Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul 1 Aplicarea NPM si PSI Tipul programului de formare - Calificare Structura modul Curs teoretic ExpunereaConversatia activitateforma deMetoda/

Evaluare teoretic Competene Activiti Ore curs forma de Metoda/ activitate Curs practic Evaluare practic

Resurse Metoda Ore

Ore curs

Resurse Metoda Ore

ExpunereaConversatia

Flip chartCalculatorSuport de curs

Aplicarea NPM si PSI

6 1. Aplicarea NPM (norme de protectie a muncii) 2. Aplicarea NPSI (norme de protectie si stingere a incendiilor) 3. Raportarea pericolelor care apar la locurile de munca 4. Aplicarea procedurilor de urgenta si de evacuare

Test gril

0 0

Flip chartCalculatorSuport de curs

TOTAL

Prezentarea video

6 1
Echipament de stingere a incendiilor: extinctoare Legea securitatii si Echipament de protectia muncii specific fiecarui -planse didactice sanatatii in munca Video proiector loc de munca nr.319/2006

Prezentarea video

Echipament de protectia muncii specific fiecarui loc de munca-planse didacticeLegea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006Video proiector

1 0

TOTAL ORE/MODUL