Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECIE

Data : 5.06.2013 Prof. Ciubotaru Cristian

Obiectul: GEOGRAFIE UMAN Clasa a X- a A Subiectul: CILE DE COMUNICAIE I TRANSPORTURILE Tipul de lectie: de predare

Competene specifice:
Utilizarea terminologiei stiintifice si disciplinare specifice pentru prezentarea unei informatii de geografie economica Sesizarea unor succesiuni de fenomene si procese social-economice Construirea unui text structurat utilizand o informatie grafica sau cartografica Utilizarea unor metode si tehnici simple pentru analiza unor elemente referitoare la servicii. Utilizarea reprezentarilor cartografice in investigarea mediului geografic

Obiective operationale: La sfarsitul activitatii elevii vor fi capabili :


Cognitive: O.1 s prezinte importanta cailor de comunicatie si a transporturilor pentru economie; O.2 s precizeze, pe baza imaginilor, principalele categorii de ci de comunicaie i de transporturi; O.3 s caracterizeze transporturile feroviare preciznd avantajele, tipurile de cai ferate, principalele retele feroviare si trenurile de mare viteza. O.4 s analizeze cile rutiere dup lungime i gradul de modernizare, folosind imaginile si cunostintele anterioare. O.5 s clasifice transporturile pe ap si principalele porturi pe baza informatiilor din manual O 6 s disting trsturile actuale ale transporturilor aeriene, preciznd cele mai importante aeroporturi dup traficul de cltori ; O 7 s recunoasc categoriile transporturilor speciale folosind imaginile si cunostintele anterioare. Metodologice: O.1 s localizeze pe hart diferite elemente referitoare la caile de comunicatie si transporturi; O.2 s manifeste interes pentru cunoaterea cilor de comunicaie prin participare contient i activ la activitate;

Organizarea : frontal , pe grupe, individual

Metode: explicatia, problematizarea, lucrul cu harta si manualul, conversatia euristica, descoperirea, exercitiul geografic, demonstratia figurala.

Material didactic : fise de lucru, Harta fizica a lumii, manualul, Atlasul geografic scolar, prezentare power-point CAILE DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURILE, imagini. Evaluare: Ce dovezi exist c elevii au nvat lecia: A. De coninut: rspunsurile la ntrbrile orale, rezolvarea itemilor din test; B. De utilizare a operaiilor gndirii: analiza i comparaia dup anumite criterii a categoriilor de transport, identificarea unor elemente pe hart;

Obie ctiv e operatio nale

Doz are

Momentele lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategii didactice

Evaluare

Organizare a clasei

Pregatirea clasei; controlul prezentei si ordinei Adreseaza elevilor intrebari pentru reactualizarea cunostintelor cheie Precizeaza obiectivele si strategia de rezolvare, conditiile de lucru. Scrie titlul lectiei pe tabla: CAILE DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURIL E Pe baza cunostintelor

Pregatirea aperceptiva

Pregatirea caietelor, manualului si a Atlasului geografic Asculta, analizeaza, gandesc si formuleaza raspunsul -caile de comunicatie Asculta, accepta, se mobilizeaza, scriu titlul lectiei in caiet

Observar ea

Atentionare , aprecieri

Conversat ia dirijata

Observarea comportamentu lui elevilor

Anuntarea temei

Expunere a

Lucrul la tabla

Observarea comportamentu lui elevilor

O2

31'

Dirijarea predarii -

Asculta, reflecteaza si

Conversat

Analiza

invatarii

anterioare si a imaginilor, grupati caile de comunicatie dupa mediul in care se desfasoara. Precizati categoriile de transporturi terestre Priviti prezentarea power-point si analizati transporturile feroviare mentionand : -lungimea retelei de cai farate -principalele magistrale si tuneluri feroviare -trenurile de mare viteza. Localizati pe harta toate elementele mentionate.

raspund: - Pe uscat - Pe apa - Aeriene - Speciale Formuleaza raspunsuri: feroviare si rutiere

ia

raspunsurilor

Explicatia

O3

Analiza Localizeaza pe harta si in atlase Observarea comportamentului elevilor

O8

Demonstr a-tia figurala

Stimularea participarii

Asculta, coreleaza, deduc, retin si noteaza: Lucrul cu harta Analiza raspunsurilor

O4

Pe baza hartii din manual precizati principalele noduri feroviare europene.

Formuleaza raspunsuri: Panamericana, Transamazonianul , Transsaharianul. Localizeaza pe harta

Lucrul cu manualul

Specificati avantajele transporturilor rutiere pentru societatea contemporana.

Asculta, analizeaza, coreleaza, formuleaza raspunsuri

Problemat izarea Explicatia Analiza raspunsurilor elevilor

O5

Numiti si localizati magistralele rutiere transcontinental e.

Urmaresc, coreleaza, retin si noteaza: Formuleaza raspunsuri Conversat ia euristica Stimularea participarii elevilor

Mentionati care sunt categoriile de transporturi pe apa si precizati avantajele si dezavantajele acestora. Urmariti documentarele din manual , precizati si localizati: O6 statele cu cele mai mari flote comerciale principalele porturi maritime dupa traficul de marfuri. tipurile de porturi dupa structura traficului de marfuri. principalele artere fluviale. Care sunt avantajele transporturilor aeriene ? Precizati , folosind manualul, principalele aeroporturi dupa traficul de pasageri.

Urmaresc prezentarea power-point si for

Lucrul cu harta

Formuleaza raspunsuri si localizeaza elementele cerute de profesor.

O7

Analizeaza transporturile aeriene si localizeaza princpalele aeroporturi.

Prezentar e power point CAILE DE COMUNIC ATIE SI TRANSPO RTURILE

Observarea comportamentu lui elevilor

Asculta, coreleaza, deduc, retin si noteaza:

Mentionati , pe baza imaginilor, tipurile de transporturi speciale. 7 Atingerea feed back-ului si obtinerea performant ei 5' Asigurarea si intensificar ea retentiei si transferului cunostintel or 1 Precizarea activitatilor pe care elevii le vor desfasura acasa Completati schema cu informatiile corecte Citesc, analizeaza, sintetizeaza si completeaza Evaluarea finala Lucrul pe grupe. Sinteza Rezolvati cerintele inscrise pe fisa de lucru Rezolva cerintele din fisa de lucru Lucru individual Sinteza Evaluarea Analiza raspunsurilor

De pregatit lectia Realizati un eseu cu tema Transporturile sistemul vascular al economiei

Expunere a Asculta si isi noteaza