Intel® Teach Program Essentials Course

PLANUL UNITATII DE INVATARE Autorul unităţii de învăţare Prenume şi nume: CIOBANU ANDA Judet : VALCEA Denumire şcoală : GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA Localitate: RM. VALCEA Prezentare generală a unităţii de învăţare Titlul planului unităţii de învăţare GAZUL IDEAL Rezumatul unităţii de învăţare Scopul acestei unitati este de a defini modelul gazului ideal, de a stabili legile ce caracterizeaza comportarea acestuia , de a intelege in ce masura se poate studia comportarea gazelor reale cu ajutorul acestui model si de a aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme ce descriu situatii concrete. Temele incluse in unitatea de invatare sunt: 1. Modelul gazului ideal 2. Legea Boyle Mariotte 3. Legea Gay-Lussac 4. Legea lui Charles 5. Legea transformarii generale 6. Ecuatia termica de stare 7. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal Elevii vor fi îndrumaţi să descopere conceptele fundamentale referitoare la gazul ideal, la transformarile simple ale acestuia. Pornind de la notiunile studiate elevii vor experimenta pentru a verifica legile ce descriu comportarea gazului ideal si vor aplica notiunile invatate in rezolvarea unor probleme specifice.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.

Page

1 of 9

Page 2 of 9 .Intel® Teach Program Essentials Course Aria tematică FIZICA – Elemente de termodinamica Clasa CLASA A X-A Timp aproximativ necesar 9 LECTII A CATE 50 MNUTE / 6 ORE DE STUDIU INDIVIDUAL Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă si de conţinut • ÎNŢELEGEREA ŞI EXPLICAREA UNOR FENOMENE FIZICE. A CELORLALŢI ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Obiective de referinţă/ competenţe specifice • • • • DEFINIREA MODELULUI GAZULUI IDEAL SI PRECIZAREA CARACTERISTICILOR ACESTUIA COMPARAREA CARACTERISTICILOR GAZULUI REAL CU CELE ALE MODELULUI TEORETIC DEFINIREA TRANSFORMARILOR DE STARE PE CARE LE POATE SUFERI GAZUL IDEAL DESCRIEREA DISPOZITIVELOR EXPERIMENTALE CU AJUTORUL CARORA SE DEDUC LEGILE GAZULUI IDEAL • VERIFICAREA EXPERIMENTALA A LEGILOR GAZULUI IDEAL • DEDUCEREA SI FORMULAREA LEGILOR GAZULUI IDEAL • IDENTIFICAREA MĂRIMILOR FIZICE CARE DECURG DIN PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII • EXPLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII CA LEGE DE CONSERVARE • REZOLVAREA DE PROBLEME PE BAZA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ŞI / SAU A UNOR RELAŢII DERIVATE • COMPARAREA INFORMAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A REZULTATELOR EXPERIMENTALE PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL • APLICAREA ŞI INTERPRETAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN TOATE TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL © 2000-2007 Intel Corporation. A FUNCŢIONĂRII ŞI UTILIZĂRII UNOR PRODUSE ALE TEHNICII ÎNTÂLNITE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI • INVESTIGAŢIA ŞTIINŢIFICĂ EXPERIMENTALĂ ŞI TEORETICĂ APLICATĂ ÎN FIZICĂ • COMUNICAREA • UTILIZARE IT PENTRU CUNOAŞTERE ŞI REZOLVARE DE PROBLEME • PROTECŢIA PROPRIEI PERSOANE. A UNOR PROCESE TEHNOLOGICE. All Rights Reserved.

LUCRUL MECANIC ŞI CANTITATEA DE CĂLDURĂ PENTRU TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL (IZOTERMĂ.Intel® Teach Program Essentials Course Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate La sfarsitul acestei unitati elevii trebuie sa stie: • • • • • • • • • • • • • SA PREZINTE CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL SA CUNOASCA LIMITELE DE APLICABILITATE ALE ACESTUI MODEL TEORETIC SA APLICE MODELUL GAZULUI IDEAL IN STUDIUL COMPORTARII GAZELOR REALE SA DEFINEASCA SI SA PREZINTE CARACTERISTICILE TRANSFORMARILOR: IZOTERMA. IZOBARĂ. IZOCORA SA DETERMINE LEGILE TRANSFORMARILOR SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL SA REPREZINTE GRAFIC TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL IN SITEMELE DE COORDONATE (P-V). (P-T). ADIABATICĂ) SA APLICE CUNOSTINTELE DOBANDITE IN REZOLVAREA UNOR PROBLEME Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebarea esenţială Întrebările unitatăţii de învăţare Întrebări de conţinut • AVEM NEVOIE DE MODELE PENTRU A EXPLORA UNIVERSUL ? • POATE UN MODEL TEORETIC SA DESCRIE COMPORTAREA UNUI SISTEM REAL? • DE CE ESTE NECESAR SA CUNOASTEM LEGILE SISTEMELOR IDEALE? • CARE SUNT CARACTERISTICILE MODELULUI GAZULUI IDEAL ? • IN CE CONDITII MODELUL TEORETIC POATE APROXIMA COMPORTAREA GAZELOR REALE? • CE SE INTELEGE PRIN TRANSFORMARE DE STARE SI CE SE INTAMPLA IN CURSUL UNEI TRANSFORMARI? • PRIN CE SE CARACTERIZEAZA TRANSFORMAREA IZOTERMA? • CE PARAMTERI DE STARE SE MODIFICA IN CURSUL TRANSFORMARII IZOTERME? • CE DISPOZITIV EXERIMENTAL POATE FI UTILIZAT IN STUDIUL TRANSFORMARII IZOTERME A GAZULUI IDEAL? • CUM SE ENUNTA LEGEA BOYLE MARIOTTE ? • CE PARAMETRU DE STARE SE MENTINE CONSTANT IN TRANSFORMAREA IZOBARA . RESPECTIV IZOCORA SI CE PARAMERII ISI MODIFICA VALORILE IN CURSUL ACESTOR TRANSFORMARI ? • DIN CE ESTE ALCATUIT DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL CE PERMITE PUNEREA IN Page © 2000-2007 Intel Corporation. (V-T) SA CALCULEZĂ LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ SI SĂ INTERPRETEZE GRAFIC LUCRUL MECANIC SA DEFINEASCA UN PROCES ADIABATIC SA DETERMINE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL SĂ DEDUCA RELAŢIA ROBERT-MAYER SĂ CALCULEZE ENERGIA INTERNĂ A UNUI GAZ IDEAL SĂ ANALIZEZE ŞI SA CALCULEZE VARIAŢIA ENERGIEI INTERNE. IZOBARA. All Rights Reserved. 3 of 9 . IZOCORĂ.

Chestionar de autoevaluare . pentru monitorizarea progresului elevilor.Fise de lucru . wiki Evaluare finală • Chestionarea • Prezentarea portofoliilor si a proiectelor . 4 of 9 © 2000-2007 Intel Corporation. liste de verificare.Intel® Teach Program Essentials Course • • • • • EVIDENTA A TRANSFORMARII IZOCORE ? DAR CEL PENTRU STUDIUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE DEPENDENTA EXISTA INTRE PRESIUNEA GAZULUI SI TEMPERATURA ACESTUIA IN TRANSFORMAREA IZOCORA A GAZULUI IDEAL ? DAR INTRE VOLUMUL OCUPAT DE GAZ SI TEMPERATURA ACESTUIA IN CAZUL TRANSFORMARII IZOBARE ? CE RELATII MATEMATICE DESCRIU ACESTE DEPENDENTE ? CE INTELEGETI PRIN TRANSFORMARE ADIABATICA SI CARE ESTE ECUATIA ACESTEIA ? CE ESTE SI CUM SE DEDUCE ECUATIA TERMICA DE STARE A GAZULUI IDEAL? CUM SE EXPRIMA CALDURA.Prezentare PPT pentru intampinarea nevoilor elevilor .evaluare Pentru a identifica nevoile elevilor in vederea stabilirii obiectivelor operationale.Fişe de activitate experimentala . teste. chestionare. publicatii.Test de evaluare initiala . All Rights Reserved.Test de evaluare finala .Jurnalul de reflectii . Page .Diagrama KWL Sumar . fise de activitate experimentala.Diagrama KWL Evaluare formativă • Dialogul • Observare curentă a activitatii elevilor • Rezolvarea de probleme • Probe de autoevaluare . pentru a obtine feed-back se utilizează o întreagă gama de instrumente: prezentări. diagrama KWL.Lista de verificare abilitati de utilizare a calculatorui .Liste de verificare prezentari. LUCRUL MECANIC SI VARIATIA ENERGIEI INTERNE IN PROCESELE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL? Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniţială • Dialogul • Chestio narea . chestionare de autoevaluare.

în care va lucra pe parcursul întregului proiect. In evaluarea produselor activitatii desfasurate de elevi se utilizează metode specifice – observarea şi monitorizarea modului de lucru şi a activităţii efective a grupelor de elevi pe parcursul elaborării proiectelor. Excel. asumarea responsabilităţilor individuale şi colaborarea în cadrul echipei şi cu alte echipe ş. Page 5 of 9 . All Rights Reserved. Pentru monitorizarea progresului şi pentru obtinerea feed-back-ului.a. lucrul mecanic.Intel® Teach Program Essentials Course Evaluarea iniţială se realizeaza prin conversatia ce se desfasoara in timpul derularii unei prezentari pentru intampinarea nevoilor elevilor. jurnalul de reflecţie. coeficienti calorici • Reprezentarea grafica a functiilor • • Abilităţi de lucru experimental in laboratorul de fizica Abilitati de utilizare a calculatorului. prin care sunt reactualizate principalele notiuni necesare parcurgerii unitatii de invatare si prin aplicarea unui test iniţial. Resurse. Publicatii. instrumente utilizate sunt: fisele de prezentare a rezultatelor activitatilor experimentale. aprecierea muncii în echipă. Fiecare grupa îşi va crea un dosar intitulat Grupa<numar grupa>_Gazul_ideal. fisele de lucru realizate de elevi. caldura si energia interna a gazului in termodinamica. PowerPoint şi de navigare pe Internet Strategii de instruire Inainte de a incepe unitatea de invatare elevii vor fi impartiti in grupe eterogene de cate 4 membri. prin aplicarea unui test final si prin prezentarea proiectelor si a portofoliilor create de elevi. Evaluarea formativa se desfasoara continuu pe baza observării permanente si a dialogului purtat oră de oră. de folosire a aplicaţiilor Word. vor fi create conturi de acces pe site-ul wiki si vor fi instruiti in vederea utilizarii acestuia. se vor stabili responsabilitatile fiecaruia in cadrul grupei. Evaluarea sumativa se realizeaza prin chestionare. In cadrul acestui director se vor crea dosarele Evaluari. parametrii de stare. Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii Cunoştinţe necesare pentru ca elevul sa poată începe studiul unităţii de învăţare: • Notiuni termodimanice de baza: sistem termodinamic. transformare de stare. © 2000-2007 Intel Corporation. Elevii vor folosi listele de verificare pentru o prezentare/ publicaţie/ site wiki şi grila de scorare în scopul autoevaluării.

le va prelucra. simularea de catre elevi a unor experimente propriu-zise . realizarea unei evaluari initiale.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 1 ( 2 ore) prespune: • familiarizarea elevilor cu notiunea de „invatare prin proiecte”.se reactualizeaza principalele notiuni ce trebuie cunoscute de elevi.explorarea elementelor de termodinamica si fizica moleculara intr-un mediu virtual .edu. postate pe site-ul wiki http://fizica. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei.com in directorul Resurse / Fise de activitate.se aplica un test de evaluare initiala . respectiv transformarea izoterma. pentru a face posibila desfasurarea cu succes a unitatii de invatare. • • • prezentarea modului de lucru si a sarcinilor ce trebuie rezolvate de grupele de elevi. va trasa graficele corespunzatoare transformarilor izoterma. va organiza datele.generalizarea si formularea unor concluzii privind transformarile simple ale gazului ideal Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Elemente _ termodinamica _ fizica_moleculara inclus in pachetul de lectii AEL.se dialogheaza cu elevii pentru a clarifica asteptarile si temerile lor legate de proiect . solicitandu-le sa realizeze o publicatie / prezentare avand tema : ”Modele teoretice – gazul ideal”. pe seama rezultatelor experimentale. © 2000-2007 Intel Corporation.trasarea si interpretarea unor grafice de interes fizic. Dupa parcurgerea momentelor lectiei elevii vor sintetiza intr-o prezentare sau publicatie legile transformarilor simple ale gazului ideal. In Activitatea 3 ( 2 ore) elevii vor verifica experimental. izocora si izobara .ro/index. In acest sens : . intr-un mediu real. fiind directionati in acest sens prin intermediul unei fise de lucru Activitatea 2 ( 1 ora) presupune: . obtinute pe seama datelor din experimentele virtuale. printr-o prezentarea de intampinare a nevoilor elevilor .se utilizeaza brosura publicatie „De ce invatarea prin proiecte ?” . se anunta obiectivele de referinta si cerintele prin prezentarea planului unitatii de invatare .modelarea unor fenomene termice.se initiaza elevii in activitati specifice invatarii prin proiecte. legile gazului ideal. stabilite anterior in mediul virtual. a intrebarilor de unitate • prezentarea obiectivelor de referinta si operationale pentru intreaga unitate de invatare. Fiecare grupa va crea un fisier Excel. in care. izobara. la adresa http://portal. All Rights Reserved. Page 6 of 9 . formularea intrebarii esentiale. izocora si le va interpreta. Cercetarii si Tineretului . Realizarea experimentelor propriu-zise va fi ghidata prin fise de activitate experimentala.se comunica tema proiectului. se formuleaza intrebarea esentiala.wikidot.php/base/materiale/ . pornind de la cerintele din fisa de lucru pentru aceasta activitate.

Fiecare elev va avea responsabilitatea realizării a 1 sau 2 aplicaţii în cadrul grupei.analiza rezultatelor obtinute . la adresa http://portal.exprimarea densitatii unui gaz in functie de densitatea gazului in conditii normale de temperatura si presiune .html .ro/index. Cercetarii si Tineretului . Page 7 of 9 . in paginile alocate fiecarei grupe . In Activitatea 5 ( 1 ora) elevii vor : . precum si informatii din alte site-uri web. aflat pe site-ul Ministerului Educatiei. Aplicaţiile create vor fi postate pe site-ul wiki http://fizica.Intel® Teach Program Essentials Course Activitatea 4 ( 1 ora) presupune: . cum ar fi: http://www.walter-fendt. Dupa parcurgerea materialelor amintite. inclus in pachetul de lectii AEL.rezolva unele probleme in care sa se aplice cunostintele dobandite.com. în colaborare cu ceilalţi elevi din echipă. Fiecare elev al clasei va analiza portofoliile tuturor grupelor şi le va evalua. Activitatea 6 ( 2 ore) este destinata prezentarii şi evaluarii proiectelor si portofoliilor realizate de elevi. Pentru realizarea acestei activitati se va utiliza soft-ul educational Aplicatii ale principiul I al termodinamicii.deducerea ecuatiei termice de stare a gazului ideal . Fiecare grupă va prezenta o aplicaţie din portofoliu.edu. © 2000-2007 Intel Corporation.rezolvarea unor probleme in care sa se aplice notiunile si cunostintele dobandite de elevi. lucru mecanic si variatia energiei interne in fiecare transformare . elevii vor completa cu noile cunostinte prezentarea / publicatia de sinteza referitoare la transformarile simple ale gazului ideal si vor rezolva problemele cu grad mediu de dificultate incluse in fisa de lucru pentru aceasta activitate. All Rights Reserved.de/ph14ro/index.deduce expresiile pentru caldura.wikidot.php/base/materiale/ .aplica principiului I al termodinamicii la transformarile gazului ideal .

metode de diminuarea a erorilor. prin marcare. toate echipamentele necesare)       Aparat foto Computer(e) Aparat foto digital Conferinţă DVD Player Conexiune Internet  Disc laser  Imprimantă  Sistem de proiecţie  Scanner  Televizor  Video  Video Camera  Echipament pt. pentru realizarea prezentarilor electronice. Elevii vor primi asistenţă la orele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării pentru asi crea propriul wiki. erori de măsurare. prin marcare.Intel® Teach Program Essentials Course Adaptare pentru diferenţierea instruirii Elevul cu dificultăţi de învăţare Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină Elevul supradotat Rezolvă probleme cu grad ridicat de dificultate Realizează investigaţii referitoare la instrumente de măsură. Video  Altele Tehnologie— Software (indicaţi. .pentru lucrul cu formule şi realizarea graficelor în Excel. toate echipamentele necesare)  Bază de date/Calcul tabelar  Tehnoredactare  Software de e-mail  Enciclopedie pe CD-ROM  Procesare imagine  Creare pagină web  Browser de Internet  Procesare documente  Multimedia  Altele © 2000-2007 Intel Corporation. Page 8 of 9 . All Rights Reserved. Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare Tehnologie—Hardware (indicaţi.

walter-fendt.e-referate. Mihaela Garabet.. 2005 Rodica Ionescu Andrei. Cristina Onea. Plus. 1999 Gabriela Cone. Bucureşti. FIZICA pentru examenul de bacalaureat . I. Compendiu de fizică.ro/materia-fizica-4 http://portal. Ciobotaru. FIZICA – Manual pentru clasa a X-a. Ed.ro/index. 2004 Fise de activitate experimentala Fise de lucru Dispozitive experimentale din trusa de fizica pentru studiul legilor gazului ideal Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare.org/wiki/Transformare_termodinamica http://www. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. All Rights Reserved. L.ro/referate/Gazul_ideal2007-03-02. Ion Toma. 1988 Constantin Corega.html Softuri educationale AEL Resurse Internet Alte resurse © 2000-2007 Intel Corporation. D. http://www. Page 9 of 9 .html http://ro.didactic. Seryl Talpalaru. Polirom.html http://www. Iasi.de/ph14ro/index.php/base/materiale/ http://www.fizica. Art Grup Editorial. Ed. Teste de fizica – termodinamica si electricitate. Teste grila.Intel® Teach Program Essentials Course • • • Materiale tipărite • • • • Resurse suplimentare Constantin Mantea.. 2005 Bunget. Ed. Bucuresti.wikipedia.edu. BIC ALL. Burlacu.ro/textbooks/fizica10/fizica10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful