Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

FIA DISCIPLINEI

Denumirea Fundamentele pedagogiei disciplinei Teoria i metodologia curriculumului Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare final (E, CV, PR) E Regimul disciplinei ( OB obligatorie, OB Numr de credite 5 OP opional, F facultativ) Total ore din Total ore studiu individual 20 Total ore pe semestru 76 planul de 56 nvmnt Categoria DPP-disciplina psihopedagogica fundamentala formativ a disciplinei Titularul(a) Lect.dr.MIHALACU DOINA disciplinei* UOC Numrul total de ore pe sem. Instituia din planul de invmnt Domeniul Toate domeniile Total C A P Specializarea Biologie, Ecologie, Educaie Fizic, 56 28 28 Chimie, Fizic, Fizic Tehnologic, TPP Obiectivele disciplinei n - Competene de utilizare a informaiilor despre dezvoltarea actual a termeni de educaiei n Romnia i n Europa pentru elaborarea unei concepii competene proprii privind educaia colar - Competene de operare adecvat cu conceptele de baz ale Pedagogiei i ale Teoriei currriculumului - Competene de comparare a teoriilor i practicilor educative n vederea formrii unei viziuni pertinente i realiste asupra reformei educaionale - Competene de analiz a interaciunii i interdependenei dintre variabilele curriculare - Competene normative de utilizare funcional a documentelor colare - Competene de manifestare a unei atitudini flexibile, deschise fa de problematica educaional Coninutul 1.Educaia obiect al pedagogiei. Conceptul de educaie: 2 disciplinei semnificaii frecvente i extensiuni ale termenului. Caracteristici curs generale ale educaiei. Funciile educaiei. 2.Statutul epistemologic al pedagogiei. Aspecte istorice privind constituirea i dezvoltarea pedagogiei ca tiin. Sistemul tiinelor 2 educaiei. 3.Formele educaiei : educaia formal, nonformal, informal. Educaia 2 i problematica lumii contemporane. Direcii de evoluie a educaiei : educaia permanent, autoeducaia. 4.Educaia i formarea personalitii. Dezvoltarea psihogenetic i 2 problematica educabilitii. Factorii dezvoltrii personalitii : ereditate, mediu, educaie ; interdependena lor. Puterea i limitele educaiei. 5.Coninuturile generale ale educaiei. Educaia intelectual, educaia 2 moral.

6. Educaia estetic. Educaia tehnologic i profesional. Educaia fizic. 7.Teoria i metodologia curriculumului n contextul tiinelor educaiei. Conceptul de curriculum. Etimologie. Fundamentele curriculumului. Sensuri fundamentale. 8.Cadrul de realizare a curriculumului : sistemul de educaie, sistemul de nvmnt, procesul de nvmnt, activitate educativ(precizarea noiunilor). Componentele curriculumului : obiective, coninuturi, timp de instruire. 9. Obiectivele educaionale : definire, funcii, clasificare. 10.Coninuturile curriculare. Relaia coninuturilor cu celelalte componente curriculare. Factori determinani i surse generatoare n elaborarea coninuturilor. 11.Criterii de selecie a coninuturilor. Modaliti de organizare a coninuturilor. 12.Produse curriculare : planul de nvmnt, programa colar. manualul colar, materialele-suport. 13. Proiectarea curricular. Norme privind proiectarea curricular. Modele de proiectare curricular. 14. Timpul colar. Categorii de timp. Dimensiunea cantitativ i calitativ a timpului colar. Factorii alocrii timpului de instruire. Timpul colar i eficacitatea profesorului. Coninutul disciplinei seminar

2 2 2

2 2 2 2 2 2

1.Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 2 competenelor vizate, distribuirea temelor, referatelor. 2. Sistemul instituional al educaiei. 2 3. Sisteme de nvmnt contemporane. 4.Organizarea sistemului de nvmnt: cicluri curriculare, arii curriculare 2 5.Tendine i orientri ale reformei nvmntului romnesc: realizri, 2 probleme critice, perspective. 2 6. Noile educaii. Pedagogii alternative. 2 7. Autoeducaia n societatea cunoaterii. 2 8.Taxonomia obiectivelor educaionale: aplicaii practice. 2 9.Formularea obiectivelor educaionale: tehnici de operaionalizare a obiectivelor. 2 10. Organizarea coninuturilor colare. 2 11. Proiectarea unui CD exerciiu practic. 2 12. Proiectarea unui CD exerciiu practic. 2 13.Tipuri de curriculum: aplicaii practice. 2 14.Tipuri de curriculum: aplicaii practice. 2 La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea n notare exprimat n procente 1. rspunsurile la examen /colocviu/lucrri practice 60% 2. activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect 15% 3. teste pe parcursul semestrului 10% 4. teme de control 15% Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrri de control) E Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului (fiecare rnd se completeaz dup caz) 1. studiul suporturilor de curs - manuale, cri etc. 2. studiul bibliografiei minimale recomandate 3. ntocmirea de proiecte, referate, eseuri etc. 10 5 5 6. participarea la manifestri tiinifice 7. documentarea n teren/coal 8. documentarea prin reeaua Internet

4. pregtirea pentru lucrri de verificare 5. pregtirea pentru prezentri orale Bibliografia

9. alte activiti
TOTAL ore studiu individual pe semestru = 20

Materiale didactice Aprobat,

Brzea, C.(1995). Arta i tiina educaiei, Bucureti:E.D.P. Cristea, S.(2000). Dicionar de pedagogie, Chiinu:Ed. Litera D Hainaut, l.(1981). Programe de nvmnt i educaie permanent, Bucureti:E.D.P Creu, C.(1998).Curriculum difereniat i personalizat, Iai:Ed.Polirom Mihalacu, D.(2006). Curriculum.Instruire.Evaluare. Constana:Ed. Ex. Ponto Monteuil, J.,M.(1997). Educaie i formare. Perspective psihosociale.,Iai:Ed. Polirom Pun,E. & Potolea, D.(coord.)( 2002). Fundamentri teoretice i demersuri aplicative, Iai:Ed. Polirom Stanciu, M.(1999). Reforma coninuturilor nvmntului. Cadru metodologic, Iai:Ed. Polirom Videanu, G.(1991). Educaia la frontiera dintre milenii, Bucureti:D.P. MEN Curriculum Naional pentru nvmntul obligatoriu. Cadru de referin, Bucureti, 1998 Legea nvmntului nr.84/1995, republicat, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 606, 10 dec., 1999 Legea privind Statutul Personalului didactic, nr.128/1997, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.158 Laptop, chestionare, fie/grile de observare a comportamentului

Semntura titular de disciplin: Lector univ. dr. Doina Mihalacu

Director DPPD, Conf. univ.dr. Virgil Frunz

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


FIA DISCIPLINEI

Denumirea Teoria i metodologia instruirii disciplinei Teoria evalurii Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare final (E, C, V,PR) E Regimul disciplinei ( OB obligatorie, OB Numr de credite 5 OP opional, F facultativ) Total ore din 56 Total ore studiu individual 20 Total ore pe semestru 76 planul de nvmnt Categoria DPP-disciplina psihopedagogica fundamentala formativ a disciplinei Titularul(a) MIHALACU DOINA disciplinei* UOC Numrul total de ore pe sem. Instituia din planul de invmnt Domeniul Toate domeniile Total C A P Specializarea Biologie, Ecologie, Educaie Fizic, 56 28 28 Chimie, Fizic, Fizic Tehnologic, TPP Obiectivele - Competene de valorificare a unor experiene colare trite personal pentru a disciplinei n verifica adevrul conceptelor i teoriilor pedagogice termeni de - Competene de operaionalizare a obiectivelor instrucionale i de a le adapta competene diferiteor situaii educaionale - Competene de proiectare a unui instrument metodologic, schia unui proiect de lecie, elaborarea unei probe de evaluare - Competene de proiectare, organizare, evaluare i autoevaluare a procesului didactic - Competene de utilizare eficient n activitarea instructiv-educativ a metodologiei didactice, a mijloacelor de nvmnt, a organizrii clasei de elevi, a mediului fizic i a timpului colar - Competene de argumentare a necesitii diferenierii instruirii colare - Competene de organizare i conducere a clasei de elevi - Competene de comunicare i relaionare n grupul educaional - Competene de manifestare a unei atitudini flexibile, deschise fa de inovaiile din nvmnt - Competene de asumare a unor responsabiliti asociate profesiunii didactice Coninutul 1.Procesul de nvmnt. Abordarea sistemic a procesului de 2 disciplinei nvmnt(componente i interaciuni). Caracteristici generale ale curs procesului de nvmnt. 2 2.Normativitatea activitii didactice. Principiile didactice : definiie, caracteristici. Caracterizarea principiilor didactice. Procesul de nvmnt ca interaciune predare-nvare-evaluare. 3.nvarea colar. Teoriile nvrii i relevana lor pentru 2 activitatea didactic : teoriile behavioriste, constructiviste, cognitiviste i socio-cognitiviste. 4.Predarea i paradigma constructivist. Predarea ca act de 2 comunicare. Specificul comunicrii didactice. 5.Metodologia instruirii. Precizri terminologice. Funciile

metodelor. Sistemul metodelor de instruire : clasificare, caracterizarea principalelor grupe de metode, posibiliti de aplicare eficient. 6.Modernizarea metodologiei didactice. Mijloace didactice : roluri, funcii, valene formative. Strategii didactice : concept, clasificare, caracteristici. Instruirea asistat de calculator.. 7.Forme de organizare a procesului de nvmnt. Organizarea procesului de nvmnt pe clase i lecii. Taxonomia leciei. Alte forme de organizare a procesului de nvmnt. Importana spaiului fizic colar. 8.Proiectarea activitii didactice. Niveluri ale proiectrii didactice. Etape i operaii ale proiectrii didactice. Proiectarea leciei. 9.Stilul didactic. Paradigme de analiz i interpretare a stilului didactic : paradigma normativ, idiografic, situaional. Eficiena stilului. 10.Evaluarea colar. Operaiile evalurii. Funciile evalurii. Direcii de modernizare a evalurii. 11.Forme de evaluare. Evaluarea formativ, sumativ, iniial ; evaluarea normativ i criterial ; evaluarea intern i extern. 12.Metode i instrumente de evaluare. Metode tradiionale de evaluare : probele orale, scrise, practice. 13.Metode alternative de evaluare : observaia sistematic a activitii i comportamentului elevilor, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 14.Testele colare. Notarea elevilor. Erori n evaluarea elevilor. Coninutul disciplinei seminar 1. Aplicarea principiilor didactice: aplicaii practice. 2. Implicaii educaionale ale teoriilor nvrii. 3. Probleme legate de nvarea n grup. 4. Comunicare didactic i interrelaionare n educaie. 5. Interrelaionare n educaie; relaia profesor elev. 6.Aplicarea metodelor de predare/nvare(exemplificri. 7. Metode de predare/nvare n grup. 8. Proiectul de lecie exerciiu practic. 9. Proiectul de lecie exerciiu practic. 10.Creativitatea cadrului didactic n proiectarea extracurriculare. 11. Elaborarea unui portofoliu tematic. 12. Metodele de evaluare puncte tari i puncte slabe. 13. Obiectivitatea evalurii aspecte controversate. 14.Testele colare. Exemplificri i aplicaii practice.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

activitilor

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n procente 1. rspunsurile la examen /colocviu/lucrri practice 60% 2. activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect 15% 3. teste pe parcursul semestrului 10% 4. teme de control 15% Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrri de control) E Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului (fiecare rnd se completeaz dup caz) 1. studiul suporturilor de curs - manuale, cri etc. 2. studiul bibliografiei minimale 10 5 6. participarea la manifestri tiinifice 7. documentarea n teren/coal

recomandate 3. ntocmirea de proiecte, referate, eseuri etc. 4. pregtirea pentru lucrri de verificare 5. pregtirea pentru prezentri orale Bibliografia

8. documentarea prin reeaua Internet 9. alte activiti


TOTAL ore studiu individual pe semestru = 20

Material didactice Aprobat,

Cuco, C.(2002). Pedagogie.Ediia a II-a revzut i adugit, Iai:Ed.Polirom Ionescu,M. &Radu, I.(1995). Didactica modern, Cluj-Napoca:Ed. Dacia Iucu, R.,B.(2001). Instruirea colar, perspective teoretice i aplicative, Iai:Ed.Polirom Mihalacu, D.(2006). Curriculum.Instruire.Evaluare. Constana:Ed. Ex. Ponto Meyer, G.(2000). De ce i cum evalum, Iai:Ed. Polirom Neacu, I.(1990). Instruire i nvare, Bucureti:E.D.P. Siebert, H.(2001).Pedagogie constructivist.Iai:Institutul European(Euronovis). Vogler, J.(coord.)(2000). Evaluarea n nvmntul preuniversitar, Iai:Ed. Polirom Laptop, chestionare, fie/grile de observare a comportamentului

Semntura titular de disciplin: Lector univ. dr. Doina Mihalacu

Director DPPD, Conf. univ. dr. Virgil Frunza

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu Semestrul Tipul de evaluare final (E, C, V,PR) Regimul disciplinei ( OB obligatorie, Numr de credite OP opional, F facultativ) Total ore din Total ore studiu individual Total ore pe semestru planul de nvmnt Categoria S - sintez, AP - aprofundare formativ a disciplinei Titularul(a) disciplinei* UOC Numrul total de ore pe sem. Instituia din planul de invmnt Domeniul Total C A P Specializarea Obiectivele disciplinei n termeni de competene Coninutul disciplinei curs Coninutul disciplinei seminar La stabilirea notei finale se iau n considerare 1. rspunsurile la examen /colocviu/lucrri practice Ponderea n notare exprimat n procente 60%

2. activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect 15% 3. teste pe parcursul semestrului 10% 4. teme de control 15% Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrri de control) Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului (fiecare rnd se completeaz dup caz) 1. studiul suporturilor de curs - manuale, cri etc. 2. studiul bibliografiei minimale recomandate 3. ntocmirea de proiecte, referate, eseuri etc. 4. pregtirea pentru lucrri de verificare 5. pregtirea pentru prezentri orale Bibliografia
Material didactice

6. participarea la manifestri tiinifice 7. documentarea n teren/coal 8. documentarea prin reeaua Internet 9. alte activiti
TOTAL ore studiu individual pe semestru =

Aprobat,

Semntura titular de disciplin:

Director DPPD, Conf. univ. dr. Virgil Frunza

S-ar putea să vă placă și