Sunteți pe pagina 1din 43

CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013

Disciplina: CHIMIE GENERAL


An universitar: 2012 2013 / Semestrul I
Anul de studii: I
Secia: Geologie
Specializarea:
Geochimie
Inginerie geologic Inginerie geologic
14cursuri(3ore)/semetru 42ore/semestru
14 LP (2 ) / t 28 / t 14LP (2ore)/semestru 28ore/semestru
- Condiii:
Max. 2 absene la LP (nr absene > 2 recuperarea LP cu plat)
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Max.2absenelaLP(nr.absene>2 recuperareaLPcuplat)
NotaLP> 5,00(cinci)
- Componente:
Teste periodice: 30 % din nota LP Testeperiodice:30% dinnotaLP
Seminar:30% dinnotaLP
Rezultateexperimentale:30% dinnotaLP
Apreciere deprinderi practice: 10 % din nota LP
NOTAFINAL =NOTALP (40%)+NOTAEXAMEN(60%)
Aprecieredeprinderipractice:10% dinnotaLP
- Sesiunedeexamene
- Datadedesfurareaexamenului stabilitdecomunacord
- Tematica:
Subiectedeteorie
Aplicaii p
- Durataexamenului:2ore
Tematicageneralacursului
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
1.NoiuniiPrincipiifundamentaledechimie
Particuleelementare.Structuraatomilor imoleculelor.Legturichimice.Proprietile
generalealeatomilorimoleculelor.
2.Strideagregare(solide,lichide,gaze,plasma).
3.Procesechimice
Noiunidetermodinamicicineticchimic.Echilibrulchimic.Reaciiacidobazice.Reacii
redox.Reaciideprecipitare.Reaciidecomplexare.Reaciintopituri.Reaciinfazsolid.
4.Chimiasistematicaelementelorchimice
Metodegeneraledeobinere.Proprietilefiziceichimice.Compui:obinere,proprieti. g p p , p p
Utilizri.
5.Elementedechimieorganicibiochimie
Hidrocarburi: alcani i cicloalcani alchene alchine hidrocarburi aromatice Derivai cu Hidrocarburi:alcaniicicloalcani,alchene,alchine,hidrocarburiaromatice.Derivaicu
funciunesimpl.Derivaicufunciunemixt.Heterocicluri.Substaneorganicenmedii
biologice:chimism,funciilebiochimice,biosintezibiodegradare
6 Elemente de radiochimie 6.Elementederadiochimie
Radioactivitateanaturaliartificial.Izotopi.Aplicaii.
DOCUMENTAREA
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Sursele
1.Articoletiinifice revistedespecialitate
2 R t d t tii ifi t i
Sursele
primare
2.Rapoartedecercetaretiinific granturi
3.Comunicrilelamanifestritiinifice
( / f i / i i )
volumeledelucrri/abstracte
(congrese/conferine/simpozioane)
/
1. Enciclopedii
Sursele
secundare
1.Enciclopedii
2.Tratate
4.Criuniversitare(cursuri/lucrripractice/culegerideprobleme)
secundare
3.Monografii
Revistedespecialitate
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Ierarhizaredupvaloareatiinificiimpactulntrunanumitdomeniu:
factoruldeimpact
scorul de influen scoruldeinfluen
numrulifrecvenacitrilor
Reviste web of science cu factor de impact (ISI Thomson Knowledge / Scopus): Revistewebofsciencecufactordeimpact(ISIThomsonKnowledge/Scopus):
fluxulprincipaldeinformaii
clasificarepe4nivele:alb/galben/albastru/rou
Revistefrfactordeimpact(BDI)
fluxulsecundardeinformaii
clasificarea naional (conform CNCSIS): clasificareanaional(conformCNCSIS):
A(monitorizatenvedereaacordriifactoruluideimpact);B+;B;C;D
Reviste necotate Revistenecotate
AppliedClayScience
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
AppliedGeochemistry
ChemicalGeology
Geochimica etCosmochimica Acta
JournalofGeochemicalExploration
AnaleleUniversitii,,AlexandruIoanCuzadinIai seriaGEOLOGIE (B+);CHIMIE(B+)
Revista dechimie(ISI)
RevueRoumainedechimie(ISI)
StudiaUniversitatiaBabes Bolyai(Cluj):CHEMIA(ISI)
AnaleleUniversitiideVestdinTimioara fascicolaCHIMIE(B+)
BuletinulUniversitiiTehniceGheorgheAsachidinIai seria:chimieiingineriechimic(B+) g g ( )
Enciclopediadechimie
Enciclopedia of Analytical Chemistry Applications. Theory. Instrumentation (Edited by R.A. EnciclopediaofAnalyticalChemistry Applications.Theory.Instrumentation(EditedbyR.A.
Meyers/JohnWiley&SonsLtd/2010)
Bibliografiegeneral
Atkins P.W., 1996 Tratat de chimie fizic. Ed. Tehnic, Bucureti.
A M 1983 Chi i i ( l I i II) Ed A d R S R i B i
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Avram M., 1983 Chimie organic (vol. I i II). Ed. Acad. R.S.Romnia, Bucureti.
Banciu A.S., 1981 Din istoria descoperirii elementelor chimice. Ed. Albatros, Bucureti.
Becherescu D., Cristea V., Marx F., Menessy I., Winter F., 1983 Chimia strii solide (vol. I i II). Ed.
tiinific i Enciclopedic, Bucureti.
Becker H. (coord.) et al., 1980 Organicum. Chimie organic practic. Ed. tiinific i Enciclopedic,
Bucureti.
Bertalanffy L., 1957 General System Theory. Edition G. Braziler, New York.
Constantinescu P. 1990 Sinergia, informaia i geneza sistemelor. Ed. Tehnic, Bucureti. g , f g ,
Feynman R.P., 1971 Fizica modern (vol. IIII). Ed. Tehnic, Bucureti.
Fiuciuc N., 1976 Particule elementare. Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti.
Grecu I., Goina T., 1982 Chimie anorganic. Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
Jercan E 1983 Metode de separare n chimia analitic Ed Tehnic Bucureti Jercan E., 1983 Metode de separare n chimia analitic. Ed. Tehnic, Bucureti.
KkedyL.,1982 Chimieanaliticcalitativ.Ed.ScrisulRomnesc,Craiova.
LiteratL.,1975 Chimiegeneral,Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti.
MacaroviciC.Gh.,1979 Analizachimiccantitativanorganic.Ed.AcademieiRSR.
Marcu Gh et al 1981 Chimie anorganic Ed Didactic i Pedagogic Bucureti MarcuGh.etal.,1981 Chimieanorganic.Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti.
MarcuGh.,1993 Chimiamodernaelementelormetalice.Ed.Tehnic,Bucureti.
MoraitGh.,RomanL.,1983 Chimieanalitic.Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti.
MurgulescuI.G.,1982 Introducerenchimiafizic.Vol.III Atomi.Molecule.Legturachimic.Ed.
AcademieiR.S.Romnia,Bucureti.
MurgulescuI.G.,1991 Introducerenchimiafizic.Vol.I,1 Termodinamicachimic.Ed.Academiei
R.S.Romnia,Bucureti.
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
NegoiuD.,1972 Tratatdechimieanorganic (vol.12).Ed.Tehnic,Bucureti.
NegoiuD.,NegoiuM.,1987 Structuracombinaiiloranorganice.Ed.Tehnic,Bucureti.
Neniescu C D 1985 Chimie general Ed Didactic i Pedagogic Bucureti NeniescuC.D.,1985 Chimiegeneral.Ed.DidacticiPedagogic.Bucureti.
NeniescuC.D.,1985 Chimieorganic (vol.III).Ed.DidacticiPedagogic.Bucureti.
PageJ.A.,RobinsonE.A.,BreretonM.E., 1973 ChimiePrincipiiiexperiene.Ed.Tehnic,Bucureti.
Pauling L 1972 Chimie general Ed tiinific Bucureti PaulingL.,1972 Chimiegeneral.Ed.tiinific,Bucureti.
PetrzykD.J.,FranckC.W.,1989 Chimieanalitic.Ed.Tehnic,Bucureti.
Shriver S.F.etal.,1998 Chimieanorganic.Ed.Tehnic,Bucureti.
Strjescu M Cosma M 1975 Compendiu de chimie anorganic Ed Tehnic Bucureti StrjescuM.,CosmaM.,1975 Compendiudechimieanorganic.Ed.Tehnic,Bucureti.
TatonR.1976 Istoriageneralatiinei.Ed.tiinificiEnciclopedic,Bucureti.
WeinbergS.,1974 UnifiedTheoryofElementaryParticleInteraction.ScientificAmerican,6,5059.
Zadeh L A Polah E 1969 System Theory Edition McGrow New York ZadehL.A.,PolahE.,1969 SystemTheory.EditionMcGrow,NewYork.
***Enciclopediadechimie (vol.16).Ed.tiinificiEnciclopedic,Bucureti.
Chimia este una dintre cele mai vechi tiine
Scurt istoric
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Chimiaesteunadintrecelemaivechitiine.
Dezvoltarea oricrei mari civilizaii
antice a beneficiat, n forme mai mult
Practicarea chimiei ca meteuguri i ca tiin a
aprut odat cu civilizaia uman i a mbrcat
sau mai puin rudimentare, de aportul
indiscutabil al chimiei.
variate forme i practici cu caracter mistic,
meteugresc sau tehnologic.
- Chimie denumirea vechiului Egipt: Chemia (nsemnnd negru sau nchis la g p ( g
culoare, dup culoarea pmntului din valea Nilului)
Practicarea chimiei n vechiul Egipt, ntro form rudimentar, era rezervat numai unui
grup restrns de iniiai (preoii din temple), ceea ce a conferit acestei tiine un voal de
mister cu nuane mistice n antichitate i apoi n evul mediu
denumirea chimiei ca tiin egiptean.
- Dup cucerirea Egiptului de ctre arabi termenul de alchimie.
- Chimie: greacaveche: cusemnificaiadeartatopiriimetalelor.
- Chimie latina veche; pe aceast cale a ptruns probabil n celelalte limbi europene.
- PrimadatcuvntulchimieaparentrundocumentscrisdempratulDiocliian(decretul
dinanul296e.n.)princareseordonaardereacriloregiptenedesprechemeia(sauarta
falsificriiauruluiiargintului).
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Chimiegeneral cursnr.1
I.Noiuniintroductive
I.1. Domeniul de studiu i obiectul chimiei I.1.Domeniuldestudiuiobiectulchimiei
I.2.Ramurilechimieiiconexiunilecualtetiine
I.3.Metodele chimiei
I.31.Metodologiageneraldestudiuasistemelorchimice
I.32.Analizachimic
I.33.Sintezachimic
I.4.Substanechimice
I.41.Consideraiipreliminare
Bibli fi l i l l I
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Atkins P.W., 1996 Tratat de chimie fizic. Ed. Tehnic, Bucureti.
Bibliografiegeneral capitolulI
Marcu Gh. et al., 1981 Chimie anorganic. Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
Morait Gh., Roman L., 1983 Chimie analitic. Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
l d h f l l l h Murgulescu I.G., 1982 Introducere n chimia fizic. Vol. III Atomi. Molecule. Legtura chimic.
Ed. Academiei R.S. Romnia, Bucureti.
Negoiu D., 1972 Tratat de chimie anorganic (vol. 12). Ed. Tehnic, Bucureti. g , g ( ) ,
Neniescu C.D., 1985 Chimie general. Ed. Didactic i Pedagogic. Bucureti.
Neniescu C.D., 1985 Chimie organic (vol. III). Ed. Didactic i Pedagogic. Bucureti.
Shriver S.F. et al., 1998 Chimie anorganic. Ed. Tehnic, Bucureti.
* * * Enciclopedia de chimie (vol. 16). Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti.
I 1 DOMENIUL DE STUDIU I OBIECTUL CHIMIEI
I.NOIUNIINTRODUCTIVE
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
I.1.DOMENIULDESTUDIUIOBIECTULCHIMIEI
- Chimia constituie una dintre cele trei ramuri fundamentale ale tiinelor naturii, alturi de
fizic i biologie. g
- Obiectul de studiu: fenomenelor n cursul crora au loc modificri a naturii substanelor i
n care sunt implicate specii materiale bine definite [figura I.1].
MATERIEISUBSTANTA
Compoziie,structur,proprieti,reacii
CHIMIE
FIZICA BIOLOGIE FIZICA BIOLOGIE
MATERIEIENERGIE
Mecanic,acustic,optic,termodinamic,
SISTEMEIPROCESEVII
Structur,funcii,origini,evoluie,
electromagnetism,atomic,nuclear,
microparticule,plasmetc.
replicare,distribuieetc.
FiguraI.1.Ramurilefundamentalealetiinelornaturiiidomeniilelordestudiu
+ Chimia = tiina care se ocup cu studiul atomilor i combinaiilor acestora, ioni, molecule i
cristale [C D N i 1985]
Definiii
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
cristale [C.D. Neniescu, 1985].
+ Chimia = cu studiul celor peste 120 de elemente chimice i a combinaiilor pe care acestea le
pot forma.
+ Chimia = tiina despre compoziia, structura i transformrile substanelor
Obiectul chimiei = explicarea fenomenelor chimice i fizicochimice i utilizarea lor n scopuri
practice pentru elaborarea metodelor de analiz i sintez a substanelor chimice studiul practice pentru elaborarea metodelor de analiz i sintez a substanelor chimice, studiul
stabilitii acestora n diferite condiii (temperatur, presiune, catalizatori etc.) i a
posibilitilor de transformare [ figura I.2].
CCHIMIA
COMPOZIIA
SUBSTANELOR
STRUCTURA
SUBSTANELOR
TRANSFORMARILE
SUBSTANELOR SUBSTANELOR SUBSTANELOR SUBSTANELOR
SCOPURI PRACTICE
TIINIFICE TEHNOLOGICE
FiguraI.2.Obiectiveleprincipalealechimiei.
Realitatea este format dintro infinitate de corpuri, de obiecte i fenomene
aflate ntro continu micare, transformare i organizare.
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Fiecare corp exist ca o entitate de sine stttoare legat prin cmpuri de
toate celelalte corpuri din jurul su.
Un sistem fizic este format dintr o mulime de subansambluri; n relaiile
Un sistem nu poate exista i nici nu poate fi neles n mod separat; orice
Teoria
general
a
sistemelor
Un sistem fizic este format dintro mulime de subansambluri ; n relaiile
sale cu mediul se comport unitar.
sistem este rezultatul interaciunii tuturor celorlalte sisteme din mediu.
sistemelor
Orice sistem fizic posed proprietatea de ierarhie = capacitatea unui sistem
de a fi n acelai timp suprasistem pentru elementele sale componente i p p p p
subsistem n raport cu alt sistem n componena cruia intr ca element.
Sistemele fizice pot fi ncadrate pe mai multe niveluri organizatorice
forme specifice de interaciune, coordonare i subordonare, legi i principii ce descriu
procesele, anumite fore i energii implicate n geneza i dinamica sistemelor;
serii de organizare formate din sisteme cu grade de complexitate structural
apropiate i care posed o serie de caracteristici generale comune.
Orice obiect sau fenomen poate fi considerat sistem cu condiia ca acesta s
poat fi separat de celelalte obiecte sau fenomene i al defini univoc i
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Noiunea
desistem
Sistem (obiectul sau fenomenul) = unitate complex i organizat, format
p p
riguros.
dintro mulime de elemente.
proprietile sistemului sunt rezultatul modului n care sunt organizate elementele sale
componente;
organizarea face ca sistemul s fie mai mult dect suma prilor sale componente; prin
organizare sistemul devine o unitate cu proprieti noi;
Sistemele se comport ca entiti distincte cu proprieti noi care nu se regsesc la
nivelul subansamblurilor din care sunt formate
Exemple Exemple
+ Nucleul de atomului de heliu este format din doi protoni i doi neutroni aflai n interaciune.
+ Atomul de hidrogen este format dintrun proton i un electron aflai n interaciune.
+ Molecula de ap este format din doi atomi de hidrogen i un atom de oxigen aflai n
interaciune.
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
NIVEL GEOLOGIC/BIOLOGIC
MACROMOLECULE
i
z
a
r
e
MOLECULE
ATOMI
Caractercorpuscular
Foreelectromagnetice
c

d
e

o
r
g
a
n
ATOMI
PARTICULEELEMENTARE Caracterdual
F l
v
e
l
u
l

c
h
i
m
i
NIVELSUBCUANTIC (??)
Forenucleare
N
i
v
FiguraI.3.Limiteleaproximativealeniveluluichimicdeorganizareiseriileorganizatoricecorespunztoare
acestuinivel.
Chimismul atomului = o consecin a integrrii structurale a particulelor elementare.
Exemple:
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
+ Emisia de radiaii de ctre atomi este pus pe seama nucleonilor componeni ai nucleului
atomic, ca o form a interaciunii lor; luat separat un nucleon (proton sau neutron) nu poate
emite radiaii ;
+ Reactivitatea chimic a unui atom este determinat n principal de electronii din stratul de
valen; luai separat electronii respectivi nu pot da aceleai tipuri de interaciuni ca i atomul
din care face parte. p
Particulele constituente ale atomului se manifest n mod caracteristic numai n cadrul
structurilor atomice, ca elemente integrate ale acestor structuri.
Ierarhia sistemelor chimice ideea divizibilitii materiei n sensul obinerii unor particule Ierarhia sistemelor chimice ideea divizibilitii materiei, n sensul obinerii unor particule
ultime, numite particule fundamentale (elementare) [ figura I.4].
MOLECULA ATOMUL
NUCLEU
ATOMIC NUCLEON
QUARK
Atomi
MOLECULA
Nucleu
Electroni
Protoni
Neutroni
ATOMUL ATOMIC
Quarkuri
u
s
d
NUCLEON
Prequarkuri
?
?
QUARK
10
-10
m 10
-14
m
10
-15
m < 10
-18
m
FiguraI.4.Cascadaparticulelorelementare
I.2.RAMURILECHIMIEIICONEXIUNILECUALTETIINE
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
CHIMIE ANORGANICA
CHIMIE ORGANICA
BIOCHIMIE
BIOLOGIE
BIOGEOCHIMIE
CHIMIE ORGANICA
CHIMIE ANALITICA
C
H
I
M
I
E
CRISTALOCHIMIE
GEOCHIMIE
FIZICA
GEOLOGIE
CHIMIE FIZICA
CHIMIE TEHNOLOGICA
HIDROGEOCHIMIE
PEDOGEOCHIMIE PEDOLOGIE
Conexiuniintradisciplinare Conexiuniinterdisciplinare
(coerenainterndeosebitaacestei
tiine)
(flexibilitateaideschidereachimieinraportcu
altetiine)
FiguraI.5.Conexiuniintra iinterdisciplinarentreramurilechimieiialtetiine.
1. Chimie descriptiv: clasificarea i descrierea substanelor dup compoziie, structur i
proprieti.
- Chimia anorganic: studiaz combinaiile tuturor elementelor chimice
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
- Chimia anorganic: studiaz combinaiile tuturor elementelor chimice.
- Chimia organic: studiaz hidrocarburile i derivaii acestora, indiferent de originea lor
- Chimia organometalic: studiaz derivaii organici ai elementelor metalice
2. Chimie analitic: stabilirea compoziiei i structurii substanelor chimice, ct i a
metodelor prin care se pot efectua analizele chimice.
- Chimia analitic calitativ: identificarea speciilor chimice care compun o substan sau
un amestec de substane.
- Chimia analitic cantitativ: determinarea raporturilor cantitative dintre speciile chimice - Chimia analitic cantitativ: determinarea raporturilor cantitative dintre speciile chimice
care compun o substan sau un amestec.
- Chimia structural: determinarea structurii compuilor chimici
3. Chimie teoretic (chimie fizic): generalizarea observaiilor referitoare la fenomenele n 3. Chimie teoretic (chimie fizic): generalizarea observaiilor referitoare la fenomenele n
care sunt implicate diferitele specii chimice, stabilind legi i teorii.
- Chimie cuantic calculul strilor energetice ale atomilor i moleculelor; formularea de
concluzii generale cu privire la structura i dinamica acestora.
T di i hi i di l hi b il i l iil hi i - Termodinamic chimic: studiul schimburilor energetice n cursul reaciilor chimice.
- Cinetica chimic: elucidarea modului de desfurare a reaciilor chimice n timp i a
mecanismelor intime de realizare a acestora.
- Electrochimie: studiul transformrilor reciproce dintre energia electric i energia chimic. p g g
- Chimia coloidal: studiul sistemelor coloidale, a soluiilor, gelurilor i pseudocoloizilor.
4. Chimie tehnologic: studiul substanelor utilizate pe scar larg n diferitele domenii
I.3.METODELECHIMIEI
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Cercetarea fundamental:cunoaterea
ctmaiexacticompletaproceselori
fenomenelorchimiceidescoperireade
b t i f i substaneifenomenenoi
Cercetarea dedezvoltare:
perfecionareacontinua
Cercetarea aplicativ:
elaborareadeprocedeepentru
realizarealascarindustriala
reaciilor chimice bine c nosc te n
p f
unorprocedeeaplicate
industrial
reaciilorchimicebinecunoscuten
urmastudiilordelaborator;dindatele
acumulatedecercetarea
fundamental,cercetareaaplicativ
l i t di l t alegeistudiazpecelecarepot
serviunorscopuripractice
Etapelecercetriichimice
I.31. Metodologia general de studiu a sistemelor chimice
Cunoatereasubstaneloriproceselorchimice observaii,experimente,legi, teorii
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
SISTEM CHIMIC
Observaie tiinific
Abstractizare

ntmpltoare
Deliberat (cercetare tiinific)
Investigaie tiinific
F i t i i t
TEORIE (MODEL)
Predicie
Fr intervenie n sistem
Cu intervenie n sistem Experiment
Observaii sistematice
Verificare
Modificare
Msurtori
Stocare informaii
Prelucrare i interpretare date
Modificare
IPOTEZE
LEGE A NATURII
Figura I.6. Metodologia general
de investigaie a unui sistem
chimic.
+ Cele mai vechi metode ale chimiei experimentale sunt analiza i sinteza chimia preparativ
+ Chimia teoretic se bazeaz n mare msur pe metodele teoretice ale fizicii i matematicii
I.32.Analizachimic
Analiz o metod de cercetare, dup care studiul unui obiect se realizeaz prin
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
, p p
descompunerea n pri componente, urmat de investigarea sistematic a fiecrui component n
parte.
tiina despre analiza chimic, metodele i procedeele de analiz, avnd ca
Chimia
tiina despre analiza chimic, metodele i procedeele de analiz, avnd ca
obiectiv elaborarea i interpretarea metodelor de analiz, pe baza relaiilor
teoretice ale chimiei i ale tiinelor auxiliare
Chimia
analitic Scopul: obinereaanumitordeinformaiidespreosubstanstudiat
Substane Investigaii
Analizchimic
Edificiul teoretic Edificiul plicativ
Efectuareauneianalize (chimicesauinstrumentale):
cunoaterea proprietilor fizice i chimice ale substanelor i a legilor fundamentale ale
chimiei;
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
chimiei;
corelarea principiilor teoretice cu datele experimentale este fundamental necesar
importana fiecrei etape dintrun procedeu experimental i semnificaiile concrete ale
rezultatelor experimentale, p ,
orice metod de studiu exploateaz, ntro form sau alta, corelaiile reciproce dintre
compoziia, structura i proprietile substanelor,
caracterizarea probelor geologice studii suplimentare referitoare la istoria geologic i
METODE ANALITICE
geochimic a probei studiate [figura I.8]
SEPARARE I CONCENTRARE DETERMINARE
STRUCTURALA CANTITATIVA CALITATIVA
METODE CHIMICE METODE INSTRUMENTALE
COMPONENI MINERALOGICI COMPONENI CHIMICI
FiguraI.7.Clasificareageneralametodelorgeoanalitice.
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
SURSA
(deundeprovinematerialul)
GENEZA.TRANSPORT.TRANSFORMARI
ISTORIEGEOLOGICA/GEOCHIMICA
PROBA GEOLOGICA PROBAGEOLOGICA
COMPOZIIE
STRUCTURA PROPRIETATI
Msurtori.Analize Prelucrareiinterpretarerezultate
Semnificaii analitice, geochimice, geologice Semnificaiianalitice,geochimice,geologice
FiguraI.8.Logicaformalastrategiilordestudiungeotiine.
Chimice (gravimetria, volumetria prin diverse tipuri de reacii etc.):
se bazeaz pe msurarea direct a masei sau a volumului,
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
presupun efectuarea unor operaii utiliznd sticlrie uzual de laborator,
aparate i dispozitive n general simple,
sunt relativ independente i nu necesit o etalonare deoarece raportul
proprietate chimic / mas este precis cunoscut,
metodele chimice de analiz se mai numesc i metode absolute.
Metode
de
analiz
Instrumentale (numiteuneoriimetodefizicochimice):
sebazeazpemsurareaanumitorproprietisaumrimicorelatecu
compoziia/structurachimic,
presupunutilizareaunuiechipamentcomplexbazatpeprincipiielectronice,
opticesautermice,
numsoardirectmasasubstaneideanalizat,cioproprietatefizico
chimicdependentdeea(exemplu:intensitateaculorii,conductibilitatea
electricetc.),
raportulproprietate/massedetermincuajutorulunoraparatede
msurcarenecesitoetalonareprealabil,
metodeleinstrumentalesuntrelative.
TabelulI.1.Avantajeleidezavantajelemetodeloranalitice[D.J.Petrzyk iC.W.Frank,1989].
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Metode Avantaje Dezavantaje
- procedeesimpleiprecise - flexibilitatemic
Chimice
- echipamentsimpluiieftin
- celemaimulteaulabaz
msurtoriabsolute
- timpdeanalizmare
- preciziascadecucretereacantitii
desubstan
- specificitateaesteuneorifoartemic
- determinri rapide
- sensibilitate ridicat
- necesitoetalonareprealabili
continuaaparaturii
Instrumentale
- rezultate sigure
- pot fi utilizate la analiza unor
cantiti mici de prob i la
i i
- sensibilitateaipreciziadepindde
aparaturasaumetodadeetalonare
- costuliniialidentreinereal
ii investigarea unor procese
complexe
aparaturiiestemare
- posibilitidelucruntruninterval
limitatdeconcentraii
Cantitatearelativaunuicomponentntroprob
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Metode
instrumentale
de analiz
Metode chimice
de analiz
Scarametodeloranalitice
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Metodeledeseparare
- Scopul: fracionarea unui amestec omogen sau heterogen n unitile sale componente.
P i i i l l d i i A i B ( i t f ) - Principiul general: separarea a doi componeni A i B (coprezeni ntro faz omogen)
izolarea lui A ntro faz care l exclude pe B i transferarea lui B ntro faz care l exclude
pe A [ figura I.9].
PROBA INITIALA(A +B)
EtapaI:Procedeemecanice/fizice/chimice
SISTEMOMOGEN(A;B)
SISTEM HETEROGEN (A / B)
EtapaII:Transformrifizice/chimice
SISTEMHETEROGEN(A /B)
FAZA (I): Component A FAZA (II): Component B
EtapaIII:separareaiizolareafazelor
FAZA(I):ComponentA FAZA(II):ComponentB
l b d l l d l d b l
FiguraI.9.Schemageneralaunuiprocesdeseparare.
Pretratament aplicat probei de analizat cu scopul de elimina din proba supus analizei
componenii care pe parcursul analizei pot provoca interferene
Se bazeaz pe msurarea unei proprieti corelat, direct sau indirect, cu
cantitatea de component (analit) dintro prob supus analizei
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Analiz
cantitativ
Presupune parcurgerea unui algoritm, ce implic o succesiune de etape cu
caracter mai mult sau mai puin general [tabelul I.2]
Se realizeaz dup o serie de transformri i prelucrri a probei studiate
(sampling) scopul: de a aduce proba de analizat ntr o form compatibil (sampling) scopul: de a aduce proba de analizat ntro form compatibil
cu procesul de msur.
1. Alegerea procedeelor analitice:
TabelulI.2.Etapelegeneralealeuneianalize[D.J.Petrzyk iC.W. Frank,1989].
1.Alegereaprocedeeloranalitice:
A.Metode
Chimice
Instrumentale,cusaufrmodificridesubstan
Modelareteoretic/experimental
B.Condiii
Determinatedeobiectivelestudiului
D t i t d t b i li t

Determinatedenaturaprobeianalizate
C.Cerine
Analitice(exactitate,acuratee,precizie)
Rapiditateicosturi;utilitate
2.Prelevareaprobelor
3.Obinereaprobeireprezentative (eantionarea) p p ( )
4.Pregtireaprobeipentruanaliziasigurareacontraprobei:
A.Pretratamente Solubilizare;concentrareanalit;eliminareinterferene
B.Msurtorianalitice Etalonri
C.Monitorizri nfunciedetimp/parametriprestabilii
5 M t i liti 5.Msurtorianalitice.
6.Prelucrareadateloranaliticeiinterpretarearezultatelor.
7.Evaluareacriticarezultatelor (erori,exactitate,precizie).
I.33.Sintezachimic
Sintez chimic = operaia de obinere a unui compus chimic din elemente sau din compui
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Sintez chimic = operaia de obinere a unui compus chimic din elemente sau din compui
mai simpli.
sinteztotal =obinereaunuicompusdinelementechimice
Sintez
( ) 2( ) 3( )
3
; , ,
2
s g s
Fe X FeX X F Cl Br + =
1
O H O H +
chimic
) ( 2 ) ( 2 ) ( 2
2
g g g
O H O H +
) ( 2 ) ( 2 ) ( g g s
CO O C +
sintezparial =obinereaunuicompusdincompuimaisimpli
) ( 4 2
] [
) ( 3 ) ( 2 l
H
g l
SO H SO O H +
+
2 ) ( 2 ) ( C SO PO C H SO H PO C
( )
3( ) ( ) 2( )
; ,
o
t C
s s g
AuX AuX X X Cl Br + =
( )
o
t C
P Cl P Cl Cl
) ( 4 ) ( 2 4 4 ) ( 4 2 ) ( 2 4 3
2 ) ( 2 ) (
s s l s
CaSO PO CaH SO H PO Ca + +
( )
4( ) 2( ) 2( )
t C
s s g
PtCl PtCl Cl +
) ( 2 ) ( ) ( 3 g s
C t
s
CO CaO CaCO
o
+
Combinare chimic dou sau mai multe substane se unesc pentru a
forma o substan nou cu proprieti diferite de ale componentelor
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
forma o substan nou, cu proprieti diferite de ale componentelor
Descompunere chimic (termic, hidrolitic, electrolitic, fotochimic,
radiochimic etc )
Procese
generalede
sintez
radiochimic etc.)
Electrosintez fabricarea direct / indirect a unor
sintez
chimic
produi anorganici sau organici;
procesele se desfoar n celule de electroliz
(reactoare electrochimice) i se face uz de transferul
Sinteze
electrochimice
de sarcin (electroni) dinspre electrod spre reactant
(reducere catodic) sau invers (oxidare anodic)
Electroliz se descompune o anumit substan
sub aciunea curentului electric
I.4.SUBSTANECHIMICE
Esteconceputcaorealitateobiectiv
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Formele de existen: substana i cmpul (interconvertibile ntre ele, ambele
posednd mas i energie).
Are o structur discontinu i o distribuie neuniform la toate nivelele sale de
Materia

organizare.
Discontinuitatea
materiei
Este format din microcmpuri i microparticule
Combinaiile posibile a unui numr limitat de
microparticule i microcmpuri diferite
Diversitatea
materiei
Substan
Cmp
masasauvolumul
forasaucmpul
msur a ordinii i organizrii sistemelor; a
Forme
de
existen
f
expresia neuniformitii distribuiei spaio
temporale a substanei i energie
msur a ordinii i organizrii sistemelor; a
noutii pe care o dezordine i o reorganizare o
poate aduce
Informaie
MATERIE
I.41.Consideraiipreliminare
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
INFORMAIE CAMPURI SUBSTANE
FiguraI.10.Formelede
existenalemateriei.
ELEMENTECHIMICE COMPUICHIMICI
+ Diferiteletipuridemateriesuntdenumitecutermenulgeneraldesubstane. p g
n anumite condiii, orice particul n micare poate manifesta i proprieti ondulatorii
+ Ocaracteristicimportantasistemelorchimiceestedualismulcorpuscul und.
, p p p p
(de und), iar undele electromagnetice pot manifesta i proprieti corpusculare.
Expresia matematic a dualismului corpuscul und : ipoteza lui L.de Broglie: oricrei
particule de mas m care se deplaseaz cu viteza v i corespunde un cmp cu particule de mas m, care se deplaseaz cu viteza v, i corespunde un cmp cu
lungimea de und :
h
=
. mv
ncare:h constantaluiPlanck (6,63.10
27
ergxsecund)
Cmpulelectromagnetic(lumina)
i i di i l i f i ( l i l i )
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
esteconstituitdinparticulenumitefotoni (cuantacmpuluielectromagnetic)
energia unui cmp electromagnetic provine din nsumarea cuantelor de energie ale
fluxului de fotoni
cuanta de energie a cmpului electromagnetic (energia unui foton) este proporional cu
frecvena sa de oscilaie:
c
. h v c =
c
v

=
n care: energia unui foton (a unei cuante) [joule, J], h constanta lui Planck, frecvena de
oscilaie a fotonului [Hetz], lungimea de und a radiaiei [nm], c viteza de propagare a
radiaiei electromagnetice (luminii) n vid (2,9979.10
8
m.s
1
).
f b d l l l nu poate fi observat dect n cazul microparticulelor i
microcmpurilor (dimensiunile particulelor i lungimile de und sunt
comparabile ca mrime)
Dualismul
corpuscul und
microparticulele nu au raz strict geometric, ci mai degrab o raz
de aciune a forelor
Un cmp electromagnetic = perturbare care se propag n vid cu viteza liminii componente:
un cmp electric acioneaz asupra particulelor ncrcate electric (n repaus sau n
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
micare);
un cmp magnetic acioneaz numai supra sarcinilor electrice n repaus.
un cmp electromagnetic este generat de sarcini electrice n micare, respectiv un cmp
electromagnetic poate induce micare n particulele ncrcate.
cmp electric cmpelectric
cmpmagnetic
lungimeadeund,
Si l
sunt reprezentate, n general, ca sisteme continue discontinuitile apar
numai la suprafeele care separ i delimiteaz sistemele
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Sunt constituite din uniti materiale distincte (corpusculi foarte mici)
Sistemele
chimice
reale
n realitate, materia nu formeaz un continuum la nici unul din nivelurile
sale de organizare i nici n una din strile sale de agregare.
Sunt constituite din uniti materiale distincte (corpusculi foarte mici)
inaccesibili observaiei directe [figura I.11] baza teoriei corpusculare i a
teoriei atomomoleculare a materiei.
Figura I 11 Macroscopic un fulg Figura I.11. Macroscopic, un fulg
de zpad apare ca un material
omogen (A). La nivel microscopic,
cristalul de ghea este format din
particule reprezentate prin atomi particule reprezentate prin atomi
de oxigen i hidrogen (B) distribuii
n spaiu dup un model bine
determinat. Unitatea structural a
cristalului de ghea este molecula
de ap, format din doi atomi de
hidrogen i un atom de oxigen unii
prin legturi covalente (C). n
cristalul de ghea, moleculele de
t it t l i ap sunt unite ntre ele prin
legturi de hidrogen.
- Un criteriu evident i oarecum universal utilizat la sistematizarea substanelor cunoscute n
clase precis conturate este starea de agregare (modul lor obinuit de prezentare n natur)
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Figura I 12 Strile de agregare ale Figura I.12. Strile de agregare ale
unei substane. Gazele ocup uniform
tot volumul care le st la dispoziie,
acestea fiind lipsite de form i volum
propriu Lichidele iau forma vasului n propriu. Lichidele iau forma vasului n
care sunt introduse, dar i pstreaz
volumul constant. Solidele i menin
forma i volumul propriu.
n condiii adecvate de temperatur i presiune orice substan poate fi adus n stare solid,
lichid sau gazoas [figura I.13] schimbarea strii de agregare (transformare de faz)
modificri fundamentale ale proprietilor substanelor singura caracteristic invariant fiind modificri fundamentale ale proprietilor substanelor, singura caracteristic invariant fiind
compoziia chimic.
0
o
K
SOLID
(Structurile tuturor formelor polimorfe
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
(Structuriletuturorformelorpolimorfe
stabileladiferitetemperaturiipresiuni)
L
I
Z
A
R
E
P
I
R
E
V
A
R
E
R
A
R
E
P
I
T
A
R
E
C
R
I
S
T
A
L
LICHID (TOPITURA)
(Modificri structurale n faza lichid)
SOLUIE
(Structura speciilor chimice n soluie)
T
O
P
D
I
Z
O
L
V
E
V
A
P
O
R
P
R
E
C
I
P
U
B
L
I
M
A
R
EFigura I.13. Transformarea
unei substane n diferite stri
de agregare i transformrile
de faz corespunztoare (Modificristructuralenfazalichid) (Structuraspeciilorchimicensoluie)
N
D
E
N
S
A
R
E
O
R
I
Z
A
R
E
S
U de faz corespunztoare.
VAPORI
C
O
N
V
A
P
O
Specii chimice la temperaturi Specii chimice la temperaturi Speciichimicelatemperaturi
coborte
Speciichimicelatemperaturi
ridicate
Diferenierea ntre strile de agregare pe baza constanei volumului i a formei [figura I.12]
pentru fiecare stare de agregare exist posibilitatea exprimrii dependenei volumului (formei)
de parametrii termodinamici presiune (p) i temperatur (T) prin intermediul ecuaiilor de stare.
T R n V p . . . =
+ Ecuaia de stare pentru cazul gazelor cu o comportare ideal :
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
n care: p presiunea; V volumul; T temperatura absolut; R constanta general a gazelor
ideale; n numrul de moli de gaz.
+ Pentru lichide ecuaia de stare arat constana volumului (incompresibilitatea; V = const.). ( p ; )
+ Pentru solide se introduce i condiia de rigiditate (L = const.; L distana dintre dou
puncte n interiorul solidului).
E iil d t t i l bil d d ii li it t d i i t t Ecuaiile de stare sunt riguros valabile doar n domenii limitate de presiune i temperatur.
- Clasificare a substanelor: modul de distribuie a particulelor componente n spaiul ocupat de
i i d i bl l d i l fi i o anumit poriune de materie un ansamblul de particule, care poate fi reprezentat ca sistem
chimic se caracterizeaz prin trei aspecte fundamentale: omogenitate, izotropie i simetrie.
ntrun sens chimic mai larg = identitatea proprietilor pe ntreg spaiul
Omogenitatea
ntr un sens chimic mai larg = identitatea proprietilor pe ntreg spaiul
ocupat de un sistem monofazic
se coreleaz cu noiunea de continuitate n ocuparea spaiului p p
(poriunile neocupate vor avea alte proprieti dect cele ocupate)
Sistemele chimice sunt continue la scar macroscopic, ns datorit alctuirii lor din particule
discrete, structura lor este discontinu.
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Figura I.15. Un cristal de PbS macroscopic
apare ca omogen, la scar microscopic
ns acesta are o structur discret format
din particulele materiale distribuite ordonat
ntrun model tridimensional care se repet
regulat n spaiu.
Omogenitatea proprietate a sistemelor monofazice microscopice i o consecin a unei
anumite distribuii a particulelor constituente n spaiul ocupat de sistem
Un sistem se definete ca omogen dac proprietile observate dup o direcie se regsesc
identic pentru toate direciile paralele
distribuia haotic, statistic, a particulelor n spaiul disponibil,
probabilitatea de ocupare a unui punct oarecare fiind egal cu
Identitatea
i til
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
p p p g
gradul de ocupare a spaiului omogenitatea statistic impune
echivalena tuturor particulelor i direciilor;
proprietilor
dupdireciile
paralelesepoate
obineprindou
distribuia ordonat cu repetri periodice a particulelor distana
p
moduride
ocupareaunui
spaiudatcu
particule discrete
distribuia ordonat, cu repetri periodice, a particulelor, distana
minim dintre dou particule dea lungul aceleai direcii din spaiu
fiind constant i diferit pe direcii nvecinate; n spaiul ocupat de
un sistem cu omogenitate fizic real, fiecare punct ocupat are
particulediscrete
un sistem cu omogenitate fizic real, fiecare punct ocupat are
coordonate date n raport cu un punct de origine arbitrar, adic
exist puncte cu probabilitatea de ocupare egal cu unitatea i
puncte cu probabilitate de ocupare nul p p p
se refer la variaia proprietilor fizice vectoriale ntrun sistem n funcie
de direcie
Izotropia
de direcie
Dacproprietilesuntindependentededirecie sistemizotrop
Dac valorile numerice ale proprietilor sunt funcie de direcie sistem
anizotrop
Fazele omogene statistic sunt izotrope echivalena direciilor impune i independena de
direcie a proprietilor asociate.
Fazele anizotrope au omogenitate fizic real aranjamentul ordonat al particulelor
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
Fazele anizotrope au omogenitate fizic real aranjamentul ordonat al particulelor
difereniaz direciile ntre ele valorile numerice ale unor proprieti fizice observate dea
lungul unei direcii vor fi diferite de cele obinute dup alte direcii; direciile paralele sunt
identice ntre ele condiia de omogenitate este respectat.
Exprim invarianasistemuluifadedeplasareaacestuia
n spaiul ocupat de o faz cu omogenitate statistic toate punctele sunt
id ti t l di i t l t f l i i i d l i
n fazele cu aranjare ordonat a particulelor, punctele din spaiul disponibil au
l dif i i i i f d l i
Simetria
identice ntre ele, adic sistemul se transform n el nsui, oricrei deplasri ar
fi supus.
un rol difereniat i nu sunt invariante fa de translaie.
Simetria este dat de tipul deplasrilor care pstreaz invariana sistemului
nu poate varia continuu lezarea simetriei unui sistem (trecerea la o simetrie p (
mai sczut) apare n mod necesar ca o transformare de faz.
Sistem = un ansamblu de particule care poate fi delimitat i caracterizat n mod univoc i riguros.
Fazele sistemului = poriunile omogene dintrun sistem delimitate de celelalte pri prin Fazele sistemului = poriunile omogene dintrun sistem delimitate de celelalte pri prin
suprafee de discontinuitate (la nivelul crora are loc o variaie brusc a proprietilor fizice)
caracteristica de definiie a fazei unui sistem este omogenitatea.
Sisteme
monofazice formatdintrosingurfaz
polifazice format din mai multe faze cu proprieti fizicochimice diferite
CHIMIEGENERAL cursI /2012 2013
polifazice format din mai multe faze cu proprieti fizico chimice diferite
izotrope reprezentate de gaze, lichide i solide amorfe; dezordinea ideal
cerut de simetria infinit este caracteristic gazelor aflate la temperatur
Faze
ridicat i presiune sczut (gazele cu o comportare ideal)
anizotrope reprezentate de solidele cristaline, ordonarea perfect a
particulelor cu distane invariabile ntre ele caracteriznd cristalul ideal
Figura I.8. Sistem monofazic, omogen i izotrop (A), respectiv sistem polifazic, heterogen n care fiecare faz
component este izotrop (B). n cazul solidelor policristaline, fiecare granul component (monocristalin)
reprezint faze omogene anizotrope (C).