Sunteți pe pagina 1din 4

1. Descrieti pe scurt metodele calitative.

Metodele calitative analizeaza legaturile cauzate intre fen eco si sunt: Descompunerea si divizarea fenomenelor- care presupune desc fen. In elem componente, cauza, fc de influenta pt a asigura studiul in detaliu al fen. Eco. Criteriile in fc de care se poate descompune un fenomen sunt: 1. descompunerea in timp- adik in fc de timpul de formare al rezultatului 2. desc in spatiu- perrmite divizarea fenomenelor dupa locul de formare adik la nevelul firmei, sectiei 3. desc in parti sau elem componente specifice naturii rezultatului (cifra de afaceri) Metoda comparatiei- presupune aprecierea rezultatelor firmei in raport cu anumite criterii sau baze de referinta. Acestea pot fii: 1. rez. Per precedente (Po) 2. niv. programat,planificat sau bugetat(Pp sauPIB) 3. rez obt in per curenta ( P1)sau rez efectiv 4. rez altor firme din acelasi domeniu de activitate 5. rez medii per amura sau rez unor firme similare ca marime si domeniu de activitate 6. nivelul optim al indicatorului sau pragul acestuia 7. normativele, standardele, rezultatele de laborator. Metoda gruparii presupune aranjarea fen analizat in grupuri omogene dupa un criteriu unic sau o suma de criterii omogene fiind utilizate in general in analizele de structura. 2. Descrieti pe scurt metodele cantitative. Modelul ABC. Met cantitative permit cuantificarea influentei factorilor care exprima fenomenul. Metoda ABC- isi propune o analiza selectiva a componentelor unui fenomen in fc de pozitia ain cadrul intregului. Se utilizeaza pt analiza vanzarilor pe produse, a stocurilor, a costurilor, a categoriei de clienti si furnizori si respectiv a puterii de negociere a acestora in raport cu firma analizata. In cazul vanzarii pe produse curba teoretica presupune existenta a 3 subgrupe cu caracteristici specifice: 1. 10-15% din nr.de prod = 60-70% din cifra de afaceri(zona A) 2. 25-30% din nr de prod vandute contribuie cu 25-30% din CA ( zona B) 3. 65-70% din nr de prod contribuie la 10-15% din CA (zona C) 3. Descrieti amintind principiile pe care le fundamenteaza met. substitutiei factorilor. Pentru aplicarea corecta a metodei se au in vedere pprincipiile: 1. Asezarea fc in ordinea conditionarii lor economice 2. Substituirile se fc succesiv in ordinea cuprinderii si aranjarii anterioare a factorilor in model 3. Un factor a carui influenta a fost determinata se ia la val efectiva si ramane la aceasta perioada pana la sfarsitul analiei

4. Fc a carui influenta nu a fost calculat inca ramane la valoarea de baza de comparatie pana la momentul substituirii sale 5. Asemanator metodei balantiere rel. De verificare se mentine in sensul ca suma influentelor calculate pt fiecare factor trebuie sa fie = cu variatia totala a fenomenului analizat. 4. Descrieti indicatorii care vizeaza dimensiunea potentialului uman. 1. Nr scriptic de salariati (Ns)= totalitate personaluli existent in evidenta firmei determinat in baza contractului sau a unui alt document generator de drepturi si obligatii pt ambele parti 2. Efectivul scriptic prezent la lucru (Nsp)- exprima nr personalului prezent la munca la un moment dat indiferent de tipul de lucru efectiv 3. Nr. Mediu scriptic (lunat, trimestrial, anual) Mns) caracterizeaza prezenta in entitate a personalului in raport cu durata calendaristica a perioadei luate in calcul. Nms=Nsi/ Dc Nsi= nr de pers din ziua i Dc= durata calendaristica Nr mediu de personal= un indiccator ce rep.potentialul uman al firmei pe o per de timp, dar nu caracterizeaza nr salariatilor care au lucrat efectiv in acea perioada. 4. Nr. Maxim de salariati (Ns max)- limita superioara in cadrul careia se poate inscrie firma in fc de volumul de activitate si de productivitatea muncii. Ns max= CA/ Wa Wa= productivitatea anuala prevazuta 5. Efectivul fiscal (Nsf) nr salariatilor care au figurat in evidenta firmei indiferent de timp si pentru care s-au platit contributii catre stat * Analiza potentialului uman se poate aprofunda luand in considerare coeficentul calificarii medii a personalului si coef de concordanta. 5. Analiza comportamentului potentialului uman / analiza cifrei de afaceri in relatie cu factorul uman. Analiza CA in raport cu utilizarea fc uman CA=Ns*Nop/Ns * Ca/ Nop 6. Analiza eficientei potentialului uman ( productiv. celor 3 forme + modele) Principalul indicator al eficientei utilizarii rez. umane il reprez. productivitatea muncii. Analiza se dezvolta pe urmatoarele paliere: a. analiza sistemelor generae a productivitaii muncii. b. analizqa factoriala a productivitatii medii a muncii. c. analiza productivitatii marginale a muncii. 1. Pentru aprecierea sit. generale a productivitatii muncii utilizeaza urmatorii indicatori: Productivitatea medie anuala a muncii

Wa= CA/Ns (Q, VA, rez. Din exploatare) Productivitatea medie zilnica Wz= CA/Tz (Q, VA, RE) Tz=timp total de munk in zile Productivitatea medie orala Wh=CA/Th (Q, Va, RE) Wa= CA/ Nop (Q, Va, Re) 2. Analiza productivitatii muncii poate fi abordata si dpdv al legaturii dintre eficienta muncii si gradul de inzestrare tehnica a salariatiilor. Aceasta legatura se poate exprima in mot iterativ prin intermediul urmatoarelor modele: a. CA/ Nop= FF/ Nop * CA/FF b. CA/ Ns= Nop/ Ns * FFa/ Nop * CA/ FFa c. CA/ Nop= FFa/ FF * FF/ Nop * CA/ FFa 7. Analiza potentialului tehnici (mijloace fixe) In studiul analizei mijloacelor fixe utilizam indicatori care exprima: 1. Indicatori de dinamica- exp. Dinamica activelor fixe, sunt exprimati in marime relativa si absoluta. - modificarea absoluta a mijloacelor fixe DF= F1-F0 Df= f1-f0 - modificarea relativa a mij fixe DF%= F1-F0/F0 * 100 Dfi(%)= fi1-fi0/fi0 * 100 2. Indicatori care exprima structura mij fixe- exprima raportul intre categ de mij fixe respectiva si totalul mij fixe. Ks= FFi/ FF * 100 3. Indicatori de miscare a. coeficientul intrarilor de mij fixe KI= I / M0 * 100 b. coef iesirilor Ke= E/Mf * 100 c. coef. Msicarii globale a mf Kmgl= I+E/ Mf * 100 4.Indicatori de stare - coef mij fixe active Kmfa= FFa/ FF * 100 - gradul de uzura Gu= A/FF *100 - gradul de reinoire Gr=investitii realizate/ total mf * 100 8. Analiza potentialului material , metode de evaluare a stocurilor Analiza potentialului material se realizeaza pe cele 2 componente: - fixa - circulanta (stocuri) astfel: Analiza mf fixe Analiza mf circulante (in special stocurile) Metode de evaluare a stocurilor 1. metoda costului mediu ponderat (CMP) CMP= qi * pi / Qi 2. metoda FIFO 3. metoda LIFO 4. metoda costului standar K= Rd al dif de pret/ Rd al intrarilor de produse 5. metoda pretului de vz cu amanuntul 9. Analiza factoriala a cheltuielilor de exploatare, analiza factoriala aferenta CA

Exemple de ch de exploatare: Ch cu materii prime + materiale consumabile Ch cu salariilecu consumul intermediar Ch cu impozite si taxe Ch cu despagubiri, donatii, active cedate Ch de exploatare Analiza factoriala aferenta CA. Indicatorul utilizat pt analiza factoriala a ch aferente CA= rata aferenta CA la 100 lei CA Se det potrivit formulei: Cca=qv * c / qv * p * 100 10.Analiza ratelor de rentabilitate