CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

.vanå distribuitoare . .LED verde pentru punerea sub tensiune 25. . . . .rezervor apå caldå menajerå. . . .comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23. .LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8.bloc electronic (fig.dispozitiv de aprindere 13. .LED verde pentru modul de func¡ionare . .camerå de combustie etan¿å 6.dezaerator automat 9.vas de expansiune sub presiune 3. 2) 12.¿asiu din tablå de o¡el 2.manometru circuit încålzire 31.LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26. .comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24.debistat apå menajerå 21. .protec¡ie la supraîncålzire 14. .presostat de control evacuare produse de combustie 15. .instalator 3 .bloc gaz. . . . . inox 10.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17. . .pompå de circula¡ie 11.buton de resetare 30.LED ro¿u oprire de siguran¡å 29.încålzire 27. .Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1.vanå cu 3 cåi 19. .butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . . .în plåci din o¡el inoxidabil 20. . compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7.senzor temperaturå rezervor 16.hotå de extrac¡ie gaze arse 4.senzor temperaturå circuit încålzire retur 18. .senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22.schimbåtor principal din cupru 5. . .afi¿or 32.arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil. .schimbåtor apå caldå menajerå (ACM). .

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

Presiunea de umplere: 0. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. (Cu robinetele termostatice închise). 5): . Volumul maxim al vasului de expansiune: 7. Diagrama (fig.temperatura medie de func¡ionare.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei).1 litri. 4) aratå curba presiunii disponibile.5 bari). Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig. . 5 . în °C. Capacitatea de apå a instala¡iei.7 bar.înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune.

în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . 90/91. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . 462/93 PSI . cu o suprafa¡å de min. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. 3317/67. în general. 425/94. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: . cu robinetele termostatice închise. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. apa trebuie tratatå.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i. STAS 7313/82. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. I 13 1/96. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. Pentru a se evita aceste probleme. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. H. Ord. I 33/99.montarea se va face pe un perete solid. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) .nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. 11/94. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. Legea 10/95. I 31/96. a cuptorului ¿i. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene.G.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire.18/85. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . totodatå.1.4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. PT A1/2002. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. 3417/85. 7132/98. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . ISCIR: C31/84.2. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. 6 . punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. 100 cm2 .

CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå.5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal.tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid). .diferitele robinete.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). 1). pentru a se elimina piliturile. KIT DE EVACUARE .se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4.prima instalare .5. 7 .instalare (fig.se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. cuplu de strângere minim 10 mN). tur ¿i retur încålzire. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori. de¿eurile de sudurå. pe amplasamentul K (fig. petrol etc. robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . man¿oane 3/4 pe gaz.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant). . man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå . în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.garnituri ¿i man¿oane de racord.). 6): .înlocuirea centralelor termice de alte mårci . tur ¿i retur încålzire.se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i.

7) .se pune capacul (fig. 8 .6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . fårå så fie nevoie så se deconecteze .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere .se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig.se scoate capacul.se elibereazå dispozitivele de prindere . 9). 8) . Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. Între¡inere Pentru service-ul aparatului. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie .se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.

Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. trebuie så fie 2 cabluri separate. Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului.alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. Notå: cele 2 cabluri. Important: . 12) . cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå.intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. Fig. 10). pe tabla de jos .conform reglementårilor. 11).se înlåturå ¿untul S . 10 9 . alimentare ¿i TA. Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig. Nu se livreazå cablul pentru TA.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: .

.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise .se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se curå¡å circuitul de gaz . .se deschide robinetul de gaz 33 .se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz. Circuitul de gaz .se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se deschide robinetul de apå rece 36 . Circuit încålzire . 10 . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.se deschide robinetul de umplere 37.se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig. 13) Circuit apå caldå menajerå .

în timp ce se executå aceastå opera¡iune. 15). . aparatul este prereglat. clipind câteva momente. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. Display-ul va indica CM . iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima.9 Reglaje Din fabricå. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. dacå se executå. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. Pentru a ajunge la meniuri. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. se apaså simultan. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . se va såri automat pe prima dacå se executå +. apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. Display-ul va indica CM . display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. 14). Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. 11 . 15). Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. clipind câteva momente. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. ¿i (fig.

2.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. 4. 1. Cerere TA prezentå 3. 2.1 . 1. 3. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. 7. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. 12 . … 9.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0.2 .STARE Meniu . 2. 1. 8. 6. 1.

3 .Reglaje pt.STARE Meniu . centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.

4 .5 min 5 min Valoare putere Putere max. 8 kW la P max. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max. 9 kW la P max.5 min 2. 14 . pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0.5 min 1.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. 10 kW la P max.STARE Meniu .

fie 0 0 sau 01 3 .se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82. display-ul 4 . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå. Reglajul este finalizat.dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2. display-ul indicå: 83. 15 .0 pe digi¡ii 2 ¿i 3.1.-. 14). Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 .se apaså tasta Reglaj tasta o datå. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje.apoi reglajul rubricii 0.5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.apoi 0. display-ul -4.5 = 2. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8). tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.se trece în modul instalare. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-.0. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut. display-ul va indica: . Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc.

display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å. 16). se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. aparatul se blocheazå.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . Pentru defectele 01 ¿i 03. Pentru a diagnostica problema ivitå.

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 .Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. în func¡ie de nevoile instala¡iei. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. Niagara Delta 24 FF Gaz : P. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.

comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala.manometru circuit încålzire 31. LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. . .display 18 . 28. 26. . LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. . . Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.buton resetare 30. 25. se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.

prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere.spre mini la temperaturi mai ridicate. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. LED-ul verde 24 se aprinde. de ex. vezi § 3. 3.13 Proceduri Pornire (fig. 2.spre maxi la temperaturi scåzute . Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. 17) 1.5 bar maximum la rece. Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire. în func¡ie de nevoile anotimpului: . Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. În timpul acestui reglaj. În caz contrar. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. 13). Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig.

În cazul înlocuirii acestuia.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Garan¡ia oferitå de producåtor. Efectua¡i verificarea. ex. cu un specialist calificat ¿i autorizat. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului.se închide robinetul de gaz 33 (fig. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå.se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. 20 .se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . care acoperå defectele de fabrica¡ie. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. o datå pe an. Oprirea completå a centralei . 13). În acest mod. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. conform normelor legislative în vigoare. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. pot fi utilizate doar piesele originale. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse.

1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire .se deschide un robinet de apå rece . Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. apoi: .ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. Pentru a beneficia de garan¡ie. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural. la contorul de apå. a robinetului de apå rece al instala¡iei.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. 18). fie cu gaz butan-propan. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: . 21 . Apa se va scurge prin orificiul de golire.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. este necesar ca instalarea. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). .3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. • Circuitul de apå menajerå. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå.se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå.

............ Debit specific apå caldå menajerå ... G 20 (metan) ……. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 ...................…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ………………………………………...5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.. Puterea termicå pe mod producere ACM........ 45.......74 kg/h 0..8 46 m /h 17................…................11 kg/h 2. 34.................. De la 8.....5 kW 1....0 l/min.... Tensiune electricå ……………………………….. max. 1... 9...4 MJ/kg la 37 mbar Put............ 26.. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ……………………….2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei....... max......... 1..........07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………........ Presiune maximå circuit apå menajerå …………................. Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ....... Capacitate circuit apå menajerå …………………....0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ...C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ........9 l/min...................... min.................................ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …............. G20 123 18 4..1013 mbar) …............ Culoare scaun ventil ………………………………..02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ……….. . Categorie ...00 m3/h 0..........1 kW 3.....................72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7......6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …... Puterea termicå pe încålzire......C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm..5 kW 1....... 300 l/h 0. min....46 kg/h 2... Protec¡ie electricå ……………………………….…………………….. Debit minim al circuitului de încålzire centralå ..............41 kg/h Nat G20 123 18 6.......83 m3/h 2.. 31. variabilå...... Temperaturå tur încålzire............. Presiune maximå circuit încålzire ………………..2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20.. 46. Consum nominal de gaz (15 °C ....... 300 l/h 0... Nr..........29 m3/h 2.. Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå.. reglabilå …………….... 9.........72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put....... Putere electricå consumatå ……………………..................00 m3/h 0..7 kW 2....5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put..........74 kg/h 0... Temperaturå ACM medie de stocare …………….........19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model.9 l/min........…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …....... duze …………………………….……………….......2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8.....…........0 l/min.

................. Puterea termicå pe mod producere ACM......…….........................................................................................………..............…..... 11........... Presiune maximå circuit încålzire …………………………………….......9 l/min.................... 300 l/h 0......... Presiune maximå circuit apå menajerå …………………………….......0 l/min.................2 kW 3.….....................……………… G 20 (metan) ……….C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm …...................... 20................... Categorie ……………………………………………………………......6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ………………………….........…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 …………............….............................77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………..........…… Diametru duze în 1/100 mm ……………………….........………...............3 kW 1. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ......... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ...…………………….....................................................................................C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………...................................................................................................................1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10........................................................................... Debit minim pentru ini¡iere producere ACM ………………………….... Nr.................................................. ................. Temperaturå tur încålzire................... variabilå …….........................................62 kg/h 2..........................................78 kg/h 0......................... reglabilå ……………….. duze ……………………………………………............... Consum nominal de gaz (15 °C ......1013 mbar) ……….C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm..................…................................... Puterea termicå pe încålzire ………………………………...... · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………................2 m3/h 0.............................................................................................................……………………….. Debit minim al circuitului de încålzire centralå ………..................... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………..……………………....... Culoare scaun ventil …………………………………………..........57 m /h 2........... 34. 1........................02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………...... ...........................……….........................………………………………….................. Putere electricå consumatå ……………………………..................................................................................... G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ......................................................... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie….… Tensiune electricå …………………………………………………….................... Protec¡ie electricå …………………………………………………...........58 kg/h Nat 3 Putere min.......... 45...............5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max........4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22............ Temperaturå ACM medie de stocare …………………...... 46.........................……........... Capacitate circuit apå menajerå …………………………………......

Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. 17). Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. 18). siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Regla¡i termostatul de ambian¡å. oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. întrerupåtoare.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. LED-ul ro¿u se stinge. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. LED ro¿u aprins. ciclul de aprindere se reia. A¿tepta¡i câteva minute. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. prezen¡å apå. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". Absen¡a alimentårii cu electricitate. Absen¡a apei. vezi § 8. Pe timpul verii. vezi § 8. 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful