Sunteți pe pagina 1din 18

Impozitul pe venit 1. O persoan este evaluator imobiliar. Acesta efectuaz pli anticipate n contul impozitului pe venit n sum de 2.

400 lei (600 lei pe trimestru . !a sf"r#itul anului acesta constat realizarea urmtoarelor venituri #i c$eltuieli% Indicator Sume (lei) &enituri din prestarea activitii de evaluator '(.000 &enituri din sponsorizri 10.000 )$eltuieli% * c$eltuieli cu materiale 20.000 * c$eltuieli cu c$iria 12.000 * c$eltuieli cu personalul an+a,at 10.000 * c$eltuieli cu ener+ia electric- telefon- ap- +aze 2(.000 * c$eltuieli cu sponsorizarea ..000 * c$eltuieli cu protocolul 2.(00 * alte c$eltuieli deductibile 4.000 /eparat de c$eltuielile de mai sus nre+istraz o c$eltuial cu amenzile de 2.200 lei pentru nerespectarea unor re+lementri le+ale. 0eterminati impozitul de plata aferent anului tocmai inc$eiat. Rezolvare: Pentru determinarea impozitului pe venit va trebui mai nti s determinm venitul net. Venit net = Venituri brute !"eltuieli deductibile &eniturile brute 1 veniturile din prestarea activitii de evaluator. 2u vom include veniturile din sponsorizare. &brut 3 '(.000 lei )$eltuieli deductibile% materialele- c$iria- personalul- ener+ia electric- alte deductibile. )$ded 3 20.000 4 12.000 4 10.000 4 2(.000 4 4000 3 51.000 lei Amenda este considerat a fi o c$eltuial nedeductibil. /ponsorizarea si protocolul sunt c$eltuieli deductibile n limit. )$eltuielile de sponsorizare sunt deductibile n limita unei cote de (6 aplicat diferenei dintre venitul brut #i c$eltuielile deductibile- altele dec"t c$eltuielile de sponsorizare #i protocol n acest caz. )$eltuielile de sponsorizare deductibile 3 (6 7 ('(.000 1 51.000 3 1.200 lei )$eltuielile de protocol n limita unei cote de 26 aplicat diferenei dintre venitul brut #i c$eltuielile deductibile- altele dec"t c$eltuielile de sponsorizare #i protocol. )$eltuielile de protocol 3 26 7 ('(.000 1 51.000 3 480 lei &enitul net 3 '(.000 * 51.000 1 1.200 1 480 3 22..20 lei 9mpozit calculat 3 22..20 7 166 3 ..(51-2 lei Impozitul de plata = #.$%&'( ()** = &.&%&'( lei

(. O persoan fizic desf#oar activiti comerciale de croitorie #i opteaz pentru impunerea n sistem real. :a a estimat un venit impozabil de 2.000 lei ((00 lei pe trimestru . /ituatia reala in anul 2 a fost urmatoarea% 9ndicator /ume (lei &enituri din prestarea activitii de croitorie '(.000 &enituri din sponsorizri 10.000 )$eltuieli% * c$eltuieli cu materiale 20.000 * c$eltuieli cu c$iria 12.000 * c$eltuieli cu personalul an+a,at 10.000 * c$eltuieli cu ener+ia electric- telefon- ap- +aze 2(.000 * c$eltuieli cu sponsorizarea ..000 * c$eltuieli cu protocolul 2.(00 * Alte c$eltuieli deductibile 4.000 /eparat de c$eltuielile de mai sus nre+istraz o c$eltuial cu amenzile de 2.200 lei pentru nerespectarea unor re+lementri le+ale. 0eterminati impozitul de plata aferent anului tocmai inc$eiat. Rezolvare: Pentru determinarea impozitului pe venit va trebui mai nti s determinm venitul net. Venit net = Venituri brute !"eltuieli deductibile &eniturile brute 1 veniturile din prestarea activitii de evaluator. 2u vom include veniturile din sponsorizare. &brut 3 '(.000 lei )$eltuieli deductibile% materialele- c$iria- personalul- ener+ia electric- alte deductibile. )$ded 3 20.000 4 12.000 4 10.000 4 2(.000 4 4.000 3 51.000 lei Amenda este considerat a fi o c$eltuial nedeductibil. /ponsorizarea si protocolul sunt c$eltuieli deductibile n limit. )$eltuielile de sponsorizare sunt deductibile n limita unei cote de (6 aplicat diferenei dintre venitul brut #i c$eltuielile deductibile- altele dec"t c$eltuielile de sponsorizare #i protocol n acest caz. )$eltuielile de sponsorizare deductibile 3 (6 7 ('(.000 1 51.000 3 1.200 )$eltuielile de protocol n limita unei cote de 26 aplicat diferenei dintre venitul brut #i c$eltuielile deductibile- altele dec"t c$eltuielile de sponsorizare #i protocol. )$eltuielile de protocol 3 26 7 ('(.000 1 51.000 3 480 &enitul net 3 '(.000 * 51.000 1 1.200 1 480 3 22..20 9mpozit calculat 3 22..20 7 166 3 ..(51-2 lei Impozitul de plata = #.$%&'( (*** = &.$%&'( lei

.. O persoan fizic care obtine venituri din activitatea de apicultura nre+istreaz n cursul unui an urmtoarele venituri #i c$eltuieli% venituri de 15.000 lei din activitati a+ricole c$eltuielile de 6.000 lei privind materialele folosite n activitatea sa)ontribuabilul #i desf#oar activitatea individual- fr a utiliza an+a,ai. ;entru activitatea de apicultur- norma anual de venit a fost stabilit la 12.000 lei. 0eterminati impozitul pe venit dac contribuabilul opteaz pentru impozitarea pe baz de norm de venit. Rezolvare: Impozitare pe baz de norme de venit /alariu brut minim +arantat 201. 3 800 lei<lun 2orma minim 3 127 800 3 '600 lei. 9mpozit 3 12.000 lei 7 166 3 1.'20 lei ). O persoan fizic autorizata ce obtine venituri din activitatea de florarie nre+istreaz n cursul unui an urmtoarele venituri #i c$eltuieli% venituri de 1(.000 lei din vanzarea florilor c$eltuielile de ..000 lei privind materialele folosite n activitatea sa)ontribuabilul #i desf#oar activitatea individual- fr a utiliza an+a,ai. ;entru acesta activitate- norma anual de venit a fost stabilit la '600 lei. 0eterminati impozitul pe venit dac contribuabilul opteaz pentru impozitarea pe baz de norm de venit. Rezolvare: Impozitare pe baz de norme de venit /alariu brut minim +arantat 201. 3 800 lei<lun 2orma minim 3 127 800 3 '600 lei. 9mpozit 3 '600 lei 7 166 3 1(.6 lei $. O persoan realizeaz ntr*un an urmtoarele venituri% * =n ianuarie% 6.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare> * =n septembrie% 20.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere monumentale. 0eterminai impoziul pe venit #tiind c nu se rein de contribuiile sociale. Rezolvare: 9n cursul anului se va plti un impozit sub form de pli anticipate de 106 din venitul brut. )$eltuielile forfetare vor fi de 206 pentru opera literar #i 2(6 pentru cea monumental &2 3 &? * )$eltuieli forfetare 1)ontribuii sociale &? oper literar 3 6.000 lei 1 206 7 6.000 lei 3 4.800 lei 9mpozitul anual 3 4.800 7 166 3568 lei &? oprer monumental 3 20.000 lei 1 2(6 7 20.000 lei 3 1(.000 lei 9mpozitul anual 3 1(.000 lei 7 166 3 2.400 lei

+. ,-emplu: O persoan realizeaz ntr*un an urmtoarele venituri% * =n iunie% (.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare> * =n au+ust 10.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere monumentale. 0eterminai impozitul pe venit #tiind c nu se rein de contribuiile sociale. Rezolvare: 9n cursul anului se va plti un impozit sub form de pli anticipate de 106 din venitul brut. )$eltuielile forfetare vor fi de 206 pentru opera literar #i 2(6 pentru cea monumental &2 3 &? * )$eltuieli forfetare 1 )ontribuii &? oper literar 3 (.000 lei 1 206 7 (.000 lei 3 4.000 lei 9mpozitul anual 3 4.800 7 166 3640 lei &? oper monumental 3 10.000 lei 1 2(6 7 10.000 lei 3 5.(00 lei 9mpozitul anual 35(00 lei 7 166 3 1.200 lei %. O persoan fizic prime#te de la locul de munc pentru folosina proprie un autoturism cu o valoare de intrare de (0.000 lei. )onform foilor de parcurs autoturismul este folosit '06 n interes de serviciu- iar 106 n interes personal. 0eterminai valoarea avanta,ului n natur stiind ca autoturismul se amortizeaz n ( ani (1-56 lunar . Raspuns% ;entru luna curent avanta,ul n natur este 1067 1-56 7 (0.000 3 8( @O2 .. O persoan fizic prime#te de la locul de munc pentru folosina proprie un autoturism cu o valoare de intrare de 44.000 lei. )onform foilor de parcurs autoturismul este folosit 806 n interes de serviciu- iar 206 n interes personal. 0eterminai valoarea avanta,ului n natur stiind ca autoturismul se amortizeaz n ( ani (1-56 lunar . Raspuns: ;entru luna curent avanta,ul n natur este 20671-56 7 44.000 3 14'-6 @O2 /. An salariat prime#te sub forma unor venituri n natur 20 B+ de za$ar- produs n cadrul unitii n care este an+a,at. )ostul de producie al unui Bilo+ram de za$ar este de (0 lei. 0eterminati valoarea venitului n natur primit de salariat. Raspuns: &enitul suplimentar al salariatului va fi de (0 C 20 lei 3 1000 lei la care se va adu+a #i D&A*ul datorat- deci suma totala considerat avanta, va fi 1000 4 1000 C 246 3 1240 lei. &*. An salariat prime#te sub forma unor venituri n natur .0 B+ de za$ar- produs n cadrul unitii n care este an+a,at. )ostul de producie al unui Bilo+ram de za$ar este de .0 lei. 0eterminati valoarea venitului n natur primit de dalariat. Raspuns:

&enitul suplimentar al salariatului va fi de .0 C .0 lei 3 '00 lei la care se va adu+a #i D&A*ul datorat- deci suma totala considerat avanta, va fi '00 4 '00 C 246 3 1116 lei. &&. ,-emplu: )u ocazia zilei de 8 martie- un an+a,ator ofer fiecrei an+a,ate un cadou n valoare de 2(0 lei reprezent"nd produse cosmetice #i un bilet de intrare la un concert n valoare de 100 lei. 0eterminai avanta,ul n natur acordat salariatelor. Raspuns: )onform codului fiscal- doar 1(0 de lei sunt considerai neimpozabili- iar partea ce dep#e#te aceast valoare va fi inclus n venitul impozabil (.(0 lei 1 1(0 lei 3 200 lei . &&. )u ocazia zilei de 8 martie- un an+a,ator ofer fiecrei an+a,ate un cadou n valoare de .(0 lei reprezent"nd produse cosmetice. 0eterminai suma ce va fi inclus n venitul impozabil. Rspuns: )onform codului fiscal- doar 1(0 de lei sunt considerai neimpozabili- iar partea ce dep#e#te aceast valoare va fi inclus n venitul impozabil (.(0 lei 1 1(0 lei 3 200 lei . &(. An salariat are n ntreinere o persoan care obine lunar venituri din pensii de .00 lei #i venituri din indemnizaii de 200 lei. 0eterminai dac salariatul poate obine deduerea personal pentru persoana aflat n ntreinere Rspuns: Avand n vedere c venitul lunar total ((00 lei dep#e#te valoare de 2(0 lei- acesta nu este considerat- din punctul de vedere al deducerii personale- persoan aflat n ntreinere. &#. An salariat are n ntreinere o persoan care obine lunar venituri din pensii de 100 lei #i venituri din indemnizaii de .00 lei. 0eterminai dac salariatul poate obine deduerea personal pentru persoana aflat n ntreinere Rspuns: Avand n vedere c venitul lunar total (400 lei dep#e#te valoare de 2(0 lei- acesta nu este considerat- din punctul de vedere al deducerii personale- persoan aflat n ntreinere.

&). O persoan are n ntreinere pe fiul su ce obine un c"#ti+ n luna februarie la ,ocuri de noroc de 4000 lei. 0eterminai dac salariatul poate obine deducerea personal pentru persoana aflat n ntreinere. Rspuns: )onform )odului Eiscal- venitul lunar pentru acesta l vom afla prin mprirea numrului de luni rmase pn la finalul anului ( 10 luni la cuantumul venitului ocazional obinut (4000 #i vom obine o sum de 400 lei lunar. =n aceast situaie- fiul acestuia nu mai este considerat n ntreinere- iar persoana nu va beneficia de deducere personal suplimentar n urma acestuia. &$. O persoan are n ntreinere pe fiul su ce obine un c"#ti+ n luna februarie la ,ocuri de noroc de 2.000 lei. 0eterminai dac salariatul poate obine deducerea personal pentru persoana aflat n ntreinere. Rspuns: )onform )odului Eiscal- venitul lunar pentru acesta se determina prin mprirea numrului de luni rmase pan la finalul anului (10 luni la cuantumul venitului ocazional obinut (2.000 lei #i vom obine o sum de 200 lei lunar. =n aceast situaie- fiul acestuia este considerat n ntreinere- deoarece suma lunara nu depaseste 2(0 lei<luna. ;rin urmare- persoana va beneficia de deducere personal suplimentar n urma acestuia. &+. ;oate fi cosiderat n ntreinere- din punctul de vedere al deducerii personale- o persoan fizic are venituri din pensie de 1(0 lei<lun #i obine venituri din dob"nzi aferente depozitelor n sum de 40 lei lunar. Rspuns: =n acest caz cuantumul veniturilor lunare este de 1'0 lei- mai mic de 2(0 lei- deci persoana va fi considerat n ntreinere. &%. O persoan obine la locul de munc un salariu de baz brut de 2.000 lei. /alariatul are are n ntreinere pe soia #i pe mama- prima nu obine venituri- iar a doua obine venituri din pensii de 200 lei #i deine #i un teren a+ricol de 2(.000 mp. 0eterminati salariul net- #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Rspuns: =n acest caz pentru determinarea impozitului trebuie s determinm mai nt"i venitul brut. /oia pentru c nu obine nici un venit este persoana n ntretinere- iar mama acestuia nu poate fi persoan aflat n ntreinere pentru ca are terenuri a+ricole peste limita considerat pentru acest lucru. Astfel determinarea impozitului este urmtoarea% Venit brut = (.*** lei * )A/ 3 10-(67 2.000 3 210 lei * )A// 3 (-(67 2.000 3 110 lei * )AF/ 3 0-(6 7 2.000 3 10 lei 3 &enit net 3 1.650 * 0educerea personal de baz 3 .(0 7(1* (2.000*1.000 <2.000 3 15( 3G 180 lei

3 &enit impozabil 3 1.4'0 lei 9mpozit 3 1667 1.4'0 3 2.8 lei /alariul net obinut (ncasat 3 2.000 lei 1 210 1 110 1 10 1 2.8 3 1.4.2 lei. &.. O persoan fizic este salariat al unei companii productore de produse alimentare- cu contract individual de munc. Acesta obine urmtoarele venituri aferente lunii decembrie% * salariul de ncadrare 1.00 lei * sporul de vec$ime 206 din salariul de ncadrare> * prime#te cadouri n valoare brut de 400 lei de )raciun pentru cei 2 copii ai sai> * salariatul folose#te autoturismul societii in HeeBend n scop personal- fiindu*i atribuit un avanta, n valoare de .40 lei. Autoturismul nu este folosit #i n alte scopuri. * salariatul prime#te 21 de tic$ete de mas n valoare de ' lei fiecare> * pe data de 28 ianuarie prime#te un stimulent sub forma a 10 B+ de carne de vit evaluat la un pre unitar de v"nzare de 1( lei<B+- fr D&A> /alariatul este membru de sindicat #i plte#te o cotizaie n sum de (0 lei lunar. Dotodat acesta are n ntreinere 2 copii minori. 0eterminai impozitul pe venituri #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Raspuns: &enitul brut impozabil va cuprinde salariul de ncadrare #i sporul de 206 din salariul de ncadrare. =n ceea ce prive#te cadourile acestea se asimileaz salariului #i sunt incluse #i n baza de calcul a contribuiilor dac contravaloarea acestora este peste limita le+al de 1(0 lei<persoan. =n cazul nostru valoarea acestora este de 400 lei pentru cei 2 copii- deci 200 lei<copil- iar potrivit )odului fiscal doar 1(0 lei din acesta este considerat neimpozabil. ;rin urmare 100 lei va fi venit asimilat salariului. Valoarea tic"etelor de mas nu se asimileaz venitului salarial' deci nu este inclusa in baza de impozitare pentru contributii' dar este supus impozitului pe venit . Avanta,ele sunt asimilate salariului #i intra n baza de impozitare pentru contributii. =n cazul nostru suma de .40 lei este asimilat salariului. 0ac utilizarea unui ve$icul din patrimoniul afacerii presupunea deplasarea de la domiciliu la locul de munc #i invers aceast sum ar fi fost considerat neimpozabil. Avanta,ele n natur de +enul stimulentului sunt evaluate la preul de pia #i asimilate salariului% &aloare stimulent% 10 C 1( 4 10 C 1( C 0.24 3 186 lei. ;rin urmare venitul brut 3 1.00420671.0041004.404186 3 2186 lei * )A/ 3 10-(67 21863 2.0 lei * )A// 3 (-(67 21863 120 lei * )AF/ 3 0-(6 7 2186 3 11 lei 3 &enit net 3 182( lei * 0educerea personal de baz 3 4(0 7(1* (2186*1.000 <2.000 3 18. 3G 1'0 lei 3 &enit impozabil 3 1.6.( lei 4 18' lei (valoarea tic$etelor de mas 21 C ' lei 1 (0 lei cotizatia sindical 3 1554 lei. 9mpozit pe veniturile obinute 3 1667 1.554 3 28. lei

&/. O persoan obine lunar un salariu de baz brut de 2.400 lei. ;entru completarea veniturilor personale persoana respectiv desf#oar o activitate dependent- cu pro+ram redus- obin"nd un salariu lunar de baz brut de '00 lei. )ontribuabilul nu are persoane n ntreinere. 0eterminai salariile nete #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Raspuns: ;ersoana nu este persoan n ntreiere deci deducerea personal este de 2(0 lei. Aceasta se va acorda doar la un sin+ur loc de munc- iar pentru acest eCemplu acesta va fi acela unde desf#oar o activitate cu pro+ram ntre+. 0oc principal de munc: &enit brut 3 2.400 * )A/ 3 10-(67 2.400 3 2(2 lei * )A// 3 (-(67 2.400 3 1.2 lei * )AF/ 3 0-(67 2.400 3 12 lei 3 &enit net 3 2.004 lei * 0educerea personal de baz 3 2(0 7(1* (2.400*1000 <2000 3 80 lei 3 &enit impozabil 3 1.'24 9mpozit 3 1667 1.'24 3 .08 lei /alariul net obinut (ncasat 3 2400 1 .08 1 2(2 1 1.2 1 12 3 1.6'6 lei 0oc secundar de munc: &enit brut 3 '00 lei * )A/ 3 10-(67 '00 3 '( lei * )A// 3 (-(67 '00 3 (0 lei * )AF/ 3 0-(67 '00 3 ( lei 3 &enit net 5(0 lei 3 &enit impozabil 5(0 lei 9mpozit 3 16675(0 3 120 lei &enit net ncasat 3 '00 1 120 1 '( 1 (0 1 ( 3 6.0 lei (*. O persoan obine lunar un salariu de baz brut de 2.000 lei. ;entru completarea veniturilor personale persoana respectiv desf#oar o activitate dependent- cu pro+ram redus- obin"nd un salariu lunar de baz brut de 1.200 lei. )ontribuabilul nu are persoane n ntreinere. 0eterminai salariile nete #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Raspuns: ;ersoana nu este persoan n ntreiere deci deducerea personal este de 2(0 lei. Aceasta se va acorda doar la un sin+ur loc de munc- iar pentru acest eCemplu acesta va fi acela unde desf#oar o activitate cu pro+ram ntre+. 0oc principal de munc% &enit brut 3 2.000 * )A/ 3 10-(67 2.000 3 210 lei * )A// 3 (-(67 2.000 3 110 lei

* )AF/ 3 0-(67 2.000 3 10 lei 3 &enit net 3 1.650 lei * 0educerea personal de baz 3 2(0 7(1* (2.000*1000 <2000 3 1.0 lei 3 &enit impozabil 3 1.(40 9mpozit 3 1667 1.(40 3 246 lei /alariul net obinut (ncasat 3 2000 1 246 1 210 1 110 1 10 3 1.424 lei 0oc secundar de munc: &enit brut 3 1200 lei * )A/ 3 10-(67 1200 3 126 lei * )A// 3 (-(67 1200 3 66 lei * )AF/ 3 0-(67 1200 3 6 lei 3 &enit net 1002 lei 3 &enit impozabil 1002 lei 9mpozit 3 16671002 3 160 lei &enit net ncasat 3 1200 1 160 1 126 1 66 1 6 3 842 lei (&. O persoan obine lunar un salariu de baz brut de 1.(00 lei. ;entru completarea veniturilor personale persoana respectiv desf#oar o activitate dependent- cu pro+ram redus- obin"nd un salariu lunar de baz brut de (00 lei. )ontribuabilul nu are persoane n ntreinere. 0eterminai salariile nete #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Raspuns: ;ersoana nu este persoan n ntreiere deci deducerea personal este de 2(0 lei. Aceasta se va acorda doar la un sin+ur loc de munc- iar pentru acest eCemplu acesta va fi acela unde desf#oar o activitate cu pro+ram ntre+. !oc principal de munc% &enit brut 3 1.(00 * )A/ 3 10-(67 1.(00 3 1(8 lei * )A// 3 (-(67 1.(00 3 8. lei * )AF/ 3 0-(67 1.(00 3 8 lei 3 &enit net 3 1.2(1 lei * 0educerea personal de baz 3 2(0 7(1* (1.(00*1000 <2000 3 1'0 lei 3 &enit impozabil 3 1.061 9mpozit 3 1667 1.061 3 150 lei /alariul net obinut (ncasat 3 1(00 1 150 1 1(8 1 8. 1 8 3 1.081 lei !oc secundar de munc% &enit brut 3 (00 lei * )A/ 3 10-(67 1200 3 (. lei * )A// 3 (-(67 1200 3 28 lei * )AF/ 3 0-(67 1200 3 . lei 3 &enit net 416 lei 3 &enit impozabil 416 lei 9mpozit 3 1667416 3 65 lei &enit net ncasat 3 (00 1 65 1 (. 1 28 1 . 3 .4' lei

((. O persoan obine lunar un salariu de baz brut de 2.800 lei. ;entru completarea veniturilor personale persoana respectiv desf#oar o activitate dependent- cu pro+ram redus- obin"nd un salariu lunar de baz brut de 1.(00 lei. )ontribuabilul nu are persoane n ntreinere. 0eterminai salariile nete #tiind c )A/ *10-(6- )A// * (-(6- )AF/ * 0-(6. Rezolvare: ;ersoana nu este persoan n ntreiere deci deducerea personal este de 2(0 lei. Aceasta se va acorda doar la un sin+ur loc de munc- iar pentru acest eCemplu acesta va fi acela unde desf#oar o activitate cu pro+ram ntre+. !oc principal de munc% &enit brut 3 2.800 * )A/ 3 10-(67 2.800 3 2'4 lei * )A// 3 (-(67 2.800 3 1(4 lei * )AF/ 3 0-(67 2.800 3 14 lei 3 &enit net 3 2...8 lei * 0educerea personal de baz 3 2(0 7(1* (1.(00*1000 <2000 3 .0 lei 3 &enit impozabil 3 2..08 9mpozit 3 1667 2..08 3 .6' lei /alariul net obinut (ncasat 3 2.800 1 .6' 1 2'4 11(4 1 14 3 1'6' lei !oc secundar de munc% &enit brut 3 1.(00 lei * )A/ 3 10-(67 1.(00 3 1(8 lei * )A// 3 (-(67 1.(00 3 8. lei * )AF/ 3 0-(67 1.(00 3 8 lei 3 &enit net 1.2(1 lei 3 &enit impozabil 1.2(1 lei 9mpozit 3 16671.2(1 3 200 lei &enit net ncasat 3 1.(00 1 200 1 1(8 1 8. 1 8 3 10(1 lei (#. O persoan fizic nc$eie un contract de nc$iriere a unui apartament la l ianuarie 2 pentru care va obine n anul 2 un venit de 2.000 lei<lun. !a .1.12.2 proprietarul constat c persoana c$iria# a efectuat c$eltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de ..000 lei- n favoarea sa. 0eterminai impozitul sub form de pli anticipate care va fi ac$itat pentru venitul din cedarea folosinei bunurilor. Raspuns: 1eterminarea pl2ilor anticipate: &enitul ?rut 3 2000 7 12 3 24.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 24.000 1 2(6 C24.000lei 3 18.000 lei 9mpozit sub form de pli anticipate 3 166 C 18.000 lei 3 2.880 lei 1eterminarea impozitului la 3inalul anului: &enitul ?rut 3 2000 7 12 4 .. 0003 25.000 lei

&enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 25.000 1 2(6 C 25.000 3 20.0(0 lei 9mpozit final 3 166 7 20.0(0 3 ..240 lei 0iferent de plat .240*2880 3 .60 lei (). O persoan fizic nc$eie un contract de nc$iriere a unui apartament la l aprilie 2 pentru care va obine n anul 2 un venit de ..000 lei<lun. !a .1.12.2 proprietarul constat c persoana c$iria# a efectuat c$eltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de 2.(00 lei- n favoarea sa. 0eterminai impozitul sub form de pli anticipate care va fi ac$itat pentru venitul din cedarea folosinei bunurilor. Rezolvare: 1eterminarea pl2ilor anticipate: &enitul ?rut 3 .000 7 ' 3 25.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 25.000 1 2(6 C25.000lei 3 20.2(0 lei 9mpozit sub form de pli anticipate 3 166 C 20.2(0 lei 3 ..240 lei 1eterminarea impozitului la 3inalul anului: &enitul ?rut 3 .000 7 ' 4 2.(003 2'.(00 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 2'.(00 1 2(6 C 2'.(00 3 22.12( lei 9mpozit final 3 166 7 22.12( 3 ..(40 lei 0iferent de plat ..(40 * ..240 3 .00 lei ($. O persoan fizic obine din nc$irierea unui apartament un venit lunar de 4.000 lei pentru tot anul calendaristic- ncep"nd cu luna ianuarie p"n n luna decembrie. !a sf"r#itul anului se constat c persoanele aflate n c$irie au efectuat c$eltuieli ce cad n sarcina proprietarului n sum de 2.000 lei. 0eterminai valoarea plilor anticipatere+ularizarea la sf"#itul anului precum #i impozitul pe venit final. Raspuns: 1eterminarea pl2ilor anticipate: &enitul ?rut 3 4.000 7 12 3 48.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 48.000 1 2(6 C 48.000 lei 3 .6.000 lei 9mpozit sub form de pli anticipate 3 166 C .6.000 lei 3 (.560 lei 1eterminarea impozitului la 3inalul anului: &enitul ?rut 3 4.000 7 12 4 2.0003 (0.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 (0.000 1 2(6 C (0.000 3 .5.(00 lei 9mpozit final 3 166 7 .5.(00 3 6.000 lei 0iferent de plat 6.000*(.560 3 240 lei

(+. O persoan fizic obine din nc$irierea unui apartament un venit lunar de 1.(00 lei pentru tot anul calendaristic- ncep"nd cu luna ianuarie p"n n luna decembrie. !a sf"r#itul anului se constat c persoanele aflate n c$irie au efectuat c$eltuieli ce cad n sarcina proprietarului n sum de 2.000 lei. 0eterminai valoarea plilor anticipatere+ularizarea la sf"#itul anului precum #i impozitul pe venit final. Raspuns: 1eterminarea pl2ilor anticipate: &enitul ?rut 3 1(00 7 12 3 18.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 18.000 1 2(6 C18.000 lei 3 1..(00 lei 9mpozit sub form de pli anticipate 3 166 C 1..(00 lei 3 2.160 lei 1eterminarea impozitului la 3inalul anului: &enitul ?rut 3 1(00 7 12 4 2.0003 20.000 lei &enitul 2et 3 &enitul ?rut 1 )$eltuieli forfetare 3 &enitul ?rut 1 2(6 C &enitul ?rut 3 20.000 1 2(6 C 20.000 3 1(.000 lei 9mpozit final 3 166 7 1(.000 3 2.400 lei 0iferent de plat 2400*2160 3 240 lei (%. O persoan fizic obine n anul 2011 venituri de 200 lei din dob"nzi aferente unui cont curent #i venituri de (00 lei din dob"nzi aferente unui depozit la termen constituit n acela#i an. 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii. Raspuns: 9mpozit venit 3 166 7 (200 4 (00 3 112 lei (.. O persoan fizic obine n anul 2011 venituri de .00 lei din dob"nzi aferente unui cont curent #i venituri de 800 lei din dob"nzi aferente unui depozit la termen constituit n acela#i an. 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii. Raspuns: 9mpozit venit 3 166 7 (.00 lei 4 800 lei 3 156 lei (/. O persoan fizic obine n anul 2011 venituri de 1.000 lei din dob"nzi aferente unui cont curent #i venituri de (00 lei din dob"nzi aferente unui depozit la termen constituit n acela#i an. 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii. Raspuns: 9mpozit venit 3 166 7 (1000 lei 4 (00 lei 3 240 lei #*. O persoan fizic obine n anul 2011 venituri de 800 lei din dob"nzi aferente unui cont curent #i venituri de 1000 lei din dob"nzi aferente unui depozit la termen constituit n acela#i an. 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii. Raspuns:

9mpozit venit 3 166 7 (800 lei 4 1.000 lei 3 288 lei #&. O persoan fizic realizeaz urmtoarele operaiuni% a. vinde- n luna aprilie- aciuni pentru care ncaseaz suma de 4.800 lei- pe care le*a ac$iziionat n pentru suma de ..400 lei> b. vinde- n luna au+ust- aciuni pentru care ncaseaz suma de ..200 lei- pe care le*a ac$iziionat pentru suma de 4.100 lei> 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii Raspuns: )"#ti+ul<pierderea trimestrul 99 3 4.800 lei 1 ..400 lei 3 1.400 lei 9mpozit trimestrul 99 3 1.400 lei 7 166 3 224 lei )"#ti+ul<pierderea trimestrul 999 3 4.800 lei 1 ..400 lei 4 ..200 lei 1 4.100 lei 3 (00 lei (ca diferen ntre c"#ti+urile #i pierderile nre+istrate cumulat de la nceputul anului 9mpozit trimestrul 999 3 (00 lei 7 166 3 80 lei 9mpozitul de restituit trimestrial 3 224 lei 1 80 lei 3 144 lei #(. O persoan fizic realizeaz urmtoarele operaiuni% a vinde- n luna aprilie- aciuni pentru care ncaseaz suma de (.200 lei- pe care le*a ac$iziionat n pentru suma de ..'00 lei> b vinde- n luna au+ust- aciuni pentru care ncaseaz suma de ..000 lei- pe care le*a ac$iziionat pentru suma de 4.000 lei> 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii Raspuns: )"#ti+ul<pierderea trimestrul 99 3 (.200 lei 1 ..'00 lei 3 1..00 lei 9mpozit trimestrul 99 3 1..00 lei 7 166 3 208 lei )"#ti+ul<pierderea trimestrul 999 3 (.200 lei 1 ..'00 lei 4 ..000 lei 1 4.000 lei 3 .00 lei (ca diferen ntre c"#ti+urile #i pierderile nre+istrate cumulat de la nceputul anului 9mpozit trimestrul 999 3 .00 lei 7 166 3 48 lei 9mpozit de restituit trimestrial 3 208 lei 1 48 lei 3 160 lei ##. O persoan fizic realizeaz urmtoarele operaiuni% a. vinde- n luna februarie- aciuni pentru care ncaseaz suma de 4.200 lei- pe care le*a ac$iziionat n pentru suma de 2.400 lei> b. vinde- n luna iulie- aciuni pentru care ncaseaz suma de 2.500 lei- pe care le*a ac$iziionat pentru suma de 4.000 lei> 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii Raspuns: )"#ti+ul<pierderea trimestrul 9 3 4.200 lei 1 2.400 lei 3 1.800 lei 9mpozit trimestrul 9 3 1.800 lei 7 166 3 288 lei )"#ti+ul<pierderea trimestrul 999 3 4.200 lei 1 2.400 lei 4 2.500 lei 1 4.000 lei 3 (00 lei (ca diferen ntre c"#ti+urile #i pierderile nre+istrate cumulat de la nceputul anului 9mpozit trimestrul 999 3 (00 lei 7 166 3 80 lei 9mpozit de restituit trimestrial 3 288 lei 1 80 lei 3 208 lei

#). O persoan fizic realizeaz urmtoarele operaiuni% a. vinde- n luna au+ust- aciuni pentru care ncaseaz suma de ..600 lei- pe care le*a ac$iziionat n pentru suma de ..000 lei> b. vinde- n luna octombrie- aciuni pentru care ncaseaz suma de ..'00 lei- pe care le*a ac$iziionat pentru suma de 4.200 lei. 0eterminati impozitul pe veniturile din investiii Raspuns: )"#ti+ul<pierderea trimestrul 999 3 ..600 lei 1 ..000 lei 3 600 lei 9mpozit trimestrul 999 3 600 lei 7 166 3 '6 lei )"#ti+ul<pierderea trimestrul 9& 3 ..600 lei 1 ..000 lei 4 ..'00 lei 1 4.200 lei 3 .00 lei (ca diferen ntre c"#ti+urile #i pierderile nre+istrate cumulat de la nceputul anului 9mpozit trimestrul 9& 3 .00 lei 7 166 3 48 lei 9mpozitul de restituit trimestrial 3 '6 lei 1 48 lei 3 48 lei #$. 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 1.200 lei. (pensie mai mare de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 1200 lei 1 540 lei 3 460 lei. 0eterminarea )A// 3 460 lei 7 (-( 6 3 2( lei ?aza de calcul impozit 3 1200 lei 1 1000 lei 1 2( lei 3 15( lei 9mpozit datorat 3 15( lei 7 166 3 28 lei. ;ensia neta 3 1200 lei 1 28 lei 1 2( lei 3 1145 lei. 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de '00 lei. (pensie mai mare de 540 lei- dar mai mic de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 '00 lei 1 540 lei 3 160 lei. 0eterminarea )A// 3 160 lei 7 (-( 6 3 ' lei )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensia neta 3 '00 lei 1 ' lei 3 8'1 lei. 0eterminarea impozitului pentru o pensie de 600 lei (pensie mai mic de 540 lei )um pensia este mai mic de 540 lei- pentru aceast pensie nu se va calcula )A//. )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensie net 3 600 lei. #+. ,-emplu: 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 1.400 lei. (pensie mai mare de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 1400 lei 1 540 lei 3 660 lei. 0eterminarea )A// 3 660 lei 7 (-( 6 3 .6 lei ?aza de calcul impozit 3 1400 lei 1 1000 lei 1 .6 lei 3 .64 lei 9mpozit datorat 3 .64 lei 7 166 3 (8 lei. ;ensia neta 3 1400 lei 1 (8 lei 1 2( lei 3 1.15 lei.

0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 8(0 lei. (pensie mai mare de 540 lei- dar mai mic de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 8(0 lei 1 540 lei 3 110 lei. 0eterminarea )A// 3 110 lei 7 (-( 6 3 6 lei )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensia neta 3 8(0 lei 1 6 lei 3 844 lei. 0eterminarea impozitului pentru o pensie de (00 lei (pensie mai mic de 540 lei )um pensia este mai mic de 540 lei- pentru aceast pensie nu se va calcula )A//. )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensie net 3 (00 lei. #%. 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 1.800 lei. (pensie mai mare de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 1800 lei 1 540 lei 3 1060 lei. 0eterminarea )A// 3 1060 lei 7 (-( 6 3 (8 lei ?aza de calcul impozit 3 1800 lei 1 1000 lei 1 (8 lei 3 542 lei 9mpozit datorat 3 542 lei 7 166 3 11' lei. ;ensia neta 3 1800 lei 1 (8 lei 1 11' lei 3 162. lei. 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 800 lei. (pensie mai mare de 540 lei- dar mai mic de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 800 lei 1 540 lei 3 60 lei. 0eterminarea )A// 3 60 lei 7 (-( 6 3 . lei )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensia neta 3 800 lei 1 . lei 3 5'5 lei. 0eterminarea impozitului pentru o pensie de ((0 lei (pensie mai mic de 540 lei )um pensia este mai mic de 540 lei- pentru aceast pensie nu se va calcula )A//. )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensie net 3 ((0 lei. #.. 0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de 2.000 lei. (pensie mai mare de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 2000 lei 1 540 lei 3 1260 lei. 0eterminarea )A// 3 1260 lei 7 (-( 6 3 6'lei ?aza de calcul impozit 3 2000 lei 1 1000 lei 1 6' lei 3 '.1 lei 9mpozit datorat 3 '.1 lei 7 166 3 14' lei. ;ensia neta 3 2000 lei 1 14' lei 1 6' lei 3 1582 lei.

0eterminarea impozitului de plat pentru o pensie de '(0 lei. (pensie mai mare de 540 lei- dar mai mic de 1000 lei ?aza de calcul )A// 3 '(0 lei 1 540 lei 3 210 lei. 0eterminarea )A// 3 210 lei 7 (-( 6 3 12 lei )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensia neta 3 '(0 lei 1 12 lei 3 '.8 lei. 0eterminarea impozitului pentru o pensie de 680 lei (pensie mai mic de 540 lei )um pensia este mai mic de 540 lei- pentru aceast pensie nu se va calcula )A//. )um pensia este mai mic de 1000 lei- sum considerat neimpozabil- pentru aceast pensie nu se va datora impozit. ;ensie net 3 680 lei. .'. O persoan obine la locul de munc un salariu de baz brut de 2.600 lei- iar ca urmare a sc$imbrii domiciliului n cadrul aceleia#i localiti beneficiaz de o indemnizaie de instalare de 5(6 din salariu de baz. Aceast persoan are n ntreinere un copil #i pe mama sa- care obine venituri din pensii de 200 lei #i deine #i un teren a+ricol de 2(.000 mp. 0eterminai impozitul pe venit- cunoscandu*se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt% )A/*10-(6- )A//*(-(6- soma, 0-(6. Raspuns: 9ndemnizaia de instalare acordata o sin+ura data nu supusa impozitului pe venit. /alariatul are o sin+ura persoana in intretinere 1 copilul. &enit brut realizat 3 2.600 lei )A/ 3 10-(6 7 2.600 3 25. lei )A// 3 (-(6 7 2.600 3 14. lei /oma, 3 0-(6 7 2.600 3 1. lei 0educere personala 3 (2(0 4100 7 I1* (2.600*1000 <2000J 3 50 lei &enit net baza de calcul 3 2.101 lei 9mpozit pe venit 3 166 7 2.101 3 ..6 lei 40. O persoan fizic c"#ti+ n aceea#i de la 2 cazinouri diferite sumele de 2.200 leirespectiv 4.800 lei in aceeasi lun. )are este valoarea impozitului pe veniturile din ,ocuri de noroc si cine are obli+aia reinerii si virrii luiK Raspuns: )ota de impozit pe veniturile din ,ocurile de noroc 3 2(6 Obli+aia reinerii si virrii impozitului pe veniturile din ,ocurile de noroc revine celor 2 cazinouri unde au fost obtinute casti+urile 9mpozit pe veniturile din ,ocurile de noroc 3 2(6 7 (2.200 1 600 4 2(6 7 (4.800 1 600 3 1.4(0 lei

41. O persoan fizic c"#ti+ un premiu n sum de 2.000 lei in aceeasi lun. )are este valoarea impozitului pe veniturile din premii si cine are obli+aia reinerii si virrii luiK Raspuns: )ota de impozit pe veniturile din premii 3 166 Obli+aia reinerii si virrii impozitului pe veniturile din premii revine platitorului premiilor 9mpozit pe veniturile din ,ocurile de noroc 3 166 7 2.000 3 .20 lei 42. O persoan fizic vinde in 2012 un apartament ac$iziionat n 2010- pentru care ncaseaz suma de 80.000 eur. )ursul de sc$imb la data nc$eierii tranzaciei este 4-( lei<eur. )are este valoarea impozitului pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal si cine are obli+aia reinerii si virrii luiK Raspuns: ;ret de vanzare 3 80.000 eur 7 4-( lei<eur 3 .60.000 lei 9mpozit pe venit 3 .6 7 200.000 4 26 7 (.60.000 * 200.000 3 '.200 lei (a fost dobandit la o data mai mica de . ani Obli+aia reinerii si virrii revine notarului care inc$eie tranzactia. 4.. O persoan deine fizic vinde in 2012 un teren n suprafa de 1.200 m 2- ac$iziionat n anul 2005- preul de v"nzare este de .( eur<m2. )ursul de sc$imb la data nc$eierii tranzaciei este 4-( lei<eur )are este valoarea impozitului pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal si cine are obli+aia reinerii si virrii luiK Raspuns: ;ret de vanzare 3 .( eur<m2 7 4-( lei<eur 7 1.200 m2 3 18'.000 lei 9mpozit pe venit 3 26 7 18'.000 3 ..580 lei (a fost detinut pe o perioada mai mare de . ani Obli+aia reinerii si virrii revine notarului care inc$eie tranzactia. 44. O persoan fizic obine n anul 2011 urmtoarele venituri brute din dividende% a. l .800 lei de la o societate comercial A> b. 2.000 lei de la o societate comercial ?. )are este valoarea impozitului pe veniturile din investiii si cine are obli+aia reinerii si virrii luiK Raspuns: 9mpozit pe dividende < A 3 166 7 1.800 3 288 lei 9mpozit pe dividende < ? 3 166 7 2.000 3 .20 lei

Obli+aia reinerii si virrii impozitului pe veniturile din dividende revine societatilor ce distribuie profitul - respective A si ?. 4(. 0in cei 1.200 Bm facui cu autoturismul firmei- un salariat a folosit autoturismul n principal n interes de servici '60 Bm #i restul n interes propriu. &aloarea de nre+istrare a autoturismului n contabilitate este de 61.000 lei. 0eterminai valoarea lunar a avanta,ului n natur primit de salariat. Raspuns: ;rocent de utilizare in interes de servici 3 '60 < 1.200 3 0-8 ;rocent de utilizare in interes personal 3 0-2 Avanta, in natura 3 0-2 7 1-56 7 61.000 3 205-40 lei 46. )u ocazia zilei de 8 martie- un an+a,ator ofer fiecrei an+a,ate un cadou n valoare de 200 lei- reprezent"nd produse cosmetice #i un bilet de intrare la un concert n valoare de 50 lei. )e sum este considerat neimpozabil la calculul impozitului pe venit #i care este tratamentul fiscal aplicabil diferenei impozabileK Raspuns: /uma neimpozabila 3 1(0 lei 0iferenta de 120 lei (250 1 1(0 este considerate avanta, material si este asimilata veniturilor salariale.