Sunteți pe pagina 1din 8

LINII IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI

DEFINIŢIE

MEDIATOAREA unui segment este o dreaptă perpendiculară dusă prin mijlocul

segmentului. Ea este şi axa de simetrie a segmentului. Punctele de pe mediatoare au proprietatea că sunt egal depărtate de capetele segmentului.

că sunt egal depărtate de capetele segmentului. AM = MB & d A B CONCURENŢĂ triunghi

AM = MB & d A B

CONCURENŢĂ

triunghi sunt

concurente, punctul de intersecţie se notează cu O şi se numeşte centrul cercului circumscris triunghiului.

Mediatoarele

unui

se notează cu O şi se numeşte centrul cercului circumscris triunghiului . Mediatoarele unui d 1

d

1

d

2

d

3

= {O }

BISECTOAREA unui unghi este o semidreaptă cu originea în vârful unghiului, interioră unghiului, care formează cu laturile unghiului două unghiuri congruente. Ea este axa de simetrie

a unghiului. Punctele de pe bisectoare au proprietatea că sunt egal depărtate de laturile unghiului.

proprietatea că sunt egal depărtate de laturile unghiului. [ OC bis ec toar e MM 1

[ OC bis ec toar e

MM

1

=

MM

2

A O ˆ C

C OB ˆ

Bisectoarele unui triunghi sunt concurente, punctul de intersecţie se notează cu I şi se numeşte centrul cercului înscris în triunghi.

de intersecţie se notează cu I şi se numeşte centrul cercului înscris în triunghi . AA

AA BB CC

1

1

1

=

{I }

MEDIANA

segmentul

triunghiului

care

cu

unui

uneşte

mijlocul

triunghi

un

este

al

vârf

laturii

opuse.

Medianele unui triunghi sunt concurente, punctul de intersecţie se notează cu G şi se numeşte centrul de greutate al triunghiului.

cu G şi se numeşte centrul de greutate al triunghiului . BA 1 CB AC 1

BA

1

CB

AC

1

1

= A C

1

= B A

1

= C B

1

AA

1

BB

1

CC

1

=

{G}

ÎNĂLŢIMEA este segmentul care uneşte un vârf al triunghiului cu piciorul perpendicularei duse din acel vârf pe

latura opusă. Înălţimile unui triunghi sunt concurente, punctul de intersecţie se notează cu H şi se numeşte ortocentrul triunghiului.

intersecţie se notează cu H şi se numeşte ortocentrul triunghiului . AA 1 BB 1 CC

AA

1

BB

1

CC

1

BC

AC

AB

AA

1

BB

1

CC

1

=

{H }

CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR

OARECARE (SCALEN)

CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR OARECARE (SCALEN) AB π AC π BC DUPĂ LATURI ECHILATERAL A B = A

AB π AC π BC

DUPĂ LATURI

ECHILATERAL

OARECARE (SCALEN) AB π AC π BC DUPĂ LATURI ECHILATERAL A B = A C =

AB = AC = B C

ISOSCEL

OARECARE (SCALEN) AB π AC π BC DUPĂ LATURI ECHILATERAL A B = A C =

A B = AC π B C

ASCUŢITUNGHIC

ASCUŢITUNGHIC m m m ( ( ( ˆ A ˆ B ˆ C ) ) )

m

m

m

(

(

(

ˆ

A

ˆ

B

ˆ

C

)

)

)

< 9 0

< 90

< 9 0

0

0

0

DUPĂ UNGHIURI

DREPTUNGHIC

) < 9 0 < 90 < 9 0 0 0 0 DUPĂ UNGHIURI DREPTUNGHIC (

(

ˆ

)

m A = 90

0

OBTUZUNGHIC

) < 9 0 < 90 < 9 0 0 0 0 DUPĂ UNGHIURI DREPTUNGHIC (

(

ˆ

)

m B > 90

0

METODA TRIUNGHIURILOR CONGRUENTE

Metoda triunghiurilor congruente se utilizează pentru a demonstra congruenţa unor segmente sau a unor unghiuri.

ETAPE:

se identifică două triunghiuri care au ca laturi sau ca unghiuri, elementele a căror congruenţă urmează să fie demonstrată;

se demonstrează congruenţa acestor triunghiuri aplicând unul dintre cazurile de congruenţă;

se deduce congruenţa elementelor corespunzătoare.

L.U.L.

se deduce congruenţa elementelor corespunzătoare. L.U.L. ABC ∫ ' ' ' A B C € [

ABC

'

'

'

A B C

[ AB

A ˆ

[ AC

]

[

A ˆ

'

]

[

'

A B

'

'

A C

'

]

]

U.L.U.

ˆ ' ] ∫ [ ' A B ' ' A C ' ] ] U.L.U.

ABC

' A ˆ A ˆ ∫ ' ' ' ∫ A B C € [
'
A ˆ A ˆ
'
'
'
A B C
[
A B
]
ˆ
'
B
B ˆ

[

'

A B

'

]

L.L.L.

] ∫ ˆ ' B ∫ B ˆ [ ' A B ' ] L.L.L. ABC

ABC

' ' ' ∫ A B C €
'
'
'
A B C

[

[

[

AB

BC

CA

]

]

]

[

[

A B

' '

B C

' '

C A

'

'

[

]

]

]