Intel® Teach Program Essentials Course

PLANUL UNITATII DE INVATARE Autorul unităţii de învăţare Prenume şi nume: CIOBANU ANDA Judet : VALCEA Denumire şcoală : GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA Localitate: RM. VALCEA Prezentare generală a unităţii de învăţare Titlul planului unităţii de învăţare GAZUL IDEAL Rezumatul unităţii de învăţare Scopul acestei unitati este de a defini modelul gazului ideal, de a stabili legile ce caracterizeaza comportarea acestuia , de a intelege in ce masura se poate studia comportarea gazelor reale cu ajutorul acestui model si de a aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme ce descriu situatii concrete. Temele incluse in unitatea de invatare sunt: 1. Modelul gazului ideal 2. Legea Boyle Mariotte 3. Legea Gay-Lussac 4. Legea lui Charles 5. Legea transformarii generale 6. Ecuatia termica de stare 7. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal Elevii vor fi îndrumaţi să descopere conceptele fundamentale referitoare la gazul ideal, la transformarile simple ale acestuia. Pornind de la notiunile studiate elevii vor experimenta pentru a verifica legile ce descriu comportarea gazului ideal si vor aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme specifice.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Page

1 of 9

A FUNCŢIONĂRII ŞI UTILIZĂRII UNOR PRODUSE ALE TEHNICII ÎNTÂLNITE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI • INVESTIGAŢIA ŞTIINŢIFICĂ EXPERIMENTALĂ ŞI TEORETICĂ APLICATĂ ÎN FIZICĂ • COMUNICAREA • UTILIZARE IT PENTRU CUNOAŞTERE ŞI REZOLVARE DE PROBLEME • PROTECŢIA PROPRIEI PERSOANE.Intel® Teach Program Essentials Course Aria tematică FIZICA – Elemente de termodinamica Clasa CLASA A X-A Timp aproximativ necesar 9 LECTII A CATE 50 MNUTE / 6 ORE DE STUDIU INDIVIDUAL Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă si de conţinut • ÎNŢELEGEREA ŞI EXPLICAREA UNOR FENOMENE FIZICE. A CELORLALŢI ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Obiective de referinţă/ competenţe specifice • • • • DEFINIREA MODELULUI GAZULUI IDEAL SI PRECIZAREA CARACTERISTICILOR ACESTUIA COMPARAREA CARACTERISTICILOR GAZULUI REAL CU CELE ALE MODELULUI TEORETIC DEFINIREA TRANSFORMARILOR DE STARE PE CARE LE POATE SUFERI GAZUL IDEAL DESCRIEREA DISPOZITIVELOR EXPERIMENTALE CU AJUTORUL CARORA SE DEDUC LEGILE GAZULUI IDEAL • VERIFICAREA EXPERIMENTALA A LEGILOR GAZULUI IDEAL • DEDUCEREA SI FORMULAREA LEGILOR GAZULUI IDEAL • IDENTIFICAREA MĂRIMILOR FIZICE CARE DECURG DIN PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII • EXPLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII CA LEGE DE CONSERVARE • REZOLVAREA DE PROBLEME PE BAZA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ŞI / SAU A UNOR RELAŢII DERIVATE • COMPARAREA INFORMAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A REZULTATELOR EXPERIMENTALE PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL • APLICAREA ŞI INTERPRETAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN TOATE TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL © 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 9 . A UNOR PROCESE TEHNOLOGICE.

IZOCORĂ. RESPECTIV IZOCORA SI CE PARAMERII ISI MODIFICA VALORILE IN CURSUL ACESTOR TRANSFORMARI ? • DIN CE ESTE ALCATUIT DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL CE PERMITE PUNEREA IN Page © 2000-2007 Intel Corporation. IZOCORA SA DETERMINE LEGILE TRANSFORMARILOR SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL SA REPREZINTE GRAFIC TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL IN SITEMELE DE COORDONATE (P-V).Intel® Teach Program Essentials Course Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate La sfarsitul acestei unitati elevii trebuie sa stie: • • • • • • • • • • • • • SA PREZINTE CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL SA CUNOASCA LIMITELE DE APLICABILITATE ALE ACESTUI MODEL TEORETIC SA APLICE MODELUL GAZULUI IDEAL IN STUDIUL COMPORTARII GAZELOR REALE SA DEFINEASCA SI SA PREZINTE CARACTERISTICILE TRANSFORMARILOR: IZOTERMA. IZOBARĂ. 3 of 9 . IZOBARA. (V-T) SA CALCULEZĂ LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ SI SĂ INTERPRETEZE GRAFIC LUCRUL MECANIC SA DEFINEASCA UN PROCES ADIABATIC SA DETERMINE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL SĂ DEDUCA RELAŢIA ROBERT-MAYER SĂ CALCULEZE ENERGIA INTERNĂ A UNUI GAZ IDEAL SĂ ANALIZEZE ŞI SA CALCULEZE VARIAŢIA ENERGIEI INTERNE. (P-T). ADIABATICĂ) SA APLICE CUNOSTINTELE DOBANDITE IN REZOLVAREA UNOR PROBLEME Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebarea esenţială Întrebările unitatăţii de învăţare Întrebări de conţinut • AVEM NEVOIE DE MODELE PENTRU A EXPLORA UNIVERSUL ? • POATE UN MODEL TEORETIC SA DESCRIE COMPORTAREA UNUI SISTEM REAL? • DE CE ESTE NECESAR SA CUNOASTEM LEGILE SISTEMELOR IDEALE? • CARE SUNT CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL ? • IN CE CONDITII MODELUL TEORETIC POATE APROXIMA COMPORTAREA GAZELOR REALE? • CE SE INTELEGE PRIN TRANSFORMARE DE STARE SI CE SE INTAMPLA IN CURSUL UNEI TRANSFORMARI? • PRIN CE SE CARACTERIZEAZA TRANSFORMAREA IZOTERMA? • CE PARAMTERI DE STARE SE MODIFICA IN CURSUL TRANSFORMARII IZOTERME? • CE DISPOZITIV EXERIMENTAL POATE FI UTILIZAT IN STUDIUL TRANSFORMARII IZOTERME A GAZULUI IDEAL? • CUM SE ENUNTA LEGEA BOYLE MARIOTTE ? • CE PARAMETRU DE STARE SE MENTINE CONSTANT IN TRANSFORMAREA IZOBARA . All Rights Reserved. LUCRUL MECANIC ŞI CANTITATEA DE CĂLDURĂ PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL (IZOTERMĂ.

LUCRUL MECANIC SI VARIATIA ENERGIEI INTERNE IN PROCESELE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL? Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniţială • Dialogul • Chestio narea . All Rights Reserved.Fise de lucru .Diagrama KWL Evaluare formativă • Dialogul • Observare curentă a activitatii elevilor • Rezolvarea de probleme • Probe de autoevaluare . 4 of 9 © 2000-2007 Intel Corporation.Jurnalul de reflectii .Liste de verificare prezentari. publicatii.Prezentare PPT pentru intampinarea nevoilor elevilor .evaluare Pentru a identifica nevoile elevilor in vederea stabilirii obiectivelor operationale.Fişe de activitate experimentala . pentru a obtine feed-back se utilizează o întreagă gama de instrumente: prezentări.Test de evaluare finala . wiki Evaluare finală • Chestionarea • Prezentarea portofoliilor si a proiectelor . liste de verificare. teste.Lista de verificare abilitati de utilizare a calculatorui . pentru monitorizarea progresului elevilor. chestionare. diagrama KWL. chestionare de autoevaluare.Test de evaluare initiala .Intel® Teach Program Essentials Course • • • • • EVIDENTA A TRANSFORMARII IZOCORE ? DAR CEL PENTRU STUDIUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE DEPENDENTA EXISTA INTRE PRESIUNEA GAZULUI SI TEMPERATURA ACESTUIA IN TRANSFORMAREA IZOCORA A GAZULUI IDEAL ? DAR INTRE VOLUMUL OCUPAT DE GAZ SI TEMPERATURA ACESTUIA IN CAZUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE RELATII MATEMATICE DESCRIU ACESTE DEPENDENTE ? CE INTELEGETI PRIN TRANSFORMARE ADIABATICA SI CARE ESTE ECUATIA ACESTEIA ? CE ESTE SI CUM SE DEDUCE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL? CUM SE EXPRIMA CALDURA. fise de activitate experimentala. Page .Chestionar de autoevaluare .Diagrama KWL Sumar .

lucrul mecanic.a. se vor stabili responsabilitatile fiecaruia in cadrul grupei. Evaluarea sumativa se realizeaza prin chestionare. In evaluarea produselor activitatii desfasurate de elevi se utilizează metode specifice – observarea şi monitorizarea modului de lucru şi a activităţii efective a grupelor de elevi pe parcursul elaborării proiectelor. In cadrul acestui director se vor crea dosarele Evaluari. Excel. aprecierea muncii în echipă. asumarea responsabilităţilor individuale şi colaborarea în cadrul echipei şi cu alte echipe ş. fisele de lucru realizate de elevi. Publicatii. Pentru monitorizarea progresului şi pentru obtinerea feed-back-ului. Page 5 of 9 . coeficienti calorici • Reprezentarea grafica a functiilor • • Abilităţi de lucru experimental in laboratorul de fizica Abilitati de utilizare a calculatorului. jurnalul de reflecţie. caldura si energia interna a gazului in termodinamica. transformare de stare. Evaluarea formativa se desfasoara continuu pe baza observării permanente si a dialogului purtat oră de oră. în care va lucra pe parcursul întregului proiect. vor fi create conturi de acces pe site-ul wiki si vor fi instruiti in vederea utilizarii acestuia. prin aplicarea unui test final si prin prezentarea proiectelor si a portofoliilor create de elevi. parametrii de stare. All Rights Reserved. de folosire a aplicaţiilor Word. instrumente utilizate sunt: fisele de prezentare a rezultatelor activitatilor experimentale. PowerPoint şi de navigare pe Internet Strategii de instruire Inainte de a incepe unitatea de invatare elevii vor fi impartiti in grupe eterogene de cate 4 membri. © 2000-2007 Intel Corporation. Resurse.Intel® Teach Program Essentials Course Evaluarea iniţială se realizeaza prin conversatia ce se desfasoara in timpul derularii unei prezentari pentru intampinarea nevoilor elevilor. Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii Cunoştinţe necesare pentru ca elevul sa poată începe studiul unităţii de învăţare: • Notiuni termodimanice de baza: sistem termodinamic. Fiecare grupa îşi va crea un dosar intitulat Grupa<numar grupa>_Gazul_ideal. Elevii vor folosi listele de verificare pentru o prezentare/ publicaţie/ site wiki şi grila de scorare în scopul autoevaluării. prin care sunt reactualizate principalele notiuni necesare parcurgerii unitatii de invatare si prin aplicarea unui test iniţial.

Dupa parcurgerea momentelor lectiei elevii vor sintetiza intr-o prezentare sau publicatie legile transformarilor simple ale gazului ideal. In Activitatea 3 ( 2 ore) elevii vor verifica experimental. in care.se aplica un test de evaluare initiala .se dialogheaza cu elevii pentru a clarifica asteptarile si temerile lor legate de proiect . pornind de la cerintele din fisa de lucru pentru aceasta activitate. postate pe site-ul wiki http://fizica.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 1 ( 2 ore) prespune: • familiarizarea elevilor cu notiunea de „invatare prin proiecte”. va organiza datele.modelarea unor fenomene termice. All Rights Reserved.trasarea si interpretarea unor grafice de interes fizic.se utilizeaza brosura publicatie „De ce invatarea prin proiecte ?” . le va prelucra. izocora si le va interpreta. pe seama rezultatelor experimentale.se reactualizeaza principalele notiuni ce trebuie cunoscute de elevi. formularea intrebarii esentiale. • • • prezentarea modului de lucru si a sarcinilor ce trebuie rezolvate de grupele de elevi. izocora si izobara .php/base/materiale/ . In acest sens : .se comunica tema proiectului. solicitandu-le sa realizeze o publicatie / prezentare avand tema : ”Modele teoretice – gazul ideal”. stabilite anterior in mediul virtual. se anunta obiectivele de referinta si cerintele prin prezentarea planului unitatii de invatare .se initiaza elevii in activitati specifice invatarii prin proiecte. obtinute pe seama datelor din experimentele virtuale.com in directorul Resurse / Fise de activitate. la adresa http://portal. legile gazului ideal. © 2000-2007 Intel Corporation. Realizarea experimentelor propriu-zise va fi ghidata prin fise de activitate experimentala. pentru a face posibila desfasurarea cu succes a unitatii de invatare.explorarea elementelor de termodinamica si fizica moleculara intr-un mediu virtual . se formuleaza intrebarea esentiala. intr-un mediu real. Cercetarii si Tineretului . Page 6 of 9 . realizarea unei evaluari initiale. simularea de catre elevi a unor experimente propriu-zise . respectiv transformarea izoterma.wikidot. Fiecare grupa va crea un fisier Excel. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei. printr-o prezentarea de intampinare a nevoilor elevilor . a intrebarilor de unitate • prezentarea obiectivelor de referinta si operationale pentru intreaga unitate de invatare. izobara. fiind directionati in acest sens prin intermediul unei fise de lucru Activitatea 2 ( 1 ora) presupune: .edu.generalizarea si formularea unor concluzii privind transformarile simple ale gazului ideal Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Elemente _ termodinamica _ fizica_moleculara inclus in pachetul de lectii AEL. va trasa graficele corespunzatoare transformarilor izoterma.ro/index.

elevii vor completa cu noile cunostinte prezentarea / publicatia de sinteza referitoare la transformarile simple ale gazului ideal si vor rezolva problemele cu grad mediu de dificultate incluse in fisa de lucru pentru aceasta activitate. Fiecare elev va avea responsabilitatea realizării a 1 sau 2 aplicaţii în cadrul grupei.de/ph14ro/index.analiza rezultatelor obtinute . Fiecare elev al clasei va analiza portofoliile tuturor grupelor şi le va evalua. Dupa parcurgerea materialelor amintite.html . inclus in pachetul de lectii AEL.ro/index. precum si informatii din alte site-uri web.aplica principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal . în colaborare cu ceilalţi elevi din echipă. in paginile alocate fiecarei grupe .deducerea ecuatiei termice de stare a gazului ideal . aflat pe site-ul Ministerului Educatiei. Fiecare grupă va prezenta o aplicaţie din portofoliu. Aplicaţiile create vor fi postate pe site-ul wiki http://fizica. All Rights Reserved.rezolva unele probleme in care sa se aplice cunostintele dobandite.wikidot. lucru mecanic si variatia energiei interne in fiecare transformare .php/base/materiale/ .rezolvarea unor probleme in care sa se aplice notiunile si cunostintele dobandite de elevi. Cercetarii si Tineretului . Activitatea 6 ( 2 ore) este destinata prezentarii şi evaluarii proiectelor si portofoliilor realizate de elevi. Page 7 of 9 .Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 4 ( 1 ora) presupune: .com. cum ar fi: http://www.walter-fendt. © 2000-2007 Intel Corporation.exprimarea densitatii unui gaz in functie de densitatea gazului in conditii normale de temperatura si presiune . In Activitatea 5 ( 1 ora) elevii vor : . la adresa http://portal. Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Aplicatii ale principiul I al termodinamicii.edu.deduce expresiile pentru caldura.

Elevii vor primi asistenţă la orele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării pentru asi crea propriul wiki.pentru lucrul cu formule şi realizarea graficelor în Excel. pentru realizarea prezentarilor electronice. Video  Altele Tehnologie— Software (indicaţi. prin marcare. toate echipamentele necesare)  Bază de date/Calcul tabelar  Tehnoredactare  Software de e-mail  Enciclopedie pe CD-ROM  Procesare imagine  Creare pagină web  Browser de Internet  Procesare documente  Multimedia  Altele © 2000-2007 Intel Corporation. Page 8 of 9 .Intel® Teach Program Essentials Course Adaptare pentru diferenţierea instruirii Elevul cu dificultăţi de învăţare Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină Elevul supradotat Rezolvă probleme cu grad ridicat de dificultate Realizează investigaţii referitoare la instrumente de măsură. . All Rights Reserved. Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare Tehnologie—Hardware (indicaţi. prin marcare. metode de diminuarea a erorilor. erori de măsurare. toate echipamentele necesare)       Aparat foto Computer(e) Aparat foto digital Conferinţă DVD Player Conexiune Internet  Disc laser  Imprimantă  Sistem de proiecţie  Scanner  Televizor  Video  Video Camera  Echipament pt.

Ciobotaru. 2005 Rodica Ionescu Andrei. Page 9 of 9 . L. All Rights Reserved. Ed. Teste de fizica – termodinamica si electricitate.fizica. http://www. D. 1988 Constantin Corega. Burlacu.html http://www. Bucuresti.wikipedia. Seryl Talpalaru..ro/textbooks/fizica10/fizica10.html Softuri educationale AEL Resurse Internet Alte resurse © 2000-2007 Intel Corporation.. Ed. Plus. Teste grila.walter-fendt. Art Grup Editorial. Iasi.html http://ro. FIZICA – Manual pentru clasa a X-a. I.ro/referate/Gazul_ideal2007-03-02.edu. Compendiu de fizică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mihaela Garabet.e-referate.php/base/materiale/ http://www. Ed. Bucureşti. BIC ALL. Polirom.ro/materia-fizica-4 http://portal.de/ph14ro/index.Intel® Teach Program Essentials Course • • • Materiale tipărite • • • • Resurse suplimentare Constantin Mantea. FIZICA pentru examenul de bacalaureat . Cristina Onea. Ion Toma. 2005 Bunget. 1999 Gabriela Cone.ro/index.org/wiki/Transformare_termodinamica http://www.didactic. 2004 Fise de activitate experimentala Fise de lucru Dispozitive experimentale din trusa de fizica pentru studiul legilor gazului ideal Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare.