Sunteți pe pagina 1din 17

CAIET DE PRACTICA PEDAGOGIE

A) DATE DE IDENTIFICARE:
Denumirea unitatii de invatamant: Localitate/ judet: Adresa: Cod postal: Telefon-fax: E-mail: Colegiul de Stiinte Grigore Antipa Brasov Brasov Str. Aurelian nr. 2 500327 0268/ 333817 lgabv@yahoo.com

B) INFORMATII PRIVIND SPATIILE SCOLARE

Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tip de spatiu Sli de clas /grup Cabinete Laboratoare Ateliere Sala si/ sau teren de educatie fizica si sport Spatii de joaca

Numar spatii 16 4 10 2 1

Unitatea functioneaz cu un numr de 2 schimburi, Durata orei de curs/ activittilor didactice este de 50 minute, iar a pauzelor/ activittilor recreative de 10minute.

C) INFORMAtII PRIVIND SPAtIILE AUXILIARE


Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tip de spatiu Biblioteca scolara/centru de informare si documentare Sala pentru servit masa Dormitor Bucatarie Spalatorie Spatii sanitare Spatii depozitare materiale didactice Numar spatii 1 64 8

D) INFORMATII PRIVIND SPATIILE ADMINISTRATIVE


Nr.crt. 1. 2. 3. Tip de spatiu Secretariat Spatiu destinat echipei manageriale Contabilitate Numar spatii 2 2 1

4. 5.

Casierie Birou administrativ

1 1

E) INFORMATII PRIVIND RESURSELE UMANE

E.1.Personalul de conducere:

Director

Alexandrescu Dana

Director adjunct

Petrule Daniel

E.2.Personalul didactic: Nr. total 54 din care: Numr personal didactic Numr personal didactic calificat: Gradul Doctorat Gradul I II Definitivat Stagiar Necalificat

28

E.3.Personalul didactic auxiliar: Nr. total 8 E.4. . Activitatea metodic si stiintific:

Nr.crt

Comisia metodica Matematica-informatica,lb romana, lb moderne, fizica,chimie,arte,biologie,geografie,religie ,stiinte socio-umane,stiinte tehnice si de specialitate, educatie fizica si sport,istorie,nursing

Activitati principale ale comisiei

Condensarea activitatii la nivelul fiecarei catedre,monitorizand rezultatele invatarii si elaborarea de planuri acolo unde este nevoie

E.5.Personalul nedidactic: Nr. total 12

F) INFORMATII privind EFECTIVELE DE ELEVI la nceputul anului scolar/ PERFORMANELE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

Nivel de nvtmnt Numr de clase/ grupe Numr de elevi / copii Performante scolare/extrascolare

Prescolar cl. I Primar, cl. a II-a cl. a III-a din care cl. a IV-a Total cl. a V-a Secundar inferior Gimnaziu, din care cl. a VI-a cl. a VII-a cl. a VIII-a Total Liceal, (ciclul inferior) din care cl. a IX-a cl. a X-a Total cl. a IX-a Sc. profesionala cl. a X-a Total cl. a XI-a Liceal (ciclul superior) cl. a XII-a cl. a XIII-a 4 5 2 2 1 1 6 3 3 6 50 60 32 30 172 87 94 181 126 141 -

Total an I Maistri, din care an II an III Total an I Postliceal, din care an II an III Total

9 -

267 -

3 3 3 9

93 84 71 248

G) ETHOSUL COLII - Conduita membrilor scolii - elevi, cadre didactice, personal auxiliar a. Festivitati organizate cu prilejul deschiderii noului an scolar, precum si sfarsitului fiecarui an scolar

b. Intalniri formale ocazionate de serbari, sustinute de catre elevi la Craciun si Paste,sarbatorirea Zilei scolii si alte intalniri informale prilejuite de diferite evenimente
c. Serbari organizate de catre profesorii diriginti cu ocazia diferitelor evenimente

d. Implicarea tuturor actorilor educatiei: elevi,profesori,parinti si comunitatea

locala in viata scolii


e. Relatiile interpersonale unitatii de invatamant f. sunt stabilite prin codul de conduita existent la nivelul

Dispunerea mobilierului scolar permite organizarea in conditii optime a procesului instructiv- educativ

g. In functie de tipul de instruire: frontala, individuala si pe grupe

h. Feed-back-ul didactic este asigurat la fiecare secventa a demersului didactic,

astfel incat elevii pot participa activ la propria formare

i.

Se remarca empatia in relatia profesor-elev cat si coeziunea grupului de elevi.

j.

Libertatea de exprimare a elevilor exista.

k. Motivatia intrinseca este asigurata prin promovarea invatarii centrate pe elevi,iar

motivatia extrinseca este data de notarea si activitatea de recompensare a rezultatelor invatarii.

II.2. Instrumente destinate cunoaterii i analizei documentelor de proiectare si ale comportamentului didactic al profesorului II.2.1. Fia de analiz a proiectului/planificarii anuale/semestriale Disciplina:...Anatomie/Biologie Clasa: A IX A Descrierea criteriului 1. Corelatia competentele disciplinei i unittile de nvtare 2. corelatia dintre unittile de nvtare i timpul alocat X 3. Modalitti de evaluare formativ i sumativ 4. Palnificarea unor activtti de recuperare/ X X FB B S Observatii/ comentarii X

aprofundare/ ****Concluzii: Consider ca proiectul a fost bine structurat si planificat.

Data: 24.05.2013 Semntura mentorului

Semntur studentului:

II.2.2. Fia de analiz a unui proiect didactic Fia de analiz a proiectului didactic are ca obiectiv formarea gndirii pedagogice, prin analiza tipului de strategie proiectat i a corelatiilor dintre componentele strategiei. Utilizat i fia de mai jos pentru a analiza proiectul didactic Disciplina:Anatomie /Biologie Unitatea de nvtare/ lectia: AVC Clasa:A X-A Descrierea criteriului FB B S Observa ii/ comentarii 1. Corelatia unitate de nvtare lectie competentele X specifice obiectivele opert ionale 2. Corelatia tipul de lectie- obiective- strategia de instruire 3. Strategia de instruire (corelatia metode- mijloace de X nvtare- forme de organizare a elevilor) 4. Strategia de evaluare (corelatia forma de evaluaremetode de evaluare- tehnici de evaluare) 5. Coerenta i consistenta logic i pedagogic X (respectarea succesiuni logice i 6. Creativitatea didactic pedagogice a X X

evenimentelor didcatice, a principiilor didactice) X

****Concluzii: Lectia desfasurata azi a fost una reusita . A indeplinit toate cerintele si nu s-a abatut de la planu facut . Data:22.05.2013 Semntur studentului: Semntura mentorului

II.2.3. Fi de analiz a interact iunilor educat ionale n cadrul activitt ii didactice Aceast fi se utilizeaz pentru observarea i analiza modului de comunicare cadru didacticelevi pe de oparte i comunicare elevi-elevi, pe de alt parte. Pentru a sesiza influenta formelor de organizare a activittii, dominanta profesorului, interactiunile din clas, studentii vor realiza oglinda clasei n care vor marca interactiunile prin sgeti de culori diferite: Rou cand profesorul adreseaz ntrebri /sarcini/ solicitri elevilor . Verde se folosete pentru solicitrile elevilor ctre cadrul didactic Albastru se foloseste pentru a marca interact iunile dintre elevi.

Fi de analiz a interac iunilor din clas

AM

BN

Cadrul didactic
D AM

D
BN

AM

AM BN

Pe baza acestei fie se poate observa/analiza: - numrul de solicitri adresate/elevilor/or - numrul solicitrilor elevilor ctre cadrul didactic - nr.de interactiuni - dominanta

II. 2. 4. GRILA de analiz a comportamentului DIDACTIC AL PROFESORULUI 2.4.1. F de observat ie a activitt ii didactice 1.Unitatea de nvt mnt Colegiul de Stiinte Grigore Antipa Brasov Clasa A IX-A ora ......15...... data ...22.05.2013 2.Disciplina ..Anatomie /Biologie Subiectul activittii didactice/lectiei AVC Unitatea de nvtare din care face parte Neurologie Tipul activittii didactice/lectiei .Aprofundarea cunostiintelor 3. Observat ii privind desfurarea activitt ii didactice Desfurarea activitt ii
Evenimentele lect iei 1. Organizarea activitatii/clasei de elevi Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observat ii

Intra in sala salute face prezenta

Raspund la prezenta , isi pregatesc cartile si caietele

2. Captarea aten iei

- anuntarea temei , paginii la - atentie care se gaseste inn carte 3. Verificarea i actuali- intrebari despre anatomia si - raspunsuri , cerere de zarea achizitiilor anterioare fizilogia sistemului neurologic explicatii

4. Anuntarea obiectivelor i a temei abordate 5. Prezentarea materialului stimul 6. Asigurarea dirijrii nvtrii

Scrie titlul pe table si traseaza ideeile principale Atrage atentia

Iau notite Pun intrebari

Prezinta continutul lectiei

Iau notite

7. Fixarea i aplicarea cunotintelor/obtinerea performantei

Discuta despre tema avuta

Cer explicatii pun intrebari

8. Evaluarea performantelor 9. Transfer/tema de cas

Intreaba elevii despre elementele cheie din lectie Anunta tema

Sunt atenti , raspund

Noteaza tema

II.4.2.Analiz sintez a activitt ii asistate PARAMETRI ANALIZA TI I EVALUA TI 1 1. Aprecieri asupra strategiei generale a lect iei/activitt ii Tipul de strategie Calitatea obiectivelor educationale ale lectiei/activittii Compatibilitatea continutului activittii, timpului, metodelor de predare-nvtare i a celor de evaluare cu obiectivele stabilite 2. Conduita de organizare, dirijare i control a activitt ii Succesiunea logic a secventelor didactice Abilitatea n conducerea activittii de nvtare prin alegerea strategiilor, formelor de organizare 3. Conduita explicativ i de comunicare Accesibilitatea limbajului de specialitate Fundamentarea explicatiei Expresivitatea i relieful comunicrii Limbajul nonverbal 4. Conduita de solicitare i orientare Repartizarea solicitrilor (frecvent , organizare) Cantitatea i diversitatea informatiei Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate 5. Conduita evaluativ a profesorului Noteaz i apreciaz elevii Concordanarea modului de evaluare cu specificul predriinvtrii Prezentarea argumentatiei n evaluare 6. Managementul clasei Ritmul de prezentare ncadrarea n timp Monitorizarea elevilor Rezolvarea situatiilor neprevzute 7. Climatul psihosocial al clasei Prezentarea general a profesorului Atitudinea fa de elevi Men inerea tonusului afectiv-emotional 8. Aprecieri sintetice asupra activitt ii ncadrarea n scenariul activittii didactice Expresivitatea i relieful activittii Calitatea stilului didactic Randamentul i eficienta activittii/gradul de realizare a obiectivelor Impresia general SCALA 2 3 4 X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

II.1. Fi de observare a comportamentului didactic **

Disciplina: Anatomie/Biologie. Data22.05.2013 Tema AVC Tipul lect iei: AVC Ischemic la batrani Comportamente didactice I. Conduita didactic 1. Realizarea momentului organizatoric 2. Verificarea temei 3. Realizarea captrii atentiei 4. Anuntarea temei i a FB obiectivelor operationale 5. Reactualizarea cunotintelor necesare noului continut 6. Predarea-nvtarea noului con inut 7. Fixarea, consolidarea noilor cunotinte 8. Realizarea feedback-ului 9. Aprecierea i evaluarea rezultatelor elevilor 10. Sarcini de lucru FB Studiu individual pe baza 20 FB FB Intrebari , detalierea altui caz Notarea celor care au avut activitate FB FB FB Intrebari despre sistemul cardiovascular , despre factorii ce il pot influenta negative sau pozitiv Clar, corect , cu detaliere si explicatii Discutie pe baza unui caz de AVC FB FB Corectitudine Intierea discutiei : ce credeti ca este AVC-ul? Clar , corect, fara a omite nici un aspect Calificativul acordat FB FB Prestanta si tinuta adecvata Lisistirea elevilor , salutul Argument Reflect ii

pentru acas II. Conduita verbal i nonverbal 1. Calitatea limbajului FB de specialitate 2. Calitatea explicatiilor i exemplelor folosite 3. expresivitatea limbajului nonverbal (mimica, gestica,postura) 4. Limbajul paraverbal(tonul, accentul, ritmul, tacerea) 5. Frecventa ntrebrilor directe/ nchise III. Metodele de predare-nvtare utilizate IV. Mijloacele didactice utilizate V. Atmosfera general FB de desfurare (stilul didactic ) Alte aspecte: FB FB FB FB FB FB FB

unui alt caz Respect fata de elevi

Cunostinte temeinice despre subiect Exemple bine alese cu particularitati adecvate

Adecvat situatiei

Ferm , concis , clar

Subinierea unor puncte importante

Interactiune , conversatie

Implicarea elevilor in discutie Linistit , prietenos , adecvat temei discutate

** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient, bine i foarte bine. Orice calificativ acordat se justific n rubrica alaturat i eventual este nsotit de unele reflectii (consemnri critice!) . Reflectiile se vor completa fie la sfritul activittii, fie n orele de analiz a lectiilor. 3.4. Chestionar de (auto)verificare 21

Pentru dezvoltarea capacittilor de reflectie pedagogic i optimizarea comportamentului didactic, raspundeti la ntrebrile mai jos, nainte i dup susutinerea activittii didactice. Comparati raspunsurile i notati concluzia desprins. 1. 2. 3. 4. 5. Am formulat corect i realist obiectivele operatioanle? Obiectivele sunt adecvate nivelului elevilor mei? Continuturile selectate sunt motivante pentru elevi? Care din metodele poriectate/utilizate stimuleaz nvtarea? CE activitatea de nvtare proiectat stimuleaz implicarea elevilor? 6. Am proiectat suficiente exercitii/exemple?

7. Timpul proiectat este suficient? - da . din punctual meu de vedere - dupa ce a fost predata am lectia parea sa fie pregatita perfect ( constata ca mai trebuiau facute inainte de a fi predate) mici retusuri: pierdere in detalii si in exlicatii ce deviaza de la subiect trebuie evitata deoarece exista riscul de a nu finaliza lectia -da . consider ca lectia nu are un grad - lectia a fost inteleasa dar au fost foarte mare de dificultate unele amanunte ce au necesitat explicatii lucru care a facut ca planul sa fie putin deviat din punct de vedere al timpului -da . la examinarea anterioara - elevii au fost foarte entuziasmati predarii lectia parea interesanta si era de noul tip de abordare a lectiei . la exclusa monotonia sfarsit au sustinut ca e mai bn sa isi poata da si ei cu parerea deoarece de multe ori e posibil ca lucrurile imaginate de ei sa nu fie tocmai reale , in felul acesta putand fi corectati - Conversatia , si interatiunea - Elevii au parut foarte incantati de faptul ca au putut sa povesteasaca despre ce au vazut in spital si au primit explicatii la intrebarile pe care le aveau in legatura cu subiectul avut in discutie Aducerea de cazuri . elevul e dator sa observe cazuri interesante in spital , cazuri pe care le noteaza si le adduce in discutie in cadrul orelor -da . exemplele din cadrul lectie erau cele mai multe din viata reala si eram -

-analizarea nu face altceva decat sa explice ce este de neinteles , de ce este asa si nu in alt mod - am avut surpriza s aim dau seama ca nu am venit destul de pregatita 22

constienta ca elevii or sa fie interesati de ele

-da . ptr inceput am crezut ca am timp suficient

din punctual de vedere alamintirilor mele din spital . elevii erau foarte incantati sa afle detalii si cazuri interesante - la sfarit am constat ca ar mai fi trebuit o ora ca sa pot reusii sa ating toate punctele vizate si sa pot exemplifica tot

3.5. Fia de autoevaluare a lect iei/activitt ii sust inute Data : 24.05.2013 Clasa/grupa: A XI-A Subiectul lect iei/activitt ii: AVC ischemic la batrani . Puncte tari - Schematizarea subiectului - Consistenta - Coerenta - Sublinierea elementelor importante - Evidentierea rolului de asistenta ptr ingrijirea bolnavilor cu AVC Ischemic Puncte slabe - Pierderea unor detalii importante datorita axarii pe anumite aspecte - Abordarea putin distanta a subiectului de paleatie a bolnavilor post AVC Ischemic - Prezentarea prea subtila a modului de a fi tratat ca bolnav cu AVC Ischemic in alte tarii

Riscuri - Pieredere in detalii inutile - Abordarea unor aspecte care nu sunt foarte interesante - Ignoranta fata de parerea elevilor despre tema in disutie - Lipsa de atentie in a intelege mesajul de feed back

Modalitt i de optimizare - Explicarea clara a subiectului si a principalelor aspect ce sunt incluse in a trata bolnavii post AVC Ischemic - Interatiune - Interes fata de parere elevilor ( daca e bines au rau sa se faca intr-un mod sau altul ) - Ilustrarea aspectelor positive si negative in medicina de paleatie

23

3.6. Chestionar pentru autoevaluarea progresului O alt modalitate de autoevaluare care invit la reflectie o reprezint completarea urmtorului chestionar: 8. Imediat dup ncheierea lectiei m-am simtit foarte multumita ca am reusit sa atrag cat de cat atentia elevilor tinand cont ca este prima mea lectie predate . Am reusit sa trec peste emotii si sa stabilescc o legatura cu elevii lucru care a creat o atmosfera lipsita de tensiunea ce o tineam eu minte a fi prezenta la ore atunci cand si eu eram in banca. 9. Cel mai bine n lectia de azi, am realizat ca este important sa reusesti sa creezi o legatura cu elevul , sa il faci sa te asculte , sa te urmareasca , sa fie atent la ce spui si la ce ii arati , s ail stimulezi sa raspunda indiferent daca este un raspuns bun sau rau . Comunicarea este esenta spre reusita . 10. La lectia viitoare a mbuntti modul de a prezenta lectia . Interactivitatea este cel mai mare avantaj in a fructifica educatia . Dupa parerea mea modul cel mai practice de a invata in Medicina este de a vedea si de a pune mana . Tinand cond ca elevii au stagii de practica in spital cred ca ar fi foarte util ca la fiecare lectie sa fie adus un caz din spital in discutie . Astfel fiecare ar putea sa is idea cu parerea c ear face sau ce nu ar face cu un astfel de bolnav si in acelasi timp ar afla si cum este corect sa fie abordat un bolnav cu o X boala. 11. Atmosfera din clasa a fost placuta si linistita . Nimeni a vorbit fara sa i se dea voie sa o faca . Consider ca in meseria aleasa este foarte important sa astepti si parerea celuilalt inainte de a acctiona, sa analizezi inainte de a spune ca nu este bine . Ideea de a colabora si de a forma o echipa nu numai ca usureaza munca celor ce lucreaza in sistemul de sanatate dar in acelasi timp si ofera Pacientului intraga grila de ingrijiri de care are nevoie . 12. Elevii mei au fost multumiti de faptul ca au avut voie sa vorbeasca liber , sa intrebe , sa intervina in discutia lectiei cu pareri sau cu diferite cazuri ce sa potriveau in situatia aflata in discutie. ** Completarea sistematic a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului.

24