Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA Departamentul pentru Pregtirea Personalului didactic FIA DISCIPLINEI Denumirea Practica pedagogica limba romana

disciplinei Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare final (E, C, V,PR) C Regimul disciplinei ( OB obligatorie, Ob. Numr de credite OP opional, F facultativ) Total ore din 56 Total ore studiu individual 14 Total ore pe semestru 70 planul de nvmnt Categoria DPS-disciplina practica pedagogica de specialitate formativ a disciplinei Titularul(a) Lect.univ.dr. Claudia Popa disciplinei* Universitatea Ovidius Constana Numrul total de ore pe sem. Instituia din planul de invmnt Domeniul tiinele educaiei Total C A P Studii psihopedagogice, Nivel I Specializarea Litere 56 56 Obiectivele disciplinei n termeni de competene Coninutul activitatilor practice 1. Proiectarea, conducerea i realizarea procesului instructiv-educativ . 2. Operarea cu cunotinele de specialitate n vederea elaborrii strategiilor didactice de formare a deprinderilor practice. 3. Manifestarea unei conduite metodologice inovative n plan profesional. 4. Adoptarea unor strategii adecvate de evaluare a performanelor artistico plastice ale elevilor. CONINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE const n familiarizarea studenilor practicani cu specificul activitior din coal : 1. studierea documentelor colare (managementul colar, activiti de cunoatere general a colii, a programelor curriculare, a manualelor colare etc.); 2. analiza atent a documentelor elaborate de ctre profesorul metodist; 3. observarea/ simularea unor activiti didactice specifice matematicii, analizaevaluarea acestor activiti instructiv-educative susinute de ctre mentori/studeni practicani; 4. utilizarea eficient, creativ a bazei materiale din dotarea colii; 5. elaborarea unor materiale didactice necesare organizrii i desfurrii activitilor instructiv-educative; 6. susinerea unor activiti instructiv-educative proiectate i organizate de ctre studenii practicani (lecii de specialitate, lecii educative, activiti extraclas i extracolare). 2 2 2 2 12 36

Ponderea n notare exprimat n procente 1. rspunsurile la examen /colocviu/lucrri prectice 50% 2. activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect 40% 3. teste pe parcursul semestrului 5% 4.teme de control 5% Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrri de control) C

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Estimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului (fiecare rnd se completeaz dup caz) 1. studiul suporturilor de curs - manuale, 2 6. participarea la manifestri tiinifice cri etc. 2. studiul bibliografiei minimale 2 7. documentarea n teren/coal recomandate 3. ntocmirea de teme, referate, eseuri etc. 2 8. documentarea prin reeaua Internet 2 4. pregtirea pentru lucrri de verificare 9. alte activiti (activiti practice 4 muzicale) 5. pregtirea pentru prezentri orale 2
TOTAL ore studiu individual pe semestru = 14

Bibliografia

Materiale didactice Aprobat, 25 sept.2008

1. Cuco, C., 2002, Pedagogie, Ed. Polirom- Collegium, Iai. 2. Dragu, Anca, Cristea, S., 2004, Psihologie i pedagogie colar, Ed. Ovidius, Univ. Press Constana. 3. Frunz, V., 2003, Teoria i metodologia curiculumului, Ed. Muntenia, Constana. 4. Ionescu, M., Radu, I. (coord.), 1995, Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca. 5. Constantin Parfene, 2000, Didactica predrii limbii i literaturii romne, Ed. Polirom. Bucureti 6. Stoica, 2001, Evaluarea curent i examenele. Ghid pentru profesori, SNEE, ProGnosis, Bucureti. 7. V. Goia, D. Drgtoiu, 2003, Didactica limbii i literaturii romne, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. Programa colar; manuale; ghiduri metodice Semntura titular de disciplin:

Lect.univ.dr. Claudia Popa


Director DPPD, Conf.univ.dr. Virgil Frunz