Sunteți pe pagina 1din 6

Compoziia chimic

Materii
P

Pa*

Ca

Fosfor

Fe

Cantitate

(g)

(g)

(g)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)

salata
verde
rosii

100 g

1.9

2.9

0.3

25

30

100 g

1.1

3.1

0.3

14

25

castraveti

100 g

1.3

2.9

0.2

23

27

ardei gras
rosu
sunca
Praga

100 g

1.3

7.3

0.4

0.8

100 g

24.9

20.7

24.9

22

134

telemea
de vaca
ou fiert

100 g

19.4

20.4

19.4

500

400

0.6

100 g

14

0.6

12

14

52

2220

2.7

ulei
masline

100 g

100

prime

Materii
prime

salata
verde
rosii
castraveti
ardei gras
rosu
sunca
Praga
telemea
de vaca
ou fiert
ulei
masline
TOTAL

Cantitatea
din meniu

200g

P
(g)
3.8

G
(g)
5.8

L
(g)
0.6

200g
100g
150g

2.2
1.3
1.95

6.2
2.9
10.95

0.6
0.2
0.6

200g

49.8

41.4

250g

48.5

2.5

50g
30g

7
-

1180g

114.55

Pa
(g)
0

Compoziia chimic
Ca
Fosfor
(mg)
(mg)
50
60

Fe
(mg)
2

28
23
-

50
27
-

2
1
1.2

49.8

44

268

51

48.5

1250

1000

1.5

0.3
-

6
30

26
-

1110
-

1.35
-

28.65

130.4

105.3

1421

2515

13.05

= (4.1*114.55)+(4.1*28.65)+(9.3*130.4)

469.655

Qbrut =

Materii
prime

TOTAL

Ca
(mg)
1421
177.625

Fosfor
(mg)
2515
251.5

71.9936

117.465
1212.72
1799.84
5/18/2013
8/25/2013
Compoziia chimic
Fe
Vit B1
(mg)
(mg)
13.05
2.17
72.5 180.83333

97

Vit B2
(mg)
0.975
65

Vit C
(mg)
389.1
778.2

Vit B1

Vit B2

Vit C

(mg)

(mg)

(mg)

0.04

0.08

14

0.04

0.04

23

0.03

0.04

0.1

0.08

0.08

210

0.9

0.2

0.12

0.35

Vit B1
(mg)
0.08

Vit B2
(mg)
0.16

Vit C
(mg)
28

0.08
0.03
0.12

0.08
0.04
0.12

46
0.1
315

1.8

0.4

51
0.3

13.028571
-

0.06
-

0.175
-

2.17

0.975

127.2778

(g)
Cantitatea din meniuesteprime
Tabel

389.1

GP= P/NP x 100

90

8.426471
163

GG = G/NG x 100
GL = L/NL x 100

340
80

Proteine: P = Pxi
Glucide: G = Gxi
Lipide: L = Lxi

P, G, L reprezint cantitatea total de proteine,


glucide, respectiv lipide, exprimat n g;
xi componentele reetei, i=1-n;

Valoarea energetic se calculeaz pe baza


urmtoarei formule:

Qb= (4,1 x P) +(4,1 x G) +(9,3 x L)

Cantitatea din meniuesteprime