Sunteți pe pagina 1din 18

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA "Imparte o Coca-Cola"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1.1. Campania publicitara "Imparte o Coca-Cola " (Campania) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, avand numarul de notificare 11404 in registrul Autoritatii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (Regulamentul Oficial sau Regulamentul). Campania este denumita pe unele materiale de promovare ale acesteia si "Castiga si imparte cu prietenii milioane de sticle si mii de premii x2!" Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.coca-cola.ro, de asemenea regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 9:00 - 21.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Mecanismul Campaniei si baza de date aferenta derularii Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Syscom Digital SRL cu sediul in Bucuresti, Strada General Ernest Brosteanu nr 33, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 12320, denumita in continuare Agentia Digitala. Website-ul Campaniei va fi realizat si operat de S.C. MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul social in Str. Jules Michelet, Nr. 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4017/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15300138, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank - Sucursala Bucuresti, numarul de operator de date cu caracter personal 20644, denumita in continuare Agentia Online. Partener al Campaniei este S.C. VODAFONE ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9852/1996, Cod unic de inregistrare RO8971726 (Partenerul), avand numarul de notificare 2191 in registrul Autoritatii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal Agentia Digitala, Agentia Online si Partenerul vor fi numite in continuare impreuna societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 3.1. 3.2. Campania se va desfasura in perioada: 15 iulie 2013 01 septembrie 2013 inclusiv (denumita in continuare Perioada Campaniei). Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.
1

3.3.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE) 4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare Produse Promotionale, sunt bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea de Coca-Cola si Coca-Cola Zero, imbuteliate in ambalaje de 500ml PET; 1L PET, 1,5L PET; 2L PET; 2,5L PET. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin urmatoarele 2 elemente definitorii: a. Etichetele promotionale care vor contine mesajul "Castiga si imparte cu prietenii milioane de sticle si mii de premii x2!" si regulamentul scurt al Campaniei; b. Capacele promotionale de culoarea galbena care vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior, grafica cu 2 sticle iconice rosii care se ciocnesc si mesajul "Cauta sub capac" si in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere sau cuvantul STICLA. Coca-Cola si Coca-Cola Zero sunt marci inregistrate a societatii The Coca-Cola Company.

4.2.

4.3.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 5.1. 5.2. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini rezidenti in Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) Organizatorului; b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) SC Coca-Cola Romania SRL; c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) The Coca-Cola Company; d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Partenerului; e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) Agentiei Digital si cei ai Agentiei Online; f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi; g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea; h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); i. persoanele a caror varsta este mai mica de 14 ani la data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta sub 14 ani. Intrucat la prezenta Campanie pot paticipa si persoane ce pot avea varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, deci si minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de folosinta a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

5.3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI Definitii Termeni: 6.1. Numarul de SMS: 1789 (tarif standard 0,05 Euro per SMS in retelele din Romania: Vodafone, Orange si Cosmote).
2

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

Numarul lung de SMS: 0736.61.1789 (tarif per SMS conform planurilor tarifare si/sau optiunilor aferente fiecarui participant pentru toate retelele de telefonie mobila din Romania) WEBSITE: www.coca-cola.ro Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, diponibil intre orele 09:00-21.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale. Cod alfanumeric: codul unic de 8 (opt) caractere, format din litere si cifre care se afla in interiorul capacului Produselor Promotionale in vederea participarii la prezenta Campanie. Participant: Un participant se identifica la momentul inscrierii in cadrul Campaniei numai prin numarul de telefon mobil indiferent de modalitatea de inscriere. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul alfanumeric in interiorul capacului acestuia si sa-l inscrie in Campanie, in perioada Campaniei, prin una dintre urmatoarele 2 modalitati: (a) prin SMS sau (b) prin WEBSITE, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe WEBSITE conform prevederilor prezentului Regulament Oficial. Pentru a intra in posesia premiului in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze capacul/capacele ce contin/e codul/rile inscris/e in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial. Participarea prin SMS 6.8.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, consumatorii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, codul unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului Produsului Promotional, printr-un mesaj text scris ("SMS"), la numarul scurt de SMS 1789 sau la numarul lung 0736.61.1789. 6.8.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru Campanie daca este format exclusiv din codul alfanumeric de 8 (opt) caractere (asa cum apare acesta in capacul Produsului Promotional), scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii. 6.8.3. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 6.1. de mai sus.

6.8.

6.9. Participarea prin WEBSITE: www.coca-cola.ro 6.9.1 Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, consumatorii trebuie: i. sa acceseze WEBSITE-ul: www.coca-cola.ro; ii. sa completeze formularul electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe acest WEBSITE, respectiv: 1. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator; 2. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului; 3. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior; 4. campul corespunzator numelui; 5. campul corespunzator prenumelui; 6. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail; 7. campurile obligatorii corespunzatoare datei de nastere: zi, luna, an; 8. campul obligatoriu corespunzator judetului; 9. campul obligatoriu corespunzator localitatii; 10. campul corespunzator adresei; 11. campul obligatoriu corespunzator codului de securitate Captcha (disponibil in vecinatatea campului in care trebuie introdus); 12. bifarea obligatorie a faptului ca au luat la cunostinta de prevederile prezentul Regulament Oficial, acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale;
3

facultativ, bifarea optiunii sale pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing; Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea cont, la imposibilitatea contactarii in caz de castig si respectiv la invalidarea premiului. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie; Consumatorul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul Intra in cont; Dupa accesarea contului, consumatorul va putea introduce codul alfanumeric din interiorul capacelor Produselor Promotionale in casuta aferenta si urmand sa apase pe butonul Trimite. Codurile valide inscrise in Campanie vor fi afisate in contul fiecarui participant. In dreptul fiecarui cod va aparea statusul Castigator daca aceasta a fost desemnat castigator conform cu Regulametul Oficial sau Necastigator in dreptul codurilor care nu au fost desemnate castigatoare, statusul se poate schimba din Necastigator in Castigator daca ulterior un cod a fost extras castigator. Statusul de Castigator afisat in dreptul unui cod, reflecta faptul ca acel cod a fost extras castigator conform cu regulamentul oficial, castigatorului revenindu-i responsabilitatea de a revendica premiul conform cu Regulamentul. 6.9.2 Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului. 6.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. Noile canale de comunicare dezvoltate vor fi descrise in acte aditionale la prezentul Regulament Oficial. 6.11. Reguli generale de participare la Campanie: 6.11.1. Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc. 6.11.2. Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza: a. Inscrierea nu contine un cod valid; b. Inscrierea contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie; c. Inscrierea contine un cod valid; d. Inscrierea este transmisa in afara Perioadei Campaniei; e. Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar; f. Participantul a fost blocat temporar; g. Participantul a fost blocat definitiv. 6.11.3. Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor la momentul inscrierii, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 12 ori intr-o zi, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod alfanumeric diferit si corect. Incepand cu a 13-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, prin aceasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, ca nu se mai poate
4

13.

6.11.4.

6.11.5.

6.11.6.

6.11.7.

inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in acel interval. O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant contesta, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric este gresit, incomplet sau incorect), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a contestatiilor: a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului pe care figureaza codul alfanumeric revendicat. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea a insusi capacului continand codul alfanumeric promotional prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru NCP IMPARTE O COCA-COLA". b. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Promotional si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului pe care a fost descoperit codul alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului continand codul alfanumeric promotional transmis in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru NCP IMPARTE O COCA-COLA" pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea codului alfanumeric descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza. c. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii capacului Produsului Promotional cu codul alfanumeric descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului cu codul alfanumeric revendicat/inscris prin prezentarea fizica a capacului. d. In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de

6.11.8.

timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea/ile ce se efectueaza pana la data primirii efective a doveziilor solicitate. e. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 3 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului cu codul alfanumeric revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In scopul validarii, participantii trebuie sa pastreze capacele Produselor Promotionale continand codurile inscrise in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul alfanumeric reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta in original capacul continand codul alfanumeric pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 7.1. Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii: I. Premii acordate prin tragere la sorti: i. Premii pe minut: 126.000 de premii constand in 252.000 de cartele pre-paid SIM Vodafone cu 300 de minute in Vodafone si 30 mb trafic. Un premiu pe minut contine 2 cartele. Valoarea fiecarui premiu pe minut este de 3,616 Euro, fara TVA; ii. Premii pe zi: 35 de premii, constand in 70 de tablete model Samsung GALAXY Tab 2 10.1 + 70 de Extraoptiuni de 6 Euro Credit. Fiecare Extraoptiune contine 2.000 de minute in Vodafone, 100 minute nationale, 150 mb trafic si sms nelimitat in orice retea. Un premiu pe zi contine 2 tablete + 2 Extraoptiuni. Valoarea fiecarui premiu pe zi este de 970 Euro, fara TVA; iii. Premiul cel mare: O excursie pentru doua persoane in jurul lumii sau contravaloarea acesteia. Excursia are urmatoarele caracteristici: Intinerariu excursie: Bucuresti Londra Singapore Hong Kong Auckland Buenos Aires Bucuresti. Perioada excursiei va fi comunicata de catre Organizator castigatorului, in termen de maximum doua saptamani de la decizia acestuia asupra excursiei. Premiul cel mare include: a. Bilete de avion Round the World pe ruta Bucuresti Londra Singapore Hong Kong Auckland Buenos Aires Bucuresti; cazare in Marea Britanie, Londra, la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus; cazare in Singapore, la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus; cazare in Republica Populara Chineza, Hong Kong, la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus; cazare in Noua Zeeland, Auckland, la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus; cazare in Argentina, Buenos Aires, la hotel de 4 stele cu mic dejun inclus; b. Perioada excursiei este de aproximativ 18 nopti, perioada exacta urmand a fi stabilita potrivit rezervarilor necesare si comunicata castigatorului potrivit prevederilor Sectiunii 8. c. Transferuri private aeroport-hotel-aeroport pentru fiecare dintre cele 5 destinatii din afara Romaniei, respectiv Londra, Singapore, Hong Kong, Auckland si Buenos Aires; d. Diurna in valoare totala de 18.000 Lei (valoarea diurnei este insclusa in valoarea totala a Premiului cel mare). Premiul cel mare are (i) fie valoarea totala estimata de 63.000 Lei, in cazul in care castigatorul alege acordarea excursiei, aceasta putand fi influentata de diferite costuri variabile aferente excursiei (de exemplu: bilete de avion, cazare etc), (ii) fie valoarea fixa de 63.000 Lei, in cazul in care castigatorul alege contravaloarea acestuia.

II.

7.2.

IMPORTANT: Orice alte costuri care nu sunt incluse in descrierea Premiului cel mare de mai sus, cum ar fi insa fara a se limita la costurile ocazionate de obtinerea vizelor, asigurarile de calatorie, alte documente obligatorii, vor fi fi suportate de catre castigator. Castigatorul este singurul responsabil de obtinerea vizelor si tuturor documentelor de calatorie ce ii sunt necesare. Premii sub capac: 6.000.000 de premii sub capac, fiecare astfel de premiu constand in cate o sticla PET de Coca-Cola de 0,5 L. Valoarea unitara a unui Premiu sub capac este de 1,98 Lei fara TVA. Revendicarea Premiilor sub capac poate fi facuta pana la data de 15 septembrie 2013. Valoarea totala a premiilor din cadrul Campaniei este formata din valoarea de 11.943.000 Lei fara TVA, reprezentand valoarea Premiilor sub capac si a Premiului cel mare, plus valoarea de 489.566 Euro fara TVA, reprezentand valoarea Premiilor pe minut si a Premiilor pe zi. Premiile acordate prin tragere la sorti sunt oferite si valoarea lor este suportata de catre Partener, iar Premiile sub capac sunt oferite si valoarea lor este suportata de catre Organizator.

7.3. Procedura de acordare a premiilor Campaniei: A> Premiile acordate prin TRAGERE LA SORTI: 7.3.1. Premiile pe minut: i. Premiile pe minut vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua automat din minut in minut si vor avea loc in prima secunda imediat urmatoare fiecarui interval de extragere pe minut. ii. La tragerile la sorti din minut in minut participa toate inscrierile valide inregistrate in minutul anterior momentului extragerii (denumit interval de extragere pe minut). iii. Un "interval de extragere pe minut" este reprezentat de fiecare interval de 60 de secunde, incepand cu ora 09:00:00 pana la ora 20:59:59, de luni pana vineri. De exemplu, codurile corect inscrise in Campanie in intervalul 09:00:00 09:00:59 al unei zi de Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, fac parte din baza de date ce va fi utilizata la tragerea la sorti care va avea loc la ora 09:01:00 a aceleiasi zile. iv. Intervalul in care se vor acorda premiile pe minut este 09:00:00 - 20:59:59 de luni pana vineri. Codurile inscrise in afara intervalului 09:00:00 20:59:59 vor participa la prima extragere din ziua urmatoare, respective la extragerea de la ora 09:01:00, alaturi de codurile valid inscrise in intervalul 09:00:00 09:00:59 din acea zi. Codurile valid inscrise de vineri de la ora 21:00:00 pana luni la ora 08:59:59 vor intra la extragerea ce are loc in ziua de luni la ora 09:01:00, alaturi de codurile valid inscrise luni intre 09:00:00 si 09:00:59. v. Premiile neacordate dintr-un interval de extragere pe minut se vor reporta pentru urmatorul interval, unde vor intra la extragere alaturi de codurile valide inscrise in intervalul respectiv. 7.3.2. Premiile pe zi: i. Premiile pe zi vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua automat, in fiecare zi, dupa ora 00:00:00, la aceasta extragere intrand toate codurile valide existente in baza de date si inregistrate in ziua anterioara. ii. La tragerile la sorti a premiilor pe zi participa toate inscrierile valide inregistrate in ziua anterioara momentului extragerii (denumit interval de extragere pe zi). iii. Un "interval de extragere pe zi" este reprezentat de un interval de 24 de ore consecutive, incepand cu ora 00:00:00. iv. Intervalul in care se acorda premiile pe zi este de luni pana vineri. Codurile valid inscrise in afara intervalului luni - vineri, mai exact codurile valid inscrise sambata si duminica vor participa alaturi de codurile valid inscrise in ziua de luni, la extragerea ce are loc marti dupa ora 00:00:00 pentru premiile pe zi. De exemplu daca un cod este inscris la ora 15:05:00 in ziua de sambata 20 iulie, acesta va participa intai la
7

extragerea de luni de la ora 09:01:00 pentru premiului pe minut; daca este desemnat castigator, acesta nu va mai intra la extragerea pentru premiul zilnic aferent zilei de luni. In situatia in care nu este desemnat castigator, acesta va intra la extragerea de marti 23 iulie dupa ora 00:00:00.

7.3.3. Premiul cel mare: i. Castigatorul Premiului cel mare va fi desemnat in prezenta unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in ziua de luni, 02 septembrie 2013. In situatia in care in Perioada Campaniei se modifica data in care va avea loc tragerea la sorti acesta informatie va fi enuntata in documentele legale intocmite ca urmare a modificarilor datelor Campaniei si va fi anuntata si prin intermediul WEBSITE-ului Campaniei. ii. La extragerea pentru Premiul cel mare participa toate codurile alfanumerice valide inscrise in perioada de desfasurare a Campaniei si necastigatoare de alte premii. B> Alte detalii referitoare la premiile acordate prin TRAGERE LA SORTI: 7.3.4. Extragerile codurilor castigatoare se vor face de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, precum urmeaza: i. Extragerile pentru premiile pe minut si pentru cele pe zi se vor efectua automat prin intermediul unui software specializat de extrageri aleatorii ; ii. Extragerea pentru Premiul cel mare se va efectua prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii si se va efectua in prezenta unui notar public. 7.3.5. Pentru fiecare premiu din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si eventual un numar de rezerve, conform detalierii de mai jos: 1. Premiile pe minut un castigator fara rezerve; 2. Premiile pe zi un castigator si 3 rezerve; 3. Premiul cel mare un castigator si 10 rezerve. 7.3.6. La tragerile la sorti vor participa doar codurile alfanumerice inscrise in ntervalul de participare aferent respectivului tip de premiu. Pentru evitarea oricarui dubiu, de exemplu, daca un cod alfanumeric este inscris in Campanie la data de 15 iulie 2013, ora 15:23:07, el va participa la extragerea de Premii pe minut, ce va avea loc la 15:24:00; daca nu este castigator, participa la extragere de Premii pe zi aferenta intervalului de participare pe zi din data de 16 iulie 2013 de dupa ora 00:00:00. In cazul in care nu este castigator nici la premiile pe minut si nici cele pe zi, acest cod nu va mai participa la nicio extragere de premii pe minut sau pe zi, insa va participa la extragerea Premiului cel mare. 7.3.7. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant ori se inscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului. 7.3.8. Odata extras si declarat castigator, un cod alfanumeric utilizat la inscrierea in Campanie va fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare. 7.3.9. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon, sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 6 premii pe minut pe parcursul unei zile si maxim un singur premiu pe zi pe parcursul Campaniei. 7.3.10. Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe WEBSITE dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare, etc. 7.3.11. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
8

C> Premiile Sub capac: Premiile sub capac se vor castiga in urma identificarii cuvantului STICLA sub capacul produselor participante in cadrul acestei Campanii. Procedura de revendicare si intrare in posesie a premiului sub capac este descrisa la SECTIUNEA 8 art. 8.23. SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR 8.1. Pana la validarea finala un participant ce a fost extras drept castigator va fi numit potential castigator si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: (i) pentru Premile pe minut: revendicare si (ii) pentru Premile pe zi si pentru Premiul cel mare: revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala.

Premiile pe minut Revendicare: 8.2. Dupa fiecare extragere a Premiilor pe minut se va trimite un SMS de informare pe numarul de telefon de pe care a fost inscris codul castigator. Dupa primirea mesajului text SMS din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un Premiu pe minut, castigatorul trebuie sa se prezinte la unul centrele de revendicare ale Partenerului, disponibile pe www.coke.ro/centre, in vederea revendicarii premiului castigat, nu mai tarziu de 15 septembrie 2013. Mesajul va sosi pe telefonul potentialului castigator exclusiv de pe numarul scurt al Campaniei, respectiv 1789, va fi trimis cu indentificator personalizat Coke sau va fi trimis de pe numarul lung de SMS 0736.61.1789 8.3. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, castigatorii inteleg ca aceste date vor fi facute publice. 8.4. In vederea intrarii in posesie a premiului castigatorul trebuie sa predea capacul ce contine inscris codul extras castigator si sa comunice reprezentantului Partenerului datele sale personale (nume, prenume, CNP, numar de telefon). Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Partenerului sau Organizatorului. In situatia in care SMS-ul de informare este pierdut, castigatorul poate solicita, la numarul de telefon 0800.080.800, retrimiterea acestuia, respectand perioada de revendicare stipulate in Regulamentul Oficial si orarul de functionare al infoline-ului. 8.5. Lista centrelor de revendicare ale Partenerului este disponibila pe site-ul campaniei www.coke.ro/centre si la Infoline Coca-Cola 0800.080.800, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 21:00, exclusiv sarbatori legale. Premiile pe zi Revendicare telefonica: 8.6. Dupa fiecare extragere a Premiilor pe zi, potentialul castigator va fi contactat de Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat codul castigator, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia Digitala va efectua maxim 3 apeluri in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un SMS de notificare si va primi un nou termen de contactare de catre Agentia Digitala de maxim 24 de ore. 8.7. La apelul potentialului castigator, pentru revendicarea telefonica, acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, data de nastere, adresa din actul de identitate si adresa de corespondenta. 8.8. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. De asemenea, pentru
9

validare, potentialul castigator trebuie sa comunice Agentiei Digitale codul alfanumeric de pe Produsul Promotional inscris in Campanie, pentru doveda preliminara a posesiei.

Prevalidarea electronica: 8.9. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii electronicae potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele: a. o fotografie lizibila a capacului ce contine codul declarat castigator, fara a deteriora capacul; b. o copie a actului de identitate; c. optiunea sa in ceea ce priveste centrul de revendicare al Partenerului de unde doreste sa isi ridice premiul. Validarea finala 8.10. In cazul in care revendicarea telefonica si prevalidarea electronica, descrise mai sus, au decurs corespunzator, castigatorul este anuntat prin SMS ca isi poate ridica Premiul pe zi din centrul de revendicare al Partenerului ales, incepand cu a 4-a zi lucratoare din momentul primirii SMS-ului de informare, in baza actului de identitate, a SMS-ul de informare castig si a capacului original ce contine inscris codul castigator. Castigatorul poate ridica premiul exclusiv personal din centrul de revendicare al Partenerului ales cel mai tarziu pana la data de 15 septembrie 2013, potentialul castigator semnand si un proces verbal de predare primire in vederea intrarii in posesie a premiului. 8.11. Dupa indeplinirea procedurii mai sus mentionata, potentialul castigator este considerat validat final. Premiul cel mare: Revendicarea telefonica: 8.12. Dupa extragerea castigatorului Premiului cel mare, Organizatorul va trimite acestuia un SMS de informare. Potentialul castigator va fi contactat de Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, la numarul de telefon comunicat in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia Digitala va efectua maxim 3 apeluri in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un SMS de notificare si va primi un nou termen de contactare de catre Agentia Digital de maxim 24 de ore. 8.13. La apelul efectuat catre potentialul castigator, pentru revendicarea telefonica, acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigator in vederea atribuirii premiului. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, datele aferente buletinului/cartii de identitate, domiciliul, telefonul, varsta. 8.14. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. De asemenea, pentru revendicare, potentialul castigator trebuie sa comunice operatorului de telefonie codul alfanumeric de pe Produsul Promotional inscris in Campanie, pentru dovada preliminara ca se afla in posesia sa. Prevalidarea electronica 8.15. Prin apelul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin email sau fax, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele: a. o fotografie lizibila a capacului ce contine codul declarat castigator, fara a deteriora capacul; b. o copie a actului de identitate;
10

c. o declaratie de castigator, formular tip, furnizata de Organizator, completata integral cu datele solicitate si semnata.

Validarea finala: 8.16. In cazul in care revendicarea telefonica si prevalidarea electronica, descrise mai sus, au decurs corespunzator potentialul castigator va fi contactat in termen de 72 de ore de la primirea documentelor prevazute la punctul 8.15. de un reprezentant al Organizatorului in vederea predarii capacului ce contine codul castigator in baza unui proces verbal de predare primire. 8.17. Intrarea in posesia Premiului cel mare este conditionata de predarea fizica de catre potentialul castigator, care a indeplinit conditiile prevalidarii electronice, a capacului original continand codul alfanumeric declarat castigator, fapt ce va constitui validare finala si va fi consemnat intr-un proces verbal de predare-primire. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea castigatorului. 8.18. Durata si perioada in care va avea loc excursia, precum si orice alte detalii relevante, vor fi comunicate de catre Organizator castigatorului, in termen de maximum doua saptamani de la intarea in posesie a capacului original continand codul extras castigator. Comunicarea se va realiza prin email sau prin telefon, potrivit solicitarii castigatorului. 8.19. Dupa ce castigatorului ii vor fi fost comunicate toate detaliile excursiei, acesta poate opta intre a primi Premiul cel mare in natura (ca atare, sub forma de excursie) sau contravaloarea in bani a acestuia, potrivit descrierii din Sectiunea 7 de mai sus. Optiunea trebuie comunicata Agentiei Digitala, prin email sau fax, printr-o declaratie pe proprie raspundere scrisa si semnata olograf, la adresa ori numarul de fax comunicate de catre Agentia Digitala, in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data la care castigatorului i-au fost comunicate durata si perioada in care va avea loc excursia. 8.20. In cazul in care castigatorul opteaza pentru primirea premiului in natura (ca atare, sub forma de excursie), acesta trebuie sa furnizeze prin email sau fax, la adresa ori numarul de fax comunicate de catre Agentia Digitala, in maxim 5 zile lucratoare de la trimiterea optiunii, urmatoarele documente si informatii: a. o copie a actului de identitate a insotitorului; b. copii ale pasaportului propriu, cat si a insotitorului, c. o declaratie de angajament si disponibilitate pentru perioada comunicata de Organizator, formular tip, furnizata de Organizator, completata integral cu datele sale si ale insotitorului, semnata olograf. 8.21. Conditii de validitate in cazul in care castigatorul optaza pentru primirea Premiului celui mare in natura (ca atare sub forma de excursie): 8.21.1. Castigatorul Premiului cel Mare si insotitorul acestuia au obligatia de a detine pasaport valid pentru cel putin 12 luni incepand cu data de 15 octombrie 2013. 8.21.2. Calatoria castigatorului este legata direct de cea a insotitorului, acestia trebuind sa calatoareasca impreuna. Nu este posibila calatoria doar a unuia dintre cei doi, cat nici modificarea datelor acestora. 8.21.3. In situatia in care castigatorul, insotitorul acestuia sau ambii nu pot obtine una din vizele necesare efectuariI excursiei sau in situatia in care sunt in imposibilitate de a se deplasa in perioada excursiei, din cauze ulterioare manifestarii optiunii si pana cel mai tarziu la data de 26 octombrie 2013 Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda castigatorului contravaloarea Premiului cel Mare, insa doar in cazul in care castigatorul prezinta Organizatorului documente justificative privind refuzul acordari vizei sau imposibilitatea deplasarii, emise de autoritatile competente. 8.21.4. Castigatorul Premiului cel Mare trebuie sa aiba in vedere ca procedura de punere in posesie este una de lunga durata si orice intarziere poate duce la imposibilitatea dobandirii premiului castigat daca intarzierea se produce din motive independente de Organizator sau de Agentia Digital. 8.21.5. In situatia in care, dupa finalizarea procedurilor de validare castigatorul Premiului cel Mare nu mai este disponibil pentru deplasare din motive ce tin de culpa sa, sau nu mai este disponibil la
11

numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie si nici nu ofera un alt numar de telefon de contact, respectiv nu se poate lua legatura cu aceasta persoana in 3 zile consecutive, indiferent de momentul in care Organizatorul incearca sa contacteze castigatorul in perioada cuprinsa intre momentul incheierii procedurii de validare si momentul deplasarii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida premiul respectiv si de a il retine la dispozitia sa. 8.21.6. Organizatorul va inmana castigatorului o scrisoare ce atesta calitatea de castigator si prin care solicita inlesnirea procedurilor in vederea obtinerea vizelor turistice pentru tarile tranzitate de catre castigator. 8.22. Conditii de validitate in cazul in care castigatorul opteaza pentru primirea contravalorii Premiului celui mare sau in cazul in care, potrivit celor de mai sus, are posibilitatea de a primi valoarea: 8.22.1. Castigatorul premiului celui mare va trimite Agentiei Digitale, prin email sau prin fax, la adresa ori numarul comunicate de Agentia Digitala, o copie a unui extras de cont in lei pentru transferul contravaloriii premiului. 8.22.2. Transferul bancar al valorii Premiului celui Mare de catre Partener, respectiv suma de 63.000 Lei, se va face de catre Partener in maxim 60 de zile de la data confirmarii de primire a extrasului de cont de catre Agentia Digitala.

Premile sub capac: Revendicarea si intrarea in posesie 8.23. Pentru revendicarea si intrarea in posesie a unui premiu sub capac, castigatorul trebuie sa se prezinte si sa predea capacul original ce contine mesajul STICLA la un centru de revendicare. Lista centrele de revendicare este disponibila gratuit pe site-ul www.coke.ro/centre sau la Infoline 0800.080.800, apel gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 21:00, exclusiv sarbatori legale. Alte dispozitii: 8.24. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre Agentia Digital si potentialii castigatori vor fi inregistrate. 8.25. In situatia in care unul sau mai multi castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia Digital va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta. 8.26. Castigatorii Premiilor pe minut si pe zi vor putea sa ridice premile din centrele de revendicare ale Partenerului, disponibile pe www.coke.ro/centre, pana cel tarziu la data de 15 Septembrie 2013. 8.27. In situatiile in care: a. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau b. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau c. un potential castigator nu ideplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. 8.28. In cazul in care castigatorul este minor se vor respecta conditiile mentionate in Sectiunea 15. 8.29. In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat
12

dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. 8.30. Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. 8.31. Premiile pe minut si pe zi acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului. 8.32. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI, ETICHETE SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE 9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace promotionale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digital si Agentia Online si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind modificarea capacelor si a etichetelor precum si a altor elemente componente necorespunzatoare.

9.2.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS); Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin WEBSITE; Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri alfanumerice din alte campanii anterioare;
13

10.2.

10.3.

10.4.

Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului; Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; Expedierea capacelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat); Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie. daca adresa de e-mail completata la momentul inscrierii codului alfanumeric pentru inscriere in Campanie nu poate fi identificate (adresa de e-mail nu este corecta, etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta Participantul la Campanie; Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului; Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca: a) detine capacul in original continand codul care a stat la baza alocarii premiului; si b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere si, atat pentru participarile prin WEB cat si pentru participarile exclusiv prin SMS, al numarului/abonamentului telefonului cu care s-a inscris in Campanie; Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere; Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila; Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie. 10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor. 10.6. Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Promotionale, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie. 10.7. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre mecanismul promotional. 10.8. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare. 10.9. Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis in perioada de desfasurare a Campaniei la numarul de SMS din acest Regulament Oficial. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor inscrie codul online. 10.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 10.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
14

10.12. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele: a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior; c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur. 10.13. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie: a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea; b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator; c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; d. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii; SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE Organizatorul si Partenerul nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul si Partenerul sunt obligati sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plngere catre autoritatea de supraveghere. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar
15

12.2.

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmnarea premiilor cstigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. La momentul inmanarii premiului (a celui pe zi sau a Premiului cel mare, dupa caz), participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 14. LITIGII 14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. MINORII 15.1 15.2 Minorii (cu varsta intre 14 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/ reprezentatului legal. In situatia in care un minor (cu varsta intre 14 si 18 ani) va fi desemnat castigator al Premiului cel mare sau al unuia din premiile pe zi ale Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului numai daca parintele/reprezentatul legal al acestuia indeplineste conditiile de mai jos. In acest sens, parintele/reprezentatul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de validare urmatoarele documente (fara a se exclude toate celelalte obligatii descrise in prezentul Regulament Oficial cu privire la revendicare, prevalidare electronica si validare finala): Copie dupa actul de identitate al parintelui/reprezentantului legal si orice document din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al minorului; declaratie de acceptare a premiului in numele minorului; declaratie referitoare la acordul cu privire la furnizarea/prelucarea datelor cu caracter personal ale minorului catre/de catre Organizator;
16

15.3

15.4

15.5

declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta; copie dupa actul de identitate al minorului (certificat de nastere sau carte de identitate). Parintele/Reprezentantul legal trebuie sa semneze o declaratie pe propria raspundere precum ca minorul indeplineste conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament Oficial, Sectiunea 5, si este de acord cu primirea premiului in numele acestuia. In baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor. Iesirea din tara a unui cetatean roman minor este posibila - numai daca este insotit de o persoana fizica majora - in urmatoarele cazuri: (i) este titular al unui document de calatorie individual (pasaport si carte de identitate) si calatoreste insotit de ambii parinti; (ii) este titular al unui document de calatorie individual (pasaport si carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care rezulta acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei, statul (statele) de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt parinte; (iii) este titular al unui document de calatorie individual (pasaport si carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila; (iv) este titular al unui document de calatorie individual (pasaport si carte de identitate) si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora, numai daca persoana insotitoare prezinta extrasul de cazier judiciar si o declaratie a ambilor parinti sau a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat minorul (prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila), a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care castigatorul Premiului celui mare este un minor, insotitorul acestuia nu poate fi un minor.

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA 16.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: - pierderea bazelor de date care contin codurile promotionale si numerele de identificare unice; - avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; - erori in tiparirea codurilor promotionale, inclusiv produse prin eroare umana; - tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; - orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

16.2.

16.3.

16.4.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


17

17.1. 17.2.

17.3.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.coca-cola.ro, sau la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9:00 21:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la contact@coca-cola.ro Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digital, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. prin Syscom Digital S.R.L.

18