Sunteți pe pagina 1din 12

Tarif standard de comisioane BCR pentru persoane fizice

Conturi Curente

Lei

Valut`

Deschidere Administrare lunar` cont curent activ Administrare lunar` cont curent inactiv |nchidere cont la cererea clientului |nchidere cont la ini]iativa b`ncii Eliberare extrase de cont la ghi[eele b`ncii pn` \n 3 luni* peste 3 luni* Oferire istoric tranzac]ii canale alternative (Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR) Stare financiar`, la ghi[eele b`ncii Oferire informa]ii despre conturi prin canale alternative (Click 24 Banking BCR, Alo 24 Banking BCR) Opera]iuni bancare derulate prin conturile cu caracter umanitar/de sponsoriz`ri
* lun` = ultima lun` calendaristic`, \ncepnd cu data bancar` curent`

0 3,5 RON 10 RON 0 10 RON

0 3,5 RON 10 RON 0 10 RON

lunar 1 extras de cont gratuit pentru o lun`* 2 RON/extras 2 RON/lun` 0 2 RON 0 0 2 RON/extras 2 RON/lun` 0 2 RON 0 0

Opera]iuni cu Numerar - Depuneri

Lei

Valut`

Depuneri \n cont moned` metalic` Depuneri moned` metalic` la casa de circula]ie (EUR, USD, CAD, AUD, HUF) Depuneri de numerar \n conturi proprii la ghi[eele BCR prin Ma[ini Multifunc]ionale BCR Depuneri numerar \n conturile altor clien]i 1.500 RON 1.500 - 20.000 RON > 20.000 RON

1,5% -

20%

0 0

0 0

4 RON 7 RON 10 RON

3 EUR 3 EUR 3 EUR

Opera]iuni cu Numerar - Retrageri

Ghi[eele BCR* carduri de debit standard \n lei**

ATM BCR [i Erste Group*** carduri de debit carduri de credit \n valut` \n RON/EUR 2% min 4,5 RON

Retrageri de numerar din conturi \n lei Retrageri de numerar din conturi \n valut` 100.000 EUR > 100.000 EUR

0,4% min 6 RON

0,2% min 0,2 RON

0,50% min 3 EUR 2,5%

1,75% min 5 USD (Visa USD) sau min 5 EUR (Visa EUR)

2,5% min 2 EUR

*Pentru retrageri 50.000 RON sau 10.000 EUR (echivalent n EUR), neprogramate n prealabil cu 2 zile lucr`toare, se percepe un comision unic de 1% din suma retras`. Acela[i comision se aplic` [i sumelor programate [i neridicate. **Studen]ii sau bugetarii [i pensionarii care ncaseaz` venituri regulate prin BCR nu pl`tesc comisioane pentru retragerile de numerar ***Prin cardurile de debit Maestro, VISA Clasic, VISA Electron, VISA International, \n limita a 3000 RON [i 10 tranzac]ii pe zi sau prin cardurile de credit \n limita a 6000 RON pe zi

Pl`]i Facturi

Ghi[eele BCR

ATM BCR [i Ma[ini Multifunc]ionale BCR


0

Pl`]i facturi c`tre furnizorii cu care BCR a \ncheiat conven]ii de \ncasare facturi, produse ce prev`d condi]ii speciale de pre] Servicii solicitate a fi prestate de banc` pentru neclien]i (\ncas`ri de impozite [i taxe, taxe [colare, solicit`ri de transferuri, cau]iuni, abonamente, cotiza]ii, amenzi, onorarii, etc.) - valut`

Conform Conven]iei

1,5% min 5 EUR max 1.500 EUR

Opera]iuni f`r` Numerar |ncas`ri


|ncas`ri* prin BCR |ncas`ri intrabancare |ncas`ri interbancare 500 RON 500 - 20.000 RON, inclusiv 20.000 - 50.000 RON, exclusiv 50.000 RON 0,5 RON 1 RON 4 RON 6,5 RON 10 RON

*Acest comision nu se percepe pentru ncas`rile de salarii prin companii clien]i BCR, pensii, aloca]ii, indemniza]ii, [omaj, burse, ncas`ri ntre conturile aceluia[i client, n conturi speciale pentru credite, sponsoriz`ri etc.

Opera]iuni f`r` Numerar - Pl`]i


Pl`]i intrabancare \n lei 500 RON 500 - 20.000 RON 20.000 RON Pl`]i intrabancare \n valut` Pl`]i interbancare \n lei 500 RON 500 - 20.000 RON, exclusiv 20.000 - 50.000 RON, exclusiv 50.000 RON REGIS Pl`]i interbancare \n valut` Pl`]i interbancare \n valut` (our) 12.500 EUR 12.500 - 50.000 EUR >50.000 EUR Modificarea/anularea unui ordin de plat` deja executat-valut`

Ghi[eele BCR

Alo 24 Banking BCR*

Click 24 Banking BCR**

Mobile Banking***

3 RON 6 RON 9 RON 2 EUR 4 RON 7 RON 10 RON 0,07% max 2.500 RON 0,07% max 2.500 RON 0,20% min 30 EUR, max 1.000 EUR

1,5 RON 1,5 RON 1,5 RON 1 EUR 3 RON 3 RON 3 RON 3 RON nu este cazul 0,10% min 15 EUR, max 500 EUR

1 RON 1 RON 1 RON 0,5 EUR 2 RON 2 RON 2 RON 2 RON nu este cazul 0,05% min 7,5 EUR, max 250 EUR

0,75 RON 1,5 RON 2,25 RON 0,5 EUR -

0,20% min 30 EUR, 0,05% min 7,5 EUR, 0,10% min 15 EUR, max 1.500 EUR + 15 EUR max 500 EUR + 15 EUR max 250 EUR + 15 EUR 0,20% min 30 EUR, max 1.000 EUR + 30 EUR 0,20% min 30 EUR, max 1.000 EUR + 100 EUR

25 EUR Investiga]ii la ordine de plat` primite - valut` > 100 EUR Restituirea unei \ncas`ri \n valut` deja executat` (se deduce din suma de restituit ordonatorului) Investiga]ii referitoare la executarea ordinelor de plat` pn` la 6 luni peste 6 luni 30 EUR 50 EUR 30 EUR 25 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR 30 EUR

30 EUR 30 EUR

* Prin Alo 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzac]ii \n limita a 5.000 EUR echivalent pe tranzac]ie ** Prin Click 24 Banking BCR pot fi efectuate tranzac]ii \n limita a 10.000 EUR echivalent pe tranzac]ie *** Prin serviciul Mobile Banking pot fi efectuate doar transferuri \ntre conturile proprii

Ordine de Plat` Documentare

|n Valut`

Avizare Emitere Prelucrarea unor modific`ri/stornare/investiga]ii Plat`

0,10% min 40 EUR, max 750 EUR 0,10% min 40 EUR, max 750 EUR 15 EUR 0,15% min 50 EUR

Opera]iuni cu Cecuri

|n Lei

|n Valut`

Certificare cecuri Achitarea cecurilor de orice natur` 5.000 EUR > 5.000 EUR Vnzare de cecuri de c`l`torie Vnzare de cecuri comerciale 1.000 EUR > 1.000 EUR

10 RON/cec certificat -

1,5% min 5 EUR 1% max 1.000 EUR 1% min 5 EUR

10 EUR 30 EUR

Direct Debit/Standing Order

n Lei Direct Debit intrabancar Activare Transfer Modificare Anulare IDD refuzat` din lips` de disponibil Direct Debit interbancar Activare Transfer Modificare Anulare IDD refuzat` din lips` de disponibil Standing Order intrabancar Activare Transfer Modificare Anulare Standing Order interbancar Activare Transfer Modificare Anulare 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 + comision BNR 0 0 0 0 0

n Valut`

0 0 0 0 0

0 0 0 0

Carduri de Debit \n Lei


Emitere ini]ial` Re\nnoire Emitere suplimentar` Blocare card pierdut/furat

MAESTRO

VISA CLASIC

VISA ELECTRON

VISA ELECTRON CAMPUS

VISA ELECTRON JUNIOR

ZMBET MASTERCARD GOLD

0 0 0 0

10 RON 10 RON 10 RON 0 5 RON 2 RON 0 0 N/A

0 0 0 0 5 RON 2 RON 0 0 N/A

0 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A

0 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A

10 RON* 0 N/A 0 10 RON 2 RON 0 0 1,5 RON

70 RON 0 35 RON 0 10 RON 2 RON 0 0 14 RON

Refacere card furat/pierdut/schimbare 5 RON nume/deteriorat/la cerere Refacere PIN la cererea clientului Suma minim` pentru deschidere Sold minim Mentenan]` lunar` Aria de utilizare a cardului 2 RON 0 0 N/A

Toate aceste carduri au arie de utilizare na]ional` [i interna]ional`

* Suma de 10 lei se va g`si disponibil` pentru transport pe portofelul electronic

Tranzac]ii Na]ionale

Utilizare ATM-uri BCR pentru numerar Utilizare POS-uri de la ghi[eele BCR pentru numerar Utilizare ATM/POS de la alte b`nci pentru numerar Interogare sold la ATM-urile BCR Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii nc`rcare/renc`rcare aplica]ie de transport din aplica]ie bancar`

0,2% min 0,2 RON 0,5% min 5 RON 0,75% + 4,5 RON 0,2 RON 0 30 RON N/A

0,2% min 0,2 RON 0,5% min 5 RON 0,75% + 4,5 RON 0,2 RON 0 30 RON N/A

0,2% min 0,2 RON 0,5% min 5 RON 0,75% + 4,5 RON 0,2 RON 0 30 RON N/A

0 0,5% min 5 RON 0,75% + 4,5 RON 0 0 30 RON N/A

0 0,5% min 5 RON 0,75% + 4,5 RON 0 0 30 RON N/A

1 RON 1 RON 2 RON 0,5 RON 0 30 RON 0

0,3% min 5 RON 0,3% min 5 RON 1% min 5 RON 0,5 RON 0 30 RON N/A

Tranzac]ii Interna]ionale

Utilizare ATM-uri Erste Group* pentru numerar Utilizare ATM/POS de la alte b`nci pentru numerar Conversie valutar` Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii

0,2% min 0,2 RON 0,75% + 4,5 RON 2% 0 30 RON

0,2% min 0,2 RON 0,75% + 4,5 RON 2% 0 30 RON

0,2% min 0,2 RON 0,75% + 4,5 RON 2% 0 30 RON

0,2% min 0,2 RON 0,75% + 4,5 RON 2% 0 30 RON

0,2% min 0,2 RON 0,75% + 4,5 RON 2% 0 30 RON

1 RON 2 RON 2% 0 30 RON

0,3% min 5 RON 1% min 5 RON 2% 0 30 RON

* Austria, Croa]ia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia [i Ucraina

Carduri de Debit \n Valut`

VISA CLASIC USD

VISA CLASIC EUR

Emitere ini]ial` Re\nnoire Emitere suplimentar` Blocare card pierdut/furat Refacere card furat/pierdut/schimbare nume/deteriorat/la cerere Refacere PIN la cererea clientului Suma minim` pentru deschidere Sold minim Aria de utilizare a cardului

5 USD 5 USD 5 USD 0 5 USD 0,5 USD 0 0 na]ional` [i interna]ional`

5 EUR 5 EUR 5 EUR 0 5 EUR 0,5 EUR 0 0 na]ional` [i interna]ional`

Tranzac]ii Na]ionale

Utilizare ATM-uri BCR pentru numerar Utilizare POS-uri de la ghi[eele BCR pentru numerar Utilizare ATM/POS de la alte b`nci pentru numerar Interogare sold la ATM-urile BCR Conversie valutar` Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii

1,75% min 5 USD 1,75% min 5 USD 1,75% min 5 USD 0,1 USD 2% 0 10 USD

1,75% min 5 EUR 1,75% min 5 EUR 1,75% min 5 EUR 0,1 EUR 2% 0 10 EUR

Tranzac]ii Interna]ionale

Utilizare ATM-uri Erste Group* pentru numerar Utilizare ATM/POS de la alte b`nci pentru numerar Conversie valutar` Tranzac]ii la comercian]i Contestare nejustificat` a unei tranzac]ii
* Austria, Croa]ia, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia [i Ucraina

1,75% min 5 USD 1,75% min 5 USD 2% 0 10 USD

1,75% min 5 EUR 1,75% min 5 EUR 2% 0 10 EUR

Carduri de Credit

POWERCARD Standard RON

POWERCARD Standard Contactless RON

POWERCARD Gold RON

Card de credit co-brand BCR Wizz Air

Emitere card principal Emitere card suplimentar Administrare anual` a cardului principal Administrare anual` a cardului suplimentar* Re\nnoire Blocare card pierdut/furat Regenerare PIN Utilizare ATM/POS pentru numerar Utilizare POS/ internet pentru cump`r`turi Conversie valutar` (comision aplicat la valoarea tranzac]iei efectuat` n alt` moned` dect moneda cardului) Asigurare - anual Eliberare numerar \n regim de urgen]`** Eliberare card \n regim de urgen]`**

24 RON 0 24 RON 24 RON 0 10 RON 2 RON 2% min 4,5 RON 0

30 RON 0 30 RON 30 RON 0 10 RON 2 RON 2% min 4,5 RON 0

100 RON 0 200 RON 200 RON 0 0 0 3% min 10 RON 0

24 RON 0 36 RON 36 RON

0 10 RON 2 RON 3% min 5,5 RON 0

2%

2%

2%

2%

0 N/A N/A

0 N/A N/A

20 RON 50 USD, echiv. n RON 50 USD, echiv. n RON 5%, min 40 RON

0 N/A N/A

Procent fix pentru nerambursarea Sumei Minime de Plat` perceput o singur` dat`, la 5%, min nregistrarea ntrzierii la plat` (aplicat la principalul din suma minim` de plat` r`mas` 30 RON neachitat`) Dep`[ire linie de credit (comision aplicat la suma aflat` n dep`[ire) Contestarea nejustificat` a unei tranzac]ii 0 5 RON/ contesta]ie

5%, min 30 RON

5%, min 30 RON

0 5 RON/ contesta]ie

5% 40 RON/ contesta]ie

0 5 RON/ contesta]ie

*Nu se percepe pentru primul an \n cazul \n care cardul suplimentar este emis \n acela[i timp cu cel principal. ** Dac` de]in`torul de card de credit se afl` \n str`in`tate [i a pierdut cardul sau i-a fost furat, acesta poate solicit` printr-un simplu apel telefonic la InfoBCR emiterea unui card nou/retragerea de numerar \n regim de urgen]`

Produse de Economisire

Depozit la termen SUCCES BCR |n Lei Constituire Administrare lunar` Lichidare Depunere numerar Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n lei* Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n valut`* 100.000 EUR > 100.000 EUR Retrageri de numerar la ghi[eele BCR din conturi \n lei sau valut`, aferente depozitelor cu maturitate mai mare sau egal` cu 12 luni, la prima scaden]` sau dup` 0,5% min 3 EUR 2,5% 0 0 0 0 0,4% min 6 RON |n Valut` 0 0 0 0 -

Cont de economii MAXICONT BCR |n Lei 0 4 RON 0 0 0,4% min 6 RON |n Valut` 0 1 EUR/USD 0 0 -

0,5% min 3 EUR 2,5%

Certificate de depozit cu discount ACTIV BCR |n Lei Vnzare R`scump`rare 0 0 |n Valut` 0 0

Certificate de depozit la purt`tor CONFIDEN}IAL BCR |n Lei 0 0,25% |n Valut` -

*Pentru retrageri 50.000 RON sau 10.000 EUR (echivalent n EUR), neprogramate n prealabil cu 2 zile lucr`toare, se percepe un comision unic de 1% din suma retras`. Acela[i comision se aplic` [i sumelor programate [i neridicate.

Serviciul de Efectuare Opera]iuni prin Canale Alternative BCR

Comunicarea informa]iilor personalizate Utilizarea serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Contravaloare TOKEN perceput` \n cazul \nlocuirii dispozitivului

0 3 RON/lun` 10 EUR

MOBILE BANKING

Activare Modificare Anulare Utilizarea serviciului Mobile Banking

0 0 0 1,5 EUR/lun`

CONTURI ESCROW

Constituire Administrare |nchidere

0 0 0

PACHETE DE CONT CURENT

ESEN}IAL

ESEN}IAL PLUS

CAMPUS

COMOD

Administrare lunar` pachet de produse [i servicii ata[ate

6,99 RON

11,99 RON

2 RON

Taxa de urgen]` pentru pl`]i \n valut` este de 35 EUR, iar cea pentru pl`]i \n lei de 0,07% maxim 2.500 RON
Comisioanele aferente opera]iunilor acceptate de c`tre banc` ce nu sunt incluse \n acest tarif au valoarea fix` de 10 RON, respectiv 10 EUR, \n func]ie de moneda \n care sunt efectuate, cu excep]ia celor care prev`d tarife separate (tarife care sunt disponibile \n orice sucursal` BCR) Simbolul N/A semnific` faptul c` respectivul comision nu se aplic` acelui tip de card NOT~: Toate comisioanele din prezentul tarif nu includ taxele percepute de BNR, b`nci corespondente sau taxe po[tale. Pentru mai multe informa]ii, v` invit`m s` v` adresa]i consilierilor din orice sucursal` BCR sau pute]i contacta serviciul InfoBCR prin telefon sau prin e-mail (contact.center@bcr.ro)

August 2012

Tarif standard de comisioane BCR Persoane fizice

InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pn` duminic`, ntre 8.00 [i 22.00): 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice re]ea na]ional` sau +4021.407.42.00, apelabil la tarif normal din str`in`tate.

BANCA COMERCIAL~ ROMN~ S.A. Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 Bucure[ti - 030016

www.bcr.ro