CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

încålzire 27. .afi¿or 32.hotå de extrac¡ie gaze arse 4. . .dezaerator automat 9.comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24. .bloc gaz. . inox 10. 2) 12. . . . .senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22. .vanå cu 3 cåi 19.vanå distribuitoare . . . . .comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.pompå de circula¡ie 11. . .arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil.Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1. . .în plåci din o¡el inoxidabil 20.camerå de combustie etan¿å 6.manometru circuit încålzire 31.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).LED verde pentru modul de func¡ionare .senzor temperaturå circuit încålzire retur 18. .protec¡ie la supraîncålzire 14. compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7. .debistat apå menajerå 21. .dispozitiv de aprindere 13.schimbåtor principal din cupru 5.buton de resetare 30.rezervor apå caldå menajerå.¿asiu din tablå de o¡el 2.LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. . . .bloc electronic (fig. . .senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . .instalator 3 .LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28.vas de expansiune sub presiune 3. .LED verde pentru punerea sub tensiune 25. .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26. . .senzor temperaturå rezervor 16. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8. .presostat de control evacuare produse de combustie 15.

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. Presiunea de umplere: 0. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7. în °C. Capacitatea de apå a instala¡iei. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig. Diagrama (fig.1 litri.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. (Cu robinetele termostatice închise).5 bari). Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. 4) aratå curba presiunii disponibile. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei).7 bar. . Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1.temperatura medie de func¡ionare. 5): . 5 .

Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. Ord. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. 11/94. 7132/98.1. ISCIR: C31/84. 3417/85. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . 100 cm2 . cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. cu o suprafa¡å de min. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. 6 .18/85.4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. 90/91. I 13 1/96. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) . H. a cuptorului ¿i. în general. Pentru a se evita aceste probleme. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . 3317/67.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . PT A1/2002. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. I 31/96. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. I 33/99. 462/93 PSI . Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. totodatå. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor .în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. 425/94. apa trebuie tratatå. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. Legea 10/95. cu robinetele termostatice închise.montarea se va face pe un perete solid.G. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor.2.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . conform STAS 7313 ¿i ISCIR C. STAS 7313/82. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural.

kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului).5. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori.se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare.prima instalare . tur ¿i retur încålzire. pe amplasamentul K (fig. pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE .garnituri ¿i man¿oane de racord.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. KIT DE EVACUARE . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant). 1). Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå. de¿eurile de sudurå.diferitele robinete. 7 .se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. tur ¿i retur încålzire. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului.tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid). man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå .). Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå. .se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos .înlocuirea centralelor termice de alte mårci . CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. cuplu de strângere minim 10 mN). 6): .înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury .instalare (fig. în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. petrol etc. uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. pentru a se elimina piliturile. un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . . robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . man¿oane 3/4 pe gaz.

Între¡inere Pentru service-ul aparatului.se elibereazå dispozitivele de prindere .6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . 9). Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. 8) . 7) . Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie . 8 .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere . existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric.se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig.se pune capacul (fig.se scoate capacul. fårå så fie nevoie så se deconecteze .

Nu se livreazå cablul pentru TA.se înlåturå ¿untul S .intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. Notå: cele 2 cabluri.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. trebuie så fie 2 cabluri separate. 10 9 . Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. Fig.conform reglementårilor. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig.alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . 10). pe tabla de jos . alimentare ¿i TA.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm. Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . Important: . 12) . trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. 11).

se deschide robinetul de apå rece 36 . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise . . 10 .se deschide robinetul de umplere 37.se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia. 13) Circuit apå caldå menajerå .se deschide robinetul de gaz 33 . Circuitul de gaz .se curå¡å circuitul de gaz .se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz.se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3. Circuit încålzire . .

Display-ul va indica CM . Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. dacå se executå. 15). digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. 15). aparatul este prereglat. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. Pentru a ajunge la meniuri. . clipind câteva momente. se va såri automat pe prima dacå se executå +. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. 11 . Display-ul va indica CM . Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. 14). în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj.9 Reglaje Din fabricå. se apaså simultan. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. ¿i (fig. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. clipind câteva momente.

3. 2.1 .2 . 1. 1. 1. Cerere TA prezentå 3. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. 6. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . 12 .STARE Meniu . 8. 7.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. 4. 2. 2. 1.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. … 9.

centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 .STARE Meniu .Reglaje pt.3 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.

5 min 5 min Valoare putere Putere max.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0.5 min 2. 8 kW la P max. 9 kW la P max. 10 kW la P max. pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.STARE Meniu .Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0. 14 .5 min 1.4 . vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.

Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje.dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori. display-ul 4 .se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82.apoi 0.-. display-ul -4. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. display-ul indicå: 83.0 pe digi¡ii 2 ¿i 3. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc.5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute. apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3.5 = 2.se apaså tasta Reglaj tasta o datå.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. display-ul va indica: . 14). Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 . Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut.apoi reglajul rubricii 0. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8). se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå. fie 0 0 sau 01 3 .0. Reglajul este finalizat.1.se trece în modul instalare. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde. 15 .

25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. Pentru a diagnostica problema ivitå. aparatul se blocheazå. Pentru defectele 01 ¿i 03.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. 16). display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor.

Niagara Delta 24 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei.

.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23.comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. . 28. Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22. LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.buton resetare 30. . . se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.display 18 .manometru circuit încålzire 31. . 25.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. 26. LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.

Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . vezi § 3. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. În timpul acestui reglaj. în func¡ie de nevoile anotimpului: .5 bar maximum la rece. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. În caz contrar. 3. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. 17) 1. 2. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare".spre maxi la temperaturi scåzute .13 Proceduri Pornire (fig. Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. 13). Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. LED-ul verde 24 se aprinde.spre mini la temperaturi mai ridicate. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. de ex. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire.

nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. Efectua¡i verificarea. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. cu un specialist calificat ¿i autorizat. 13). În cazul înlocuirii acestuia. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. Oprirea completå a centralei . prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului .se închide robinetul de gaz 33 (fig. o datå pe an. În acest mod. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. Garan¡ia oferitå de producåtor. 20 . ex.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. care acoperå defectele de fabrica¡ie. conform normelor legislative în vigoare. pot fi utilizate doar piesele originale. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare.

se deschide un robinet de apå rece . reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C).3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. este necesar ca instalarea. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. Apa se va scurge prin orificiul de golire. Pentru a beneficia de garan¡ie. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. • Circuitul de apå menajerå. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. a robinetului de apå rece al instala¡iei.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie.se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. la contorul de apå.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. fie cu gaz butan-propan. 18). . apoi: . 21 . • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural.

.. 34..00 m3/h 0....5 kW 1.. 31...... min.....2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20.................... Presiune maximå circuit apå menajerå …………..0 l/min....... variabilå.…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………. 45........ Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ... max.................5 kW 1..... 1.19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model......9 l/min... 300 l/h 0..6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …............ Consum nominal de gaz (15 °C ...............46 kg/h 2.. Debit minim al circuitului de încålzire centralå . De la 8.... Capacitate circuit apå menajerå ………………….. Temperaturå ACM medie de stocare …………….................41 kg/h Nat G20 123 18 6....................... Putere electricå consumatå ……………………................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ....07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz…………….72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put.0 l/min............00 m3/h 0. Debit specific apå caldå menajerå .C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm... 300 l/h 0............. .0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ..7 kW 2.83 m3/h 2.. Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå...72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7.........29 m3/h 2......1013 mbar) …..................................……………………... Categorie . duze …………………………….…... Puterea termicå pe încålzire.... Puterea termicå pe mod producere ACM.. Nr......... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ……………………….......... Presiune maximå circuit încålzire ………………......9 l/min.……………….......2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8................ Protec¡ie electricå ……………………………….. 46............ G20 123 18 4.........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put. Tensiune electricå ………………………………. Culoare scaun ventil ……………………………….....74 kg/h 0......4 MJ/kg la 37 mbar Put...2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei..02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ……….........…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …... 9.. 9............ Temperaturå tur încålzire.... reglabilå ……………..... 1..8 46 m /h 17.....74 kg/h 0........11 kg/h 2.................. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 .. max...................... 26..1 kW 3....... G 20 (metan) …….........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put................…. min.....ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …...............................

......... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………....................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm …...……............. · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………..................................…...……………………............................... Puterea termicå pe încålzire ………………………………................. Debit minim al circuitului de încålzire centralå ………............................................................................... 1.......................... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie…............................ Capacitate circuit apå menajerå ………………………………….........62 kg/h 2.....................................................1013 mbar) ………..………………………...........…………………………………..77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz……….............…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 …………..2 kW 3...................................................... Temperaturå tur încålzire...... 11...........57 m /h 2..................................................... 300 l/h 0.... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ........................……......… Tensiune electricå ……………………………………………………...........................…........................... 46..................……………… G 20 (metan) ……….............. 20....................... Puterea termicå pe mod producere ACM..... .....…........................... Consum nominal de gaz (15 °C . reglabilå ………………................................... Presiune maximå circuit încålzire …………………………………….....................................4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22.........58 kg/h Nat 3 Putere min..................................................................................... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ......…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………...………............................. Temperaturå ACM medie de stocare …………………....... Putere electricå consumatå …………………………….. Protec¡ie electricå ………………………………………………….............78 kg/h 0...............................0 l/min........................... Culoare scaun ventil …………………………………………............................ Nr.......................................…................................ 34........................3 kW 1......………....02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………....................2 m3/h 0... 45..................................................................................................................... duze ……………………………………………......... variabilå ……................……………………..1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model................ Presiune maximå circuit apå menajerå ……………………………............................................. Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………..............………...................C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………..C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm.............................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10.............................6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………..... .............9 l/min........................ Categorie …………………………………………………………….....................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max....... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ...................

oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. LED ro¿u aprins. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. vezi § 8. 24 . vezi § 8. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Absen¡a apei. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. 18). prezen¡å apå. A¿tepta¡i câteva minute. Pe timpul verii. Regla¡i termostatul de ambian¡å. LED-ul ro¿u se stinge. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. Absen¡a alimentårii cu electricitate. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. ciclul de aprindere se reia. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. 17). Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. întrerupåtoare.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful