Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei DREPT CIVIL. DREPTURI REALE

Codul disciplinei

Semestrul

III

Numrul de credite

Facultatea Domeniul Specializarea

de DREPT DREPT DREPT Total 56

Numrul orelor pe semestru/activiti SI 28 S 28 L P

Categoria formativ a disciplinei DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist


Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

DS

DI

Obiective

Dobndirea cunotinelor relative la principiile i regulile de baz ale principalelor instituii ale materiei Drepturilor reale.

Coninut (descriptori)

Tema I - Patrimoniul I.1. Noiunea de patrimoniu. I.2. Caracterele juridice ale patrimoniului. I.3. Funciile patrimoniului. I.4.Teorii cu privire la patrimoniu. Tema a II-a - Posesia II.1. Noiunea i elementele posesiei. II.2. Dobndirea i pierderea. II.3. Calitile i viciile posesiei. II.4. Efectele posesiei. Tema a III-a - Teoria general a dreptului de proprietate III.1. Definiia, caracterele juridice i atributele dreptului de proprietate. III.2. Dreptul de proprietate public: a. definiie i caractere juridice;

b. determinarea sferei bunurilor care fac parte din domeniul public; c. exercitarea dreptului de proprietate public. III.3. Moduri de dobndire a dreptului de proprietate de ctre III.4. Regimul juridic al terenurilor i construciilor. stat.

Tema a IV-a - Modalitile dreptului de proprietate IV.1. Generaliti. IV.2. Proprietatea anulabil. IV.3. Proprietatea rezolubil. IV.4. Proprietatea comun: a. proprietatea comun pe cote-pri obinuit sau temporar; b. proprietatea comun pe cote-pri forat i perpetu; c. proprietatea comun n devlmie. Tema a V-a - Dezmembrmintele dreptului de proprietate V.1. Dreptul de uzufruct: a. definiie, caractere juridice i coninut; b. obiectul dreptului de uzufruct; c. moduri de dobndire; d. drepturile i obligaiile uzufructuarului; e. drepturile i obligaiile nudului proprietar; f. stingerea uzufructului; g. lichidarea uzufructului. V.2. Dreptul de uz i dreptul de abitaie. V.3. Dreptul de servitute: a. definiie i caractere; b. clasificarea servituilor; c. servituile naturale; d. servituile legale; e. servituile stabilite prin fapta omului; f. drepturile i obligaiile ce decurg din servitute; g. aprarea dreptului de servitute; h. stingerea servituilor. V4. Dreptul de superficie: a. definiie i caractere juridice; b. constituirea dreptului de superficie; c. exercitarea dreptului de superficie; d. stingerea dreptului de superficie. V.5. Dreptul de folosin asupra unor terenuri agricole proprietatea unitilor administrativ-teritoriale, reglementat de dispoziiile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 republicat. Tema a VI-a - Modurile de dobndire a dreptului de proprietate VI.1. Noiune, enumerare i clasificare. VI.2. Contractul - mod de dobndire a dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi reale.

VI.3. Uzucapiunea sau prescripia achizitiv: a. noiune, reglementare i justificare; b. domeniul de aplicare a uzucapiunii; c. uzucapiunea n sistemul codului civil; d. uzucapiunea n sistemul crilor funciare; e. jonciunea posesiilor; f. calculul termenului de prescripie; g. ntreruperea i suspendarea cursului prescripiei achizitive; h. efectele uzucapiunii. VI.4. Accesiunea sau ncorporaiunea: a. noiunea i felurile accesiunii; b. accesiunea imobiliar naturala; c. accesiunea imobiliara artificial; d. accesiunea mobiliar. VI.5. Hotrrea judectoreasc. VI.6. Tradiiunea. VI.7. Ocupaiunea. Tema a VII-a - Aprarea dreptului de proprietate VII.1. Generaliti cu privire la mijloacele de aprare a dreptului de proprietate. VII.2. Aciunea n revendicare: a) noiune i caractere juridice; b) calitatea procesual activ n aciunea n revendicare (persoanele care pot promova aciunea n revendicare); c) efectele aciunii n revendicare. VII.3. Aciunea n revendicare a bunurilor imobile (n sistemul registrului de transcripiuni i inscripiuni i n sistemul crii funciare); VII.4. Aciunea n revendicare mobiliar. Tema a VIII-a - Publicitatea imobiliar VIII.1. Noiunea i obiectivele publicitii imobiliare. VIII.2. Sistemul registrului de transcripiuni i inscripiuni. VIII.3. Sistemul crii funciare potrivit Legii nr. 115/1938. VIII.4. Sistemul crii funciare potrivit Legii nr. 7/1996.

Teste i teme de control Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) Stabilirea notei finale (procentaj) - rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice
E 50%

- activiti aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc

50%

- teste pe parcursul semestrului - teme de control Bibliografia


1. Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privat i public n Romnia, Editura Graphix, Iai, 1993; 2. Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaii, legislatie, Editura ALL, Bucureti, 1994; 3. Liviu Pop, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996; 4. Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureti, 1996; 5. Teodor Smbrian, Drept civil. Moduri originare de dobndire a proprietii, Editura Europa, Craiova, 1996; 6. Corneliu Brsan, Maria Gai, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iai, 1997.

Lista materialelor didactice necesare Coordonator Titular de Disciplin Grad didactic, titlul, prenume, nume
Lector univ. dr. Dan Constantin TUDURACHE

Semntura

Legenda; SI - studiu individual, S - seminar, L - activiti de laborator, P - proiect sau lucrri practice