CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

LED verde pentru punerea sub tensiune 25. . . . . .dezaerator automat 9. . . . . inox 10.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . . . .buton de resetare 30.în plåci din o¡el inoxidabil 20.comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.hotå de extrac¡ie gaze arse 4.pompå de circula¡ie 11.încålzire 27. .instalator 3 .debistat apå menajerå 21. . .senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.vas de expansiune sub presiune 3.vanå distribuitoare .senzor temperaturå circuit încålzire retur 18.¿asiu din tablå de o¡el 2. compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7.LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. .camerå de combustie etan¿å 6.rezervor apå caldå menajerå. . .arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil. .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26.bloc electronic (fig. . .afi¿or 32. .LED verde pentru modul de func¡ionare . .comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24.Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1.senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22. . .manometru circuit încålzire 31.presostat de control evacuare produse de combustie 15.LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28.bloc gaz.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM). .schimbåtor principal din cupru 5.dispozitiv de aprindere 13.senzor temperaturå rezervor 16. . .protec¡ie la supraîncålzire 14. . 2) 12. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8. .vanå cu 3 cåi 19. . .

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

. (Cu robinetele termostatice închise).înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h.7 bar. 4) aratå curba presiunii disponibile.1 litri.temperatura medie de func¡ionare. Diagrama (fig. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7. 5 . în °C. 5): .3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei). Presiunea de umplere: 0. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. Capacitatea de apå a instala¡iei. Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig.5 bari).

se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. 100 cm2 . ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare .4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. Ord. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) .kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% .2. Pentru a se evita aceste probleme. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. totodatå. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. 11/94.18/85. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. 6 .co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. ISCIR: C31/84. 425/94. cu o suprafa¡å de min. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. a cuptorului ¿i. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. Legea 10/95. 462/93 PSI . 3417/85.G. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. apa trebuie tratatå. 90/91. STAS 7313/82. I 33/99. I 13 1/96. în general. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. cu robinetele termostatice închise.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor.montarea se va face pe un perete solid. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice .1. 7132/98.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. PT A1/2002. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. H. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. 3317/67. I 31/96. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i.

instalare (fig. pe amplasamentul K (fig. un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant).diferitele robinete. man¿oane 3/4 pe gaz. 1).5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . .tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid). KIT DE EVACUARE . uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. petrol etc. .înlocuirea centralelor termice de alte mårci . cuplu de strângere minim 10 mN). robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . 7 . al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz.prima instalare . de¿eurile de sudurå. pentru a se elimina piliturile.).înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå .se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå.garnituri ¿i man¿oane de racord. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. tur ¿i retur încålzire. Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate.se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori.se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. tur ¿i retur încålzire.5. 6): .

se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. fårå så fie nevoie så se deconecteze .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere .se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig. 7) . Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie . 8) .se elibereazå dispozitivele de prindere .se scoate capacul.se pune capacul (fig.6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . 9). Între¡inere Pentru service-ul aparatului. 8 . Aten¡ie la firul de cupru al manometrului.

trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. trebuie så fie 2 cabluri separate. Fig. 11).7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: .se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S.conform reglementårilor. Important: .racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig. 10).se înlåturå ¿untul S .intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. alimentare ¿i TA. pe tabla de jos . Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. 10 9 . Nu se livreazå cablul pentru TA. 12) .alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. Notå: cele 2 cabluri. Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.

se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3. ac¡ionând diversele robinete de apå caldå. 10 . 13) Circuit apå caldå menajerå . . . Circuitul de gaz .se deschide robinetul de umplere 37.se deschide robinetul de apå rece 36 .se curå¡å circuitul de gaz .se deschide robinetul de gaz 33 .se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz.8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise . Circuit încålzire .se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.

aparatul este prereglat. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. clipind câteva momente. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. clipind câteva momente. Display-ul va indica CM . Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. se apaså simultan. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare.9 Reglaje Din fabricå. ¿i (fig. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. Display-ul va indica CM . dacå se executå. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. 11 . . apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. se va såri automat pe prima dacå se executå +. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. 15). Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. 14). digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . 15). Pentru a ajunge la meniuri.

Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5. 7.STARE Meniu . … 9. 1. 1. 12 . 8.1 .2 .dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . 4. 3.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 2. 1. 2. Cerere TA prezentå 3. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. 6. 2. 1.

3 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max. centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 .STARE Meniu .Reglaje pt.

5 min 2.5 min 5 min Valoare putere Putere max. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.STARE Meniu . 8 kW la P max. 10 kW la P max. 14 .5 min 1.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0.4 . 9 kW la P max.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.

9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori. 14). se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.0 pe digi¡ii 2 ¿i 3. display-ul indicå: 83.se trece în modul instalare. 15 .5 = 2.5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 .-.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-. fie 0 0 sau 01 3 .dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 . Reglajul este finalizat. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8).se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82. display-ul va indica: . display-ul 4 .apoi 0. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. display-ul -4.apoi reglajul rubricii 0. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut.0.1.

16). aparatul se blocheazå.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1. Pentru a diagnostica problema ivitå. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. Pentru defectele 01 ¿i 03.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 .10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii.

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . Niagara Delta 24 FF Gaz : P. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.

display 18 . LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. . 28.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23. .manometru circuit încålzire 31. Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22. 26. 25. . . LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.buton resetare 30.comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. . se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.

5 bar maximum la rece.spre mini la temperaturi mai ridicate. În timpul acestui reglaj. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire.13 Proceduri Pornire (fig. LED-ul verde 24 se aprinde. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . 13). de ex. În caz contrar. 3. vezi § 3. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1.spre maxi la temperaturi scåzute . prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. în func¡ie de nevoile anotimpului: . Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. 17) 1. 2.

o datå pe an. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. care acoperå defectele de fabrica¡ie. pot fi utilizate doar piesele originale. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. Oprirea completå a centralei . 20 . conform normelor legislative în vigoare. În cazul înlocuirii acestuia.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . Garan¡ia oferitå de producåtor. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. ex. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. 13).se închide robinetul de gaz 33 (fig.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. În acest mod. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. Efectua¡i verificarea. cu un specialist calificat ¿i autorizat. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse.

3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. este necesar ca instalarea.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei.se deschide un robinet de apå rece . Apa se va scurge prin orificiul de golire.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. la contorul de apå. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. • Circuitul de apå menajerå. apoi: .ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea. fie cu gaz butan-propan. • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: .se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR).2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural. 21 . . care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. a robinetului de apå rece al instala¡iei. Pentru a beneficia de garan¡ie. 18).

... 1.. 34...5 kW 1..........74 kg/h 0.........83 m3/h 2........... Presiune maximå circuit apå menajerå …………............11 kg/h 2............ Puterea termicå pe mod producere ACM........ Debit minim al circuitului de încålzire centralå ...............…... 300 l/h 0..... Consum nominal de gaz (15 °C .. Tensiune electricå ………………………………............ 31.... 300 l/h 0.1 kW 3. De la 8...0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 .......... 26...0 l/min........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put...... Temperaturå tur încålzire.19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model... min..... reglabilå ……………......................2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8....…................ max.... Nr.......……………………. 9........ Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå.........ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …. Debit specific apå caldå menajerå . min......... Presiune maximå circuit încålzire ……………….…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ……………………………………….9 l/min..0 l/min...00 m3/h 0.………………............7 kW 2... 45.1013 mbar) …......... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at . 9............... 1..72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7.....5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put....... G 20 (metan) ……........... duze ……………………………...............41 kg/h Nat G20 123 18 6....C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ...................02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ………....72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put.07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………..... variabilå.. 46.... Culoare scaun ventil ………………………………......…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …...29 m3/h 2...2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20. G20 123 18 4.......8 46 m /h 17..........2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei...........46 kg/h 2.......00 m3/h 0............5 kW 1.........C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm. Categorie ....... Putere electricå consumatå ……………………............... max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 ..................9 l/min.............. max......... Protec¡ie electricå ………………………………........ Diafragmå Diametru / specifica¡ie ………………………........... Temperaturå ACM medie de stocare ……………......... Capacitate circuit apå menajerå ………………….6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …..4 MJ/kg la 37 mbar Put....... Puterea termicå pe încålzire........ .......74 kg/h 0..

..............................................1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model.. Presiune maximå circuit apå menajerå ……………………………...........………............... duze ……………………………………………....................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ….... Putere electricå consumatå ……………………………........... reglabilå ………………..C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………........................…….........……………………..................................................2 m3/h 0... 20............................. 46..... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie….............................…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 …………......... Temperaturå ACM medie de stocare ………………….....…………………………………...77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………..........................…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………......................... Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………....................2 kW 3...................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10................ Temperaturå tur încålzire.............. Categorie ……………………………………………………………..................................4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22.............. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ......………........................................................................................................... · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………...C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm............... 11........ Puterea termicå pe mod producere ACM........ Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ............................….................……………… G 20 (metan) ……….............................. Presiune maximå circuit încålzire …………………………………….................................................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max......3 kW 1........................................…..................................................................... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ................................58 kg/h Nat 3 Putere min.................................................................9 l/min.................................... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ……….........................……………………….................62 kg/h 2.................................... Puterea termicå pe încålzire ………………………………...................02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………...................……….... Consum nominal de gaz (15 °C . Nr.............................0 l/min............................... Capacitate circuit apå menajerå ………………………………….............……………………................................78 kg/h 0............................57 m /h 2.............................................. variabilå ……..... ...1013 mbar) ………............................ Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………............................…......... 45.. ..................................…............… Tensiune electricå ……………………………………………………..... 300 l/h 0. 34.................... Protec¡ie electricå …………………………………………………....6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ………………………….......... 1............................... Culoare scaun ventil …………………………………………....……...........................

În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. LED-ul ro¿u se stinge. întrerupåtoare. vezi § 8. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. vezi § 8. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. 18). Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. Absen¡a alimentårii cu electricitate. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. ciclul de aprindere se reia. Pe timpul verii. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. 17). oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. A¿tepta¡i câteva minute. prezen¡å apå. Regla¡i termostatul de ambian¡å. 24 . solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. LED ro¿u aprins. Absen¡a apei. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM.