Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul

National

“EUCLID”

17

Clasa a XI -a

11

2012

Programa I

NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore

SUBIECTUL I ( 20p ) (Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului
SUBIECTUL
I ( 20p ) (Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului
corect)
0
1
1
0 
 0
Se consideră matricele
A
I
 
 şi O
 
0  
.
 
2
2
 1 0
0
1
0
0
 ,
2
(4p)
1)
Suma elementelor matricei
A
este
a)
2
b)
7
c)
 2
d)
7
(4p)
2)
Cel mai mic număr natural nenul n , pentru care
A
n 
I
, este
2
a) 2
b) 5
c) 4
d) 3
(4p)
2
3
3)
Matricea
I
 A  A  A este
2
2
a)
O
b)
I
c)
A
d)
A
2
2
1
2
3
4
(4p)
4)
Numărul de inversiuni ale permutării
   este
4
3
2
1
a)
3
b)
5
c)
6
d)
4
(4p)
n
1
2
3
4
1
2
3
4
5) Cel mai mic număr natural nenul n pentru care
   este
4
3
1
2
1
2
3
4
a)
2
b)
1
c)
3
d)
4
SUBIECTUL II (40p)
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător)
 1
 2  
3
4
(4p)
1)
Cât este suma matricelor
4
1
2
 3
 ?
1
1
 
1
2
(4p)
2)
Cât este produsul matricelor
3
3
1
2
 
 ?
1 3
2
4
(4p)
3)
Să se calculeze inversa permutării
.
2 4
1
3
1
2
3
4
 
1
2
3
4
(4p)
4)
Să se calculeze produsul permutărilor
.
2
1
4
3
2
3
4
1
 
1
(4p)
5)
Ce monotonie are şirul
a
 , strict crescător sau strict descrescător?
n
n
3
6)
Să se scrie un şir 
a
(4p)
strict crescător şi marginit.
n
nN
(4p)
7)
Să se scrie un şir 
a
strict descrescător şi marginit.
n
nN
(4p)
8)
Să se scrie un şir
b
care are o infinitate de termeni strict mai mici decât 0 şi o
n
nN
infinitate de termeni strict mai mari decât 0.
(4p)
9)
Să se dea un exemplu de şir mărginit şi nemonoton.
(4p)
10) Să se dea un exemplu de şir nemărginit superior.

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro Clasa a XI-a

1

SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) Se
SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
Se notează cu S
mulţimea permutărilor cu 3 elemente. Pentru o permutare   S , notăm cu
3
3
m  numărul de inversiuni ale permutării  . Se mai consideră permutările
x, y, z S
,
3
1 
2
3
1
2
3
1
2
3
x
y
z
   . Spunem că permutările u, v  S comută
 
 
 
3
3
2
2
1
3
3
2
1
1  ,
 ,
dacă
u  v  v u
şi nu comută dacă
u  v  v u .
(4p)
a) Să se calculeze permutările x  y
şi
y  x .
(4p)
b) Să se arate că oricare două dintre permutările x, y şi z nu comută .
(2p)
c) Să se calculeze
mx
şi my .
(2p)
d) Să se calculeze
m
.
 S
3
(1p)
e) Să se arate că produsul permutărilor din S , efectuat în orice ordine, nu poate fi egal cu
3
1
2
3
permutarea
2
3
1
 .
(1p)
f) Să se arate că în orice submultime cu 5 elemente din S , există două care comută.
3
(1p)
g) Să se arate că în orice submultime cu 4 elemente din S , există două care nu comută.
3
SUBIECTUL IV ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
1 3
2
n 
1
Se consideră şirurile
(
a
)
şi
(
b
)
,
a
2
n
şi
n
n N *
n
n N *
n
2 4
2 n
1 3
2
n 
1
b
2
n
1
n
2 4
2 n
(2p)
a) Să se calculeze
a
si b .
1
1
(2p)
b) Să se arate că
a
 Q şi a
R -Q .
2
3
(2p)
c) Să se arate că
b
Q şi b R -Q .
4
5
(2p)
d) Să se arate că şirul
(
a
)
este strict crescător şi şirul
(
b
)
este strict descrescător .
n
n N *
n
n N *
(3p)
e) Să se arate că
0,7
 a  b 
0,9,
nN .
*
n
n
7
1
3
2
n 
1
9
(2p)
f) Să se arate că
,
  N
n
*
.
10
2 n
2
4
2 n
10
2
n 
1
(2p)
g) Să se arate că
0,78  a
 0,81
.
20

Test alcătuit de Ion Savu şi Daniela Catană

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro Clasa a XI-a

2