Sunteți pe pagina 1din 23

Contabilitate si expertiza contabila

1. n funcie de natura i coninutul faptei, expertiza, n general poate fi : a) tehnic; b) financiar: c) contabil; d) comercial; e) bancar. a.-a+b+c b.-c+d+e c.-a+c+d d.-b+c+d RASP C 2. Expertiza contabila este: a) activitate specializata; b) forma de cercetare stiintifica; c) activitate specifica finanelor publice; d) activitate specifica domeniului bancar; e) activitate specifica finantarii si creditarii investitiilor. a.-a+b b.-b+c c.-c+d d.-d+e RASP A 3. Dupa destinatia sa, expertiza contabila poate fi: a) comerciala; b) judiciara; c) bancara; d) extrajudiciara; e) tehnica. a.-a+c+e b.-a+b+d c.-b+c+d d.-b+d RASP D 4. Expertiza contabila judiciara si controlul financiar au urmatoarele trasaturi comune : a) ambele activitati sunt instrumente principale de aparare a patrimoniului si de respectare a legalitatii; b) se efectueaza de specialisti in domeniul financiar-contabil; c) in principiu, utilizeaza aceeasi metodologie de investigatie; d) se efectueaza de specialisti in domeniul IT; e) se efectueaza de specialisti in domeniul managementului. a.-a+b+c b.-b+c+d c.-c+d+e d.-b+d+e RASP A 5. Expertiza contabila extrajudiciara poate fi solicitata de: a) manageri ; b) personalul tehnic si administrativ; c) partile in litigiu; d) asociati; e) personal din compartimentul financiar si marketing. a.-a+d+e b.-a+c+d c.-c+d+e

d.-b+c+d RASP B 6. Actul de dispunere a expertizei contabile, cuprinde in mod obligatoriu: a) organul care a dispus expertiza; b) numele expertului desemnat; c) scopul efectuarii expertizei contabile; d) evaluarea aporturilor in natura; e) avantajele rezervate fondatorilor. a.-a+b+c b.-b+c+d c.-c+d+e d.-a+d+e RASP A 7. Intrebarile care se dau spre rezolvare expertului contabil trebuie : a) sa fie formulate in mod clar si concis; b) sa fie puse intr-un plic sigilat; c) sa fie transmise prin posta sau curier; d) sa se refere la probleme care necesita cunostiinte teoretice si practice de contabilitate; e) sa nu solicite expertului contabil incadrari juridice ale faptelor cercetate. a.-a+c+e b.-b+c+d c.-c+d+e d.-a+d+e RASP D 8. Expertii intocmesc un raport care cuprinde: a) capitalul subscris si varsat; b) data la care se varsa integral capitalul social subscris; c) valoarea aportului in natura si modul evaluarii; d) descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat; e) evidentierea daca valoarea bunului aportat corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb. a.-b+c+d b.-d+e c.-a+d+e d.-c+d RASP B 9. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata cuprinde : a) capitalul subscris si cel varsat; b) valoarea aportului in natura si modul evaluarii; c) data la care se varsa intregul capital social subscris; d) faptele care constituie infractiuni; e) controlul legalitatii actelor si faptelor care se inregistreaza in Registrul Comertului. a.-a+b+c b.-c+d+e c.-b+c+d d.-a+d+e RASP A 10. Fondatorii si primii administratori sunt solidari raspunzatori din momentul constituirii societatii, fata de societate si terti pentru: a) prejudiciul cauzat; b) valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa; c) daune morale cerute de Consiliul de Administratie; d) veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii; e) controlul inmatricularii societatii. a.-b+c+d b.-a+b+c c.-b+d+e d.-c+d+e

RASP A 11. Cota de participare din profitul net care revine fondatorilor unei societati constituita prin subscriptie publica, se hotaraste de: a) Consiliul de Administratie; b) Adunarea generala a Actionarilor; c) Comisia de cenzori; d) Adunarea constitutiva; e) Camera de auditori; a.-b+c b.-c+d c.-e d.-d RASP D 12. In situatia in care administratorii societatii pe actiuni constata pierderea unei jumatati din capitalul social au obligatia sa convoace Adunarea generala extraordinara pentru a hotari: a) reconstituirea capitalului; b) limitarea capitalului la suma ramasa; c) limitarea capitalului la jumatate din suma; d) dizolvarea societatii; e) comasarea societatii. a.-a+b b.-c+d+e c.-a+d+e d.-b+d+e RASP C 13. Declararea falimentului sau incetarea platilor are loc daca se constata ca infractorul a savarsit urmatoarele fapte: a) nereguli financiare; b) acte de neglijenta sau imprudenta; c) a facut cheltuieli personale superioare conditiilor pecuniare; d) a utilizat o parte importanta din avutul comertului in operatii de hazard sau de imprudente; e) nu a tinut deloc registrele de contabilitate sau le-a tinut necorespunzator. a.-a+b+c b.-c+d+e c.-b+c+d d.-b+d+e RASP B 14. Proiectul de fuziune sau de divizare cuprinde: a) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale dizolvarii; b) cuantumul primei de fuziune sau de diviziune; c) drepturile ce se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale; d) drepturile care nu se acorda obligatarilor; e) marimea primei de rambursare si a provizionului de rezerva. a.-a+b+c b.-a+c+d c.-b+d+e d.-c+d+e RASP A 15. Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid au obligatia sa puna la dispozitia asociatilor: a) balanta de verificare; b) contul de profit sau pierdere; c) proiectul de fuziune sau divizare; d) raportul cenzorilor; e) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare. a.-a+b+e b.-c+d

c.-b+c+d d.-c+d+e RASP D 16. Actiunea civila presupune: a) recursul; b) contestatie in anulare; c) partile in procesul civil; d) obiectul actiunii civile, masurile asiguratorii, caile de atac si executarii silite; e) cauza actiunii civile. a.-a+d+e b.-a+c+d c.-c+d+e d.-b+d+e RASP C 17. Partile in procesul civil sunt: a) apelat si intimat; b) recurent si intimat; c) contestator si intimat; d) persoana interesata in apararea dreptului sau subiectiv nesocotit sau incalcat; e) persoana care a tulburat exercitiul normal al dreptului subiectiv. a.-b+c b.-d+e c.-a+b d.-b+d RASP B 18. Partile in procesul civil(reclamantul si paratul) au posibilitatea sa cheme in cadrul procesului alte persoane sub forma: a) chemarii in judecata( chemata in judecata); b) chemarii in garantie( chemata in garantie); c) aratarii titularului dreptului (titularul dreptului); d) chemarii la partaj; e) chemarii la audieri. a.-a+b+c b.-a+d+e c.-b+c+d d.-c+d+e RASP A 19. Cauza actiunii civile trebuie sa indeplineasca o serie de conditii : a) sa existe; b) sa fie profesionala; c) sa fie eligibila; d) sa fie reala; e) sa fie licita. a.-c+d+e b.-b+d+e c.-a+b+d d.-a+d=e RASP D 20. In functie de natura lor, actele procesului civil pot fi: a) financiare; b) judiciare; c) extrajudiciare; d) mobiliare si imobiliare; e) pecuniare. a.-b+c b.-b+d c.-b+e

d.-d+e RASP A 21. Codul de procedura civila reglementeaza ca mijloace de proba urmatoarele: a) inscrisurile si declaratiile martorilor; b) recunoasterea (marturisirea) si interogatoriul; c) prezumtiile si proba prin rapoartele de expertiza; d) constatarile medico-legale; e) inregistrarile audio sau video, fotografiile. a.-b+d+e b.-a+b+c c.-c+d+e d.-b+c+d RASP B 22. Expertiza in materie civila, este: a) financiara si valutara; b) bancara si de asigurari; c) tehnica; d) medico-legala; e) contabila. a.-a+b b.-b+c c.-c+d+e d.-b+c+d RASP C 23. Obiectivele expertizei contabile in materie civila pot consta in litigiile cu caracter civil care dau prilejul efectuarii expertizei contabile, si anume : a) operatii cu imobile; b) contracte de serviciu; c) partaje; d) falsificarea de valori; e) falsul intelectual. a.-c+d+e b.-a+b+d c.-b+c+e d.-a+b+c RASP D 24. Expertiza in materie comerciala poate avea ca obiect : a) un extras de cont; b) un fals intelectual; c) o afacere de marfuri sau operatiuni de comision; d) contracte de editura; e) operatiuni de evaziune fiscala. a.-a+c+d b.-b+c+d c.-c+d+e d.-a+d+e RASP A 25. Expertiza contabila in procesul civil se propune sau se dispune astfel : a) se propune de catre parti; b) se propune de catre terte persoane; c) se propune de catre organele de cercetare penala; d) se dispune din oficiu, de catre instanta, dar dupa punerea in discutia partilor; e) se dispune de catre organul ierarhic superior al magistraturii a.-a+b+c b.-a+d c.-b+e d.-c+d

RASP B 26. Procedural, efectuarea expertizei contabile in procesele civile presupune : a) examinarea materialului documentar aflat in dosarul cauzei; b) analiza explicatiilor partilor si martorilor; c) studierea concluziilor expertizei tehnice; d) sesizarea organului beneficiar al expertizei contabile; e) examinarea proceselor verbale incheiate de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata. a.-b+c+d b.-c+d+e c.-a+b+c d.-a+c+d. RASP C 27. Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la : a) existenta infractiunilor; b) existenta faptuitorilor; c) existenta raspunderii; d) partile in procesul civil; e) cauza actiuni civile. a.-c+d+e b.-b+c+d c.-a+c+d d.-a+b+c RASP D 28. Urmarirea penala se efectueaza de catre: a) judecatori; b) procurori; c) organele de cercetare ale politiei; d) organele de cercetare speciale(ofiteri anume desemnati); e) experti tehnici autorizati. a.-b+c+d b.-a+b+c c.-c+d+e d.-a+c+d RASP A 29. Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul urmatoarelor infractiuni, care pot constitui obiect al expertizei contabile : a) subminarea economiei nationale; b) divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului; c) constatarea unui drept; d) protejarea unor interese particulare; e) neglijenta in pastrarea secretului de stat. a.-a+c b.-a+b+e c.-b+c+d d.-c+d+e RASP B 30. In exercitarea supravegherii respectarii legii in activitatea de urmarire penala, procurorul vegheaza ca: a) orice infractiune sa fie descoperita; b) orice infractor sa fie tras la raspundere penala; c) nici o persoana sa nu fie urmarita penal fara sa existe indici temeinici ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala: d) orice infractor sa fie arestat preventiv; e) sa se respecte procedeele de evaluare a pagubelor. a.-a+c+d b.-b+c+d c.-a+b+c

d.-c+d+e RASP C 31. Ordonanta de punere in miscare a actiuni penale cuprinde : a) referatul cu privire la fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiuni penale; b) cheltuielile judiciare; c) date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este invinuit si incadrarea juridica a acesteia; d) data si locul intocmirii; e) cauza la care se refera. a.-b+c+e b.-a+c+d c.-a+b+e d.-c+d+e RASP D 32. Rechizitorul cuprinde: a) data si locul intocmirii; b) numele, prenumele si calitatea celui care il intocmeste; c) fapta retinuta in sarcina inculpatului; d) hotarirea prin care cauza este solutionata de prima instanta de judecata; e) hotarirea prin care instanta se pronunta asupra apelului si recursului. a.-a+b+c b.-a+c+d c.-a+d+e d.-b+c+d RASP A 33. Procesul verbal de sechestru cuprinde: a) incadrarea juridica; b) didpozitia de trimitere in judecata; c) actele efectuate in faza procedurii sechestrului; d) bunurile sechestrate si valoarea lor; e) obiectiile partilor sau altor persoane interesate. a.-a+b+c b.-c+d+e c.-b+c+d d.-a+d+e RASP B 34. Mijloacele de proba prin care se constata elementele ce pot servi ca proba, in cazul expertizei judiciare sunt: a) declaratiile; b) inscrisurile; c) expertizele; d) recursul; e) hotararea instantei a.-b+c+d b.-a+d+e c.-a+b+c d.-c+d+e RASP C 35. Expertiza contabila ca mijloc de proba in materie penala este dispusa a se efectua de : a) organul de urmarire penala ori instanta de judecata; b) procurorul din cadrul parchetului genaral; c) procurorul de pe langa judecatorie; d) procurorul de pe langa tribunal; e) procurorul de pe langa Curtea de apel. a.-a+b b.-b+c+d+e c.-b d.-a

RASP D 36. Expertiza contabila in cauze penale este utilizata ca mijloc de proba, la: a) constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni; b) indentificarea persoanei care a savarsit infractiunea; c) cunoasterea imprejurarilor necesare pentru solutionarea cauzei; d) indentificarea cauzei ilicite; e) indentificarea martorilor. a.-a+b+c b.-b+c+d c.-c+d+e d.-b+d=e RASP A 37. Expertiza contabila poate fi dispusa ca proba in vederea cunoasterii imprejurarilor necesare pentru solutionarea cauzei penale in situatia urmatoarelor infractiuni: a) infractiuni contra patrimoniului; b) infractiuni de fals; c) infractiuni referitoare la evaziunea fiscala; d) infractiuni referitoare la depreciera monetara; e) infractiuni referitoare la aparitia dezechilibrelor financiare. a.-a+c+d b.-a+b+c c.-b+c+d d.-c+d+e RASP B 38. Infractiunile de fals in a caror constatare poate fi utilizata expertiza contabila se refera la: a) falsificarea de valori; b) falsificarea de obiecte de arta; c) falsul intelectual; d) falsul material in inscrisuri oficiale; e) falsul material in inscrisuri neoficiale. a.-b+d+e b.-a+d+e c.-a+c+d d.-c+d+e RASP C 39. Expertul contabil este incompatibil sa efectueze expertiza contabila, intr-o anumita cauza penala, in urmatoarele situatii: a) a fost reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreunuia din parti; b) a fost martor; c) a fost victima; d) a fost presedintele Consiliului de Administratie; e) face parte din sistemul organizatoric al uneia din partile in proces a.-c+d+e b.-a+b+c c.-b+d+e d.-a+b+e RASP D 40. Raportul de expertiza contabila in materie penala cuprinde urmatoarele capitole: a) partea introductiva; b) desfasurarea expertizei contabile; c) concluzii; d) anexele; e) partea descriptiva. a.-a+c+d b.-a+b+c c.-b+c+e d.-c+d+e

RASP B 41. Procedeele metodice specifice contabilitatii sunt: a) dubla reprezentarea patrimoniului unitatilor patrimoniale cu ajutorul bilantului; b) contul ca element de sistematizare a tranzactiilor economice si financiare; c) dubla inregistrare a operatiunilor economice in conturi; d) documentatia si evaluarea; e) calculatia si inventarierea. a.-b+c+d b.-c+d+e c.-a+b+c d.-a+d+e RASP C 42. Pe plan mondial exista urmatoarele mari concepte contabile: a) conceptul japonez, elaborat de FASB; b) conceptul american, elaborat de FASB; c) conceptul american, elaborat de IASB; d) conceptul european, elaborat de FASB; e) conceptul european, elaborat de IASB. a.-a+b b.-b+e c.-c+d d.-d+e RASP B 43. Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare al IASB trateaza urmatoarele probleme : a) elementele care compun situatiile financiare; b)evaluarea elementelor situatiilor financiare; c)recunoasterea elementelor situatiilor financiare; d) recunoasterea planului de casa; e) evaluarea indicatorilor din balanta de venituri si cheltuieli a populatiei. a.-a+b+c b.-a+c+d c.-a+d+e d.-c+d+e RASP A 44. Contabilitatea trebuie sa respecte urmatoarele principii contabile generale: a) principiul publicitatii; b) principiul continuitatii activitatii; c) principiul permanentei metodelor; d) principiul prudentei; e) principiul independentei exercitiului. a.-a+c+d b.-b+c+d+e c.-a+b+c d.-a+d+e RASP B 45. Care dintre elementele de mai jos constituie structuri ale situatiilor financiare potrivit Cadrului conceptual IASB? a) veniturile, cheltuielile si provizioanele tehnice; b) activele, datoriile si rezervele tehnice; c) activele, datoriile si capitalurile proprii; d) veniturile si cheltuielile; e) activele, veniturile, profitul si pierderea. a.-a+b b.-b+c c.-d+e d.-c+d RASP D

46. Ca procedee metodice specifice contabilitatii si ca instrumente curente de lucru, conturile indeplinesc o seama de functii dintre care mai importante sunt: a) functia economica; b) functia financiara; c) functia contabila; d) functia de analiza si control; e) functia bilantiera. a.-a+c+d b.-a+b+c c.-c+d+e d.-b+c RASP A 47. Elementele structurale ale contului sunt: a) titlul sau denumirea contului; b) functiile contului; c) rulajul sau miscarea contului; d) soldul contului e) natura contului. a.-a+d+e b.-a+c+d c.-b+d+e d.-c+d+e RASP B 48. Rulajul contului reprezinta: a) numai totalitatea rulajelor creditoare; b) numai totalitatea rulajelor debitoare; c) totalitatea tranzactiilor economice inregistrate intr-un cont (rulaje debitoare plus rulaje creditoare); d) soldul initial plus soldul final; e) sold debitor plus sold creditor. a.-c+e b.-c+d c.-c d.-a RASP C 49. Din punct de vedere al continutului, un cont poate avea: a)sold initial; b)sold final; c)sold debitor; d)sold creditor; e)sold zero. a.-a+b b.-c+d c.-d+e d.-c+d+e RASP D 50. Conturile care exprima tranzactiile economice cu reflectare in bilant sunt: a) conturile de cheltuieli; b) conturile de venituri; c) conturi de capitaluri si de imobilizari; d) conturi de stocuri si de terti; e) conturi de trezorerie. a.-c+d+e b.-a+b+c c.-b+c+d d.-a+b+e RASP A 51. Conturile de tranzactii economice care se reflecta in contul de profit si pierdere sunt :

10

a) conturi de gestiune ; b) conturi speciale; c) conturi de trezorerie; d) conturi de cheltuieli; e) conturi de venituri. a.-a+b+c b.-d+e c.-b+c+d d.-a+b RASP B 52. In contabilitate se folosesc urmatoarele categorii de conturi, grupate dupa omogenitatea continutului lor: a) conturi in afara bilantului; b) conturi de bilant; c) conturi sintetice ; d) conturi analitice; e) conturi omogene. a.-a+b b.-d+e c.-c+d d.-b+c RASP C 53. Una din corelatiile dintre conturile sintetice si analiticele sale este eronata: a) soldul final al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor finale ale conturilor sale analitice; b) rulajul creditor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor sale analitice; c) rulajul debitor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor sale analitice; d) rulajul creditor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor sale analitice; e) soldul initial al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor initiale ale conturilor sale analitice. a.-b b.-c c.-e d.-d RASP D 54. Din punct de vedere al complexitatii continutului lor economic exista: a) conturi sintetice de gradul 1; b) conturi sintetice de gradul 2; c) conturi bilantiere; d) conturi in afara bilantului; e) conturi analitice. a.-a+b+e b.-b+c+d c.-b+d+e d.-c+d+e RASP A 55. Din punct de vedere al functiei contabile exista urmatoarele categorii de conturi: a) conturi permanente; b) conturi temporale; c) conturi de activ; d) conturi de pasiv; e) conturi bifunctionale. a.-b+c+d b.-c+d+e c.-a+d+e d.-a+b+c RASP B

11

a) b) c) d) e) a.-a+b b.-b+c c.-d+e d.-c+d RASP C 57. Dupa numarul conturilor corespondente exista urmatoarele formule contabile : a) formule contabile curente; b) formule contabile de stornare(de corectare); c) formule contabile simple; d) formule contabile compuse; e) formule contabile de stornare in rosu sau in negru. a.-d+e b.-a+b c.-b+c d.-c+d RASP D 58. Dupa scopul pentru care se intocmesc pot fi urmatoarele formule contabile : a) formule contabile simple; b) formule contabile compuse; c) formule contabile curente; d) formule contabile de stornare(corectare); e) formule contabile sintetice. a.-c+d b.-a+b c.-b+c d.-d+e RASP A 59. Ce tip de modificare bilantiera se poate asocia regulii a doua de functionare a conturilor? a) A+X-X=P; b) A=P+X-X; c) A-X=P+X; d) A-X=P-X; e) A+X-X=P-X. a.-c b.-b c.-d d.-a RASP B 60. Sunt simbolizate cu patru cifre conturile: a) analitice; b) bifunctionale; c) sintetice; d) corespondente; e) sintetice de gradul 1. a.-c b.-e c.-a d.-d RASP C 61. Provizioanele sunt definite astfel:

56. Din punct de vedere al perioadei la care se refera, exista urmatoarele categorii de conturi: conturi de activ; conturi bilantiere; conturi de pasiv; conturi permanente; conturi temporare.

12

a.-conturi de regularizare a valorii stabilite la inventar b.-conturi din structura creantelor imobilizate c.-datorii cu termen de exigibilitate certa, dar posibile de realizat in exercitiile viitoare d.-cheltuieli cu exigibilitate incerta RASP D 62. Dreptul de subscriere reprezinta: a.-pierderea din valoare a unei actiuni vechi in cazul emisiunii de actiuni la noi aporturi in numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile anterioare b.-pierdere de valoare inregistrata de o actiune in cazul cresterii de capital prin operatiuni interne c.-dreptul actionarilor de a subscrie la capitalul social d.-dreptul de a semna actele contabile RASP A 63. Dobanda obligatiunii poarta denumirea de: a.-dividend b.-cupon c.-anuitate d.-dobanda RASP B 64. Interesele de participare sunt: a.-drepturi detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activele persoanei juridice respective b.-drepturi detinute pe termen scurt in scopul garantarii contributiei la activele persoanei juridice respective c.-titluri de participare detinute la entitatile afiliate d.-titluri in creante imobilizate RASP A 65. In teoria si practica contabila se intalnesc mai multe metode de calcul a amortizarii: a.-metoda lineara b.-metoda globala c.-metoda analitica d.-metoda fiscala RASP A 66. Metoda amortizarii degresive consta in: a.-practicarea unor amortizari mai mici in primii ani de utilizare a bunului b.-practicarea unor amortizari mai mari in primii ani de utilizare a bunului c.-includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a imobilizarii corporale d.-aplicarea unor coeficienti functie de durate de utilizare RASP B 67. Pozitia financiara a intreprinderii poate fi definita astfel: a.-capacitatea intreprinderii de a oferi informatii privind performantele intreprinderii; b.-capacitatea intreprinderii de a se adapta la schimbarea mediului si e influentat in bilant, cu ajutorul resurselor economice controlate, structura de finantare, precum si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari, precum lichiditatea si solvabilitatea; c.-capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile privind activitatile de finantare si investitii; d.-capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile managerului. RASP B 68. Detinerea in capitalul social al unei entitati din dreptul de vot si din actiuni a unui procentaj de 20 % reprezinta: a.-exercitarea unei influente semnificative b.-un interes de participare c.-un control exclusiv d.-un control proportional cu aportul adus RASP B 69. Care sunt criteriile de marime, in functie de care persoanele juridice intocmesc un anume pachet de situatii financiare anuale: a.-profitul brut; profitul net; rata rentabilitatii b.-total active; cifra de afaceri neta; numarul mediu de salariati c.-rata profitului; volumul de investitii; lichiditate

13

d.-total pasive ; cifra de afaceri bruta; rentabilitatea RASP B 70. Situatiile financiare anuale nu cuprind: a.-bilantul b.-contul de profit si pierderi c.-bugetul de venituri si cheltuieli d.-situatia fluxurilor de trezorerie RASP C 71. Conform Cadrului General IASB, un activ reprezinta: a.-o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere b.-o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere c.-o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere d.-o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere e.-o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente viitoare si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere RASP B 72. Datoriile ce privesc imobilizarile financiare reprezinta: a.-credite acordate pentru achizitia de imobilizari financiare b.-ajutoare financiare acordate in conditii avantajoase, preferentiale acordate pentru societatile comerciale beneficiare din cadrul grupului sau in cele legate de interese de participare c.-datorii privind creditele bancare, purtatoare de cheltuieli financiare numite dobanzi d.-datorii ale perioadei curante in care s-au facut investitii financiare RASP B 73. Dreptul de atribuire reprezinta: a.-o pierdere de valoare pe o actiune, in caz de majorare de capital social prin operatiuni interne b.-o pierdere din valoarea actiunilor in cazul acordarii de dividende c.-un drept legal al actionarului de a lua dividende d.-dreptul de a se atribui dividende RASP A 74. Capitalurile proprii cuprind: a.-conturile din clasa 1 b.-conturile din grupele 10,11, 12 c.-conturile care genereaza venituri proprii din dividende d.-toate conturile de capitaluri RASP B 75. Directiva a IV-a defineste activele imobilizate astfel: a.-active detinute de intreprindere cu o durata de utilizare mare, ce-si trmit treptat valoarea asupra produselor noi b.-active generatoare de beneficii si al caror cost poate fi determinat in mod credibil c.-bunuri economice utilizate in scopul producerii de produse noi, ce aduc beneficii firmei d.-active utilizate in scopul realizarii de beneficii RASP B 76. Echivalentele de trezorerie reprezinta: a.-investitii financiare pe termen lung extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii b.-investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii c.-investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc semnificativ de schimbare a valorii d.-nu se pot definii RASP B 77. Care din activele imobilizate pot fi definite ca active identificabile, nemonetare fara suport material : a.-imobilizarile corporale

14

b.-imobilizarile in curs c.-imobilizarilor necorporale d.-imobilizarile financiare RASP C 78. Conform Directivei a IV-a valoarea reziduala reprezinta: a.-valoarea neta pe care o entitate o estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii b.-valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea justa c.-costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut pierderea din depreciere d.-valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea amortizata RASP A 79. Cheltuielile de dezvoltare sunt incluse in: a.-imobilizarile necorporale b.-imobilizarile corporale c.-imobilizarile financiare d.-cheltuieli extraordinare RASP A 80. Constituirea ajustarilor reprezinta consecinta realizarii urmatoarelor principii : a.-principiul prelevantei economicului asupra juridicului si al independentei exercitiului financiar b.-principiul prudentei si al independentei exercitiului financiar c.-principiul prudentei d.-principiul pragului de semnificatie RASP B 81. Situatiile financiare anuale simplificate cuprind: a.-bilant prescurtat; cont de profit si pierderi; note explicative b.-balanta de verificare; situatia imobilizarilor; situatia capitalurilor c.-situatia capitalului fix; situatia capitalului circulant,; situatia dobanzilor d.-situatia creditelor; situatia dobanzilor; balanta de verificare RASP A 82. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale simplificate: a.-cele care depasesc limitele a doua din criteriile de marime b.-cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime c.-cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime d.-cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime RASP B 83. Imobilizarile corporale nu includ: a.-terenuri si constructii b.-instalatii tehnice si masini c.-alte instalatii, utilaje si mobilier d.-stocuri RASP D 84. Primele de aport reprezinta: a.-cresteri ale capitalului la noi aporturi in numerar; b.-prime ce apar ca diferenta intre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale; c.-prime ce apar in urma cresterii capitalului prin aporturi in natura ca excedent intre valoarea aporturilor in natura si valoarea nominala a actiunilor emise; d.-castigurile rezultate din plasamente financiare; RASP C 85. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata SRL este divizat in: a.-actiuni b.-parti sociale c.-actiuni sau parti sociale conform actului de constituire d.-actiuni si obligatiuni RASP B 86. Cand se constata pierderi din valoare pentru imobilizarile financiare trebuie: a.-facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incat sa fie evaluate la cea mai mare valoare atribuita la data bilantului

15

b.-facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incat sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului c.-se trec pe pierderi cu comentariile cuvenite in notele explicative la situatiile financiare d.-nu se deprecieaza imobilizarile financiare RASP B 87. Capitalul financiar este sinonim cu: a.-capitalul propriu al intreprinderii b.-capitalul fizic al intreprinderii c.-capacitatea de exploatare a intreprinderii d.-capitalul strain al intreprinderii e.-nu are sinonim RASP A 88. Un activ necorporal trebuie prezentat in bilant conform OMFP 1752/2005: a.-la valoarea de piata, cu ajustarile cumulate b.-la valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile aferente c.-la valoarea de intrare d.-la cost istoric RASP B 89. Care este formula de determinare a valorii nete contabile: a.-VNC = Valoarea contabila amortizare ajustari pentru depreciere b.-VNC = Valoarea contabila ajustari pentru depreciere c.-Nu se calculeaza o astfel de valoare la activele imobilizate d.-VNC = Valoarea de inventar deprecieri pentru pierderi de valoare RASP A 90. Care din urmatoarele principii se incadreaza in principiile contabile clasice: a.-importantei relative b.-prevalentei economicului asupra juridicului c.-evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv d.-permanentei metodelor RASP D 91. Care din urmatoarele principii se incadreaza in principiile contabile noi: a.-continuitatii activitatii b.-importantei relative c.-permanentei metodelor d.-prudentei RASP B 92. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale complete: a.-cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime b.-cele care nu depasesc limitele a trei din criteriile de marime c.-cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime d.-cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime RASP C 93. Limita criteriului de marime total active pentru persoanele juridice este: a.-1.000.000 euro; b.-2.000.000 euro; c.-3.000.000 euro; d.-3.650.000 euro; RASP D 94. Potrivit Cadrului Conceptual al IASB, bilantul este documentul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a dezvalui pozitia financiara este de forma: a.-capital propriu = activ - pasiv b.-activ = pasiv c.-trezoreria neta = incasari plati d.-capital propriu pasiv = activ e.-mijloace economice = surse de finantare RASP A

16

95. Urmatoarea definitie corespunde: Definitia: Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cazul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv. a.-valorii nominale a imobilizarilor b.-valorii de inventar a imobilizarilor c.-valorii juste a unei imobilizari d.-valoarea de inlocuire a imobilizarilor RASP C 96. Care metoda de amortizare poate fi aplicata utilizand influenta uzurii morale? a.-amortizarea degresiva b.-amortizarea liniara c.-amortizarea accelerata d.-nici o metoda nu tine seama de uzura morala RASP A 97. Cum se determina valoarea matematica a unui titlu de valoare (actiuni)? a.-valoarea ce rezulta din calcule matematice la constituirea capitalului b.-ca raport intre capitalurile proprii si numarul de titluri c.-ca valoare ce rezulta din vanzarea intreprinderii d.-insumand castigurile obtinute pe actiunile detinute RASP B 98. Raportul dintre valoarea matematica contabila si valoarea de piata reprezinta: a.-aprecierea raportului de schimb actiuni vechi pe actiuni noi b.-aprecierea performantelor sau non-performantelor intreprinderii c.-nu sugereaza nimic d.-castigurile societatii care plaseaza actiuni pe piata RASP B 99. Care din definitiile de mai jos corespunde amortizarii fiscale: a.-o cheltuiala ce afecteaza rezultatul exercitiului financiar b.-un element rectificativ al valorii contabile, prin care se determina valoarea contabila neta a imobilizarilor amortizabile, care se recunoaste in bilant c.-folosita doar pentru determinarea rezultatului impozabil si a impozitului pe profit ce nu se inregistreaza in contabilitate, ci doar intr-un registru special d.-amortizarea impusa legislatiei fiscale RASP C 100. Titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului fac parte din: a.-imobilizarile financiare b.-imobilizarile corporale c.-imobilizarile necorporale RASP A 101. Care din urmatoarele caracteristici calitative caracterizeaza o informatie contabila: a.-credibilitatea b.-oportunitatea c.-echilibrul dintre caracteristicile calitative d.-prezentarea fidela RASP A 102. Credibilitatea informatiilor presupune: a.-ca informatiile contabile sa aiba capacitatea de a fi utile beneficiarilor b.-ca informatiile sa fie intelese cu usurinta de utilizatori c.-ca informatia contabila sa nu contina erori semnificative d.-ca informatiile sa poata fi usor comparate de utilizatori RASP C 103. Limita criteriului de marime cifra de afaceri neta pentru persoanele juridice este: a.-5.000.000 euro b.-7.300.000 euro c.-6.000.000 euro

17

d.-7.400.000 euro RASP B 104. Limita criteriului de marime numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar, pentru persoanele juridice este: a.-49 b.-52 c.-50 d.-58 RASP C 105. Cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar presupune: a.-emisiunea de noi actiuni la aceeasi valoare nominala a actiunii sau prin majorarea valorii nominale a actiunii b.-majorarea dreptului de atribuire c.-nu se pot face cresteri de capital social d.-cresteri de beneficii RASP A 106. Metoda valorii brute este: a.-o metoda de reevaluare ce presupune eliminarea contabila bruta a amortizarii cumulate si a ajustarilor pentru depreciere b.-o metoda de inregistrare in contabilitate a valorii totale a unui activ c.-o metoda de reevaluare ce reevalueaza simultan, atat valoarea bruta a imobilizarilor, cat si amortizarea cumulata d.-o metoda de reevaluare ce presupune eliminarea contabila bruta a amortizarii RASP C 107. Pretul de emisiune al obligatiunii reprezinta: a.-pretul ce va fi platit de obligator b.-pretul ce va fi incasat de obligator c.-pretul la care vor fi amortizate (rambursate) obligatiunile d.-pretul de rambursare al actiunilor emise RASP B 108. Potrivit legii contabilitatii situatiile financiare anuale trebuie insotite de: a.-raportul explicativ b.-dare de seama c.-note explicative d.-declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directive a IV- a a CEE RASP D 109. Conform Cadrului contabil IASB, diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in combinatii variate. Ele sunt urmatoarele: a.-costul istoric, costul curent, valoarea realizabila b.-costul istoric, costul curent, valoarea actualizata c.-costul istoric, costul curent d.-costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea amortizabila e.-costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata RASP E 110. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? Costul de origine evaluat, masurat si inregistrat la intrarea activelor si crearea datoriilor. a.-costul curent b.-valoarea realizabila c.-costul istoric d.-valoarea actualizata e.-nici una RASP C 111. Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta: face posibila iesirea de resurse, purtatoare de beneficii economice viitoare, ca urmare a lichidarii unei datorii prezente; si aceasta este evaluata in mod credibil.

18

Reprezinta: a.-recunoasterea datoriilor b.-recunoasterea cheltuielilor c.-recunoasterea veniturilor d.-recunoasterea activelor e.-recunoasterea capitalurilor proprii RASP A 112. Cum se determina prima de emisiune? a.-ca diferenta intre valoarea nominala (>) si valoarea de emisiune (<) b.-prin insumarea drepturilor de atribuire cu cele de subscriere c.-ca diferenta intre valoarea emisiune (>) si valoarea de nominala (<) d.-nu se poate determina RASP C 113. Cand cresterea capitalului social are loc prin incorporarea rezervelor se protejeaza vechii actionari, se realizeaza prin: a.-distribuirea gratuita de drepturi de atribuire ce sunt titluri negociabile cotate la Burse b.-prin atribuirea acestora de noi actiuni proportionale cu cresterea de capital c.-nu trebuie protejati actionarii vechi cand creste capitalul propriu d.-prin contracte de protectie RASP A 114. Care din urmatoarele imobilizari fac parte din activele imobilizate? a.-imobilizari pentru provizioane b.-imobilizari necorporale c.-imobilizari privind provizioanele pentru deprecierea creantelor d.-imobilizarile contabile RASP B 115. Din punct de vedere financiar amortizarea este: a.-o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat b.-o cheltuiala si un element al costului suportata de intreprindere c.-o suma platita in numerar d.-o regularizare a valorii activului RASP A 116. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV- a a CEE se aplica: a.-institutelor regionale de cercetare - dezvoltare b.-consiliile populare judetene c.-societatiilor comerciale d.-institutiilor de arta si cultura RASP C 117. In categoria Active circulante din bilant sunt incluse: a.-imobilizari b.-cheltuieli in avans c.-stocuri, creante, investitii pe termen scurt; casa si conturile la banci d.-provizioane RASP C 118. Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare trebuie prezentate in bilant la : a.-stocuri b.-creante c.-investitii pe termen scurt d.-terenuri si constructii RASP D 119. Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care este aceasta? a.-capital si rezerve b.-subventii pentru investitii c.-provizioane pentru riscuri si cheltuieli

19

d.-datorii e.-venituri in avans RASP B 120. IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite: a.-structurile situatiilor financiare b.-caracteristicile calitative ale situatiilor financiare c.-rubricile situatiilor financiare d.-elementele situatiilor financiare e.-informatiile situatiilor financiare RASP A 121. Cheltuielile de constituire fac parte din: a.-imobilizarile corporale b.-imobilizarile financiare c.-imobilizarile necorporale RASP C 122. Titlurile de participare la capitalul altor societati fac parte din: a.-imobilizarile financiare b.-imobilizarile necorporale c.-imobilizarile corporale d.-imobilizarile capitalizate RASP A 123. Imobilizarile corporale in curs reprezinta: a.-investitiile efectuate numai in regie proprie b.-investitiile in curs de executie efectuate in regie proprie sau in antrepriza c.-investitiile in curs de executie efectuate numai in antrepriza d.-care investitiile pentru care nu s-au intocmit testele de evaluare RASP B 124. Elementele prevazute in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu: a.-principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente b.-principiile finantelor publice c.-principiile dreptului comun d.-principiile dreptului international RASP A 125. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a.-cheltuielile de constituire b.-imobilizari financiare pe termen scurt c.-cheltuielile de dezvoltare d.-fondul comercial e.-avansurile si imobilizarile necorporale in curs RASP B 126. Dreptul de subscriere este: a.-un titlu de valoare negociabil, ce reprezinta beneficiul net pe o actiune in cazul emisiunii de noi actiuni pentru sport b.-un titlu de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata pe o actiune veche in cazul cresterii de capital prin operatiuni interne c.-un titlu de valoare negociabil, ce reprezinta pierderea de valoare/actiune in cazul emisiunii de noi actiuni pentru aport in numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile RASP C 127. Dobanda anuala a unei obligatiuni: a.-se calculeaza la sfarsitul anului si poarta denumirea de bonificatie b.-se calculeaza functia de profitul exercitiului si poarta denumirea de cupon c.-se calculeaza prin aplicarea ratiei dobanzii asupra valorii nominale a obligatiunii si poarta denumirea de cupon d.-nu se calculeaza dobanda la obligatiuni RASP C 128. Care este scopul urmarit prin intocmirea situatiilor financiare ? a.-de a se respecta metodologia de intocmire si prezentare a situatiilor financiare

20

b.-de a se oferi o imagine fidela asupra pozitiei financiare si a performantelor persoanei juridice in anul financiar respectiv c.-de a se putea calcula o serie de indicatori de performanta d.-de a se oferii utilizatorilor informatii despre performantele societatii RASP B 129. Care este situatia financiara care pune in evidenta pozitia financiara a societatii? a.-contul de profit si pierderi b.-situatia capitalurilor proprii c.-bilantul contabil d.-situatia fluxurilor de trezorerie RASP C 130. Contul 169 se debiteaza: a.-cu valoarea amortizarii anuale a primelor de rambursare calculate b.-cu valoarea primelor de rambursare calculate cu ocazia subscrierii c.-cu valoarea primelor de rambursare anulate d.-cu valoarea actiunilor rascumparate RASP B 131. Obligatiunile sunt: a.-titluri de proprietate b.-titluri de credit c.-titluri comerciale d.-parti sociale RASP B 132. Plata furnizorului de imobilizari prin viramente bancare se evidentiaza in contabilitate astfel: a.-5121 = 404 b.-456 = 2111 c.-404 = 5121 d.-401 = 5121 RASP C 133. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor din productia de imobilizari se realizeaza astfel: a.-722 = 231 b.-212 = 231 c.-231 = 722 d.-212 = 721 RASP C 134. Operatiile de leasing se clasifica in: a.-leasing financiar si leasing operational b.-leasing financiar si leasing comercial c.-leasing operational si leasing bancar d.-leasing bancar si leasing operational RASP A 135. Pentru organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe se utilizeaza formularele: a.-registrul de casa b.-registrul numerelor de inventar c.-fisa de magazine d.-fisa de cont analitic RASP B 136. Terenurile si constructiile sunt in bilant la : a.-active circulante b.-imobilizari corporale c.-imobilizari necorporale d.-imobilizari financiare RASP B 137. Fondul comercial este recunoscut ca activ :

21

a.-atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite b.-atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mare decat valoarea de piata a activelor nete dobandite, mai putin datoriile preluate c.-atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite d.-atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobandite e.-in faza de negociere a contractului de achizitie a unei alte intreprinderi RASP B 138. Care sunt momentele evaluarii? a.-evaluare la intrare, la iesire, la bilant b.-evaluare la intrare, la iesire c.-evaluare la intrare, la iesire, la bilant, la inventariere d.-evaluarea la cumparare si la vanzare RASP C 139. Cum se evalueaza creantele si datoriile la intrare ? a.-functie de valoarea lor din factura b.-functie de suma de lichiditati sau echivalente de lichiditati ce se vor incasa sau platii in schimbul lor c.-functie de valoarea lor din evidenta contabila d.-la valoarea de decontare RASP B 140. Care din variantele de mai jos reprezint o modalitate de rambursare (amortizare a obligaiunilor: a.-rambursare la cerere; b.-rambursare la atingerea unui grad de rentabilitate a obligaiunilor; c.-rambursare n trane, prin tragere la sori; RASP C 141. Prin ce se caracterizeaz un mprumut de obligaiuni cu rat revizuibil: a.-rata dobnzii i valoarea sa absolut rmn fixe pe ntreaga perioad de valabilitate a obligaiunilor; b.-rata dobnzii nu se modific n funcie de procentul de dobnd ce se ofer pe pia pentru obligaiunile cu acelai risc; c.-rata dobnzii se modific n funcie de procentul de dobnd ce se ofer pe pia pentru obligaiunile cu acelai risc; RASP C 142. Definiia urmtoare corespunde crei valori a unui titlu de participare: valoarea corespunztoare profitului net nerepartizat ce revine pe o aciune capitalizat n funcie de rata medie a dobnzii pe pia. a.-valoarea financiar a titlului; b.-valoarea de randament a titlului; c.-valoarea de pia a titlului; RASP B 143. Ce explicaie trebuie dat urmtoarei formule contabile: 133 = 7584 a.-cota parte a donaiilor pentru investiii, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate; b.-cota parte a plusurilor de inventar, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate; c.-cota parte a dobnzilor unui mprumut pentru investiii, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate. RASP A 144. Ce se nelege prin rata de leasing financiar: a.-reprezint o cot - parte din valoarea de intrare a bunului i a redevenei de leasing; b.-cot - parte din valoarea reevaluat a bunului i a dobnzii de leasing; c.-reprezint o cot - parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii de leasing. RASP C

22

145. Care din formulele contabile corespunde cu explicatia data: a.-1092 = 1091 - contabilizarea actiunilor proprii detinute pe termen lung; b.-106 = 117 - evidentiaza acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente pe seama rezervelor; c.-117 = 121 - evidentierea profitului din exercitiile curente carea u fost repartizate in exercitiul urmator RASP B 146. Care este inregistrarea contabila corecta privind intrarea terenurilor in unitate, achizitionate de la furnizori: a.-% = 404 2111 4426 b.-2111 = 456 c.-2111 = 131 RASP A 147. Primirea unui credit bancar pe termen lung se evidentiaza in contabilitatea agentului economic astfel: a.-1621 = 5121 b.-666 = 1621 c.-5121 = 1621 d.-1622 = 1621 RASP C 148. Urmatoarea formula contabila are ca explicatie: 1012 = % 109 1041 a.-emisiunea de noi actiuni b.-rascumpararea actiunilor proprii c.-anularea actiunilor rascumparate si inregistrarea diferentei dintre valoarea nominala si valoarea de rascumparare d.-cumpararea de actiuni RASP C 149. Care dintre provizioanele cuprinde in contul 151 sunt deductibile fiscal: a.-provizioanele pentru litigii b.-provizioanele pentru impozite c.-provizioanele pentru garantii acordate clientilor d.-provizioanele pentru despagubiri RASP C 150. Pentru organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe se utilizeaza formularele: a.-registrul de casa b.-registrul numerelor de inventar c.-fisa de magazine d.-fisa de cont analitic RASP B

23

S-ar putea să vă placă și