Sunteți pe pagina 1din 2

ziua 2 BIROU CITATII 1 cererea de chemare in judecata- motivata motivle cererii 2 acte in dovdirea cererii 3 rezolutia 4 proces verbal

-> R.O.I.I.J.=> rezulta daca pe rolul instantei au mai fost inre gistrate cereri cu aceleasi parti si cu obiect 5 citatul 6 dovezi de citate 7 intampinare + acte in dovezi 8 cereri- de amanare - preschimbare - repunere pe rol => suspendare - de restituire cautiune - cereri revizuire - stramutare - certificat de grefa - concluzii scris - apelul - recurs - contestatie in anulare - revizuire - incheieri sedinte- intre termene - hotarari

CIRCUITUL DOSARELOR (pe noul cod ) dosare ce se inregistreaza pe calea da atac - se inregistreaza la registratura - primesc nr de dosar - se formeaza coperta - ajung la arhiva (se coase, inregistreaza in registru) - repartizarea aleatorie - se pune stampila, viza presedintelui de sectie, - la registratura se pune o rezolutie - numele persoanei care a depus cererea, data - dupa repunerea aleatorie se preda dosarul grefierului ce se ocupa cu repunerea aleatorie

REPUNEREA ALEATORIE - se intra in dosarele inregistrate in acea zi - se tipareste lista pentru evidenta - se repartizeaza dosarul - se schimba parametrul fiecarui dosar astfel incat acel dosar sa mearga unde su nt locuri libere - se da un motiv (nr maxim de dosare a fost depasit) - se modifica fiecare dosar in parte - repartizarea dosarelor se face in ordinea repartizarii lor - tiparirea - repartizarea se face pe termene/ complete - situatia repartizarii zilnice ( ce s-a facut in acea zi , modul cum s-a repart izat dosarul)

din repartizarea aleatorie se scot zilele libere stabilite prin lege

REPUNEREA ALEATORIE PT APEL - Exista si alte date de completat pt repartizare - ce are in plus ... la fisa dosarului apar si motivele pentru care am schimbat parametrul -repartizarea se face pe complete - avem o data recomandata (e scurta , a doua zi ) LA RECURS nu mai apar aceste date - repartizarea se face pe termen complexitatea e data de nr de parti si nr de volume (minim 2 volume ) fiecare do sar reprezinta un volum .

Dosarele se repartizeaza - manual - automat