Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE CONSTRUCII

BUCURETI
Facultatea de Geodezie
Specializarea Geomatica

Lucrarea de laborator nr. 1
Elemente de statistica
descriptiva
Zeicu Silvia
Anul M1 Semestrul al-II-lea


2

Fiind dat clasificarea municipiilor i oraelor, n funcie de numrul de locuitori,
conform Anuarului Statistic al Romaniei, din anul 2011, se cere:
a) S se determine media.
b) S se determine analitic si grafic mediana.
c) S se determine modulul
d) S se reprezinte grafic seria studiat cu ajutorul histogramei i al pologonului
frecvenelor.


a) S se determine media.
Media este indicator al tendinei central i se calculeaz pe baza tuturor valorilor
individuale. Media va avea unitatea de msur caracteristic valorilor studiate.
i
n
i
i
n
x
x

=
=
1

Valoarea mediei poate substitui orice valoare individual.

Tabelul 1.1
Nr. Crt. Populatia n
i
Nr total locuitori
1 sub 5000 21 76.546
2 5000-19999 198 1.725.770
3 20000-49999 57 1.909.055
4 50000-99999 20 1.476.714
5 100000-199999 13 1.755.083
6 200000-999999 10 2.762.170
7 1000000 si peste 1 1.921.751

Total 320 11.627.089

36334
1
~ =

=
i
n
i
i
n
x
x locuitori
b) S se determine analitic si grafic mediana.
Mediana reprezint valoarea care mparte o serie simpl, ordonat cresctor sau
descresctor n dou pri egale.
n cazul n care avem date care sunt mprite pe clase, se determin mai nti clasa
care conine mediana i apoi se determin valoarea efectiv a acesteia.
Mediana este situat n prima clas care are frecvena cumulat mai mare dect
2
1
1

=
+
k
i
i
n
, k- numrul de clase, iar apoi se calculeaz mediana cu ajutorul relaiei:
me
k
i
i
k
i
i
me e
n
n n
h x M

= =
|
.
|

\
|
+
+ =
1 1
0
1
2
1

3

0
x -limita inferioara a clasei in care se afla mediana
me
h - amplitudinea (diferenta dintre valoarea maxima si cea minima)
me
n - frecventa intervalului median (numarul de elemente)
Tabelul 1.2
Nr crt Populatia n
i

Frecvente
cumulate crescator
Frecvente cumulate
descrescator
Amplitudine
interval (h
i
)
1 sub 5000 21 21 320
2 5000-19999 198 219 299 14999
3 20000-49999 57 276 101 29999
4 50000-99999 20 296 44 49999
5 100000-199999 13 309 24 99999
6 200000-999999 10 319 11 799999
7 1000000 si peste 1 320 1

TOTAL 320

Intervalul median

rezulta ca intervalul median este imediat inferior, adica [5000-19999].

Calculul medianei
47727 , 15567
1
2
1
1 1
0
=
|
.
|

\
|
+
+ =

= =
e
e
m
k
i
i
k
i
i
m e
n
n n
h x M
Mediana se poate determina grafic ca proiectie pe axa Ox a intersectiei curbelor
frecventelor cumulate crescator si descrescator.


0
50
100
150
200
250
300
350
F
r
e
c
v
e
n
t
e

Populatia
Frecvente cumulate crescator
5 , 160
2
1 320
2
1
1
=
+
=
+

=
k
i
i
n
4Spre deosebire de medie, mediana nu este influentata de valori aberante (outlier), deci
poate inlocui media in cazul in care apar valori aberante.


0
50
100
150
200
250
300
350
F
r
e
c
v
e
n
t
e

Populatia
Frecvente cumulate descrescator
0
50
100
150
200
250
300
350
F
r
e
c
v
e
n
t
a

Populatia
Determinarea medianei
Frecvente cumulate
crescator
Frecvente cumulate
descrescator
5

c) S se determine modulul.
Modulul este valoarea care apare ccel mai frecvent in cazul populatiilor studiate.
Valoarea modulului se calculeaza cu ajutorul urmatoarei relatii:
2 1
1
0 0
A + A
A
+ =
o
m
h x M
1 1
0 0

= A
m m
n n
1 2
0 0
+
= A
m m
n n

Modul (M
0
) 13348,5
d
1
177
d
2
141

d) S se reprezinte grafic seria studiat cu ajutorul histogramei i al pologonului
frecvenelor.


21
198
57
20
13
10
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
F
r
e
c
v
e
n
t
a

Populatia
Histograma
6


21
198
57
20
13
10
1
0
50
100
150
200
250
F
r
e
c
v
e
n
t
a

Populatia
Poligonul frecventelor