Sunteți pe pagina 1din 39

Documentatia de atribuire a contractului de achizitie: Servicii PSI, SSM si SU Coduri CPV: 71317100 - 4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor

si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2) 71317210 - 8 - Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)

Achizitor: Fundatia Alaturi de Voi Romania

Cuprins:
SECIUNEA I Fisa de date a achizitiei SECIUNEA II Caietul de sarcini SECIUNEA III Formulare SECIUNEA IV Contract de prestari servicii

Sectiunea I Fisa de date a achizitiei


Achizitor: Fundatia ADV Romania Titlul proiectului POSDRU: Alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, contract nr. POSDRU/84/6.1/S/51204 Calitatea achizitorului in cadrul proiectului Beneficiar: Fundatia ADV Romania 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor

Denumire: Fundatia ADV Romania Adresa: B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi Localitate: Iasi Cod potal: 700293 ara: Romania Cod unic de nregistrare: 14545164 Tel/fax: 0232/275.568 Persoana de contact: Ionut Leonard Zlate expert achizitii E-mail: ionut.zlate@alaturidevoi.ro Adresa de internet: www.alaturidevoi.ro Mijloace de comunicare: n scris, prin oricare dintre urmtoarele modaliti: a) prin pot; b) prin fax; c) prin e-mail office@alaturidevoi.ro prin orice combinaie a celor prevzute la lit.a)-c) 1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 19.12.2011, orele 12.00. b) Adresa unde se primesc ofertele: Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 12, etaj 1, cod postal 700293, Iasi.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 2. 2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE Descriere

2.1.1) Denumire contract: Servicii PSI, SSM si SU Coduri CPV: 71317100 - 4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2) 71317210 - 8 - Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2) 2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate: Fundaia Alturi de Voi Romnia este o organizaie neguvernamental care deruleaz activiti cu caracter social i economic pentru incluziunea social a tinerilor cu dizabiliti. ADV Romnia intenioneaz s achiziioneze servicii de evaluare a riscurilor, PSI, SSM i SU pentru cele trei centre din Iai, Constana i Tg. Mure unde n prezent sunt salariate un numr de 76 de persoane. Fundaia realizeaz aceasta achiziie pe o perioad determinat de aproximativ 18 luni (pana la data de 30.06.2013) n cadrul proiectului Aliana pentru dezvoltarea economiei sociale, contract POSDRU/84/6.1/S/51204. 2.1.3) Loc de prestare: Iasi, Constanta, Targu Mures. 2.1.4) Procedura se finalizeaz prin Contract de achiziie (contract de prestari servicii). 2.1.5) Durata contractului de achiziie public: aproximativ 18 luni, de la data de semnrii acestuia de ctre pri pn la data de 30.06.2013. 2.1.6) Divizare pe loturi: DA NU X Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se accept oferte pariale. 2.1.7) Acceptarea ofertelor alternative: DA NU X

3. 3.1.

PROCEDUR Procedura selectat

Achizitie prin procedura STUDIU AL PIETEI conform punctului 6 din Anexa 1 aferenta Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 2013 emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

4.

LEGISLATIA APLICATA Tratatul de instituire a Comunittii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile si completrile ulterioare; Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrri, de bunuri si de servicii; Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii n sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale; Ordonanta de Urgent nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile ulterioare, denumit n continuare OUG nr.34/2006; Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie public din OUG nr.34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale; Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor; Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului n ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, n ceea ce priveste revizuirea CPV; Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementrilor comunitare n cazul contractelor care nu intra sub incidena, total sau partial, a Directivelor privind achizitiile publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie fcute asupra cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice; Prevederile ghidului solicitantului; Manualul Beneficiarului pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, impreuna cu Anexele (11) emis in octombrie 2009, CCI 2007RO051PO001; Instructiunea nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 2013 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la data de 31.08.2010 impreuna cu anexele sale; Prevederile contractului de finantare a proiectului INCHEOAT CU Autoritatea de Management.

5.

INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1) Preul cel mai sczut Observaie: n cazul n care dou sau mai multe oferte conin, n cadrul propunerii financiare, acelai pre minim, atunci n vederea atribuirii contractului de achiziie se va solicita respectivilor ofertani, pentru departajare, o nou propunere financiar n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a crui nou propunere financiar are preul cel mai sczut .n situaia n care egalitatea persist, preedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a nscris primul la procedur, desemnndu-l ctigtorul procedurii, cu condiia ncadrrii preului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast achiziie.

6.

CRITERII DE CALIFICARE CERINTE MINIME DE CALIFICARE

n cazul unei oferte comune, Situaia personal a ofertantului (6.1.) i Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) (6.2.) trebuie dovedite de fiecare dintre asociai n parte iar cerinele privind Situaia economico-financiar (6.3.) i Capacitatea tehnic i/sau profesional (6.4.) vor fi ndeplinite prin cumul, mai puin cerinele care vizeaz atribuii n executarea viitorului contract care trebuie ndeplinite de acela dintre asociai, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuii. Important: In cazul neprezentarii sau neindeplinirii uneia dintre cerintele minime de calificare solicitate la acest punct, comisia poate descalifica ofertantul fara a fi posibila completarea ulterioara a acestor documente. 6.1) Situaia personal a ofertantului 1. Declaraie privind eligibilitatea completat n conformitate cu Formularul nr. 2 din Seciunea Formulare n original; 2. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute de Formularul nr. 3 din Seciunea Formulare n original; 3. Certificat de atestare fiscal, eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridce (Direcia General a Finanelor Publice i Controlul Finanelor de Stat) n original; 4. Certificat privind plata taxelor i impozitelor locale - eliberat de Primria local n original. Not: Pentru a fi valabile, certificatele constatatore trebuie s fie emis cu maxim 30 de zile nainte de data deschiderii ofertelor. Important: Sunt eliminai ofertanii care au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

6.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) 1. Pentru persoane juridice romne: Certificat constatator, n copie, emis, cu cel mult 30 de zile nainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul teritorial, din care s rezulte c: domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei. Pentru persoane juridice strine:

- documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregistrare ca persoan juridic sau de nregistrare/atestare ori apartenen profesional, n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta n copie, anexnduse i traducerea autorizat n limba romn). 6.3) Situatia economico - financiara

1. List a principalelor servicii similare prestate n ultimii 3 ani , coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Se va completa i depune, n original, Formularul 4 din Seciunea Formulare; 2. Declaraie pe propria rspundere privind proporia n care contractul de servicii urmeaz s fie ndeplinit de ctre subcontractani i specializarea acestora (daca este cazul) n original. Se va completa i depune, n original, Formularul 5 din Seciunea Formulare; 3. Bilanurile contabile la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 - ofertantul trebuie s prezinte bilanurile contabile (raportarile contabile) la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate i nregistrate de organele competente - n copie; 4. Ofertantul va prezenta minim 2 (doua) recomandri din partea unor beneficiari/clieni; 5. Fisa de Informaii generale se va completa i depune, n original, Formularul 8 din Seciunea Formulare. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani s fie egala sau mai mare de 80.000 lei reprezentand media anilor (2008, 2009, 2010); 6.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 1. Certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protecie emis de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei conform art. 45, alin (2), lit. (e) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/ 2006; 2. CV persoanei/persoanelor responsabile cu executarea contractului din care sa reiasa competentele in domeniu in acord cu legislatia specifica, precum si copii dupa Certificatele de absolvire a cursurilor cu referire la obiectul contractului; 3. Alte documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in domeniul aferent obiectului contractului de achizitie.

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1) Limba de redactare a ofertei Romn. 7.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice Prin propunerea tehnic depus, ofertantul are obligaia de a face dovada conformitii serviciilor care urmeaz a fi prestate cu cerinele prevzute n Caietul de sarcini. Ofertantul trebuie s prezinte: un comentariu, articol cu articol, al specificaiilor tehnice coninute n Caietul de sarcini, prin care s se demonstreze corespondena serviciilor prezentate n propunerea tehnic, cu specificaiile respective; alte documente solicitate prin Caietul de sarcini;

7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert indicat n Seciunea Formulare. Preul include toate cheltuielile care vor fi angajate de ctre prestator n condiiile de prestare prevzute de prezenta Fi de date. Ofertantul va prezenta o anex la formularul de ofert care trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: preurile unitare (cu maxim 2 zecimale), perioada de prestare a serviciilor, preul total, T.V.A., precum i orice alte elemente de natur financiar sau comercial care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Data pentru care se determin echivalena leu/euro: curs valabil pentru 12.12.2011, 1 euro 4,3409 lei. Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia. 7.5) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si a documentelor de calificare Depunerea ofertei Oferta se va depune la sediul achizitorului din Iasi, Bulevardul Chimiei nr. 12, etaj 1, direct sau prin pot.

Data limit pentru depunerea ofertei si a documentelor ce insotesc oferta: 19.12.2011, ora 12.00. Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertelor. Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei (tehnice i financiare) i al documentelor de calificare n original i copie. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copii va prevala originalul. Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi semnate pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n contract. Orice terstur, adugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta. Ofertantul trebuie s sigileze originalul i copia n plicuri separate, marcnd corespunztor plicurile cu ORIGINAL i, respectiv, COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior, nchis corespunztor i netransparent. Plicurile interioare trebuie s fie marcate dup cum urmeaz: Documentele de calificare, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea tehnic, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea PROPUNERE TEHNIC ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea financiar, n original i copie, n plicuri nchise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea PROPUNERE FINANCIAR ORIGINAL, respectiv COPIE. Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa achizitorului i cu inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE 19.12.2011, ORA 13.00. 7.6) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/i documentele care nsoesc oferta, dup expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu excepia cazurilor n care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale. Achizitorul nu-i asum rspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alt adres dect cea stabilit n anunul sau invitaia de participare. Oferta care este primit dup expirarea termenului limit pentru depunere, se pastreaza nedeschis la sediul achizitorului. 7.7) Deschiderea ofertelor

Data, ora i locul deschiderii ofertelor - 19.12.2011 ora 13.00 la sediul achizitorului. 7.8) Clauze specifice contractului 7.8.1) Contract rezervat nu este cazul 7.8.2) Clauze contractuale obligatorii Perioada de derulare a contractului : aproximativ 18 luni, de la data de semnrii acestuia de ctre pri pn la data de 30.06.2013; Termen de plata: plata serviciilor prestate se va efectua lunar, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmtoare; serviciile vor fi receptionate pe baza de Proces verbal de receptie a serviciilor incheiat dupa prestarea serviciilor intre cele 2 parti.

7.9) Soluionarea contestaiilor In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei. Termenul de depunere al contestaiei este de o zi incepand cu ziua urmatoare lurii la cunotin de ctre contestator despre actul pe care acesta l consider nelegal. Contestaia se depune la sediul achizitorului din: B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi, cod postal 700293. Contestaia va fi soluionat de ctre o comisie desemnat de achizitor, iar decizia va fi comunicat contestatorului. 6.1. Precizari finale

Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a contractului. Date limit recomandat de transmitere a solicitrilor de clarificri: 15.12.2011. Data limit recomandat de transmitere a rspunsului la clarificri: 16.12.2011. Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o mputernicirea scris, insostita de o copie a actului de identitate - (conform Formularul nr. 1 din Seciunea Formulare) n original si daca este cazul de Acordul de asociere - n original.

Sectiunea II Caiet de sarcini


Preambul:
Fundaia Alturi de Voi Romnia este o organizaie neguvernamental care deruleaz activiti cu caracter social i economic pentru incluziunea social a tinerilor cu dizabiliti. ADV Romnia intenioneaz s achiziioneze servicii de evaluare a riscurilor, PSI, SSM i SU pentru cele trei centre din Iai, Constana i Tg. Mure unde n prezent sunt salariate un numr de 76 de persoane. Fundaia realizeaz aceasta achiziie pe o perioad determinat de aproximativ 18 luni (pana la data de 30.06.2013) n cadrul proiectului Aliana pentru dezvoltarea economiei sociale, contract POSDRU/84/6.1/S/51204.

I.

EVALUAREA

FACTORILOR

DE

RISC

DE

ACCIDENTARE

IMBOLNVIRE PROFESIONAL
1. Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc, mijloace de munc/ echipamente de munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru/punct de lucru cand este cazul. 2. Realizarea unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 3. Elaborarea, ndeplinirea, monitorizarea i actualizarea planului de prevenire i protecie n acord cu legislaia specific n domeniu. Not: - Atam organigrama fundaiei pe posturi i departamente.

II. SERVICII N DOMENIUL PREVENIRII I STINGERII INCENDIILOR (PSI)


1. Consilierea angajatorului-beneficiar privind: necesarul pentru dotarea locurilor de munc cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul apararii impotriva incendiilor, conform normelor n vigoare; 2. ntocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de aparare impotriva incendiilor pentru toate categoriile de salariai; 3. Efectuarea instructajului introductiv general; instructaj specific locului de munca; instructaj periodic; instructaj la recalificarea profesional i reintoarcerea la serviciu din concediu de maternitate i testarea cunotinilor salariailor; 4. Verificarea specific locului de munc i a instructajului periodic pe linie de aprare mpotriva incendiilor pentru toi angajaii existeni i pentru fiecare nou angajat i asigurarea testrii acestora mpreun cu conductorul locului de munc stabilit prin dispoziie intern; 5. Elaborarea instructiunile de aparare mpotriva incendiilor si stabilirea atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca; 6. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate n scopul depistrii nclcrilor normelor de aparare impotriva incendiilor i informarea beneficiarului despre neregulile constatate; 7. Informarea in scris a conducerii beneficiarului asupra modificrilor survenite n legislaia n domeniu i a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitii;

8. Stabilirea prin dispoziii scrise a responsabilitilor i modul de organizare pentru


aprarea mpotriva incendiilor;

9. Elaborarea instruciunile de aprare mpotriva incendiilor i stabilirea atribuiilor ce revin


salariailor la locurile de munc;

10. Verificarea cunotinelor salariailor privind msurile de aprare mpotriva incendiilor;


11. Asigurarea i verificarea respectrii a indicatoarelor de avertizare de ctre angajai i persoane din exterior care au acces n instituie; identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea si asigurarea corelarii masurilor de aparare mpotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor; 12. Elaborarea Scenariul de securitate la incendiu si riscul la incendiu in conformitate cu Legea 307/2006; 13. Elaborarea planul de evacuare a lucrtorilor si asigurarea afisarii planul de evacuare la loc vizibil;

14. Intocmirea planurilor de organizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locurile de munc; 15. Verificarea si ntretinerea mijloacelor de aparare mpotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant; 16. Indeplinirea formalitatilor necesare obtinerii avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si supravegherea respectarii conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; 17. Reprezentarea beneficiarul, in fata organelor de control si a inspectorilor de prevenire mpotriva incendiilor si prezentarea documentele si informatiile solicitate; 18. Participarea la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de organele competente; 19. Informarea de ndata, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar n termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie; 20. Pstrarea confidenialitii oricror date i informaii puse la dispoziie de ctre beneficiar cu scopul ndeplinirii obligaiilor contractuale.

III. SERVICII IN DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC (SSM)


1. consultanta si asistenta cu privire la aspecte din domeniul sanatatii si securitatii in munca; 2. elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale unitii/ntreprinderii, precum i ale locurilor de munc/posturilor de lucru, i difuzarea acestora n ntreprindere i/sau unitate numai dup ce au fost aprobate de ctre angajator; 3. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, n scris, a periodicitii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munc n instruciunile proprii, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc i verificarea nsuirii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor primite; 4. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii; 5. propunerea atribuiilor i rspunderilor n domeniul securitii i sntii n munc, ce revin lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz n fia postului, cu aprobarea angajatorului;

6. verificarea nsuirii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protecie, a instruciunilor proprii, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul securitii i sntii n munc stabilite prin fia postului; 7. ntocmirea unui necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc; 8. asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i iminent, conform prevederilor art. 101-107, i asigurarea ca toi lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui; 9. evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 101-107; 10. stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc, stabilirea tipului de semnalizare necesar i amplasarea conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc; 11. evidena meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific, pentru care este necesar autorizarea exercitrii lor; 12. evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare; 13. evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic; 14. monitorizarea funcionrii sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul noxelor n mediul de munc; 15. verificarea strii de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgen, precum i a sistemelor de siguran; 16. efectuarea controalelor interne la locurile de munc, cu informarea, n scris, a angajatorului asupra deficienelor constatate i asupra msurilor propuse pentru remedierea acestora; 17. ntocmirea rapoartelor i/sau a listelor prevzute de hotrrile Guvernului emise n temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraii, zgomot i antiere temporare i mobile; 18. evidena echipamentelor de munc i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate de persoane competente,

conform prevederilor din Hotrrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc; 19. identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc; 20. urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitrii adecvate a echipamentelor individuale de protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situaii prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.048/2006; 21. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenelor prevzute la art. 108177; 22. ntocmirea evidenelor conform competenelor prevzute la art. 108-177; 23. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din ntreprindere i/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 24. urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; 25. reprezentarea beneficiarului cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; 26. colaborarea cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, serviciile externe de prevenire i protecie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie; 27. colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai loc de munc; 28. actualizarea planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului de evacuare; 29. propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii obligaiilor i atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc; 30. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la ncheierea contractelor de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori strini; 31. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti.

32. evidena echipamentelor, zonarea corespunztoare, asigurarea/urmrirea ca verificrile i/sau ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate la timp i de ctre persoane competente ori alte activiti necesare, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i protecia sntii lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive; 33. completarea fiselor de instruire individuala si colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si a fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. 34. alte activiti necesare/specifice asigurrii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munca.

IV. SERVICII N DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN


1. consultanta si asistenta cu privire la aspecte din domeniul situatiilor de urgenta; 2. stabilirea, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modului de organizare pentru apararea mpotriva situatiilor de urgenta, sa le actualizeze ori de cte ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate; 3. identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea si asigurarea corelarii masurilor de aparare mpotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor; 4. elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situatii de urgenta; 5. instruirea angajatilor cu privire la situatiile de urgenta; 6. intocmirea, actualizarea permanenta si transmiterea catre inspectoratul a forma, cu mentiuni prevazute de lege; 7. Cercetarea, ntocmirea dosarului i a procesului verbal de cercetare i a formularului de nregistare a accidentelor de munc (F.I.A.M.) si a incidentelor periculoase; 8. informarea beneficiarului cu privire la modificarile legislative incidente in materie; 9. indeplinirea orice alte atributii prevazute de lege privind securitatea mpotriva situatiilor de urgenta. listei cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate n activitatea sa sub orice

Sectiunea III Formulare


FORMULAR nr. 1 MPUTERNICIRE Subscrisa ....................., cu sediul n ..., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut fiscal , reprezentat legal prin ................................... , n calitate ......., mputernicim prin prezenta pe ............, domiciliat n ................... .................., identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP ........., eliberat de ......, la data de ......, avnd funcia de ......... , s ne reprezinte la procedura STUDIU AL PIETEI organizat de (achizitor) ............................................................. n scopul atribuirii contractului de ............................................... n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport). Data Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 2

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA ......................................................................................,

Subsemnatul reprezentant mputernicit al ..................................................................................................................................................... ......., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia urmatoare: respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofert individual i o alta ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c achizitorul procedurii are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ........................................................................

(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)


Data completrii ...................... ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit al .............................................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) n calitate de ofertant la procedura pentru achiziia de ........................................................................... de ctre .., declar pe proprie rspundere c: a) nu ne aflm n stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n societatea este stabilit; d) ne-am ndeplinit n mod corespunztor obligaiile contractuale asumate n ultimii 2 ani; e) nu am fost condamnai, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii ...................... ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 4 OFERTANTUL _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului ______________________________________ _________cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa achizitorului) legatura cu activitatea noastra. 4.Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Ofertant,. (semnatura&stampila autorizata)

Anex Formular 4

Nr. Crt 0 1

Obiectul contractului

Denumirea/numele beneficiarului/ clientului, adresa 2

Preul total al contractului 3

Procent executat % 4

Perioada de derulare a contractului 5

.....

__________________ (Nume, prenume) __________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR nr. 5 OFERTANT _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit al ......................................................................................................................................................... ...., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai achizitorului cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ...... (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completrii .....................

Ofertant,. (semnatura&stampila autorizata)

ANEXA FORMULAR 5 Nr. Crt. Denumire subcontractant Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatur

___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

FORMULAR 8

OPERATOR ECONOMIC ............................................ (denumire/nume)

INFORMATII GENERALE

1. Denumire/nume: 2. Cod fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificat de nmatriculare/nregistrare: (numr, dat, loc de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiect de activitate, pe domenii: (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Cont IBAN nr. deschis la 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: . (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 9. Principala pia a afacerilor: 10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul

Cifra de afaceri anual (la 31.12)

Cifra de afaceri anual (la 31.12)

- lei 2008 2009 2010 Medie anual:

- echivalent euro -

Operator economic (semntura autorizat)

FORMULAR nr. 6 Ofertantul ...................................... (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA Catre: Fundatia ADV Romania, B-dul Chimiei nr. 12, etaj 1, Iasi. Domnilor: 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...................................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii PSI, SSM si SU:

Nr. crt. 1.

Servicii solicitate

Cantitate

Pret unitar (lei, fara TVA)

Pret unitar (euro, fara TVA)

Pret total (lei, fara TVA)

Pret total (euro, fara TVA)

Servcii de evaluare a 76 riscurilor posturi Abonament lunar pentru 18 luni servicii SSM si PSI Total oferta , la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ....... lei. 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv pana la data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Precizam ca:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar alternativa;

nu depunem oferta alternativa.


5. Pana la incheierea si semnarea contractluui de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. DATA : ..................... Ofertant, .. (semntur autorizat)

in calitate de director, .........................................

legal

autorizat

sa

semnez

oferta

pentru

si

in

numele

Sectiunea IV Contract de prestari servicii


NR : .../ ........2011

PREAMBUL n temeiul PROCEDURII, emisa de AMPOSDRU, in Octombrie 2009, pentru atribuirea contractelor de achiziii de produse, servicii sau lucrri finanate din FSE prin POSDRU 20072013, efectuate de ctre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoriti contractante n conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, sau nu ndeplinesc cumulativ condiiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeai ordonan s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse Art.1.Prile contractante Fundaia Alturi de Voi Romnia, cu sediul n IASI , Jud Iasi, bvd. Chimiei nr.12 tel/fax 0232/275568, email: office@alaturidevoi.ro, cod fiscal 14545164, cont bancar cod IBAN RO 54 RZBR00000600 12697012 deschis la Raiffeisen Bank Iasi, reprezentata de doamna Angela Achitei Presedinte, n calitate de achizitor, pe de o parte, i , cu sediul, Str., nr., tel., fax, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu numarul, Cod Fiscal, reprezentata prin dl Reprezentant legal, n calitate de prestator, pe de alt parte Art.2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract - prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului; e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza n legtur cu serviciile prestate conform contractului; f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. Art.3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Art.4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Prestatorul se oblig s presteze Servicii PSI, SSM si SU, prevazute in Anexa, parte integranta din acest contract, n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract, prestri servicii care se fac conform contractului de finantare al ADV Romania cu numrul de identificare al contractului POSDRU/84/6.1/S/51204 proiect Aliana pentru Dezvoltarea Economiei Sociale. 4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. Art.5. Valoarea contractului 5.1 - Valoarea contractului este..., suma compusa din: Evaluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc - .. Abonament lunar pentru servicii SSM i PSI - .. 5.2. - Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, pana in ultima zi lucratoare ale lunii urmtoare; 5.3. Plata se va face prin OP pe baza facturilor fiscale emise in baza contractului. Art.6. Durata contractului 6.1 - Prezentul contract ncepe s-i produc efectele la data de semnrii acestuia de ctre pri pn la data de 30.06.2013. Art.7. Executarea contractului 7.1 - Executarea contractului ncepe la data semnrii contractului. Art.8. Documentele contractului 8.1 Documentele anexate contractului sunt oferta financiar i oferta tehnic. Art.9. Obligaiile principale ale prestatorului 9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile in domeniul Sanatatii si Securitatii in munca si Situatii de Urgenta prevazute in Anexa 1 in respectarea dispozitiilor legale incidente in materie. 9.2 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate; i b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. Art.10. Obligaiile principale ale achizitorului 10.1 Achizitorul are urmatoarele obligatii:

1. Sa plateasca prestatorului sumele convenite cu respectarea termenele stipulate in prezentul contract; 2. Sa solicite, la propunerea prestatorului, si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; 3. Sa depuna diligentele necesare in vederea identificarii si evaluarii riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor; 4. Sa anunte in scris prestatorul cu privire la orice schimbare asupra structurii personalului si a conditiilor de munca, sau la orice alta modificare referitoare la activitatea si/sau procesele de munca; 5. Sa anunte prestatorul imediat potrivit Legii 319/2006, art. 26, 27 alin (1), 28 si a normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Sectiunea II art. 7, alin. (1) orice eveniment de acest gen in vederea stabilirii modalitatilor de actiune si interventie; 6. Sa desemneze prin decizie o persoana pentru facilitarea comunicarii cu prestatorul, intocmirii, completarii si pastrarea documentelor referitoare la activitatea de securitatea si sanatatea muncii si S.U. Aceasta persoana va aduce la cunostinta sefilor locurilor de munca orice incorectitudine in efectuarea instructajului specific si periodic la locul de munca; 7. Sa stabileasca, la propunerea prestatorului, prin decizie perioada de efectuare a instruirii periodice de sanatate si securitate in munca functie de gradul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca, la personalul muncitor si personalul tehnico-administrativ; 8. Sa aprobe si sa propuna completari, dupa caz, ale planul tematic privind instruirea periodica si planul economico-financiar privind alocarea de fonduri anuale pentru activitatea de sanatate si securitate in munca si S.U.; 9. Sa anunte prestatorul asupra eventualelor controale din partea organelor statului abilitate in acest sens si sa participe prin persoane desemnate la efectuarea acestora si consemnarea masurilor ce se impun in procesul verbal de control; 10. S asigure acces la toate informaiile necesare desfurrii activitii de prevenire i protecie; 11. Sa admita la lucru noii angajati dupa efectuarea controlului medical si a instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta; 12. Sa asigure prezenta angajatilor la datele stabilite in graficul de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta. 13. La recomandarea medicului de medicina muncii, sa efectueze testarea angajatilor. Art.11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului n valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de ntrziere.

11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz la expirarea perioadei convenite de maxim 30 de zile, atunci acesta are obligaia de a plti ca penaliti o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat n valoare de 0,1% din valoarea facturii pentru fiecare zi de ntrziere. 11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris, adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Art.12. Garania de bun execuie a contractului 12.1 - Prestatorul nu este obligat s constituie garania de bun execuie a contractului. Art.13. Alte responsabiliti ale prestatorului 13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. Art.14. Alte responsabiliti ale achizitorului 14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. Art.15. Recepie i verificri 15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. 15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. Recepia execuiei prestrilor de servicii se va face pe baz de proces-verbal de recepie. Art.16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 16.1 - Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n maxim 5 zile de la semnarea contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. 16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului n valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de ntrziere. Art.17. Ajustarea preului contractului 17.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 17.2 - Preul contractului nu se ajusteaz, excepie serviciile pentru cercetarea evenimentelor, ntocmirea dosarului i a procesului verbal de cercetare i a formularului de nregistare a accidentelor de munc (F.I.A.M.) si a incidentelor periculoase. Aceste servicii vor fi ofertate separat i vor face obiectul unui act adiional la contract. Art.18. Amendamente 18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului, excepie cele menionate la punctul 17.2. Art.19. Subcontractani 19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, precum i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat achizitorului. Art.20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. Art. 21. Fora major 21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretind celeilalte daune-interese. Art.22. Soluionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin negocieri directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea negocierilor, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din municipiul Iasi.

Art.23. Limba care guverneaz contractul 23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. Art.24. Comunicri 24.1 - (1) Orice comunicare dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24.3.Toate notificrile pentru a fi opozabile fa de teri vor fi fcute n scris i trimise la adresele: Prestator: Achizitor: Fundatia Alaturi de Voi Romania, Iasi, jud. Iasi, b-dul Chimiei nr. 12, tel: 0232 275.568, fax 0232 275.568, email: office@alaturidevoi.ro; Art.25. Legea aplicabil contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. 25.2 Acest contract exprim acordul deplin al prilor contractante, cu privire la obiectul i cauzele formulate n textul su; prezentul contract se completeaz cu reglementrile legale n vigoare. 25.3 Fiecare persoan care semneaz acest contract n numele uneia din pri, declar i garanteaz c a fost pe deplin mputernicit s semneze acest act i c au fost ntreprinse toate msurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract Prile au neles s ncheie la sediul achizitorului, astzi, , prezentul contract n dou exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte. Prin semntur prile atest c se afl n posesia unui exemplar. Achizitor, Fundatia Alaturi de Voi Romania Presedinte, Angela Achiei Prestator,

Director Economic, Ana Drelea

Avocat colaborator, Magdalena Catargiu