P. 1
Plan Unitate de Invatare

Plan Unitate de Invatare

|Views: 90|Likes:
Published by Fanatan Teofil
MATE
MATE

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Fanatan Teofil on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Intel® Teach Program Essentials Course

PLANUL UNITATII DE INVATARE Autorul unităţii de învăţare Prenume şi nume: CIOBANU ANDA Judet : VALCEA Denumire şcoală : GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA Localitate: RM. VALCEA Prezentare generală a unităţii de învăţare Titlul planului unităţii de învăţare GAZUL IDEAL Rezumatul unităţii de învăţare Scopul acestei unitati este de a defini modelul gazului ideal, de a stabili legile ce caracterizeaza comportarea acestuia , de a intelege in ce masura se poate studia comportarea gazelor reale cu ajutorul acestui model si de a aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme ce descriu situatii concrete. Temele incluse in unitatea de invatare sunt: 1. Modelul gazului ideal 2. Legea Boyle Mariotte 3. Legea Gay-Lussac 4. Legea lui Charles 5. Legea transformarii generale 6. Ecuatia termica de stare 7. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal Elevii vor fi îndrumaţi să descopere conceptele fundamentale referitoare la gazul ideal, la transformarile simple ale acestuia. Pornind de la notiunile studiate elevii vor experimenta pentru a verifica legile ce descriu comportarea gazului ideal si vor aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme specifice.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Page

1 of 9

A CELORLALŢI ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Obiective de referinţă/ competenţe specifice • • • • DEFINIREA MODELULUI GAZULUI IDEAL SI PRECIZAREA CARACTERISTICILOR ACESTUIA COMPARAREA CARACTERISTICILOR GAZULUI REAL CU CELE ALE MODELULUI TEORETIC DEFINIREA TRANSFORMARILOR DE STARE PE CARE LE POATE SUFERI GAZUL IDEAL DESCRIEREA DISPOZITIVELOR EXPERIMENTALE CU AJUTORUL CARORA SE DEDUC LEGILE GAZULUI IDEAL • VERIFICAREA EXPERIMENTALA A LEGILOR GAZULUI IDEAL • DEDUCEREA SI FORMULAREA LEGILOR GAZULUI IDEAL • IDENTIFICAREA MĂRIMILOR FIZICE CARE DECURG DIN PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII • EXPLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII CA LEGE DE CONSERVARE • REZOLVAREA DE PROBLEME PE BAZA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ŞI / SAU A UNOR RELAŢII DERIVATE • COMPARAREA INFORMAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A REZULTATELOR EXPERIMENTALE PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL • APLICAREA ŞI INTERPRETAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN TOATE TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL © 2000-2007 Intel Corporation.Intel® Teach Program Essentials Course Aria tematică FIZICA – Elemente de termodinamica Clasa CLASA A X-A Timp aproximativ necesar 9 LECTII A CATE 50 MNUTE / 6 ORE DE STUDIU INDIVIDUAL Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă si de conţinut • ÎNŢELEGEREA ŞI EXPLICAREA UNOR FENOMENE FIZICE. All Rights Reserved. Page 2 of 9 . A FUNCŢIONĂRII ŞI UTILIZĂRII UNOR PRODUSE ALE TEHNICII ÎNTÂLNITE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI • INVESTIGAŢIA ŞTIINŢIFICĂ EXPERIMENTALĂ ŞI TEORETICĂ APLICATĂ ÎN FIZICĂ • COMUNICAREA • UTILIZARE IT PENTRU CUNOAŞTERE ŞI REZOLVARE DE PROBLEME • PROTECŢIA PROPRIEI PERSOANE. A UNOR PROCESE TEHNOLOGICE.

ADIABATICĂ) SA APLICE CUNOSTINTELE DOBANDITE IN REZOLVAREA UNOR PROBLEME Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebarea esenţială Întrebările unitatăţii de învăţare Întrebări de conţinut • AVEM NEVOIE DE MODELE PENTRU A EXPLORA UNIVERSUL ? • POATE UN MODEL TEORETIC SA DESCRIE COMPORTAREA UNUI SISTEM REAL? • DE CE ESTE NECESAR SA CUNOASTEM LEGILE SISTEMELOR IDEALE? • CARE SUNT CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL ? • IN CE CONDITII MODELUL TEORETIC POATE APROXIMA COMPORTAREA GAZELOR REALE? • CE SE INTELEGE PRIN TRANSFORMARE DE STARE SI CE SE INTAMPLA IN CURSUL UNEI TRANSFORMARI? • PRIN CE SE CARACTERIZEAZA TRANSFORMAREA IZOTERMA? • CE PARAMTERI DE STARE SE MODIFICA IN CURSUL TRANSFORMARII IZOTERME? • CE DISPOZITIV EXERIMENTAL POATE FI UTILIZAT IN STUDIUL TRANSFORMARII IZOTERME A GAZULUI IDEAL? • CUM SE ENUNTA LEGEA BOYLE MARIOTTE ? • CE PARAMETRU DE STARE SE MENTINE CONSTANT IN TRANSFORMAREA IZOBARA . (P-T). IZOBARA. IZOCORA SA DETERMINE LEGILE TRANSFORMARILOR SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL SA REPREZINTE GRAFIC TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL IN SITEMELE DE COORDONATE (P-V). (V-T) SA CALCULEZĂ LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ SI SĂ INTERPRETEZE GRAFIC LUCRUL MECANIC SA DEFINEASCA UN PROCES ADIABATIC SA DETERMINE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL SĂ DEDUCA RELAŢIA ROBERT-MAYER SĂ CALCULEZE ENERGIA INTERNĂ A UNUI GAZ IDEAL SĂ ANALIZEZE ŞI SA CALCULEZE VARIAŢIA ENERGIEI INTERNE. All Rights Reserved.Intel® Teach Program Essentials Course Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate La sfarsitul acestei unitati elevii trebuie sa stie: • • • • • • • • • • • • • SA PREZINTE CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL SA CUNOASCA LIMITELE DE APLICABILITATE ALE ACESTUI MODEL TEORETIC SA APLICE MODELUL GAZULUI IDEAL IN STUDIUL COMPORTARII GAZELOR REALE SA DEFINEASCA SI SA PREZINTE CARACTERISTICILE TRANSFORMARILOR: IZOTERMA. IZOCORĂ. IZOBARĂ. RESPECTIV IZOCORA SI CE PARAMERII ISI MODIFICA VALORILE IN CURSUL ACESTOR TRANSFORMARI ? • DIN CE ESTE ALCATUIT DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL CE PERMITE PUNEREA IN Page © 2000-2007 Intel Corporation. 3 of 9 . LUCRUL MECANIC ŞI CANTITATEA DE CĂLDURĂ PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL (IZOTERMĂ.

Jurnalul de reflectii .Diagrama KWL Sumar . diagrama KWL. fise de activitate experimentala.Test de evaluare initiala . 4 of 9 © 2000-2007 Intel Corporation. pentru a obtine feed-back se utilizează o întreagă gama de instrumente: prezentări. All Rights Reserved. publicatii. LUCRUL MECANIC SI VARIATIA ENERGIEI INTERNE IN PROCESELE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL? Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniţială • Dialogul • Chestio narea . chestionare de autoevaluare.Lista de verificare abilitati de utilizare a calculatorui .Prezentare PPT pentru intampinarea nevoilor elevilor .evaluare Pentru a identifica nevoile elevilor in vederea stabilirii obiectivelor operationale.Diagrama KWL Evaluare formativă • Dialogul • Observare curentă a activitatii elevilor • Rezolvarea de probleme • Probe de autoevaluare .Fise de lucru .Intel® Teach Program Essentials Course • • • • • EVIDENTA A TRANSFORMARII IZOCORE ? DAR CEL PENTRU STUDIUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE DEPENDENTA EXISTA INTRE PRESIUNEA GAZULUI SI TEMPERATURA ACESTUIA IN TRANSFORMAREA IZOCORA A GAZULUI IDEAL ? DAR INTRE VOLUMUL OCUPAT DE GAZ SI TEMPERATURA ACESTUIA IN CAZUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE RELATII MATEMATICE DESCRIU ACESTE DEPENDENTE ? CE INTELEGETI PRIN TRANSFORMARE ADIABATICA SI CARE ESTE ECUATIA ACESTEIA ? CE ESTE SI CUM SE DEDUCE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL? CUM SE EXPRIMA CALDURA. teste.Test de evaluare finala . wiki Evaluare finală • Chestionarea • Prezentarea portofoliilor si a proiectelor . liste de verificare. pentru monitorizarea progresului elevilor. Page .Liste de verificare prezentari. chestionare.Chestionar de autoevaluare .Fişe de activitate experimentala .

prin care sunt reactualizate principalele notiuni necesare parcurgerii unitatii de invatare si prin aplicarea unui test iniţial. prin aplicarea unui test final si prin prezentarea proiectelor si a portofoliilor create de elevi. Excel. instrumente utilizate sunt: fisele de prezentare a rezultatelor activitatilor experimentale. © 2000-2007 Intel Corporation. Evaluarea formativa se desfasoara continuu pe baza observării permanente si a dialogului purtat oră de oră. se vor stabili responsabilitatile fiecaruia in cadrul grupei. In evaluarea produselor activitatii desfasurate de elevi se utilizează metode specifice – observarea şi monitorizarea modului de lucru şi a activităţii efective a grupelor de elevi pe parcursul elaborării proiectelor. Resurse. de folosire a aplicaţiilor Word. In cadrul acestui director se vor crea dosarele Evaluari. în care va lucra pe parcursul întregului proiect. lucrul mecanic. Publicatii. Pentru monitorizarea progresului şi pentru obtinerea feed-back-ului. vor fi create conturi de acces pe site-ul wiki si vor fi instruiti in vederea utilizarii acestuia. Elevii vor folosi listele de verificare pentru o prezentare/ publicaţie/ site wiki şi grila de scorare în scopul autoevaluării. fisele de lucru realizate de elevi. caldura si energia interna a gazului in termodinamica. Fiecare grupa îşi va crea un dosar intitulat Grupa<numar grupa>_Gazul_ideal. All Rights Reserved. parametrii de stare. transformare de stare. Page 5 of 9 . aprecierea muncii în echipă.Intel® Teach Program Essentials Course Evaluarea iniţială se realizeaza prin conversatia ce se desfasoara in timpul derularii unei prezentari pentru intampinarea nevoilor elevilor. jurnalul de reflecţie. coeficienti calorici • Reprezentarea grafica a functiilor • • Abilităţi de lucru experimental in laboratorul de fizica Abilitati de utilizare a calculatorului. Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii Cunoştinţe necesare pentru ca elevul sa poată începe studiul unităţii de învăţare: • Notiuni termodimanice de baza: sistem termodinamic. Evaluarea sumativa se realizeaza prin chestionare.a. PowerPoint şi de navigare pe Internet Strategii de instruire Inainte de a incepe unitatea de invatare elevii vor fi impartiti in grupe eterogene de cate 4 membri. asumarea responsabilităţilor individuale şi colaborarea în cadrul echipei şi cu alte echipe ş.

se initiaza elevii in activitati specifice invatarii prin proiecte. • • • prezentarea modului de lucru si a sarcinilor ce trebuie rezolvate de grupele de elevi.se aplica un test de evaluare initiala . se formuleaza intrebarea esentiala. se anunta obiectivele de referinta si cerintele prin prezentarea planului unitatii de invatare . stabilite anterior in mediul virtual. intr-un mediu real. le va prelucra.php/base/materiale/ . printr-o prezentarea de intampinare a nevoilor elevilor . respectiv transformarea izoterma. All Rights Reserved. solicitandu-le sa realizeze o publicatie / prezentare avand tema : ”Modele teoretice – gazul ideal”.se utilizeaza brosura publicatie „De ce invatarea prin proiecte ?” . a intrebarilor de unitate • prezentarea obiectivelor de referinta si operationale pentru intreaga unitate de invatare. realizarea unei evaluari initiale. fiind directionati in acest sens prin intermediul unei fise de lucru Activitatea 2 ( 1 ora) presupune: . In Activitatea 3 ( 2 ore) elevii vor verifica experimental. Dupa parcurgerea momentelor lectiei elevii vor sintetiza intr-o prezentare sau publicatie legile transformarilor simple ale gazului ideal.com in directorul Resurse / Fise de activitate. Page 6 of 9 . postate pe site-ul wiki http://fizica. Realizarea experimentelor propriu-zise va fi ghidata prin fise de activitate experimentala. Fiecare grupa va crea un fisier Excel.se dialogheaza cu elevii pentru a clarifica asteptarile si temerile lor legate de proiect . aflat pe site-ul Ministerului Educatiei. va organiza datele. formularea intrebarii esentiale. la adresa http://portal.trasarea si interpretarea unor grafice de interes fizic. pe seama rezultatelor experimentale.se reactualizeaza principalele notiuni ce trebuie cunoscute de elevi.se comunica tema proiectului. izocora si le va interpreta. simularea de catre elevi a unor experimente propriu-zise . pentru a face posibila desfasurarea cu succes a unitatii de invatare.modelarea unor fenomene termice. obtinute pe seama datelor din experimentele virtuale. In acest sens : . Cercetarii si Tineretului . © 2000-2007 Intel Corporation.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 1 ( 2 ore) prespune: • familiarizarea elevilor cu notiunea de „invatare prin proiecte”.explorarea elementelor de termodinamica si fizica moleculara intr-un mediu virtual .edu. izocora si izobara . pornind de la cerintele din fisa de lucru pentru aceasta activitate. va trasa graficele corespunzatoare transformarilor izoterma.generalizarea si formularea unor concluzii privind transformarile simple ale gazului ideal Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Elemente _ termodinamica _ fizica_moleculara inclus in pachetul de lectii AEL. izobara. legile gazului ideal.wikidot.ro/index. in care.

edu. Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Aplicatii ale principiul I al termodinamicii.deduce expresiile pentru caldura. inclus in pachetul de lectii AEL.rezolvarea unor probleme in care sa se aplice notiunile si cunostintele dobandite de elevi. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei.wikidot. © 2000-2007 Intel Corporation.analiza rezultatelor obtinute . Fiecare elev al clasei va analiza portofoliile tuturor grupelor şi le va evalua.rezolva unele probleme in care sa se aplice cunostintele dobandite.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 4 ( 1 ora) presupune: . Fiecare elev va avea responsabilitatea realizării a 1 sau 2 aplicaţii în cadrul grupei.exprimarea densitatii unui gaz in functie de densitatea gazului in conditii normale de temperatura si presiune .walter-fendt. elevii vor completa cu noile cunostinte prezentarea / publicatia de sinteza referitoare la transformarile simple ale gazului ideal si vor rezolva problemele cu grad mediu de dificultate incluse in fisa de lucru pentru aceasta activitate.aplica principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal . Page 7 of 9 . la adresa http://portal.de/ph14ro/index.ro/index.com. Cercetarii si Tineretului . Fiecare grupă va prezenta o aplicaţie din portofoliu. Dupa parcurgerea materialelor amintite. lucru mecanic si variatia energiei interne in fiecare transformare . în colaborare cu ceilalţi elevi din echipă. in paginile alocate fiecarei grupe . In Activitatea 5 ( 1 ora) elevii vor : .php/base/materiale/ . Activitatea 6 ( 2 ore) este destinata prezentarii şi evaluarii proiectelor si portofoliilor realizate de elevi. precum si informatii din alte site-uri web. cum ar fi: http://www.html . All Rights Reserved. Aplicaţiile create vor fi postate pe site-ul wiki http://fizica.deducerea ecuatiei termice de stare a gazului ideal .

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare Tehnologie—Hardware (indicaţi. Elevii vor primi asistenţă la orele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării pentru asi crea propriul wiki. toate echipamentele necesare)  Bază de date/Calcul tabelar  Tehnoredactare  Software de e-mail  Enciclopedie pe CD-ROM  Procesare imagine  Creare pagină web  Browser de Internet  Procesare documente  Multimedia  Altele © 2000-2007 Intel Corporation. erori de măsurare. prin marcare.Intel® Teach Program Essentials Course Adaptare pentru diferenţierea instruirii Elevul cu dificultăţi de învăţare Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină Elevul supradotat Rezolvă probleme cu grad ridicat de dificultate Realizează investigaţii referitoare la instrumente de măsură. Page 8 of 9 . metode de diminuarea a erorilor. All Rights Reserved.pentru lucrul cu formule şi realizarea graficelor în Excel. Video  Altele Tehnologie— Software (indicaţi. . toate echipamentele necesare)       Aparat foto Computer(e) Aparat foto digital Conferinţă DVD Player Conexiune Internet  Disc laser  Imprimantă  Sistem de proiecţie  Scanner  Televizor  Video  Video Camera  Echipament pt. pentru realizarea prezentarilor electronice. prin marcare.

Cristina Onea. Compendiu de fizică. Page 9 of 9 . FIZICA – Manual pentru clasa a X-a. Ciobotaru.ro/index. FIZICA pentru examenul de bacalaureat . Art Grup Editorial.de/ph14ro/index. 2005 Bunget. BIC ALL. All Rights Reserved. Mihaela Garabet. Bucuresti. 2005 Rodica Ionescu Andrei.html http://www. Ion Toma. 1988 Constantin Corega.. Plus.ro/referate/Gazul_ideal2007-03-02. Bucureşti. Teste de fizica – termodinamica si electricitate. I. Ed. D.didactic.e-referate.org/wiki/Transformare_termodinamica http://www. 1999 Gabriela Cone. 2004 Fise de activitate experimentala Fise de lucru Dispozitive experimentale din trusa de fizica pentru studiul legilor gazului ideal Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare. Burlacu.php/base/materiale/ http://www. http://www. Ed.html Softuri educationale AEL Resurse Internet Alte resurse © 2000-2007 Intel Corporation. Teste grila.html http://ro.edu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.ro/materia-fizica-4 http://portal. L. Ed.. Seryl Talpalaru.fizica. Polirom.Intel® Teach Program Essentials Course • • • Materiale tipărite • • • • Resurse suplimentare Constantin Mantea.wikipedia.walter-fendt.ro/textbooks/fizica10/fizica10. Iasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->