P. 1
Niagara Delta - Manual Instalare

Niagara Delta - Manual Instalare

|Views: 36|Likes:
Published by eugenghita

More info:

Published by: eugenghita on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

debistat apå menajerå 21.camerå de combustie etan¿å 6.¿asiu din tablå de o¡el 2. .LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. . .manometru circuit încålzire 31.afi¿or 32.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.vas de expansiune sub presiune 3.încålzire 27. .butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . . . . .vanå distribuitoare .în plåci din o¡el inoxidabil 20.comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24.LED verde pentru punerea sub tensiune 25. . .schimbåtor principal din cupru 5. . .senzor temperaturå circuit încålzire retur 18.dispozitiv de aprindere 13.senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).pompå de circula¡ie 11. .hotå de extrac¡ie gaze arse 4. .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26.dezaerator automat 9.arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil. . . compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7.LED verde pentru modul de func¡ionare .instalator 3 . . . . . . compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8. 2) 12.bloc electronic (fig.Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1. . .rezervor apå caldå menajerå.vanå cu 3 cåi 19. . .bloc gaz. inox 10. .buton de resetare 30.comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.protec¡ie la supraîncålzire 14. . . . . . .LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28.presostat de control evacuare produse de combustie 15.senzor temperaturå rezervor 16.

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

5 .3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze.1 litri. Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1. 4) aratå curba presiunii disponibile. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig.înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune.7 bar. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7. (Cu robinetele termostatice închise). . în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei).5 bari). Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. Presiunea de umplere: 0.temperatura medie de func¡ionare. Capacitatea de apå a instala¡iei. 5): . Diagrama (fig. în °C.

a cuptorului ¿i.18/85. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4.G. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . 3317/67. 90/91. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: .nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. Ord. apa trebuie tratatå. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . I 31/96. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. în general. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) .se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. 6 .co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare.4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. ISCIR: C31/84. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. STAS 7313/82. I 13 1/96. 425/94. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. 462/93 PSI . 7132/98. 11/94. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. I 33/99. cu robinetele termostatice închise. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i.2.montarea se va face pe un perete solid.1. PT A1/2002. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. 3417/85. H. Pentru a se evita aceste probleme.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . cu o suprafa¡å de min. totodatå.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . Legea 10/95. 100 cm2 .

se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. 6): . robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå. tur ¿i retur încålzire.5.se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå.diferitele robinete. de¿eurile de sudurå. uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. . pe amplasamentul K (fig. pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9.).5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . cuplu de strângere minim 10 mN). un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå .tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid). 7 .instalare (fig.garnituri ¿i man¿oane de racord. tur ¿i retur încålzire. man¿oane 3/4 pe gaz. man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå . Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune. .kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). petrol etc. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. 1). Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori. KIT DE EVACUARE .înlocuirea centralelor termice de alte mårci .se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury .o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant). RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. pentru a se elimina piliturile.prima instalare .

se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig.se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig. Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. 8) . fårå så fie nevoie så se deconecteze .6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere . Între¡inere Pentru service-ul aparatului. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie .se scoate capacul. existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. 9). 7) .se pune capacul (fig.se elibereazå dispozitivele de prindere . 8 .

conform reglementårilor. Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå.se înlåturå ¿untul S . pe tabla de jos . trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. 10). Notå: cele 2 cabluri. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului.intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. alimentare ¿i TA. trebuie så fie 2 cabluri separate. Fig.alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . 10 9 . Nu se livreazå cablul pentru TA. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. Important: . 11). Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. 12) .

se deschide robinetul de gaz 33 .8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise . 10 .se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.se deschide robinetul de umplere 37. 13) Circuit apå caldå menajerå . . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå. . Circuitul de gaz . Circuit încålzire .se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz.se curå¡å circuitul de gaz .se deschide robinetul de apå rece 36 .

Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. . Display-ul va indica CM . 15). Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. clipind câteva momente. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. Pentru a ajunge la meniuri. se va såri automat pe prima dacå se executå +. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. dacå se executå. 14).9 Reglaje Din fabricå. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. clipind câteva momente. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. aparatul este prereglat. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. ¿i (fig. se apaså simultan. 11 . Display-ul va indica CM . Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. 15). iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå.

1. … 9.STARE Meniu . 3. Cerere TA prezentå 3.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. 1. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . 1. 4.1 . 2. 2. 2. 1. 8. 12 . Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. 7.2 . Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5. 6.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -.

centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.STARE Meniu .Reglaje pt.3 .

5 min 1.5 min 5 min Valoare putere Putere max. 8 kW la P max. 10 kW la P max. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.5 min 2.STARE Meniu . pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.4 . 14 .0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0. 9 kW la P max.

display-ul 4 . display-ul -4. fie 0 0 sau 01 3 . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje.se apaså tasta Reglaj tasta o datå.5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2. Reglajul este finalizat.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.se trece în modul instalare.apoi reglajul rubricii 0.apoi 0. 15 .dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .-. display-ul indicå: 83. display-ul va indica: . digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc.0. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut.1.se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8). Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 .0 pe digi¡ii 2 ¿i 3. 14).5 = 2.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.

display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. aparatul se blocheazå. 16).25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. Pentru a diagnostica problema ivitå. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1. Pentru defectele 01 ¿i 03.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii.

în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. Niagara Delta 24 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei.

comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23. 25.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. . . LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.display 18 . . . 26.manometru circuit încålzire 31. se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare. . 28.buton resetare 30. LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.

Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire.5 bar maximum la rece. LED-ul verde 24 se aprinde. 2. vezi § 3. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze.spre maxi la temperaturi scåzute . Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. 13). Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. În timpul acestui reglaj. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . 3. în func¡ie de nevoile anotimpului: . Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. de ex.13 Proceduri Pornire (fig. 17) 1. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere.spre mini la temperaturi mai ridicate. În caz contrar.

conform normelor legislative în vigoare. 13). Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. În cazul înlocuirii acestuia. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. Garan¡ia oferitå de producåtor. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. pot fi utilizate doar piesele originale. cu un specialist calificat ¿i autorizat. care acoperå defectele de fabrica¡ie. 20 . centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. o datå pe an. ex.se închide robinetul de gaz 33 (fig. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. În acest mod. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. Oprirea completå a centralei . Efectua¡i verificarea. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului.

care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR).3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. 21 .se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. apoi: . este necesar ca instalarea.se deschide un robinet de apå rece . reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). Pentru a beneficia de garan¡ie. fie cu gaz butan-propan. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . • Circuitul de apå menajerå. Apa se va scurge prin orificiul de golire. la contorul de apå. a robinetului de apå rece al instala¡iei.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . 18). Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. .2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå.

8 46 m /h 17......... 45.......1 kW 3........00 m3/h 0....... Puterea termicå pe încålzire..ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …........... De la 8...........9 l/min... reglabilå …………….......0 l/min.. 1.5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.........41 kg/h Nat G20 123 18 6...….... Culoare scaun ventil ……………………………….9 l/min.............................. 300 l/h 0......................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ...... max.......29 m3/h 2....5 kW 1... Debit minim al circuitului de încålzire centralå . Categorie ............... 34..…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …........................72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put... Consum nominal de gaz (15 °C ..00 m3/h 0. 1. Capacitate circuit apå menajerå ………………….................5 kW 1................ Putere electricå consumatå ……………………. duze ……………………………....0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ......…..74 kg/h 0. Presiune maximå circuit apå menajerå …………......................…………………….........6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ….... G20 123 18 4.74 kg/h 0........02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ……….......1013 mbar) ….......... .... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ………………………. 9.... min......7 kW 2..…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………....... variabilå........ Protec¡ie electricå ……………………………….. Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå.5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put...........4 MJ/kg la 37 mbar Put........ Tensiune electricå ………………………………......19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model....... Debit specific apå caldå menajerå .. min... 26....... Puterea termicå pe mod producere ACM............46 kg/h 2......................... Temperaturå ACM medie de stocare ……………......11 kg/h 2. Nr..... max........07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………...2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20.........72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7..………………................. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 .....0 l/min. 46.......C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm....2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei...........2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8. G 20 (metan) ……..... 31...... 9. Temperaturå tur încålzire. Presiune maximå circuit încålzire ………………................ 300 l/h 0.... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at .83 m3/h 2......

............................................................…….................................62 kg/h 2....................................……………………................................................... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie…............................. Culoare scaun ventil ………………………………………….......…...........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max................. Temperaturå tur încålzire.… Tensiune electricå …………………………………………………….......C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………...... 1...................................... Nr.............................57 m /h 2............4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22......... Presiune maximå circuit încålzire ……………………………………....................................... · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………...... 11....... Categorie …………………………………………………………….......78 kg/h 0...................... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ………...........9 l/min............................................................. duze ……………………………………………....................……………… G 20 (metan) ……….....................2 m3/h 0................………………………............................………. Protec¡ie electricå ………………………………………………….......……………………..................................... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ................. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ........... .....02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ……………………………….......……...... Consum nominal de gaz (15 °C ........................................... Puterea termicå pe mod producere ACM..........................................................58 kg/h Nat 3 Putere min..................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10............ Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ....................... Temperaturå ACM medie de stocare …………………........6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ………………………….........3 kW 1...................………...............…………………………………...... variabilå …….………...................................... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………................................. Putere electricå consumatå …………………………….......…................... 34.....1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model............................................77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………............…...C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm..............................................................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ….......…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 ………….......................................1013 mbar) ………....... 300 l/h 0.......... Presiune maximå circuit apå menajerå …………………………….... Capacitate circuit apå menajerå …………………………………..…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………............................... 46................................................ reglabilå ………………...............................................2 kW 3........................................................0 l/min..................... 45. Puterea termicå pe încålzire ………………………………........... 20.......................….............. Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………... .....................................................

LED-ul ro¿u se stinge. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". vezi § 8. întrerupåtoare. 18). Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. vezi § 8. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. prezen¡å apå.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. Absen¡a apei. Regla¡i termostatul de ambian¡å. LED ro¿u aprins. 24 . nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Pe timpul verii. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. A¿tepta¡i câteva minute. ciclul de aprindere se reia. 17). Absen¡a alimentårii cu electricitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->