Sunteți pe pagina 1din 10

OrdonanaGuvernuluiNr.16din30iulie2013pentrumodificareaicompletarea Legiinr.571/2003privindCodulfiscalireglementareaunormsurifiscalbugetare publicatnMonitorulOficialnr.490din2august2013 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,i al art. 1 pct. I.3i 6 din Legeanr.

.182/2013privindabilitareaGuvernuluideaemiteordonane, GuvernulRomnieiadoptprezentaordonan. ART.I Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modificisecompleteazdupcumurmeaz: 1.Laarticolul11,alineatele(1^1)(1^4)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(1^1) Contribuabilii declarai inactivi conform art. 78^1 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare, care desfoar activiti economice n perioada de inactivitate, sunt supui obligaiilor privind plata impozitelori taxelor prevzute de prezenta lege, dar, n perioada respectiv, nu beneficiaz de dreptul de deducere a cheltuielilor i a taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor efectuate. Pentru achiziiile de bunurii/sau servicii efectuate n perioada n care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaiunilor care urmeaza fi efectuate dup data nregistrrii nscopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz n favoarea persoanei impozabile, prin nscrierea n primul decont de tax prevzut la art. 156^2 depus de persoana impozabil dup nregistrarea n scopurideTVA,sau,dupcaz,ntrundecontulterior,taxaaferent: a)bunuriloraflatenstociserviciilorneutilizate,constatatepebazdeinventariere, nmomentulnregistrrii; b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum i activelor corporale fixe n curs de execuie, constatate pe baz de inventariere, aflate n proprietatea sa n momentul nregistrrii. n cazul activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, se ajusteaz taxa aferent valorii rmase neamortizate la momentul nregistrrii. n cazul bunurilor de capital se aplic prevederileart.149; c) achiziiilor de bunuri i servicii care urmeaz a fi obinute, respectiv pentru care exigibilitatea de tax a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) i b) nainte de data nregistrrii i al cror fapt generator de tax, respectiv livrarea/prestarea, are loc dup aceastdat. (1^2) Beneficiarii care achiziioneaz bunuri i/sau servicii de la contribuabili dup nscrierea acestora ca inactivi n Registrul contribuabililor inactivi/reactivai conform art. 78^1 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu beneficiaz de dreptul de deducere a cheltuielilor i a taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor respective, cu excepia achiziiilor de bunuri efectuate n cadrul procedurii de executare silit i/sau a achiziiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate n procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei,cumodificrileicompletrileulterioare. (1^3) Contribuabilii crora li sa anulat nregistrarea n scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) e) nu beneficiaz, n perioada respectiv, de dreptul de

deducere a taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor efectuate, dar sunt supui obligaiei de plat a TVA colectate, n conformitate cu prevederile titlului VI, aferent operaiunilor taxabile desfurate n perioada respectiv. Pentru achiziiile de bunurii/sau servicii efectuate n perioada n care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaiunilor care urmeaz a fi efectuate dup data nregistrrii n scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz n favoarea persoanei impozabile, prin nscrierea n primul decont de tax prevzut la art. 156^2 depus de persoana impozabil dupnregistrareanscopurideTVA,sau,dupcaz,ntrundecontulterior,taxaaferent: a)bunuriloraflatenstociserviciilorneutilizate,constatatepebazdeinventariere, nmomentulnregistrrii; b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum i activelor corporale fixe n curs de execuie, constatate pe baz de inventariere, aflate n proprietatea sa n momentul nregistrrii. n cazul activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, se ajusteaz taxa aferent valorii rmase neamortizate la momentul nregistrrii. n cazul bunurilor de capital se aplic prevederileart.149; c) achiziiilor de bunuri i servicii care urmeaz a fi obinute, respectiv pentru care exigibilitatea de tax a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) i b) nainte de data nregistrrii i al cror fapt generator de tax, respectiv livrarea/prestarea, are loc dup aceastdat. (1^4) Beneficiarii care achiziioneaz bunurii/sau servicii de la contribuabilii crora li sa anulat nregistrarea n scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) e) i au fost nscrii n Registrul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat nu beneficiaz de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor respective, cu excepia achiziiilor de bunuri efectuate n cadrulproceduriideexecutaresiliti/sauaachiziiilordebunuridelapersoaneimpozabile aflate n procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificrile i completrile ulterioare." 2. La articolul 20^1 alineatul (4), dup litera a^1) se introduce o nou liter, litera a^2),cuurmtorulcuprins: "a^2)societiaflatesubincidenalegislaieicroate,denumite<<dionickodrustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> i alte societi constituite n conformitate cu legislaiacroaticaresuntsupuseimpozituluipeprofitnCroaia;". 3.Laarticolul27^1,alineatul(12)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(12) Dispoziiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplic fuziunilor, divizrilor, divizrilor pariale, cesionrii de activei schimburilor de aciuni ntre societile din state membre diferite i transferului sediului social al unei societi europene sau societicooperativeeuropenentrestatelemembre." 4. La titlul II, n anexa "Lista societilor la carese face referire n art. 27^1 alin. (3) pct.12lit.a)",dupliterac)seintroduceonouliter,literac^1),cuurmtorulcuprins: "c^1) societile nfiinate n baza legii croate, cunoscute ca <<dionicko drustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> i alte societi constituite n conformitate cu legislaiacroaticaresuntsupuseimpozituluipeprofitnCroaia;". 5.Articolul58^1seabrog. 6. La articolul 124^20 litera a) paragraful (iii), dup ultima liniu se introduce o nouliniu,cuurmtorulcuprins:

"poreznadobit,nCroaia;". 7. La articolul 124^26, dup litera y) se introduce o nou liter, litera z), cu urmtorulcuprins: "z) societi aflate sub incidena legislaiei croate, denumite <<dionicko drustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> i alte societi constituite n conformitate cu legislaiacroaticaresuntsupuseimpozituluipeprofitnCroaia." 8.Laarticolul140alineatul(2),dupliteraf)seintroduceonouliter,literag),cu urmtorulcuprins: "g)livrareaurmtoarelorbunuri: 1. toate sortimentele de pine, precum i urmtoarele specialiti de panificaie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluei mpletituri, care se ncadreaz n grupaprodusedebrutrielacodulCAEN/CPSA1071; 2.finalbdegru,finsemialbdegru,finneagrdegruifindesecar, caresencadreazlacodulCAEN/CPSA1061; 3.triticumspelta,grucomunimeslin,caresencadreazlacodulNC10019900,i secar, care se ncadreaz la codul NC 1002 90 00, prevzute n anexa I la Regulamentul (CEE)nr.2.658/87alConsiliuluidin23iulie1987privindNomenclaturatarifaristatistici Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere n aplicare (UE)nr.927/2012alComisieidin9octombrie2012." 9.Laarticolul150,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(3) Taxa este datorat de orice persoan nregistrat conform art. 153 sau 153^1, creia i se livreaz produsele prevzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dac aceste livrri sunt realizate de o persoan impozabil care nu este stabilit n Romnia sau nu este consideratafistabilitpentrurespectivelelivrridebunuripeteritoriulRomnieiconform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar dac este nregistrat n scopuri de TVA n Romnia conformart.153alin.(4)sau(5)." 10.Laarticolul153alineatul(9),literac)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "c) dac asociaii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabil nsi au nscrise n cazierul fiscal infraciunii/sau faptele prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonana Guvernului nr. 75/2001 privind organizareai funcionarea cazierului fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de la data comunicrii deciziei de anulare de ctre organele fiscale competente. n cazul societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se dispune anularea nregistrrii persoanei n scopuri de TVA numai n situaia n care asociaii majoritari sau, dup caz, asociatul unic au nscrise n cazierul fiscal infraciuni i/sau faptele prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonana Guvernului nr. 75/2001, republicat, cu modificrile i completrileulterioare;". 11.Laarticolul153alineatul(9^1),litereleb)d)semodificivoraveaurmtorul cuprins: "b) la solicitarea persoanei impozabile, n situaia prevzut la alin. (9) lit. c), dac nceteaz situaia care a condus la anulare, de la data comunicrii deciziei de nregistrare n scopuri de TVA. n cazul societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare, ai cror asociai din cauza crora sa dispus anularea nregistrrii n scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitrii renregistrrii, persoana impozabil poate solicita renregistrarea chiar dac nu a ncetat situaia care a conduslaanulareanregistrriiconformalin.(9)lit.c);

c) la solicitarea persoanei impozabile, n situaia prevzut la alin. (9) lit. d), de la data comunicrii deciziei de nregistrare n scopuri de TVA, pe baza urmtoarelor informaii/documentefurnizatedepersoanaimpozabil: 1.prezentareadeconturilordetaxnedepuselatermen; 2. prezentarea unei cereri motivate din care s rezulte c se angajeaz s depun la termeneleprevzutedelegedeconturiledetax; d) la solicitarea persoanei impozabile, n situaia prevzut la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaraii pe propria rspundere din care s rezulte c va desfura activiti economice.DatanregistrriinscopurideTVAapersoaneiimpozabileestedatacomunicrii decizieidenregistrarenscopurideTVA." 12.Laarticolul153,alineatul(9^2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(9^2) Agenia Naional de Administrare Fiscal organizeaz Registrul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 i Registrul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat. Registrele suntpubliceiseafieazpesiteulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.nscrierean Registrul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153 a fostanulatsefacedectreorganulfiscalcompetent,dupcomunicareadecizieideanulare a nregistrrii n scopuri de TVA, n termen de cel mult 3 zile de la data comunicrii. Data anulrii nregistrrii n scopuri de TVA nscris n decizie este data prevzut la art. 153 alin. (9).AnulareanregistrriinscopurideTVAproducelafurnizor/prestatorefecteleprevzute laart.11alin.(1^1)i(1^3)deladataprevzutlaart.153 alin.(9)incazulbeneficiarului produce efectele prevzute la art. 11 alin. (1^2) i alin. (1^4) din ziua urmtoare datei operrii anulrii nregistrrii n Registrul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopurideTVAconformart.153afostanulat." 13. La articolul 153, dup alineatul (9^2) se introduc dou noi alineate, alineatele (9^3)i(9^4),cuurmtorulcuprins: "(9^3) Cnd se constat c persoana impozabil a fost nregistrat n scopuri de TVA conformart.153deorganelefiscale,caurmareauneierori,aceastnregistrareseanuleaz din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, ncepnd cu data nscris n decizia de ndreptare a erorii. Pe perioada cuprins ntre data nregistrriii dataanulriinregistrriinscopurideTVA: a)persoanaimpozabilcareafostnregistrateronatnscopurideTVAacioneazn calitatedepersoannregistratnscopurideTVA,cuexcepiasituaieincarenregistrarea eronat a fost generat de organul fiscal, caz n care persoana impozabil poate aplica regimulspecialdescutirepentruntreprinderilemiciprevzutlaart.152; b) dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de beneficiari de la persoaneleimpozabilerespectiveseexercitnlimiteleincondiiileprevzutelaart.145 147^1. (9^4) Cnd se constat c persoanei impozabile ia fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi nregistrat, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprins ntre data anulriii data nregistrrii n scopuri de TVA persoanarespectivipstreazcalitateadepersoanimpozabilnregistratnscopuride TVA, meninnduse data nregistrrii n scopuri de TVA anterioar. Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate pe aceeai perioad de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercit n limitele i n condiiile prevzute la art. 145 147^1,

considernduse c achiziiile au fost efectuate de la o persoan impozabil nregistrat n scopurideTVAconformart.153." 14.Laarticolul155,alineatele(31)i(34)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(31) Persoana impozabil poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiia ca acestea sau informaiile stocate conform alin. (30) s fie puse la dispoziia autoritilor competentefrniciontrziereoridecteorisesolicitacestlucru.Cutoateacestea,locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabil nu poate fi situat pe teritoriul uneiri cu care nu exist niciun instrument juridic referitor la asistena reciproc avnd o sfer de aplicaresimilarceleiprevzutedeDirectiva2010/24/UEideRegulamentul(UE)904/2010 sau la dreptul menionat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descrcai deautilizafacturilerespective. .......................................................................... (34) Facturile pot fi stocate pe suport hrtie sau n format electronic, indiferent de forma original n care au fost trimise ori puse la dispoziie. n cazul stocrii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hrtie n format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor n formelectronic,cumodificrileulterioare." 15. La articolul 160 alineatul (2), dup litera d) se introduc dou noi litere, literele e)if),cuurmtorulcuprins: "e)livrareadeenergieelectricctreuncomerciantpersoanimpozabil,astfelcum estedefinitlaart.132alin.(1)lit.e).nvedereaaplicriitaxriiinverse,furnizoruldeenergie electric trebuie s obin din partea cumprtorului dovada c acesta se ncadreaz n definiiaprevzutlaart.132alin.(1)lit.e),respectiv: 1. licena de furnizare a energiei electrice, eliberat de Autoritatea Naional de ReglementarenDomeniulEnergieiElectrice,careatestcalitateadecomerciantdeenergie electricacumprtorului; 2. declaraia pe propria rspunderedin care s rezulte c activitatea saprincipal, n ceea ce privete cumprrile de energie electric, o reprezint revnzarea acesteia i consumulsupropriudinenergiaelectriccumpratesteneglijabil; f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabiledeenergie,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare." 16.Laarticolul160,alineatul(6)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e)i f) se aplic pn la data de 31 decembrie 2018 inclusiv." 17.Laarticolului206^54,alineatul(6)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(6) n cazul expeditorului nregistrat, garania reprezint 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate n regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unuian." 18. La articolul 206^69 alineatul (15), dup litera b) se introduce o nou liter, literac),cuurmtorulcuprins: "c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine,compresoareetc.,dectreoperatoriieconomiciautorizainacestsensicaresunt utilizatepentrunclzire." 19. La articolul 207, dup litera e) se introduc ase noi litere, literele f) k), cu urmtorulcuprins:

"f) bijuterii din aur i/sau din platin cu codul NC 7113 19 00, cu excepia verighetelor; g)confeciidinblnurinaturale,cucodurileNC:43031010i43031090; h)iahturiialtenaveiambarcaiunicusaufrmotorpentruagrement,cucodurile NC: 8903 91, 8903 92 i 8903 99, cu excepia celor destinate utilizrii n sportul de performan; i) autoturisme i autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 i 8703 33, a cror capacitatecilindricestemaimaresauegalcu3.000cm^3; j)armedevntoareiarmedeuzpersonal,alteledectceledeuzmilitarsaudeuz sportiv,cucodurileNC:93020000,9303,93040000; k) cartue cu glon i alte tipuri de muniie pentru armele prevzute la lit. j), cu codurileNC:930621,930629,930630." 20.Laarticolul208,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2)Pentruproduseleprevzutelaart.207lit.a)c)if)k),accizelesedatoreazo singur dat i se calculeaz prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de msur asupra cantitilor produse pe teritoriul Romniei, importate sau achiziionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubil importate sau achiziionate intracomunitar, accizele se datoreaz i se calculeaz numai pentru cantitatea de cafea solubil coninut n amestecuri." 21.Laarticolul209,alineatele(1)i(3)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "ART.209 (1) Pltitorii de accize pentru produsele prevzute la art. 207 lit. a) c)i lit. f) k) sunt operatorii economici care produc, achiziioneaz din teritoriul comunitar ori import astfeldeproduse. .......................................................................... (3) Operatorii economici care achiziioneaz din teritoriul comunitar produsele prevzute la art. 207 au obligaia ca, nainte de primirea produselor, s se nregistreze la autoritatea competent, n condiiile prevzute n normele metodologice, i s respecte urmtoarelecerine: a) s garanteze plata accizelor n cuantumul i n condiiile stabilite n normele metodologice; b)sinevidenalivrrilordeastfeldeproduse; c)sprezinteproduselelacerereaorganelordecontrol; d) s accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control. Nu se supun acestor cerine antrepozitarii autorizai i destinatarii nregistrai care achiziioneazdinteritoriulcomunitarproduseleprevzutelaart.207lit.d)e)." 22.Laarticolul210,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(4)Pentruproduseleprevzutelaart.207lit.a)e)retrasedepepia,dacstarea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai ndeplinesc condiiile de comercializare,accizelepltiteserestituielacerereaoperatoruluieconomic." 23.Laarticolul211,dupliterac)seintroduceonouliter,literad),cuurmtorul cuprins: "d) pentru produsele prevzute la art. 207 lit. h)i i), momentul exigibilitii accizei intervine la data efecturii formalitilor de punere n liber circulaie n cazul celor din import, respectiv nainte de efectuarea primei nmatriculri n Romnia, n cazul celor

produse n Romnia i al celor achiziionate intracomunitar. n scopul nmatriculrii vehiculelorprevzutelaart.207lit.h)ii)sevorprezentaorganelorcompetente: 1. declaraia vamal care atest efectuarea formalitilor de punere n liber circulaie,ncazulvehiculelordinimport; 2.certificatulcareatestplataaccizelor,ncazulvehiculelorprodusenRomniaial celorachiziionateintracomunitar.Modeluliconinutulcertificatuluisestabilescprinordin alpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal." 24. La titlul VII "Accize i alte taxe speciale", n anexa nr. 1, la nr. crt. 5 Alcool etilic,nivelulaccizeiprevzutncoloana3semodificivafide1.000euro/hlalcoolpur. 25. La titlul VII "Accize i alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modific i se nlocuietecuanexacarefaceparteintegrantdinprezentaordonan. 26.Laarticolului296^19,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) n situaia persoanelor prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), declararea contribuiilor sociale individuale se face de ctre pltitorul de venit, care n acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, potrivit prevederiloralin.(1)sau(1^1),dupcaz,curespectareaprevederiloralin.(1^8)." 27. La articolul 296^21 alineatul (1), litera f) se modific i va avea urmtorul cuprins: "f)persoanelecarerealizeazvenituri,nregimdereinerelasursaimpozitului,din activitidenaturacelorprevzutelaart.52alin.(1),precumicelecarerealizeazvenituri dinasocierilefrpersonalitatejuridicprevzutelaart.13lit.e);". 28.Laarticolul296^22,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(4) Pentru persoanele prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul ncheiat ntre pri, diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil prevzut la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii n cazul expertizelor tehnice judiciare i extrajudiciare i orice alte venituri obinute, indiferent de denumirea acestora, pentrucareseaplicreinerealasursaimpozitului." ART.II Pentrucheltuielileefectuatepentrueconomisireansistemcolectivpentrudomeniul locativ,potrivitlegii,nconformitatecuprevederileart.58^1dinLegeanr.571/2003privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrile ulterioare, n perioada 1 ianuarie 2013i pn la data abrogrii acestui articol se aplic reglementrile n vigoare la data efecturii cheltuielilor.Dinveniturileimpozabiledinsalariiobinutelafunciadebaz,aferenteanului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea n sistem colectiv pentru domeniul locativ, n perioada 1 ianuarie 2013i pn la data abrogrii art. 58^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificrilei completrile ulterioare, n limita unei sume maxime de 300 lei. ART.III Ordonana Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionalei societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precumi la regiile autonome, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobat cu modificri prin Legea nr. 769/2001, cu modificrile icompletrileulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz:

1. La articolul 1, partea introductiv a alineatului (1) se modific i va avea urmtorulcuprins: "ART.1 (1) La societile naionale, companiile naionalei societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precumi la regiile autonome, profitul contabil rmas dup deducerea impozitului pe profit se repartizeaz pe urmtoarele destinaii, dac prin legi specialenuseprevedealtfel:". 2.Laarticolul1alineatul(1),literac)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni, cu excepia pierderii contabile reportate provenite din ajustrile cerute de aplicarea IAS 29 <<Raportarea financiarneconomiilehiperinflaioniste>>,potrivitReglementrilorcontabileconformecu Standardele internaionale de raportare financiari Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva Comunitilor Economice Europene nr. 86/635/CEE i cu Standardele InternaionaledeContabilitateaplicabileinstituiilordecredit;". 3. La articolul 1, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorulcuprins: "(1^1) Pierderea contabil reportat provenit din ajustrile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiar n economiile hiperinflaioniste", potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, respectiv Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva Comunitilor Economice Europene nr. 86/635/CEEicuStandardeleInternaionaledeContabilitateaplicabileinstituiilordecredit, se acoper din rezerve constituite din profitul net, prime de capitali capital social, inclusiv sumele reprezentnd ajustarea la inflaie a capitalului social, potrivit hotrrii adunrii generaleaacionarilor,curespectareaprevederiloractelornormativeincidente." ART.IV Ordonana de urgen a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicatn Monitorul OficialalRomniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, semodificdupcumurmeaz: 1.Laarticolul8,literaf)seabrog. 2.Laarticolul15,alineatele(1)i(3)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "ART.15 (1) n vederea stimulrii vehiculelor noi, nepoluantei eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitile administrativteritoriale i instituiile publice care achiziioneaz autovehicule electrice noi beneficiaz de un tichet cu valoare nominal, pentru fiecare autovehicul nou achiziionat, denumit n continuare ecotichet. .......................................................................... (3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum i metodologia de finanare se stabilesc prin Ghid de finanare a programuluiaprobatprinordinalministruluimediuluiischimbrilorclimatice." ART.V Prevederileart.Ipct.8i1525seaplicncepndcudatade1septembrie2013.

ART.VI Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonana Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precumi la regiile autonome, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobat cu modificri prin Legea nr. 769/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan, se republic n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup aprobarea prin lege a prezentei ordonane, dndusetexteloronounumerotare. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru, ministrulfinanelorpublice, DanielChioiu Ministruldelegatpentrubuget, LiviuVoinea Ministrulmediuluiischimbrilorclimatice, RovanaPlumb Ministrulafacerilorexterne, TitusCorlean Bucureti,30iulie2013. Nr.16.

ANEXA1 (Anexanr.2latitlulVII"Accizeialtetaxespeciale"dinCodulfiscal)
Nr. ccrt. 0 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Denumireaprodusuluisauagrupeideproduse U.M. Acciza echivalent euro/U.M. 3 153 225 900 10 25

1 Cafeaverde Cafeaprjit,inclusivcafeacunlocuitori Cafeasolubil Bere Buturifermentate,alteledectberei vinuri Bijuteriidinauri/saudinplatin,cu excepiaverighetelor: pnla14Kinclusiv peste14K Confeciidinblnurinaturale: cuvaloareunitarntre500euro 1.500euro cuvaloareunitarntre1.501euro 3.000euro cuvaloareunitarntre3.001euro 4.500euro cuvaloareunitarntre4.501euro 6.000euro

2 ton ton ton hldeprodus hldeprodus

gram gram buc. buc. buc. buc.

1 2 50 200 450 750

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10.1 10.2 10.3 11 12 12.1

cuvaloareunitarpeste6.001euro buc. 1.200 Autoturismeiautoturismedetereninclusiv dinimport cm^3 1 rulateacrorcapacitatecilindricestemaimaresauegal cu3.000cm^3 Armedevntoareiarmedeuzpersonal, alteledectceledeuzmilitarsaudeuz sportiv: cuvaloareunitarpnla500euro, inclusiv cuvaloareunitarntre501euro2.000euro cuvaloareunitarntre2.001euro 3.000euro cuvaloareunitarntre3.001euro 4.000euro cuvaloareunitarntre4.001euro 5.000euro cuvaloareunitarntre5.001euro 6.000euro cuvaloareunitarpeste6.001euro Cartuecuglon: cuvaloareunitardepnla0,66euro cuvaloareunitarcuprinsntre0,67euro i2,21euro buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. 50 150 400 700 900 1.100 1.500 0,1 0,2 0,4 0,1

cuvaloareunitarpeste2,22euro buc. Altetipuridemuniieutilizatepentru armeleprevzute la buc. nr.crt.9 Iahturiialtenaveiambarcaiunicusau fr motorpentruagrement navecuvelecareaulungimeegalsaumai marede8m

12.2

navecumotorpeste100CP*)

metruliniar 500 dinlungimea navei CP 10

*)Aceastacciznusepercepepentrunavelecuvelecaresuntechipatecumotor.