia cocorul cel mic?

8  e crezi că a vrut să spună copilul prin cuvintele sale: „Odată cu voi, plec şi eu, undeva, într-o ţară
C
nespus de frumoasă!”? Motivează răspunsul dat.

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a IV-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro
Minidezbatere
9 Este şcoala o împărăţie mare şi minunată? Formați două echipe. Prima echipă găseşte argumente
pro, cea de a doua echipă, argumente împotriva afirmaţiei de mai sus. Realizaţi o listă cu toate
argumentele identificate. Care e concluzia?

Îmi îmbogățesc vocabularul


10 Scrie cuvinte cu sens asemănător celor scrise în text cu roz și cu sens opus celor scrise cu portocaliu.

11 Formează câte un enunț pentru fiecare dintre sensurile cuvintelor marcate în text cu verde.

Recunosc părțile de vorbire


12 I dentifică în fragmentul marcat şi completează în tabel: două substantive, două verbe, două adjec-
tive, două pronume.

Substantive Verbe Adjective Pronume

Scriu corect
13 Explică de ce s-au folosit ghilimelele în fragmentul încadrat cu chenar.

14 Scrie enunțuri în care să folosești cuvintele sa/s-a și săi/să-i.

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Limba și literatura română pentru clasa a IV-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro