Intel® Teach Program Essentials Course

PLANUL UNITATII DE INVATARE Autorul unităţii de învăţare Prenume şi nume: CIOBANU ANDA Judet : VALCEA Denumire şcoală : GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA Localitate: RM. VALCEA Prezentare generală a unităţii de învăţare Titlul planului unităţii de învăţare GAZUL IDEAL Rezumatul unităţii de învăţare Scopul acestei unitati este de a defini modelul gazului ideal, de a stabili legile ce caracterizeaza comportarea acestuia , de a intelege in ce masura se poate studia comportarea gazelor reale cu ajutorul acestui model si de a aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme ce descriu situatii concrete. Temele incluse in unitatea de invatare sunt: 1. Modelul gazului ideal 2. Legea Boyle Mariotte 3. Legea Gay-Lussac 4. Legea lui Charles 5. Legea transformarii generale 6. Ecuatia termica de stare 7. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal Elevii vor fi îndrumaţi să descopere conceptele fundamentale referitoare la gazul ideal, la transformarile simple ale acestuia. Pornind de la notiunile studiate elevii vor experimenta pentru a verifica legile ce descriu comportarea gazului ideal si vor aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme specifice.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Page

1 of 9

A FUNCŢIONĂRII ŞI UTILIZĂRII UNOR PRODUSE ALE TEHNICII ÎNTÂLNITE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI • INVESTIGAŢIA ŞTIINŢIFICĂ EXPERIMENTALĂ ŞI TEORETICĂ APLICATĂ ÎN FIZICĂ • COMUNICAREA • UTILIZARE IT PENTRU CUNOAŞTERE ŞI REZOLVARE DE PROBLEME • PROTECŢIA PROPRIEI PERSOANE. A UNOR PROCESE TEHNOLOGICE. Page 2 of 9 . A CELORLALŢI ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Obiective de referinţă/ competenţe specifice • • • • DEFINIREA MODELULUI GAZULUI IDEAL SI PRECIZAREA CARACTERISTICILOR ACESTUIA COMPARAREA CARACTERISTICILOR GAZULUI REAL CU CELE ALE MODELULUI TEORETIC DEFINIREA TRANSFORMARILOR DE STARE PE CARE LE POATE SUFERI GAZUL IDEAL DESCRIEREA DISPOZITIVELOR EXPERIMENTALE CU AJUTORUL CARORA SE DEDUC LEGILE GAZULUI IDEAL • VERIFICAREA EXPERIMENTALA A LEGILOR GAZULUI IDEAL • DEDUCEREA SI FORMULAREA LEGILOR GAZULUI IDEAL • IDENTIFICAREA MĂRIMILOR FIZICE CARE DECURG DIN PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII • EXPLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII CA LEGE DE CONSERVARE • REZOLVAREA DE PROBLEME PE BAZA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ŞI / SAU A UNOR RELAŢII DERIVATE • COMPARAREA INFORMAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A REZULTATELOR EXPERIMENTALE PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL • APLICAREA ŞI INTERPRETAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN TOATE TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL © 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.Intel® Teach Program Essentials Course Aria tematică FIZICA – Elemente de termodinamica Clasa CLASA A X-A Timp aproximativ necesar 9 LECTII A CATE 50 MNUTE / 6 ORE DE STUDIU INDIVIDUAL Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă si de conţinut • ÎNŢELEGEREA ŞI EXPLICAREA UNOR FENOMENE FIZICE.

3 of 9 . ADIABATICĂ) SA APLICE CUNOSTINTELE DOBANDITE IN REZOLVAREA UNOR PROBLEME Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebarea esenţială Întrebările unitatăţii de învăţare Întrebări de conţinut • AVEM NEVOIE DE MODELE PENTRU A EXPLORA UNIVERSUL ? • POATE UN MODEL TEORETIC SA DESCRIE COMPORTAREA UNUI SISTEM REAL? • DE CE ESTE NECESAR SA CUNOASTEM LEGILE SISTEMELOR IDEALE? • CARE SUNT CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL ? • IN CE CONDITII MODELUL TEORETIC POATE APROXIMA COMPORTAREA GAZELOR REALE? • CE SE INTELEGE PRIN TRANSFORMARE DE STARE SI CE SE INTAMPLA IN CURSUL UNEI TRANSFORMARI? • PRIN CE SE CARACTERIZEAZA TRANSFORMAREA IZOTERMA? • CE PARAMTERI DE STARE SE MODIFICA IN CURSUL TRANSFORMARII IZOTERME? • CE DISPOZITIV EXERIMENTAL POATE FI UTILIZAT IN STUDIUL TRANSFORMARII IZOTERME A GAZULUI IDEAL? • CUM SE ENUNTA LEGEA BOYLE MARIOTTE ? • CE PARAMETRU DE STARE SE MENTINE CONSTANT IN TRANSFORMAREA IZOBARA . LUCRUL MECANIC ŞI CANTITATEA DE CĂLDURĂ PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL (IZOTERMĂ. IZOCORA SA DETERMINE LEGILE TRANSFORMARILOR SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL SA REPREZINTE GRAFIC TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL IN SITEMELE DE COORDONATE (P-V). IZOBARA. IZOCORĂ. All Rights Reserved. RESPECTIV IZOCORA SI CE PARAMERII ISI MODIFICA VALORILE IN CURSUL ACESTOR TRANSFORMARI ? • DIN CE ESTE ALCATUIT DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL CE PERMITE PUNEREA IN Page © 2000-2007 Intel Corporation. (V-T) SA CALCULEZĂ LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ SI SĂ INTERPRETEZE GRAFIC LUCRUL MECANIC SA DEFINEASCA UN PROCES ADIABATIC SA DETERMINE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL SĂ DEDUCA RELAŢIA ROBERT-MAYER SĂ CALCULEZE ENERGIA INTERNĂ A UNUI GAZ IDEAL SĂ ANALIZEZE ŞI SA CALCULEZE VARIAŢIA ENERGIEI INTERNE. (P-T). IZOBARĂ.Intel® Teach Program Essentials Course Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate La sfarsitul acestei unitati elevii trebuie sa stie: • • • • • • • • • • • • • SA PREZINTE CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL SA CUNOASCA LIMITELE DE APLICABILITATE ALE ACESTUI MODEL TEORETIC SA APLICE MODELUL GAZULUI IDEAL IN STUDIUL COMPORTARII GAZELOR REALE SA DEFINEASCA SI SA PREZINTE CARACTERISTICILE TRANSFORMARILOR: IZOTERMA.

Test de evaluare finala .Fise de lucru .Jurnalul de reflectii . pentru monitorizarea progresului elevilor. liste de verificare. teste.Liste de verificare prezentari. chestionare de autoevaluare. fise de activitate experimentala.Diagrama KWL Sumar . pentru a obtine feed-back se utilizează o întreagă gama de instrumente: prezentări.Intel® Teach Program Essentials Course • • • • • EVIDENTA A TRANSFORMARII IZOCORE ? DAR CEL PENTRU STUDIUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE DEPENDENTA EXISTA INTRE PRESIUNEA GAZULUI SI TEMPERATURA ACESTUIA IN TRANSFORMAREA IZOCORA A GAZULUI IDEAL ? DAR INTRE VOLUMUL OCUPAT DE GAZ SI TEMPERATURA ACESTUIA IN CAZUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE RELATII MATEMATICE DESCRIU ACESTE DEPENDENTE ? CE INTELEGETI PRIN TRANSFORMARE ADIABATICA SI CARE ESTE ECUATIA ACESTEIA ? CE ESTE SI CUM SE DEDUCE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL? CUM SE EXPRIMA CALDURA.Lista de verificare abilitati de utilizare a calculatorui . LUCRUL MECANIC SI VARIATIA ENERGIEI INTERNE IN PROCESELE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL? Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniţială • Dialogul • Chestio narea . Page .evaluare Pentru a identifica nevoile elevilor in vederea stabilirii obiectivelor operationale. 4 of 9 © 2000-2007 Intel Corporation. publicatii.Diagrama KWL Evaluare formativă • Dialogul • Observare curentă a activitatii elevilor • Rezolvarea de probleme • Probe de autoevaluare . All Rights Reserved. chestionare. wiki Evaluare finală • Chestionarea • Prezentarea portofoliilor si a proiectelor .Chestionar de autoevaluare . diagrama KWL.Fişe de activitate experimentala .Prezentare PPT pentru intampinarea nevoilor elevilor .Test de evaluare initiala .

de folosire a aplicaţiilor Word.Intel® Teach Program Essentials Course Evaluarea iniţială se realizeaza prin conversatia ce se desfasoara in timpul derularii unei prezentari pentru intampinarea nevoilor elevilor. In evaluarea produselor activitatii desfasurate de elevi se utilizează metode specifice – observarea şi monitorizarea modului de lucru şi a activităţii efective a grupelor de elevi pe parcursul elaborării proiectelor. prin aplicarea unui test final si prin prezentarea proiectelor si a portofoliilor create de elevi. prin care sunt reactualizate principalele notiuni necesare parcurgerii unitatii de invatare si prin aplicarea unui test iniţial. Evaluarea sumativa se realizeaza prin chestionare. fisele de lucru realizate de elevi. vor fi create conturi de acces pe site-ul wiki si vor fi instruiti in vederea utilizarii acestuia.a. Pentru monitorizarea progresului şi pentru obtinerea feed-back-ului. In cadrul acestui director se vor crea dosarele Evaluari. Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii Cunoştinţe necesare pentru ca elevul sa poată începe studiul unităţii de învăţare: • Notiuni termodimanice de baza: sistem termodinamic. asumarea responsabilităţilor individuale şi colaborarea în cadrul echipei şi cu alte echipe ş. în care va lucra pe parcursul întregului proiect. Elevii vor folosi listele de verificare pentru o prezentare/ publicaţie/ site wiki şi grila de scorare în scopul autoevaluării. Publicatii. caldura si energia interna a gazului in termodinamica. Evaluarea formativa se desfasoara continuu pe baza observării permanente si a dialogului purtat oră de oră. Resurse. jurnalul de reflecţie. © 2000-2007 Intel Corporation. Fiecare grupa îşi va crea un dosar intitulat Grupa<numar grupa>_Gazul_ideal. PowerPoint şi de navigare pe Internet Strategii de instruire Inainte de a incepe unitatea de invatare elevii vor fi impartiti in grupe eterogene de cate 4 membri. coeficienti calorici • Reprezentarea grafica a functiilor • • Abilităţi de lucru experimental in laboratorul de fizica Abilitati de utilizare a calculatorului. All Rights Reserved. parametrii de stare. transformare de stare. aprecierea muncii în echipă. lucrul mecanic. Page 5 of 9 . se vor stabili responsabilitatile fiecaruia in cadrul grupei. Excel. instrumente utilizate sunt: fisele de prezentare a rezultatelor activitatilor experimentale.

Page 6 of 9 .trasarea si interpretarea unor grafice de interes fizic. la adresa http://portal. fiind directionati in acest sens prin intermediul unei fise de lucru Activitatea 2 ( 1 ora) presupune: . in care.modelarea unor fenomene termice. a intrebarilor de unitate • prezentarea obiectivelor de referinta si operationale pentru intreaga unitate de invatare.com in directorul Resurse / Fise de activitate.se reactualizeaza principalele notiuni ce trebuie cunoscute de elevi. pentru a face posibila desfasurarea cu succes a unitatii de invatare. In Activitatea 3 ( 2 ore) elevii vor verifica experimental. le va prelucra. se anunta obiectivele de referinta si cerintele prin prezentarea planului unitatii de invatare . © 2000-2007 Intel Corporation. va trasa graficele corespunzatoare transformarilor izoterma. legile gazului ideal. In acest sens : . printr-o prezentarea de intampinare a nevoilor elevilor .se dialogheaza cu elevii pentru a clarifica asteptarile si temerile lor legate de proiect .generalizarea si formularea unor concluzii privind transformarile simple ale gazului ideal Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Elemente _ termodinamica _ fizica_moleculara inclus in pachetul de lectii AEL. solicitandu-le sa realizeze o publicatie / prezentare avand tema : ”Modele teoretice – gazul ideal”.explorarea elementelor de termodinamica si fizica moleculara intr-un mediu virtual . postate pe site-ul wiki http://fizica. izocora si izobara . pe seama rezultatelor experimentale. stabilite anterior in mediul virtual.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 1 ( 2 ore) prespune: • familiarizarea elevilor cu notiunea de „invatare prin proiecte”.se aplica un test de evaluare initiala . va organiza datele.se utilizeaza brosura publicatie „De ce invatarea prin proiecte ?” . Dupa parcurgerea momentelor lectiei elevii vor sintetiza intr-o prezentare sau publicatie legile transformarilor simple ale gazului ideal. izocora si le va interpreta. intr-un mediu real.edu. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei. izobara. Realizarea experimentelor propriu-zise va fi ghidata prin fise de activitate experimentala. realizarea unei evaluari initiale.php/base/materiale/ . • • • prezentarea modului de lucru si a sarcinilor ce trebuie rezolvate de grupele de elevi. respectiv transformarea izoterma.se comunica tema proiectului. obtinute pe seama datelor din experimentele virtuale. Cercetarii si Tineretului . pornind de la cerintele din fisa de lucru pentru aceasta activitate. Fiecare grupa va crea un fisier Excel. All Rights Reserved. formularea intrebarii esentiale.wikidot.ro/index. simularea de catre elevi a unor experimente propriu-zise . se formuleaza intrebarea esentiala.se initiaza elevii in activitati specifice invatarii prin proiecte.

analiza rezultatelor obtinute . Aplicaţiile create vor fi postate pe site-ul wiki http://fizica. la adresa http://portal.aplica principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal .de/ph14ro/index. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei.walter-fendt.ro/index. lucru mecanic si variatia energiei interne in fiecare transformare .html . cum ar fi: http://www. Cercetarii si Tineretului . in paginile alocate fiecarei grupe . în colaborare cu ceilalţi elevi din echipă.deducerea ecuatiei termice de stare a gazului ideal . Fiecare elev al clasei va analiza portofoliile tuturor grupelor şi le va evalua. Fiecare elev va avea responsabilitatea realizării a 1 sau 2 aplicaţii în cadrul grupei.rezolva unele probleme in care sa se aplice cunostintele dobandite.exprimarea densitatii unui gaz in functie de densitatea gazului in conditii normale de temperatura si presiune . In Activitatea 5 ( 1 ora) elevii vor : .com.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 4 ( 1 ora) presupune: .edu.php/base/materiale/ . © 2000-2007 Intel Corporation. inclus in pachetul de lectii AEL. All Rights Reserved. elevii vor completa cu noile cunostinte prezentarea / publicatia de sinteza referitoare la transformarile simple ale gazului ideal si vor rezolva problemele cu grad mediu de dificultate incluse in fisa de lucru pentru aceasta activitate.rezolvarea unor probleme in care sa se aplice notiunile si cunostintele dobandite de elevi. Page 7 of 9 . precum si informatii din alte site-uri web.wikidot. Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Aplicatii ale principiul I al termodinamicii. Dupa parcurgerea materialelor amintite.deduce expresiile pentru caldura. Activitatea 6 ( 2 ore) este destinata prezentarii şi evaluarii proiectelor si portofoliilor realizate de elevi. Fiecare grupă va prezenta o aplicaţie din portofoliu.

toate echipamentele necesare)       Aparat foto Computer(e) Aparat foto digital Conferinţă DVD Player Conexiune Internet  Disc laser  Imprimantă  Sistem de proiecţie  Scanner  Televizor  Video  Video Camera  Echipament pt. Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare Tehnologie—Hardware (indicaţi. Page 8 of 9 . Elevii vor primi asistenţă la orele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării pentru asi crea propriul wiki. prin marcare. All Rights Reserved.Intel® Teach Program Essentials Course Adaptare pentru diferenţierea instruirii Elevul cu dificultăţi de învăţare Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină Elevul supradotat Rezolvă probleme cu grad ridicat de dificultate Realizează investigaţii referitoare la instrumente de măsură. pentru realizarea prezentarilor electronice. . erori de măsurare.pentru lucrul cu formule şi realizarea graficelor în Excel. metode de diminuarea a erorilor. Video  Altele Tehnologie— Software (indicaţi. prin marcare. toate echipamentele necesare)  Bază de date/Calcul tabelar  Tehnoredactare  Software de e-mail  Enciclopedie pe CD-ROM  Procesare imagine  Creare pagină web  Browser de Internet  Procesare documente  Multimedia  Altele © 2000-2007 Intel Corporation.

html http://www. 2004 Fise de activitate experimentala Fise de lucru Dispozitive experimentale din trusa de fizica pentru studiul legilor gazului ideal Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare. Burlacu.Intel® Teach Program Essentials Course • • • Materiale tipărite • • • • Resurse suplimentare Constantin Mantea. Page 9 of 9 .php/base/materiale/ http://www. D. All Rights Reserved.ro/materia-fizica-4 http://portal.ro/referate/Gazul_ideal2007-03-02.html http://ro. Seryl Talpalaru.wikipedia.ro/index.e-referate. 1999 Gabriela Cone. Teste de fizica – termodinamica si electricitate.org/wiki/Transformare_termodinamica http://www. L. 2005 Bunget. Mihaela Garabet. Bucureşti. Iasi. FIZICA – Manual pentru clasa a X-a.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Compendiu de fizică. BIC ALL. Ed.didactic. Ed. Bucuresti. Art Grup Editorial. Plus. FIZICA pentru examenul de bacalaureat .ro/textbooks/fizica10/fizica10. http://www.de/ph14ro/index. Teste grila. I.html Softuri educationale AEL Resurse Internet Alte resurse © 2000-2007 Intel Corporation.. Ion Toma. 1988 Constantin Corega. Ciobotaru. 2005 Rodica Ionescu Andrei.walter-fendt. Cristina Onea.edu. Ed.fizica. Polirom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful