CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

. . . . .schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil. . .LED verde pentru punerea sub tensiune 25.în plåci din o¡el inoxidabil 20.debistat apå menajerå 21. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8. . .rezervor apå caldå menajerå. .pompå de circula¡ie 11.hotå de extrac¡ie gaze arse 4.schimbåtor principal din cupru 5.încålzire 27.vas de expansiune sub presiune 3. .Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1. . .LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28.bloc gaz. . . 2) 12. .¿asiu din tablå de o¡el 2.bloc electronic (fig. .LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.buton de resetare 30. .comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24. .comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23. . compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7. . . . inox 10.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.dezaerator automat 9.vanå distribuitoare . .senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22.afi¿or 32. .instalator 3 . . .dispozitiv de aprindere 13.senzor temperaturå rezervor 16.manometru circuit încålzire 31.LED verde pentru modul de func¡ionare .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26.vanå cu 3 cåi 19. .presostat de control evacuare produse de combustie 15.senzor temperaturå circuit încålzire retur 18.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . . . . .camerå de combustie etan¿å 6.protec¡ie la supraîncålzire 14.

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

Diagrama (fig.înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune.5 bari). Capacitatea de apå a instala¡iei. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. Presiunea de umplere: 0. în °C.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. 5 . Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei). 5): .1 litri.temperatura medie de func¡ionare. 4) aratå curba presiunii disponibile. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7.7 bar. (Cu robinetele termostatice închise). Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. .

Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. 425/94. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. I 13 1/96. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare.1. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. apa trebuie tratatå. 3417/85.18/85. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) . iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . STAS 7313/82. a cuptorului ¿i. ISCIR: C31/84. 3317/67. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. H. 90/91. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. 462/93 PSI .montarea se va face pe un perete solid. Ord. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. I 33/99. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . Pentru a se evita aceste probleme.G.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% .2. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C. în general. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. 6 .centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . 7132/98. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. 11/94. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. 100 cm2 .4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. Legea 10/95. cu robinetele termostatice închise. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. I 31/96.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. cu o suprafa¡å de min. totodatå.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. PT A1/2002. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98.

pentru a se elimina piliturile.se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå. cuplu de strângere minim 10 mN). este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant).prima instalare . pe amplasamentul K (fig. tur ¿i retur încålzire.5. 6): . 7 . . petrol etc.garnituri ¿i man¿oane de racord.tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid).kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate.înlocuirea centralelor termice de alte mårci .se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. KIT DE EVACUARE . Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. . 1). pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori.se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4.diferitele robinete. robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 .). al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . de¿eurile de sudurå. man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå . uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. tur ¿i retur încålzire. în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul.instalare (fig. Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune. man¿oane 3/4 pe gaz.5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE .

se pune capacul (fig.se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere . fårå så fie nevoie så se deconecteze . 8 . Între¡inere Pentru service-ul aparatului. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie . 8) .6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. 9).se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.se scoate capacul. Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. 7) .se elibereazå dispozitivele de prindere .se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig.

Important: .se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S.alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. trebuie så fie 2 cabluri separate.conform reglementårilor.se înlåturå ¿untul S . Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului. alimentare ¿i TA. 10).intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. Notå: cele 2 cabluri. pe tabla de jos . 11).racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. Nu se livreazå cablul pentru TA.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . 12) . Fig. Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. 10 9 . Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.

Circuit încålzire . .se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise . 13) Circuit apå caldå menajerå .se deschide robinetul de apå rece 36 . 10 . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.se deschide robinetul de gaz 33 .8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se deschide robinetul de umplere 37.se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz. Circuitul de gaz . .se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se curå¡å circuitul de gaz .se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.

Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. dacå se executå. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . în timp ce se executå aceastå opera¡iune. 14). 11 . Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. clipind câteva momente. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. clipind câteva momente. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. se va såri automat pe prima dacå se executå +. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. se apaså simultan. aparatul este prereglat.9 Reglaje Din fabricå. 15). Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. Pentru a ajunge la meniuri. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. Display-ul va indica CM . . se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. ¿i (fig. 15). Display-ul va indica CM . Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4.

2. 1. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5. 2.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1.STARE Meniu . 1. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 4. … 9.2 . 12 . 1. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. 1. 7. Cerere TA prezentå 3. 6. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu .1 . 8. 3. 2.

Reglaje pt.STARE Meniu .3 . centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.

14 . 8 kW la P max.5 min 1. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.5 min 5 min Valoare putere Putere max.5 min 2. 10 kW la P max.4 . 9 kW la P max.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0.STARE Meniu .

dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 . display-ul indicå: 83.-.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.apoi 0. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. display-ul -4. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje.apoi reglajul rubricii 0. Reglajul este finalizat.0 pe digi¡ii 2 ¿i 3.0.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori.se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82.1. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.5 = 2. fie 0 0 sau 01 3 . display-ul 4 . 14). Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 . display-ul va indica: .5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig.se trece în modul instalare. 15 . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8).se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.

cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. Pentru a diagnostica problema ivitå. aparatul se blocheazå.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . Pentru defectele 01 ¿i 03. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å. 16). display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii.

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. în func¡ie de nevoile instala¡iei. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei. Niagara Delta 24 FF Gaz : P.

. LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. .comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23.buton resetare 30.manometru circuit încålzire 31.display 18 . . se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. .comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27. 28. . 26. 25. Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.

Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. de ex.13 Proceduri Pornire (fig. vezi § 3. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune.5 bar maximum la rece. 17) 1.spre mini la temperaturi mai ridicate. 13). În timpul acestui reglaj. în func¡ie de nevoile anotimpului: .spre maxi la temperaturi scåzute . Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. 3. LED-ul verde 24 se aprinde. 2. În caz contrar. Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire.

15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. În acest mod. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. Efectua¡i verificarea.se închide robinetul de gaz 33 (fig. 13). centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. o datå pe an. În cazul înlocuirii acestuia. 20 . pot fi utilizate doar piesele originale. conform normelor legislative în vigoare. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. care acoperå defectele de fabrica¡ie. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. Oprirea completå a centralei . Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. Garan¡ia oferitå de producåtor.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. ex. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. cu un specialist calificat ¿i autorizat.

21 .se deschide un robinet de apå rece . 18). • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå.3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . Pentru a beneficia de garan¡ie. Apa se va scurge prin orificiul de golire. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea.se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. a robinetului de apå rece al instala¡iei. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. este necesar ca instalarea.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. la contorul de apå. apoi: . fie cu gaz butan-propan. . • Circuitul de apå menajerå.

... Puterea termicå pe mod producere ACM...... max..... 45...........C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm .............. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 .... G 20 (metan) ……...... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ……………………….... Temperaturå ACM medie de stocare ……………...................5 kW 1...0 l/min................7 kW 2..........ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …...... Putere electricå consumatå ……………………. 1...........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …............... 1.5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.................. G20 123 18 4....5 kW 1.............. Debit minim al circuitului de încålzire centralå ..... Tensiune electricå ………………………………...0 l/min.......... Temperaturå tur încålzire.... De la 8....11 kg/h 2........... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå..00 m3/h 0. min.. Debit specific apå caldå menajerå ..... Categorie ...... 9........……………………........19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model.…..1 kW 3................ Presiune maximå circuit apå menajerå …………..........4 MJ/kg la 37 mbar Put. Capacitate circuit apå menajerå …………………........ min...07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………......... reglabilå ……………....74 kg/h 0...2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8............72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7.....2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei.83 m3/h 2.C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm. duze ……………………………..................... max........ 26...........................9 l/min.............. Nr..46 kg/h 2.....……………….......…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …........29 m3/h 2.........…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………......... 300 l/h 0.72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put...….... Presiune maximå circuit încålzire ………………...... Culoare scaun ventil ………………………………...... 300 l/h 0...2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20.... 9.. ..........00 m3/h 0.. Consum nominal de gaz (15 °C ... Protec¡ie electricå ……………………………….......... 46...... variabilå................... 31....... Puterea termicå pe încålzire.41 kg/h Nat G20 123 18 6..74 kg/h 0.1013 mbar) ….9 l/min........02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ……….......0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 .....8 46 m /h 17........ Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at . 34..

..............................................2 kW 3..................C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………....... 300 l/h 0................ 11..................……….............….............................................. 1.............................................. 46........ Temperaturå ACM medie de stocare ………………….................................. Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………...58 kg/h Nat 3 Putere min................................................................. 34..19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10......1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model......78 kg/h 0........................ · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………..... reglabilå ………………... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ......................... Diafragmå Diametru / specifica¡ie .............................................………..............……………………..……... Puterea termicå pe încålzire ………………………………........................................................57 m /h 2.................................... Temperaturå tur încålzire....................77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………........ ........... Debit minim pentru ini¡iere producere ACM ………………………….........…………………………………..........………...........3 kW 1........……………………….......9 l/min........ Debit minim al circuitului de încålzire centralå ………...................................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm …......... Categorie …………………………………………………………….........................................................................……………… G 20 (metan) ………...................1013 mbar) ……….................................... Puterea termicå pe mod producere ACM........................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max.............C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm......…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………......................... Putere electricå consumatå ……………………………...........62 kg/h 2.......................... duze …………………………………………….................................................................. Presiune maximå circuit încålzire ……………………………………....... .....4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22........................ variabilå ……...................................... Consum nominal de gaz (15 °C ....…............0 l/min...............02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………....................................… Tensiune electricå ……………………………………………………................……..................... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie…..............................................…..........…................................... Protec¡ie electricå ………………………………………………….............................…………………….....................................2 m3/h 0....................... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at .................................... 20...............6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………......…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 ………….................. Capacitate circuit apå menajerå …………………………………..................................... Culoare scaun ventil ………………………………………….... Nr......... Presiune maximå circuit apå menajerå ……………………………............... 45.......

Absen¡a apei. întrerupåtoare. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. Absen¡a alimentårii cu electricitate. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. vezi § 8. Pe timpul verii. 17). Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. LED-ul ro¿u se stinge. vezi § 8. Regla¡i termostatul de ambian¡å. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. 18). Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. 24 . LED ro¿u aprins. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. prezen¡å apå. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. A¿tepta¡i câteva minute. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. ciclul de aprindere se reia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful