Sunteți pe pagina 1din 7

CONCURSURI DE MATEMATICĂ Concursul de Matematica „Cristian S. Calude” Galaţi , 29.10.2005 Etapa preliminară

Clasa a V-a

( răspunsurile sunt la pagina 98)

Problemele de mai jos au constituit subiectul de la etapa preliminară a Concursului de Matematică „Cristian S. Calude”, ediţia a VI-a din 29 octombrie 2005. Problemele au fost selectate de doamna inspectoare Laura Marin.

1. Un tren cu lungimea de 32 dam intră într-un tunel cu viteza de 500 de metri pe minut şi iese în

totalitate din tunel după 6 minute. Ce lungime are tunelul ?

A

B

C

D

E

3000 m

3200 m

3320 m

2680 m

2400 m

2. Să se determine x din egalitatea 420 : (160-1000:x)+24 . 7 =180

A

B

C

D

E

20

8

10

50

100

3. Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-au folosit, în total, 618 cifre. Câte pagini are cartea?

A

B

C

D

E

302

212

242

258

296

4. De-a lungul unei şosele s-a construit un gard la care s-au folosit 20 de stâlpi. Distanţa între doi

stâlpi este de 15 metri. Ce lungime are gardul?

A

B

C

D

E

305 m

250 m

315 m

300 m

285 m

5. Într-un coş sunt de trei ori mai multe mere decât pere. Dacă adăugăm 4 fructe de acelaşi fel, atunci

numărul merelor va fi de 5 ori mai mare decât al perelor. Câte mere şi câte pere au fost iniţial în coş?

A

B

C

D

E

15 mere, 5 pere

12 mere, 4 pere

3 mere, 1 pară

6 mere, 2 pere

9 mere, 3 pere

6. Se adună jumătatea a trei sferturi din numărul 2648 cu trei sferturi din jumătatea numărului 24.

Suma obţinută se micşorează cu sfertul numărului 744, iar diferenţa rezultată se împarte la un număr

natural x . Ştiind că împărţirea este exactă (fără rest) şi câtul împărţirii este cel mai mic număr natural scris cu trei cifre diferite, să se afle valoarea lui x .

A

B

C

D

E

8

2

3

4

6

7. Calculaţi suma tuturor numerelor naturale care pot fi rest atunci când împărţim un număr natural

cuprins între 1997 şi 21997 la 8. Cât este această sumă?

 

A

B

C

D

E

32

445

36

28

42

8.

Aflaţi x din egalitatea (2 x + 3) : 3 = 101.

 

A

B

C

D

E

180

120

90

210

150

 

1

9. Care este suma numerelor impare cel puţin egale cu 9 şi cel mult egale cu 25?

A

B

C

D

E

155

153

170

167

157

10. La un concurs de matematică se acordă 10 puncte pentru o problemă rezolvată corect şi se scad 5

puncte pentru o problemă rezolvată greşit. Un elev a avut de rezolvat 5 probleme şi a obţinut un

număr de 20 de puncte. Câte probleme au fost rezolvate corect?

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

11. O furnică duce câte un grăunte la fiecare 9 minute, de la o grămadă de grăunţe la muşuroiul său.

Ştiind că furnica merge 4 metri pe minut cu grăuntele şi 8 metri pe minut fără grăunte, care este

distanţa de la grămada de grăunţe la muşuroi?

A

B

C

D

E

24

m

20

m

36

m

12 m

18 m

12. Dacă ar dori să cumpere 3 caiete, lui Sorin i-ar rămâne 11 lei iar dacă ar dori să cumpere 9 caiete

i-ar mai trebui 7 lei. Ce sumă de bani are Sorin?

A

B

C

D

E

15

lei

20

lei

25

lei

22 lei

28 lei

13. Într-un sat sunt 10 case şi oricare două sunt legate printr-o potecă. Câte poteci sunt în total?

A

B

C

D

E

90

180

10

9

45

14. Pe două tufe stau, în total, 16 vrăbii. De pe tufa a doua au zburat 2 vrăbii apoi, de pe prima tufă

au trecut pe a doua 5 vrăbii şi pe ambele tufe stau acum acelaşi număr de vrăbii. Dacă se notează cu

x numărul de vrăbii care au stat la început pe prima tufă şi cu y numărul de vrăbii care au stat la început pe a doua tufă, să se afle x şi y .

A

B

C

D

E

x = 10, y = 4

x = 12,

y = 5

x = 12,

y = 6

x = 12,

y = 4

x = 11,

y = 4

15. Calculaţi 8937 567 + 8937 345 + 8937 88 8937 990 . Rezultatul calculului este:

A

B

C

D

E

893700

8937

90000

89370

8739

16. Să se determine câte numere naturale de două cifre se pot scrie, dacă se ştie că fiecare număr este

format din cifre pare diferite între ele.

   

A

B

C

D

E

 

20

22

18

12

16

17.

Dacă a,b, c sunt numere naturale şi a + 2 b = 198 , iar b + c = 532 , să se calculeze

2 a + 7 b + 3 c . Care este rezultatul?

 
   

A

B

C

D

E

 

1893

1995

1992

2000

1998

2

18. Un dreptunghi are perimetrul de 400 de metri iar lăţimea lui este de 4 ori mai mică decât

lungimea. Câţi metri are lăţimea dreptunghiului?

A

B

C

D

E

50 m

40 m

35 m

45 m

30 m

19. Suma a două numere naturale este 10 iar diferenţa lor este 2. Să se calculeze valoarea produsului

celor două numere.

A

B

C

D

E

22

24

30

16

8

20. Mama Oanei s-a hotărât să pună într-o cutie, în fiecare zi, câte 10 bomboane. Noaptea, Oana ia

din cutie câte 5 bomboane. După câte zile cutia va avea 60 de bomboane?

   

A

B

C

D

E

 

11

12

13

10

9

21.

Ce număr urmează în şirul 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, …?

 
   

A

B

C

D

E

 

9

11

8

7

12

22. Un calculator are nevoie de 3 secunde pentru efectuarea unei înmulţiri şi de o secundă pentru

efectuarea unei adunări. Care este numărul minim de secunde necesare pentru efectuarea calculului

1358 + 27 8 ?

 
 

A

B

C

D

E

7

5

4

6

2

23. Când eu aveam 12 ani, fratele meu avea 2 ani. Acum avem împreună 56 ani. Câţi ani are fratele

meu acum?

 

A

B

C

D

E

23

33

24

22

20

24. Rezultatul calculului (101 . 1001 - 11011 : 11) : 10 2 - 9 este:

 
 

A

B

C

D

E

991

992

1001

1000

999

25. Se consideră a şi b numere naturale astfel încât a să fie de două ori mai mare decât b. Dacă la a

adunăm 16 şi suma obţinută o împărţim la b, obţinem câtul 3 şi restul 3. Aflaţi numerele a şi b.

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

a

= 28, b = 14

a

= 24, b = 12

a

= 30, b = 15

a

= 26, b = 13

a

= 20, b = 10

26. Să se afle numărul natural x din egalitatea (4 x 250) : 25 + 200 = 350 .

A

B

C

D

E

100

200

500

750

1000

27. Cinci autocamioane parcurg în cinci zile, în total, 5000 km, fiecare parcurgând aceeaşi distanţă.

Cât parcurge un autocamion în două zile?

A

B

C

D

E

200 km

300 km

800 km

1000 km

400 km

3

28. Se consideră tabloul:

a b 8 5 c d 22 e 12
a
b
8
5
c
d
22
e
12

În acest tablou, a, b, c, d, e sunt numere naturale cu proprietatea că suma numerelor de pe fiecare linie, de pe fiecare coloană şi de pe fiecare dintre cele două diagonale este aceeaşi. Valorile numerelor a, b, c, d, e, în această ordine, sunt:

A

B

C

D

E

19, 18, 25, 15, 11

25, 15, 19, 18, 11

11, 18, 19, 15, 25

18, 19, 15, 25, 11

18, 11, 25, 19, 15

29. Câte numere naturale de trei cifre dau, prin împărţirea la 25, acelaşi rest, egal cu 18?

A

B

C

D

E

39

40

36

28

35

30. Aflaţi cifra a ştiind că 3× a + aa + aaa = 1000 . ( aa şi aaa reprezintă numere naturale de două

şi respectiv trei cifre).

A

B

C

D

E

8

9

7

6

5

Clasa a VI-a

( răspunsurile sunt la pagina 98)

Problemele de mai jos au constituit subiectul de la etapa preliminară a Concursului de Matematică „Cristian S. Calude”, ediţia a VI-a din 29 octombrie 2005. Problemele au fost selectate de profesorii Mariana Coadă (Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi) şi Romeo Zamfir (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi).

1. Simplificaţi:

3

11

+

3

7

3

8

+

3

4

A

B

C

D

E

81

27

9

243

1

3

2. Dacă abc + cba = 847 , atunci numărul a + b + c este egal cu:

 

A

B

C

D

E

20

8

10

14

16

3. Astăzi este sâmbătă, 29 octombrie 2005. În ce zi a săptămânii cade 13 martie 2006?

A

B

C

D

E

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

4. Dacă

x

=

2

  3

1 3

+

+

2 4

2005

+

+

2004

2005

 

   

:

1

+

1

2

+

1

3

+

+

1

2005

   , atunci x este egal cu:

 

A

 

B

 

C

     

D

E

 

0

 

1

 

2004

     

1

2005

 

2005

 

2005

 

2004

4

5. Câte elemente are mulţimea

A

=

{

x

N

2

2004

<

x

2

2005

}

?

 

A

B

 

C

 

D

 

E

2

2002

2

2003

   

2

2004

 

2

2005

2

2006

6. În câte zerouri se termină numărul: 1 2 3 4 5

74 75 ?

A

B

C

D

E

16

17

20

19

18

7. Care sunt următorii trei termeni ai şirului: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 80, 81, 82, 242, 243, …… ?

A

B

C

D

E

728, 729, 730

729, 730, 731

244, 245, 246

244, 728, 729

245, 729, 730

8. Care este ultima cifră a numărului

A = 3 + 3

2

+ 3

3

+

+ 3

2005

?

A

B

 

C

 

D

E

9

7

 

1

0

3

9. Care sunt ultimele două cifre ale numărului

 

7

2005

?

A

B

 

C

 

D

E

01

12

 

09

 

07

29

10. Câte numere naturale sunt de forma ab5c sunt divizibile cu 4 şi au proprietatea că ab este cub

perfect?

A

B

C

 

D

 

E

6

4

8

 

10

 

12

11. Câte perechi de numere naturale (a,b) au proprietatea că (

a

 

15

 

=

3

?

+

3

)

(

b

2

)

7

A

B

C

 

D

 

E

1

2

3

 

4

 

5

12. Câte dreptunghiuri au aria egală cu 16

numere naturale distincte?

cm

2 şi cu laturile (lungimea şi lăţimea) exprimate prin

A

B

C

D

E

4

3

0

1

2

13. Cu cât este egal numărul A = 73546 73545 7354573544 2 73544 ?

 

A

B

C

D

E

0

73544

73454

2

1

14. Andrei şi Barbu, împreună cu colegii de clasă, merg în şir indian : În spatele lui Andrei sunt 15

copii, iar în faţa lui Barbu sunt 20 de copii, printre care şi Andrei. Între Andrei şi Barbu sunt 5 copii. Câţi copii sunt în clasă ?

A

B

C

D

E

26

27

28

30

32

 

5

15. Câte cifre are numărul A = 12345678910111213

20042005

?

A

B

C

D

E

6000

6457

6913

6931

7342

16. Dacă 2 a + 5 b = 29 şi 3b + 7 c = 85 , atunci cu cât este egală expresia

4 a +13 b + 7 c ?

A

B

C

   

D

 

E

158

143

145

   

174

 

187

17. Rezultatul calculului 13 2 (13 8) (35 + 5): 5

este egal cu:

 

A

B

C

   

D

 

E

10

11

21

   

1

6

18. Câte numere întregi negative conţ ine mulţimea A = {7, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 4, 7}

A

B

C

   

D

 

E

3

4

5

   

9

 

7

19. Câte elemente divizibile cu 3 sunt în mulţimea

A

=

{

x

N

10

x

113

}

?

A

B

C

   

D

 

E

32

33

34

   

35

 

36

20. Câte submulţimi are mulţimea A = {1, 2, 3}

 

A

B

C

   

D

 

E

8

7

6

   

10

 

9

21. Împărţind numărul 267 la un număr natural se obţine câtul 13 şi restul 7. Aflaţi împărţitorul.

A

   

B

C

 

D

E

20

   

18

22

 

42

34

22. Dacă

a =

,
3

2 b =

11

15

şi c =

7

12

, atunci:

A

 

B

C

 

D

E

c > a > b

   

a < b

şi c < a

a < c < b

b < c

şi c > a

a + b + c =1

23. Se consideră propoziţiile:

113 este număr par”;

dintre propoziţiile

P „Numărul 102 este divizibil cu 3” ;

1

2

4

= 15 ”;

P : „ P

4

1

2

P : „Dacă 3 divide 104, atunci

sau

P ”;

2

P : „ P

5

1

şi

P ”. Care

2

P ,

1

P : „Dacă 4 divide 100, atunci

3

P ,

2

P ,

3

P ,

4

P

5

este falsă?

A

B

C

D

E

P

1

P

2

P

3

P

4

P

5

24. Să se afle x din ecuaţia: (3 x + 8)14 30 = 1762 .

A

B

C

D

E

24

36

30

50

40

 

6

25. Rezultatul calculului 5,375 + 2 5 + 3(25,2 : 0,9 + 7,1)

este egal cu:

A

B

C

D

E

223,455

225,915

225,375

225,875

225,975

26. Ionuţ aşează toate revistele pe o etajeră. Orice revistă are între 48 şi 52 de pagini. Care dintre

următoarele nu poate reprezenta numărul total al paginilor revistelor?

A

 

B

C

D

 

E

500

 

524

568

588

 

620

27.

Care din următoarele numere este impar pentru orice număr natural n?

 

A

 

B

C

D

 

E

2005n

n

2

+ 2005

n

4

n + 2005

2 n

2

+ 2005

28. A este numărul 111….11 format din 2005 cifre de 1. Care este suma cifrelor produsului

2005× A ?

A

B

C

D

E

15256

12134

16543

14235

14035

29. Raluca calculează suma cifrelor pe care le afişează ceasul ei digital (de exemplu, la ora 21:17 ea

obţine 11). Care este suma maximă pe care o poate obţine?

A

B

C

D

E

24

36

19

25

23

30. Sunt 5 copii într-un grup: mincinoşi (care mint întotdeauna) şi sinceri (care spun întotdeauna

adevărul). La întrebarea : „Câţi mincinoşi sunt în grup?” fiecare dintre ei a dat un singur răspuns. Răspunsurile au fost: „unul”, „doi”, „trei”, „patru” şi „cinci”. Câţi mincinoşi sunt în grup?

 

A

B

C

D

E

 

1

2

3

4

5

 

Concursul de Matematica „Cristian S. Calude” Galaţi , 29.10.2005

 

Răspunsuri

Clasa a V-a

1.

d), 2.

b), 3. c), 4. e), 5. d), 6. a), 7. d), 8. e), 9. b), 10. c), 11. a), 12. b), 13. e), 14. d), 15. d),

16.

e), 17. c), 18. b), 19. b), 20. a), 21. e), 22. c), 23. a), 24. b), 25. d), 26. e), 27. e), 28. d), 29. c),

30.

a).

 

Clasa a VI-a

1.

b), 2.

d), 3. a), 4. d), 5. c), 6. e), 7. d), 8. e), 9. d), 10. b), 11. c), 12. e), 13. d), 14. d), 15. c),

16.

b), 17. b), 18. b), 19. c), 20. a), 21. a), 22. b), 23. c), 24. e), 25. e), 26. b), 27. e), 28. e), 29. a),

30.

d).

7