Sunteți pe pagina 1din 3

Evangelism for Eastern

Europe
_____4470 Pardee, Dearborn Hts., MI 48125 USA____
_____Tel. (248) 524-0220 ---Fax (248) 274 0240____

LA MULŢI ANI PREA IUBITĂ BISERICĂ! Mult prea iubiţi răscumpăraţi ai Salvatorului viu şi veşnic
Scriind această scrisoare cu ocazia Cincizecimii, doresc a vă ura tuturor "La Mulţi Ani". “La mulţi ani Biserică! Cinzecimea
este aniversarea ta! Cinzecimea, (nu Rusaliile, care este de fapt o sărbătoare pagână) nu este doar o nouă sărbătoare a Noului
Legământ, ci a început cu mult înainte, odată cu Vechiul Legământ. În această zi poporul evreesc sărbătoreşte darea Legii. Deci,
CINCIZECIMEA este şi aniversarea credinţei Iudaice. De aceea întotdeauna insist la o cunoaştere cât mai amănunţită a celor
două Legăminte! Cele două Legăminte sunt atât de mult înmănunchiate încât nici unul nu poate sta în picioare fără celălalt.
Cunoscând bine "Sărbătorile Domnului" El ne deschide astfel căi noi de a duce Vestea Bună şi poporului de unde ne-a ajuns
această Veste Minunată a împăcării, adică a poporului Evreu.
Sărbătoarea Secerişului (Ex. 23:16), Sărbătoarea Săptămânilor (Deut. 16:10,16) sau Sărbătoarea Cinzecimii (Shavuot)
este a treia Sărbătoare a Domnului în Biblie. Faptul că Sărbătoarea dării Legii (Tora - cele cinci cărţi ale lui Moise) cât şi începutul
Bisericii, încep cu cea de-a treia Sărbătoare a Domnului nu este doar o coincidenţă. Atât Legea lui Dumnezeu cât şi Legea Harului
lui Dumnezeu vin din partea aceluiaşi Dumnezeu Triunitarian, Atotputernicul Dumnezeua al lui Israel .
Iată câteva comparaţii uimitoare între Vechiul Legământ şi Noul Legământ:
Vechiul Legământ (Shavuot - Cincizecimea) Noul Legământ (Cincizecimea)
1). A 50-a zi după Paşte. 1). A 50-a zi după Sacrificiul Mielului Pascal
2). Scrierea celor Zece Porunci pe două table de piatră. 2). Scrierea Poruncii Dragostei Divine în inimile şi minţile
oamenilor
3). Scrisă de degetul lui Dumnezeu. 3). Scrisă de Duhul lui Dumnezeu.
4). 3000 de oameni au pierit din cauza neascultării. 4). 3000 s-au pocăit şi au trecut din moarte la viaţă.
5). Legea descoperea păcatul din inima oamenilor 5). Legea Harului prin Yeshua –
care automat aducea moartea lor. Isus, Mesia aduce viaţa din morţi.
6). Slova Legii lui Dumnezeu. 6). Spiritul Legii lui Dumnezeu.
7). Slava lui Dumnezeu strălucea pe faţa lui Moise. 7).Slava lui Dumnezeu străluceşte pe faţa Fiului Său
Yeshua- Isus.
8). Faţa poporului trebuia să fie acoperită pentru că nu 8). Poporul avea faţa descoperită pentru a
putea sta în faţa Slavei lui Dumnezeu. fi pre-schimbaţi după Chipul Său.
9). Slava Legii a părăsit inimile oamenilor 9). Slava lui Dumnezeu rămâne în inimile oamenilor cari
datorită necredinţei lor. Dat pe muntele Sinai. trăiesc datorită harului Său. Cinzecimea are loc pe muntele
Sionului. Dr. Theo Ben-Abraham Smilovici (www.jesusofisrael.org)
MISIUNE PE TERMEN SCURT
Şezând: Lidia Răscol, Ionică Buia, Liviu Vlad. Liviu pleacă în

Timea Olar. Echipa 2: Emilia Avram şi Beatrice Polocoser, sunt în


RO..

RO pentru studii misionare – 2ani. Echipa 1: Maria Kerekeş şi


Moldova. Principala lucrarea a fost vestirea Evangheliei de la
om la om. S-au ocupat de copiii străzii, învăţîndu-i lecţii
Tineri cu potenţial de misiune în biserica Betel (Pastor Gheorghe biblice, jocuri şi cântări. Au ajutat bătrâni şi au asistat lucrarea
Iacoban). Pe termen scurt vor misiona: primul rând, de la stânga: ( a Domnului din biserici. Anul acesta misionează în Romania :
2-a)Liliana Lăzăreanu, Rebeca Lăzăreanu, Maria Pusta (şi Maria Kerecheş şi Timea Olar. Emilia Avram şi Beatrice
Cornelia Gîrneţ – nu este în poză) „ Iată-mă, Trimite-mă”! (Isa 6:8)
Polocoşer sunt deja “la datorie“. Aleluia!
Într-un sens Cele Trei Călătorii Missionare ale marelui apostol Tuturor Domnul ne-a poruncit : “Duceţi-vă şi faceţi ucenici
Pavel, au fost lanţuri de misiuni pe termen scurt – cel puţin din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului,
din punct de vedere a cetăţilor care au beneficiat de mântuirea şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
adusă de Evanghelia propovăduită de Apostolul Neamurilor. poruncit…“ ( Mat. 28 :19-20). Cum vom răspunde în ziua dării
Tot mai multe biserici primesc această viziune şi tot mai mulţi socotelii ?? Este responsabilitatea bisericii locale nu numai de
tineri români se înrolează în misiuni pe termen scurt. Aici se a trimite misionari şi evanghelişti (Fa Ap 13) ci şi de ai
includ grupele de tineri care pleacă în Republica Moldova, sponsoriza. Apoi, printre noi sunt cei chemaţi la diferite slujbe.
Ucraina sau România în taberele de copii pentru a-i învăţa Romani 12 ne spune : “Cine este chemat la o slujbă, să se ţină
abecedarul mântuirii. Sora Lidia Răscol, misionara bisericii de slujba lui…Cine dă, să dea cu inimă largă…Cine face
noastre este o promotoare neobosită a acestei viziuni. milostenie, să o facă cu bucurie“. Suntem aici ca să pledăm
Cunoaştem tineri din Washington, Oregon, Michigan, pentru support financiar pentru misionari şi evanghelişti.
California etc. care au fost deja sau se pregătesc să plece. Nu numai să ne rugăm pentru ei, ci să investim în cauza vestirii
Din statul Florida o tânără cu numele de Stacy Povian, ai cărei Evangheliei. Cel ce ne va binecuvânta pe noi şi pe ei este
părinţi Lea şi Nicu s-au căsătorit în biserica noastră în 1985, Domnul. Mărire Lui ! (IJB)
este absolventă de universitate. E misionară prin World Race
Org. Ne scrie: ”Începând cu 1 aug. eu voi lăsa în urmă tot ce NIMIGEA DE SUS, BN
am cunoscut. Voi călători prin 11 ţări în 11 luni pentru a Am primit de la responsabilul bisericii din Liviu Rebreanu o
propaga Evanghelia Domnului Isus Cristos. Cu un rucsac şi o confirmare de primire a unui ajutor pentru construcţie, venit
echipă din patru persoane, vom depinde doar de Dumnezeu din partea bisericii pe care o păstoriţi. Am şi acum în faţă acea
care ne va spune unde şi ce să spunem (în Irlanda, România, confirmare, deoarece am păstrat-o cu gândul că şi noi cândva
Israel, Jordan, Egipt, Kenia, Uganda, Vietnam, Cambodia, vom construi o biserică în Nimigea de Sus… Au trecut
Thailand,...). Noi vom servi cum a servit Domnul Isus, ne vom aproape 10 ani de atunci. Acum am ajuns la împlinirea visului
ruga şi vom vedea minuni. Noi suntem picioarele şi mâinile nădejdii noastre. Suntem 50 de membri botezaţi. Cu copiii
Lui”. Acum Stacy este la instruire riguroasă în “boot camp”. ajungem la 80. Ne adunăm într-o fostă casă particulară veche.
Nu e un locaş demn pentru Dumnezeul nostru. Deşi trăim
Această misiune o costă $ 14,000. Vă invităm să vă alăturaţi vremuri de criză vom reuşi în cauza nobilă de a zidi o casă de
nouă în sponsorizarea ei.” Domnul Isus a spus ucenicilor Săi rugăciune. Avem la bază principiul lui David care era neliniştit
că dacă vor adevărata viaţă, ei o să trebuiască să o piardă pe a din cauză că locaşul lui era mai frumos decât Casa Domnului.
lor. Le-a spus că dacă vor să fie mari în impărăţie trebuie să fie Membrii bisericii fac donaţii şi aduc zeciuieli, dar majoritatea
slujitorii altora. Tu pierzi ca să câştigi, tu mori ca să sunt pensionari, din care mulţi de CAP. Apelăm la dvs. şi vă
trăieşti...Nu face sens, pentru a fi un urmaş a Domnului Isus, ţi rugăm dacă puteţi, să ne daţi o mână de ajutor...Cu deosebit
se cere să-ţi dai (predai) viaţa, dar exact lucrul acesta se cere de respect şi consideraţie (pastor Stefan Blaga).
la noi. Asta înseamnă să-ţi iai crucea ta în fiecare zi. Oricât are
fi de dureroasă predarea iniţială, aceasta întotdeauna, ISTANBUL, TURCIA
întotdeauna se merită... Eu descopăr că în abandonarea Într-una din zile am vizitat-o pe sora Sevinci, mama ei şi
(lepădarea) totală, există aşa o bucurie şi o pace care nu pot să cumnata. Fetiţa cumnatei lui Sevinci după cum ştiţi a venit în
fie exprimate în cuvinte. Mă rog ca dumneavoastră , de lume în urma rugăciunilor care s-au făcut pentru ea, de mai
asemenea, să-L căutaţi pe Dumnzeu din toată inima, luându-vă mulţi fraţi din România şi nu numai. În curând fetiţa face 10
zilnic crucea voastră, abandonând totul pentru a –L urma pe luni este frumoasă şi sănătoasă şi familia se bucură foarte mult
Domnul. Pierzându-vă viaţa voastră să găsiţi adevarata viaţă” de ea. Prezenţa mea la Sevinci în acea zi a fost ca o
(stacypovian.theworldrace.org) (954) 632 6058. Trimiteţi, vă binecuvântare din cer pentru că am putut să o ajut să-şi mute
rugăm, suport la Stacy Povian, Adventures in Missions, PoBox ceva mobilier. Într-adevăr am putut să vedem clar mâna
534470, Atlanta, GA 30353- 4470. Domnului în acea zi cum a aranjat lucrurile pentrucă ea are un
ÎN DETROIT: din First Romanian Pentecostal Church (Pastor handicap fizic şi mama ei este în vârstă de aproape 80 de ani.
fr. Nelu Ţârlea) anul acesta misionează în Africa: Priscila şi Slava Domnului că El le ştie pe toate...!
Jonathan Bercea în Kenya şi Etiopia iar Joshua Gherghel este
în India. Din biserica Alleluia anul trecut o echipă din doi Am participat la o conferinţă de trei zile pe tema „Restaurarea
tineri: Daniel Blându şi Timotei Dan au misionat în judeţul Cortului lui David”. Împreună cu noi a mers şi un prieten din
Vaslui sub ungerea Duhului Sfânt. După întoarcerea lor, acolo a biserică care încă nu este botezat. A fost o mare binecuvântare
avut loc un Botez în Apă. Sora Crina Farcaş şi Liviu Vlad pentru fiecare dintre cei prezenţi. Acolo a fost o cameră
împreună cu un grup din Romania au misionat în Republica închiriată şi toţi fraţii au participat la un lanţ de rugăciune, de
52 de ore. Prietenul Yucel din biserică care a fost cu noi a avut
parte de o experienţă deosebită cu Domnul atunci când s-a
făcut rugăciune pentru fraţii turci. Eu şi un frate din Etiopia ne-
am pus mâinile peste el şi ne-am rugat. Ziua următoare acesta
ne-a mărturisit că a văzut o mână până la cot de culoare albă
care a fost pusă peste el. El crede că a fost mâna Domnului
pentru că atunci când s-a uitat să vadă cine s-a rugat pentru el a
văzut doar mâna fratelui din Etiopia care avea culoarea neagră.
Ziua următoare ne-a cerut să ne rugăm din nou pentru el aşa că
din nou l-am binecuvântat în Numele Domnului. După două
zile de la conferinţă ne-a mărturisit că este foarte fericit că
Domnul i-a răspuns la rugăciunea făcută. (va urma)