Sunteți pe pagina 1din 9

INSTITUTIILE EUROPENE

,, Nimic nu este posibil fara indivizi, nimic nu este durabil fara institutii..(Jean Monet. Memorii) Institutiile in cadrul Uniunii Europene, reprezinta expresia unor apropieri din ce in ce mai mari intre natiunile europene in cadrul relationarii si cooperarii statelor comunitare.Acestora le revine inainte de toate, functia membre. Create dupa modelul specific Dreptului International Public, care le confera calitatea de a ,,umple cadrul legislativ al integrarii trasat de catre statele de institutii interne ale comunitatilor europene, acestea au sarcina sa asigure aplicarea tratatelor comunitare la nivelul comunitatilor. In acest scop institutiile comunitare dispun de mijloace de actiune juridice si financiare iar activitatile lor se sprijina pe o administratie si pe o functie consultativa din ce in ce mai importanta. Institutiile comunitare isi indeplinesc atributiile in cadrul unui sistem institutional intre ele realizandu-se legaturi si corelatii atat in plan vertical cat si in plan orizontal.Repartitia functiilor intre institutiile comunitare nu corespunde schemei etatice a separatiei puterilor in stat mostenite de la Montesquieu. Structura institutiilor comunitare presupune crearea unor interactiuni functionale intre institutiile comunitare, aceste exercitandu-si atributille ca parti componente ale unui sistem, in vederea realizarii scopurilor comunitare unice. Fiecare institutie actioneaza in aplicarea unui interes specific in procesul decizional comunitar exercitand atributii in mod expres conferite prin dispozitiile tratatelor comunitare. La baza organizarii institutiilor comunitare se regasesc anumite principii in conformitate cu care institutiile actioneaza si isi exercita atributiile: -principiul atribuirii de competenta.Potrivit acestuia fiecare institutie comunitara isi exercita atributiile in conformitate cu dispozitiile cuprinse in tratatele comunitare,actionand numai in limitele reglementarilor legale si exercitand competente care le sunt atribuite in mod expres prin tratate. -principiul echilibrului institutional-prin care fiecare institutie trebuie sa-si exercite competentele dar sa nu impiedice in nici un mod exercitarea atributiilor ce au fost stabilite altor institutii ori sa renunte la exercitarea competentelor incredintate prin transferarea lor altei institutii comunitare sau unui organ comunitar.Acest principiu reprezinta o garantie in ce inseamna respectarea drepturilor institutiilor in cadrul sistemului institutional comunitar.

-principiul autonomiei institutiilor-are ca scop ocrotirea interna a fiecarei institutii comunitare, permitand organizarea libera in limitele legale stabilite, adoptarea propriului regulament intern, propria functionare interna, desemnarea functionarilor comunitari, stabilirea sediului cu respectarea prevederilor din tratate. Obiectivele Comunitatilor Europene sunt atinse prin intermediul urmatoarelor institutii comunitare: -Parlamentul European; -Comisia Europeana; -Consiliul; -Curtea de Justitie; -Curtea de Conturi; -Banca Centrala Europeana. Codificarea acestei ordini institutionale o gasim in art.4 TCE (Tratatul de instituire a Comunitatii Europene), art. 3 TCEEA(Tratatul Conunitatii Europene a Energiei Atomice) si art.7 TCECA.Initial cinci institutii:,incepand cu 2002, prin aparitia BCE, s-a trecut la un sistem de sase institutii..In articolul C TUE se spune:,UE are un cadru institutional unic ce garanteaza coerenta si continuitatea actiunilor realizate in scopul atingerii obiectivelor Uniunii. O paticularitate a institutiilor comunitare este aceea ca membrii lor sunt alesi sau numiti de catre statele member sau corpul electoral al acestora, dar niciodata de catre membrii altei institutii comunitare, ceea ce le garanteaza independenta reciproca si asigura mentinerea echilibrului de puteri. Asa cum institutiile comunitare sunt comune celor doua Comunitati Europene, aceleasi institutii sunt comune si Uniunii Europene, in sensul ca aceasta nu are un cadru institutional distinct de cel comunitar. Trebuie insa precizat ca, atunci cand aceste institutii actioneaza in cadrul TUE, vor adopta masurile-,,Pozitiile si ,,Actiunile Comune-prevazute in TUE, dar nu vor adopta actele tipice ale acestor institutii intelese ca si institutii comunitare (Regulamente, Directive etc).Fiecare institutie va actiona dupa caz in functie de tratate.(art E al TUE). PARLAMENTUL EUROPEAN ,,Adunarea cum se numea initial, s-a autodenumit ,,Adunare Parlamentara Europeana iar apoi ,, Parlament European, prin Actul Unic European. PE simbolizeaza aplicarea democratiei la structura institutionala a UE. Initial, un simplu organ consultativ,in prezent, conform art.138B TCE si in forma stabilita de fiecare tratat, PE ii revine sarcina de a participa la procesul de luare a deciziilor , de adoptare a normelor europene in urmatoarele forme:Codecizie cu Consiliul, conform art.189B TCE;

Cooperare, conform art.189C TCE -Aviz consultativ. PE reuneste reprezentantii popoarelor statelor membre din UE, alesi prin sufragiu universal. Primele alegeri ale reprezentantilor parlamentului European au avut loc in 1979 Are putere de decizie in adoptarea bugetului, mai ales in privinta cheltuielilor neobligatorii si colaboreaza cu celelalte institutii Comisia si Consiliul, pentru a-si indeplini misiunea. Durata mandatului parlamentar e stabilita la 5 ani si coincide cu perioada legislativa a Parlamentului European. Organizarea Parlamentului European este reglementata prin regulament Intern si se bazeaza pe existenta unui presedinte ales dintre candidatii diferitelor grupuri politice sau grupuri de zece deputati neinscrisi in grupurile politice.Daca nici un candidat nu are majoritate absoluta in primele trei tururi, in cel de-al patrulea raman primii doi clasati, iar alegerea se face prin majoritate simpla. Presedintele raspunde activitatile PE in fata altor institutii comunitare, de relatia internationala a PE cat si de transparenta Rezolutiilor PE..Membrii PE se reunesc pe grupuri politice si nu in functie de nationalitate. PE poate avea Comisii parlamentare specializate (agricultura, politica, buget, transporturi ex: Comisia de Afaceri Externe si de Securitate Comisia de agricultura si Dezvoltare Rurala , Comisia de buget, Comisia Economico si Monetara, Comisia de Tineret ,Cultura, Educatie, Mass-Media si Sport etc.) care elaboreaza propuneri de rezolutii ce apoi se voteaza in plen, iar conducerea lor este asigurata de doi vicepresedinti si presedintele PE. In cadrul organizarii interne mai distingem grupurile parlamentare.Acestea numara: Grupul crestin-Democrat si Democratiile Europene(Partidul popular european, PP-ED);Grupul Socialist(Partidul Socialist European, PES);Grupul Liberal, Democratic si reformist(ALDE);Grupul Verzilor(Green/EFA); Grupul, ,,Europa Democratiilor;Grupul Stangii Unite Europene;Grupul ,,Uniunea pentru Europa Natiunilor;Grupul Mixt. Toate activitatile PE si ale organismelor sale se desfasoara sub conducerea Biroului Parlamentar alcatuit dintr-un presedinte si 14 vicepresedinti impreuna cu 6 chestori desemnati de PE dintre membrii sai. Membrii PE,la numar 785, au aceleasi drepturi ca si cei ai unui parlament national: imunitate, salariu, fond de cheltuieli pentru activitatea desfasurata, inviolabilitatea pentru opiniile exprimate in activitatea parlamentara etc.Sediul Pe este la Strasbourg unde se tin 12 sesiuni plenare lunare, inclusiv sesiunea bugetara.Celelelte 6 sesiuni plenare aditionale se tin la Bruxelles iar Secretariatul general al PE si serviciile acestuia se afla la Luxemburg. Parlamentul European se

reuneste si delibereaza in mod public iar dezbaterile, avizele si rezolutiile sale se publica in JOCE(Jurnalul Oficial al CE) Institutia parlamentului European are competente atat normative, bugetare dar si de control politic asupra activitatii altor institutii, in special asupra Comisiei, care se exercita prin raportul anual al acesteia in baza art.143 TCE, art.113 TCCEA, si art. 24 TCECA. Politice.In urma dezbaterilor, PE poate vota o motiune de cenzura la adresa Comisie care, daca este aprobata cu 2/3 din voturi, poate duce la demiterea sa.(de aparare a dreptului comunitar si internationale). PE se diferentiaza de catre Parlamentele nationale prin componenta, competenta si locul ocupat in structura institutionala. Prin componenta deoarece membrii sai nu sunt delegati de catre parlamentele sau guvernele nationale ci sunt alesi direct de catre popoarele statelor membre.Prin competente, deoarece are putere de Codecizie, cooperare, control politic, toate acestea fiind dificil de gasit in cazul organizatiilor internationale clasice. Prin locul ocupat in structura institutionala, deoarece nu reprezinta centrul puterii decizionale a UE. Puterea legislativa a Comunitatii (adica competenta de a adopta norma de character general) este in principal, a Consiliului sau a Comisiei,I, in materie legislativa Parlamentul nu are nici competenta de initiative rezervata comisiei, nici competenta de decizie rezervata Consiliului. In rest are numai statut de asociat la legislatia de grade diferite, dupa care actul intra in campul de aplicare al unei sau alteia dintre cele 3 proceduri: - procedura consultarilor este obligatorie interzicandu-se Consiliului sa decida fara ca Parlamentul sa fi dat in prealabil un aviz asupra propunerii Comisiei. - procedura intelegerii intre Adunare si Consiliu, cu concursul activ al Comisiei, se deschide atunci cand Consiliul percepe o limitare a parerii adoptate de Adunare. Comisa de intelegere, compusa din membrii Consiliului si o delegatie a Parlamentului condusa de Presedintele sau, la lucraile careia participa si Comisia, are scop ajungerea la un acord intre cele 2 institutii. Cand punctele de vedere ale celor doua institutii sunt suficient de apropiate Parlamentul trebuie sa dea o noua proprunere si Consiliul sa decida. - procedura cooperarii a fost introdusa prin Actul unic european, iar campul sau de aplicare vizeaza deciziile luate cu majoritate calificata de catre Consiliu in domeniul pietii interne, politicii sociale, coeziunii economice si sociale si cercetarii. Tratatul de la Luxembourg din 21 aprilie 1970,a modificat substantial, prin adoptarea sistemului resurselor comunitare proprii- dispozitiile financiare al Tratatelor Constitutive stabilind autonomia

PE in aprobarea si executarea propriului buget.Parlamentul European controleaza modul de efectuare a cheltuielilor comunitare, dar nu are nici o competenta asupra resurselor care le fac posibile.Alaturi de competentele legislative si bugetare apar cele de aparator al dreptului comunitar vine din capacitatea sa de a controla daca Consiliul sau Comisia isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor dreptului comunitar.PE are chiar competenta de a elabora un ,,Recurs pentru inactivitate, omisiune sau lipsa. In ce priveste competenta internationala art 228 TCE arata ca acordurile cu terte tari sau cu organizatiile internationale, trebuie sa aiba un aviz din partea PE ce vizeaza in special acele cooperari care implica bugetul comunitar sau modificarea unui act normative, conform art.189B.Numeste aparatorul poporului CONSILIUL UNIUNII EUROPENE..-de redat conducerea in anul 2009 de catre ce tari????/ Consiliul este una dintre cele cinci institutii comunitare, care, conform, TCE si TCEEA, garanteaza atingerea obiectivelor finale ale acestora. Consiliul U E este format din reprezentantii la nivel ministerial al fiecarui stat membru abilitat sa angajeze Guvernul acestui stat. Normele sale de baza se regasesc in dreptul primar: art.26-30 TCECA;art.145-154 TCE si art.115-123 TCEEA(compozitie, competente, proceduri)de aici rezulta dubla natura a Consiliului: de institutie comunitara, regularizat prin dreptul comunitar care ii recunoaste atributii si competente proprii a caror exercitare este reglementata de norme comunitare;de institutie de reprezentare a guvernelor statelor membre. Consiliul exercita impreuna cu Parlamentul functiile legislativa si bugetara Fiecare ministru participant la lucrarile consiliului raspunde in fata parlamentului tarii sale pentru prestatia sa insa deciziile luate nu pot fi modificate.Consiliul UE are in subordinea sa mai multe organisme si servicii care il ajuta in indeplinirea activitatii sale ex:Secretariatul general al consiliului U E care este un un organism cu suport logistic ce reuneste functionarii ce asigura permanenta si stabilitatea activitatii ;Consiliului. Este compus din 7 directii generale ce au in structura mai multe directii si servicii;Functioneaza o serie de comitete care au sarcina pregatirii lucrarilor consiliului:COREPER(Comitetul Reprezentantilor Permanenti) si comitete specializate(Comitetul specializat pentru agricultura, Comitetul Monetar, Comitetul politic, Comitetul de coordonare. COREPER este un organ auxiliar care se ocupa cu pregatirea sesiunilor Consiliului;Asigurarea activitatii sale intre sesiuni; asigurarea permanentei de facto a acestei institutii, care , altfel s-ar fi redus la intalniri periodice interguvernamentale. Consiliul UE nu se confunda cu Consiliul European sau cu Consiliul Afaceri generale si relatii externe/CAGRE .

Conform art.2 al Tratatului de Fuziune, Presedentia Consiliului este rotativa si semestriala si se se preia la 1 ianuarie si 1 iulie.Presedentia Consiliului convoaca reuniunile ordinare si extraordinare ale acestuia, ca urmare a unei initiative proprii sau la cererea Comisiei ori a unui stat membru. Presedentia stabileste, de asemenea, Ordinea de zi a Consiliilor pe care o face cunoscuta Comisiei si celorlalti membri cu cel putin zece zile inainte.Consiliul se intruneste in sedinta publica atunci cand delibereaza si voteaza un proiect de act legislativ. Competentele Consiliului difera in functie de tratate astfel intalnim: competente decizionale, competente consultative;competente de coordonare;competente in materie de PESC si JAI; competente in domeniul relatiilor externe..Din analiza competentelor din perspectiva rolului consiliului in sistemul institutional comunitar intalnim urmatoarea clasificare a competentelor ce pot fi: normative;bugetare, executive; de relatii internationale; de aparare a dreptului comunitar.Competenta normativa se refera la emiterea actelor normative cu caracter generalregulamentele , emiterea de directive aceasta emitere avand loc la recomandarea Comisiei.Competentele bugetarea se refera la elaborarea si aprobarea bugetului comunitar ce presupune nanumite limite printe care se enumera dreptul PE de a respinge proiectul de buget al consiliului, Consiliul fiind astfel obligat sa elaboreze alt buget, PE fiind alaturi de Consiliu coautor al acestuia.Competentele executive in raport cu normele pe care el adopta, se refera la capacitatea Consiliului de a adopta acte administrative concerete prin care sa se aplice o norma.Competenta internationala se refera la semnarea de acorduricu terte state, grupari de state sau organizatii internationale.Consiliul are competente de initiativa sau impulsionare a actiunii comunitare.Instrumentele acestuia in urmarira si pedepsirea infractiunilor relativ la dreptul comunitar se gasesc descrise in art 173-174 TCE si art.146-147 TCEEA. CONSILIUL EUROPEAN- formatiune a consiliului Consiliul European u poate fi identificat cu consiliul UE, inteles ca institutie comunitara.Consiliul European este un consiliu l acare participa sefii destate sau de guverne impreuna cu ministrii lor de externe.consiliul European nu a fost prevazut in tratatele initiale fiind rezultatul unui proces istoric.Afost reglementat initial prin Actul Unic european art 2 si prin Tr de la Maastricht art D. Consiliul European este compus din sefii de stat sau guverne, ai statelor membre precum si din presedintele (al)sau si din presedintele Comisiei Europene.Dualitatea functionala a Consiliului European venea din caracterul de institutie comunitara si institutie de coperare politica.Desi este o institutie comunitara aceasta functioneaza in baza dreptului international.Consiliul european se

convoaca de 2 ori pe semestru de catre presedintele sau.Ori de cate ori este necesar, datorita unor evenimente importante interne are loc convocarea extraordinara de catre presedintele Consiliului European.Decizia in consiliul European se ia prin consens, dat fiind caracterul sau de institutie mai degraba internationala decat comunitara. Documentele adoptate nu au valoare normativa si se numesc Concluzii, dar nu inseamna ca sunt facultative in aplicare.Atunci cand solutioneaza probleme comunitare, CE remite deciziile sale Consiliului, cae le transforma in acte cu valoare juridica.Actele normative se elaboreaza tot de catre Consiliu, in baza concluziilor C E.CE mai adopta orientari si directive, declaratii..In urma fiecarei dinte reuninunile sale CE este obligat sa prezinte un raport PE iar anual un raport scris privind progresele inregistrate de Uniune..CE are rol de decizie si de discretionare politica aconstructiei comunitare revenindu-i urmatoparele competente:orientarea constructiei comunitare prin stabilirea liniilor directoare ale politicii comunitare; impulsionare politicii generale coomunitare; coordonarea politicii comunitare; definirea noilor sectoare de cativitate comunitara.Este asista de secretariatul Gen al Consil UE.Isi alege presedintele pe o durata de 2 ani si jum cu posib reiinoiri mandatului o sg data. COMISIA EUROPEANA-parte a sistemului institutional comunitar. Este o institutie comunitara a carei organizare se regaseste in dreptul primar.Poate fi considerat organul executiv comunitar, format din persoane desemnate, de comun acord, de catre guvernele statelor membre, aceasta trebuind sa beneficieze, odata cu adoptarea TUE, si de increderea PE.este prevazuta ca institutie comunitara in fiecare dintre cele 3 tratate al CE.Denumirea sa a fost stabilita prin TR de Fuziune de la Bruxelles 1965.Membrii sai pot fi numiti pe o perioada de 5 ani, mandatul putand fi reinnoit, iar aceasta trebuie sa cuprinda cel putin 1 cetatean al fiecarui stat membru.Comisia este o institutie supranationala, avand competente proprii si distincte de cele ale Consiliului Sediul Comisiei este la Bruxelles iar serviciile raman stabilite la Luxemburg. Este compusa din 27 de membri si condusa de 1 presedinte.Institutia functioneaza pe baza unui sistem de portofolii, dat fiind natura duala a functiilor comisarilor care isi indeplinesc activitate pe orizontala in cadrul comisiei ca institutie colegiala si pe verticala fiecare comisar fiind responsabil de 1 sector din activitatea comisiei.Prin tratatul de la Lisabona(nu e in vig inca) , incepand cu 1 noi 2014 Comisia va fi compusa dintr-un nr de membri incluzand presedintele si Inaltul reprezentant al uniunii pt afaceri externe si politica de securitate corespunzand cu 2/3 din nr statelor membre.Adopta acte normative ce genereaza drepturi si obligatii directe pt cetateni si statele membre.Are urmatoarele functii generale:normativa, prin propunerile normative de dezvoltare a

politicilor comunitare; de control, veghind asupra aplicarii corecte a dreptului comunitar; de gestiune a politicilor comunitare.; de reprezentare a UE in organizatiile internationale. Mandatul Comisiei coincide cu cel al PE. De la 1 ian 2007 romania are si ea un reprezentant in comisie: Leonard Orban care se ocupa cu portofoliul multilingvismului.Comisarii isi pot pierde mandatul prin demisie colectiva cauzat de o motiune de cenzura aprobata de PE si prin demisie personala.Comisia raspunde in fata PE. Incetarea mandatului se face si prin expirarea mandatului sau deces. Presedintele comisiei este ales pe baza propunerilor Consiliului European si are un mandat de 5 ani. Actualul presedinte al Comisiei este JOSE Manuel Barroso, mandatul sau fiind de 5 ani adica 2004-2009.Printe atributiile acestuia se numara: definira orientarilor in cadrul carora Comisia isi exercita misiunea; deciderea organizarii interne a Comisiei; numirea vicepresedintilor, altii decat Inaltul Reprezentant pt Afaceri externe si pol de securitate. Functiile Comisiei sunt cele de : initiativa legislativa;functia de executie;functia de decizie; functia de supraveghere; functia de reprezentare. CURTEA DE JUSTITIE. Curtea de justitie a Comunitatilor Europene(TJCE) este institutia comunitara pe carea Tratatele Constitutive au insarcinat-o sa vegheze asupra corectei interpretari si aplicari a dreptului comunitar.Aceasta este prevazuta in toate cele trei tratate precum si in Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie anexat la Tratatul de la Roma.Curtea de justitie a Comunitatilor are 27 de judecatori(unul din fiecare stat membru), dintre care se alege un presedinte, precum si 8 avocati generali.Curtea functioneaza in plen si are cinci complete de judecata de trei sau cinci judecatori...Judecatorii si avocatii generali trebuie sa fie independenti fata de institutiile comunitare si statele membri, sunt alesi pe criterii profesionale. Sunt inamovibili, nu pot exercita o alta functie publica sau desfasura activitati private.Beneficiaza de imunitate. Sunt numiti pe o perioada de 6 ani .Judecatorii si avocatii generali isi desfasoara activitatea asistati de un cabinet format din avocati si personal administrativ.Curtea functioneaza in mod permanent.competenta Curtii nu este de drept comun ci de atribuire deoarece nu este in mod expres prevazuta in tratate.Ccurtea functioneaza in regim multilingvistic facandu-se diferenta intre limba procedurilor(poate fi orice limba) si cea interna(lba franceza).Curtea hotaraste cu privire la actiunile introduse de un stat membru, cu privire la interpretarea Dreptului UE sau la validare actelor adoptate de institutii la cererea instantelor judecatoresti iar solutiilesunt pronuntate fie sub forma de hotarare fie de ordonanta.In cadrul CJCE mai fac parte Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul functiei publice(Tribunalul Civil) CURTEA DE CONTURI

Curtea de conturi nu a fost prevazuta in Tratatul de constituire al CE fiind creata prin Tratatul de revizuire a dispozitiilor bugetare de la Bruxelles 1975.Aceasta a inlocuit Comisia de control prevazuta de CEE si CEEA si comisarii pentru conturi prevazutu de Tratatul CECO.Curtea de conturi este formata din 27 de membri, numarul acestora crescand pe masura extinderii Comunitatilor europene.membrii sunt numiti de catre Consiliu, prin unanimitate si dupa consultarea prealabila a PE.Numirea se face pe o durata de 6 ani iar mandatul poate fi reinnoit.membrii Curtii sunt independenti,Curtea de conturi asigura control financiar contabil.este insarcinata cu o competenta generala de control a conturilor de venituri si cheltuieli ale fiecarei Comunitati europene.nu este un organism jurisdictional iar competentele sale sunt de de control si consultative. BANCA CENTRALA EUROPEANA Banca Centrala Europeana este o institutie asemanatoare celor comunitare BCE are personalitate juridica si face parte din Sistemul European al Bancilor Centrale.SEBC are competente in politica monetara dar fara persponalitate juridica, fiind condus de organele directive ale BCE(Comitetul Executiv si Consiliul Guvernatorilor.Membrii BCE nu sunt numiti de catre Consiliu, ci de catre guvernele statelor membre Comitetul executiv este format din presedinmte, vicepresedinte si alti 4 membri .Comitetul Executiv al BCE trebuie sa fie format din profesionisti prestigiosi, prin acordulguvernelor statelor membre exprimat la nivelul sefilor de stat sau guvern si in baza unei Recomandari A Consiliului si cu consultarea pralabila a PE si a Consiliului Guvernatorilor Bancilor Centrale. BCE coordoneaza SEBC desi face parte din el conf art 106.3 TCE.Obiectivele SEBC sunt: mentinerea stabilitatii preturilor; sprijinirea politicilor economice generale ale Comunitatii in scopul realizarii obiectivelor comunitare sem nalate la art 2 TCE. BCE autorizeaza emiterea de moneda Euro, ce se poate emite direct de BCE sau de Bancile centrale.Carcaterul comunitar al BCE se deduce si din faptul ca aceasta poate emite acte cu caracter general si angajant precum Regulamentele. http://www.referat.ro/referate/Institutiile_Europei_Unite_4857.html