Sunteți pe pagina 1din 58

www.spiruharet-newsmart.

ro

CIG- BRASOV, an III (ZI, FR, ID)

ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA -2

MULTIPLE CHOICE

1. ∆Wh cu „+” semnifica cresterea productivitatii medii orare prin utilizarea eficienta a
timpului de lucru la nivelul zilei de lucru;

a. adevarat
b. fals
ANS: B DIF: 1

2. ∆ N h cu „-” semnifica depasirea duratei medii a zilei de lucru;

a. adevarat
b. fals
ANS: B DIF: 1

3. ∆ N z cu „+” semnifica depasirea numarului mediu de zile lucrate de un salariat

a. adevarat
b. fals
ANS: A DIF: 1

4.
Daca indicele productiei marfa fabricata devanseaza indicele de crestere a numarului de
personal, atunci productivitatea muncii se va reflecta nefavorabil asupra CA:
I Qf
I Qf > I Ns ⇔ >0
I Ns

a. adevarat
b. fals
ANS: B DIF: 1

5.
Daca ritmul de crestere a CA este superior ritmului de crestere a productiei marfa
fabricate, atunci gradul de valorificare a productiei marfa fabricate creste, determinand si o
crestere a CA:

1
www.spiruharet-newsmart.ro

I CA
I CA > I Qf ⇔ >0
I Qf

a. adevarat
b. fals
ANS: A DIF: 1

6.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Productia exercitiului (Qe) mil. u.m. 3,7 4,1
2 Consumuri intermediare (M) mil. u.m. 2,1 1,9
Sa se afle influenta cheltuielilor cu materialele la 1 um productie a exercitiului asupra
modificarii valorii adaugate:

a. 0,41 mil um
b. 76,2 mil. u.m
c. – 89 mil.u.m
d. 674.9 mil.u.m
e. 34%
ANS: A
(∆VA )
 M   M   M 
∆ 1 −  = Q e1 ⋅ 1 − 1  − 1 − 0  
 Q e   Q e1   Q e0  

DIF: 3

7. Pe baza indicatorilor:
Indicatori u.m. P0 P1
Capital propriu mil. lei 144.000 160.000
Datorii pe termen mediu si lung mil. lei 24.000 32.000
Active imobilizate pers. 120.000 140.000
Modificarea procentuala a fondului de rulment este de:

a. – 5, 00%
b. + 7,00%
c. + 8,33%
d. + 5,00%
e. – 8, 33%
ANS: C
FR = Cap perm - Activ imob
Cap perm = Cap pr + Dat
FR1-FRo
FR% = ----------x 100

2
www.spiruharet-newsmart.ro

FRo

DIF: 3

8. Influenta cu semnul minus a pretului de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
semnifica:

a. cresterea pretului de vanzare


b. cresterea costurilor pe produse
c. cresterea volumului productiei vandute
d. scaderea pretului de vanzare
e. scaderea cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri
ANS: A DIF: 2

9. Pe baza indicatorilor:
-mil .um-
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p ) i i 20 22
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 12 14
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 107%
4 Indicele costurilor (I c ) - 105%
Sa se determine influenta structurii productiei vandute asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate.

a. -12,76%
b. 31,7 mil.um
c. 1200 mil. um
d. 8200 mil.um
e. 91,6 %
ANS: A
 ∑ qv1 p 0   ∑ qv0 p 0 
∆qv =  − 1 ⋅ 100 −  − 1 ⋅ 100
 ∑ qv c   ∑ qv c 
 1 0   0 0 

DIF: 3

10.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 550 400
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 2500 2300
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 2400 2470

3
www.spiruharet-newsmart.ro

Sa se analizeze influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei


de afaceri.

a. 34,98 mii u.m.


b. -5%
c. -246,8 mii u.m.
d. 234,9 mii u.m.
e. 262 mii u.m.
ANS: E
( ∆ CA ) Q e1  CA 1 
CA CA 0
∆ = Ns ⋅ ⋅ − 
Qe
1
Ns  Qe Q e0 
1  1 

DIF: 3

11.
Se cunoaste:
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 550 400
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 2500 2300
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 2400 2470
Sa se analizeze influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri.

a. -654,48 mii u.m.


b. 261,97 mii u.m.
c. 234,1 mii u.m.
d. 65%
e. 476,2 mii u.m.
ANS: E
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅  
 Ns − Ns  ⋅ Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

12.
Se cunoaste:
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 550 500
2 Numarul mediu de ore lucrate/salariat ( t ) ore 2600 2100
3 Cifra de afaceri medie orara ( Wh ) mii u.m. 92 105
Sa se analizeze influenta numarului mediu de ore lucrate de un salariat asupra cifrei de
afaceri.

a. -56 mil u.m

4
www.spiruharet-newsmart.ro

b. 476,2 mii u.m


c. -23 mil u.m
d. -476,2 mii u.m
e. 23 mii u.m
ANS: C
∆t
( ∆ CA )
(
= Ns 1 ⋅ Nz 1 ⋅ Nh 1 − Nz 0 ⋅ Nh 0 )⋅ Wh 0 ( )
= Ns 1 ⋅ t 1 − t 0 ⋅ Wh 0

DIF: 3

13. Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii
(Iw).Aceasta conduce la:

a. reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA


b. scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
c. cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei CA
d. cresterea valorii adaugate
e. cresterea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare
ANS: C DIF: 2

14. Pe baza indicatorilor: -mil.um-


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta(∑ qv p ) i i 36 40
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 20 30
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 106%
4 Indicele costurilor (I c ) - 104%
Sa se determine influenta pretului de vanzare asupra profitului.

a. 54,8 mil.um
b. 24%
c. 2,26 mil.um
d. 329 mil.um
e. 8400 mii um
ANS: C
∆ p = (∑ qv 1 p1 − ∑ qv 1 c1 ) − (∑ qv1 p 0 − ∑ qv 1 c1 ) = (∑ qv1 p1 − ∑ qv1 p 0 )

DIF: 3

15. Daca o intreprindere a avut in exercitiul financiar anterior raportul intre fondul de
rulment/stocuri=0,50, iar in exercitiul financiar curent acelasi raport este 0,70, acest lucru
semnifica:

a. diminuarea ratei de finantare a stocurilor

5
www.spiruharet-newsmart.ro

b. cresterea ratei de finantare a stocurilor


c. cresterea obligatiilor fata de furnizori
d. diminuarea creantelor
e. scaderea stocurilor fara miscare
ANS: B DIF: 2

16. Daca elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 10%, aceasta conduce la:

a. cresterea fondului de rulment


b. cresterea profitului brut
c. cresterea patrimoiului net
d. cresterea nevoii de fond de rulment
e. scaderea profitului brut
ANS: C DIF: 2

17. Rata stocurilor se calculeaza astfel:

a. ca raport intre stoc si pasivul total


b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total
c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total
d. ca raport intre stoc si activul total
e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total
ANS: D DIF: 2

18. Pe baza datelor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 60.000 66.000
Soldul mediu al activelor circulante, din mil. lei 7.500 8.070
care:
– stocuri mil. lei 4.500 4.770
– creante mil. lei 3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este
de:

a. – 4,00 zile
b. – 1,10 zile
c. – 1,63 zile
d. + 1,63 zile
e. + 4,00 zile
ANS: D
Cr1 Cr
∆Cr = ⋅T − 0 ⋅T
CA1 CA0

6
www.spiruharet-newsmart.ro

DIF: 3

19. Daca indicele productiei exercitiului este 107%, indicele valorii adaugate este 110% si
indicele numarului de personal este 101%, rezulta:

a. scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii cheltuielilor materiale


b. scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii cheltuielilor materiale
c. cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii cheltuielilor materiale
d. cresterea productivitatii muncii si cresterea ponderii cheltuielilor materiale
e. scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii
ANS: C DIF: 2

20. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori P0 P1
1 Numar mediu de salariati 360 315
2 Productia exercitiului 20000 19700
3 Cifra de afaceri 21000 20300
Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:

a. +2060 mil. lei


b. +2550 mil. lei
c. -2520 mil. lei
d. +2310 mil. lei
e. +2610 mil. lei
ANS: D
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅ 
 Ns − Ns
⋅
 Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

21.
Influenta cu semnul plus a modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii
adaugate presupune:

a. cresterea valorii adaugate totale


b. scaderea valorii adaugate pe produse
c. cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare
decat media valorii adaugate pe intreprindere
d. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat
media valorii adaugate pe intreprindere
e. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare decat
media valorii adaugate pe intreprindere
ANS: C DIF: 2

22. Pe baza indicatorilor

7
www.spiruharet-newsmart.ro

Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri (∑ q p )
vi i mil. u.m. 10 8,5
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri:
2
(
∑ qvi ci ) mil. u.m. 7 6,5

3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) % - 107


4 Indicele costurilor (ci ) % - 110
Sa se determine influenta preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 u.m. cifra de
afaceri.

a. 110 mil.u.m
b. -76 mil.u.m
c. -49 mil.u.m
d. 56 mil.u.m
e. 49 mil.u.m
ANS: C
ci1 ci1
∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ci0 ∑ qvi ⋅
Ici
1
∑ qvi ⋅1
Ici
∆pi = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑qvi1 pi1 ∑qvi1 pi0 ∑ qvi pi1 1
∑q vi1 ⋅
pi1
Ipi

DIF: 3

23. Pe baza indicatorilor


Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri ∑ qvi pi ( ) mil. u.m. 60 70
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri:
2
(∑ qvi ci ) mil. u.m. 50 55

3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) % - 110


4 Indicele costurilor (ci ) % - 113
Sa se determine influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 u.m. cifra de afaceri.

a. - 68,5 mil.u.m
b. - 49 mil.u.m
c. 409 mil.u.m
d. 77 mil.u.m
e. 120 mil.u.m
ANS: A

8
www.spiruharet-newsmart.ro

c i1
∑q v i1 c i0 ∑q vi0 c i0 ∑q v i1 ⋅
Ic i ∑q vi0 c i0
∆qv i = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q v i1 p i0 ∑q vi0 p i0
∑q v i1 ⋅
p i1 ∑q vi0 p i0
Ip i

DIF: 3

24.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cheltuieli materiale (∑ q c ) v m 50 56
2 Cifra de afaceri (∑ q p ) v 85 106
3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) - 110
4 Indicele costurilor (materiale) (ci ) - 116
Sa se determine influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1000 u.m.
cifra de afaceri.

a. 45,56 mil.u.m
b. -45,56 mil.u.m
c. -22,95 mil.u.m
d. 32,9 mil.u.m
e. -22,7 mil.u.m
ANS: B
ci1 ci1
∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ⋅
Ici
∑q vi1 ⋅
Ici
∆pi = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q vi1 pi1 ∑qvi1 pi0 ∑q vi1 pi1
∑q vi1 ⋅
pi1
Ipi

DIF: 3

25.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p ) i i 36 40
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 20 30
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 106%
4 Indicele costurilor (I c ) - 104%
Sa se determine influenta pretului de vanzare asupra profitului.

9
www.spiruharet-newsmart.ro

a. -6.78 mil.u.m
b. 7,56mil.u.m
c. -2,26mil.u.m
d. 2,26 mil.u.m
e. 4,8 mil.u.m
ANS: D
∆ p = (∑ qv 1 p1 − ∑ qv 1 c1 ) − (∑ qv1 p 0 − ∑ qv 1 c1 ) = (∑ qv1 p1 − ∑ qv1 p 0 )

DIF: 3

26. Daca indicele numarului mediu de salariati este 95%, indicele valorii medii anuale a activelor
fixe este 104%, indicele productiei exercitiului este 106% si indicele cifrei de afaceri este
109%, rezulta:

a. cresterea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca, a productivitatii muncii


si a gradului de valorificare a productiei exercitiului
b. cresterea productivitatii muncii si scaderea gradului de inzestrare tehnica a muncii
si a gradului de valorificare a productiei exercitiului
c. cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca
si scaderea gradului de valorificare a produciei exercitiului
d. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea
productivitatii muncii
e. sporirea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca si scaderea gradului de
valorificare a productiei exercitiului
ANS: A DIF: 2

27. Pe baza indicatorilor


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Suma cheltuielilor fixe (Cf) 6 5,5
2 Cifra de afaceri ∑ qvi pi( ) 20 22
3 Volumul efectiv al cifrei de afaceri la pretul perioadei p0 - 20,5
Sa se determine influenta cheltuielilor fixe asupra cheltuielilor fixe la 1000 u.m. cifra de
afaceri:

a. -26,9 mil.u.m
b. 345 mil.u.m
c. 68,5 mil.u.m
d. 22,7 mil.u.m
e. -22,7 mil.u.m
ANS: E
Cf 1 Cf 0
∆ Chf = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑ qv 1 p1 ∑ qv 1 p1
DIF: 3

10
www.spiruharet-newsmart.ro

28.
Pe baza indicatorilor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 6.084 7.220
Productia marfa fabricata mil. lei 5.794 7.367
Numar mediu de personal pers. 130 128
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe mil. lei 600 690
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe productive mil. lei 390 455
Influenta variatiei productivitatii muncii asupra modificarii cifrei de afaceri este:

a. + 1.745,42
b. + 581,92
c. – 3.491,54
d. – 1.745,42
e. + 436,44
ANS: A
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅  
 Ns − Ns  ⋅ Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

29. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori P0 P1
1 Numar mediu de salariati 150 125
2 Productia exercitiului 20000 24000
3 Cifra de afaceri 21000 22500
Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:

a. –8000 mil. lei


b. +10000 mil. lei
c. +7700 mil. lei
d. +1400 mil. lei
e. -15000 mil. lei
ANS: C
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅ 
 Ns − Ns
⋅
 Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

30. Costul marginal este definit ca fiind:

a. Costul inregistrat la marginea sectiei de productie


b. Costul ultimei unitati de produs produse
c. Profitul unei unitati aditionale dintr-un produs
d. Costul unei unitati aditionale dintr-un produs

11
www.spiruharet-newsmart.ro

e. Amortizarea unei unitati aditionale dintr-un produs


ANS: D DIF: 2

31. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori N-1 N
1 Capital propriu 40000 42000
2 Datorii pe termen mediu si lung 10000 13000
3 Active imobilizate 42000 45000
Modificarea procentuala a fondului de rulment este:

a. +15%
b. +25%
c. +10%
d. +3%
e. –25%
ANS: B
FR = Cap perm - Activ imob
Cap perm = Cap pr + Dat
FR1-FRo
FR% = ----------x 100
FRo

DIF: 3

32.
Se cunoaste:
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 550 400
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 2500 2300
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 2400 2470
Sa se determine influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri.

a. 45%
b. 645,9 mii u.m.
c. -654,48 mii u.m.
d. 244,8 mii u.m.
e. 261,97 mii u.m.
ANS: C
∆ Ns
(∆CA)
( )
= Ns1 − Ns0 ⋅
Qe0

CA0
Qe0
Ns0

DIF: 3

33. Pe baza indicatorilor

12
www.spiruharet-newsmart.ro

Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Productia exercitiului (Qe) mil. u.m. 1,1 1,2
2 Fondul total de timp de munca (T) ore 430000 410000
Valoarea medie adaugata la 1 u.m. productie
3
va ( ) mil. u.m. 0,6 0,5

Sa se afle influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate:

a. -23 mil.u.m
b. 476,2 mil.u.m
c. -0,189 mil.u.m
d. 32,8 mil.u.m
e. 0,086 mil.u.m
ANS: E
∆ Wh
( ∆ VA )
(
= T 1 ⋅ Wh 1 − Wh 0 )⋅ va 0

DIF: 3

34.
Se cunoaste:
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 50 40
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 250 240
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 230 235
Sa se analizeze influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri.

a. -654,48 mii u.m.


b. 261,97 mii u.m.
c. 234,1 mii u.m.
d. 36,8 mii u.m.
e. 45,8 mii u.m.
ANS: D
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅ 
 Ns − Ns
⋅
 Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

35. Cheltuielile fixe pe unitatea de produs se modifica odata cu modificarea volumului de


activitate astfel:

a. cresc odata cu cresterea volumului de activitate


b. scad odata cu cresterea volumului de activitate
c. scad odata cu reducerea volumului de activitate
d. cresc odata cu reducerea ponderii produselor stocate

13
www.spiruharet-newsmart.ro

e. au un caracter relativ constant


ANS: B DIF: 2

36. Pe baza indicatorilor:


Indicatori UM
Cheltuilile fixe Mil.um 225
Pretul unitar Mil.um/buc 0,5
Ccostul variabil unitar Mil.um/buc 0,3
Sa se determine volumul fizic critic al productiei.

a. 547,9 mil um
b. 2345 buc
c. 1125buc
d. 156,3 buc
e. 324mil um
ANS: C
ChFixe
qcr =
Pr et − CostVariabil

DIF: 3

37. Pe baza indicatorilor


Cheltuielile fixe 30000 mil.um
Costul unitar 0,5 mil.um/buc
Sa se determine pragul de rentabilitate(cifra de afaceri critica)

a. 375 mil.um
b. 2345 mil.um
c. 60000 mil.um
d. 30000 mil.um
e. 65%
ANS: C
Chf
CAcr =
1− c

DIF: 3

38. Daca indicele salariului mediu este mai mic decat indicele productivitatii muncii, rezulta:

a. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca


b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor
c. cresterea cheltuilelilor variabile cu salariile la 1000lei cifra de afaceri
d. ineficienta consumului de munca vie
e. sporirea eficientei utilizarii factorului munca
ANS: E DIF: 2

14
www.spiruharet-newsmart.ro

39.
Cheltuielile variabile totale se modifica odata cu modificarea volumului de activitate
astfel:

a. cresc odata cu cresterea volumului de activitate


b. scad odata cu cresterea volumului de activitate
c. scad odata reducerea ponderii produselor stocate
d. cresc odata cu reducerea volumului de activitate
e. au un caracter relativ constant
ANS: A DIF: 2

40. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori P0 P1
1 Numar mediu de salariati 460 400
2 Numarul mediu de ore lucrate 2200 2180
3 Cifra de afaceri medie orara (lei) 40 42
Influenta fondului de timp asupra cifrei de afaceri este de:

a. +6000 mil. lei


b. +5500 mil. lei
c. -5600 mil. lei
d. -6090 mil. lei
e. +6200 mil. lei
ANS: C
CA = Ns ⋅ Nz ⋅ Nh ⋅ Wh
t = Nz ⋅ Nh
( )
∆T = Ns1t1 − Ns0 t 0 ⋅ Wh0

DIF: 3

41. In cazul analizei factoriale a cheltuielilor variabile la 1000lei cifra de afaceri, factorii de
influenta sunt in aceasta ordine:

a. pretul de vanzare, costul pe produs, structura productiei vandute


b. costul pe produs, pretul de vanzare, structura productiei vandute
c. structura productiei vandute, pretul de vanzare, costul pe produs
d. structura productiei vandute, costul pe produs, pretul de vanzare
e. pretul de vanzare, structura productiei vandute, costul pe produs
ANS: C DIF: 2

42. Daca indicele productiei exercitiului este 108% si indicele consumurilor interne este 106%,
aceasta reprezinta:

a. reducerea cheltuielilor cu personalul

15
www.spiruharet-newsmart.ro

b. cresterea ponderii consumurilor intermediare (a cumpararilor)


c. reducerea ponderii consumurilor intermediare si sporirea valorii adaugate
d. cresterea ponderii cheltuielilor in total venituri
e. reducerea ponderii cheltuielilor in total venituri
ANS: C DIF: 2

43.
Pe baza indicatorilor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 4.867 5.776
Productia marfa fabricata mil. lei 4.635 5.894
Numar mediu de personal pers. 104 102
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe mil. lei 480 552
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe productive mil. lei 312 364
Influenta variatiei numarului de personal asupra modificarii cifrei de afaceri este:

a. – 299,52
b. – 93,60
c. + 149,76
d. – 149,76
e. + 299,52
ANS: B
∆ Ns
(∆CA)
( )
= Ns1 − Ns0 ⋅
Qe0

CA0
Qe0
Ns0

DIF: 3

44. Trezoreria neta se calculeaza pe baza relatiei:

a. fond de rulment + necesar de fond de rulment


b. trezoreria de activ + trezoreria de pasiv
c. fond de rulment – necesar de fond de rulment
d. fond de rulment – datorii pe termen scurt
e. active totale – datorii totale
ANS: C DIF: 2

45. Pe baza indicatorilor:


- mil. lei -
Nr. Indicatori N-1 N
1 Cifra de afaceri 160.000 163.000
2 Soldul mediu al activelor circulante 115.000 115.525
Influenta soldului mediu al activelor circulante asupra vitezei de rotatie a activelor circulante
este de:

a. -3,60 zile

16
www.spiruharet-newsmart.ro

b. –3 zile
c. –5,2 zile
d. +5 zile
e. –2 zile
ANS: A
AC 1 AC 0
∆ AC = ⋅T − ⋅T
CA1 CA 0

DIF: 3

46. Daca indicele activelor circulante este 107%, indicele cifrei de afaceri este 112% si indicele
profitului aferent cifrei de afaceri este 108%, rezulta ca:

a. s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul de productie


b. s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul de productie
c. s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul
d. s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul
e. a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante
ANS: E DIF: 2

47. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie
are urmatoarea semnificatie:

a. un dezechilibru financiar
b. o incapacitate de plata
c. un risc de insolvabilitate scazut
d. o capacitate de autofinantare sporita
e. un fond de rulment pozitiv
ANS: E DIF: 2

48. Indicele capitalului propriu = 110%; indicele capitalului permanent = 108%; indicele activelor
imobilizate = 115%.
Aceasta semnifica:

a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment


b. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare
c. reducerea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent
d. cresterea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent
e. scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul
permanent
ANS: E DIF: 2

49. Se cunosc urmatoarele informatii:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 770 860

17
www.spiruharet-newsmart.ro

Active circulante, din care: mil. lei 355 349


– stocuri mil. lei 152 142
T = 360 zile
Influenta variatiei stocurilor medii asupra modificarii vitezei de rotatie a activelor
circulante este:

a. – 4,67 zile
b. – 4,18 zile
c. + 2,80 zile
d. – 2,51 zile
e. + 4,18 zile
ANS: B
St1 St
∆St = ⋅T − 0 ⋅T
CA1 CA0

DIF: 3

50. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:

a. trezoreria este pozitiva


b. fondul de rulment este negativ sau zero
c. datoriile pe termen scurt sunt mai mari decat activele circulante
d. trezoreria este negativa sau zero
e. datoriile pe termen mediu si lung sunt mai mici decat activele circulante
ANS: A DIF: 2

51. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:

a. (Stocuri + creante) – datorii financiare


b. Capital permanent – active circulante
c. (Stocuri + creante) – datorii de exploatare pe termen scurt
d. Capital permanent – datorii financiare
e. Active circulante – datorii de exploatare pe termen scurt
ANS: C DIF: 2

Capital permanent
52. Pe baza relatiei: , se determina:
Capital total

a. rata lichiditatii curente


b. rata solvabilitatii generale
c. rata stabilitatii financiare
d. rata indatorarii totale
e. viteza de rotatie a capitalului permanent
ANS: C DIF: 2

18
www.spiruharet-newsmart.ro

53. Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta
reprezinta:

a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a stocurilor


b. reducerea volumului de activitate, fapt care genereaza sporirea stocurilor
c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor
d. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de rotatie a acestora
ANS: E DIF: 2

54. Indicele productiei exercitiului (Qe) = 104%; indicele valorii adaugate (Qa) = 107%; indicele
numarului de personal (Ns) = 98%.
Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie:

a. scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii


b. sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare
c. scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare
d. scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare
e. cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare
ANS: E DIF: 2

55. Pe baza indicatorilor: -mil.um-


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p )
i i 60 68
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 50 55
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 107%
4 Indicele costurilor (I c ) - 105%
Sa se determine influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate.

a. 35%
b. 8400 mil um
c. 8,09%
d. 23%
e. 0,26 mil.um
ANS: C
 ∑ qvi pi 
Rrc =  − 1 ⋅ 100
 ∑ qv c 
 i i 
 ∑ qv1 p1   ∑ qv1 p 0 
∆p =  − 1 ⋅ 100 −  − 1 ⋅ 100
 ∑ qv c   ∑ qv c 
 1 1   1 1 

19
www.spiruharet-newsmart.ro

DIF: 3

56. Pe baza indicatorilor: -mil.um-


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Capital propriu 10 15
2 Datorii pe termen mediu 1,7 4,2
3 Profit net 1,3 2,1
Sa se determine modificare ratei rentabilitatii financiare.

a. -12,76 %
b. 2,52%
c. 324 mil.um
d. 5%
e. 1%
ANS: E
Profit net
Rf = --------------x100
Cap propriu
Var Rf = Rf1 - Rf0

DIF: 3

57. Pe baza urmatorilor indicatori


Cifra de afaceri 605 mil.um
Cifra de afaceri critica 562,5 mil.um
Perioada(T) 360 zile
Se cere sa se determine perioada critica(TCR)

a. 334,8 zile
b. 250 zile
c. 38%
d. 350,3 zile
e. 209,9 zile
ANS: A
CA cr
T cr = ⋅T
CA

DIF: 3

58. Pe baza indicatorilor


Capacitatea maxima(qmax) 3000 bucati
Pretul unitar 0,5 mil.um/buc
Costul unitar 0,3 mil.um/buc
Cheltuielile fixe 225 mil.um
Se cere sa se determine profitul maxim(Pmax)

20
www.spiruharet-newsmart.ro

a. 375 mil.um
b. 334,8 mil.um
c. 287,5 mil.um
d. 3000 mil um
e. 2590 mil.um
ANS: A
Pr max = q max (p-c)-Ch fixe

DIF: 3

59. Pe baza indicatorilor:


Indicatori u.m. P0 P1
Numarul mediu de salariati pers. 500 450
Productia exercitiului lei 80.000 93.000
Cifra de afaceri lei 84.000 90.000
Influenta numarului de personal asupra cifrei de afaceri este de:

a. – 10.000 mil. lei


b. + 12.000 mil. lei
c. – 14.000 mil. lei
d. + 9.000 mil. lei
e. – 8.400 mil. lei
ANS: E
∆ Ns
(∆CA)
( )
= Ns1 − Ns0 ⋅
Qe0

CA0
Qe0
Ns0

DIF: 3

60. Fondul de rulment poate fi definit astfel:

a. acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente


b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta
c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor circulante
e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate
ANS: D DIF: 2

61. Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:

a. cresterea fondului de rulment


b. cresterea nevoii de fond de rulment
c. cresterea profitului brut
d. cresterea patrimoniului net

21
www.spiruharet-newsmart.ro

e. diminuarea profitului brut


ANS: D DIF: 2

62. Pe baza indicatorilor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 70.000 72.500
Cheltuieli cu amortizarea mil. lei 16.250 19.250
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei CA este de:

a. + 41,38%
b. – 25,15%
c. + 50,25%
d. – 35,12%
e. + 55,18%
ANS: A
Am 1 Am 0
∆ Am = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
CA1 CA1

DIF: 3

63. Pe baza indicatorilor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 25.650 24.832
Productia marfa fabricata mil. lei 27.000 25.600
Numar mediu de salariati pers. 900 800
Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:

a. + 1600 mii lei


b. + 1710 mii lei
c. + 1520 mii lei
d. + 1800 mii lei
e. + 1430 mii lei
ANS: C
( ∆CA )
Qe  Qe1 Qe0  CA0
∆ = Ns1 ⋅ 
 Ns − Ns
⋅
 Q
Ns  1 0  e0

DIF: 3

64. Pe baza indicatorilor: -mil.um-


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p )
i i 30 36
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c )
i i 25 27

22
www.spiruharet-newsmart.ro

3 Indicele preturilor de vanzare = (I p ) - 105%


4 Indicele costurilor = (I c ) - 98%
Sa se analizeze influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.

a. 346 mil.um
b. 2,52 %
c. 34,9 mil.um
d. -12,76 %
e. 16,54 mil.um
ANS: B
 ∑ qv1 p 0   ∑ qv1 p 0 
∆c =  − 1 ⋅ 100 −  − 1 ⋅ 100
 ∑ qv c   ∑ qv c 
 1 1   1 0 

DIF: 3

65. Pe baza indicatorilor:


Volumul fizic critic al productiei 1125 bucati
Pretul unitar 0,5 mil,um/buc
Sa se determine cifra de afaceri critica.

a. 562,5 mil.um
b. 37,5%
c. 1234 buc
d. 1125 buc
e. 56%
ANS: A
CAcr = q cr ⋅ p

DIF: 3

66. Pe baza indicatorilor:


Cheltuielile fixe 225 mil.um
Profitul estimat 350 mil.um
Pret unitar 0,5 mil.um/buc
Cost variabil unitar 0,3 mil.um/buc
Sa se determine volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma
globala.

a. 37,5 %
b. 562,5 %
c. 1234 buc
d. 287,5 buc
e. 85%
ANS: D

23
www.spiruharet-newsmart.ro

ChFixe+ Pr e
qp =
Pr et − CostVariabil

DIF: 3

67. Solvabilitatea unei firme presupune:

a. capacitatea firmei de a-si achita datoriile la scadenta


b. capacitatea firmei de a-si transforma activele in disponibilitati
c. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile fata de stat
d. capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale
e. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile bancare
ANS: A DIF: 2

68. Fondul de rulment se calculeaza cu relatia:

a. capital propriu – active circulante


b. capital permanent – active circulante
c. capital permanent – active imobilizate
d. (stocuri + creante) – datorii financiare
e. active circulante – datorii curente
ANS: C DIF: 2

69. Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica:

a. cresterea fondului de rulment


b. cresterea profitului brut
c. cresterea nevoii de fond de rulment
d. diminuarea profitului brut
e. cresterea patrimoniului firmei
ANS: E DIF: 2

70. Pe baza relatiei: Capital propriu se determina:


,
Capital propriu + Credite bancare

a. rata datoriilor
b. gradul de indatorare
c. lichiditatea patrimoniala
d. solvabilitatea imediata
e. solvabilitatea patrimoniala
ANS: E DIF: 2

71. Pe baza indicatorilor:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 55.000 58.000

24
www.spiruharet-newsmart.ro

Cheltuieli aferente mil. lei 50.500 52.240


Indicele preturilor 110%
Indicele costurilor 112%
Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:

a. + 33,57 lei
b. – 33,57 lei
c. – 40,20 lei
d. + 48,20 lei
e. – 52,35 lei
ANS: B
c i1
∑ q v i c i0 ∑ q v i 0 c i0 ∑q v i1 ⋅
Ic i ∑q vi0 c i0
∆qv i = 1
⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q v i1 p i0 ∑q vi0 p i0
∑q v i1 ⋅
p i1 ∑q vi0 p i0
Ip i

DIF: 3

72. Pe baza indicatorilor: -mil.um-


Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 (∑ qv p )
Cifra de afaceri neta i i 50 55
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 40 46
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 107%
4 Indicele costurilor (I c ) - 97%
Sa se determine influenta costului unitar asupra profitului.

a. 2,26 mil.um
b. 34,9 mil.um
c. 1520 mil um
d. 1,42 mil.um
e. 0,26 mil.um
ANS: D
∆ c = (∑ qv 1 p 1 − ∑ qv 1 c1 ) − (∑ qv 1 p 1 − ∑ qv 1 c1 ) = − (∑ qv 1 c1 − ∑ qv 1 c 0 )

DIF: 3

AC
73. Pe baza relatiei: V = ⋅ T, se determina:
CA

a. viteza de rotatie a capitalului propriu


b. viteza de rotatie a stocurilor

25
www.spiruharet-newsmart.ro

c. viteza de rotatie a creantelor


d. viteza de rotatie a activelor circulante
e. rata stabilitatii financiare
ANS: D DIF: 2

74. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:

a. partea din activele circulante care trebuie finantata din fondul de rulment
b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta
c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor circulante
e. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung
ANS: A DIF: 2

75. Daca indicele activelor circulante este 111%, indicele cifrei de afaceri este 115% si indicele
profitului aferent cifrei de afaceri este 119%, atunci:

a. s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut rentabilitatea


costurilor
b. s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus rentabilitatea
costurilor
c. s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul
d. s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul
e. a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante
ANS: A DIF: 2

76. Partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de
exploatare a unei societati comerciale se numeste:

a. credit de lucru
b. fond de rulment
c. nevoia de fond de rulment
d. trezorerie neta
e. capialul propriu
ANS: B DIF: 2

77. Daca o societate pe actiuni a avut in exercitiul financiar anterior raportul intre fondul de
rulment/stocuri=0,80, iar in exercitiul financiar curent acelasi raport este 0,50, acest lucru
inseamna:

a. o diminuare a imprumuturilor
b. o scadere a stocurilor
c. o crestere a ratei de finantare a stocurilor
d. o scadere a obligatiilor

26
www.spiruharet-newsmart.ro

e. o crestere a obligatiilor
ANS: D DIF: 2

78.
Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic decat indicele productivitatii
muncii. Aceasta inseamna:

a. consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca


b. cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor
c. sporirea eficientei utilizarii factorului munca
d. ineficienta consumului de munca vie
e. cresterea cheltuielilor variabilei cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri
ANS: C DIF: 2

79.
Pe baza indicatorilor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 1.217 1.444
Productia marfa fabricata mil. lei 1.159 1.473
Numar mediu de personal pers. 26 25
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe mil. lei 120 138
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe productive mil. lei 78 91
Influenta variatiei gradului de valorificare a productiei fabricate asupra modificarii cifrei
de afaceri este:

a. + 102,67
b. + 515,74
c. – 102,67
d. + 206,296
e. – 618,88
ANS: C
( ∆ CA ) Q e1  CA 1 
CA CA 0
∆ = Ns ⋅ ⋅ − 
Qe
1
Ns  Qe Q e0 
1  1 

DIF: 3

80.
Pe baza indicatorilor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 12.168 14.440
Productia marfa fabricata mil. lei 11.588 14.735
Numar mediu de personal pers. 260 256
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe mil. lei 1.200 1.380
Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe direct productive mil. lei 780 911

27
www.spiruharet-newsmart.ro

Influenta variatiei randamentului mijloacelor fixe direct productive asupra modificarii


cifrei de afaceri este de:

a. + 1.679,32
b. – 1.260,95
c. – 419,00
d. + 1.260,95
e. + 2.518,98
ANS: D
Q  Mf Mf '  Q e1 Q e0   CA 0
∆ e
= Ns ⋅ 1
⋅ 1  −  ⋅
Mf ' 1
 Ns Mf  Mf ' Mf '  Q e
1 1  1 0  0

DIF: 3

81. Influenta cu semnul minus a pretului de vanzare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de
afaceri semnifica:

a. scaderea cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri


b. cresterea costurilor pe produse
c. scaderea pretului de vanzare
d. cresterea pretului de vanzare
e. cresterea volumului productiei vandute
ANS: D DIF: 2

82. Daca influenta structurii vanzarilor asupra profitului este de +20000 mii lei, atunci rezulta:

a. cresterea rentabilitatii pe produs


b. cresterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decat media pe
intreprindere
c. reducerea costului pe produs
d. cresterea ponderii produselor pentru care costul este mai mare decat media pe
intreprindere
e. mentinerea structurii veniturilor
ANS: B DIF: 2

83. Daca indicele numarului de personal este 95%, indicele productivitatii muncii este 105%, iar
indicele cifrei de afaceri este 112%, rezulta:

a. cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca si a gradului de valorificare a


productiei
b. cresterea productivitatii muncii, scaderea gradului de inzestrare a muncii si a
gradului de valorificare a productiei
c. cresterea productivitatii muncii si a gradului de valorificare a productiei
d. cresterea graului de valorificare a productiei si scaderea productivitatii muncii
e. cresterea gradului de inzestrare a muncii si scaderea gradului de valorificare a

28
www.spiruharet-newsmart.ro

productiei
ANS: C DIF: 2

84. Pe baza indicatorilor


Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri (∑ q p )
vi i mil. u.m. 15 11
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri:
2
(
∑ qvi ci ) mil. u.m. 9 7

3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) % - 105


4 Indicele costurilor (ci ) % - 109
Sa se determine influenta preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 u.m. cifra de
afaceri.

a. 110 mil.u.m
b. -76 mil.u.m
c. 78 mil.um
d. -29,4 mil.um
e. 49 mil.u.m
ANS: D
ci1 ci1
∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ⋅
Ici
∑q vi1 ⋅
Ici
∆pi = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q vi1 pi1 ∑qvi1 pi0 ∑q vi1 pi1
∑q vi1 ⋅
pi1
Ipi

DIF: 3

85.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p ) i i 50 55
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 40 46
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 107%
4 Indicele costurilor (I c ) - 97%
Sa se determine influenta costului unitar asupra profitului.

a. -1,42 mil.u.m
b. 2,26 mil.u.m
c. -45,56 mil.u.m
d. -22,95 mil.u.m

29
www.spiruharet-newsmart.ro

e. 1,42 mil.u.m
ANS: E DIF: 3

86.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p )
i i 35 40
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c )i i 30 33
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 105%
4 Indicele costurilor (I c ) - 102%
Sa se determine influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului

a. -22,95 mil.u.m
b. 0,26 mil.u.m
c. 1,42 mil.u.m
d. -49 mil.u.m
e. 2,26 mil.u.m
ANS: B

P = ∑ qv ⋅ p − ∑ qv ⋅ c
Iqv =
∑ qv 1 p0
⋅ 100
∑ qv 0 p0
∆ g = (∑ qv 1 p 0 − ∑ qv 1 c 0 ) − P0 ⋅ Iqv

DIF: 3

87.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (∑ qv p )
i i 20 22
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c )i i 12 14
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 107%
4 Indicele costurilor (I c ) - 105%
Sa se determine influenta structurii productiei vandute asupra ratei rentabilitatii
resurselor consumate.

a. 0,26 mil.u.m
b. 9,16mil.u.m
c. -9,16 mil.u.m
d. 1,42 mil.u.m

30
www.spiruharet-newsmart.ro

e. -12,76 mil.um
ANS: E
 ∑ qvi1 p i0   ∑ qvi0 p i0 
∆qv =  − 1 ⋅ 100 −  − 1 ⋅ 100
 ∑ qvi ci   ∑ qvi ci 
 1 0   0 0 

DIF: 3

88.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Capital propriu 10 15
2 Datorii pe termen mediu 1,7 4,2
3 Profit net 1,3 2,1
Sa se determine modificare ratei rentabilitatii financiare.

a. 2,52 mil.u.m
b. -3%
c. -12,57 mil u.m
d. 1%
e. 12%
ANS: D
Profit net
Rf = ----------------- x 100
Capital propriu
∆ Rf = Rf 1 − Rf 0

DIF: 3

89. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori P0 P1
1 Numar mediu de salariati 250 225
2 Productia exercitiului 40000 48000
3 Cifra de afaceri 42000 45000
Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:

a. –5000 mil. lei


b. -7000 mil. lei
c. +6000 mil. lei
d. +4500 mil. lei
e. -4200 mil. lei
ANS: E
∆ Ns
(∆CA)
( )
= Ns1 − Ns0 ⋅
Qe0

CA0
Qe0
Ns0

31
www.spiruharet-newsmart.ro

DIF: 3

90. Cifra de afaceri a unei societati comerciale este de 46.000 mil. lei. Cheltuielile aferente cifrei
de afaceri sunt de 36.800 mil. lei, din care cheltuieli cu personalul 10.350 mil. lei. Daca
cheltuielile cu personalul cresc cu 20%, pentru a realiza acelasi profit, cifra de afaceri trebuie
sa se mareasca cu:

a. 3,7%
b. 2,5%
c. 3,2%
d. 5,0%
e. 4,5%
ANS: E
10350 x 20% = 2070
2070 : 46000 = 0,045 4,5%

DIF: 2

91. Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii.
Aceasta conduce la:

a. cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000lei cifra de afaceri si reducerea


profitului
b. reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
c. scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
d. cresterea valorii adaugate
e. cresterea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare
ANS: A DIF: 2

92. Se cunosc urmatoarele date:


Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri mil. lei 2.143 2.660
Cheltuielile variabile mil. lei 1.243 1.338
Cheltuieli variabile recalculate mil. lei x 1.260
Cifra de afaceri recalculata mil. lei x 2.215
Influenta structurii productiei vandute asupra cheltuielilor variabile la 1.000 lei cifra de
afaceri este de:

a. + 12,6563 lei
b. – 11,1792 lei
c. – 10,625 lei
d. + 11,1792 lei
e. – 12,6563 lei
ANS: B

32
www.spiruharet-newsmart.ro

∆g =
∑q v i1 ci0
⋅ 1000 −
∑q vi0 ci0
⋅ 1000
∑q v i1 pi0 ∑q
vi0 pi0

DIF: 3

93.
Influenta cu semnul plus a pretului de vanzare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de
afaceri semnifica:

a. scaderea costurilor pe produse


b. cresterea costurilor pe produse
c. scaderea pretului de vanzare
d. cresterea pretului de vanzare
e. cresterea cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri
ANS: C DIF: 2

94.
Indicele cheltuielilor fixe = 105%;
Indicele cifrei de afaceri = 108%;
Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost
de:

a. – 2,78%
b. + 3,55%
c. – 1,45%
d. + 2,35%
e. – 3,65%
ANS: A
105
---- x 100 = 97,22 ; 97,22 - 100 = - 2,78%
108

DIF: 2

95. Daca indicele capitalului propriu este 105%, indicele capitalului permanent este 104% si
indicele activelor imobilizate este 110%, rezulta:

a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment


b. scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii n capitalul
permanent
c. reducerea fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul permanent
d. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare
e. cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent
ANS: B DIF: 2

33
www.spiruharet-newsmart.ro

96. Daca indicele capitalului propriu este 115%, indicele capitalului permanent este 112% si
indicele activelor imobilizate este 110%, rezulta:

a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment


b. scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul
permanent
c. reducerea fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul permanent
d. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare
e. cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent si sporirea fondului de
rulment
ANS: E DIF: 2

97. Indicele fondului de rulment = 106%


Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108%
Aceasta inseamna ca:

a. a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen


mediu si lung
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si
lung
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu
d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment
e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu
si lung
ANS: A DIF: 2

98. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:

a. trezoreria este negativa


b. trezoreria este zero
c. trezoreria este pozitiva
d. fondul de rulment este negativ
e. fondul de rulment este zero
ANS: C DIF: 2

Capital permanent
99. Pe baza relatiei: , se determina:
Pasiv total

a. viteza de rotatie a capitalului permanent


b. rata lichiditatii curente
c. rata solvabilitatii generale
d. rata stabilitatii financiare
e. rata autonomiei financiare
ANS: D DIF: 2

34
www.spiruharet-newsmart.ro

100. Pe baza indicatorilor:


Indicatori u.m. P0 P1
Capital propriu mil. lei 100.000 120.000
Datorii pe termen mediu si lung mil. lei 17.000 36.000
Active imobilizate mil. lei 80.000 110.000
Modificarea procentuala a fondului de rulment a fost de:

a. + 28,30%
b. + 24,32%
c. + 10,28%
d. + 5,14%
e. + 15,28%
ANS: B
FR = Cap perm - Activ imob
Cap perm = Cap pr + Dat
FR1-FRo
FR% = ----------x 100
FRo

DIF: 3

101. Rata stocurilor se calculeaza astfel:

a. ca raport intre stoc si activele circulante


b. ca raport intre stoc si activul total
c. ca raport intre stoc si pasivul total
d. ca raport intre stocul de produse finite si activul total
e. ca raport intre stocul de materii prime si activul total
ANS: B DIF: 2

102. O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:


Fondde rulment
= 0,5
in perioada de baza (P0);
Stocuri

Fondde rulment
= 0,9
in perioada curenta (P1).
Stocuri
Aceasta situatie semnifica:

a. scaderea stocurilor fara miscare


b. diminuarea creantelor
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori
d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor
ANS: E DIF: 2

103. Pe baza relatiei: CreanŃe(sold m ediu) , se determina:


Rulaj uldebitor al conturilor de creanŃe(CA)

35
www.spiruharet-newsmart.ro

a. raportul de imobilizare a creantelor


b. rata datoriilor
c. durata de folosire a surselor atrase
d. raportul creante-obligatii
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor
ANS: A DIF: 2

104. Pe baza indicatorilor:


Volumul fizic critic al productiei 1125 buc
Capacitatea maxima de productie(qmax) 3000 buc
Sa se determine gradul critic de utilizare a capacitatii de productie.

a. 1125 buc
b. 324 mil um
c. 56%
d. 1234,7 buc
e. 37,5%
ANS: E
qcr
g cr = ⋅ 100
q m ax

DIF: 3

105. Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de
nivelul prevazut este de – 20 lei. Aceasta reprezinta:

a. situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut


b. situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe
piata a materiilor prime
c. situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata
de nivelul prevazut
d. situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut
e. situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut
ANS: D DIF: 2

106. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie
semnifica:

a. un risc de insolvabilitate
b. un dezechilibru financiar
c. degajarea unui fond de rulment pozitiv
d. degajarea unor surse pentru finantarea investitiilor
e. o incapacitate de plata
ANS: C DIF: 2

36
www.spiruharet-newsmart.ro

107. Pe baza relatiei: Capital permanent , se determina:


Pasiv total

a. viteza de rotatie a capitalului permanent


b. rata indatorarii
c. rata solvabilitatii generale
d. rata stabilitatii financiare
e. rata lichiditatii curente
ANS: C DIF: 2

108. Firma X prezinta urmatoarea situatie:


– in perioada de baza (P0) Fond de rulment/Stocuri = 0,7;
– in perioada curenta (P1) Fond de rulment/Stocuri = 0,9.
Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie:

a. cresterea datoriilor fata de furnizori


b. majorarea obligatiilor
c. scaderea ratei de finantare a stocurilor
d. insolvabilitatea pe termen scurt a firmei
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor
ANS: E DIF: 2

109. Daca indicele veniturilor din exploatare este 106%, indicele rezultatului exploatarii este 108%
si indicele cifrei de afaceri este 109%, rezulta ca:

a. au crescut cifra de afaceri si cheltuielile de exploatare


b. au crescut costurile si ponderea productiei imobilizate
c. a crescut costul si s-a redus ponderea productiei imobilizate
d. s-a redus costul si s-a marit ponderea productiei imobilizate
e. s-au redus costurile si ponderea productiei imobilizate
ANS: E DIF: 2

110. Pe baza indicatorilor


Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Cifra de afaceri (∑ q p )vi i mil. u.m. 70 80
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri:
2
∑ qvi ci ( ) mil. u.m. 52 57

3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) % - 111


4 Indicele costurilor (ci ) % - 115
Sa se determine influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 u.m. cifra de afaceri.

a. -56,9 mil.um

37
www.spiruharet-newsmart.ro

b. - 49 mil.u.m
c. 409 mil.u.m
d. -55,3 mil.um
e. 120 mil.u.m
ANS: D
c i1
∑q v i1 c i0 ∑q vi0 c i0 ∑q v i1 ⋅
Ic i ∑q vi0 c i0
∆qv i = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q v i1 p i0 ∑qvi0 p i0
∑q v i1 ⋅
p i1 ∑q
vi0 p i0
Ip i

DIF: 3

111. Pe baza indicatorilor

Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Suma cheltuielilor fixe (Cf) 10 8
2 Cifra de afaceri ∑ qvi pi ( 25 )
30
3 Volumul efectiv al cifrei de afaceri la pretul perioadei p0 - 26
Sa se determine influenta cheltuielilor fixe asupra cheltuielilor fixe la 1000 u.m. cifra de
afaceri:

a. -26,9 mil.u.m
b. 345 mil.u.m
c. -66,7 mil.um
d. 87,9 mil.u.m
e. -22,7 mil.u.m
ANS: C
Cf 1 Cf 0
∆ Chf = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑ qv 1 p1 ∑ qv 1 p1
DIF: 3

112.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Productia exercitiului (Qe) mil. u.m. 2,0 2,5
2 Fondul total de timp de munca ore 500000 490000
3 Valoarea medie adaugata la 1 u.m. productie mil. u.m. 0,43 0,6
Sa se calculeze influenta fondului total de timp asupra modificarii valorii adaugate.

a. -0,0172 mil.u.m
b. 0,086 mil.u.m
c. -0,086 mil.u.m

38
www.spiruharet-newsmart.ro

d. -23 mil.u.m
e. -435 mil.u.m
ANS: A
∆T ( ∆VA ) = (T1 − T0 ) ⋅ Wh0 ⋅ va 0

DIF: 3

113.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 50 40
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 250 240
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 230 235
Sa se analizeze influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei
de afaceri.

a. 34,98 mil.um
b. -5%
c. 14,16 mil.um
d. 234,9 mil.um
e. 19,6 mil.um
ANS: C
( ∆ CA ) Q e1  CA 1 
CA CA 0
∆ = Ns ⋅ ⋅ − 
Qe
1
Ns  Qe Q e0 
1  1 

DIF: 3

114.
Se cunoaste:
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 60 50
2 Numarul mediu de ore lucrate/salariat ( t ) ore 270 210
3 Cifra de afaceri medie orara ( Wh ) mii u.m. 98 115
Sa se analizeze influenta numarului mediu de ore lucrate de un salariat asupra cifrei de
afaceri.

a. -56 mii u.m


b. 476,2 mii u.m
c. - 294000 mii.um
d. -476,2 mii u.m
e. 23 mii u.m
ANS: C

39
www.spiruharet-newsmart.ro

∆t
( ∆ CA )
(
= Ns 1 ⋅ Nz 1 ⋅ Nh 1 − Nz 0 ⋅ Nh 0 )⋅ Wh 0 (
= Ns 1 ⋅ t 1 − t 0 ⋅ Wh) 0

DIF: 3

115.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori UM p0 p1
crt.
1 Numarul mediu de salariati ( Ns ) pers 50 40
2 Productia exercitiului (Qe) mii u.m. 250 240
3 Cifra de afaceri (CA) mii u.m. 230 235
Sa se analizeze influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri.

a. 34,98 mil.um
b. -5%
c. 14,16 mil.um
d. 234,9 mil.um
e. -46 mil.um
ANS: E
∆ Ns
(∆CA)
(
= Ns1 − Ns0 ⋅ ) Qe0

CA0
Qe0
Ns0

DIF: 3

116.
Pe baza indicatorilor
Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 Cheltuieli variabile (∑ q c ) vi i 50 45
2 Cifra de afaceri (∑ q p ) vi i
100 107
3 Indicele preturilor de vanzare ( pi ) - 106
4 Indicele costurilor (ci ) - 110
Sa se determine influenta pretului asupra cheltuielilor variabile la 1000 u.m. cifra de
afaceri.

a. -22,95 mil.u.m
b. 222,7 mil.u.m
c. -34,9 mil.u.m
d. 22,95 mil.u.m
e. -22,7 mil.u.m
ANS: A

40
www.spiruharet-newsmart.ro

ci1 ci1
∑q vi1 ci0 ∑q vi1 ci0 ∑q
vi1 ⋅
Ici
∑q vi1 ⋅
Ici
∆pi = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑q vi1 pi1 ∑q vi1 pi0 ∑q vi1 pi1
∑q vi1 ⋅
pi1
Ipi

DIF: 3

117.
Pe baza indicatorilor

Nr.
Indicatori p0 p1
crt.
1 (∑ qv p )
Cifra de afaceri neta i i 30 36
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (∑ qv c ) i i 25 27
3 Indicele preturilor de vanzare (I ) p - 105%
4 Indicele costurilor (I c ) - 98%
Sa se analizeze influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.

a. 0,26 mil.u.m
b. 2,52 mil.u.m
c. -2,87 mil.um
d. 9,16 mil.u.m
e. -12,76 mil.u.m
ANS: B
∑ qv pi0
∑ qv
i1
i1 pi0 =
Ip
 ∑ qvi1 p i0   ∑ qvi1 pi0 
∆c =  − 1 ⋅ 100 −  − 1 ⋅ 100
 ∑ qvi ci   ∑ qvi ci 
 1 1   1 0 

DIF: 3

118. Daca indicele productiei exercitiului este 105%, indicele valorii adugate este 108% si indicele
productivitatii muncii este 97%, atunci:

a. a crescut numarul de personal si s-a redus ponderea cheltuielilor materiale


b. a scazut numarul de personal si s-a redus ponderea cheltuielilor materiale
c. a scazut productivitatea muncii si a crescut ponderea cheltuielilor materiale
d. a crescut productivitatea muncii si s-a redus numarul de personal
e. a scazut numarul de personal si productivitatea muncii
ANS: A DIF: 2

41
www.spiruharet-newsmart.ro

119. Cifra de afaceri a unei societati comerciale este de 36.000 mil. lei. Cheltuielile aferente cifrei
de afaceri sunt de 28.800 mil. lei, din care cheltuieli cu personalul 8.100 mil. lei. Daca
cheltuielile cu personalul cresc cu 20%, pentru a realiza acelasi profit, cifra de afaceri trebuie
sa se mareasca cu:

a. 3,7%
b. 2,5%
c. 3,2%
d. 4,5%
e. 5,0%
ANS: D
8100 x 20% = 1620
1620 : 36000 = 0,045 4,5%

DIF: 2

120. Daca indicele fondului de salarii este 108%, indicele salariului mediu este 104% si indicele
cheltuielilor cu salariile la 1000lei cifra de afaceri este 96%:

a. a crescut numarul de personal si productivitatea muncii intr-un ritm superior


salariului mediu
b. s-a redus numarul de personal si a crescut productivitatea muncii intr-un ritm
superior salariului mediu
c. s-au redus numarul de personal si productivitatea muncii
d. a crescut numarul de personal si salariul mediu intr-un ritm superior productivitatii
muncii
e. s-a redus numarul de personal si a crescut salariul mediu intr-un ritm superior
productivitatii muncii
ANS: A DIF: 2

121. Daca indicele productiei fizice (cantitatii) este 95%, indicele consumului specific este 93% si
indicele cheltuielilor cu materialele este 87%, rezulta ca:

a. s-a redus cantitatea fabricata si pretul materialelor


b. s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor
c. a crescut cantitatea fabricata si consumul specific
d. s-a redus consumul specific si pretul materialelor
e. s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialelor
ANS: E DIF: 2

122. Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de
nivelul prevazut este –18 lei. Aceasta reprezinta o:

a. situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut


b. situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe
piata a materiilor prime

42
www.spiruharet-newsmart.ro

c. situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut


d. situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata
de nivelul prevazut
e. situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut
ANS: C DIF: 2

123. Daca indicele cifrei de afaceri este 106%, indicele numarului de personal este 96% si indicele
profitului aferent cifrei de afaceri este 103%, rezulta ca:

a. s-a redus numarul de personal, a crescut productivitatea muncii si costurile


b. s-au redus numarul de personal, productivitatea muncii si costurile
c. a crescut numarul de personal, productivitatea muncii si costurile
d. a crescut cifra de afaceri si s-au redus costurile
e. s-a redus productivitatea muncii si costurile
ANS: A DIF: 2

124. Urmatoarea relatie: t1 (sh1 – sh0), unde t = timpul consumat pe unitate de produs si sh =
salariul mediu orar, reprezinta:

a. scaderea cheltuielilor cu salariile


b. influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de
produs
c. influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de
produs
d. cresterea cheltuielilor salariale
e. modificarea costului pe unitatea de produs
ANS: C DIF: 2

125. Valoarea adaugata se defineste ca fiind:

a. plusul de incasari din vanzarile firmei


b. diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale
c. cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei
d. volumul total de activitate al firmei
e. diferenta dintre veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare
ANS: C DIF: 2

126.
Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de –
100 mil. lei. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie:

a. cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mare decat media
valorii adaugate pe intreprindere
b. cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mica decat media
valorii adaugate pe intreprindere

43
www.spiruharet-newsmart.ro

c. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media pe


intreprindere
d. cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat
media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere
e. scaderea valorii adaugate pe produse
ANS: D DIF: 2

127. Proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani defineste notiunea de:

a. solvabilitate patrimoniala
b. lichiditate imediata
c. lichiditate patrimoniala
d. solvabilitate generala
e. credibilitate generala
ANS: C DIF: 2

128. Solvabilitatea unei societati pe actiuni presupune:

a. capacitatea societati pe actiuni de a-si transforma activele in disponibilitati banesti


b. capacitatea societati pe actiuni de a-si onora obligatiile fata de stat
c. capacitatea societati pe actiuni de a-si achita datoriile la scadenta
d. capacitatea firmei de a plati furnizorii de materiale
e. capacitatea firmei de a-si onora obligatiile bancare
ANS: C DIF: 2

129. Pe baza indicatorilor: - mil. lei -


Nr. Indicatori N-1 N
1 Capital propriu 50000 60000
2 Datorii pe termen mediu si lung 8500 18000
3 Active imobilizate 40000 55000
Modificarea procentuala a fondului de rulment este:

a. +5,14%
b. +30,20%
c. +28,30%
d. +24,32%
e. –13,50%
ANS: D
FR = Cap perm - Activ imob
Cap perm = Cap pr + Dat
FR1-FRo
FR% = ----------x 100
FRo

DIF: 3

44
www.spiruharet-newsmart.ro

130. Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;

a. fondul de rulment
b. necesarul de fond de rulment
c. trezoreria neta
d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta
e. disponibilul de fond de rulment
ANS: D DIF: 2

131. Se cunosc urmatoarele date:


Indicatori u.m. P0 P1
Capital propriu mil. lei 70.400 73.800
Datorii pe termen mediu si lung mil. lei 10.900 11.400
Active imobilizate mil. lei 65.100 67.300
Modificarea procentuala a fondului de rulment este:

a. + 22,64%
b. – 9,49%
c. – 18,46%
d. + 3,38%
e. + 10,49%
ANS: E
FR = Cap perm - Activ imob
Cap perm = Cap pr + Dat
FR1-FRo
FR% = ----------x 100
FRo

DIF: 3

132. Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:

a. mai mare de 50%


b. intre 20% – 50%
c. peste 20%
d. peste 33%
e. intre 33% si 100%
ANS: A DIF: 2

Capital permanent
133. Rata finantarii imobilizarilor > 1 semnifica:
Active imobilizate

a. un dezechilibru financiar
b. un risc de insolvabilitate ridicat
c. o incapacitate de plata

45
www.spiruharet-newsmart.ro

d. degajarea unui fond de rulment pozitiv


e. o incapacitate de autofinantare sporita
ANS: D DIF: 2

134. Daca indicele valorii medii a mijloacelor fixe este 102%, indicele cifrei de afaceri la 1000 lei
mijloace fixe este 103% si indicele rezultatului din exploatare este 107%, rezulta ca:

a. au crescut valoarea mijloacelor fixe si costul productiei


b. au crescut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei
c. a crescut eficienta mijloacelor fixe si s-a redus costul productiei
d. au scazut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei
e. s-au redus valoarea mijloacelor fixe si costul productiei
ANS: C DIF: 2

135. Cifra de afaceri a unei societati comerciale este de 40.000 mil. lei. Cheltuielile aferente cifrei
de afaceri sunt de 32.000 mil. lei, din care cheltuieli cu personalul 9.000 mil. lei. Daca
cheltuielile cu personalul cresc cu 20%, pentru a realiza acelasi profit, cifra de afaceri trebuie
sa se mareasca cu:

a. 3,7%
b. 4,5%
c. 2,5%
d. 3,2%
e. 5,0%
ANS: B
9000 x 20% = 1800
1800 : 40000 = 0,045 4,5%

DIF: 2

136. Daca indicele productiei fizice (cantitatii) este 103%, indicele pretului materialelor este 105%
si indicele cheltuielilor cu materialele este 102%, rezulta:

a. reducerea consumului specific si a pretului materialelor


b. cresterea cantitatii fabricate, a consumului specific si a pretului materialelor
c. cresterea cantitatii fabricate, a pretului materialelor si reducere consumului specific
d. reducerea consumului specific, a cantitatii fabricate si a pretului materialelor
e. cresterea consumului specific si a pretului materialelor
ANS: C DIF: 2

137. Gestiunea resurselor umane presupune:


a) analiza dimensiunii si structurii resurselor umane;
b) realizarea integrala si la termen a obiectivului de activitate;
c) obtinerea unor produse si servicii de calitate superioara si competitive pe piata;
d) valorificarea superioara a potentialului resurselor umane.
e) analiza calitativa a resurselor umane;

46
www.spiruharet-newsmart.ro

a. a,b,c
b. a,b,d
c. b,c,d
d. c,d,e
e. a,c
ANS: C DIF: 3

138. Analiza cantitativa a resurselor umane se caracterizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:


a) numarul de salariati ;
b) numarul de personal ;
c) numarul mediu de salariati ;
d) numarul mediu de personal ;
e) numarul maxim admisibil de personal ;

a. a,b,c,d,e
b. b,c,d
c. a,b,c
d. a,b,d
e. a,b
ANS: A DIF: 3

139. Analiza mobilitatii si stabilitatii personalului se evidentiaza cu urmatorii indicatori:


a) Iesiri fara aprobarea conducerii;
b) Fondul total de timp de munca;
c) Coeficientul mediu de intrari de personal (Ci);
d) Coeficientul mediu al iesirilor de personal (Ce);
e) Coeficientul fluctuatiei personalului (Cf):

a. a,b
b. a,c
c. b,c,d
d. c,d,e
e. a,d,e
ANS: D DIF: 3

140. Analiza statica si dinamica a timpului de munca se realizeaza cu indicatorii:


a) gradul de programare a fondului de timp calendaristic;
b) gradul de utilizare a fondului de timp calendaristic;
c) gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil;
d) gradul de neutilizare a fondului de timp maxim disponibil;
e) gradul de utilizare a duratei medii normale a zilei de lucru;
f) coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor;

a. a,b
b. c,d
c. a,b,c,d,e

47
www.spiruharet-newsmart.ro

d. e,f
e. d,e,f
ANS: C DIF: 3

141. Analiza calitativa a resurselor umane se caracterizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:


( )
a) coeficientul mediu de calificare a personalului K m
b) dimensiunea si structura personalului;
( )
c) coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor executate K t
d) numarul maxim admisibil de personal;

a. a,b
b. b,c
c. a,d
d. b,c,d
e. a,c
ANS: E DIF: 3

142. Modificarea structurii productiei fabricate ( ∆g i cu „+”) semnifica:

a. cresterea ponderii produselor a caror productivitate a muncii in perioada luata ca


baza de comparatie este superioara productivitatii medii a muncii
b. cresterea productivitatii muncii la toate produsele
c. cresterea coeficientului mediu de complexitate a lucrarilor executate
ANS: A DIF: 2

143. Dinamica mijloacelor fixe se analizeaza pe baza indicatorilor:


a) coeficientul intrarilor de mijloace fixe:
b) coeficientul iesirilor de mijloace fixe:
c) coeficientul miscarii totale:
d) coeficientul de structura pe categorii de mijloace fixe;
e) coeficientul de reinoire a mijloacelor fixe;

a. a,b,c
b. a,b,d
c. a,c,e
d. b,c,d
e. c,d,e
ANS: A DIF: 3

144. Structura mijloacelor fixe se analizeaza cu indicatorii:


a) coeficientul de reinoire a mijloacelor fixe;
b) coeficientul de structura pe categorii de mijloace fixe:
c) compozitia tehnologica a capitalului:

a. a

48
www.spiruharet-newsmart.ro

b. b
c. b,c
d. c
e. a,c
ANS: C DIF: 3

145. Starea mijloacelor fixe se analizeaza cu indicatorii:


a) coeficientul de reinoire a mijloacelor fixe:
b) gradul de amortizare:
c) gradul de inzestrare tehnica:

a. a
b. a,b,c
c. b
d. c
e. b,c
ANS: B DIF: 3

146. Indicatorii cu care se analizeaza gradul de utilizare a capacitatii de productie sunt:


a) gradul de folosire a dotarii tehnice;
b) gradul de utilizare a timpului maxim disponibil;
c) gradul de inzestrare tehnica;
d) randamentul echipamentului;
e) eficienta utilizarii mijloacelor fixe

a. a,b,d,e
b. a,b,c
c. b,c,d
d. a,b,c,d
e. a
ANS: A DIF: 3

147. Urmatorii indicatori exprima:


Mf
a) Indicatorul - exprima efortul investitional al firmei.
Ns

b) Indicatorul T = Ns ⋅ Nz ⋅ Nh exprima fondul total de timp de munca al firmei (ore-om).


c) Indicatorul t = Nz ⋅ Nh exprima timpul mediu de munca al unui salariat (ore).
CA
d) Indicatorul ∆Wh = - productivitatea medie orara a unui salariat.
T
Mf
e) Indicatorul - gradul de inzestrare tehnica a muncii si exprima efortul
Ns
investitional al firmei.

49
www.spiruharet-newsmart.ro

Mf '
f) Indicatorul - compozitia tehnologica a mijloacelor fixe exprima ponderea
Mf
mijloacelor fixe direct productive in totalul mijloacelor fixe.
Qf
g) Indicatorul - randamentul mijloacelor fixe direct productive
Mf '
CA
h) Indicatorul ∆Wh = - productivitatea mijloacelor fixe;
T

a. a,b,c,d,e,f,g
b. a,b,e,f
c. b,c,d,h
d. d,e,f,g,h
e. b,d,e,g,h
ANS: A DIF: 3

1.Coeficientul miscarii totale a mijloacelor fixe este:

I
a. K I = ;
Mf

E
b. K E = ;
Mf

I+E
c. K MT = .
Mf
mf
d. K S = i ;
Mf

Mf '
e. K T =
Mf

Raspuns: a; b; c; d; e;

2. Analiza utilizării potenŃialului tehnic se realizeaza prin determinarea:


a. gradului de utilizare a capacităŃii de producŃie.
b. capacitatii maxime de producŃie .
c. gradului de utilizare a fortei de munca;
d.capacitatii informationale a managerului

50
www.spiruharet-newsmart.ro

Raspuns:
a b; a; bc ; b ; ac ;

3. Consumul specific reprezinta:


a.ponderea unui anumit material in greutatea neta a produsului;
b.cantitatea de material utilizat pentru obtinerea unei unitati de produs;
c.corelatia intre calitatea si pretul consumului;
Raspuns :
abc; ab ; bc ; b;

4. Contul de profit si pierdere(CPP) :


a.reflecta performanta firmei si capacitatea acesteia de a reinvesti;
b.face parte din situatiile financiare de inchidere a exercitiului financiar;
c.este un document contabil de sinteza;
d.masoara performantele activitatii unei firme in cursul unei perioade date;

Raspuns:
a, b, c, d; b, c,d; a,b; a, c

5. ProducŃia exerciŃiului (Qe) reprezintă valoarea producŃiei globale a unei firme într-un
exerciŃiu financiar şi este formată din:
a. producŃia vândută;
b. producŃia stocată;
c. producŃia imobilizată.
d. productia marfa;
e.imobilizari corporale

Raspuns:
a,b,c; a,c; b,c; a,b,c,d, a,b,c, d,e;

6. Creşterea EBE este o condiŃie importantă pentru mărirea capacităŃii de autofinanŃare


a firmei deoarece trebuie să asigure:
a.inlocuirea activelor circulante;
b. remunerarea capitalurilor investite de bănci şi acŃionari;
c. rambursarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung;
d. înlocuirea activelor fixe;
e. plata impozitului pe profit.

Raspuns:
a,b,c; a,d,e; b,c,d,e; a,b,c,d,e; a,e; c;

7.Formula de calcul a profitului este:

a. Pr = ∑ qvi ⋅ pi − ∑ qvi ⋅ ci

51
www.spiruharet-newsmart.ro


b. Pr = ∑ qvi ⋅ pi ⋅ 1 −
∑ qvi ⋅ ci 
 = CA ⋅ pr
 ∑ qv ⋅ p 
 i i 
CA Pr
c. Pr = Ns ⋅ ⋅
Ns CA

Raspuns:
a; b; a,b, c ; a,b; a,c;

8. Analiza situaŃiei financiare a întreprinderii poate fi sintetizata astfel:


a.aprecierea activelor fictive;
b.stabilirea patrimoniului net, ca formă de evaluare contabilă a averii acŃionarilor;
c. caracterizarea structurii financiare (echilibrului financiar);
d. stabilirea lichidităŃii şi solvabilităŃii care interesează, în principal, creditorii firmei;
e. aprecierea stării financiare.

Raspuns:
b,c,d,e; a,b,c; a,c; a,c,d;

9.BilanŃul funcŃional are rolul de a oferi :


a .O imagine asupra modului de funcŃionare din punct de vedere economic a întreprinderii;
b. De a pune în evidenŃa utilizările şi sursele corespunzătoare fiecărui ciclu de funcŃionare.;
c. De a reevalua ciclurile de functionare;

Raspuns:

a,b,c; a,b; a,c; a; b;

10. Patrimoniul net :


a. reflecta activele întreprinderii negrevate de datorii.
b. exprima averea acŃionarilor stabilită pe baza bilanŃului patrimonial.
c. este echivalent cu patrimoniul functional;
d. este echivalentul activului net contabil, respectiv a capitalului propriu corectat ;

Raspuns : a; a,b c; a,b d; b,c, d;

11...Patrimoniul net se poate determina :


a) ca diferenŃă între activul total şi datoriile totale (exprimare materială a patrimoniului net);
b) ca sumă a surselor de finanŃare a acestuia.

Raspuns:

52
www.spiruharet-newsmart.ro

a; b; a,b; nici un raspuns;

12. Patrimoniul net poate să crească :


a. pe seama investitiilor ;
b. pe seama surselor interne (rentabilitatea întreprinderii);
c. pe baza unor surse externe (aporturi, primirea cu titlu gratuit a unor active, conversia
unor datorii în capital social etc.).
d. pe baza de leasing;

Raspuns:

c; a,c; b,c,d; b,c; a,b,c,d;

13.Lichiditatea poate fi definita ca fiind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile


de plata pe seama activelor sale curente.

Raspuns: adevarat; fals;

14.Pe baza datelor din bilanŃul patrimonial se pot stabili următoarele rate:
a) Rata lichidităŃii curente sau generale (Rlc):
Active curente
Rlc =
Datorii curente
b) Rata lichidităŃii rapide (testul acid):
Active curente − Stocuri
Rlr =
Datorii curente
c) Rata lichidităŃii la vedere:
Disponibilitati banesti
Rlv =
Datorii exigibile imediate
Raspuns;

a,b,c; a,b; b,c; a,c;

15.Rata lichidităŃii la vedere reflectă capacitatea de plată pentru o perioada scurtă de timp (de
regulă de o lună).
Raspuns: adevarat; fals;

16. Lichiditatea poate fi definita ca fiind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile de
plata pe seama imprumuturilor pe termen lung;

Raspuns: adevarat; fals;

17. Activele curente cuprind:


a. activele circulante, mai puŃin stocurile fără mişcare, degradate sau declasate ;

53
www.spiruharet-newsmart.ro

b. creanŃele incerte (în cazul în care nu s-au constituit provizioane ).

Raspuns:
a; a,b; b;

18.Datoriile curente cuprind datoriile cu termen de exigibilitate mai mic de un an.

Raspuns; adevarat; fals.

19.Rata lichiditatii la vedere se impune sa fie:


a. mai mare decat 1 ;
b. mai mica decat 1;
c. egala cu 0;

Raspun: b.c; a,b; a,b,c; a,c; a;

19.Potrivit uzantelor internationale rata lichiditatii curente sau generale(Rlc) trebuie sa fie in
jurul valorii 2.

Raspuns:
Adevarat; fals;

20.Potrivit uzantelor internationale ratalichiditatii rapide(testul acid) se impune sa fie


intre:
a. 1-2;
b.0,6-1
c.0,8-1,5;
d. 0,8-1.
Raspuns: a,b,c,d; a; b; c; d;

21.Rata indatorarii globale mai mare de 2 reflecta o capacitate de indatorare saturata.


Raspuns: adevarat fals;

22. În activitatea de exploatare, riscul depinde în mare măsură:

a. de modul de gestionare a factorilor interni şi în principal;


b.de evoluŃia preturilor de vânzare;
c.de raportul cost-preŃ, calitate-preŃ;
d.de modificarea structurii cheltuielilor în raport cu volumul de activitate ;
Raspuns:
a,b; abc; ac; a,b,c,d; b,d;

54
www.spiruharet-newsmart.ro

23. Pragul de rentabilitate este acel nivel al activităŃii la care întreprinderea, prin veniturile
obŃinute îşi acoperă integral cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este nulă. Se mai
numeşte şi punct mort sau cifra de afaceri (producŃie) critică.

Raspuns: adevarat; fals;

24. Din analiza pragului de rentabilitate s-a constatat ca:


a.- atunci când cifra de afaceri se situează cu până la 10% peste pragul de rentabilitate, situaŃia
întreprinderii este instabilă;
b.- când cifra de afaceri este cu până la 20% mai mare decât cea a punctului critic, societatea
are o situaŃie relativ stabilă.
c.- dacă cifra de afaceri depăşeşte punctul mort cu peste 20%, situaŃia este confortabilă.
Raspuns:
a; b; abc; c.

25. Mărimea riscului de exploatare este dată numai de dimensiunea cheltuielilor fixe
(rata cheltuielilor variabile este constantă în timp). Cu cât cheltuielile fixe sunt mai mici cu
atât riscul de exploatare este mai mic (deoarece pragul de rentabilitate se obŃine pentru o
valoare a cifrei de afaceri mai redusă)

Raspuns: adevarat; fals;

26. Capitalul societăŃii este alcătuit din:


a. capitalul propriu (resursele financiare proprii a căror utilizare nu presupune nici un
cost);
b. datoriile (creditele atrase care generează cheltuieli financiare sub forma dobânzilor).
c. Capitalul permanent.

Raspuns: c; a,b; a,c; a,b, c;

27. Riscul financiar creşte odată cu creşterea gradului de îndatorare iar volumul de activitate
necesar acoperirii cheltuielilor curente trebuie să crească proporŃional cu creditele atrase.

Raspuns: adevarat; fals;

28..Mărimea riscului de exploatare este dată numai de dimensiunea cheltuielilor fixe (rata
cheltuielilor variabile este constantă în timp). Cu cât cheltuielile fixe sunt mai mari cu atât
riscul de exploatare este mai mic (deoarece pragul de rentabilitate se obŃine pentru o valoare a
cifrei de afaceri mai redusă);

55
www.spiruharet-newsmart.ro

Raspuns: adevarat; fals;

29. Riscul financiar scade odată cu creşterea gradului de îndatorare iar volumul de activitate
necesar acoperirii cheltuielilor curente trebuie să crească proporŃional cu creditele atrase.

Raspuns: adevarat; fals;

30. Pragul de rentabilitate este acel nivel al activităŃii la care întreprinderea, prin veniturile
obŃinute îşi acoperă partial cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este buna. Se mai
numeşte şi punct mort sau cifra de afaceri (producŃie) critică.

Raspuns: adevarat; fals;

31. Levierul financiar („efectul de levier”) permite determinarea influenŃei capitalului atras
asupra rentabilităŃii capitalului propriu.
Raspuns; adevarat; fls;

32. Levierul financiar („efectul de levier”) permite determinarea influenŃei capitalului


permenent asupra rentabilităŃii capitalului propriu.

Raspuns; adevarat; fals;

33. Rentabilitatea financiară este dependentă de raportul dintre rata rentabilităŃii economice şi
rata dobânzii.
Raspuns: adevarat; fals;

34. Falimentul este ultima etapă în existenŃa economică a unei întreprinderi. În literatura
de specialitate, deseori termenul de eşec este considerat echivalentul celui de faliment. În
teoria economică eşecul este interpretat în mod diferit, în funcŃie de situaŃia cu care se
confruntă societatea comercială. Poate fi privit ca:
a. Eşec economic, considerat atunci când veniturile nu sunt suficient de mari încât să acopere
costurile totale;
b. Eşec al întreprinderii, întâlnit în cazul în care întreprinderea şi-a încetat activitatea,
generând o pierdere pentru creditori;
c. Insolvabilitate în faliment adica acea stare a societăŃii în care valoarea de realizare pe piaŃă
a activelor este inferioară valorii datoriilor, deseori declarându-se falimentul firmei;
d. Insolvabilitate tehnică , adica o situaŃie a întreprinderii în care obligaŃiile curente nu pot fi
onorate la scadenŃă din lipsă de lichidităŃi;
e. Incapacitate de plată, considerată atunci când întreprinderea nu şi-a onorat toate obligaŃiile
contractuale prin care creditorii şi-au avansat fonduri sau bunuri (aici pot incluse societăŃile
aflate în insolvabilitate tehnică şi cele în faliment);

Raspuns:
a,b,c; a,c, d; b,c, d; d, e; a,b,c,d,e;

56
www.spiruharet-newsmart.ro

35. Insolvabilitate în faliment este acea stare a societăŃii în care valoarea de realizare pe
piaŃă a activelor este inferioară valorii datoriilor,

Raspuns: adevarat; fals;

36. Unii autori consideră falimentul ca fiind:


a. Activul net negativ;
b. Încetarea plăŃilor către creditor/neplată creditorilor;
c. Incapacitatea de achitare a creditelor;
d. Neplata dividendelor pentru acŃiuni preferentiale;
e.Activul net pozitiv;
Raspuns:
c,d,e; a,c; a,b,c,d,; a,b,c; b,c,e;
37. Metoda ratelor (financiare şi de rentabilitate în special) este:
a. utilizată în analiza riscului de faliment,
b. în estimarea ratingului datoriilor,
c. în evaluarea întreprinderii în scopul fuziunii sau achiziŃiei etc.
Raspuns:
a; b; a,b ; a,b,c;

38. Indicatorii financiari determinaŃi sub forma ratelor :


a. au o deosebită semnificaŃie economică, mult mai relevantă decât cei absoluŃi;
b. permit comparaŃii între părŃile constitutive şi aprecieri calitative privind
credibilitatea întreprinderii cercetate;
c. permit evaluarea performanŃelor managementului;
d. aprecierea stării de sănătate financiară a întreprinderii;
e. realizarea unor previziuni cu privire la activitatea întreprinderii în perspectivă etc.

Raspuns: a,b,c; a; a,b,c,d,e; a, e; b,c,e;

39.Etapele de determinare a funcŃiei scor sunt:


a. alegerea unui eşantion de întreprinderi, care să cuprindă două grupuri, de exemplu,
întreprinderi falimentare sau aflate în dificultate şi societăŃi care nu întâmpină probleme
financiare;
b. compararea întreprinderilor din cele două grupuri pe parcursul unui interval de timp, prin
utilizarea unor indicatori consideraŃi cei mai semnificativi;
c. selectarea indicatorilor care realizează cea mai bună discriminare (prin testare statistică se
reŃin indicatorii consideraŃi cu acŃiune permanentă şi puternică asupra eşantioanelor cercetate);
d. analiza aprioro\i a ratei de succes a scorului Z;
e. elaborarea prin tehnica analizei discriminante a unei combinaŃii liniare Z a indicatorilor
semnificativi;

57
www.spiruharet-newsmart.ro

Raspuns: a,b,c,e; d,e; a,c,d,e; b,c; a,e.

40..Scorul ca finalizare a analizei discriminante, constituie o metodă de diagnostic extern care


constă în măsurarea şi interpretarea riscului la care se expune investitorul, creditorul
întreprinderii, dar şi întreprinderea ca sistem în activitatea viitoare. El se bazează pe
formularea unor judecăŃi de valoare care combină liniar un grup de rate (în principal
financiare) semnificative.
Raspuns; adevarat; fals;

58