P. 1
Niagara Delta - Manual Instalare

Niagara Delta - Manual Instalare

|Views: 36|Likes:
Published by eugenghita

More info:

Published by: eugenghita on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8. inox 10.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).rezervor apå caldå menajerå. . .LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.bloc electronic (fig. . .schimbåtor principal din cupru 5.comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.instalator 3 . . . . . .manometru circuit încålzire 31. . compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7.senzor temperaturå circuit încålzire retur 18.încålzire 27.bloc gaz. . .hotå de extrac¡ie gaze arse 4.comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24. . . . . .dispozitiv de aprindere 13.LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26.camerå de combustie etan¿å 6.afi¿or 32.senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22. .vanå distribuitoare .debistat apå menajerå 21. .protec¡ie la supraîncålzire 14.LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28.dezaerator automat 9.vas de expansiune sub presiune 3. . . . .LED verde pentru modul de func¡ionare . .Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1.senzor temperaturå rezervor 16.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17. . . . . .vanå cu 3 cåi 19.LED verde pentru punerea sub tensiune 25.pompå de circula¡ie 11.buton de resetare 30. .butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . .în plåci din o¡el inoxidabil 20.¿asiu din tablå de o¡el 2. 2) 12.arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil.presostat de control evacuare produse de combustie 15.

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

7 bar. . Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. 4) aratå curba presiunii disponibile. 5 .înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. (Cu robinetele termostatice închise). Volumul maxim al vasului de expansiune: 7.1 litri. în °C. 5): . Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1.temperatura medie de func¡ionare. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei). Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig. Presiunea de umplere: 0. Diagrama (fig.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune.5 bari). Capacitatea de apå a instala¡iei.

18/85. 425/94. a cuptorului ¿i. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. I 33/99. 3317/67. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i.1. STAS 7313/82.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. cu o suprafa¡å de min. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) . RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . 100 cm2 .se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. 3417/85. 90/91. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . H. ISCIR: C31/84. apa trebuie tratatå. totodatå. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. I 13 1/96. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. cu robinetele termostatice închise. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . Ord. Pentru a se evita aceste probleme. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW.montarea se va face pe un perete solid. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4.G. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. Legea 10/95. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. 7132/98. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i. 6 . Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. 11/94.4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. PT A1/2002. 462/93 PSI . Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene.2. în general. I 31/96.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor .

un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . KIT DE EVACUARE .). 6): . al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå. Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE .tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid).înlocuirea centralelor termice de alte mårci .diferitele robinete.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori. petrol etc. robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . pentru a se elimina piliturile. este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant).se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare.instalare (fig.prima instalare . pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. 7 . cuplu de strângere minim 10 mN). pe amplasamentul K (fig. 1). man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå . în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. tur ¿i retur încålzire.5.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului).se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå. Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. man¿oane 3/4 pe gaz. tur ¿i retur încålzire.garnituri ¿i man¿oane de racord. . .se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . de¿eurile de sudurå.

7) .se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere . fårå så fie nevoie så se deconecteze . 8) .se elibereazå dispozitivele de prindere . 8 . Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie . Între¡inere Pentru service-ul aparatului. existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric.se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig.se pune capacul (fig.6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului .se scoate capacul. Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. 9).

Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului. 12) . Nu se livreazå cablul pentru TA. 11). 10 9 .alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S. Important: . 10). trebuie så fie 2 cabluri separate. Notå: cele 2 cabluri.conform reglementårilor. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. pe tabla de jos . alimentare ¿i TA. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå.se înlåturå ¿untul S . Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . Fig.

se deschide robinetul de umplere 37. 10 .se deschide robinetul de apå rece 36 .se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz.se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea. 13) Circuit apå caldå menajerå .se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia. . . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.se deschide robinetul de gaz 33 .se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise . Circuitul de gaz .se curå¡å circuitul de gaz . Circuit încålzire .8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.

apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. aparatul este prereglat. 15). în timp ce se executå aceastå opera¡iune. 15). Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. clipind câteva momente. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . Pentru a ajunge la meniuri. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Display-ul va indica CM . iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. 14). 11 . Display-ul va indica CM . Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. dacå se executå. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. ¿i (fig. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. clipind câteva momente. . Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj.9 Reglaje Din fabricå. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. se va såri automat pe prima dacå se executå +. se apaså simultan. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde.

Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. … 9. 6. 1. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 8. 3. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5.STARE Meniu . Cerere TA prezentå 3.1 . 4. 2. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2.2 . 12 .Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. 2. 2.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. 7. 1. 1. 1.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu .

centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.3 .STARE Meniu .Reglaje pt.

0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0. 14 . 10 kW la P max.4 . 9 kW la P max.5 min 1.5 min 5 min Valoare putere Putere max. 8 kW la P max. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.5 min 2.STARE Meniu . pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.

Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. fie 0 0 sau 01 3 . display-ul va indica: .dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3.0. display-ul 4 . Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut. Reglajul este finalizat.1. Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 . (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8). se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.5 = 2. display-ul -4.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-.-.apoi 0. display-ul indicå: 83. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.apoi reglajul rubricii 0.se trece în modul instalare.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori.5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. 15 . 14). Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc.0 pe digi¡ii 2 ¿i 3.se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82.

25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. aparatul se blocheazå. Pentru a diagnostica problema ivitå. display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. 16). Pentru defectele 01 ¿i 03. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å.

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei. Niagara Delta 24 FF Gaz : P.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.

LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. .comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23. . . .comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. 28.manometru circuit încålzire 31. LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.buton resetare 30. 25. . se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare. 26.display 18 . Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.

În caz contrar. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune.13 Proceduri Pornire (fig. de ex. 2. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. vezi § 3.5 bar maximum la rece. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire. În timpul acestui reglaj. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. 3. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere.spre mini la temperaturi mai ridicate. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig.spre maxi la temperaturi scåzute . Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. LED-ul verde 24 se aprinde. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". 13). în func¡ie de nevoile anotimpului: . Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. 17) 1.

o datå pe an.se închide robinetul de gaz 33 (fig. În acest mod. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . Efectua¡i verificarea.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . 20 . Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. pot fi utilizate doar piesele originale. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. În cazul înlocuirii acestuia. Garan¡ia oferitå de producåtor. cu un specialist calificat ¿i autorizat. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. Oprirea completå a centralei . 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. conform normelor legislative în vigoare. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. 13). la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. care acoperå defectele de fabrica¡ie. ex.

se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . 18). 21 . apoi: . precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C).16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. . este necesar ca instalarea. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. • Circuitul de apå menajerå. a robinetului de apå rece al instala¡iei. Pentru a beneficia de garan¡ie.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire.3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea.se deschide un robinet de apå rece . Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. la contorul de apå. fie cu gaz butan-propan. Apa se va scurge prin orificiul de golire.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel.

..... reglabilå …………….......... G 20 (metan) ……. 1....... duze ……………………………....C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm. 45... Nr. Tensiune electricå ………………………………......................... 300 l/h 0.…..................... Debit minim al circuitului de încålzire centralå . max..74 kg/h 0...... max. 9.0 l/min.... Puterea termicå pe mod producere ACM......2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei.72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7....ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …..1 kW 3...........1013 mbar) ….....2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20.... Temperaturå tur încålzire... 1.. Protec¡ie electricå ………………………………..........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put....................07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………......................... Putere electricå consumatå …………………….... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå........ Presiune maximå circuit apå menajerå …………........…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …...... 9.. De la 8. 46.C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ..0 l/min...... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at .....................00 m3/h 0.. Culoare scaun ventil ………………………………...................5 kW 1..2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8.83 m3/h 2.. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ………………………...... G20 123 18 4........00 m3/h 0.......7 kW 2...... min..... 34... 26................. 31..........72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put. Consum nominal de gaz (15 °C .. ........ variabilå.46 kg/h 2.02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ……….9 l/min. 300 l/h 0.......6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ….5 kW 1.............................. Temperaturå ACM medie de stocare …………….....……………………................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put..................11 kg/h 2.......41 kg/h Nat G20 123 18 6...... Presiune maximå circuit încålzire ………………..... max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 .......29 m3/h 2......0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ..............……………….......74 kg/h 0.........…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………...…..9 l/min...... Puterea termicå pe încålzire..8 46 m /h 17.4 MJ/kg la 37 mbar Put... Capacitate circuit apå menajerå …………………...... Categorie .... Debit specific apå caldå menajerå ...... min...........19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model...................

.......……….......... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………...........77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………. Capacitate circuit apå menajerå …………………………………..............................................................3 kW 1....2 m3/h 0............................................... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ...............…. 34........................………………………...... Culoare scaun ventil …………………………………………............…… Diametru duze în 1/100 mm ……………………….C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm...........................0 l/min......................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10................................ 45...... duze ……………………………………………..…………………………………...........…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 ………….....5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max........ Puterea termicå pe mod producere ACM................................................................................................... Temperaturå ACM medie de stocare …………………............. Putere electricå consumatå ……………………………....58 kg/h Nat 3 Putere min....... 1.......................................................... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ........................…............................................ variabilå ……..............1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model..............................1013 mbar) ………...........……............... Presiune maximå circuit încålzire ……………………………………........................................… Tensiune electricå ……………………………………………………....................... .......................... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at .................... 46...57 m /h 2.............................................. Nr..................................................................................... reglabilå ……………….................. Debit minim pentru ini¡iere producere ACM ………………………….......02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………........................78 kg/h 0.... Protec¡ie electricå …………………………………………………................................….........9 l/min.................................................62 kg/h 2.....................................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ….………....4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22.................. Ansamblu electrovanå Specifica¡ie….....................………......................... Temperaturå tur încålzire.............................................……………… G 20 (metan) ………..........................2 kW 3................... Categorie ……………………………………………………………...............C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………............ Puterea termicå pe încålzire ………………………………..... 20............... Consum nominal de gaz (15 °C ................................................ Presiune maximå circuit apå menajerå ……………………………...........…….................…...............................6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………..................................……………………......... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ……….................. · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………..................... 300 l/h 0.. 11........ .....…………………….....................

solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. vezi § 8. LED-ul ro¿u se stinge. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Absen¡a apei. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. prezen¡å apå. 18). Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. Pe timpul verii. 17). siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. LED ro¿u aprins. oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. A¿tepta¡i câteva minute. Regla¡i termostatul de ambian¡å. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". ciclul de aprindere se reia. întrerupåtoare. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. Absen¡a alimentårii cu electricitate. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. 24 . vezi § 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->