Sunteți pe pagina 1din 8

Echipa manageriala de proiect Nr.

C rt Functie Manager de proiect Nume Adrian Homor Competente Studii superioare, Specializare Managementul Proiectelor in Constructii Responsabilitati Supravegheaza desfasurarea proiectului si gestioneaza echipa de proiect. Participa la consultari precum si la toate etapele desfasurarii proiectului. Participa la consultari precum si la toate etapele desfasurarii proiectului. Planifica si urmareste cheltuielile in cadrul proiectului Se ocupa de intocmirea evidentelor financiare. Urmareste executarea lucrarilor la un nivel tehnic corespunzator exigentelor contractuale

Manager Financiar 2

Alexand ru Paun

Studii superioare, Specializare finante si contabilitate

Manager Tehnic

Dinit Madalin

Studii superioare, Inginer in constructii

Normarea echipei manageriale Nr.Cr t 1 2 3 Nr ore /luna 80 60 80 220 Nr. Total ore 1120 840 1120 3080 Tarif orar (lei/h) 250 250 200 700 Salariu brut 280000 210000 224000 714000

Functie Manager de proiect Manager Financiar Manager Tehnic TOTAL

Nume Adrian Homor Alexandr u Paun Dinit Madalin

Matricea responsabilitatilor Nr.C rt 1 1,1 1,2 2 2,2 (Sub)Activitatea Achizitie si pregatire teren Achizitie teren Amenajare teren Managementul proiectului Consultanta, constituire echipa de proiect, planificarea monitorizarii proiectului Auditul proiectului Achizitie si contractare firma audit Auditare proiect Realizare PT Achizitie si contractare firma de proiectare Realizare PT, obtinere autorizatii Asistenta tehnica Activitatea de executie Urmarire si verificare lucrari (diriginte de santier) Organizare de santier Fundatie Suprastructura Dotare cu utilitati Arhitectura Tamplarii Tencuieli interioare Pardoseli Promovare Receptie si dare in folosinta Manager proiect R R R Manager financiar Manager tehnic Diriginte santier

3 3,1 3,2 4 4,1 4,2 4,3 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 7

R A R A S

R S A A A

R S C A A

A C C C C C C C C R R

A A A A A A A A A A A

A S S S S S S S S I A

R R R R R R R R R I R

R = RESPONSABIL; A = AVIZEAZA; S = SE IMPLICA / PARTICIPA; C = CONSULTAT; I = INFORMAT

Plan de promovare a investitiei


Activitatea de informare i publicitate Realizare panouri in santierul de constructie Placa permanenta din material durabil (marmura, metal) Prezentare in mass-media Perioada estimat de desfurare 1 an permanent 1 luna Costuri estimate (lei) 400 1000 100

Categorii de riscuri care pot afecta in mod pozitiv realizarea proiectului Nr. Crt. 1 2 Categoria riscului Organization al Organization al Risc Crearea de noi locuri de munca Cresterea schimburilor comerciale Cauza Dezvoltarea zonei Dezvoltarea zonei Efect Cresterea nivelului de trai Cresterea nivelului de trai

Extern

Curs de schimb valutar favorabil

Situatia economica

Reducere cheltuieli

Categorii de riscuri care pot afecta in mod negativ realizarea proiectului Nr . Cr t. 1 Categoria riscului Extern

Risc Posibilitatea existentei unor dovezi arheologice Relocarea utilitatilor Apa Canal

Cauza

Efect Intarzierea lucrarilor

Istoricul zonei

Tehnic

Neprevederea acestei actiuni prin contract

Costuri suplimentare Pierderi de productivitat e

Telecomunicatii Gaz Electricitate 3 Extern Intarzierea obtinerii unor avize Conditii meteorologice nefavorabile Accidente de munca Neindeplinirea la timp a sarcinilor functionarilor publici Desfasurarea in aer liber a proiectului Nerespectarea masurilor de securitatea si protectie a muncii Instruirea necorespunzatoare Criza economica Intarzierea lucrarilor Sistarea lucrarilor pe perioada respectiva Costuri suplimentare Afectarea imaginii Intarzierea lucrarilor Intarzierea lucrarilor Costuri suplimentare Actiuni neprevazute Fenomene naturale Costuri suplimentare Intarziere lucrari/

Extern Organizational

5 Insuficienta resurselor bugetate Depasirea termenelor stabilite pentru finalizarea proiectului Depasirea bugetului planificat initial Calamitati naturale

Organizational

Project Management

Actiuni neprevazute

8 9

Project Management Extern

10 Riscuri politice 11 Riscuri Tehnice 12 Riscuri determinate de factorul uman

Retragerea sprijinului politic local Lipsa de personal specializat si calificat

Schimbarea politica a conducerii locale Posturi specializate temporare Suprafata mare a lucrarii, personal de paza redus

cheltuieli suplimentare Intarziere executie lucrari Pierderi materiale si banesti Distruger materiale

Vandalism

GRAFIC DE PLATI

Nr.Crt 1 1,1 1,2 2 2,2

(S ub)Activitatea Achizitie si preg a tire teren Achizitie teren Amenajare teren Manag em entul proiectului Consultanta, constituire echipa de proiect, planificarea monitorizarii proiectului Auditul proiectului Achizitie si contractare firma audit Auditare proiect R ealizare PT Achizitie si contractare firma de proiectare Realizare PT, obtinere autorizatii Asistenta tehnica Activita teade executie Urmarire si verificare lucrari (diriginte de santier) Organizare de santier Fundatie Suprastructura Dotare cu utilitati Arhitectura Tamplarii Tencuieli interioare Pardoseli Prom ova re R eceptie si dare infolosinta T otal (m ii lei) R am bursari

Costuri (m ii lei) 27,684 5,537 714

1 27,68 5,537 51 51

Anul I 6 7

10

11

12

Anul II 6 7

10

11

12

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

3 3,1 3,2 4 4,1 4,2 4,3 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 7 8

1,24 18,08 1,24 57,58 27,68 1990,813 14

1,24 4 1,24 57,58 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,48 2 2 5,33 53,3 284,9 2,773 341,9 341,9 82,69 47,86 75,42 1,86 1,24 55 53,52 53,52 117,1 114,2 55,52 340,4 402,4 400,2 423,1 634,5 59,8 24,47 417,3 621,5 284,9 455,8 2 2 2 2 2 4 5 5,08

5,33 53,3 569,81 2,773 1139,63 82,69 47,86 75,42 1,86 1,24 2 8 4 6 ,9 5 4 84,22 53,48 1063,239