Sunteți pe pagina 1din 5

SURSE DE FINANTARE

1)Asigurare capital imobilizat Valoarea capitalului imobilizat (fara TVA) = 1183319 euro 2)Estimarea duratei de exploatare a fermei: Ferma este exploatata 15 ani. Amortizarea = 1183319 (capital imob.) / 15 ani = 78888 euro/an VARIANTA 1 a)Sursa proprie de finantare: Investitorul dispune de suma de 20000 de euro si de terenul necesar dezvoltarii fermei pe care il evalueaza la 500 euro/ha. 20000 euro + 217000 (contravaloare teren) = 237000 euro b)Fonduri structurale (60% din investitie): Fermierul aplica pe baza acestui dosar pentru fondurile europene. Aceste fonduri asigura 60% din capitalul imobilizat. (1183319 euro 237000 capital propriu) * 60% fonduri UE = 567792 euro c)Restul capitalului se obtine printr-un credit bancar pe termen lung => 10 ani: Pentru restul de 40% din caplitalul imobilizat se achizitioneaza un credit bancar pe termen lung. (1183319 euro 237000 capital propriu) * 40% = 378528 euro

CREDITE NECESARE a)Credit pe termen lung in valoare de 378528 euro/10 ani, cu o dobanda de 5% pe an: 378528 euro / 10 ani = 37852,8 euro/an
Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 37852.8 Dobanda 18926.4 17033.76 15141.12 13248.48 11355.84 9463.2 7570.56 5677.92 3785.28 1892.64 Valoare ramasa 378528 340675.2 302822.4 264969.6 227116.8 189264 151411.2 113558.4 75705.6 37852.8 0

Dobanda primul an => 18926,4 euro b)O linie de credit pentru asigurarea capitalului circulant: Acest credit este menit sa asigure startul afacerii. Valoarea acestuia este aproximativ 50% din valoarea capitalului circulant. S-a ales aceasta variant plecand de la premiza ca in 6 luni de la inceperea activitatii vor intra in contul firmei sume de bani de la diversi client care au achizitionat produsele obtinute in ferma. Aceste sume de bani vor asigura continuitatea activitatii. Achizitonarea unui credit cu 50% mai mic decat valoarea capitalului circulant, in conditiile in care, dupa 6 lui, se vor incasaa primele sume de bani, se traduce printr-o doband cu 50% mai mica. Valoare capital circulant = 188134 euro/an Valoare linie de credit: aproximativ 50% din valoarea capitalului circulant => 95000 euro.

Linia de credit se face pentru 6 luni (cu posibilitatea de prelungire) cu o dobanda de 8% pe an. 95000 euro * 8% dobanda = 7600 euro/an TOTAL ANUAL 102600 euro c)Credit pentru efectuare proiect pe o perioada de un an (cu perioada de gratie 1 an) cu dobanda de 5% pe an: Proiectul este astfel conceput incat sa se desfasoare in patru etape. Aceasta abordare permite achizitionarea unui credit in doua transe, astfel incat in momentul cad suma de bani din prima transa se va termina, aceasta va putea fi achitaata cu primele doua transe din fondurile structurale. 697991,4 euro * 5% dobanda = 34900 euro/an 34900 euro/an / 2 transe = 17450 euro d)Credit punte pentru TVA pe o durata de un an cu o dobanda de 5%. Suma de TVA = 19195,68 TVA cap. circ. + 224564,4 TVA active imob. = 243760,1 euro / 4 trimestre = 60940 euro/an 60940 euro/an * 5% dobanda = 3047 euro/an

121 Contul de profit si pierderi

denumire Furaje Salarii Current electric Amortizare Dobanzi RD

suma 57277 44744 3828 64421 47024 217294

denumire Carne Lapte Lana Subventii Fonduri UE RC

suma 131622 100800 665 27340 47333 307760

SF = 307760 euro 217294 euro = 90466 euro

PROFITUL

PROFITUL BRUT = 307760 euro VENITURI 217294 euro CHELTUIELI =

90466 euro

IMPOZIT PE PROFIT = 90466 euro * 16%


= 14475 euro

PROFITUL NET = 90466 euro 14475 euro

= 75991 euro/an

PROFITUL NET = 75991 euro/an