Sunteți pe pagina 1din 12

This version of Total Excel Converter is unregistered.

Denumirea lucrării:

Sistemul de aeraj adoptat:

Sistemul de desprăfuire preconizat:

PROIECT DE AERAJ

GALERIE BAZA PAN.5, STR.3, BL.IV S, oriz.300 parţial refulant pulverizare aer-apă

I. DATE INIŢIALE NECESARE CALCULULUI

a) Secţiunea lucrării miniere-liberă:

b) Lungimea finală a lucrării miniere:

c) Numărul maxim de oameni în front:

a lucrării miniere: c) Numărul maxim de oameni în front: d) Debitul absolut de metan în
a lucrării miniere: c) Numărul maxim de oameni în front: d) Debitul absolut de metan în

d) Debitul absolut de metan în lucrare:

e)

f)Timpul minim de aerisire al lucrării:

g) Concentraţia de CH4 maximă admisă în curentul de evacuare:

h) Concentraţia de CH4 maximă admisă în curentul de intrare:

i) Rezistenţa aerodinamică unitară:

j)

k)

Cantitatea de exploziv care se împuşcă într-o repriză:

Coeficientul unitar al pierderilor de aer:

Puterea totală pentru locomotive Diesel:

l)

m) Norma de aer aferentă unui om:

Norma de aer/CP:

S= L= n 1 =

q a = 0.45375 m 3 /min

oameni

8

160

12

m 2

m

A=

t=

C=

C

R

K

n

q

q

1

2

2

=

0

=

0

0

=

=

=

=

12

30

1

0.1

0.07

0.002

0

0

4

kg/repriză

min

%

%

kµ/m

m 3 /s /m la 1mm H 2 O

CP

m 3 /min /CP

m 3 /min /om

/s /m la 1mm H 2 O CP m 3 /min /CP m 3 /min /om

Calculul debitului absolut de metan

Data

08.03.2010

09.03.2010

10.03.2010

11.03.2010

Sch.

Q

C

Q

C

Q

C

Q

C

mc/min

%

mc/min

%

mc/min

%

mc/min

%

I

121

0.4

121

0.2

121

0.3

116

0.3

II

129

0.3

121

0.2

121

0.4

121

0.4

III

129

0.3

116

0.3

116

0.3

121

0.4

IV

121

0.4

121

0.3

116

0.3

121

0.4

Valori

adoptate

121

0.4

121

0.3

121

0.4

121

0.4

qa

=( 121

=

x

(Q1x C1+Q2 x C2 + Q3 x C3 + Q4 x C4) / 4 x 100 =

0.4

+

121

=

x

0.3

0.45375

+

121

mc/min

x

0.4

+

121

x

0.4 )/4x100 =

II. CALCULUL DEBITULUI NECESAR LA FRONT

a) După cantitatea de exploziv:

S 2 Q A x x L 2 cr [ m 3 / min ]
S 2
Q
A
x
x
L 2 cr
[ m 3 / min ]
fp =
8.5
3
t
L
=
cr
500 x
A
x
K 1
K 1 =
0.6
coeficient de difuziune turbulentă
S
Pagina nr.1
L
=
500
x
12
x
0.6
=
450
m
cr

8

This version of Total Excel Converter is unregistered.

Q

fp =

8.5

t

3
3

A

x

x

S 2

L 2

=

b) După numărul maxim de oameni:

Q fp =

Q

fp =

n 1

x

q 1

n 1

x

q 1

=

[ m 3 / min ]

12

x

4

=

c) După numărul de locomotive Diesel:

Q fp = Q fp =

n 2

x

q 2

n 2

x

q 2

=

[ m 3 / min ]

0

x

0

=

d) După debitul absolut de gaze:

Q fp = q a

x

100

 

C

-

C

0

Q fp =

q a

x

100

C

-

C

0

[ m 3 / min ]

=

0.454

x

100

=

1

-

0.1

8.5

30

48

0

50.4

3
3

12

x

64

x

25600

m 3 /min

m 3 /min

m 3 /min

e) După viteza minimă a aerului

Q fp =

60

x

K

x

S

x

v min

3

[ m / min ]

K=

0.65

coeficient care ţine seama de repartiţia vitezei în secţiunea lucrării

v

min =

0.2

m/s

;viteza minimă de circulaţie a aerului prin lucrare

Q

fp =

60

x

K

x

S

x

v min

=

60

x

0.65

x

8

x

0.2

.=

=

76.5

m

3 /min

62.4

m 3 /min

Debitul de aer adoptat

Q

fp

=

77

3

m /min =

1.28

3

m /s

Pentru stabilirea debitului de aer necesar în circuitul sau subcircuitul de aeraj din care face parte lucrarea

Qcircuit =

Qcircuit =

1.15

1.15

x

x

(ΣQf

[0

+

+

1.3

1.3

x

x

ΣQfp)

77]

=

3

[m /min]

116

m 3 /min

III. DATELE INSTALAŢIEI DE AERAJ PARŢIAL

1). Lungimea finală a lucrării şi lungimea maximă a coloanei de aeraj

L = Lp + LL - D

[m]

L =

lungimea maximă a coloanei de aeraj perţial

[m]

Lp =

lungimea prizei de aer proaspăt

[m]

LL =

lungimea finală a lucrării

[m]

 

D =

distanţa dintre capătul coloanei de aeraj şi frontul de lucru

L=

20

+

150

-

10

=

160 m

 

Pagina nr.2

L = L efectivă col. + Lechivalent

L = 160 + 16

=

178

2). Diametrul coloanei de aeraj:

d =

d =

0.1 x Q fp 0.1 x Q fp
0.1 x
Q fp
0.1
x
Q fp

=

[m] 1.28 = 0.1 x
[m]
1.28 =
0.1
x

0.4 m

se adoptă

d = 500 mm

This version of Total Excel Converter is unregistered.

3). Caracteristicile aerodinamice ale coloanei de aeraj:

a)

Coeficientul pierderilor de aer:

 
 

K

c =

K 0

x

L

[m 3 /s la 1mm H 2 O]

 

K

c =

K 0

x

L

=

0.002

x

178

=

0.36 m 3 /s la 1mm H 2 O

b)

Rezistenţa aerodinamică a coloanei:

 
 

R

c =

R 0

x

L

[kµ]

R

c =

R 0

x

L

=

0.07

x

178

=

12.5 kµ

4). Parametri funcţionali ai ventilatorului de aeraj parţial:

a). Debitul ventilatorului:

Q

Q

v =

v =

Q R

Q R

Q

Q

x

R

R

=

=

x

Q fp

1.02

1.02

Q

fp

[ m 3 / s ]

+

+

=

0.585

0.585

1.992

x

x

x

x

0.36 x

1.28 =

K

c

R c 12.5
R
c
12.5

2.556

+

+

0.15 x

0.15 x

3

m / s

K

2

c

0.13

x

x

R

c

12.5

=

1.99

b). Depresiunea ventilatorului:

h

v =

Q

m =

Q

m =

R c

x

2 Q v

Q 2 m

+

[ daN/m 2 ]

3 Q fp

5

2 Q v

+

3 Q fp

5

[ m 3 / s ]

=

2 x

2.556

+

3 x

1.28

=

5

1.79256 m 3 / s

h

v =

R c

x

Q 2 m

=

12.5

x

3.21 =

40.04 daN/m 2

4). Tipul şi numărul ventilatoarelor:

Se stabilesc parametrii necesari la ventilator:

Qv

hv

=

=

QvIII

h2

=

=

2.56

40.0

3

m / s

daN/m 2

În funcţie de parametrii calculaţi Qv şi

hv

se alege din diagramele şi nomogramele redate în "Ghid practic

pentru proiectarea şi verificarea instalaţiilor de aeraj parţial" ediţia 1987, tipul de ventilator-VEP 11KW şi numărul

acestora pentru aerisirea lucrării.

Din nomograma A18 (pentru Qfp = 1.28 mc/s) se constată că un ventilator aeriseşte maxim 200 m.

L2=

L2=

L

178

-

-

L1

90

=

88

m

L1

Pagina nr.3

6). Caracteristicile aerodinamice ale coloanei de aeraj:

=

90

(având în vedere uzura ventilatoarelor)

a)

Coeficientul pierderilor de aer:

 
 

K

c =

K 0

x

L2

[m 3 /s la 1mm H 2 O]

 

K

c =

K 0

x

L2

=

0.002

x

88

=

0.18 m 3 /s la 1mm H 2 O

b)

Rezistenţa aerodinamică a coloanei:

 
 

R

c =

R 0

x

L2

[kµ]

R

c =

R 0

x

L2

=

0.07

x

88

=

6.2

7). Parametri funcţionali ai ventilatorului de aeraj parţial:

a). Debitul ventilatorului:

This version of Total Excel Converter is unregistered.

Qfp2=

Q R

x

Q fp1

[ m 3 / s ]

 
 

Q

R =

1.02

+

0.585

x

K c

x

R c 6.2
R c
6.2

+

0.15 x

K 2 c

x

R c

Q

R =

1.02

+

0.585

x

0.18

x

+

0.15 x

0.03

x

6.2

=

1.3

Qfp2=

1.28

x

1.30

=

1.673674

m 3 / s

Din nomograma A18 (pentru Qfp2 = 1,7 mc/s) se constată că ventilatorul aeriseşte maxim.L2= 160 m.

Se constată că pentru aerisirea lucrării sunt necesare 2 ventilatoare VEP 11KW. VEP 11 KW nr.1este amplast în Plan înclinat de bază pan.5, str.3, bl.IVS, la minim 6 m de intersecţia cu Galerie transversală nr.2, str.3, bl.IV S, oriz.300, iar VEP-11 KW nr.2 va fi amplasat în Galerie cap pan.8, str.3, bl.IV S, oriz.300, la aprox.90 m de primul ventilator.

 

R

0

 

K

0

d

L

Tip ventilator

Număr ventilatoare

m

3 / min

kµ/m

m

3 /s/m la 1 mm H 2 O

mm

m

VEP-500-11KW

2

 

77

 

0.07

0.002

500

160

IV. SCHEMA DE MONTARE A INSTALAŢIEI DE AERAJ PARŢIAL

Galerie magistrala transport Est, bl.IV S

DE AERAJ PARŢIAL Galerie magistrala transport Est, bl.IV S str.3 Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S
DE AERAJ PARŢIAL Galerie magistrala transport Est, bl.IV S str.3 Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S
str.3
str.3

Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S

bl.IV S str.3 Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S Gal. transversală nr.2, str.3, bl.IV S Galerie
bl.IV S str.3 Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S Gal. transversală nr.2, str.3, bl.IV S Galerie
bl.IV S str.3 Galerie transversală cercetare str.3, bl.IV S Gal. transversală nr.2, str.3, bl.IV S Galerie
Gal. transversală nr.2, str.3, bl.IV S Galerie baza pan.5, str.3, bl.IV S
Gal. transversală nr.2, str.3, bl.IV S
Galerie baza
pan.5, str.3, bl.IV S

Pagina nr.4

Galerie cap pan.

baza pan.5, str.3, bl.IV S Pagina nr.4 Galerie cap pan. Galerie cap pan.5, str.3, bl.IV S
baza pan.5, str.3, bl.IV S Pagina nr.4 Galerie cap pan. Galerie cap pan.5, str.3, bl.IV S

Galerie cap pan.5, str.3, bl.IV S

nr.4 Galerie cap pan. Galerie cap pan.5, str.3, bl.IV S V. MODIFICĂRI ALE DEBITULUI DE AER

V. MODIFICĂRI ALE DEBITULUI DE AER NECESAR

Pe tot parcursul lucrării miniere nu sunt necesare modificări ale debitului de aer.

REVIZIILE PERIODICE ALE INSTALAŢIEI DE AERAJ PARŢIAL

Nr

 

ECHIPAMENT

VERIFICAT

 

EXECUTANT VERIFICARE

   

crt

 

VENTILATOR

 

ELECTROVENTIL

NUMELE ŞI

FUNCŢIA

SEMNĂ-

OBS.

TIP

SERIE

VERIFICAT

SERIE

VERIFICAT

PRENUMELE

TURA

PARAMETRII REALIZAŢI DE INSTALAŢIA DE AERAJ PARŢIAL LA FRONTUL DE LUCRU

SPECIFICAŢIE

2013

SPECIFICAŢIE 2013

This version of Total Excel Converter is unregistered.

 

Lungime coloană [m]

 

necesar front

Debit aer

realizat la front

m

3 /min

necesar circuit

 

realizat în circuit

Măsurat (nume şi semnătură)

 

Şef sector

LLC

Şef sect. aeraj

Ing resp. APM

PROCES VERBAL de recepţie a instalaţiei de aeraj parţial

Încheiat astăzi

1.Ing

2.Ing

, de către comisia formată din :

- Şef Sector

- Adj. şef sector

- Ing

Mec.

- M. En.

- Delegat Aeraj.

u ocazia recepţionării şi punerii în funcţie a instalaţiei de aeraj parţial de tip refulant în lucrarea minier

GALERIE BAZA PAN.5, STR.3, BL.IV S, oriz.300

Comisia a constatat că sunt respectate prevederile proiectului de aeraj parţial aprobat pentru această

lucrare, iar din măsurătorile efectuate rezultă că instalaţia asigură debitul de aer necesar.

Pagina nr.5

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered.

8

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered.