Sunteți pe pagina 1din 3

La ce se uita inspectorii ANPC Denumirea, preturile si orarul de functionare la vedere: ca regula generala, ori ce operator economic are obligatia

sa afiseze in mod vizibil denumirea unitatii si codul unic de inregistrare la Registrul Comertului din care reies activitati le pentru care este autorizat sa functioneze. De asemenea, operatorul economic este obligat si la afisarea si respectarea orarului de functionare, precum si a preturilor si tarifelor Datele de contact ale ANPC, la vedere: Telefonul Consumatorului: 0800 080 999, u rmat de mentiunea linie telefonica cu apelare gratuita din reteaua Romtelecom , pre cum si datele de contact ale comisariatelor judetene pentru protectia consumator ilor insotite de adresa site-ului ANPC (www.anpc.gov.ro) trebuie afisate in camp ul vizual al consumatorului, la loc vizibil, langa casa de marcat ori langa orar ul de functionare. Produsele din magazin nu trebuie sa reprezinte un pericol pentru sanatatea sau securitatea consumatorilor. In plus, orice produs trebuie sa fie insotit de docu mentele legale de provenienta, precum si de documentele de angajare a raspunderi i producatorului/importatorului referitoare la calitatea si securitatea acestuia . Etichetarea corecta a produselor: indiferent de produsul pe care este aplicata, eticheta trebuie sa fie scrisa sau tradusa in limba romana, trebuie sa contina i nformatii complete si corecte despre toate caracteristicile produsului, cu un sc ris lizibil si usor de inteles, si sa cuprinda toate mentiunile si avertizarile prevazute de lege (de exemplu: A se consuma de preferinta inainte de ... , A nu se lasa la indemana copiilor ). Cantarul setat corect Drepturi si obligatii pentru comercianti Retailerii sunt obligati sa respecte toate reglementarile in vigoare aplicabile pentru categoria de produse pe care o comercializeaza. In cadrul unui control AN PC, comerciantul trebuie sa permita accesul reprezentantilor ANPC in sediul sau in incinta magazinului, sa dea informatiile cerute si sa prezinte toate document ele care ii sunt solicitate. In urma controlului, reprezentantii ANPC vor intoc mi fie un proces verbal de contraventie (cand sunt constate incalcari ale legii si se aplica sanctiuni contraventionale), fie un proces verbal de constatare (at unci cand nu sunt aplicate sanctiuni contraventionale). Procesul verbal de contraventie poate fi atacat de catre agentul economic contro lat in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii, la judecatoria in raza careia a fost savarsita contraventia (de regula, aceasta coincide cu judec atoria in raza careia comerciantul isi are sediul social). Atacarea in instanta a procesului verbal intocmit de reprezentantii ANPC prezinta avantajul de a susp enda executarea sanctiunii contraventionale aplicate; de asemenea, trebuie preci zat ca o asemenea actiune in justitie este scutita de la plata taxei judiciare d e timbru. Drepturile si obligatiile comisarilor ANPC Drepturi. Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, comisarii pot propune una dintre urmatoarele sanctiuni complementare: inchiderea temporara a u nitatii pe o durata de cel mult 6 luni; inchiderea temporara a unitatii pe o dur ata de la 6 luni la 12 luni; inchiderea definitiva a unitatii; suspendarea sau r etragerea definitiva, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exer citare a unei activitati. Prin lege, personalului cu atributii de control din cadrul ANPC ii este conferit dreptul de acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercial izeaza produsele. In exercitiul atributiilor de serviciu, personalul de speciali tate al ANPC are dreptul sa aplice sigilii sau alte semne distinctive cu valoare

de sigiliu.Organele de control pot solicita pe timpul controlului si protectia personala si sprijinul politiei. Obligatii. Comisarii sau inspectorii sunt obligati sa se legitimeze cu legitimat ia de serviciu, sa prezinte reprezentantului comerciantului controlat temeiul le gal al controlului, obiectivele avute in vedere, precum si perioada preconizata de desfasurare a controlului. De asemenea, ei trebuie sa pastreze secretul profe sional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in cadrul controlului si sa sesizeze organele de cercetare penala in cazul in care faptele constate pot constitui infractiuni. Legea prevede ca un control al unui agent economic nu poate fi facut decat dupa consemnarea acestor informatii in registrul unic de control; in caz contrar orga nele de control vor raspunde pentru abatere disciplinara. Totusi, daca agentul e conomic refuza sa prezinte registrul unic, aceasta nu inseamna ca va face imposi bila desfasurarea controlului in conditii legale. Dimpotriva, controlul se va ef ectua in mod normal, iar agentul economic va trebui sa plateasca in plus si o am enda contraventionala, cu o valoare cuprinsa intre 1.000 si 2.000 lei.

Reguli specifice pentru vanzarile de soldare Pentru ca ne aflam intr-una dintre cele doua perioade de soldare din an, este im portant sa subliniem normele legale care stabilesc anumite reguli si obligatii p entru operatorii economici care practica acest tip specific de vanzare. Ce insea mna vanzarea de soldare: Conform legislatiei aplicabile, prin vanzarea de soldar e se intelege acea vanzare insotita sau precedata de publicitate si anuntata sub denumirea de soldare/soldari/solduri si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri sezoniere dintr-o structura de vanzare cu amanuntul Vanzarea de soldare nu poate avea loc decat in structurile de vanzare in care pr odusele respective erau/sunt vandute in mod obisnuit. Orice anunt sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie sa specifice in mod obligatoriu: data de debut a vanzarii de soldare, durata acesteia si sort imentul de marfuri supus soldarii (daca operatiunea de soldare nu se refera la t otalitatea produselor din magazin). Perioada de soldare: este de 45 de zile pent ru acelasi agent economic. In plus, perioadele de soldare pot fi stabilite doar intre urmatoarele limite: perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produ sele de toamna-iarna; perioada 1 august-31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara-vara. Pretul de soldare: Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta (cel mai scazut pret practicat in acelasi spati u de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretulu i redus, pentru produse sau servicii identice). Precizarile sunt importante, in trucat orice anunt de reducere de preturi ce nu corespunde reducerii practicate efectiv in raport cu pretul de referinta va fi considerat ca o forma de publicit ate inselatoare si sanctionat in consecinta. Exista mai multe alternative de pre zentare a reducerii de pret: mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat; inscrierea mentiunilor pret nou , pret vechi langa sumele corespunzatoare; mentionare a procentului de reducere si a pretului nou care apare langa pretul anterior, ba rat. In plus, legea interzice ca o reducere de pret pentru un produs sa fie prezentat a consumatorilor ca o oferta gratuita a unei parti din produs. Stocul pentru soldare: trebuie sa fie constituit in prealabil in magazin (fie in

spatiile de vanzare, fie in depozite ale comerciantului), cu cel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare. Acest stoc nu poate fi reinnoit dupa constituire sau in cursul vanzarilor de soldare. Produsele propuse pentru s oldare trebuie sa fie achitate furnizorului de catre comerciant cu cel putin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vanzari de soldare si oferite spr e vanzare in mod obisnuit inaintea acestei date. Comerciantul trebuie sa pastrez e documente legale justificative care atesta ca respecta aceste doua termene.

Sanctiuni: Comerciantii care nu respecta perioadele de soldare risca amenzi de l a 4.000 lei la 20.000 lei, precum si sistarea vanzarilor de soldare. Aceeasi amenda se aplica si in cazul in care comerciantul nu prezinta documentel e solicitate de organele de control abilitate. Nu in ultimul rand, utilizarea de numirii soldare/solduri/soldari sau a sinonimelor acesteia, in cazuri in care acea sta nu este in legatura cu o operatiune de soldare asa cum este aceasta reglemen tata de lege, se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 20.000 lei, precum si cu interzicerea utilizarii acestei denumiri.