CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

camerå de combustie etan¿å 6. .manometru circuit încålzire 31. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8.rezervor apå caldå menajerå. . . .dezaerator automat 9.comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.bloc electronic (fig. .încålzire 27. . .buton de resetare 30. .Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17. .presostat de control evacuare produse de combustie 15.vanå cu 3 cåi 19. . . . .dispozitiv de aprindere 13.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare . . . .hotå de extrac¡ie gaze arse 4. . .arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil.LED verde pentru modul de func¡ionare . .schimbåtor principal din cupru 5. . compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7. . .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26. 2) 12. .vanå distribuitoare . .senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22.afi¿or 32.senzor temperaturå rezervor 16.¿asiu din tablå de o¡el 2.LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. .comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24. .bloc gaz.instalator 3 .schimbåtor apå caldå menajerå (ACM). .pompå de circula¡ie 11.protec¡ie la supraîncålzire 14.LED verde pentru punerea sub tensiune 25. .debistat apå menajerå 21.senzor temperaturå circuit încålzire retur 18. .în plåci din o¡el inoxidabil 20. . .vas de expansiune sub presiune 3.LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28. inox 10. .

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

. Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1.5 bari). 5 . Diagrama (fig. Presiunea de umplere: 0. în °C. în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei). Capacitatea de apå a instala¡iei. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune.1 litri. 4) aratå curba presiunii disponibile.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig.7 bar. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7.înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. 5): .temperatura medie de func¡ionare. (Cu robinetele termostatice închise).

pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. 6 . deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. 90/91. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire. STAS 7313/82. în general. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . 7132/98. 11/94. cu robinetele termostatice închise. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå. 3317/67.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. PT A1/2002. Ord. 425/94. Pentru a se evita aceste probleme. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune. I 33/99.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene.montarea se va face pe un perete solid.G. 100 cm2 . mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: .4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4.2. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) . Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. Legea 10/95.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare. I 13 1/96. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii. 462/93 PSI .kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . cu o suprafa¡å de min. se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. I 31/96. apa trebuie tratatå. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare.18/85. ISCIR: C31/84.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i. totodatå. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice .1.în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. H. a cuptorului ¿i. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. conform STAS 7313 ¿i ISCIR C. 3417/85.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie .

5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå. tur ¿i retur încålzire.înlocuirea centralelor termice de alte mårci . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant). în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul. RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. 6): . un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå .o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9.5.prima instalare .garnituri ¿i man¿oane de racord. robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. de¿eurile de sudurå. man¿oane 3/4 pe gaz. tur ¿i retur încålzire. petrol etc.se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4. .se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos .instalare (fig. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. pe amplasamentul K (fig.se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare. man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå . al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.). Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori. KIT DE EVACUARE . cuplu de strângere minim 10 mN). Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune.tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid).diferitele robinete.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). 7 . CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. . pentru a se elimina piliturile. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå.înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . 1).

existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric.se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie .se scoate capacul. fårå så fie nevoie så se deconecteze . 8) .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere .se elibereazå dispozitivele de prindere . Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig.se pune capacul (fig. 8 . Între¡inere Pentru service-ul aparatului.6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului . 7) . 9). Aten¡ie la firul de cupru al manometrului.se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.

la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . Nu se livreazå cablul pentru TA.conform reglementårilor. 10). Important: . trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå.se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S. pe tabla de jos .alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul. 12) . Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: . 10 9 . Fig. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. Notå: cele 2 cabluri.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. 11). cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.se înlåturå ¿untul S . Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig.intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. alimentare ¿i TA. trebuie så fie 2 cabluri separate.

. ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig. .se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea.se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia. Circuit încålzire .se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz. 10 .se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise .se deschide robinetul de umplere 37. Circuitul de gaz .se curå¡å circuitul de gaz . 13) Circuit apå caldå menajerå .se deschide robinetul de gaz 33 .se deschide robinetul de apå rece 36 .

în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. 14). clipind câteva momente. Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. Display-ul va indica CM . apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. Display-ul va indica CM . Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat.9 Reglaje Din fabricå. în timp ce se executå aceastå opera¡iune. 11 . Pentru a ajunge la meniul urmåtor. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. clipind câteva momente. ¿i (fig. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. 15). Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Pentru a ajunge la meniuri. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. aparatul este prereglat. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. . dacå se executå. 15). se apaså simultan. se va såri automat pe prima dacå se executå +.

3. 1. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -. 4. 2.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1. … 9. 2. 1.2 . 6. 8. Cerere TA prezentå 3. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 12 .1 . 1.STARE Meniu . 7. 1.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. 2. Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu .

centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 .3 .STARE Meniu . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.Reglaje pt.

10 kW la P max.5 min 2.STARE Meniu . vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max. 9 kW la P max.5 min 5 min Valoare putere Putere max. 8 kW la P max.Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0.4 . pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.5 min 1.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. 14 .

5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2.0. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje. display-ul va indica: . tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå.se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-. fie 0 0 sau 01 3 . apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3.se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82. display-ul indicå: 83. Reglajul este finalizat.5 = 2.-. 14).apoi 0. display-ul 4 .dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori.1. 15 . digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut. Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 . se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute.0 pe digi¡ii 2 ¿i 3.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8). display-ul -4.apoi reglajul rubricii 0.se trece în modul instalare.

Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å. Pentru defectele 01 ¿i 03. Pentru a diagnostica problema ivitå.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. 16). aparatul se blocheazå.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1.

utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. Niagara Delta 24 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei. în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei.

buton resetare 30.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23. LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. 26. 28. se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.manometru circuit încålzire 31.comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. . . 25. . Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22. .display 18 . LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. .

17) 1. vezi § 3. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare". prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere.spre maxi la temperaturi scåzute . Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. În timpul acestui reglaj. În caz contrar.spre mini la temperaturi mai ridicate. 13). 3. Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . LED-ul verde 24 se aprinde. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. în func¡ie de nevoile anotimpului: . de ex. Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. 2.5 bar maximum la rece. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere.13 Proceduri Pornire (fig. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze.

se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . În acest mod. care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. care acoperå defectele de fabrica¡ie. 20 . o datå pe an. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. Garan¡ia oferitå de producåtor. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . cu un specialist calificat ¿i autorizat. Oprirea completå a centralei . Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. ex. pot fi utilizate doar piesele originale. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. 13). conform normelor legislative în vigoare. Efectua¡i verificarea. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire.se închide robinetul de gaz 33 (fig. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. În cazul înlocuirii acestuia.

ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. 21 .3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti.1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. apoi: . reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. la contorul de apå. Pentru a beneficia de garan¡ie. Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei. este necesar ca instalarea. • Circuitul de apå menajerå. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. a robinetului de apå rece al instala¡iei. 18). • Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: .se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). Apa se va scurge prin orificiul de golire.se deschide un robinet de apå rece . fie cu gaz butan-propan.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. .

.. G 20 (metan) ……. min.........5 kW 1...... Presiune maximå circuit apå menajerå …………... Temperaturå ACM medie de stocare …………….......ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …...............…. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 ........00 m3/h 0.. reglabilå …………….....9 l/min......0 l/min.................5 kW 1................ 300 l/h 0... Putere electricå consumatå …………………….................................6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ….............. 34... max.......................…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ……………………………………….... De la 8.............29 m3/h 2. 46.. Protec¡ie electricå ………………………………......... 1......... Tensiune electricå ………………………………...72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put....1013 mbar) …..........C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm . 300 l/h 0.. 9. Capacitate circuit apå menajerå …………………..8 46 m /h 17.…...2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20..........72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7........ min...... Puterea termicå pe mod producere ACM.....07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz…………….......7 kW 2....... Nr... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå..4 MJ/kg la 37 mbar Put...46 kg/h 2... ...……………….............02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ………........... max........... 45.41 kg/h Nat G20 123 18 6........................................19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model......74 kg/h 0..83 m3/h 2..... Categorie ......... Presiune maximå circuit încålzire ………………...... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ………………………... 9........11 kg/h 2..............5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put...................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put......1 kW 3...... Consum nominal de gaz (15 °C ........ Debit specific apå caldå menajerå .... Culoare scaun ventil ……………………………….. G20 123 18 4....9 l/min..2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei.0 l/min..... Temperaturå tur încålzire......... duze …………………………….…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …..C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm..... Debit minim al circuitului de încålzire centralå .. Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ....74 kg/h 0.... 1.2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8........ 26......0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ..... Puterea termicå pe încålzire..........00 m3/h 0. variabilå.....…………………….... 31.

.......................... Capacitate circuit apå menajerå ………………………………….................C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm …..........57 m /h 2...... 46.......…............ · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………..................4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22................………......C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm...................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10. Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………............ Presiune maximå circuit apå menajerå …………………………….....………………………..... Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at . variabilå …….............................................……....... ..... duze ……………………………………………........................................ Culoare scaun ventil …………………………………………..................C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: ……………...................... 1.......5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max..............…............................................................................................................................................................................0 l/min........................................................................................ Presiune maximå circuit încålzire …………………………………….......................................................................... 11.............……….....6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………..............3 kW 1.................................. 300 l/h 0.......2 m3/h 0.................... Consum nominal de gaz (15 °C .....................77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz………........................................58 kg/h Nat 3 Putere min....... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ……….............................................………........... Categorie ……………………………………………………………........................ 45...........1013 mbar) ………..2 kW 3.........................02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………........……............. Protec¡ie electricå …………………………………………………...... reglabilå ……………….................................................................................................. Temperaturå ACM medie de stocare …………………........................……………………....................... Puterea termicå pe mod producere ACM................................. Diafragmå Diametru / specifica¡ie ........…........…....... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………...........................................…………………………………..... 20................................. Temperaturå tur încålzire........ Nr......................62 kg/h 2.....................78 kg/h 0............…………………….. 34....…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………............................. Ansamblu electrovanå Specifica¡ie…............................1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model............. Putere electricå consumatå …………………………….......... ......... Puterea termicå pe încålzire ………………………………...................................................……………… G 20 (metan) ………............…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 ………….9 l/min. G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 .........… Tensiune electricå ……………………………………………………..............

20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. A¿tepta¡i câteva minute. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. Absen¡a apei. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. Pe timpul verii. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. Absen¡a alimentårii cu electricitate. prezen¡å apå. LED ro¿u aprins. 24 . solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. 18). Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. întrerupåtoare. ciclul de aprindere se reia. Regla¡i termostatul de ambian¡å. vezi § 8. 17). LED-ul ro¿u se stinge. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. vezi § 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful