Sunteți pe pagina 1din 3

Standarde minimale de redactare a lucrarilor stiintifice

pentru absolventii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - incepand cu sesiunea de vara 2013 A. LUCRAREA DE LICENTA - are drept scop esential acela de a-i permite
studentului/absolventului sa faca dovada unor COMPETENTE dobandite in timpul facultatii, si anume: sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu titlul temei de licenta; sa evalueze, sa selecteze, sa SINTETIZEZE, si sa ierarhizeze principalele aspecte tematice si teorii relevante, intr-o maniera coerenta si sistematica, cu trimiteri complete la surse, inclusiv baze de date sau pagini web; sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii, intr-un mod clar, coerent, convingator. Lucrarea de licenta va avea urmatoarea structura orientativa:
1. Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, sectiuni, subsectiuni). 2. Introducere sau motivatia alegerii temei. 3. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica proprie a

principalelor concepte continute in titlul lucrarii). La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). Partea teoretica nu va depasi 2-3 capitole! 4. Partea aplicativa care, in functie de domeniul de studii/specializare poate include: a. Proiectul unui design de cercetare si organizarea cercetarii (fara obligativitatea derularii propriu-zise a cercetarii); Se vor preciza: i. scopul cercetarii; ii. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica; iii. metodologia si organizarea cercetarii: - metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor); - lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare; - modul de culegere si inregistrare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor; - modul cum vor putea fi valorificate si interpretate rezultatelor obtinute. b. Aplicatii practice (studii de caz, proiecte de interventie, studii comparative, instrumente de evaluare etc.) care au rolul de a demonstra capacitatea studentului de a transfera cunostintele/informatiile teoretice in practica specifica domeniului sau specializarii. 5. Concluzii finale 6. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii, in ordinea alfabetica a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) vor fi consultate i prezentate minim 20 de titluri (articole, carti, reviste, studii), inclusiv in limbi de circulaie internaionala. 7. Anexe (daca este necesar).

Nota:
Numarul optim de pagini al lucrarii de licenta: 40-45 de pagini, fara anexe!!

B. LUCRAREA DE DIZERTATIE - solicita studentului/absolventului unui program de


masterat sa faca dovada unor COMPETENTE de cercetare minimale si evidentierea unui salt calitativ privind modul de organzare, structurare si prezentare a unei lucrari stiintifice (comparativ cu nivelul atins dupa parcurgerea ciclului de licenta), respectiv: sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu tema de dizertatie; sa evalueze, sa selecteze, sa SINTETIZEZE, sa ierarhizeze si sa aplice principalele aspecte tematice si teorii relevante, intr-o maniera coerenta si sistematica, cu trimiteri complete la surse, inclusiv baze de date sau pagini web; sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa; sa prelucreze si sa interpreteze cantitativ si calitativ rezultatele unei cercetari realizate in conditii reale. sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii, intr-un mod clar, coerent, convingator. Lucrarea de dizertatie va avea urmatoarea structura orientativa:
1. Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, sectiuni, subsectiuni). 2. Introducere sau motivatia alegerii temei. 3. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica a

principalelor concepte continute in titlul lucrarii). La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). Partea teoretica nu va depasi 2-4 capitole!
4. Prezentarea design-ului si organizarea cercetarii:

a. scopul cercetarii; b. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica; c. metodologia si organizarea cercetarii: i. metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor); ii. lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare (cand nu se folosesc subiecti); iii. modul de culegere si inregistrare a datelor; d. modalitatea de prelucrare a datelor; e. interpretarea calitativa a rezultatelor obtinute, cu referire la studii sau cercetari din domeniu, invocate in partea teoretica a lucrarii. 5. Concluzii finale 6. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii, in ordinea alfabetica a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) - vor fi consultate i prezentate minim 30 de titluri (articole, carti,
reviste, studii), inclusiv in limbi de circulaie internaionala.

7. Anexe (daca este necesar).

Nota:
Numarul optim de pagini al lucrarii de dizertatie: 60-65 de pagini, fara anexe!!

Observatii:
1. Detalii asupra modalitatilor de abordare a continutului teoretic si a partii aplicative sau de cercetare vor fi discutate cu coordonatorul, in functie de tipul temei, resursele metodologice ale candidatului si categoria de absolventi (ciclul de licenta sau de masterat). 2. Acest set de standarde este unul minimal, fiecare student fiind liber sa aleaga nivelul de complexitate al lucrarii. 3. Titlurile din bibliografie sa fie cunoscute de studenti, comisia avand libertatea sa adresese intrebari, inclusiv din bibliografia prezentata in lucrare.

Aspecte de ordin tehnic:


1. Prima pagina a lucrarii va contine urmatoarele elemente: Denumirea universitatii. Denumirea facultatii. Speciaizarea (pt. licenta) sau denumirea programului de masterat (pt. dizertatie). Titlul si subtitlul lucrarii/tezei. Numele si prenumele autorului. Numele, prenumele si gradul didactic al conducatorului stiintific. Anul sustinerii lucrarii. 2. Trimiterile din text la sursele bibliografice si prezentarea bibliografiei finale se vor face in conformitate cu criteriile APA de redactare a lucrarilor stiintifice - www.apastyle.org.