CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

.bloc electronic (fig. .senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil.protec¡ie la supraîncålzire 14. . . .buton de resetare 30.comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24. . .LED verde pentru punerea sub tensiune 25. .hotå de extrac¡ie gaze arse 4.pompå de circula¡ie 11. . .vanå distribuitoare . inox 10.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare .LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.rezervor apå caldå menajerå.încålzire 27. .instalator 3 . .debistat apå menajerå 21.afi¿or 32.LED verde pentru modul de func¡ionare .presostat de control evacuare produse de combustie 15. . .în plåci din o¡el inoxidabil 20.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).¿asiu din tablå de o¡el 2.schimbåtor principal din cupru 5.camerå de combustie etan¿å 6. . .LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28. . . 2) 12.LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26. .Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1. . .senzor temperaturå rezervor 16. compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7. .manometru circuit încålzire 31.bloc gaz. . . .vas de expansiune sub presiune 3. .dispozitiv de aprindere 13. . . .vanå cu 3 cåi 19. .dezaerator automat 9.senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22. .comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23. . compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8.senzor temperaturå circuit încålzire retur 18.

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1.1 litri. 5 .3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze.temperatura medie de func¡ionare.7 bar. Presiunea de umplere: 0. (Cu robinetele termostatice închise). în °C. 5): .5 bari). în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei).înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. Diagrama (fig. 4) aratå curba presiunii disponibile. Capacitatea de apå a instala¡iei. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7. . Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig.

centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . STAS 7313/82.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . 11/94. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. apa trebuie tratatå. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) . Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat.1. I 13 1/96. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. 6 . 425/94. 462/93 PSI . 3317/67. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare.4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. PT A1/2002. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. ISCIR: C31/84. cu o suprafa¡å de min. H. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i.montarea se va face pe un perete solid.18/85.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare.2. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. Ord. a cuptorului ¿i. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. în general. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . 7132/98. I 33/99.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. 3417/85. totodatå. 90/91. I 31/96. cu robinetele termostatice închise. Legea 10/95. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. 100 cm2 .G. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . Pentru a se evita aceste probleme. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare.

diferitele robinete. KIT DE EVACUARE . în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul.instalare (fig. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). petrol etc. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal.se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos .tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid). tur ¿i retur încålzire. tur ¿i retur încålzire. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori.garnituri ¿i man¿oane de racord. robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 .5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant). pentru a se elimina piliturile.prima instalare . man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå .se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. 1). .). al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. de¿eurile de sudurå.se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. man¿oane 3/4 pe gaz. pe amplasamentul K (fig. 7 . . cuplu de strângere minim 10 mN). Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. 6): . pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå .5. Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.înlocuirea centralelor termice de alte mårci .o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i.

Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig. 7) . 8) .se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. 9).se scoate capacul. Aten¡ie la firul de cupru al manometrului.se elibereazå dispozitivele de prindere . Între¡inere Pentru service-ul aparatului. 8 . fårå så fie nevoie så se deconecteze .se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere .se pune capacul (fig.6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie .

Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . Important: . trebuie så fie 2 cabluri separate. Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului. alimentare ¿i TA. cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm. trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. Fig.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S.se înlåturå ¿untul S . 10 9 .alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig. pe tabla de jos .intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. Nu se livreazå cablul pentru TA. 10). Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. Notå: cele 2 cabluri.conform reglementårilor. 11). 12) .

. Circuit încålzire . .se deschide robinetul de apå rece 36 .8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.se deschide robinetul de gaz 33 . 13) Circuit apå caldå menajerå .se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se curå¡å circuitul de gaz .se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz. 10 . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå. Circuitul de gaz .se deschide robinetul de umplere 37.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise .

Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. clipind câteva momente.9 Reglaje Din fabricå. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. dacå se executå. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Display-ul va indica CM . display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. 11 . 15). Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. clipind câteva momente. aparatul este prereglat. se apaså simultan. apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. . timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Pentru a ajunge la meniuri. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. ¿i (fig. se va såri automat pe prima dacå se executå +. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . 14). Display-ul va indica CM . Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. 15). Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4.

1.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. 2. 2.STARE Meniu . 2.1 . Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5. 1.2 . Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 7. 3. 6. 12 .Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. 8. 1. … 9. 1.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . 4. Cerere TA prezentå 3. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -.

Reglaje pt. ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.STARE Meniu . centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 .3 .

0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. 9 kW la P max. 8 kW la P max.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0. pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max. 14 .5 min 1. 10 kW la P max.5 min 5 min Valoare putere Putere max.5 min 2.4 .STARE Meniu . vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max.

se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc.5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2. 14).apoi 0. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc.apoi reglajul rubricii 0.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori. fie 0 0 sau 01 3 .se trece în modul instalare.1. Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 . display-ul 4 . (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8).se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut. 15 . se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. Reglajul este finalizat. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde. display-ul indicå: 83. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje.dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .0 pe digi¡ii 2 ¿i 3. display-ul va indica: . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3.-.0.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.5 = 2. display-ul -4.

Pentru a diagnostica problema ivitå. display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . aparatul se blocheazå. Pentru defectele 01 ¿i 03. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. 16).

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. Niagara Delta 24 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. în func¡ie de nevoile instala¡iei. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei.

manometru circuit încålzire 31. se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare. . . 28. 25. . Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23. 26.display 18 . .comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24.buton resetare 30. . LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27. LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.

Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. în func¡ie de nevoile anotimpului: . Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune.spre maxi la temperaturi scåzute . Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze.5 bar maximum la rece.13 Proceduri Pornire (fig. 17) 1. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. 2. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire. În timpul acestui reglaj. În caz contrar. vezi § 3.spre mini la temperaturi mai ridicate. Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. de ex. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. 13). Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. LED-ul verde 24 se aprinde. 3.

15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. conform normelor legislative în vigoare. 13).se întrerupe alimentarea electricå a aparatului .13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. 20 . cu un specialist calificat ¿i autorizat. o datå pe an. Garan¡ia oferitå de producåtor. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. Efectua¡i verificarea. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. ex. În cazul înlocuirii acestuia. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. pot fi utilizate doar piesele originale. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. În acest mod.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. Oprirea completå a centralei .se închide robinetul de gaz 33 (fig. care acoperå defectele de fabrica¡ie. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå.

fie cu gaz butan-propan. la contorul de apå. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. • Circuitul de apå menajerå. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. a robinetului de apå rece al instala¡iei. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . . 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service.se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. 21 .1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . apoi: .3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. Apa se va scurge prin orificiul de golire. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). Pentru a beneficia de garan¡ie. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. este necesar ca instalarea.se deschide un robinet de apå rece . 18). reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C).

........ reglabilå …………….19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model.29 m3/h 2.........46 kg/h 2......5 kW 1...0 l/min......7 kW 2. max................ Debit minim al circuitului de încålzire centralå ....C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ...... 300 l/h 0.... ............72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7.........1 kW 3............. 45.... Consum nominal de gaz (15 °C .83 m3/h 2..................74 kg/h 0.....ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …................ min.............07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………................... max. G20 123 18 4........ 31. Temperaturå ACM medie de stocare ……………............. 34............. 26.02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ………..........8 46 m /h 17....11 kg/h 2........ Nr....9 l/min.....................2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20...C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm..2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei.. duze ……………………………....... 1......00 m3/h 0. Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå.4 MJ/kg la 37 mbar Put...... variabilå........…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …....……………………...........5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put...........5 kW 1...... Capacitate circuit apå menajerå …………………................ Culoare scaun ventil ………………………………..... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at . De la 8... Debit specific apå caldå menajerå ............ Presiune maximå circuit încålzire ……………….. Tensiune electricå ………………………………....6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …........ 46..41 kg/h Nat G20 123 18 6. Presiune maximå circuit apå menajerå …………...... 9.... Putere electricå consumatå …………………….. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ……………………….... Protec¡ie electricå ………………………………...72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put... Puterea termicå pe încålzire.......................…...... Categorie .00 m3/h 0.9 l/min...... 9.......…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………......... Puterea termicå pe mod producere ACM...5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.74 kg/h 0...........0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ..…...............2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8....1013 mbar) …. Temperaturå tur încålzire........ G 20 (metan) …….... min......0 l/min..... 1.. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 .. 300 l/h 0.................……………….............

...............................78 kg/h 0. Presiune maximå circuit apå menajerå …………………………….... ...................................... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie…..........…......................... Puterea termicå pe încålzire ………………………………..2 m3/h 0........... 46...............77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………...........................................0 l/min...................................…………………………………........... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ....5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max........................ Culoare scaun ventil ………………………………………….. Nr.. Capacitate circuit apå menajerå …………………………………..................................58 kg/h Nat 3 Putere min.......……....C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ….............................................. · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………....… Tensiune electricå ……………………………………………………................... Putere electricå consumatå …………………………….........9 l/min...........3 kW 1............................ 45...........19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10.................…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 …………................4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22..........................6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………............... 34....................... Puterea termicå pe mod producere ACM.........................................................57 m /h 2................................................... duze ……………………………………………...........................…..............62 kg/h 2.........……………… G 20 (metan) ………..……………………...... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ……….. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ............ 11........................................... Presiune maximå circuit încålzire ……………………………………....................................................................................... 1............................................................1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model...................... 300 l/h 0..................………............................................................................C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………............................ ...................... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………........................………………………............... Consum nominal de gaz (15 °C ......................................................…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………..........................2 kW 3........ Temperaturå ACM medie de stocare …………………........ reglabilå ……………….... Temperaturå tur încålzire.......................... Protec¡ie electricå …………………………………………………................................. Categorie …………………………………………………………….........................….................................... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ....... variabilå …….........……………………................................……...........C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm............................. Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………......................………....1013 mbar) ……….. 20..............…......………................02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………............

LED-ul ro¿u se stinge. Pe timpul verii. Absen¡a alimentårii cu electricitate. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. vezi § 8. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. 17). LED ro¿u aprins. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". 18). ciclul de aprindere se reia. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. prezen¡å apå. 24 . Absen¡a apei. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. întrerupåtoare. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. Regla¡i termostatul de ambian¡å. vezi § 8. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. A¿tepta¡i câteva minute.