Sunteți pe pagina 1din 3

Analizam cazul unei societati care va efectua distributie de marfuri si in ziua de sambata 4 ore pe zi.

Salariatii in cauza, respectiv soferii si delegatii-livratori au contracte de munca cu program normal de lucru 8 h/zi si 40 h/saptamana, asa cum si-au desfasurat activitatea pana in prezent. Daca angajatorul ponteaza cele 4 ore sambata si ziua de luni va fi a doua de repaus saptamanal, vor lucra mai putin decat orele stabilite prin CIM. Art. 114 alin. (1) din Codul muncii stabileste durata maxima legala a timpului de munca de 48 ore. Vom stabili astfel daca pot fi pontate cele 4 ore sambata fara sa se acorde luni zi libera.

Raspuns:

Potrivit art. 137 alin. 1-3 din Codul muncii republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 18.05.2011, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern, situatie in care salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

Conform dispozitiilor mai sus citate, munca prestata in zilele de repaus saptamanal se compenseaza cu timp liber corespunzator, acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern, salariatii beneficiind, in aceasta situatie, de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Intrucat saptamana reprezinta acea perioada de sapte zile consecutive care se socoteste de luni pana duminica, salariatii au dreptul in fiecare saptamana la un repaus de 2 zile consecutive. Prin urmare, daca salariatul nu beneficiaza de repausul saptamanal in zilele obisnuite de sambata si duminica, are dreptul la un spor la salariu, alaturi de alte doua zile consecutive de repaus fixate in alte zile consecutive din cadrul respectivei saptamani, cerinta legala pe care o apreciem neindeplinita daca in speta salariatul lucreaza 6 zile din saptamana.

Potrivit art. 260 alin. (1) lit. j) din Codul muncii , republicat, constituie contraventie nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

In ceea ce priveste acordarea repausului in mod cumulat, conform art. 137 alin. (4) din Codul muncii, republicat, in situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

Observam ca prevederea legala este echivoca in privinta stabilirii intinderii perioadei pentru care salariatul trebuie sa solicite autorizarea inspectoratului teritorial de munca. Daca insa coroboram aceste prevederi legale care se refera la situatii de exceptie cu cele anterior mentionate care stabilesc regula in privinta acordarii repausului saptamanal, apreciez ca dispozitiile legale se pot interpreta si in sensul ca regula este ca repausul saptamanal se acorda in 2 zile consecutive din fiecare saptamana, iar numai in situatii de exceptie repausul saptamanal se poate acorda in mod cumulat dupa o perioada de activitate continua care poate fi de maxim 14 zile calendaristice (activitatea continua prestata peste 14 zile calendaristice fiind interzisa).

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Munca prestata in zilele de sambata nu este munca suplimentara ci este munca prestata in zi de repaus saptamanal.

Potrivit art. 120 din Codul muncii republicat, munca suplimentara este munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, adica tot ceea ce depaseste norma de lucru de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana de luni pana vineri. Conform art. 122 - 123 din Codul muncii , munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara, acordat in aceste conditii se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. Astfel, in situatia in care nu este posibila compensare prin ore libere platite, salariatul beneficiaza de:

- salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru, si - un spor pentru munca suplimentara. In concluzie, prestarea activitatii in zilele de sambata este munca prestata in zi de repaus saptamanal ce poate fi sanctionata de inspectorii ITM cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.